u pomooooc, puno virusa

u pomooooc, puno virusa

offline
 • Pridružio: 04 Dec 2008
 • Poruke: 8

Pri pokretanju racunara stalno mi se pojavljuje ovo
C:\WINDOWS\system32\killVBS.vbs
C:\PROGRA~1\INSTAL~1\{5f3d1~1\setup.exe
C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsbar.dll

Pokretala sam NOD32 i Spybot koji mi prikazu viruse, ocistim, ali nece sve, a ovo se i dalje pokazuje.
Ne razumem se u racunare, pa bih molila za pomoc.
unapred hvala...


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:40:29, on 4.12.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\Documents and Settings\Erdevik\Desktop\FG5.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\wscript.exe C:\WINDOWS\system32\killVBS.vbs
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [TWCU] "C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" -nogui
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [DaemonTools_WhenUSave_Installer] C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_WhenUSave_Installer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S
O4 - HKLM\..\RunOnce: [CCDECODE0] rundll32.exe streamci,StreamingDeviceSetup {562370a8-f8dd-11d2-bc64-00a0c95ec22e},GLOBAL,{07DAD660-22F1-11d1-A9F4-00C04FBBDE8F},C:\WINDOWS\INF\CCDECODE.inf,CCDECODE.Interface.Install
O4 - HKLM\..\RunOnce: [nabtsfec0] rundll32.exe streamci,StreamingDeviceSetup {07DAD662-22F1-11d1-A9F4-00C04FBBDE8F},GLOBAL,{07DAD660-22F1-11d1-A9F4-00C04FBBDE8F},C:\WINDOWS\INF\nabtsfec.inf,NABTSFEC.Interface.Install
O4 - HKLM\..\RunOnce: [InstallShieldSetup] C:\PROGRA~1\INSTAL~1\{5F3D1~1\setup.exe -rebootC:\PROGRA~1\INSTAL~1\{5F3D1~1\reboot.ini
O4 - HKLM\..\RunOnce: [WSTCODEC0] rundll32.exe streamci,StreamingDeviceSetup {70BC06E0-5666-11d3-A184-00105AEF9F33},GLOBAL,{07DAD660-22F1-11d1-A9F4-00C04FBBDE8F},C:\WINDOWS\INF\WSTCODEC.inf,WSTCODEC.Interface.Install
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: SmartShopper - Compare product prices - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEBF} - C:\Program Files\SmartShopper\Bin\2.5.0\SmrtShpr.dll
O9 - Extra button: SmartShopper - Compare travel rates - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - C:\Program Files\SmartShopper\Bin\2.5.0\SmrtShpr.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4E2CCE43-9DC9-4E6D-826C-45C9F9BAB36F}: NameServer = 212.200.112.1
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: TP-LINK Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Unknown owner - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe (file missing)
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...


Potrebno je privremeno isključiti TeaTimer:

Pokrenite Spybot S&D
Kliknite Mode stavku u meniju
Odaberite Advance Mode
Na traci levo kliknite na Tools
Kliknite na Resident
Destiklirajte Resident Tea-Timer
Zatvorite Spybot S&D
Restartujte kompjuter.

- Zatim skinuti program sa ovog linka na Desktop.
- Pokrenuti ga dvoklikom i ispratiti uputstva.

Nemojte zaboraviti da ponovo ukljucite ove opcije kada zavrsimo ciscenje.


-------------------------------------------------------------------------------------


Arrow Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 04 Dec 2008
 • Poruke: 8

Evo, uradila sam sve kako si rekao... I sta dalje?


ComboFix 08-12-03.04 - Erdevik 2008-12-04 22:07:36.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1033.18.34 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\Erdevik\Desktop\ComboFix.exe
* Created a new restore point
* Resident AV is active


WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\program files\MyWebSearch

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-11-04 to 2008-12-04 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-12-04 19:33 . 2008-12-04 19:34 <DIR> d-------- C:\cm
2008-12-04 18:38 . 2004-06-24 17:34 75,829 -ra------ c:\windows\system32\drivers\wf2kvcap.sys
2008-12-03 21:33 . 2008-12-03 21:34 121 --a------ C:\ZACALC.CLC
2008-12-03 21:33 . 2008-12-03 21:34 1 --a------ C:\ZACALC.TRA
2008-12-03 21:24 . 2008-12-03 21:24 <DIR> d-------- C:\TMP
2008-12-03 21:24 . 2008-12-03 21:24 <DIR> d-------- C:\MOJAPOD
2008-11-30 02:28 . 2008-11-30 02:30 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\FarmFrenzy2
2008-11-19 03:33 . 2008-11-19 03:33 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\skypePM
2008-11-19 03:33 . 2008-11-19 03:33 56 --ah----- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2008-11-19 03:29 . 2008-11-19 03:51 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\Skype
2008-11-19 03:28 . 2008-11-19 03:29 <DIR> d-------- c:\program files\Skype
2008-11-19 03:28 . 2008-11-19 03:28 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Skype
2008-11-19 03:28 . 2008-11-19 03:29 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype
2008-11-17 17:01 . 2008-11-29 00:52 <DIR> d-------- C:\Instalacije igrica
2008-11-15 01:29 . 2008-11-15 01:29 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Oberon Games
2008-11-14 03:36 . 2008-11-14 03:37 1,851,544 --a------ c:\program files\install_flash_player.exe
2008-11-13 00:56 . 2008-11-13 00:56 <DIR> d-------- c:\program files\ReflexiveArcade
2008-11-12 23:38 . 2008-11-12 23:38 <DIR> d-------- c:\windows\Turtle Odyssey 3-in-1
2008-11-12 00:10 . 2008-11-16 03:49 <DIR> d-------- C:\games

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-12-03 06:23 --------- d-----w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\Babylon
2008-11-14 01:21 --------- d-----w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\PlayFirst
2008-11-14 01:21 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\PlayFirst
2008-11-11 21:31 --------- d---a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2008-11-05 00:56 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-11-05 00:48 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield
2008-10-20 02:46 774,144 ----a-w c:\program files\RngInterstitial.dll
2008-10-20 02:46 --------- d-----w c:\program files\Real
2008-10-20 02:46 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Real
2008-10-20 02:33 --------- d-----w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\vlc
2008-10-20 02:30 --------- d-----w c:\program files\VideoLAN
2008-10-20 02:28 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Winferno
2008-10-20 02:25 --------- d-----w c:\program files\Winferno
2008-10-20 02:22 --------- d-----w c:\program files\SmartShopper
2008-10-20 02:22 --------- d-----w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\SmartShopper
2008-10-16 14:47 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2008-10-10 20:50 --------- d-----w c:\program files\Google
2008-10-10 00:25 --------- d-----w c:\program files\Yahoo!
2008-09-12 22:17 2,560 ----a-w c:\windows\_MSRSTRT.EXE
2008-08-03 18:34 81,920 ----a-w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\ezpinst.exe
2008-08-03 18:34 47,360 ----a-w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\pcouffin.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NVMCTRAY.DLL" [2003-05-02 49152]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-08-18 1832272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"TWCU"="c:\program files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" [2006-03-29 364544]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2008-07-01 1447168]
"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]
"NBKeyScan"="c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-09-20 1836328]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]
"Babylon Client"="c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe" [2007-09-11 2663480]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 39792]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2003-05-02 4640768]
"nwiz"="nwiz.exe" [2003-05-02 c:\windows\system32\nwiz.exe]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"WSTCODEC0"="streamci" [X]
"GrpConv"="grpconv -o" [X]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe [2007-10-27 39792]
Adobe Reader Synchronizer.lnk - c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe [2007-05-10 738968]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)
"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.avis"= ff_acm.acm
"msacm.divxa32"= msaud32_divx.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools]
--a------ 2006-11-12 11:48 157592 c:\program files\DAEMON Tools\daemon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"WinDefend"=2 (0x2)
"RichVideo"=2 (0x2)
"gusvc"=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2008-07-01 34312]
R2 BT848;WinFast TV2000 XP WDM Video Capture;c:\windows\system32\drivers\wf2kvcap.sys [2008-12-04 75829]
R2 ekrn;Eset Service;"c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe" [2008-07-01 468224]
S2 tv2ktunr;WinFast TV2000 XP WDM TVTuner;c:\windows\system32\drivers\wf2ktunr.sys []
S2 Tv2kXbar;WinFast TV2000 XP WDM Crossbar;c:\windows\system32\drivers\wf2kxbar.sys []
S3 WFIOCTL;WFIOCTL;\??\c:\program files\WinFast\WFTVFM\WFIOCTL.SYS []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{69351f2e-534f-11dd-b36f-bc3a860ef6ee}]
\Shell\Auto\command - I:\Autorun.exe
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{69351f34-534f-11dd-b36f-bc3a860ef6ee}]
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL wscript.exe killVBS.vbs

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{9dd80a22-6e97-11dd-b3a9-000c6e38a5ad}]
\Shell\AutoOpen\command - .\MSOCache\90000804-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\KB915865.exe
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\MSOCache\90000804-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\KB915865.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b19b88bf-d657-11dc-b296-a2114dee86ed}]
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL wscript.exe killVBS.vbs

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c0459bbf-ae73-11dc-b247-83c9e7578d72}]
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL wscript.exe killVBS.vbs

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c8da2c0b-ec9f-11dc-b2be-ed6a562818ed}]
\Shell\AutoOpen\command - .\MSOCache\90000804-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\KB915865.exe
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\MSOCache\90000804-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\KB915865.exe

*Newly Created Service* - PROCEXP90
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2008-10-20 c:\windows\Tasks\rpc.job
- c:\program files\Winferno\RegistryPowerCleaner\RegPowerClean.exe [2007-04-12 14:24]
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA} - c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
HKCU-Run-Uniblue RegistryBooster 2009 - c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe
HKLM-Run-RemoteControl - c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
HKLM-Run-QuickTime Task - c:\program files\QuickTime\qttask.exe
HKLM-Run-LanguageShortcut - c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe
HKLM-Run-DaemonTools_WhenUSave_Installer - c:\program files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_WhenUSave_Installer.exe
HKLM-RunOnce-<NO NAME> - (no file)
MSConfigStartUp-AVP - c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
MSConfigStartUp-DaemonTools_WhenUSave_Installer - c:\program files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_WhenUSave_Installer.exe
MSConfigStartUp-My Web Search Bar - c:\progra~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
MSConfigStartUp-Uniblue RegistryBooster 2009 - c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe


.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page =
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
IE: {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - {BCEB373D-A35A-4200-BD43-8586CD9DFAE7} - c:\program files\SmartShopper\Bin\2.5.0\SmrtShpr.dll
TCP: {4E2CCE43-9DC9-4E6D-826C-45C9F9BAB36F} = 212.200.112.1
FireFox -: Profile - c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\e7es4hpw.default\
FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - google.com
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava11.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava12.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava13.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava14.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava32.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npoji610.dll
FF -: plugin - c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npgcplug.dll
FF -: plugin - c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npracplug.dll
FF -: plugin - c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\NPTURNMED.dll
FF -: plugin - c:\program files\Real\RealArcade\Plugins\Mozilla\npracplug.dll
FF -: plugin - c:\program files\VistaCodecPack\rm\browser\plugins\nppl3260.dll
FF -: plugin - c:\program files\VistaCodecPack\rm\browser\plugins\nprpjplug.dll
.
.
------- File Associations -------
.
regfile\shell\edit\command=%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-12-04 22:10:55
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-12-04 22:13:50
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-12-04 21:13:47

Pre-Run: 10.889.867.264 bytes free
Post-Run: 10,887,794,688 bytes free

189 --- E O F --- 2007-09-19 13:27:01

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

File::
c:\windows\Tasks\rpc.job

Folder::
c:\documents and settings\All Users\Application Data\Winferno
c:\program files\Winferno
c:\program files\SmartShopper
c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\SmartShopper

Registry::
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{69351f34-534f-11dd-b36f-bc3a860ef6ee}]
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{9dd80a22-6e97-11dd-b3a9-000c6e38a5ad}]
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b19b88bf-d657-11dc-b296-a2114dee86ed}]
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c0459bbf-ae73-11dc-b247-83c9e7578d72}]
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c8da2c0b-ec9f-11dc-b2be-ed6a562818ed}]
IE: {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - {BCEB373D-A35A-4200-BD43-8586CD9DFAE7} - c:\program files\SmartShopper\Bin\2.5.0\SmrtShpr.dll


Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

offline
 • Pridružio: 04 Dec 2008
 • Poruke: 8

Uradjeno sve.... Nadam se da je ok sad...ComboFix 08-12-03.04 - Erdevik 2008-12-04 23:53:49.3 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1033.18.57 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\Erdevik\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: c:\documents and settings\Erdevik\Desktop\CFScript.txt
* Created a new restore point
* Resident AV is active


WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

FILE ::
c:\windows\Tasks\rpc.job
.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-11-04 to 2008-12-04 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-12-04 19:33 . 2008-12-04 19:34 <DIR> d-------- C:\cm
2008-12-04 18:38 . 2004-06-24 17:34 75,829 -ra------ c:\windows\system32\drivers\wf2kvcap.sys
2008-12-03 21:33 . 2008-12-03 21:34 121 --a------ C:\ZACALC.CLC
2008-12-03 21:33 . 2008-12-03 21:34 1 --a------ C:\ZACALC.TRA
2008-12-03 21:24 . 2008-12-03 21:24 <DIR> d-------- C:\TMP
2008-12-03 21:24 . 2008-12-03 21:24 <DIR> d-------- C:\MOJAPOD
2008-11-30 02:28 . 2008-11-30 02:30 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\FarmFrenzy2
2008-11-19 03:33 . 2008-11-19 03:33 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\skypePM
2008-11-19 03:33 . 2008-11-19 03:33 56 --ah----- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2008-11-19 03:29 . 2008-11-19 03:51 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\Skype
2008-11-19 03:28 . 2008-11-19 03:29 <DIR> d-------- c:\program files\Skype
2008-11-19 03:28 . 2008-11-19 03:28 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Skype
2008-11-19 03:28 . 2008-11-19 03:29 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype
2008-11-17 17:01 . 2008-11-29 00:52 <DIR> d-------- C:\Instalacije igrica
2008-11-15 01:29 . 2008-11-15 01:29 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Oberon Games
2008-11-14 03:36 . 2008-11-14 03:37 1,851,544 --a------ c:\program files\install_flash_player.exe
2008-11-13 00:56 . 2008-11-13 00:56 <DIR> d-------- c:\program files\ReflexiveArcade
2008-11-12 23:38 . 2008-11-12 23:38 <DIR> d-------- c:\windows\Turtle Odyssey 3-in-1
2008-11-12 00:10 . 2008-11-16 03:49 <DIR> d-------- C:\games

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-12-03 06:23 --------- d-----w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\Babylon
2008-11-14 01:21 --------- d-----w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\PlayFirst
2008-11-14 01:21 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\PlayFirst
2008-11-11 21:31 --------- d---a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2008-11-05 00:56 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-11-05 00:48 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield
2008-10-20 02:46 774,144 ----a-w c:\program files\RngInterstitial.dll
2008-10-20 02:46 --------- d-----w c:\program files\Real
2008-10-20 02:46 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Real
2008-10-20 02:33 --------- d-----w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\vlc
2008-10-20 02:30 --------- d-----w c:\program files\VideoLAN
2008-10-16 14:47 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2008-10-10 20:50 --------- d-----w c:\program files\Google
2008-10-10 00:25 --------- d-----w c:\program files\Yahoo!
2008-09-12 22:17 2,560 ----a-w c:\windows\_MSRSTRT.EXE
2008-08-03 18:34 81,920 ----a-w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\ezpinst.exe
2008-08-03 18:34 47,360 ----a-w c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\pcouffin.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NVMCTRAY.DLL" [2003-05-02 49152]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-08-18 1832272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"TWCU"="c:\program files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" [2006-03-29 364544]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2008-07-01 1447168]
"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]
"NBKeyScan"="c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-09-20 1836328]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]
"Babylon Client"="c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe" [2007-09-11 2663480]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 39792]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2003-05-02 4640768]
"nwiz"="nwiz.exe" [2003-05-02 c:\windows\system32\nwiz.exe]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe [2007-10-27 39792]
Adobe Reader Synchronizer.lnk - c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe [2007-05-10 738968]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)
"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.avis"= ff_acm.acm
"msacm.divxa32"= msaud32_divx.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools]
--a------ 2006-11-12 11:48 157592 c:\program files\DAEMON Tools\daemon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"WinDefend"=2 (0x2)
"RichVideo"=2 (0x2)
"gusvc"=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2008-07-01 34312]
R2 BT848;WinFast TV2000 XP WDM Video Capture;c:\windows\system32\drivers\wf2kvcap.sys [2008-12-04 75829]
R2 ekrn;Eset Service;"c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe" [2008-07-01 468224]
S2 tv2ktunr;WinFast TV2000 XP WDM TVTuner;c:\windows\system32\drivers\wf2ktunr.sys []
S2 Tv2kXbar;WinFast TV2000 XP WDM Crossbar;c:\windows\system32\drivers\wf2kxbar.sys []
S3 WFIOCTL;WFIOCTL;\??\c:\program files\WinFast\WFTVFM\WFIOCTL.SYS []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{69351f2e-534f-11dd-b36f-bc3a860ef6ee}]
\Shell\Auto\command - I:\Autorun.exe
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL Autorun.exe
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page =
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
IE: {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - {BCEB373D-A35A-4200-BD43-8586CD9DFAE7} - c:\program files\SmartShopper\Bin\2.5.0\SmrtShpr.dll
TCP: {4E2CCE43-9DC9-4E6D-826C-45C9F9BAB36F} = 212.200.112.1
FireFox -: Profile - c:\documents and settings\Erdevik\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\e7es4hpw.default\
FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - google.com
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava11.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava12.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava13.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava14.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava32.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
FF -: plugin - c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npoji610.dll
FF -: plugin - c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npgcplug.dll
FF -: plugin - c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npracplug.dll
FF -: plugin - c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\NPTURNMED.dll
FF -: plugin - c:\program files\Real\RealArcade\Plugins\Mozilla\npracplug.dll
FF -: plugin - c:\program files\VistaCodecPack\rm\browser\plugins\nppl3260.dll
FF -: plugin - c:\program files\VistaCodecPack\rm\browser\plugins\nprpjplug.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-12-04 23:57:43
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-12-05 0:00:49
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-12-04 23:00:45
ComboFix2.txt 2008-12-04 22:43:48
ComboFix3.txt 2008-12-04 21:13:52

Pre-Run: 10.866.847.744 bytes free
Post-Run: 10,855,071,744 bytes free

149 --- E O F --- 2007-09-19 13:27:01

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Kakvo je sada stanje?

offline
 • Pridružio: 04 Dec 2008
 • Poruke: 8

Sad je sve ok, hvala puno na izdvojenom vremenu...

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Uradi sledeće:

Klikni START a zatim RUN
U liniju za unos teksta ukucaj Combofix /u i klikni OK

Sačekaj da se proces deinstalacije završi

Gornja procedura će:
Obrisati sledeće:
ComboFix i njegove file-ove i foldere
VundoFix Backups folder, ako postoji
C:\Deckard folder, ako postoji
C:\OtMoveIt folder, ako postoji

Resetovati podešavanja sata na kompjuteru
Sakriti ekstenzije file-ova, ako je potrebno
Sakriti sistemske/skrivene file-ove/foldere, ako je potrebno
Resetovati System RestoreTo je sve.

offline
 • Pridružio: 04 Dec 2008
 • Poruke: 8

Ok. Hvala jos jednom.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 861 korisnika na forumu :: 35 registrovanih, 5 sakrivenih i 821 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Rade, Aleksa-, alexmiki, Arhiv, babaroga, bojank, caesar, Chainsaw, dac, Drug pukovnik, HrcAk47, indja, leptirleptir, Marko Marković, MB120mm, mercedesamg, milos.cbr, miodrag, Mitraljeta, Mr. Majevica, nenad81, nik8282, nuke92, ObelixSRB, pedja.st, Snorks, Steeeefan, stegonosa, Tas011, The Joker, Toni, Vlada1389, YU-UKI, Zmaj001, Živković