vrlo spor laptop u poslednje vrijeme

vrlo spor laptop u poslednje vrijeme

offline
 • Pridružio: 12 Mar 2009
 • Poruke: 11

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:36:15, on 12.3.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe
D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
D:\Program Files\DAP\DAP.EXE
D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
D:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
D:\WINDOWS\system32\sistray.exe
D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe
D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsMobileCS.exe
D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
D:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe
D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
D:\Documents and Settings\Korisnik\Desktop\TR3.exe\HiJackThis.exe
D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = google.com/
R3 - URLSearchHook: SrchHook Class - {F4F10C1D-87C7-404A-B4B3-000000000000} - D:\PROGRA~1\DAP\SBSearch.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] D:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BtTray] "D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NodLogin] D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\nodlogin.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [DownloadAccelerator] "D:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [DriverUpdaterPro] D:\Program Files\iXi Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe -t
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O4 - Global Startup: Personal.lnk = D:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = D:\WINDOWS\system32\sistray.exe
O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - D:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send by Bluetooth - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\TransSend\IE\tsinfo.htm
O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Send via &Message... - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\TransSend\IE\tssms.htm
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\WINDOWS\system32\skype4com.dll
O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe
O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe
O23 - Service: BsMobileCS - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsMobileCS.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

--
End of file - 7869 bytes
molim vas za analizu log-a u poslednje vrijeme primjecujem vrlo usporen rad racunara,koristim adsl konekciju,u laptopu ima svega i svacega(ne branim se ali nije sve moja krivica).unaprijed zahvalan i veliki pozdrav za jos uvijek dobre ljude na ovome svijetu

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...


Log izgleda ok. Možemo izvršiti još jednu proveru...


Preuzmi gmer.zip sa ovog linka i sačuvaj na Desktopu.
Raspakuj ga u neki folder.

Dupli klik na gmer.exe za početak: Izaberi Rootkit/Malware Tab na vrhu.
Klikni na Scan.
Kada je skeniranje završeno, klik na Copy dugme ispod - ovo će sačuvati rezultate skeniranja u Clipboard.
Iskoristi opciju Paste u Notepad-u da bi to prebacio u tekst. Snimi taj tekst iz Notepada kao file1.txt.
Ponovi ovo isto sa Autostart Tab-om. Snimi taj tekst iz Notepada kao file2.txt.


Iskoristi opciju Prikači fajl ispod polja za pisanje poruke na forumu, i prikači nam ovde ta dva fajla koja smo malopre snimili.

offline
 • Pridružio: 12 Mar 2009
 • Poruke: 11

prvo da se zahvalim na vrlo brzom odgovoru u vezi log-a,posto sam bio rasterecen odgovorom da nema nesto sumnjivo u log-u i sam sam malo brisao neke stvari koje bezveze opterecuju procesor,razliku sam odmah primjetio pa Vas necu vise zamarati problemom,jos jedanput mnogo hvala

pozdrav

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 835 korisnika na forumu :: 40 registrovanih, 5 sakrivenih i 790 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 8u47, A.R.Chafee.Jr., ALBION101, aleksmajstor, AleksSE, alkatraz080, awathorn, b_z_b, bigfoot, cetka, darkangel, Dežurni pod palubom, draganl, Drug pukovnik, Duh sa sekirom, FOX, gomago, HrcAk47, kiltae, mercedesamg, Mercury, Milan A. Nikolic, milekNS, mkukoleca, naki011, nenad81, pceklic, PEGIN, pein, procesor, raptorsi, ras007, Recce, Rocker, Sr.Stat., Tas011, Van, VladaKG1980, vsn111, Zmaj001