Podešavanje servisa na operativnom sistemu Windows 7

1

Podešavanje servisa na operativnom sistemu Windows 7

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Pregled i podešavanje servisa na operativnom sistemu Windows 7


Uvod
Posmatrano u kontekstu Windowsa, servis predstavlja izvršnu datoteku koja je pokrenuta na relativno dug period i izvršava određene funkcije, tako dizajnirane da ne zahtevaju intervencije korisnika. U zavisnosti od podešavanja servisa, isti mogu biti aktivni u memoriji, dokle god je uključen računar ili ih programi mogu pokretati po potrebi. Ovaj koncept je sličan Unixovom konceptu daemon-a. Ukoliko otvorimo Task Manager, neke od servisa ćemo videti kao aktivne u memoriji, dok se drugi pokreću kroz svchost.exe kao DLL datoteke.

Pravilnim podešavanjem servisa obezbeđuju se bolje performanse računara (budući da se isključivanjem servisa ne zauzima RAM memorija i procesorsko vreme), ali i veća bezbednost računara, budući da se ne mogu iskoristiti ranjivosti nekih servisa (na primer: Remote Desktop).


Manipulaciju nad servisima ćemo izvršiti na sledeći način:

- Kliknite na dugme Start i u Search polje ukucajte services.msc :
- Otvoriće se prozor, gde se treba odabrati (označiti) neki servis koji želite da konfigurišete, u skladu sa opisima i preporukama u ovom članku:
- Dvostrukim klikom na neki od servisa, otvara se prozor u kome je moguće videti razne informacije, manipulisati sa servisima i podesiti parametre servisa:
a) Service name - predstavlja ime servisa u registru,

b) Display name - predstavlja naziv servisa,

c) Description - predstavlja kratak opis servisa,

d) Path to executable - predstavlja putanju do izvršne datoteke datog servisa,

e) Startup type - ovo je stavka na koju se stavlja akcenat u ovom članku i odnosi se na tip pokretanja nekog servisa. Postoje sledeće mogućnosti:
Automatic - servis se pokreće neposredno posle logovanja na operativni sistem,
Automatic (Delayed Start) - ovaj tip pokretanja je predstavljen u Windows Visti i sličan je kao automatic, s tim što se pokretanje servisa odlaže za izvestan period, nakon što se završe izvesne sistemske operacije. Na ovaj način se rasterećuje i brže učitava operativni sistem,
Manual - servis se pokreće po potrebi, kada je neophodan za rad neke aplikacije,
Disabled - onemogućeno je pokretanje servisa.


f) Service status - odnosi se na trenutni status servisa. Klikom na dugmad Start, Stop, Pause i Resume, manipuliše se sa statusom servisa.

g) Start Parameters - opcioni parametri na osnovu kojih se može promeniti ponašanje servisa


- Od značaja za konfigurisanje tipa pokretanja može biti i jezičak (tab) Dependencies, na kome se može videti:

a) od kojih servisa zavisi pokretanje konkretnog servisa koji konfigurišemo,
b) da li pokretanje drugih servisa zavisi konkretnog servisa koji konfigurišemo.Pregled i podešavanje servisa
U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows 7, mogu se konfigurisati sledeći servisi:


ActiveX Installer - obezbeđuje UAC kontrolu za instalaciju ActiveX komponenti za obične korisnike i omogućava upravljanje ActiveX-om iz grupe polisa (Group Policy). ActiveX komponente traže administratorske privilegije za instalaciju, i običnim korisnicima, iz bezbednosnih razloga, nije dozvoljena instalacija bez administratorskih privilegija. Ako se isključi ovaj servis (disable) instalacija ActiveX komponenti će se obraditi u skladu sa standardnim podešavanjima Internet pretraživača. Ili, nalozi koji nemaju administratorske privilegije neće moći da instaliraju ActiveX komponente.

Adaptive Brightness - u zavisnosti od vanjskog osvetljenja, podešava osvetljenje ekrana uređaja. Naime, neki laptopovi i tablet uređaji imaju senzore u svojim ekranima koji podešavaju osvetljenje ekrana tako da odgovara uslovima u kojima se trenutno nalazite. Ovaj servis je odgovoran za automatsko korišćenje tih senzora. Logično, ako je servis onemogućen (disable), sistem neće koristiti te senzore.
* Da bi ste ukljucili/iskljucili opciju Adaptive Brightness u Windows-u uradite sledece: Control Panel -> Power Options -> Change plan settings -> Change advanced power settings -> klik na + pored Display -> Enable adaptive brightness

Application Experience - u pozadini nadgleda instalaciju novog softvera/novog uređaja i ukoliko instalacija ne bude uspešna, servis je zadužen da kreira prozor, u kome se nudi pokušaj ponovnog instaliranja softvera/uređaja - koristeći predloge/rešenja od strane Microsofta. Takođe, servis proverava Microsoftovu bazu poznatih problema za poznatije programe i nudi rešenje ukoliko dođe do problema sa nekim od njih. Servis po, autorima članka, nije neophodan, ali svakako olakšava, sa svojim predlozima, instalaciju starog softvera ili uređaja na Windowsu 7 (a za neke je i obavezan). Isključivanje (disable) ovog servisa može da poveća brzinu pokretanja svih aplikacija.

Application Host Helper Service - čuva prethodne skupove podešavanja IIS (Internet Information Services), čime je moguće jednostavno vraćanje na bilo koju prethodnu konfiguraciju - praktično, služi za backup podešavanja. Takođe, ovaj servis mapira SID-ove (Security Identifier) u imena tj. omogućuje da pri podešavanju prava pristupa nekom resursu koristimo ime naloga, umesto SID-a (a SID je npr ovo: S-1-5-21-1238142758-1221983902-539631900-1002). Ukoliko se isključi ovaj servis, neće raditi backup IIS-a i mapiranje SID-ova.

Application Identity - omogućava kontrolu funkcionisanja AppLockera. AppLocker je mogućnost, verzije Windows 7 Pro, da administratori kontrolišu pristup i korišćenje: izvršnih datoteka, skripti, Windows Installer datoteka i DLL datoteka, od strane korisnika. AppLocker ima mnogo mogućnosti, kao što su ograničavanje pokretanja neovlašćenog softvera, dozvoljavanje pokretanja aplikacija i instalacije neophodnih programa i skripti. AppLocker neće raditi ukoliko isključimo servis (disable).

Application Information - aplikacijama obezbeđuje administratorske (elevated) privilegije, kako bi se ista mogla pokrenuti ili instalirati. Ovo je još jedan u nizu servisa, pored UAC i User Profile Service, koji je odgovoran za ograničavanje administratorskih privilegija nekim aplikacijama. Ukoliko se isključi ovaj servis (disable) korisnici neće moći da instaliraju ili pokreću aplikacije koje traže administratorske privilegije.

Application Layer Gateway - protokolskim mrežama, nezavisnih proizvođača softvera, omogućava prolazak kroz firewall i rad iza ICS-a. Inače, ovaj servis je sastavni deo Internet Connection Sharing (ICS)/Internet Connection Firewall (ICF), tako da servis možete isključiti, ukoliko ne koristite ove funkcionalnosti. Ukoliko je servis isključen, ne možete deliti vašu konekciju sa drugim računarima ili uređajima u mreži.

Application Management - odgovoran je za mogućnost da sistem - administratori u domenskom okruzenju dobiju prikaz instaliranog softvera, instaliraju ili deinstaliraju softver putem grupe polisa (Group Policy). Ukoliko je isključen, korisnici neće biti u mogućnosti da dobiju prikaz instaliranog softvera, instaliraju i brišu softver putem grupe polisa. U većini slučajeva servis nije potreban, pa se može isključiti.

ASP.NET State Service - odgovaran je za skladištenje podataka sesija izvan procesa tako da ASP može pristupati podacima i održavati memorijski prostor odvojeno od procesa. ASP.NET je Web programski jezik koji koristi ovaj servis, a programerima omogućava kreiranje sesija, tj. vremenskog perioda koji korisniku određuje korišćenje Web aplikacije. Sesija se ponaša kao memorija na kojoj se skladište korisnički podaci, ponašanje, tok rada (tj. bilo šta što programer smatra važnim) za vreme dok je korisnik na tom sajtu. Ukoliko ASP.NET nije instaliran, onda verovatno nemate ni ovaj servis na računaru. Ako niste zainteresovani za Web programiranje sa ASP.NET-om ovaj servis vam nije potreban, pa ga možete isključiti.

Background Intelligent Transfer Service - ovaj servis se, uglavnom, koristi za Windows Update i prebacivanje datoteka u pozadini, koristeći malo mrežnih i računarskih resursa. Jednostavno gledajući, služi za preuzimanje ispravki ili nadogradnji kada računar nije zauzet; takođe, ako se npr. ugasi računar tokom preuzimanja nadogradnji, po ponovnom logovanju na sistem, BITS će nastaviti preuzimanje. Ukoliko je servis onemogućen, bilo koja aplikacija koja zavisi od ovog servisa, kao što su Windows Update, MSN Explorer, Windows Live Messenger, Windows Media Player, itd. neće automatski preuzimati programe, nadogradnje i ostale informacije sa svojih servera.
Napomena: Automatic Update neće raditi ako nisu pokrenuti sledeći servisi: Windows Update, Cryptographic Service, BITS i Windows Event Log.

Base Filtering Engine - koristi se za upravljanje Firewall i IPSec polisama, kreiranje statističkih izveštaja o Firewall-u i prihvata i sprovodi mogućnost filtriranja sadržaja u user mode-u (npr. administrator može da doda neki paket koji korisnik može samo da vidi). Ovaj servis je potreban za rad nekih zaštitnih programa i ukoliko nije pokrenut, može doći do problema u funkcionisanju tih programa (bilo je problema zbog ovog servisa sa ESET NOD32 Antivirtusom i ZoneAlarm v9.2.x Firewall-om).

BitLocker Drive Encryption Service - odgovoran je za komunikaciju između BitLocker-a i korisnika, a takođe je odgovoran za automatsko otključavanje kriptovane (šifrirane) particije. BitLocker predstavlja novu mogućnost zaštite (kriptovanja) podataka, koja dolazi uz Windows 7 Enterprise/Ultimate. Ukoliko ne koristite ovu vrstu zaštite podataka (npr. flash uređaj se može kriptovati tako da uvek pri priključivanju uređaja morate ukucati određenu lozinku, da bi se taj flash mogao koristiti), ovaj servis vam nije potreban, pa ga možete isključiti.

Block Level Backup Engine Service - koristi se za organizovanje operacija povratka (restore) i popravke (recovery) podataka kod alata Windows Backup. Ukoliko ne koristite Windows Backup za čuvanje podataka, servis možete isključiti.

Bluetooth Support Service - koristi se za skeniranje i povezivanje (udaljenih) Bluetooth uređaja. Servis, možete isključiti ukoliko ne koristite uređaje koji su zasnovani na Bluetooth tehnologiji bežičnog prenosa podataka (miš, tastatura, mobilni, telefon, PDA, tablet, bluetooth GPS receiver, itd).

BranchCache - obezbeđuje keširanje sadržaja datoteka i Web servera sa WAN mreže (u pitanju je skup više povezanih LAN mreža) na računarima u lokalnoj mreži, čime se poboljšava vreme odziva datoteka (smanjeno vreme čekanja za preuzimanje datoteka) i smanjuje WAN saobraćaj. Ova mogućnost se obično koristi u srednjim i velikim preduzećima. Kućnim korisnicima nije potrebna ova mogućnost, pa se ovaj servis može isključiti (disable).

Certificate Propagation - omogućava kopiranje sertifikata sa smart kartica i instaliranje drajvera, koji su potrebni za njihovo korišćenje. Ukoliko ne koristite smart kartice na računaru, isključite ovaj servis. Ukoliko se logujete na sistem uz pomoć smart kartice, ovaj servis će vam biti neophodan.

Client for NFS - obezbeđuje računarima da izgledaju kao NFS klijenti i imaju mogućnost pristupa datotekama i folderima koji se nalaze na NFS serveru. Network File System (NFS) je datotečni sistem koji omogućava deljenje podataka sa drugim korisnicima preko mreže (mogućnost pristupanja udaljenim podacima kao da su na lokalnom računaru). Ukoliko nemate mrežu ili ne pristupate NFS serveru, isključite ovaj servis.

CNG Key Isolation - odgovoran je za čuvanje lozinki kriptovanih informacija na sigurno mesto (čuvanje wireless lozinke ili lozinki za smart kartice). Servis je takođe potreban za normalno funkcionisanje wireless mreže. Network Auto Configuration i Smart Cards servisi se oslanjaju na ovaj servis, ali i neke aplikacije koje koriste kriptografiju. Teško je predvideti koje funkcije i koji programi koriste ovaj servis, pa je najbolje ne menjati ga.

COM+ Event System - prikuplja informacije i predaje ih drugim servisima koji koriste te informarmacije. Odgovoran je za događaje logovanja ili odjavljivanja, čuvara ekrana, obradu informacija o statusu mreže i neke informacije na energetskom nivou. S obzirom da mnogo važnih servisa zavise od njega, ovaj servis ne treba menjati.

COM+ System Application - radi uz COM+ Event System i vodi evidenciju o COM+ komponentama. Radi samo kada je potrebno (status je Manual) i neke operacije se zasnivaju na COM+ arhitekturi (npr. Windows Update), tako da je preporuka autora članka da se servis ne menja.

Computer Browser - održava listu računara i resursa na mreži. Servis nije potreban na računaru koji nije umrežen i može se slobodno isključiti. Čak šta više, možemo pristupiti mreži, dakle radnoj grupi ili domenu (workgroup or domain) ili deljenim direktorijumima na mreži i sa isključenim servisom. Servis je neophodan na velikim mrežama, gde postoji računar označen sa "master browser", i gde postoji računar koji je "backup browser". U ovakvim mrežama se svi ostali računari, svakih 12 minuta, "oglašavaju" da li su dostupni da preuzmu dužnosti ako otkaže jedan od računara u mreži.

Credential Manager - obezbeđuje bezbedno skladištenje i manipulisanje sa poverljivim informacijama vezanih za korisnike, aplikacije i ostale softverske pakete (i to u specijalnim folderima koji se zovu "vaults"). Na primer, ovaj servis čuva korisnička imena i lozinke za automatsko logovanje na Web sajtove ili računarsku mrežu. Preporuka je da se ne menja startup type ovog servisa.

Cryptographic Services - odnosi se na 3 upravljačka servisa:
a) Catalog Database Service, koji proverava potpise Windowsovih datoteka i dozvoljava instalaciju novih programa
b) Protected Root Service, koji je zadužen za manipulaciju sa Trusted Root Certification Authority sertifikatima.
c) Automatic Root Certificate Update Service, koji pribavlja Root sertifikate od Windows Update-a.
Ne preporučuje se menjanje startup type-a ovog servisa.

DCOM Server Process Launcher - pokreće COM i DCOM servere na zahteve za aktivacijom određenih objekata. Visoka je preporuka da se ništa ne menja oko ovoga servisa jer dosta drugih servisa zavise od njega i svi programi koji zahtevaju (D)COM se neće izvršiti. Osim toga, servis se i ne može zaustaviti "regularno", preko services.msc a svaka devijacija nad servisom će uzrokovati restartovanje Windowsa.

Desktop Window Manager Session Manager - predstavlja deo Windows tema i zadužen je za vraćanje stilova na bazične varijante prilikom pokretanja programa koji nisu u potpunosti kompatibilni sa Windows 7. Ostale funkcionalnosti koje obezbeđuje ovaj servis su omogućavanje thumbnail pregleda nad taskbar-om, generisanje slika kada pregledamo otvorene prozore preko prečice ALT+TAB i efekti transparentnosti na prozorima. Ukoliko vam se ne sviđa Aero interfejs i više volite izgled nalik na Windows 2000, onemogućite ovaj servis. Takođe, tada se može ugasiti i servis Themes, a gašenjem ovih servisa se mogu povećati performanse na slabijim računarima.

DHCP Client - automatski pribavlja dinamičku IP adresu od DHCP servera i ažurira DNS. Servis se može isključiti ukoliko računar na mreži koristi statičku IP adresu ili ukoliko se koristi IPSEC ili IP VPN. Ukoliko se koristi ICS / internet client, ovaj servis mora biti pokrenut. Takođe, treba znati da većina (A)DSL i kablovskih provajdera koristi DHCP kako bi računar dobio odgovarajuću IP adresu i pristupio Internetu. Kako to nije uvek slučaj, isrobajte da li se možete konektovati na Internet sa ugašenim servisom. Ukoliko ne možete, uključite ovaj servis.

Diagnostic Policy Service - omogućava dijagnostiku, detekciju problema i Wizard za rešavanje problema za komponente Windowsa. Ukoliko servis nije pokrenut, prilikom nastanka različitih problema, neće se moći koristiti blagodeti ovog Wizarda. Ukoliko se na računaru ne dešavaju nikakve greške, može se isključiti servis; ukoliko se, pak, jave (recimo, računar ne može da se konektuje na Internet), pokrenite servis da vidite koje korake predlaže Wizard.


Diagnostic System Host - ovaj servis radi sa Diagnostic Policy Service (DPS), kao sastavni deo WDI. Ako vam ne trebaju ove dijagnostičke mogucnosti možete isključiti ovaj servis, iako bilo koji program koji ga koristi ne može funkcionisati ispravno. Servis je postavljen po default-u da se manuelno pokrece, tako da je malo od koristi ukoliko ga onemogućite.

* Objašnjenje: prethodna 3 servisa su deo Windows Diagnostic Infrastructure (WDI). WDI je skup dijagnostičkih alata koji vam mogu pomoći pri pronalazenju izvora mnogih uobicajenih problema na disku, memoriji i mreži. Osim toga, može vas upozoriti na predstojeće kvarove, tako da možete reagovati i na vreme ih rešiti, ili barem možete spasiti podatke. Ukoliko se koriste neke druge metode za dijagnostiku na računaru, ovi servisi nisu potrebni, te se mogu isključiti.

Disk Defragmenter - omogućava defragmentaciju diska i to u zakazano vreme (schedule). Ukoliko koristite SSD diskove obavezno isključite ovaj servis. Takođe, ukoliko koristite 3rd party aplikaciju za defragmentaciju diska, isključite ovaj servis.

Distributed Link Tracking Client - održava veze sa datotekama na računaru ili mreži (domenu). Primer: napravimo datoteku na računaru A. Onda kreiramo, preko mreže, prečicu do te datoteke na računaru B. Ukoliko, na računaru A, pomerimo datoteku na neku drugu lokaciju (u neki drugi folder), ovaj servis će automatski ažurirati prečicu do te datoteke na računaru B (da pokazuje na ispravnu putanju). Ovakva funkcionalnost je pogodna na velikim mrežama, za specifične primene. Na računaru koji nije umrežen, kao i kod kućnih mreža - ovaj servis je sasvim nepotreban, stoga oslobodite 3-4 MB RAM-a (koliko ovaj servis zauzima), isključivanjem ovog servisa.

Distributed Transaction Coordinator - koordiniše transakcije koje se prostiru na više menadžera resursa (npr. baze podataka, red poruka i datotečni sistem). Poželjno je da se ne menja ovaj servis, ukoliko se koristi Message Queuing, a neophodna je i za pravilno funkcionisanje Windows Event Log-a (može pomoći prilikom dijagnostikovanja problema na računaru).

DNS Client - kešira imena na DNS-u (Domain Name System) i registruje puno ime računara, na konkretnom računaru. Ukoliko se isključi servis, DNS mapiranje imena će raditi i dalje, ali će biti onemogućene funkcionalnosti daljeg keširanja i registracije računara (ukoliko dođe do promene vrednosti imena računara i drugo). Takođe, po isključivanju računar može da prijavljuje greške tipa: "DNS resolver failed to flush the cache". U retkim slučajevima će isključivanje ovog servisa dovesti do povećanja performansi na mreži (ili na Internetu), jer keširanje DNS upita guši mrežni saobraćaj. Servis je neophodan i za neke druge servise (IPSec service i druge), pa proverite da li se računar ponaša stabilno ukoliko isključite ovaj servis.

Encrypting File System - omogućava funkcionalnosti kriptovanja sadržaja datoteka na NTFS datotečnom sistemu. Ukoliko se servis isključi, aplikacije neće moći da pristupe kriptovanim datotekama (dodatno čitanje).

Extensible Authentication Protocol (EAP) - služi za autentikaciju žičnih i bežičnih mreža mreže tipa 802.1x, zatim VPN-a, i Network Access Protection funkcionalnosti. Takođe, servis raspolaže sa API-em, koji koriste klijenti koji pristupaju mreži, prilikom procesa autentikacije. Ukoliko se isključi ovaj servis, računar neće moći da pristupi mrežama koje zahtevaju EAP autentikaciju. Servis je neophodan ukoliko koristite bežične mreže i zadužen je za pravilno funkcionisanje sledećih servisa (CNG Key Isolation, Wired AutoConfig, WLAN AutoConfig).
Ukoliko nemate Wireless adapter, ili ne koristite Wireless mrežu, ne koristite autentikaciju na žičnim mrežama (LAN), isključite servis. Takođe, servis se može isključiti ukoliko računar nije povezan ni na kakvu mrežu.

Fax - omogućava slanje ili pijem faksa, bilo na lokalnoj mašini ili preko mreže.
Ukoliko ne koristite faks, onemogućite ovaj servis (servis se može potpuno ukloniti ili dodati, ukoliko bude potreban, preko sledećeg panela: Start --> Control Panel --> Programs and Features --> Turn Windows Features on or off).

Function Discovery Provider Host - hostuje provajdere za otkrivanje mreža. Ovi provajderi se koriste za protokole Services Discovery Protocol (SSDP) i Web Services – Discovery (WS-D). Isključivanje servisa će onemogućiti otkrivanje mreža koje koriste ova dva pomenuta protokola (kao i ostalih mrežnih uređaja i resursa).

Function Discovery Resource Publication - mreži prezentuje sve resurse koji se nalaze na računaru, tako da se isti mogu otkriti preko mreže i koristiti od strane drugih učesnika mreže. Ukoliko se servis isključi, ostali računari na mreži neće moći da identifikuju resurse i uređaje na posmatranom računaru.

Group Policy Client - odgovoran za primenu raznih konfiguracija, vezanih za korisnike računara i stanje računara, koje podešavaju administratori, kroz Group Policy komponentu. Preporuka je da se ne menja ovaj servis.

Health Key and Certificate Management - zadužena za upravljanje X.509 sertifikatima i ključnim servisima za Network Access Protection Agent (NAPAgent). Tehnologije koje koriste ove sertifikate neće ispravno da rade, ukoliko se isključi ovaj servis. Ukoliko ne koristite ove tehnologije, isključite servis.

HomeGroup Listener - zadužen je za osluškivanje promena i održavanje resursa u kućnoj mreži računara. Servis ima smisla koristiti ukoliko se računar nalazi u ovakvoj mreži. (HomeGroup je koncept mreže koji je uveden sa Windows 7, koji na jednostavan način omogućava deljenje resursa, na primer štampača i sa naglaskom na privatnost učesnika mreže).

HomeGroup Provider - još jedan servis, koji se tiče HomeGroup mreža, koji je zadužen za neposredno izvršavanje zadataka (tasks), u zavisnosti od konfiguracije mreže, potreba za održavanjem mreže i novih događaja na mreži. Ukoliko se servis isključi, kućna mreža neće pravilno funkcionisati. Ukoliko računar nije u ovakvoj mreži, isključite servis.

Human Interface Device Access - služi za omogućavanje funkcionalnosti hardvera, na takav način da se pritiskom na odgovarajuće hardverske tastere aktiviraju određene funkcije. Na primer, često skeneri imaju dodatne dugmiće za fax ili copy, zatim razne verzije tastatura sa dodatnim dugmićima (koji se često mogu porgramirati po želji) za, recimo, pokretanje kalkulatora, Windows Media Playera ili Internet pretraživača. Preporuka je da isključite ovaj servis i testirate kako će se ponašati vaš hardver. Ukoliko se ponaša "normalno", a velike se šanse da se tako ponaša, držite servis isključenim. Kažemo da se "velike šanse" iz toga razloga što proizvođači hardvera često pišu posebne drajvere za ove dodatne dugmiće, umesto da koriste ovaj servis za implementaciju ovih dodatnih funkcionalnosti.

IIS Admin Service - servis se ne koristi kod kućnih računara. Omogućava računaru da se ponaša kao server koji administrira IIS meta bazu podataka. Ova meta baza podataka čuva konfiguraciju SMTP i FTP servisa. Ukoliko se isključi ovaj servis, server neće moći da konfiguriše podešavanja za SMTP ili FTP. Ovaj servis nije instaliran "po defaultu", niti se treba instalirati na kućne računare.

IKE and AuthIP IPsec Keying Modules - servis omogućava pravilan rad Internet Key Exchange (IKE) i Authenticated Internet Protocol (AuthIP) modula za autentikaciju. Ova dva modula se koriste za autentikaciju i razmenu ključeva u Internet Protocol security (IPsec). Ukoliko zaustavimo ovaj servis, onemogućiće se razmena ovih ključeva sa drugim računarima u mreži. Kako se IPsec najčešće konfiguriše u sprezi sa IKE ili AuthIP, ne preporučuje se isključivanje ovog servisa, jer bi bila narušena bezbednost sistema. Međutim, ukoliko koristite eksterni hardverski firewall/gateway/ruter koji služi kao most između vašeg računara i Interneta, možete isključiti ovaj servis (tada se takođe mogu isključiti i sledeći servisi: Internet Connection Sharing, Base Filtering Engine, IPsec Policy Agent, Routing and Remote Access i Windows Firewall)

Indexing Service - servis koji nije podrazumevano instaliran ("po defaultu"), niti ga treba instalirati na kućne računare. Ostavljen je, da se opciono instalira, samo zbog kompatibilnosti unatrag (backward compatibility), a servis Windows Search je preuzeo njegove dužnosti.
Servis, koji je indeksiranjem bukvalno žderao resurse računara, je indeksirao datoteke, sadržaj i ostale osobine datoteka na računaru, kako bi usled sledeće pretrage rezultati bili dostupni u najkraćem roku.

Interactive Services Detection - zadužen je za otkrivanje interaktivnih servisa i manipulaciju sa odgovorima korisnika na zahteve interaktivnih servisa. Ovi servisi, u toku rada, često generišu određene dijalog prozore, kako bi korisnik uneo određene parametre ili odabrao određene vrednosti. Ukoliko se servis isključi, nove notifikacije i dijalog prozori neće se prezentovati korisniku računara. Preporuka je da se ovaj servis ne isključuje.

Internet Connection Sharing - omogućava pristup Internetu za više računara, i to deljenjem jedne konekcije. Ovaj servis ima smisla koristiti na samo jednom računaru u mreži, na koga je zakačen modem. Ukoliko modem ima LAN portove ili ukoliko koristite hardverski ruter/firewall/gateway, slobodno isključite servis (pri tom, u ovom slučaju se može isključiti i Application Layer Gateway Service) .
Servis je imalo smisla koristiti kod starih Dial Up modema, ili ADSL modema koji su se spajali na računar preko USB porta.

IP Helper - služi za obezbeđivanje skupa protokola: IPv6 (6to4, ISATAP, Port Proxy, i Teredo tehnologije), i IP-HTTPS protokol. Servis je neophodan ukoliko koristite "HomeGroup" funkcionalnost Windowsa 7. Kako većina provajdera i mreža koriste IPv4, isključite servis.

IPsec Policy Agent - Internet Protocol security (IPsec) podržava autentikaciju učesnika na mreži, autentikaciju porekla podataka, integritet podataka, kao i enkripciju i zaštitu podataka. Servis ne treba menjati u poslovnim mrežama, jer ukoliko se isključi biće onemogućen pristup mreži koja zahteva da (zbog bezbednosti) računar podržava ovaj servis. Takođe, udaljeno upravljanje Windows Firewall-om nije moguće ukoliko se isključi ovaj servis. Ukoliko je u pitanju kućna mreža, može se isključiti servis.

KtmRm for Distributed Transaction Coordinator - koordinira transakcije između Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) i Kernel Transaction Manager (KTM). Ako to nije potrebno, preporučuje se da se isključi ovaj servis. Ako se isključi ovaj servis, bilo koje MSDTC transakcije u interakciji s menadžerom kernel resursa neće biti uspešne i svi servisi koji eksplicitno zavise od njega se neće moći pokrenuti.

Link-Layer Topology Discovery Mapper - stvara kartu, tj. mapira mrežu, koja se sastoji od računara i informacija o topologiji (međusobnim vezama) uređaja, kao i od metapodataka za opis svakog pojedinačnog računara i uređaja. Ako je ovaj servis onemogućen, mapiranje mreže neće ispravno raditi. Ukoliko računar nije na mreži, možete isključiti servis.

LPD Service - servis omogućuje klijentskim računarima da, koristeći TCP / IP i Line Printer Remote (LPR) protokol, vrše štampu na serveru pomoću njegovog Line Printer Daemon (LPD) servisa. Ukoliko računar nije na mreži, tj. ne koristite štampač na mreži, ili vam uopšte nisu potrebne funkcionalnosti štampanja preko ovih protokola, isključite servis.

Media Center Extender Service - omogućuje Media Center ekstenderima pronalaženje i spajanje na vaš računar. Windows Media Center Extenders su uređaji konfigurisani da na sebi omoguće korišćenje opcija Media Center-a. Može se isključiti, ukoliko nemate takve uređaje.

Message Queuing - pruža infrastrukturu za poruke i razvoj alata za izradu distribuiranih aplikacija za razmenu poruka na Windows mrežama i programima. Ako je ovaj servis zaustavljen, distribuirane poruke neće biti dostupne. Ako je ovaj servis onemogućen, servis koji eksplicitno zavisi od njega se neće uspeti pokrenuti. Ukoliko ne koristite ove funkcionalnosti, možete ugasiti ovaj servis.

Message Queuing Triggers - radi na praćenju poruka koje dolaze na upit Message Queuing-a, pri čemu se praćenje odvija prema određenim pravilima. Kada su uslovi u pravilu zadovoljeni, priziva COM komponentu ili samostalni izvršni program da obradi te poruke. Ukoliko ne koristite ove funkcionalnosti, možete ugasiti ovaj servis.

Microsoft .NET Framework NGEN - Microsoft. NET Framework NGEN je alat Native Code Generator. NGEN stvara native code sliku programa na mašinskom jeziku, čime se izbegava kompajliranje.

Microsoft FTP Service - serveru omogućava funkciju File Transfer Protocol (FTP) servera. Ako je ovaj servis zaustavljen, server ne može funkcionisati kao FTP server. Ukoliko se računar ne koristi za svrhe FTP servera, isključite servis.

Microsoft iSCSI Initiator Service - servis omogućava konektovanje na SCSI uređaje putem mreže (iSCSI). Servis je potreban ukoliko želite da se konektujete na iSCSI uredjaje, tako da servis slobodno možete iskljuciti, mada sobzirom da se pokreće jedino kada je potrebno, mali je razlog isključivati ga.

Microsoft Software Shadow Copy Provider - upravlja softverski baziranim primercima volume shadow kopija koje preuzme servis Volume Shadow Copy. Ako je ovaj servis zaustavljen, softverski baziranim primercima volume shadow kopija se ne može upravljati. Ako je ovaj servis onemogućen, servis koji eksplicitno zavisi od njega se neće moći pokrenuti.

Multimedia Class Scheduler - omogućuje određivanje prioriteta rada na temelju prioriteta koji zadatak ima u sistemu. Ovo je namenjeno uglavnom za multimedijske aplikacije. Ako je ovaj servis zaustavljen, pojedinačni zadaci se izvršavaju na osnovu bazičnih prioriteta. Ne preporučujemo isključivanje ovog servisa jer je u nekim situacijama prijavljeno da ne postoji zvuk na sistemu.

Net.Msmq Listener Adapter - prima zahteve za aktivaciju preko net.msmq i msmq.formatname protokola te ih preusmerava na Windows Process Activation Service.

Net.Pipe Listener Adapter - prima zahteve za aktivaciju preko net.pipe protokola te ih usmerava na Windows Process Activation Service.

Net.Tcp Listener Adapter - prima zahteve za aktivaciju preko net.tcp protokola te ih usmerava na Windows Process Activation Service.

Net.Tcp Port Sharing Service - pruža mogućnost deljenja TCP portova preko net.tcp protokola. Isključite servis ukoliko ne delite portove.

Netlogon - održava bezbedni kanal između računara i kontrolera domena koji služi za proveru autentičnosti korisnika i usluga. Ako je ovaj servis zaustavljen, računar možda neće potvrditi identitet korisnika i usluga, i kontroler domena ne može registrovati DNS unose. Ako je ovaj servis onemogućen, servis koji eksplicitno zavisi od njega se neće uspeti pokrenuti. Preporuka je da se ne menja ovaj servis.

Network Access Protection Agent - zaštita pristupa mreži (NAP) je servis čija je uloga da prikuplja i upravlja informacijama o stanju samih računara, za klijent računare na mreži. Informacije prikupljene od strane NAP se koriste kako bi bili sigurni da klijent računar ima potreban softver i da je adekvatno podešen. Ako klijent računar nije u skladu sa politikom o stanju računara, može se osigurati da njegov pristup mreži bude ograničen do njegovog odgovarajućeg konfigurisanja. Zavisno od te politike, klijentski računar može da se automatski ažurira, tako da korisnici brzo ponovo imaju puni pristup mreži, bez potrebe za ručnim ažuriranjem svog računara. Ukoliko nemate mrežu ili ova funkcionalnost nije potrebna, isključite servis.

Network Connections - upravlja objekatima u folderu Network and Dial-Up Connections, u kojem možete takođe pogledati i lokalne mreže i ostvarene udaljene veze. Preporuka je da se ne menja ovaj servis.

Network List Service - identifikuje mreže na koje je računar povezan, prikuplja i pohranjuje svojstva tih mreža, a obaveštava aplikacije kad se promene ta svojstva.

Network Location Awareness - prikuplja i pohranjuje informacije o konfiguraciji za mreže i obaveštava programe kada je ta informacija promenjena. Ako je ovaj servis zaustavljen, konfiguracijske informacije mogu biti nedostupne. Ako je ovaj servis onemogućen, servis koji eksplicitno zavisi od njega se neće uspeti pokrenuti.

Network Store Interface Service - ovaj servis isporučuje mrežna obaveštenja (npr. dodavanje ili brisanje interfejsa i sl.) klijentima na korisničkom nivou. Zaustavljanje ovog servisa će uzrokovati gubitak mrežnog povezivanja. Ako je ovaj servis onemogućen, bilo koje druge usluge koje izričito zavise ovog servisa se neće uspeti pokrenuti.

Offline Files – ovaj servis obavlja podršku održavanja aktivnosti Offline Files skladišta, odgovara na događaje prijavljivanja i odjavljivanja korisnika, provodi interne komande javnog API-ja, i otprema interesantne događaje onima koji su zainteresovani za aktivnosti Offline fajlova i promene u stanju privremenog skladišta. Ako ne radite sinhronizaciju fajlova između kompjutera, isključite ovaj servis.

Parental Controls – ovo je ostatak Windows Parental Control funkcije koja je postojala u Windows Visti. Predviđen je samo za kompatibilnost sa ranijim verzijama Windowsa. Ako nemate potrebu da kontrolišete svoju decu, bezbedno je isključiti ovaj servis.

Peer Name Resolution Protocol – omogućuje razrešavanje imena korisnika bez servera preko Interneta korišćenjem Peer Name Resolution protokola (PNRP). Ako je servis onemogućen, neke peer-to-peer i saradničke aplikacije, kao što je Remote Assistance možda neće ispravno raditi. Ako ne planirate da koristite Remote Assistance ili HomeGroup for networking, možete isključiti ovaj sevis.

Peer Networking Grouping – omogućava komunikaciju više korisnika korišćenjem Peer-to-Peer Grouping. Ako onemogućimo ovaj servis, neke aplikacije, kao što je HomeGroup neće raditi.

Peer Networking Identity Manager - pruža usluge za identitet Peer Name Resolution Protokola (PNRP) i Peer-to-Peer Grouping servisa. Ako je servis onemogućen, Peer Name Resolution Protocol (PNRP) i Peer-to-Peer Grouping usluge neće funkcionisati, a neke aplikacije, kao što su HomeGroup i Remote Assistance, možda neće ispravno raditi.

Performance Logs & Alerts - prikuplja podatke o performansama iz lokalnog ili udaljenog računara na osnovu unapred konfigurisanih rasporeda parametara, a zatim upisuje podatke u log ili aktivira upozorenje. Ako je ovaj servis je stopiran, podaci o performansama neće se prikupljati. Ako je onemogućen, bilo koje usluge koje eksplicitno zavise od njega neće se uspešno pokrenuti.

Plug and Play – omogućava sistemu da prepozna i da se prilagodi hardverskim promenama, sa malo ili bez korisnikove interakcije. Ovo je svakako servis koji ne treba biti isključen, jer može doći do nestabilnosti sistema; ne postoji mogućnost isključiti ga putem services.msc polise.

PnP-X IP Bus Enumerator – upravlja magistralama virtualne mreže. Otkriva uređaje priključene na mrežu koristeći SSDP/WS protokol i daje im prisuststvo u PnP (Plug and Play). Ako je ovaj servis zaustavljen ili onemogućen, prisutstvo NCD uređaja neće biti podržano u PnP. Svi scenariji bazirani na PnPx proširenjima prestaće da funkcionišu.

PNRP Machine Name Publication Service – ovaj servis publikuje ime mašine pomoću Peer Name Resolution protokola. Ako ne planirate da koristite Remote Assistance ili HomeGroup for networking, možete isključiti ovaj sevis.

Portable Device Enumerator Service – sprovodi grupna pravila za uređaje za masovno skladištenje podataka. Omogućava aplikacijama kao što su Windows Media Player i Image Import Wizard da prenose ili sinhronizuju sadržaj koristeći uređaje za masovno skladištenje podataka.

Power – upravlja polisama potrošnje energije i slanjem obaveštenja u vezi sa polisama potrošnje energije. Ovo je potrebno za ispravno funkcionisanje hibernacije.

Print Spooler – učitava fajlove u memoriju za kasnije štampanje. Ako je servis onemogućen, neće raditi štampanje na lokalnom ili mrežnom štampaču, kao ni programi koji koriste podsistem za štampanje, kao što su pdf konvertori. Takođe, moći ćete da instalirate štampač ali on neće biti vidljiv u folderu Printers. Možete isključiti servis, ukoliko ne koristite mogućnost štampanja sa vašeg računara.

Problem Reports and Solutions Control Panel Support – pruža podršku za slanje, pregledanje i brisanje izveštaja o problemima na sistemskom nivou u Problem Reports and Solutions u kontrolnom panelu.

Program Compatibility Assistant Service – pruža podršku za Program Compatibility Assistant (PCA). PCA prati od strane korisnika instalirane i pokrenute programe i otkriva poznate probleme sa kompatibilnošću. Ako je servis zaustavljen, PCA neće raditi ispravno.

Protected Storage – omogućava zaštićeni prostor za osetljive podatke kao što su lozinke, od pristupa neovlašćenih servisa, procesa ili korisnika. Servis omogućava čuvanje lokalnih lozinki, pa čak i informacija Web stranica (Auto Complete).

Quality Windows Audio Video Experience (qWave ) – ovo je platforma za aplikacije za mrežni audio-video streaming na IP kučnim mrežama. Servis poboljšava pouzdanost I kvalitet osiguravanjem mreže Quality-of-Service (QoS) za audio-video aplikacije. To omogućava mehanizme za kontrolu pristupa, odziv aplikacija i određivanje prvenstva saobraćaja.

Remote Access Auto Connection Manager – pravi konekciju sa udaljenom mrežom kad god neki program uputi daljinski DNS ili NetBIOS ime ili adresu. Ovaj servis je možda potreban za neke kablovske ili DLS provajdere ili konekcije, zavisno kako oni primenjuju procese logovanja.

Remote Access Connection Manager – upravlja Dial-up i Virtual Private Network (VPN) konekcijama sa tog kompjutera ka Internetu ili drugim udaljenim mrežama. Ako je servis onemogućen, bilo koja usluga koja izričito zavisi od njega neće biti uspešno pokrenuta.

Remote Desktop Configuration – odgovoran je za sve Remote Desktop usluge i sve zavisne aktivnosti koje se odnose na konfiguraciju i održavanje sesije, a koje zahtevaju SISTEM kontekst. To uključuje Remote Desktop teme i sertifikate kao i privremene foldere kreirane u toku sesije.

Remote Desktop Services – omogućava korisniku da se interaktivno poveže sa udaljenim računarom. Desktop i Remote Desktop Session Host Server zavise od ovog servisa. Kako biste sprečili daljinsko korišćenje svog računara, isključite polja za potvrdu u Remote kartici u System Properties apletu Control Panela.

Remote Desktop Services UserMode Port Redirector – omogućava preusmeravanje štampača, diskova i portova za konekcije zasnovane na Remote Desktop protokolu.

Remote Procedure Call (RPC) – ovo je upravljač kontrole servisa za COM i DCOM servere. Obavlja zahteve za aktivaciju objekata, za rešenja za izvoz objekata, i raspoređuje nepotrebne kolekcije za COM i DCOM servere. Ako je servis zaustavljen ili onemogućen, programi koji koriste COM i DCOM neće raditi ispravno. Strogo se preporučuje da ovaj servis bude pokrenut.

Remote Procedure Call (RPC) Locator – u Windowsu 2003 i ranijim verzijama, ovaj servis upravljao je Remote Procedure Call bazom imena servisa. U Windows Visti i kasnijim verzijama, ovaj servis nema nikakvu funkciju i prisutan je samo zbog kompatibilnosti aplikacija. Programima kompatibilnim sa Vistom i Windows 7 ovaj servis nije potreban i u tom slučaju može se onemogućiti.

Remote Registry – omogućava udaljenim korisnicima da menjaju podešavanja Registry baze na vašem računaru. Ako je servis zaustavljen, samo vlasnik računara može menjati ta podešavanja. Ako je servis onemogućen, bilo koji program koji je upućen na njega neće raditi; moguće je i da update softvera i Windows update neće pravilno raditi ako je servis isključen (proverite). Ukoliko ne želite udaljeno menjanje podešavanja vaše Registry baze bilo od strane trećeg lice ili od strane aplikacija, isključite ovaj servis.

RIP Listener – osluškuje dopune ruta poslatih od rutera koji koriste Routing Information Protocol version 1 (RIPv1). Ovaj servis nije podrazumevano instaliran, a može se uključiti preko opcije Programs and Features, pa u Turn Windows Features on or off, te izabrati RIP Listener.

Routing and Remote Access – pruža uslugu usmeravanja za poslovne subjekte, u lokalnoj mreži ili u WAN (Wide Area Network) okruženju. Omogućava računarima da pozovu lokalni računar preko modema (ili drugog uređaja) radi pristupa lokalnoj mreži koristeći standardnu VPN konekciju.

RPC Endpoint Mapper – rešava identifikatore RPC (Remote Procedure Call) interfejsa da stignu do krajnje tačke. Ako je servis zaustavljen ili onemogućen, programi koji koriste RPC neče raditi.

SeaPort – omogućava otkrivanje, preuzimanje i instalaciju najnovijih konfiguracionih datoteka za Microsoft Search Enhancement aplikacije. Takođe, serveru omogućava komunikaciju za program unapređenja korisničkog iskustva. Ako je servis onemogućen, poboljšane mogućnosti pretrage, kao što je istorija pretraživanja, možda neće ispravno raditi.

Secondary Logon – omogućava pokretanje procesa pod alternativnim ovlašćenjima. Ako je servis zaustavljen, ta vrsta logovanja biće nedostupna. Ako je servis onemogućen, usluga koja je izričito zavisna od njega neće se uspešno pokrenuti.

Secure Socket Tunneling Protocol Service - omogućava funkcionisanje SSTP-a (Secure Socket Tunneling Protokola) kako bi se ostvarilo povezivanje sa udaljenim računarima upotrebom virtualne privatne mreže (VPN). Ako je ovaj servis isključen, korisnici neće moći da koriste SSTP za pristup udaljenim serverima.

Security Accounts Manager - ukazuje ostalim servisima da je Security Accounts Manager (SAM) spreman da prihvati zahtev. SAM predstavlja bazu koja sadrži informacije o lokalnim korisnicima i njihovim šiframa. Ako ugasite ovaj servis, ostali (povezani) servisi neće biti obavešteni da je SAM spreman za rad, što za posledicu može imati nepravilan rad tih servisa. Ovaj servis ne bi trebalo isključivati.

Security Center - servis koji nadgleda, pruža informacije i ukazuje na probleme u vezi sa sigurnosnim postavkama. Te sigurnosne postavke obuhvataju sledeće: stanje firewalla (uključen/isključen), antivirusa (uključen/isključen/neažuriran), antispyware-a (uključen/isključen/neažuriran), Windows Update-a (automatsko/ručno preuzimanje i instaliranje zakrpa), User Account Control (uključen/isključen), i Internet settings tj. Internet postavke (preporučene/nepreporučene). Obaveštenja o sigurnosnim postavkama i problemima se pojavljuju putem komponente pod nazivom Action center. Servis možete isključiti, ukoliko Action Centar ne koristite.

Server - omogućava razmenu datoteka i štampača putem mreže. Ako je ovaj servis onemogućen, nećete imati mogućnost razmene datoteka i štampača i takođe će prestati da rade svi servisi eksplicitno povezani sa ovim servisom.

Shell Hardware Detection - koristi se za uređaje (npr USB mem. uredjaji, CD, DVD ili drugi prenosivi uredjaji - kamere, skeneri) koji imaju AutoPlay opciju (mogućnost da birate kojom ćete aplikacijom da otvorite novopriključeni uređaj) . I bez ovog servisa će takvi uređaji funkcionisati, ali neće imati opciju AutoPlay i sve što sa istom dolazi. Servis možete iskljuciti ukoliko ne zelite/ne koristite [url=https://www.mycity.rs/must-login.png play mogućnosti[/url].

Simple TCP/IP Services - podržava sledeće TCP/IP servise: Character Generator, Daytime, Discard, Echo i Quote of the Day. Ovi servisi služe za testiranje portova i to sledećim komandama:
telnet localhost 7 - Echo - vraća istu informaciju koju zadate (otkucate);
telnet localhost 9 - Discard - odbacuje sve informacije koje pošaljete;
telnet localhost 13 - Daytime - konektovanjem na ovaj port dobija se informacija o datumu, danu, mesecu, godini i vremenskoj zoni;
telnet localhost 17 - Quote of the day - konektovanjem na ovaj port vrši se isčitavanje citata iz Systemroot\System32\Drivers\Etc\Quotes i taj citat se prikazuje kao odgovor ;
telnet localhost 19 - Character generator - izlistava sve ASCII karaktere koji mogu da se odštampaju. Pogodan za testiranje linijskih štampača.
Ovi servisi su po defaultu isključeni i većini su nepotrebni. Ipak, ako želite da ih uključite, ovde je objašnjeno kako da to učinite. Takođe je potreban restart nakon uključivanja servisa.

Smart Card - omogućava upotrebu Smart Kartica uz pomoć računara. Ako je ovaj servis onemogućen, računar neće biti u stanju da pročita karticu. Ako nemate Smart karticu, isključite ovaj servis.

Smart Card Removal Policy - aktivira se pri vađenju Smart kartice iz čitača. Ako nemate Smart karticu, isključite ovaj servis.

SNMP Service - omogućava daljinsku kontrolu upotrebom SNMP-a (Simple Network Management Protocol). SNMP je mrežni protokol koji se koristi za nadzor i upravljanje mrežnim uređajima u TCP/IP mrežama. Ako je servis stopiran, sistem neće moći da koristi SNMP kao vid daljinske kontrole, a ukoliko je servis onemogućen, i svi ostali servisi koji su povezani sa ovim servisom imaće problema pri radu ili uopšte neće biti pokrenuti.

SNMP Trap - prima poruke o vanrednim događajima koje generiše lokalni ili udaljeni Simple Network Management Protocol (SNMP) agent, a potom prosleđuje poruke programima za upravljanje SNMP-om na računaru. Ako je ovaj servis zaustavljen, programi za upravljanje SNMP-om na računaru neće primati SNMP poruke o vanrednim događajima. Ako je ovaj servis onemogućen, servis koji eksplicitno zavisi o tome se neće moći pokrenuti.

Software Protection - omogućava preuzimanje, instalaciju i primenu digitalnih licenci za Windows i njegove aplikacije. Ukoliko se isključi, imaćete problema sa aktivacijom windowsa, izlaziće poruke o tome da vam Windows nije originalan (not genuine) i imaćete problema pri skidanju i/ili instalaciji pojedinih Windows zakrpa.

SPP Notification Service - obezbeđuje aktiviranje licenci i pruža potrebna obaveštenja.

SSDP Discovery - omogućava lociranje UPnP uređaja u mreži. Takođe, prijavljuje SSDP uređaje i servise koji rade na lokalnom računaru.

Storage Service - upravlja uređajima za skladištenje podataka.

Superfetch - Servis koji najčešće korištene aplikacije unapred učitava u memoriju kako bi se brže pokrenule. Navodno, servis je nepotreban ukoliko posedujete SSD disk. Servis takođe možete isključiti, ukoliko vam ova mogućnost Windows 7-ice nije potrebna.

System Event Notification Service - prati esencijalne događaje na sistemu (logovanje, mrežne i energetske događaje) i obaveštava COM komponente o tim događajima . Ako isključite ovaj servis, u Event Log-u će se pojaviti obaveštenje o tome. Iako mnogi preporučuju isključivanje ovog servisa, pojedini korisnici su imali problem sa pristupom Internetu usled isključivanja ovog servisa tako da je predlog autora ovog teksta da ne dirate ovaj servis.

Tablet PC Input Service - pruža podršku Tablet PC uređajima. Ako ne posedujete takve uređaje, ovaj servis možete ugasiti.

Task Scheduler - služi za planiranje automatizovanih operacija koje će sistem da obavi u zadato vreme. Ako nemate potrebu za takvim operacijama, ovaj servis možete ugasiti. Ako se ovaj servis ugasi, zadate operacije neće biti izvršene u utvrđeno vreme.

Telephony - Kontroliše telefonske uređaje i potreban je za funkcionisanje dial-up modema i Fax servisa. Ako nemate smetnji pri konektovanju i korišćenju Interneta, ovaj servis možete isključiti.

Telnet - omogućava daljinsko logovanje i pokretanje programa putem Telnet klijenta. Ako nakon isključivanja ovog servisa ne budete imali problema sa upotrebom Telneta, neka ostane isključen.

Themes - omogućava upotrebu i menjanje raznih Windows tema. Ako se ovaj servis onemogući, Windows će imati klasičan izgled (kao Windows 2000).

Thread Ordering Server - upravlja rasporedom izvršavanja threadova (programskih niti) u određenom vremenskom periodu.

TPM Base Services - omogućuje pristup Trusted Platform Module-u (TPM), koji snabdeva, hardverski baziranim kriptografskim servisom, sistemske komponente i aplikacije. Ako je ovaj servis zaustavljen ili onemogućen, aplikacije neće biti u mogućnosti da koriste kriptografske ključeve zaštićene TPM-om. TPM omogućava proveru integriteta platforme kriptografskim operacijama. Kriptoprocesor je mikroprocesor koji obavlja kriptografske operacije. Trusted Platform Module je implementacija kriptoprocesora, koja računaru dozvoljava da se ponaša na očekivani način, omogućavajući time sigurno okruženje.

UPnP Device Host - omogućava UPnP uređajima (mrežni štampači/skeneri/gateways) da budu hostovani (priključeni) na računaru za lokalnu upotrebu. Servis je nephodan za deljenje (sharing) Windows Media Player library (u pitanju je baza podataka), takođe ako isključujete servis proverite da li vam radi MSN messenger i neka on-line DirectX igra bez problema. Servis možete iskljčiti ukoliko ne radite sa mrežnim UPnP uređajima ili koristite ICS (Internet Connection Sharing).

User Profile Service - kontroliše korisničke profile. Ako se servis stopira ili isključi, korisnici neće moći da se uloguju ili izloguju, neke aplikacije mogu imati problema sa dobijanjem podataka od korisnika i komponente registrovane da dobijaju obaveštenja o događajima na profilu ih neće dobijati. Nema potrebe dirati ovaj servis.

Virtual Disk - olakšava upravljanje diskovima i datotečnim sistemima. Ako se ovaj servis stopira ili ugasi, prilikom otvaranja Disk Management-a (u okviru Computer Managementa) pojaviće se obaveštenje "Virtual Disk Service is Disabled".

Volume Shadow Copy - servis stvara i održava kopije volumena (npr foldera/fajlova/particije). To je dodatak uz System Restore koji vam omogućava da vratite npr sistemske fajlove u prethodno stanje, pre novonastale greske u sistemu (npr nakon neuspele instalacije drajvera/aplikacije). Shadow kopije nastaju pre instalacije drajvera za neki uredjaj, pre instalacije sistemskih komponenti (npr DirectX), Windows nadogradnji i nekih aplikacija. Npr, slučajno obrišete 10 stranica nekog vašeg rada. Da bi ste povratili tih 10 stranica, potrebno je da idete desni klik na dokument -> Properties -> Previous Versions i vratite prethodnu verziju dokumenta. Po defaultu ovaj servis koristi maksimalnu kolicinu memorijskog prostora za Shadow kopije od 5% particije. Ovo podesavanje možete izmeniti u Control Panel -> System -> System protection -> Configure. Odgovore, na bukvalno sva pitanja, vezano za ovu mogućnost Windows-a, možete pronaći ovde: What you should know about Volume Shadow Copy/System Restore in Windows 7 & Vista (FAQ). Servis možete isključiti ukoliko ne koristite ili vam nije potrebna ova mogućnost Shadow kopija.

Web Management Service - administratorima omogućava daljinsko i delegirano upravljanje nad Web serverima, Web stranicama i Web aplikacijama, prisutnim na računaru.

WebClient - omogućava programima, baziranim na Windowsu, da kreiraju, pristupaju, i menjanju datoteke na Internetu. Ako je ovaj servis zaustavljen, navedene funkcije neće biti dostupne. Ako je ovaj servis onemogućen, servis koji eksplicitno zavisi od njega se neće moći pokrenuti.

Windows Audio - upravlja zvukom na Windowsovim programima. Ako je ovaj servis zaustavljen, audio-uređaji i efekti neće ispravno raditi. Ako ovaj servis onemogućen, nećete moći da čujete ton na računaru i servis koji eksplicitno zavisi od njega neće se moći pokrenuti.

Windows Audio Endpoint Builder - upravlja audio uređajima za servis Windows Audio. Ako je ovaj servis zaustavljen, audio uređaji i efekti neće raditi ispravno. Ako ovaj servis onemogućen, servis koji eksplicitno zavisi od njega se neće moći pokrenuti.

Windows Backup - pruža mogućnost pravljenja rezervnih kopija podataka i njihovog vraćanja unutar Windowsa. Ukoliko koristite neki drugi alat za kreiranje rezervnih kopija podataka, onemogućite ovaj servis.

Windows Biometric Service - daje korisničkim aplikacijama sposobnost za pribavljanje, upoređivanje, manipulaciju i čuvanje ​​biometrijskih podataka, bez dobijanja direktnog pristupa bilo kojem biometrijskom uređaju ili uzorku. Servisu je domaćin povlašteni SVCHOST proces.

Windows CardSpace - omogućuje bezbedno kreiranje, upravljanje i objavljivanje digitalnih identiteta. Digitalni identitet je skup informacija o vašem privatnom i/ili profesionalnom životu koje ostavljate na Internetu.

Windows Color System - servis koji je domaćin modulima treće strane unutar Windows sistema, kojima su potrebne usluge mapiranja boja i paleta boja. Ovi moduli, čije mogućnosti zavise od samog proizvođaca modula, služe kao proširenje osnovne funkcionalnosti Windowsa u upravljanju bojama i paletama. Zaustavljanje ili onemogućavanje ovog servisa će onemogućiti ova proširenja, a operativni sistem će za kontrolu boja morati da koristiti osnovni model za obradu (umesto da se koristi željeni način obrade od dobavljača). To bi moglo dovesti do netačnog prikaza i obrade boja u aplikacijama.

Windows Connect Now - Config Registrar - predstavlja domaćina tzv. Windows Connect Now konfiguraciji, koju je Microsoft uveo u Wi-Fi Protected Setup (WPS) protokol. Koristi se za konfiguraciju bežičnog LAN-a radi pristupa "pristupnoj tački" (Access Point) ili Wi-Fi uređaju. Servis treba da se startuje prema potrebi.

Windows Defender - omogućava zaštitu od spyware-a i potencijalno neželjenog softvera. Servis se može isključiti ako se za ovu svrhu koriste drugi 3rd party programi.

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework - upravlja procesima koji su domaćini drajverima na korisničkom nivou.

Windows Error Reporting Service - omogućava prijavljivanje greške Microsoftu, usled nestandardnog prestanka ili otkazivanja rada programa i to preko slanja dijagnostičkog izveštaja (log-a). Takođe, omogućava da postojeće rešenje bude dostupno korisniku. Ako je ovaj servis zaustavljen, izveštavanje o greškama neće ispravno raditi i rezultat dijagnostičkih usluga ili odradjene popravke se neće prikazati.

Windows Event Collector - upravlja događajima, prikupljenih sa udaljenih računara, preko WS-Management Protocola. Prikupljaju se sistemski događaji unutar udaljenih mašina, događaji vezani za hardver tih mašina i događaji generisani preko Intelligent Platform Management Interface. Ovaj interfejs koriste sistem administratori za upravljanje udaljenim mašinama. Prikupljeni događaji se čuvaju u lokalnom Event Logu. Ako se isključi ovaj servis, administratori neće biti u mogućnosti da prikupljaju podatake o događajima sa udaljenih mašina. Kako nema drugih servisa koji zavise od ovog servisa, isključite ovaj servis ako se ne bavite sistem administracijom udaljenih mašina.

Windows Event Log - upravlja događajima i izveštajima o generisanim događajima. Zadužen je i za "pretplatu" na događaje (odnosno, povezivanje konkretne aplikacije i konkretnih događaja), arhiviranje izveštaja o generisanim događajima i ostalih metapodataka vezanih za događaje. Ne preporučuje se menjanje ovog servisa, kako se ne bi narušila stabilnost operativnog sistema. Mnogi servisi zavise od događaja na sistemu, koji su po prirodi osluškivači (listeneri, koji osluškuju promene na sistemu i čekaju neki događaj, na primer: Net.Msmq Listener), okidači (triggeri, koji izvršavaju određene akcije u zavisnosti od nekog događaja, na primer: Message Queuing Triggers ), pa i sam Task Scheduler zahteva aktivnost ovog servisa. Još jednom - ne isključujte ovaj servis (isključivanjem bi se narušio čitav splet uzročno-posledičnih odnosa između servisa i prouzrokovalo bi se nepredviđeno ponašanje sistema).

Windows Firewall - pomaže u zaštiti računara sprečavanjem neovlaštenih korisnika da pristupe vašem računaru putem Interneta ili mreže. Servis se može isključiti ako se za ovu svrhu koriste drugi 3rd party programi za Firewall.

Windows Font Cache Service - optimizira performanse aplikacija tako što kešira uobičajene podatake o fontovima. Program će startovati ovaj servis ako mu je potreban (ukoliko već nije pokrenut). Servis može biti onemogućen, ali će to degradirati performanse aplikacija.

Windows Image Acquisition - omogućava pribavljanje slika iz skenera, digitalnih fotoaparata i Web kamera. Proizvođači ovih uređaja često kreiraju sopstvene drajvere ili servise koji su zaduženi za manipulaciju sa datotekama, a kako ovaj servis zauzima 9 MB RAM-a preporučuje se sledeće: testirajte da li vaša oprema (skener, kamera, ili fotoaparat) radi sa isključenim servisom, a ukoliko sve bude u redu neka ovaj servis ostane isključen. Ukoliko, isključivanjem ovog servisa uređaji ne budu ispravno funkcionisali, predlaže se uključivanje ovog servisa po potrebi (ukoliko ne koristite često transfer slika sa pomenutih uređaja na računar).

Windows Installer - omogućava instalaciju, izmenu, i uklanjanje aplikacija, koje su u obliku Windows Installer (MSI *.) paketa. Ako je ovaj servis onemogućen, neće se moći instalirati/deinstalirati aplikacije u ovom obliku i svaki servis koji eksplicitno zavisi o njemu se neće moći pokrenuti.

Windows Live Family Safety - ovaj servis nije prisutan na Windowsu kao osnovni servis, već se instalira sa Windows Live Essentials Family Safety paketom. Pruža uslugu Family Safety na računaru (Family Safety je usluga roditeljske kontrole nad decom). Ako ovaj servis nije pokrenut, Family Safety neće raditi.

Windows Management Instrumentation - pruža interfejs za pristup informacijama o upravljanju operativnim sistemom, uređajima, aplikacijama i uslugama. Ako je ovaj servis zaustavljen, većina softvera na Windowsu neće ispravno funkcionisati ! Ako je ovaj servis onemogućen, servis koji eksplicitno zavisi od njega nece uspeti da se pokrene.

Windows Media Center Receiver Service - omogućava prijem emitovanog TV i FM signala, u paketu Windows Media Center. Ako ne koristite ove funkcionalnosti, možete isključiti servis.

Windows Media Center Scheduler Service - počinje i prestaje sa snimanjem TV programa u Windows Media Center-u u zakazano vreme. Ako ne koristite ove funkcionalnosti, možete isključiti servis.

Windows Media Player Network Sharing Service - omogućava deljenje Windows Media Player biblioteka sa drugim umreženim plejerima i multimedijskim uređajima, pomoću Universal Plug and Play tehnologije. Ako ne koristite ove funkcionalnosti, možete isključiti servis.

Windows Modules Installer - omogućava instalaciju, izmenu i uklanjanje ažuriranja osnovnih i dodatnih komponenti Windowsa. Ako je ovaj servis onemogućen, instaliranje ili deinstaliranje Windows ažuriranja I komponenti možda neće uspeti na ovom računaru.

Windows Presentation Foundation Font Cache - optimizira performanse Windows Presentation Foundation (WPF) aplikacija, keširanjem često korištenih fontova. "WPF aplikacije" su aplikacije koje se zasnivaju na .NET Framework 3.0 programskom modelu, gde se koristi WPF kao grafički podsistem za rendering korisničkog interfejsa aplikacije. Ovaj servis nije podrazumevano instaliran, već se instalira po potrebi, uz neku aplikaciju za čiji rad je neophodan .NET Framework sa WPF podsistemom. Isključivanjem ovog servisa, WPF aplikacije će i dalje moći da se izvrše, ali sa potencijalno degradiranim performansama. Kako nema drugih servisa od kojih zavisi ovaj servis, isključite ga (ako ga imate na računaru) i testirajte performanse WPF aplikacija. Ukoliko performanse budu loše, uključite servis.

Windows Process Activation Service - upravlja aktivacijom i trajanjem procesa koji se baziraju na IIS 6.0 procesnom modelu za Web servere. Ovaj model serveru omogućava upotrebu i HTTP i drugih ne-HTTP protokola, kao npr. Net.TCP. Ovaj servis nije podrazumevano instaliran, već se instalira ukoliko se instalira World Wide Web Publishing Service i nepotreban je na kućnim računarima. Koristi se kod serverskih mašina, a isključivanjem ovog servisa klijenti neće moći da komuniciraju sa serverom preko navedenih protkola.

Windows Remote Management - omogućava daljinsko upravljanje sistemom preko WS-Management protokola. WS-Management je standardni protokol za upravljanje softverom i hardverom, na daljinu, a na osnovu generisanih događaja na udaljenoj mašini. Ukoliko niste sistem administrator udaljenih mašina, isključite servis. Isključivanjem servisa, onemogućiće se upravljanje udaljenom mašinom preko WS-Management protkola. Ukoliko koristite 3rd party rešenja za administraciju koja razmenu podataka vrše preko nekog drugog protkola, možete isključiti servis.

Windows Search - pruža uslugu indeksiranja sadržaja, keširanja osobina datoteka (properties), i prikaza rezultata pretraživanja datoteka, e-maila i drugih sadržaja. Može se isključiti ako se za ove potrebe koristi neki drugi 3rd party alat.

Windows Time - održava sinhronizaciju datuma i vremena na svim klijentima i serverima u mreži. Ako je ovaj servis zaustavljen, datum i vreme se neće sinhronizovati. Servis se može isključiti ako ova sinhronizacija nije potrebna.

Windows Update - omogućava otkrivanje, preuzimanje, i instalaciju ažuriranja za Windows i druge programe. Ako je ovaj servis onemogućen, korisnici računara neće moći koristiti usluge automatskog ažuriranja, a programi neće moći da koriste Windows Update Agent (WUA) API.

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service - HTTP klijentima omogućava automatsko otkrivanje konfiguracije proxy servera. Servis se može isključiti, a da ne dođe do pada funkcionalnosti budući da se isključivanjem ovog servisa ova funkcionalnost ostvaruje kroz standardne HTTP zahteve, a ne preko posebnog dodeljenog procesa.

Wired AutoConfig - odgovoran za primenu IEEE 802.1X autentikaciju u Ethernet mrežama. Većina kućnih mreža ne koristi ovaj način autentikacije, te se u tom slučaju može isključiti servis. Servis treba da bude aktivan samo u onim poslovnim mrežama gde se specifično koristi IEEE 802.1X kao sredstvo autentikacije učesnika na mreži. Servis je uveden sa Windows XP, Service Pack 3.

WLAN AutoConfig - pruža logiku potrebnu za konfigurisanje, pronalaženje, povezivanje i prekidanje veze sa bežičnom lokalnom mrežom (WLAN), kako je definisano IEEE 802.11 standardima. On, takođe, sadrži logiku da se računar pretvori u softverski Access Point tako da se drugi uređaji ili računari mogu spojiti na vas računar bežično putem WLAN adaptera koji daje takvu podršku. Zaustavljanje ili onemogućavanje ovog servisa učiniće sve WLAN adaptere na računaru nedostupnim iz UI na Windows mreži. Preporučuje se da servis bude startovan ​​ako vaš računar ima WLAN adapter.

WMI Performance Adapter - pruža informacije o performansama sistema davanjem Windows Management Instrumentation (WMI) usluga za klijente na mreži. Ovaj servis pokreće se samo kada je Performance Data Helper aktiviran. Ukoliko niste na mreži ili ne želite da delite informacije, isključite servis.

Workstation - zadužen je za kreiranje i održavanje konekcija klijenta sa udaljenim serverom. Takođe, neophodan je u mrežama za pristup udaljenim resursima (npr. deljeni mrežni štampač). Pošto mnogo servisa zavise od rada ovog servisa, ne preporučuje se menjanje ovog servisa. Ukoliko se isljuči servis doći će do problema sa konektovanjem na server i upotrebom udaljenih resursa.

World Wide Web Publishing Service - omogućava da računar koristimo kao Web server, i omogućava upravljanje širokim spektrom funkcionalnosti: HTTP protokolom, ASP stranicama (Active Server Pages), i konfigurisanjem modula Web servera. Servis je nepotreban na kućnim računarima, i nije podrazumevano instaliran. Ukoliko se servis isključi (na računarima na kojima je instaliran), računar se neće moći upotrebiti kao Web server.

WWAN AutoConfig - Ovaj servis upravlja mobilnim adapterima sa širokopojasnim pristupom (GSM i CDMA) i vezama putem auto-konfiguracije mreže. Preporučuje se da se ovaj servis startuje za najbolje korisničko iskustvo u korišćenju mobilnog širokopojasnog uređaja. Ukoliko nemate ove uređaje, možete isključiti servis.

Vratite servise na podrazumevane vrednosti
Ukoliko želite da sve servise vratite na podrazumevane (default) vrednosti, posetite temu sa sledećeg linka:

http://www.mycity.rs/Windows/Vracanje-servisa-na-d.....rmama.html

Odabirom odgovarajuće verzije operativnog sistema i dvostrukim klikom na reg datoteku, servisi će se podesiti na podrazumevane vrednosti.--------------------------------------------------------------------------------Na tekstu radili: goran9888, ThePhilosopher, higuy, SlobaBgd, m4rk0Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • 100%Milanista
 • Information Technology
 • Pridružio: 23 Avg 2008
 • Poruke: 2633
 • Gde živiš: Milan, Italy

Svaka cast ekipi na detaljnom objasnjenju servisa. Very Happy Lijepo je i korisno znati... Zivelioffline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15877
 • Gde živiš: Beograd

Odlicno objasnjenje servirsa Ziveli

offline
 • mcrule  Male
 • Legendarni građanin
 • Michael
 • Spy[Covert OPS], Gathering Intel/Info & The Ultimate Like Master[@ MyCity]
 • Pridružio: 21 Feb 2010
 • Poruke: 16934
 • Gde živiš: 43.6426°N 79.3871°W

Fenomenalan clanak, svaka cast! Ziveli
Nije ni cudo kad ga je radio DreamTeam. Cool


Citat:Na tekstu radili: goran9888, ThePhilosopher, higuy, SlobaBgd, m4rk0

Fantasticna....petorka. Mr. GreenP.S.
Ovaj clanak me je podsetio kad sam ja radio onaj Mini-clanak o Windows Installer-u, i to je u poredjenju sa ovim nista. Laughing
http://www.mycity.rs/Windows/Windows-Installer-ServiceClanak.html

offline
 • Milorad Kos
 • Dispečer u "Lasta" Beograd
 • Pridružio: 11 Jul 2008
 • Poruke: 263
 • Gde živiš: Beograd-Sopot

Bez ljutnje, ali meni ovo više liči na prevođenje objašnjenja, koja već imamo (levo) kad kliknemo na određani servis, sa tek nešto malo komentara. Smatram da bi većini korisnika bilo korisnija preporuka autora teksta (iako već postoje neke preporuke), koje servise treba staviti na Automatic, koji će se, po potrebi uključiti ako su na Manuel. Mene lično zanima, pošto mi je to novina u odnosu na XP, šta je bolje staviti na Automatic - Delayed Start, a šta na čisto Automatic

offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

Preporuke nisu univerzalne. U zavisnosti sta imas/sta koristis - konfigurises servise.

Ova preporuka na primer, je solidna:
Citat:Ukoliko je servis isključen, ne možete deliti vašu konekciju sa drugim računarima ili uređajima u mreži.

A automatic ili autom. delayed mozes stavljati po zdravoj logici. Procitaj tekst, uoci sta je najbitnije po OS. Mada, to i nije toliko bitno koliko je bitno staviti da je servis manual ili disabled.

offline
 • Milorad Kos
 • Dispečer u "Lasta" Beograd
 • Pridružio: 11 Jul 2008
 • Poruke: 263
 • Gde živiš: Beograd-Sopot

Slažem se, ali sam negde pročitao da automatic-desayed nakon starta malo "dosađuje". Više me interesuje automatic ili manual, da ne rade bez potrebe na automatic, ako će se uključiti i sa manual. Neki i neće, koliko sam primetio...

offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

Opet ponavljam, ne znam sta mozes da iskljucis ili stavis na manual jer ne znam tvoju konfiguraciju. Zavisi od konfiguracije do konfiguracije. Citanjem teksta mozes da odredis kako da prilagodis servise.

Tekst je edukativne prirode, cisto da se zna kakve funkcionalnosti po pitanju servisa pruza jedan OS , i kakve su nezeljene posledice prilikom iskljucivanja servisa.

Ima tu dosta specificnih zackoljica, i tekst bi se dosta pogubio kada bi se u pricu ukljucile i razne medjuzavisnosti i specificne stvari servisa (na primer manipulacija sa DCOM Server Process Launcher, jer ako nesto probas nepravilno da radis oko toga, mozes da izazoves restartovanje sistema i slicno).

Ono sto je dobro je da se citanjem teksta, covek ohrabruje da eksperimentise. Zna sta je nezeljeno i moze da se igra sa podesavanjima (na vecinu kriticnih stvari je upozoreno u tekstu).

Na kraju postoji tema sa linkovanim fajlovima za default vrednosti servisa.

------------
Inace, iovako je clanak dug. Mislim da je Peca morao da prosiri raspolozivi skup karaktera u poruci zahvaljujuci ovom clanku Mr. Green

offline
 • Pridružio: 10 Feb 2005
 • Poruke: 3549

Ne vidim razlog da neko sa 4 rama vrsi tweak servisa iz bilo kojih razloga.

Ovaj clanak je odlicno objasnjenje za sve one koji imaju manje memorije a koriste sedmicu. Ne bih se bas slozio da je u pitanju samo prepisivanje a kao sto filozof rece detealjno objasnjenje nije ni pozeljno zbog duzine istog.

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Vladimir_Z ::Ne vidim razlog da neko sa 4 rama vrsi tweak servisa iz bilo kojih razloga.


Sve zavisi od korisnika. U svakom slucaju, sistem radi bolje sa manjim brojem nepotrebnih servisa, bez obzira koliko jaku masinu imas. Ja sam, i ako imam 8GB RAM memorije, prilagodio servise svojim potrebama radeci na ovom tekstu.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 794 korisnika na forumu :: 38 registrovanih, 4 sakrivenih i 752 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., airsuba, Apok, bbelic, bobomicek, Chainsaw, chica, Cobi026, darkangel, Dejan84, dijica, djox00, draganl, dragoljub11987, dragon986, Fog of War, FOX, goxsys, ink, krlebgd77, laganini123, Lošmi, Miki01, mikrimaus, nemkea71, privremeno, procesor, ruger357, slonic_tonic, stagezin, Steeeefan, vathra, Vlada1389, W123, wizzardone, YugoSlav, zlaya011, Zvrk