Isatorija caskanja na face book-u

Isatorija caskanja na face book-u

offline
 • Pridružio: 02 Mar 2012
 • Poruke: 13

Dosla sam do problema, pre godinu dana dopisivala sam se sa jednim momkom preko face book-a, da bih nakon pola godine od tog dopisivanja taj prijatewlj mi bio blokiran, neko je ocito bio na mom profilu i uspjeo da ga blokira..Da bih ja pre dva dana dobila istoriju caskanja kompletnu putem redovne poste izvuceno na papir, sveka rijec koju smo jedno drugom uputili...Ja samo zelim dami pomognete da zastitim svoj racunar od upada drugih da nebih mogle vise ovakve stvari da mi se desavaju...Unaprijed Vam hvala....

offline
 • Més que un club
 • Glavni vokal @ Harpun
 • Pridružio: 27 Feb 2009
 • Poruke: 3896
 • Gde živiš: Novi Sad,Klisa

Pozdrav
Nevena Tripic
Nisi ispratila uputsvo za otvaranje teme: http://www.mycity.rs/Ambulanta/Kako-otvoriti-temu-u-Ambulanti.html

Zamolio bih te da ga detaljno porčitaš,i postaviš odgovarajuće logove.NIx Car (AMF Tim)

offline
 • Pridružio: 02 Mar 2012
 • Poruke: 13

Napisano: 04 Mar 2012 10:55

Nece da mi priakci fajlove, sve sam skinula kako pisecx gmer 1, gmer2, gmer3.........

Dopuna: 04 Mar 2012 11:03.
DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSx86
Internet Explorer: 9.0.8112.16421
Run by user at 10:35:18 on 2012-03-04
Microsoft Windows 7 Home Basic 6.1.7601.1.1250.387.1033.18.1981.855 [GMT 1:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}
AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Enabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}
SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Enabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}
SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ===============
.
C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
c:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\WLANExt.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\Ovislink\Common\RaRegistry.exe
C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.0.6\ToolbarUpdater.exe
C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe
C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe
C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Ovislink\Common\AirliveUI.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
c:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\rundll32.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
C:\Windows\system32\sppsvc.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uSearch Page = hxxp://www.google.com
uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg2012\avgssie.dll
BHO: AVG Security Toolbar: {95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233} - c:\program files\avg secure search\10.0.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll
BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll
BHO: Skype Browser Helper: {ae805869-2e5c-4ed4-8f7b-f1f7851a4497} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
TB: AVG Security Toolbar: {95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233} - c:\program files\avg secure search\10.0.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll
TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll
uRun: [Sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun
uRun: [Google Update] "c:\users\user\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c
uRun: [TempCleanerDeluxe] "c:\users\user\documents\TempCleaner.exe" -silent
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
uRun: [Facebook Update] "c:\users\user\appdata\local\facebook\update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver
mRun: [HDAudDeck] c:\program files\via\viaudioi\vdeck\VDeck.exe -r
mRun: [MSC] "c:\program files\microsoft security client\msseces.exe" -hide -runkey
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
mRun: [AVG_TRAY] "c:\program files\avg\avg2012\avgtray.exe"
mRun: [vProt] "c:\program files\avg secure search\vprot.exe"
mRun: [IgfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe
mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe
StartupFolder: c:\users\user\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\micros~1\micros~1.lnk - c:\program files\common files\microsoft shared\virtualization handler\CVH.EXE
StartupFolder: c:\users\user\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\micros~1\micros~3.lnk - c:\program files\common files\microsoft shared\virtualization handler\CVH.EXE
StartupFolder: c:\users\user\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\micros~1\micros~2.lnk - c:\program files\common files\microsoft shared\virtualization handler\CVH.EXE
StartupFolder: c:\users\user\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\micros~1\micros~4.lnk - c:\program files\common files\microsoft shared\virtualization handler\CVH.EXE
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\airliv~1.lnk - c:\program files\ovislink\common\AirliveUI.exe
mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)
mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)
mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{2AB6988F-6680-4D25-927B-EDCC0DEBB120} : NameServer = 87.250.97.250 87.250.98.250
TCP: Interfaces\{5D8D06EA-D917-4335-83AD-A969AE88140A} : DhcpNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{5D8D06EA-D917-4335-83AD-A969AE88140A}\A5F4E414022427164757E616360233 : DhcpNameServer = 87.250.97.250
Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg2012\avgpp.dll
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\common files\avg secure search\viprotocolinstaller\10.0.6\ViProtocol.dll
Notify: igfxcui - igfxdev.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [2011-7-11 23120]
R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2011-9-13 32592]
R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2011-10-7 230608]
R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2011-8-8 40016]
R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2011-7-11 295248]
R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys [2011-4-18 165648]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\avg\avg2012\AVGIDSAgent.exe [2011-10-12 4433248]
R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg2012\avgwdsvc.exe [2011-8-2 192776]
R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files\common files\microsoft shared\virtualization handler\CVHSVC.EXE [2012-1-4 822624]
R2 RalinkRegistryWriter;Ralink Registry Writer;c:\program files\ovislink\common\RaRegistry.exe [2011-12-12 185632]
R2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files\microsoft application virtualization client\sftlist.exe [2011-10-1 508776]
R2 vToolbarUpdater;vToolbarUpdater;c:\program files\common files\avg secure search\vtoolbarupdater\10.0.6\ToolbarUpdater.exe [2012-2-17 909152]
R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [2011-7-11 134736]
R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [2011-7-11 24272]
R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [2011-10-4 16720]
R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\drivers\MpNWMon.sys [2011-4-18 43392]
R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\drivers\NisDrvWFP.sys [2011-4-27 65024]
R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\microsoft security client\antimalware\NisSrv.exe [2011-4-27 208944]
R3 rt61x86;RT61 Extensible Wireless Driver;c:\windows\system32\drivers\netr61.sys [2010-4-7 376160]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\drivers\Rt86win7.sys [2011-6-10 394856]
R3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\drivers\Sftfslh.sys [2011-10-1 579944]
R3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\drivers\Sftplaylh.sys [2011-10-1 194408]
R3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\drivers\Sftredirlh.sys [2011-10-1 21864]
R3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\drivers\Sftvollh.sys [2011-10-1 19304]
R3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files\microsoft application virtualization client\sftvsa.exe [2011-10-1 219496]
R3 USBET;USB 2.0 WebCAM;c:\windows\system32\drivers\ETdrv.sys [2011-12-12 5116544]
R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2011-8-15 1149552]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]
S3 gupdatem;Usluga Google aћuriranje (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2012-2-15 136176]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-20 52224]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 27264]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2012-03-04 09:31:42 6552120 ----a-w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{41e507b8-6a8b-4bad-951b-e7b3296f4ffa}\mpengine.dll
2012-03-01 19:33:04 -------- d-----w- c:\users\user\appdata\local\Facebook
2012-02-18 19:59:00 -------- d--h--w- C:\$AVG
2012-02-17 14:36:07 -------- d-----w- c:\users\user\appdata\roaming\AVG2012
2012-02-17 14:35:08 -------- d-----w- c:\programdata\AVG Secure Search
2012-02-17 14:35:01 -------- d-----w- c:\program files\common files\AVG Secure Search
2012-02-17 14:35:00 -------- d-----w- c:\program files\AVG Secure Search
2012-02-17 14:34:53 -------- d--h--w- c:\programdata\Common Files
2012-02-17 14:34:04 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\AVG
2012-02-17 14:34:04 -------- d-----w- c:\programdata\AVG2012
2012-02-17 14:33:36 -------- d-----w- c:\program files\AVG
2012-02-17 14:20:30 -------- d-----w- c:\programdata\MFAData
2012-02-16 16:50:18 2343424 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2012-02-16 16:11:50 478720 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl
2012-02-16 16:05:23 690688 ----a-w- c:\windows\system32\msvcrt.dll
2012-02-16 16:05:21 442880 ----a-w- c:\windows\system32\ntshrui.dll
2012-02-15 17:21:35 -------- d-----w- C:\Sanjarica
2012-02-15 16:33:56 -------- d-----w- c:\program files\Xirrus
2012-02-15 16:33:28 -------- d-----w- c:\users\user\appdata\local\Downloaded Installations
2012-02-15 15:57:30 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
2012-02-15 14:39:16 -------- d-----w- c:\users\user\appdata\roaming\Systweak
2012-02-15 14:39:08 -------- d-----w- c:\program files\RegClean Pro
2012-02-12 13:59:32 713784 ------w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{82ec57aa-1e4d-4d51-af64-1da6d7671435}\gapaengine.dll
2012-02-12 13:59:32 703824 ------w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\nisbackup\gapaengine.dll
2012-02-04 19:14:02 805376 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll
2012-02-04 19:14:02 739840 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll
2012-02-04 19:14:02 1076736 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll
2012-02-03 18:21:08 311808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2012-02-03 18:21:08 310272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys
2012-02-03 18:21:08 114688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys
2012-02-03 18:21:07 1290608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2012-02-03 18:21:05 338944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys
2012-02-03 18:21:04 1288472 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll
2012-02-03 18:20:38 31232 ----a-w- c:\windows\system32\prevhost.exe
2012-02-03 18:18:28 741376 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll
2012-02-03 18:17:29 2616320 ----a-w- c:\windows\explorer.exe
2012-02-03 18:16:59 69632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bowser.sys
2012-02-03 18:16:58 123904 ----a-w- c:\windows\system32\poqexec.exe
2012-02-03 18:16:55 27008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Diskdump.sys
2012-02-03 18:16:55 219008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
.
==================== Find3M ====================
.
2012-01-31 12:44:05 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
2011-12-14 03:04:54 1798656 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll
2011-12-14 02:57:18 1127424 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2011-12-14 02:56:58 1427456 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
2011-12-14 02:50:04 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
2011-12-14 00:19:52 4448256 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr
2011-12-12 17:32:51 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2011-12-12 17:07:48 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
.
============= FINISH: 10:35:52,79 ===============
mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

Dopuna: 04 Mar 2012 11:04

Odgovori mi dali treba jos nesto da uradim...jel nemoram ovu alternativu da koristim....

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Na sistemu imas instalirana dva anti-virusa. To se nikako ne preporucuje jer dolazi do konflikta.
Odluci se koji ces Anti-virus zadrzati a ovaj drugi deinstaliraj, obavezno iz Control Panel -> Programs and Features.

Da te podsetim; ti imas instalirane Microsoft Security Essentials i AVG Anti-Virus Free Edition 2012. Jedan deinstaliraj.
Inace, nisi dobro ispratila uputstvo za GMER1 izvestaj. Moraces da ponovis postupak i okacis samo taj izvestaj da pogledam.

Uputstvo se nalazi ovde: http://www.mycity.rs/Ambulanta/Kako-otvoriti-temu-u-Ambulanti.html


Pozdrav,
goran9888 (AMF Tim)

offline
 • Pridružio: 02 Mar 2012
 • Poruke: 13

Napisano: 05 Mar 2012 18:49

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png


Druze ustanovila sam jos jedan problem, na hotmail sam usla normalno na stari pasvord, pod mojim imenom i prezimenom je bila druga osoba neki gabriel, neznam samo kako je moguce da nas dvoje koristimo istu sifru prilikom ulaska, ja sam ulazila bez problema, ali nisam obracala paznju na ime samo sam e-mail provjeravala, da bih u subotu skontala da je moja slika a drugo ime i prezime, a primjetila sam neke nove prijatelje koji su prihvaceni....Hvala ti mnogog, neznam kako da ti se oduzim, samo mi zastiti racunar...
A ovo dopisivanje nije bilo sa ovog kompijutera, pa neznam koliko ima to veze, posto mi je ovo nov racunar u stanu, a stari mi je ostao kuci sa kog je vrseno dopisivanje...Ukoliko je potrebno ja cu isti pšostupak odraditi i sa starog racunara....Hvala ti.....

Dopuna: 05 Mar 2012 18:50

Nadam se da sma sada pravilno odradila postupak...

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Nevena, ovaj sistem na kome si uradila izvestaje a ja ih pregledao je cist.
Koriscene alate slobodno mozes obrisati.


Mogu ti samo preporuciti jos sledece ...


- Preporucujem da za zastitu USB memorijskih uredjaja koristis MCShield v2. Nema nikakve veze sa AntiVirus-om tj. nece ometati njegov rad a pokazao se kao jedan od najboljih vida zastite od malware-a koji se prenosi putem USB mem. uredjaja. Skines, instaliras, ubodes USB mem. uredjaj, izvrsi se skeniranje nakon cega dobijes obavestenje da je uredjaj cist (ukoliko je stvarno tako); ili dobijes log u kome vidis informacije o malware-u koji je nadjen i obrisan.


Home Page MCShield-a ::Anti-Malware Tool:: v2: http://amf.mycity.rs/mcshield/

Vise o MCShield-u mozes saznati u ovim temama:
v1: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield.html
v2: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield-v2.html
-------------------------------------S'obzirom da je problem nastao dok si bila na drugom racunaru, bilo bi pametno proveriti sistem na malware i sa tog racunara. Kada imas vremena i zelje, otvori novu temu, za taj drugi racunar i ostavi potrebne izvestaje a mi cemo odraditi svoj deo posla.


Sto se tice email-a i facebook-a ... Moras malo vise da povedes racuna. Bilo bi jako lepo da promenis lozinku na sadasnjem email nalogu. Takodje, jako bi pametno bilo, u podesavanjima tog email naloga pronaci podatke koji sluze za vracanje lozinke (alternativni email - staviti neki drugi ako taj koji si stavila nije siguran, ili promeniti, sigurnosna pitanja - staviti neki drugi odgovor) i promeniti ih. Ako ne uspes da se snadjes (mozes pomoc potraziti na forumu), ili ti jednostavno taj email nalog nije toliko bitan - napravi novi.

Sto se tice facebook-a, bilo bi jako lepo promeniti email adresu na koju si registrovala facebook na novootvorenu. Tu opciju imas kada ides na Nalog -> Podesavanje naloga -> E-Adresa (Izmeni). Ubacis novu email adresu, a staru uklonis sa naloga. Takodje, promena lozinke na facebook je jako pozeljna. Takodje, na facebook-u kada ides na Nalog -> Podesavanja naloga -> Bezbednost imas par mogucnosti da zastitis svoj nalog tipa: obavestenje o prijavljivanju na email adresu/mobilni telefon, trazenje dozvola za prijavljivanje, identifikacija uredjaja, aktivne sesije itd.


Mozda tebi sve ovo, kada procitas, deluje malo komplikovano ... ali sve je jako prosto, lako i uradi se za par minuta. A tebi moze koristiti mnogo tj. nece moci da se dogadjaju neprijatne stvari kao sto su ti se vec dogodile.
Pozdrav,
goran9888 (AMF Tim)

offline
 • Pridružio: 02 Mar 2012
 • Poruke: 13

Gorane mnogogv ti hvala u svakom slucaju, ja cim dodjem malo do vremena ja cu otvoriti novu temu u ambulanti dam i provjerite i taj racuinar....A ovo sto si mi preporucio cu da odradim ...Hvala ti veliko, nepostoje rijeci kojim ti se mogu zahvaliti....Pozzzzz

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 769 korisnika na forumu :: 36 registrovanih, 7 sakrivenih i 726 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., acatomic, Banijac, cezar 35, djordje92sm, Doca, ekser222, Fisherman, Georgius, helen1, HrcAk47, ivan1973, ivica976, jaeger, JOntra, kunktator, LeGrandCharles, majorgaspar, Milan A. Nikolic, milekNS, Miskohd, mrav pesadinac, mushroom, panonski mornar, pavle_pzs, pjaka2001, Profica, Recce, robertino, rovac, Snorks, Sr.Stat., trutcina, vathra, vlvl, vukdra