Kako citati zakon?

Kako citati zakon?

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8518
 • Gde živiš: Novi Beograd

Nisam pravnik, pa mi je potrebno da protumacim zakon da bih znao sta se od mene trazi.

Citiram:

Citat:Обављање образовно-васпитног рада
Члан 8.
У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник.
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Лице из ст. 2. и 3. овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
У обављању образовно-васпитног рада наставнику, васпитачу и стручном сараднику могу да помажу и друга лица, у складу са овим законом.
Лице из ст. 1. и 5. овог члана, као и други запослени у установи дужни су да својим радом и укупним понашањем поштују опште принципе образовања и васпитања и доприносе остваривању циљева образовања и васпитања, општих и посебних стандарда постигнућа и развијању позитивне атмосфере у установи.


Pitanje glasi sta je ovde stav, sta clan? Nista mi nije jasno.

Kaze:
Citat:Лице из ст. 1. и 5. овог члана

Ja ovde ne vidim da pise neki broj 5. Confused

Pa kaze:

Citat:да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања.


Sta je sad tacka?

Evo i clana 120:

Citat:Услови за пријем у радни однос
Члан 120.
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим услова из става 1. овог члана, лице мора да има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1. и 2. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1) и 4) и става 2. овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.


Mislim, da li je tacka, stav, vise ne znam kako se kad cita.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • grbe 
 • Moderator foruma
 • Pridružio: 20 Maj 2007
 • Poruke: 3404

helen1 ::Nisam pravnik, pa mi je potrebno da protumacim zakon da bih znao sta se od mene trazi.

Citiram:

Citat:Обављање образовно-васпитног рада
Ovo ti je član Arrow Члан 8.
Ovo ti je stav Arrow У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник.
Ovo ti je stav Arrow Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
Ovo ti je tačka Arrow 1) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Лице из ст. 2. и 3. овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
У обављању образовно-васпитног рада наставнику, васпитачу и стручном сараднику могу да помажу и друга лица, у складу са овим законом.
Лице из ст. 1. и 5. овог члана, као и други запослени у установи дужни су да својим радом и укупним понашањем поштују опште принципе образовања и васпитања и доприносе остваривању циљева образовања и васпитања, општих и посебних стандарда постигнућа и развијању позитивне атмосфере у установи.


Pitanje glasi sta je ovde stav, sta clan? Nista mi nije jasno.

Kaze:
Citat:Лице из ст. 1. и 5. овог члана

Ja ovde ne vidim da pise neki broj 5. Confused

Pa kaze:

Citat:да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања.


Sta je sad tacka?

Evo i clana 120:

Citat:Услови за пријем у радни однос
Члан 120.
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим услова из става 1. овог члана, лице мора да има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1. и 2. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1) и 4) и става 2. овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.


Mislim, da li je tacka, stav, vise ne znam kako se kad cita.offline
 • Pridružio: 19 Feb 2007
 • Poruke: 1794

Da malo razjasnim. Stav je svaki pasus unutar jednog člana. U slučaju da unutar jednog stava (pasusa) ima dvotačka pa numerisano nabrajanje (rjeđe sa crticama), onda je svaki taj elemenat nabrajanja tačka.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 883 korisnika na forumu :: 38 registrovanih, 3 sakrivenih i 842 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Rade, A.R.Chafee.Jr., Alibaba1981, arzak, Atenjanin89, blackjack, botta, Buda Baba, Cobi026, darkangel, djboj, doklevise, Dorcolac, goran.vvv, ikan, ILGromovnik, indja, Kristian_KG, krkalon, LjubisaR, mercedesamg, mile23, MiroslavD, Nemanja.M, nenad81, operniki, Parker, raptorsi, Skakac7, Smd, Srle993, stegonosa, Stoilkovic, tesa, theNedjeljko, vathra, Vlada78, Zoca