win32/Adware.Virtumonde application

win32/Adware.Virtumonde application

offline
 • Pridružio: 05 Feb 2008
 • Poruke: 4

Pozdrav.Problem.Verujem da ste upuceni u ovu vrstu problema.Nod32 mi javlja o postojanju fajla qomnmkl.dll,threat:Win32/Adware.Virtumonde application.Posle pokusaja brisanja,prijavljuje mi fajl vtutu.dll,threat:Win32/virtumonde.FP application i tako u krug.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:13:15 AM, on 2/5/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\pedja\Desktop\ewido_micro.exe
C:\Documents and Settings\pedja\Desktop\otmica\TR3.EXE.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = yahoo.com/
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: {50819ab3-a152-4a3b-4174-226acf1ad7f0} - {0f7da1fc-a622-4714-b3a4-251a3ba91805} - C:\WINDOWS\system32\sjwvklef.dll (file missing)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {76460D80-480D-40BF-AF0D-3A2D3B8DEF61} - C:\WINDOWS\system32\qomnmkl.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O2 - BHO: (no name) - {FC25B45C-0906-4B27-BE27-280DD32B4F2D} - C:\WINDOWS\system32\vtutu.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [d84ded2a] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\vlpusnhl.dll",b
O4 - HKCU\..\Run: [Tok-Cirrhatus] "C:\Documents and Settings\pedja\Local Settings\Application Data\smss.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Con.....2516739335
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B7F96B6C-6A19-4904-94CF-D4901E912FE9}: NameServer = 195.178.32.2 212.200.13.13
O20 - Winlogon Notify: qomnmkl - C:\WINDOWS\SYSTEM32\qomnmkl.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

Unapred zahvalan.Pedja.

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Pozdrav Peđa,

Za početak pokreni HijackThis i pri skeniranju izaberi opciju "Do a system scan only". Označi ove linije u logu:

O4 - HKCU\..\Run: [Tok-Cirrhatus] "C:\Documents and Settings\pedja\Local Settings\Application Data\smss.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [d84ded2a] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\vlpusnhl.dll",b
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

Klikni na "Fix Checked". Zatvori program i restartuj PC.


-----------------------------

Kada podigneš sistem iznova isprati ovo uputstvo dole..

Skini VundoFix:
http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4

* Dvoklikom se startuje fajl VundoFix.exe.
* Izabere opcija Scan for Vundo.
* Posle završenog skeniranja i pojave poruke Done Searching for files klikne se na OK.
* Sada, kada je skeniranje obavljeno potrebno je kliknuti na opciju Remove Vundo.
* Po pojavljivanju upita o uklanjaju Vundo fajlova klikne se na Yes.
* Pokretanje ove opcije učiniće Desktop privremeno praznim u cilju pripreme sistema za uklanjanje Vundo-a.
* Po završetku, pojaviće se obaveštenje o gašnjenju računara, klikne se OK.
* Uključi se računar i podigne sistem iznova.
* Iskopira se sadržaj loga sa putanje C:\vundofix.txt i novi HiJackThis log u poruku na forumu.

offline
 • Pridružio: 05 Feb 2008
 • Poruke: 4

Nisam napomenuo da sam pre obracanja vama pokrenuo vundofix i otklonio inficirane fajlove,tako da je ovo komletan log kao i sto vidite.
VundoFix V6.7.7

Checking Java version...

Scan started at 9:53:27 PM 2/4/2008

Listing files found while scanning....

C:\WINDOWS\system32\lhnsuplv.ini
C:\WINDOWS\system32\optnmrxp.dll
C:\WINDOWS\system32\rimyodqs.dll
C:\WINDOWS\system32\rmrtsybr.dll
C:\WINDOWS\system32\sjwvklef.dll
C:\WINDOWS\system32\twlrtwas.dll
C:\WINDOWS\system32\vlpusnhl.dll

Beginning removal...

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\lhnsuplv.ini
C:\WINDOWS\system32\lhnsuplv.ini Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\optnmrxp.dll
C:\WINDOWS\system32\optnmrxp.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\rimyodqs.dll
C:\WINDOWS\system32\rimyodqs.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\rmrtsybr.dll
C:\WINDOWS\system32\rmrtsybr.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\sjwvklef.dll
C:\WINDOWS\system32\sjwvklef.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\twlrtwas.dll
C:\WINDOWS\system32\twlrtwas.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\vlpusnhl.dll
C:\WINDOWS\system32\vlpusnhl.dll Has been deleted!

Performing Repairs to the registry.
Done!

Beginning removal...

VundoFix V6.7.7

Checking Java version...

Scan started at 10:21:34 PM 2/4/2008

Listing files found while scanning....

No infected files were found.


Beginning removal...

VundoFix V6.7.7

Checking Java version...

Scan started at 7:12:41 PM 2/5/2008

Listing files found while scanning....

No infected files were found.


Beginning removal...


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 7:47:49 PM, on 2/5/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\pedja\Desktop\otmica\TR3.EXE.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = yahoo.com/
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: {50819ab3-a152-4a3b-4174-226acf1ad7f0} - {0f7da1fc-a622-4714-b3a4-251a3ba91805} - C:\WINDOWS\system32\sjwvklef.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {567B7A92-54FB-421E-B067-AED2EB8AE78F} - C:\WINDOWS\system32\vtutu.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {76460D80-480D-40BF-AF0D-3A2D3B8DEF61} - C:\WINDOWS\system32\qomnmkl.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Con.....2516739335
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B7F96B6C-6A19-4904-94CF-D4901E912FE9}: NameServer = 195.178.32.2 212.200.13.13
O20 - Winlogon Notify: qomnmkl - C:\WINDOWS\SYSTEM32\qomnmkl.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

Sta dalje i ima li dalje?Smile

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Nismo još gotovi.. Još par sitnica i bićemo. Smile

---------------------------

Skini program Avenger sa sledeceg linka:
http://swandog46.geekstogo.com/avenger.zip
i raspakuj arhivu u neki folder.


Pokreni program avenger.exe.
Na prvom ekranu selektuj Input script manually pa klikni na ikonicu lupe.
U prozoru koji ce se pojaviti unesi sledeci tekst:
Files to Delete:
C:\WINDOWS\system32\vtutu.dll
C:\WINDOWS\SYSTEM32\qomnmkl.dll


Klikni na dugme Done.
Vratice te na prvi ekran gde je sada potrebno kliknuti na ikonicu semafora.
Ukoliko ti program sam ne zatrazi restart, onda ti sam restartuj racunar.

Kada proces bude završen, iskopiraj mi ovde Avenger-ov log (c:\avenger.txt) i postavi novi HT log.

offline
 • Pridružio: 05 Feb 2008
 • Poruke: 4

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46
Running from registry key:
\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\kfadvkgc

*******************

Script file located at: \??\C:\WINDOWS\bofnyqrk.txt
Script file opened successfully.

Script file read successfully

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

File C:\WINDOWS\system32\vtutu.dll deleted successfully.
File C:\WINDOWS\SYSTEM32\qomnmkl.dll deleted successfully.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Dopuna: 06 Feb 2008 23:21

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:15:57 PM, on 2/6/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Documents and Settings\pedja\Desktop\otmica\TR3.EXE.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {0B6FFE7F-80D1-4404-B022-022D8407BD71} - C:\WINDOWS\system32\vtutu.dll (file missing)
O2 - BHO: {50819ab3-a152-4a3b-4174-226acf1ad7f0} - {0f7da1fc-a622-4714-b3a4-251a3ba91805} - C:\WINDOWS\system32\sjwvklef.dll (file missing)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {76460D80-480D-40BF-AF0D-3A2D3B8DEF61} - C:\WINDOWS\system32\qomnmkl.dll (file missing)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Con.....2516739335
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B7F96B6C-6A19-4904-94CF-D4901E912FE9}: NameServer = 195.178.32.2 212.200.13.13
O20 - Winlogon Notify: qomnmkl - qomnmkl.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Pokreni HijackThis i idi na opciju "Do a system scan only". Pronađi, označi (u kvadratiću pored) svaku od navedenih linija i stisni "Fix checked".

O2 - BHO: (no name) - {0B6FFE7F-80D1-4404-B022-022D8407BD71} - C:\WINDOWS\system32\vtutu.dll (file missing)
O2 - BHO: {50819ab3-a152-4a3b-4174-226acf1ad7f0} - {0f7da1fc-a622-4714-b3a4-251a3ba91805} - C:\WINDOWS\system32\sjwvklef.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {76460D80-480D-40BF-AF0D-3A2D3B8DEF61} - C:\WINDOWS\system32\qomnmkl.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: qomnmkl - qomnmkl.dll (file missing)

Zatvori program HijackThis i restartuj PC.

---------------
Po ponovnom podizanju sistema skeniraj ponovo HijackThis-om i proveri da li se eventualno te linije vraćaju tj. neće da se obrišu.

Ako ih ne bude bilo problem je rešen.

offline
 • Pridružio: 05 Feb 2008
 • Poruke: 4

Uradio sam kako je receno,spomenute linije se nisu vratile.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 5:49:26 PM, on 2/7/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\pedja\Desktop\otmica\TR3.EXE.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Con.....2516739335
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

Sto znaci da je problem resen.Puno hvala.Nadam se da necu imati slicnih problema,a ako ih i budem imao bicu slobodan da se obratim,sad znam i kome.Pozdrav.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 737 korisnika na forumu :: 29 registrovanih, 7 sakrivenih i 701 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., Andrija357, Duh sa sekirom, g0xy, Helket, ikan, KRCO95, krkalon, krlebgd77, Lucije Kvint, mercedesamg, miodrag, moldway, nemkea71, nuke92, RandomUser, rovac, Singidunumac, suton, Vlada1389, vlvl, VSJ193, W123, Warhawk, Wisdomseeker, Yellow Pinky, zixmix, Zmaj001