Run i Command prompt komande

1

Run i Command prompt komande

offline
 • m4rk0  Male
 • Administrator
 • Administrator tech foruma
 • Marko Vasić
 • Gladijator - Maximus Decimus Meridius
 • Pridružio: 14 Jan 2005
 • Poruke: 15766
 • Gde živiš: Majur (Colosseum)

Command prompt komande


A
ARP - Prikazuje i menja stavke u Address Resolution Protocol (ARP) kešu, koji definiše metode nalaženja fizičke adrese korisnika na osnovu poznate mrežne adrese. ARP ima najširu primenu pri mapiranju MAC adrese sa IP adresom.
ASSOC - Prikazuje ili modifikuje asocijacije ekstenzija fajlova.
AT - Planira vreme izvršavanja programa i komandi (predstavlja komandnu verziju Task Schedulera)
ATMADM - Lista veza i adresa registrovanih od strane Windows ATM call managera, kao i statistika dolaznih i odlaznih poziva od strane ATM adaptera
ATTRIB - Prikazuje ili menja atribute fajlova

B
BOOTCFG - Služi za konfiguraciju Boot.ini fajla u Windows XP-u (dodavanje opcija za učitavanje operativnog sistema, dupliranje unosa, editovanje debug podešavanja, određivanje podrazumevanog operativnog sistema, brisanje unosa za određeni OS, prikaz svih unosa u boot.ini fajlu, itd )
BREAK - Uključuje/isključuje proširenu proveru za ctrl+c

C
CACLS - Prikazuje ili modifikuje access control liste (ACL) fajlova.
CALL - Poziva jedan batch program iz drugog
CD - Vrši promenu aktivnog direktorijuma.
CHANGE – Menja podatke vezane za logovanje, mapiranje portova i instalacioni mod.
CHCP - Menja DOS/Windows kodnu stranu (kodna strana ima isto značenje kao u internet browserima)
CHDIR - Komanda identična komandi CD
CHKDSK - Proverava disk i prikazuje izveštaj o statusu.
CHKNTFS - Prikazuje ili modifikuje proveru diska za vreme butovanja.
CIPHER - Prikazuje ili menja ekripciju foldera i fajlova na NTFS volumenu. Oznakom E su obeleženi enkriptovani folderi/fajlovi.
CLS - Uklanja sadržaj cmd ekrana i postavlja prompt na početak prozora
CMD - Pokreće novi primer command prompta.
CMSTP - Instalira ili uklanja servise profila Connection Manager-a na sistemu
COLOR - Postavlja defaultnu boju pozadine i teksta
COMP - Poredi sadržaj dva fajla ili grupe fajlova
COMPACT - Prikazuje ili menja kompresiju fajlova na NTFS particiji.
CONVERT - Konvertuje FAT u NTFS.
COPY - Kopira jedan ili više fajlova na određenu lokaciju.
CPROFILE - Uklanja nepotrebne fajlove iz korisničkog profila. Može se primeniti samo na profile koji nisu trenutno aktivni
CSCRIPT - Komandna verzija Windows Script Host-a koja ima komandne opcije za podešavanje skripti

D
DATE - Prikazuje ili postavlja datum.
DEFRAG - Locira i uređuje fragmentirane fajlove i foldere na lokalnim volumenima
DEL - Briše jedan ili više fajlova.
DIR - Prikazuje listu fajlova i poddirektorijuma u direktorijumu
DISKCOMP - Poredi sadržaj dva flopi diska.
DISKCOPY - Kopira sadržaj sa jednog flopy diska na drugi.
DISKPART - Tekstualni mod komandnog prevodioca koji nam dozvoljava upravljanje (izlistavanje, kreiranje, brisanje, konvertovanje, itd) diskovima, particijama i drugim volumenima koristeći skripte ili direktno unosom komandi kroz komandnu liniju (cmd).
DOSKEY - Edituje komandne linije, opoziva Windows komande, i kreira makroe, omogućava istoriju i spisak prethodno koriscenih komandi pod dosom.
DRIVERQUERY - Prikazuje listu svih instaliranih drajvera i informacije o njima (ime, vrsta drajvera, datum kreiranja,)

E
ECHO - Prikazuje poruke, ili Uključuje/isključuje odzivanje komandi.
ENDLOCAL - Suprotna komanda od komande SETLOCAL
ERASE - Briše jedan ili više fajlova.
EVENTCREATE - Ovom komandom administratori mogu kreirati dogđaje u Event Log izveštaju. Može biti korisno, kao dijagnosticki alat u skriptama kada želimo da snimimo neku grešku ili događaj direktno u izveštaj.
EVENTQUERY – Izlistava podatke iz jednog ili više event logova.
EVENTTRIGGERS - Prikazuje i Može da konfiguriše aktivne događaje na lokalnom ili udaljenom računaru
EVNTCMD – Manipulacija event logovima na osnovu informacija iz konfiguracionog fajla
EXIT - Gasi CMD.EXE program
EXPAND – Raspakuje kompresovane fajlove

F
FC - Poredi dva ili više fajlova i prikazuje njihove razlike.
FIND - Potraga za rečima u fajlovima i folderima
FINDSTR - Potraga za stringovima u fajlovima
FINGER – Prikazuje informacije o korisniku na udaljenom sistemu.
FLATTEMP – Omogućava ili blokira privremene.foldere.
FOR - Pokreće specificnu komandu za svaki fajl u grupi fajlova.
FORMAT - Formatira disk.
FSUTIL – Omogućava izvršavanje različitih operacija na NTFS i FAT fajl sistemima – pomeranje, smanjivanje i povećavanje particija.
FTP - Omogućava transfer fajlova sa jednog računara na drugi putem FTP protokola koristeći Internet Infromation Services (ISS).
FTYPE- Prikazuje ili menja tipove fajla.

G
GETMAC – Prikazuje MAC adrese svih umreženih uređaja
GOTO - Usmerava do obeležene linije u okviru batch fajla
GPRESULT - Prikazuje postavke grupnih polisa (Group Policy)
GPUPDATE – Ažurira informacije grupnih polisa Uključujuci i sigurnosna podešavanja
GRAFTABL - Omogućava prikazivanje dodatnih simbola u grafičkom modu.

H
HELP – Pomoćne informacije u vezi sa komandama
HELPCTR – Pokreće Help and Support Centar
HOSTNAME – Prikazuje hostname

I
IF - Izvršava uslovnu obradu u batch programima.
IPCONFIG – Prikazuje sve trenutne TCP/IP mrežne podatke i osvežava podatke o DHCP-u i DNS-u
IPSECCMD - Konfiguriše Internet Protocol Security (IPSec ) dozvole . IPSEC predstavlja skup sigurnosnih protokola namenjenih zaštiti paketa koji se prenose putem Interneta
IPXROUTE – Prikazuje ili menja informacije o routing tabelama koje koriste IPX protokol.
IRFTP – Šalje fajlove preko infracrvene veze

L
LABEL - Kreira, menja, ili briše volume label (ime diska)
LODCTR – Ažurira podatke u redžistri bazi na osnovu promene performarsi uređaja i servisa.
LOGMAN – Upravlja logovima vezanim za performanse i događaje
LPQ – Prikazuje status redosleda štampanja na računaru sa pokrenutim Line Printer Daemonom (LPD).
LPR – Priprema fajlove za štampu putem LPD protokola

M
MACFILE - Koristi macfile komande u command prompt-u za upravljanje Fajl Serverom za Macintosh servere, diskove, direktorijume, i fajlove.
MKDIR - Komanda identična komandi MD
MMC – Pokreće Microsoft upravljačku konzolu (Microsoft Management Console) koja sadrži i prikazuje administrativne alatke koje su kreirali Microsoft i drugi proizvođači softvera
MODE - Konfiguriše periferne uređaje
MORE - Prikazuje stranu po stranu outputa nekog drugog programa
MOUNTVOL – Kreira, briše i izlistava tačku montiranja uređaja.
MOVE - Pomera jedan ili više fajlova iz jednog direktorijuma u drugi
MSIEXEC - Pruža mogućnost kompletne manipulacije nad instalacionim fajlovima putem komandne linije.
MSINFO32 – Prikazuje informacije o hardveru, sistemskim komponentama i softveru

N
NBTSTAT - Prikazuje informacije o NetBT protokolu i ostale podatke o udaljenom računaru
NETSH – Konfiguriše mrežu, windows firewall i daljinski pristup
NETSTAT – Prikaz otvorenih mrežnih konekcija i otvorenih portova
NSLOOKUP – Informacije o zadatom domenu, DNS informacije, ip adresa..
NTBACKUP – Pokreće bekap putem komandne linije.
NTCMDPROMPT - Pokreće Cmd.exe, umesto Command.com, nakon pokretanja TSR ili nakon pokretanja command prompt-a iz MS-DOS aplikacije.

O
OPENFILES - Pretražuje ili prikazuje otvorene fajlove. Isto tako pretražuje, prikazuje, ili reskida vezu sa fajlovima koji su otvoreni od strane mrežnih korisnika..

P
PAGEFILECONFIG – Podešavanje paging fajla.
PATH - Prikazuje ili postavlja put za pretragu za izvršne fajlove.
PATHPING – Pruža informacije o mogućim gubicima paketa i sličnim mrežnim smetnjama pri slanju podataka sa izvornog računara na zadatu destinaciju.
PAUSE - Prekida izvršavanje batch fajla i izbacuje poruku.
PENTNT - Pronalazi greške sa deljenjem u pokretnom zarezu (ako postoji) na Pentium cipu, onemogućava hardver za pokretni zarez, i uključuje emulaciju pokretnog zareza. Odnosi se samo na ranije modele Pentiuma I.
PERFMON - Omogućava vam da otvorite Windows XP Performance console konfigurisanim sa fajlovima sa podešavanjima iz Windows NT 4.0 verzije Performance Monitora.
PING – Utvrđuje kvalitet veze slanjem zahteva (paketa) na udaljeni računar/server.
POPD - Vraća prethodnu vrednost aktivnog direktorijuma sačuvanog putem PUSHD.
PRINT - Štampa tekstualni fajl.
PRNCNFG – Konfiguriše i prikazuje informacije o štampaču..
PRNDRVR - Dodaje, briše, i izlistava drajvere za štampače
PRNJOBS - Pauzira, nastavlja, prekida i prikazuje zadatke štampanja.
PRNMNGR - Dodaje, briše, i prikazuje štampače ili konekcije štampača i prikazuje defaultni štampač..
PRNPORT - Kreira, briše i izlistava standardne TCP/IP portove za štampače, i prikazuje i menja konfiguraciju porta.
PRNQCTL - Štampa test stranicu, pauzira ili nastavlja rad printera, i briše poslove koji čekaju na izvršenje.
PROMPT - Menja prompt.
PUSHD - Prvo sačuva aktivni direktorijum pa ga onda menja.

R
RASDIAL - Možete automatizovati proces povezivanja za bilo koji Microsoft klijent koristeći jednostavan batch fajl i rasdial komandu..
RCP - Kopira fajlove između Windows XP kompjutera i sistema koji ima pokrenut rshd, remote shell service (daemon).
RD - Uklanja direktorijum.
RECOVER - Vraća čitljive podatke sa ostecenog diska
REG - Dodaje, menja i prikazuje informacije o registarskim ključevima i vrednostima u unosima u registru.
REGSVR32 – Ovu alatku možete koristi da biste registrovali ili poništili registraciju .dll i ActiveX fajlova kao komandnih komponenata u registru.
RELOG - Ekstraktuje informacije o performansama iz logova brojača performansi u druge formate, kao što su text-TSV (za tekst odvojen tab-ovima), text-CSV (za tekst odvojen zarezima), binary-BIN, ili SQL.
REM - Predstavlja komentar u DOS batch fajlovima
REN - Preimenuje fajlove.
REPLACE - Zamenjuje fajlove
RESET - Omogućava vam da resetujete (izbrišete) sesiju iz terminalnog servera.
REXEC - Pokreće komande na udaljenim računarima preko Rexec servisa (daemon).
RMDIR - Komanda identična komandi RD
ROUTE - Prikazuje i menja unose u lokalnoj IP tabeli za rutiranje.
RSH - Pokreće komande na udaljenim računarima preko RSH servisa ili daemona..
RSM - Upravlja media resources-ima koristeći Removable Storage.
RUNAS - Omogućava korisnicima da pokrenu određene alate i programe pod drugim korisničkim dozvolama od onih pod kojim su trenutno prijavljeni.

S
SC - Vrši komunikaciju sa Service Controller-om i instaliranim servisima.
SCHTASKS - Zakazuje pokretanje komandi i programa kako bi se pokretali periodično ili u određeno vreme. Dodaje i uklanja unose iz tabele rasporeda, pokreću i stopiraju unose na zahtev, i prikazuju i menjaju zadate unose.
SECEDIT - Konfiguriše i analizira sigurnost sistema tako što upoređuje vašu trenutnu konfiguraciju sa barem jednim šablonom.
SFC - Skenira i proverava verzije svih zaštićenih sistemskih fajlova nakon što restartujete računar
SET - Prikazuje, postavlja ili briše Windows environment varijable.
SETLOCAL - Postavljanje lokalizovanih podešavanja batch skripta (raspored tastature i sl).
SHIFT - Pomera poziciju zamenljivih parametara u batch fajlu
SHUTDOWN – Gasi računar
SORT - Sortira ulazne podatke
START - Pokreće zaseban prozor u kome se startuje program ili komanda
SUBST- Asocira putanju drive letterom
SYSTEMINFO - Prikazuje detaljne konfiguracione informacije o računaru i njegovom operativnom sistemu uključujuci konfiguraciju operativnog sistema, bezbednosne informacije, ID proizvoda, i informacije o hardveru, kao što su RAM, prostor na disku i mrežne kartice.

T
TASKKILL - Gasi jedan ili više zadataka ili procesa. Proces se može ugasiti koristeći ID procesa ili imena imidža.
TASKLIST - Prikazuje listu aplikacija i servisa sa njihovim Process ID (PID) za sve pokrenute zadatke na lokalnom ili udaljenom računaru..
TCMSETUP - Postavlja ili onemogućava TAPI klijent.
TELNET - Dozvoljava vam komunikaciju sa udaljenim računarom koji koristi Telnet protokol.
TFTP - Vrši transfer fajlova na ili sa udaljenog računara, tipično računar sa UNIX operativnim sistemom, koji ima pokrenut Trivial File Transfer Protocol (TFTP) servis ili daemon.
TIME- Prikazuje ili postavlja sistemsko vreme.
TITLE - Postavlja naslov za cmd.exe prozor.
TRACERPT - Obrađuje event trace logove ili podatke u realnom vremenu od instrumented event trace provajdera i omogućava vam da generišete trace analysis izveštaje i CSV (odvojenih zarezom) fajlova za generisane događaje.
TRACERT - Određuje putanju do odredišta tako što Šalje Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request poruke do odredišta postepeno povećavajući vrednosti iz polja Time to Live (TTL).
TREE - Grafički prikaz strukture direktorijuma
TYPE - Prikazuje sadržaj tekstualnog fajla
TYPEPERF - Ispisuje podatke iz brojača performansi u komandni prozor, ili u log fajl podržanog formata.

U
UNLODCTR - Uklanja imena brojača performansi i tekst o objašnjenju za servis ili drajver iz sistemskog registra.

V
VER - Prikazuje verziju windowsa.
VERIFY - Proverava da li su fajlovi korektno upisani na flopy disk
VOL - Prikazuje volume label diska i serijski broj.
VSSADMIN - Prikazuje trenutne shadow copy bekap diska i sve instalirane shadow copy writers i providers u komandnom prozoru.

W
W32TM - Alatka koja se koristi za dijagnostikovanje problema koji nastaju sa Windows Time
WINNT - Izvršava instalaciju ili ažuriranje na Windows XP. Ako imate hardver koji je kompatibilan sa Windows XP, možete pokrenuti winnt u Windows 3.x ili MS-DOS command prompt-u.
WINNT32 - Izvršava instalaciju ili ažuriranje na Windows XP
WMIC - Alatka koja olaksava upotrebu WMI-a i upravljanje podacima i operacijama preko WMI-a. Putem ove alatke mozete dobiti mnostvo informacija od operativnog sistema, do kojih na drugi nacin ne mozete doci.

X
XCACLS - Prikazuje ili modifikuje access control liste (ACL) fajlova i foldera
XCOPY - Kopira fajlove i grane direktorijuma.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Windows 7 Run komande


Većina prikazanih komandi radiće i na drugim windows operativnim sistemima. Komande koje se pokreću iz run-a nisu "case sensitive" što znači da će raditi bez obzira da li ćete komandu napisati velikim slovima, malim slovima ili kombinacijom i jednih i drugi. Što znači da će na pr sve ove komande pokrenuti notepad:
notepad
NOTEPAD
NoTEpAd


Administrative Tools

azman.msc = Authorization Manager
certmgr.msc = Certificate Manager
cliconfg = SQL Server Client Configuration
control admintools = Administrative Tools
dcomcnfg = Component Services
dxdiag = Direct X Troubleshooter
gpedit.msc = Group Policy Editor
hdwwiz.cpl = Add Hardware Wizard
iexpress = Iexpress Wizard
iscsicpl = iSCSI Initiator
lpksetup = Display Languages
MdSched = Windows Memory Diagnostic
mmc = Microsoft Management Console
mrt = Windows Malicious Removal Tool
msconfig = System Configuration Utility
msdt = Microsoft Support Diagnostic Tool
msra = Windows Remote Assistance
odbcad32 = ODBC Data Source Administrator
p2phost = People Near Me
printmanagement.msc = Print management
printui = Printer User Interface
psr = Problems Steps Recorder
regedit = Registry Editor
resmon = Resoure Monitor
rsop.msc = Resultant Set of Policy
secpol.msc = Local Security Settings
shrpubw = Windows Share Folder Creation Wizard
sigverif = File Signature Verification Tool
syskey = Windows System Security Tool
taskmgr = Task Manager
tpm.msc = Trusted Platform Module
TpmInit = TPM Security Hardware
wf.msc = Windows Firewall with Advanced Security
winver = Windows Version
wscript = Windows Script Host Settings
wusa = Windows Standalong Update Manager


Computer Management

compmgmt.msc = Computer Management
control schedtasks = Task Scheduler
devmgmt.msc = Device Manager
diskmgmt.msc = Disk Management
eventvwr.msc = Event Viewer
fsmgmt.msc = Shared Folders/MMC
lusrmgr.msc = Local Users and Groups
perfmon.msc = Performance Monitor
services.msc = Services
wmimgmt.msc = Windows Management Infrastructure


Conrtol Panel

appwiz.cpl ili control appwiz.cpl = Programs and Features
bdeadmin.cpl = BDE Administrator
colorcpl = Color Management
ComputerDefaults = Set Program Access and Computer Defaults
control color = Windows Color and Appearance
control desktop = Personalization
control folders = Folders Options
control fonts = Fonts
control keyboard = Keyboard
control mouse ili main.cpl = Mouse
control netconnections ili ncpa.cpl = Network Connections
control printers = Devices and Printers
control.exe /name Microsoft.autoplay = Autoplay
control.exe /name Microsoft.cardspace = Windows CardSpace
control.exe /name Microsoft.CredentialManager = Credential Manager
control.exe /name Microsoft.DefaultPrograms = Default Programs
control.exe /name Microsoft.HomeGroup = HomeGroup
control.exe /name Microsoft.IndexingOptions = Indexing Options
control.exe /name Microsoft.LocationandOtherSensors = Location and Other Sensors
control.exe /name Microsoft.NetworkandSharingCenter = Network and Sharing Center
control.exe /name Microsoft.NotificationAreaIcons = Notification Area Icons
control.exe /name Microsoft.ParentalControls = Parental Controls
control.exe /name Microsoft.PerformanceInformationandTools = Performance Information
control.exe /name Microsoft.Recovery = Recovery
control.exe /name Microsoft.RemoteAppandDesktopConnections = RemoteApp
control.exe /name Microsoft.TaskbarandStartMenu = Taskbar and Start Menu
control.exe /name Microsoft.Troubleshooting = Troubleshooting
control.exe /name Microsoft.UserAccounts = User Accounts
control.exe /name Microsoft.WindowsSideshow = WindowsSideshow
control = Control Panel
credwiz = Credential Manager Stored User Names and Passwords
cttune = Cleartype Text Tuner
dccw = Display Color Calibration
desk.cpl = Screen Resolution
DevicePairingWizard = Devices and Printers Add a Device
dpiscaling = Display
firewall.cpl = Windows Firewall
GettingStarted = Getting Started
inetcpl.cpl = Internet Properties
intl.cpl = Regional and Language
LocationNotifications = Location Notifications
mmsys.cpl = Sound
netplwiz ili control userpasswords2 = User Accounts Windows 2000/domain version
optionalfeatures ili control appwiz.cpl,,2 = Optional Features Manager
powercfg.cpl = Power Configuration
recdisc = Create a System Repair disc
rekeywiz = Encryption File System
sdclt = Backup and Restore
slui 4 = Windows Activation Phone Numbers
slui = Windows Activation
sndvol = Volume Mixer
sysdm.cpl ili Windows logo key + Pause/Break = System Properties
SystemPropertiesAdvanced = SP Advanced Tab
SystemPropertiesComputerName = SP ComputerName Tab
SystemPropertiesDataExecutionPrevention = SP Data Execution Prevention
SystemPropertiesHardware = SP Hardware Tab
SystemPropertiesPerformance = SP Performance
SystemPropertiesProtection = SP Protection Tab
SystemPropertiesRemote = SP Remote Tab
telephon.cpl = Phone and Modem Options
timedate.cpl = Date and Time Properties
UserAccountControlSettings = User Account Control Settings
WindowsAnytimeUpgradeResults = Windows Anytime Upgrade Results
WindowsAnytimeUpgradeui = Windows Anytime Upgrade
wscui.cpl = Action Center
wuapp = Windows Update App Manager


Accessories

calc = Calculator
charmap = Character Map
cleanmgr = Disk Cleanup Utility
cmd = Command Prompt
dfrgui = Defragment User Interface
dialer = Phone Dialer
displayswitch ili Windows logo key + P = Connect to a Projector
documents = Otvara folder Documents
downloads = Otvara folder Downloads
dvdplay = Windows Media Player DVD Player
eudcedit = Private Character Editor
explorer ili Windows logo key + E = Windows Explorer
favorites = Otvara folder Favorites
fxscover = Windows Fax and Scan Cover Page Editor
iexplore about:blank = Internet Explorer (No Home)
iexplore -extoff = Internet Explorer (No Add-ons)
iexplore = Internet Explorer
logoff = Logs out of Windows
magnify = Magnifier
mblctr ili Windows logo key + X = Windows Mobility Center (samo na laptopovima)
migwiz = Windows Easy Transfer
mobsync = Sync Center
msinfo32 = System Information
mspaint.exe = Microsoft Paint
mstsc = Remote Desktop Connection
music = Otvara folder Music
Narrator = Narrator
NetProj = Connect to a Network Projector
nippingtool = Snipping Tool
notepad = Notepad
osk = On Screen Keyboard
pictures = Otvara folder Pictures
powershell = Windows PowerShell
powershell_ise = Windows PowerShell ISE
PresentationSettings = Presentation Settings
printbrmui = Printer Migration
recent = Otvara folder Recent
rstrui = System Restore
soundrecorder = Sound Recorder
StikyNot = Sticky Note
tabcal = Ditilizer Calibration Tool
ticrf = Rating System
utilman ili Windows logo key + U = Ease of Access Center
videos = Otvara folder Videos
wfs = Windows Fax and Scan
wiaacmgr = Windows Image Acquisition
Windows logo Key + L = Locks User Account
Windows logo key + R = Run
wmplayer = Windows Media Player
write = Wordpad
xpsrchvw = XPS Viewer


[url=https://www.mycity.rs/must-login.png run komande u excel tabeli[/url]Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 10 Dec 2004
 • Poruke: 658

Windows Xp: 101 useful Run Commands
-----------------------------------

To Access…. Run Command

Accessibility Controls - access.cpl

Add Hardware Wizard - hdwwiz.cpl

Add/Remove Programs - appwiz.cpl

Administrative Tools - control.exe admintools

Automatic Updates - wuaucpl.cpl

Bluetooth Transfer Wizard - fsquirt

Calculator - calc

Certificate Manager - certmgr.msc

Character Map - charmap

Check Disk Utility - chkdsk

Clipboard Viewer - clipbrd

Command Prompt - cmd

Component Services - dcomcnfg

Computer Management - compmgmt.msc

Date and Time Properties - timedate.cpl

DDE Shares - ddeshare

Device Manager - devmgmt.msc

Direct X Control Panel (if installed)* - directx.cpl

Direct X Troubleshooter - dxdiag

Disk Cleanup Utility - cleanmgr

Disk Defragment - dfrg.msc

Disk Management - diskmgmt.msc

Disk Partition Manager - diskpart

Display Properties - control.exe desktop

Display Properties - desk.cpl

Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) - control.exe color

Dr. Watson System Troubleshooting Utility - drwtsn32

Driver Verifier Utility - verifier

Event Viewer - eventvwr.msc

File Signature Verification Tool - sigverif

Findfast - findfast.cpl

Folders Properties - control.exe folders

Fonts - control.exe fonts

Fonts Folder - fonts

Free Cell Card Game - freecell

Game Controllers - joy.cpl

Group Policy Editor (XP Prof) - gpedit.msc

Hearts Card Game - mshearts

Iexpress Wizard - iexpress

Indexing Service - ciadv.msc

Internet Properties - inetcpl.cpl

Java Control Panel (if installed) - jpicpl32.cpl

Java Control Panel (if installed) - javaws

Keyboard Properties - control.exe keyboard

Local Security Settings - secpol.msc

Local Users and Groups - lusrmgr.msc

Logs You Out Of Windows - logoff

Mcft Chat - winchat

Minesweeper Game - winmine

Mouse Properties - control.exe mouse

Mouse Properties - main.cpl

Network Connections - control.exe netconnections

Network Connections - ncpa.cpl

Network Setup Wizard - netsetup.cpl

Nview Desktop Manager (if installed) - nvtuicpl.cpl

Object Packager - packager

ODBC Data Source Administrator - odbccp32.cpl

On Screen Keyboard - osk

Opens AC3 Filter (if installed) - ac3filter.cpl

Password Properties - password.cpl

Performance Monitor - perfmon.msc

Performance Monitor - perfmon

Phone and Modem Options - telephon.cpl

Power Configuration - powercfg.cpl

Printers and Faxes - control.exe printers

Printers Folder - printers

Private Character Editor - eudcedit

Quicktime (If Installed) - QuickTime.cpl

Regional Settings - intl.cpl

Registry Editor - regedit

Registry Editor - regedit32

Removable Storage - ntmsmgr.msc

Removable Storage Operator Requests - ntmsoprq.msc

Resultant Set of Policy - rsop.msc

Resultant Set of Policy (XP Prof) - rsop.msc

Scanners and Cameras - sticpl.cpl

Scheduled Tasks - control.exe schedtasks

Security Center - wscui.cpl

Services - services.msc

Shared Folders - fsmgmt.msc

Shuts Down Windows - shutdown

Sounds and Audio - mmsys.cpl

Spider Solitare Card Game - spider

SQL Client Configuration - cliconfg

System Configuration Editor - sysedit

System Configuration Utility - msconfig

System File Checker Utility - sfc

System Properties - sysdm.cpl

Task Manager - taskmgr

Telnet Client - telnet

User Account Management - nusrmgr.cpl

Utility Manager - utilman

Windows Firewall - firewall.cpl

Windows Magnifier - magnify

Windows Management Infrastructure - wmimgmt.msc

Windows System Security Tool - syskey

Windows Update Launches - wupdmgr

Windows XP Tour Wizard - tourstart

Wordpad - writeoffline
 • Pridružio: 09 Avg 2005
 • Poruke: 12

Run Commands

compmgmt.msc - Computer management
devmgmt.msc - Device manager
diskmgmt.msc - Disk management
dfrg.msc - Disk defrag
eventvwr.msc - Event viewer
fsmgmt.msc - Shared folders
gpedit.msc - Group policies
lusrmgr.msc - Local users and groups
perfmon.msc - Performance monitor
rsop.msc - Resultant set of policies
secpol.msc - Local security settings
services.msc - Various Services
msconfig - System Configuration Utility
regedit - Registry Editor
msinfo32 _ System Information
sysedit _ System Edit
win.ini _ windows loading information(also system.ini)
winver _ Shows current version of windows
mailto: _ Opens default email client
command _ Opens command prompt


Run Commands to access the control panel

Add/Remove Programs control appwiz.cpl
Date/Time Properties control timedate.cpl
Display Properties control desk.cpl
FindFast control findfast.cpl
Fonts Folder control fonts
Internet Properties control inetcpl.cpl
Keyboard Properties control main.cpl keyboard
Mouse Properties control main.cpl
Multimedia Properties control mmsys.cpl
Network Properties control netcpl.cpl
Password Properties control password.cpl
Printers Folder control printers
Sound Properties control mmsys.cpl sounds
System Properties control sysdm.cpl


Command Prompt

ANSI.SYS Defines functions that change display graphics, control cursor movement, and reassign keys.
APPEND Causes MS-DOS to look in other directories when editing a file or running a command.
ARP Displays, adds, and removes arp information from network devices.
ASSIGN Assign a drive letter to an alternate letter.
ASSOC View the file associations.
AT Schedule a time to execute commands or programs.
ATMADM Lists connections and addresses seen by Windows ATM call manager.
ATTRIB Display and change file attributes.
BATCH Recovery console command that executes a series of commands in a file.
BOOTCFG Recovery console command that allows a user to view, modify, and rebuild the boot.ini
BREAK Enable / disable CTRL + C feature.
CACLS View and modify file ACL's.
CALL Calls a batch file from another batch file.
CD Changes directories.
CHCP Supplement the International keyboard and character set information.
CHDIR Changes directories.
CHKDSK Check the hard disk drive running FAT for errors.
CHKNTFS Check the hard disk drive running NTFS for errors.
CHOICE Specify a listing of multiple options within a batch file.
CLS Clears the screen.
CMD Opens the command interpreter.
COLOR Easily change the foreground and background color of the MS-DOS window.
COMP Compares files.
COMPACT Compresses and uncompress files.
CONTROL Open control panel icons from the MS-DOS prompt.
CONVERT Convert FAT to NTFS.
COPY Copy one or more files to an alternate location.
CTTY Change the computers input/output devices.
DATE View or change the systems date.
DEBUG Debug utility to create assembly programs to modify hardware settings.
DEFRAG Re-arrange the hard disk drive to help with loading programs.
DEL Deletes one or more files.
DELETE Recovery console command that deletes a file.
DELTREE Deletes one or more files and/or directories.
DIR List the contents of one or more directory.
DISABLE Recovery console command that disables Windows system services or drivers.
DISKCOMP Compare a disk with another disk.
DISKCOPY Copy the contents of one disk and place them on another disk.
DOSKEY Command to view and execute commands that have been run in the past.
DOSSHELL A GUI to help with early MS-DOS users.
DRIVPARM Enables overwrite of original device drivers.
ECHO Displays messages and enables and disables echo.
EDIT View and edit files.
EDLIN View and edit files.
EMM386 Load extended Memory Manager.
ENABLE Recovery console command to enable a disable service or driver.
ENDLOCAL Stops the localization of the environment changes enabled by the setlocal command.
ERASE Erase files from computer.
EXIT Exit from the command interpreter.
EXPAND Expand a Microsoft Windows file back to it's original format.
EXTRACT Extract files from the Microsoft Windows cabinets.
FASTHELP Displays a listing of MS-DOS commands and information about them.
FC Compare files.
FDISK Utility used to create partitions on the hard disk drive.
FIND Search for text within a file.
FINDSTR Searches for a string of text within a file.
FIXBOOT Writes a new boot sector.
FIXMBR Writes a new boot record to a disk drive.
FOR Boolean used in batch files.
FORMAT Command to erase and prepare a disk drive.
FTP Command to connect and operate on a FTP server.
FTYPE Displays or modifies file types used in file extension associations.
GOTO Moves a batch file to a specific label or location.
GRAFTABL Show extended characters in graphics mode.
HELP Display a listing of commands and brief explanation.
IF Allows for batch files to perform conditional processing.
IFSHLP.SYS 32-bit file manager.
IPCONFIG Network command to view network adapter settings and assigned values.
KEYB Change layout of keyboard.
LABEL Change the label of a disk drive.
LH Load a device driver in to high memory.
LISTSVC Recovery console command that displays the services and drivers.
LOADFIX Load a program above the first 64k.
LOADHIGH Load a device driver in to high memory.
LOCK Lock the hard disk drive.
LOGON Recovery console command to list installations and enable administrator login.
MAP Displays the device name of a drive.
MD Command to create a new directory.
MEM Display memory on system.
MKDIR Command to create a new directory.
MODE Modify the port or display settings.
MORE Display one page at a time.
MOVE Move one or more files from one directory to another directory.
MSAV Early Microsoft Virus scanner.
MSD Diagnostics utility.
MSCDEX Utility used to load and provide access to the CD-ROM.
NBTSTAT Displays protocol statistics and current TCP/IP connections using NBT
NET Update, fix, or view the network or network settings
NETSH Configure dynamic and static network information from MS-DOS.
NETSTAT Display the TCP/IP network protocol statistics and information.
NLSFUNC Load country specific information.
NSLOOKUP Look up an IP address of a domain or host on a network.
PATH View and modify the computers path location.
PATHPING View and locate locations of network latency.
PAUSE Command used in batch files to stop the processing of a command.
PING Test / send information to another network computer or network device.
POPD Changes to the directory or network path stored by the pushd command.
POWER Conserve power with computer portables.
PRINT Prints data to a printer port.
PROMPT View and change the MS-DOS prompt.
PUSHD Stores a directory or network path in memory so it can be returned to at any time.
QBASIC Open the QBasic.
RD Removes an empty directory.
REN Renames a file or directory.
RENAME Renames a file or directory.
RMDIR Removes an empty directory.
ROUTE View and configure windows network route tables.
RUNAS Enables a user to execute a program on another computer.
SCANDISK Run the scandisk utility.
SCANREG Scan registry and recover registry from errors.
SET Change one variable or string to another.
SETLOCAL Enables local environments to be changed without affecting anything else.
SETVER Change MS-DOS version to trick older MS-DOS programs.
SHARE Installs support for file sharing and locking capabilities.
SHIFT Changes the position of replaceable parameters in a batch program.
SHUTDOWN Shutdown the computer from the MS-DOS prompt.
SMARTDRV Create a disk cache in conventional memory or extended memory.
SORT Sorts the input and displays the output to the screen.
START Start a separate window in Windows from the MS-DOS prompt.
SUBST Substitute a folder on your computer for another drive letter.
SWITCHES Remove add functions from MS-DOS.
SYS Transfer system files to disk drive.
TELNET Telnet to another computer / device from the prompt.
TIME View or modify the system time.
TITLE Change the title of their MS-DOS window.
TRACERT Visually view a network packets route across a network.
TREE View a visual tree of the hard disk drive.
TYPE Display the contents of a file.
UNDELETE Undelete a file that has been deleted.
UNFORMAT Unformat a hard disk drive.
UNLOCK Unlock a disk drive.
VER Display the version information.
VERIFY Enables or disables the feature to determine if files have been written properly.
VOL Displays the volume information about the designated drive.
XCOPY Copy multiple files, directories, and/or drives from one location to another.
TRUENAME When placed before a file, will display the whole directory in which it exists
TASKKILL It allows you to kill those unneeded or locked up applications


Windows XP Shortcuts

ALT+- (ALT+hyphen) Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window's System menu
ALT+ENTER View properties for the selected item
ALT+ESC Cycle through items in the order they were opened
ALT+F4 Close the active item, or quit the active program
ALT+SPACEBAR Display the System menu for the active window
ALT+TAB Switch between open items
ALT+Underlined letter Display the corresponding menu
BACKSPACE View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer
CTRL+A Select all
CTRL+B Bold
CTRL+C Copy
CTRL+I Italics
CTRL+O Open an item
CTRL+U Underline
CTRL+V Paste
CTRL+X Cut
CTRL+Z Undo
CTRL+F4 Close the active document
CTRL while dragging Copy selected item
CTRL+SHIFT while dragging Create shortcut to selected iteM
CTRL+RIGHT ARROW Move the insertion point to the beginning of the next word
CTRL+LEFT ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous word
CTRL+DOWN ARROW Move the insertion point to the beginning of the next paragraph
CTRL+UP ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph
SHIFT+DELETE Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin
ESC Cancel the current task
F1 Displays Help
F2 Rename selected item
F3 Search for a file or folder
F4 Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer
F5 Refresh the active window
F6 Cycle through screen elements in a window or on the desktop
F10 Activate the menu bar in the active program
SHIFT+F10 Display the shortcut menu for the selected item
CTRL+ESC Display the Start menu
SHIFT+CTRL+ESC Launches Task Manager
SHIFT when you insert a CD Prevent the CD from automatically playing
WIN Display or hide the Start menu
WIN+BREAK Display the System Properties dialog box
WIN+D Minimizes all Windows and shows the Desktop
WIN+E Open Windows Explorer
WIN+F Search for a file or folder
WIN+F+CTRL Search for computers
WIN+L Locks the desktop
WIN+M Minimize or restore all windows
WIN+R Open the Run dialog box
WIN+TAB Switch between open items


Windows Explorer Shortcuts

ALT+SPACEBAR - Display the current window’s system menu
SHIFT+F10 - Display the item's context menu
CTRL+ESC - Display the Start menu
ALT+TAB - Switch to the window you last used
ALT+F4 - Close the current window or quit
CTRL+A - Select all items
CTRL+X - Cut selected item(s)
CTRL+C - Copy selected item(s)
CTRL+V - Paste item(s)
CTRL+Z - Undo last action
CTRL+(+) - Automatically resize the columns in the right hand pane
TAB - Move forward through options
ALT+RIGHT ARROW - Move forward to a previous view
ALT+LEFT ARROW - Move backward to a previous view
SHIFT+DELETE - Delete an item immediately
BACKSPACE - View the folder one level up
ALT+ENTER - View an item’s properties
F10 - Activate the menu bar in programs
F6 - Switch between left and right panes
F5 - Refresh window contents
F3 - Display Find application
F2 - Rename selected item


Internet Explorer Shortcuts

CTRL+A - Select all items on the current page
CTRL+D - Add the current page to your Favorites
CTRL+E - Open the Search bar
CTRL+F - Find on this page
CTRL+H - Open the History bar
CTRL+I - Open the Favorites bar
CTRL+N - Open a new window
CTRL+O - Go to a new location
CTRL+P - Print the current page or active frame
CTRL+S - Save the current page
CTRL+W - Close current browser window
CTRL+ENTER - Adds the www/. (url) .com
SHIFT+CLICK - Open link in new window
BACKSPACE - Go to the previous page
ALT+HOME - Go to your Home page
HOME - Move to the beginning of a document
TAB - Move forward through items on a page
END - Move to the end of a document
ESC - Stop downloading a page
F11 - Toggle full-screen view
F5 - Refresh the current page
F4 - Display list of typed addresses
F6 - Change Address bar and page focus
ALT+RIGHT ARROW - Go to the next page
SHIFT+CTRL+TAB - Move back between frames
SHIFT+F10 - Display a shortcut menu for a link
SHIFT+TAB - Move back through the items on a page
CTRL+TAB - Move forward between frames
CTRL+C - Copy selected items to the clipboard
CTRL+V - Insert contents of the clipboard
ENTER - Activate a selected link
HOME - Move to the beginning of a document
END - Move to the end of a document
F1 - Display Internet Explorer Help

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 4505
 • Gde živiš: planeta Zemlja

Ne znam skoro ni jednu jedinu komandu osim:
cmd- command prompt otvara
command /k ipconfig- da vidim IP (valjda)

e sad ima jos puno komandi ali ih ne znam(o). Tako da ne bi bilo lose da svako ko zna napise ovde neke komande Wink

offline
 • m4rk0  Male
 • Administrator
 • Administrator tech foruma
 • Marko Vasić
 • Gladijator - Maximus Decimus Meridius
 • Pridružio: 14 Jan 2005
 • Poruke: 15766
 • Gde živiš: Majur (Colosseum)

Pisao sam o tome u mom prvom tutorijalu:

compmgmt.msc - Computer management
devmgmt.msc - Device manager
diskmgmt.msc - Disk management
dfrg.msc - Disk defragmator
eventvwr.msc - Event viewer
fsmgmt.msc - Shared folders
gpedit.msc - Group policies
lusrmgr.msc - Local users and groups
perfmon.msc - Performance monitor
rsop.msc - Resultant set of policies
secpol.msc - Local security settings
services.msc - Prikaz servisa na vasem racunaru
msconfig - System Configuration Utility
regedit - Editor registry baze
msinfo32 - Informacije o sistemu
sysedit - Editovanje sistema
win.ini - windows loading informacije (takodje i system.ini)
winver - Prikazuje verziju windowsa koju trenutno koristite
mailto: - Otvaranje default email klienta
command - Otvaranje command prompt-a


http://phearless.org/i1/Win_Hacks_&_Tweaks.txt (stavka 7)

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2004
 • Poruke: 990
 • Gde živiš: Kucura

dxdiag - DirectX Diagnostic Tool

offline
 • Goran 
 • Prof.Mr.Dr.Sci. Traumatologije
 • Pridružio: 05 Maj 2003
 • Poruke: 9977
 • Gde živiš: Singidunum

Od A do Z - http://www.microsoft.com/resources/documentation/w.....tcmds.mspx

offline
 • Piksi  Male
 • Elitni građanin
 • Pridružio: 13 Nov 2003
 • Poruke: 2435

@Goran
Ako se ne varam ti si postovao komande za Command Prompt,a Wizard je trazio komande za RUN Wink

offline
 • Mare  Male
 • Elitni građanin
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 2342
 • Gde živiš: Beč / Svilajnac

http://www.ss64.com/nt/
http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=251731

offline
 • Pridružio: 25 Jul 2003
 • Poruke: 1829
 • Gde živiš: Stara Pazova

E da li ste vi znali - ja nisam, da command i cmd nije isto...
Mislim ne u bukvalnom smislu da nije isto, nego jedno je Windows DOS, a drugo Windows?!

[url=https://www.mycity.rs/must-login.png

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 648 korisnika na forumu :: 20 registrovanih, 2 sakrivenih i 626 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: amaterSRB, arsa, branko7, djboj, Duško, gagidjuric, ivan979, JOntra, Mercury, Mikulino, miodrag, stegonosa, suton, trajkoni018, Trpe Grozni, vathra, vlvl, W123, Wisdomseeker, yrraf