Kompjuter je usporen

Kompjuter je usporen

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

Evo, imam problem što mi u zadnje vrijeme kompjuter sporije radi, odnosno sporije pokreće programe i povremene zablokira. Ta blokada ne traje dugo, ali ipak se bojim da nije ušao kakav virus.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:41:28, on 12.7.2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Oxigen\bin\Oxigen.exe
C:\Program Files\Oxigen\bin\OxiTray.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Hum\Desktop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R3 - URLSearchHook: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_P.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_P.dll
O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\msgr.en-us.en-gb\msntb.dll
O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)
O3 - Toolbar: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_P.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OxigenClientAdmin] "C:\Program Files\Oxigen\bin\Oxigen.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OxigenTrayIcon] "C:\Program Files\Oxigen\bin\OxiTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen Pro] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe /nosplash
O4 - HKCU\..\Run: [Pareto_Update] C:\Program Files\Common Files\ParetoLogic\UUS2\Pareto_Update.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: I&zvoz u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Istraživanje - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V.....7007377812
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Usluga Google ažuriranje (gupdate1c9c357d5578aa8-) (gupdate1c9c357d5578aa8-) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - BitDefender - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

--
End of file - 8667 bytes

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6102

Pozdrav...

Nisi ispratio uputstvo za otvaranje teme u Ambulanti!

U postavljenom logu nema tragova malware-a. Idemo na dodatnu proveru.


Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa sledeće adrese na Desktop:


Bleeping Computer
Klikni desnim tasterom na link i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

Sorry, nije mi radio internet, pa tek sad šaljem combo!


ComboFix 09-07-14.08 - Hum 18.07.2009 22:51.21.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.385.1033.18.3062.2567 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Hum\Desktop\ComboFix.exe
AV: Bitdefender Antivirus *On-access scanning disabled* (Outdated) {6C4BB89C-B0ED-4F41-A29C-4373888923BB}
FW: Bitdefender Firewall *enabled* {4055920F-2E99-48A8-A270-4243D2B8F242}

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\Installer\14a4551.msp
c:\windows\Installer\1fcdb84.msp
c:\windows\Installer\31ce6.msp
c:\windows\Installer\3d746.msp
c:\windows\Installer\429ac.msp
c:\windows\Installer\6f1541.msp
c:\windows\Installer\830031.msp
c:\windows\Installer\863c02.msp

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-06-18 to 2009-07-18 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-07-16 18:39 . 2009-07-16 18:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Hum\Local Settings\Application Data\Temp
2009-07-01 09:30 . 2009-02-19 13:27 62760 ----a-w- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6yd6ihjy.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll
2009-06-27 13:57 . 2009-06-22 15:05 3015544 ----a-w- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Simply Super Software\Trojan Remover\jhq125.exe
2009-06-23 14:00 . 2006-06-19 11:01 69632 ----a-w- c:\windows\system32\ztvcabinet.dll
2009-06-23 14:00 . 2006-05-25 13:52 162304 ----a-w- c:\windows\system32\ztvunrar36.dll
2009-06-23 14:00 . 2005-08-25 23:50 77312 ----a-w- c:\windows\system32\ztvunace26.dll
2009-06-23 14:00 . 2003-02-02 18:06 153088 ----a-w- c:\windows\system32\UNRAR3.dll
2009-06-23 14:00 . 2002-03-05 23:00 75264 ----a-w- c:\windows\system32\unacev2.dll
2009-06-23 14:00 . 2009-06-23 14:00 -------- d-----w- c:\program files\Trojan Remover
2009-06-23 14:00 . 2009-06-23 14:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Simply Super Software
2009-06-23 14:00 . 2009-06-23 14:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Simply Super Software

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-07-18 20:56 . 2009-02-16 18:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Hamachi
2009-07-18 20:56 . 2008-07-19 08:15 81984 ----a-w- c:\windows\system32\bdod.bin
2009-07-18 09:11 . 2009-01-26 18:06 -------- d-----w- c:\program files\Steam
2009-07-15 14:47 . 2009-03-31 16:18 -------- d-----w- c:\program files\BS_Player
2009-06-27 13:58 . 2008-10-18 00:28 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2009-06-21 17:20 . 2009-03-02 13:30 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-06-21 17:20 . 2009-04-14 21:42 3561743 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam-setup.exe
2009-06-17 09:27 . 2009-03-02 13:30 38160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-06-17 09:27 . 2009-03-02 13:31 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-06-14 12:10 . 2009-04-11 12:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DriverCure
2009-05-17 11:52 . 2009-05-16 22:33 2988592 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ParetoLogic\UUS2\DriverCure\Temp\Update.exe
2009-05-09 16:39 . 2009-05-08 14:12 249856 ------w- c:\windows\Setup1.exe
2009-05-09 16:39 . 2009-05-08 14:12 73216 ----a-w- c:\windows\ST6UNST.EXE
2009-05-09 09:44 . 2008-07-20 18:42 49872 ----a-w- c:\documents and settings\Hum\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-05-09 09:41 . 2008-07-19 08:01 124344 ----a-w- c:\documents and settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat
2009-04-24 11:14 . 2009-04-24 11:14 25214 ----a-r- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Microsoft\Installer\{D6D532B2-22E1-43AA-B4B7-34D772314859}\ARPPRODUCTICON.exe
2009-06-13 15:30 . 2008-08-31 20:42 134648 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\brwsrcmp.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-05-26_17.48.22 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2001-08-23 11:00 . 2009-05-26 17:46 69052 c:\windows\system32\perfc009.dat
+ 2001-08-23 11:00 . 2009-07-18 09:09 69052 c:\windows\system32\perfc009.dat
+ 2009-04-23 14:33 . 2009-04-23 14:33 51712 c:\windows\Installer\d1044.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 98816 c:\windows\Installer\d1014.msi
+ 2009-04-23 14:31 . 2009-04-23 14:31 23040 c:\windows\Installer\d0ff5.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 25088 c:\windows\Installer\d0fa2.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 28160 c:\windows\Installer\d0f8d.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 83456 c:\windows\Installer\d0f6e.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 59904 c:\windows\Installer\d0f68.msi
+ 2009-06-30 08:34 . 2009-06-30 08:34 22528 c:\windows\Installer\bf7bd.msi
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 22016 c:\windows\Installer\237aec.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 74240 c:\windows\Installer\237ae8.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 24576 c:\windows\Installer\237ae5.msp
+ 2009-05-09 09:39 . 2009-05-09 09:39 86528 c:\windows\Installer\21509c.msi
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 12800 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Diagnostics\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 12800 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Diagnostics\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 53248 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 53248 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll
- 2001-08-23 11:00 . 2009-05-26 17:46 436408 c:\windows\system32\perfh009.dat
+ 2001-08-23 11:00 . 2009-07-18 09:09 436408 c:\windows\system32\perfh009.dat
+ 2009-05-09 09:41 . 2009-05-09 09:41 634368 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5\vs_setup.msi
+ 2009-04-23 14:33 . 2009-04-23 14:33 549888 c:\windows\Installer\d103e.msi
+ 2009-04-23 14:33 . 2009-04-23 14:33 519168 c:\windows\Installer\d1038.msi
+ 2009-04-23 14:33 . 2009-04-23 14:33 968704 c:\windows\Installer\d1032.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 570368 c:\windows\Installer\d102c.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 183296 c:\windows\Installer\d1026.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 727040 c:\windows\Installer\d1020.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 483328 c:\windows\Installer\d101a.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 781824 c:\windows\Installer\d100d.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 464896 c:\windows\Installer\d1007.msi
+ 2009-04-23 14:31 . 2009-04-23 14:31 891904 c:\windows\Installer\d1001.msi
+ 2009-04-23 14:31 . 2009-04-23 14:31 736768 c:\windows\Installer\d0ffb.msi
+ 2009-04-23 14:31 . 2009-04-23 14:31 431104 c:\windows\Installer\d0fbf.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 140288 c:\windows\Installer\d0f87.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 202752 c:\windows\Installer\d0f7a.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 152576 c:\windows\Installer\d0f74.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 107008 c:\windows\Installer\d0f62.msi
+ 2009-04-23 14:29 . 2009-04-23 14:29 301056 c:\windows\Installer\d0f5c.msi
+ 2008-01-23 14:50 . 2008-01-23 14:50 579072 c:\windows\Installer\83005f.msp
+ 2008-07-28 12:38 . 2008-07-28 12:38 102912 c:\windows\Installer\83004a.msp
+ 2009-01-23 17:56 . 2009-01-23 17:56 355328 c:\windows\Installer\662d9d.msi
+ 2008-07-19 07:50 . 2008-07-19 07:50 848384 c:\windows\Installer\5f7a36.msi
+ 2009-04-23 14:00 . 2009-04-23 14:00 532992 c:\windows\Installer\59e6ce.msi
+ 2008-07-26 21:34 . 2008-07-26 21:34 537600 c:\windows\Installer\4a7a67.msi
+ 2009-05-09 09:42 . 2009-05-09 09:42 630272 c:\windows\Installer\2469ac.msi
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 273920 c:\windows\Installer\237ae9.msp
+ 2009-05-09 09:41 . 2009-05-09 09:41 348160 c:\windows\Installer\237ae2.msi
+ 2009-05-09 09:35 . 2009-05-09 09:35 999936 c:\windows\Installer\2150a5.msp
+ 2009-05-09 09:35 . 2009-05-09 09:35 553472 c:\windows\Installer\2150a2.msp
+ 2009-05-09 09:34 . 2009-05-09 09:34 908800 c:\windows\Installer\21509e.msp
+ 2009-05-09 09:34 . 2009-05-09 09:34 507392 c:\windows\Installer\21509d.msp
+ 2009-04-24 19:21 . 2009-04-24 19:21 213504 c:\windows\Installer\212c602.msi
+ 2008-07-18 16:25 . 2008-07-18 16:25 264704 c:\windows\Installer\1b5b3.msi
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 223232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 223232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 178176 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectSound\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 178176 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectSound\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 364544 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectPlay\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 364544 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectPlay\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 159232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectInput\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 159232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectInput\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 145920 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectDraw\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 145920 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectDraw\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2911.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2911.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2910.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2910.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2909.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2909.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2908.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2908.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 577024 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2907.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 577024 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2907.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 576000 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2906.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 576000 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2906.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 567296 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2905.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 567296 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2905.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 563712 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2904.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 563712 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2904.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 473600 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3D\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 473600 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3D\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
+ 2007-01-01 18:14 . 2007-01-01 18:14 1326080 c:\windows\system32\webfldrs.msi
+ 2008-09-25 07:16 . 2008-09-25 07:16 4255744 c:\windows\Installer\f7d9.msi
+ 2008-10-05 02:12 . 2008-10-05 02:12 4784128 c:\windows\Installer\d104b.msp
+ 2008-06-11 13:05 . 2008-06-11 13:05 9994240 c:\windows\Installer\863c20.msp
+ 2008-04-01 12:33 . 2008-04-01 12:33 5479936 c:\windows\Installer\863c00.msp
+ 2008-01-31 08:30 . 2008-01-31 08:30 9947648 c:\windows\Installer\863bd1.msp
+ 2008-01-14 14:53 . 2008-01-14 14:53 5213696 c:\windows\Installer\863b9e.msp
+ 2008-07-16 08:39 . 2008-07-16 08:39 5519360 c:\windows\Installer\83008b.msp
+ 2008-07-08 09:27 . 2008-07-08 09:27 8436736 c:\windows\Installer\830075.msp
+ 2008-09-19 15:35 . 2008-09-19 15:35 1396224 c:\windows\Installer\6b9cd8.msi
+ 2008-07-19 08:09 . 2008-07-19 08:09 5812736 c:\windows\Installer\671c8c.msi
+ 2008-07-19 07:59 . 2008-07-19 07:59 1142784 c:\windows\Installer\671c72.msi
+ 2008-07-19 07:53 . 2008-07-19 07:53 5380608 c:\windows\Installer\5f7a4d.msi
+ 2008-07-19 07:51 . 2008-07-19 07:51 1383424 c:\windows\Installer\5f7a3a.msi
+ 2009-04-23 13:59 . 2009-04-23 13:59 3620864 c:\windows\Installer\59e6c7.msi
+ 2009-04-24 11:14 . 2009-04-24 11:14 6996480 c:\windows\Installer\54ab5d.msi
+ 2008-07-26 21:36 . 2008-07-26 21:36 1453568 c:\windows\Installer\4a7a73.msi
+ 2008-07-26 21:35 . 2008-07-26 21:35 1868800 c:\windows\Installer\4a7a6d.msi
+ 2008-07-26 21:34 . 2008-07-26 21:34 2892288 c:\windows\Installer\4a7a61.msi
+ 2008-07-26 21:33 . 2008-07-26 21:33 5091840 c:\windows\Installer\4a7a5b.msi
+ 2008-07-24 08:08 . 2008-07-24 08:08 1243648 c:\windows\Installer\402d0.msi
+ 2008-08-14 13:01 . 2008-08-14 13:01 5517312 c:\windows\Installer\3cab8.msp
+ 2008-07-19 07:07 . 2008-07-19 07:07 2298880 c:\windows\Installer\383684.msi
+ 2008-09-05 11:08 . 2008-09-05 11:08 5515776 c:\windows\Installer\31ce4.msp
+ 2008-10-25 08:15 . 2008-10-25 08:15 6227456 c:\windows\Installer\2b1fb.msp
+ 2008-10-17 08:03 . 2008-10-17 08:03 5518336 c:\windows\Installer\2b1e5.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 3962368 c:\windows\Installer\237aeb.msp
+ 2009-05-09 09:36 . 2009-05-09 09:36 6766592 c:\windows\Installer\237aea.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 4340224 c:\windows\Installer\237ae7.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 5353472 c:\windows\Installer\237ae6.msp
+ 2009-05-09 09:36 . 2009-05-09 09:36 2059264 c:\windows\Installer\237ae4.msp
+ 2009-05-09 09:36 . 2009-05-09 09:36 1313280 c:\windows\Installer\237ae3.msp
+ 2009-05-09 09:34 . 2009-05-09 09:34 6055936 c:\windows\Installer\2150a4.msp
+ 2009-05-09 09:34 . 2009-05-09 09:34 3407360 c:\windows\Installer\2150a3.msp
+ 2009-05-09 09:33 . 2009-05-09 09:33 3010560 c:\windows\Installer\2150a1.msp
+ 2009-05-09 09:35 . 2009-05-09 09:35 6473216 c:\windows\Installer\2150a0.msp
+ 2009-05-09 09:35 . 2009-05-09 09:35 2533376 c:\windows\Installer\21509f.msp
+ 2009-04-24 19:29 . 2009-04-24 19:29 9190400 c:\windows\Installer\212c606.msi
+ 2005-10-26 12:59 . 2005-10-26 12:59 2883072 c:\windows\Installer\1fcdd20.msp
+ 2008-06-10 12:09 . 2008-06-10 12:09 5517312 c:\windows\Installer\1fcdd0a.msp
+ 2009-01-08 23:57 . 2009-01-08 23:57 6236160 c:\windows\Installer\1a68d5.msi
+ 2009-01-26 18:06 . 2009-01-26 18:06 1479680 c:\windows\Installer\143fd7a.msi
+ 2008-08-23 10:07 . 2008-08-23 10:07 2981888 c:\windows\Installer\12686a.msi
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 2846720 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2903.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 2846720 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2903.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 2676224 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 2676224 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2006-10-30 02:05 . 2006-10-30 02:05 11390464 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\wpf.msi
+ 2008-02-29 20:09 . 2008-02-29 20:09 16907776 c:\windows\Installer\863be7.msp
+ 2008-04-14 12:26 . 2008-04-14 12:26 11888128 c:\windows\Installer\863bb4.msp
+ 2008-01-14 13:24 . 2008-01-14 13:24 10721280 c:\windows\Installer\863b89.msp
+ 2008-07-08 08:09 . 2008-07-08 08:09 11887616 c:\windows\Installer\8300a1.msp
+ 2008-07-01 07:25 . 2008-07-01 07:25 11814912 c:\windows\Installer\5151a.msp
+ 2008-07-30 06:50 . 2008-07-30 06:50 12506112 c:\windows\Installer\3cae4.msp
+ 2008-06-04 11:29 . 2008-06-04 11:29 16905728 c:\windows\Installer\3cace.msp
+ 2008-08-13 12:49 . 2008-08-13 12:49 11816960 c:\windows\Installer\253a8.msp
+ 2007-07-27 06:34 . 2007-07-27 06:34 112590848 c:\windows\Installer\393f3.msp
.
-- Snapshot reset to current date --
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}"= "c:\program files\BS_Player\tbBS_1.dll" [2009-07-15 2215960]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]
2009-07-15 14:47 2215960 ----a-w- c:\program files\BS_Player\tbBS_1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}"= "c:\program files\BS_Player\tbBS_1.dll" [2009-07-15 2215960]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
"{FED66DC5-1B74-4A04-8F5C-15C5ACE2B9A5}"= "c:\program files\BS_Player\tbBS_1.dll" [2009-07-15 2215960]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-02-06 3885408]
"Steam"="c:\program files\Steam\Steam.exe" [2009-06-11 1217784]
"Gadwin PrintScreen Pro"="c:\program files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe" [2008-12-16 516096]
"Pareto_Update"="c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS2\Pareto_Update.exe" [2009-01-13 189808]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"UserFaultCheck"="c:\windows\system32\dumprep 0 -u" [X]
"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-08-03 36352]
"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2009-04-22 198160]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]
"OxigenClientAdmin"="c:\program files\Oxigen\bin\Oxigen.exe" [2007-06-23 887264]
"OxigenTrayIcon"="c:\program files\Oxigen\bin\OxiTray.exe" [2007-06-23 557536]
"TrojanScanner"="c:\program files\Trojan Remover\Trjscan.exe" [2009-06-01 1059720]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Hum\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Gamma.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-3-16 113664]
hamachi.lnk - c:\program files\Hamachi\hamachi.exe [2009-2-16 625952]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2007-4-1 568176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\fm.exe"=
"c:\\Program Files\\VoipCheapCom\\VoipCheapCom.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
"c:\\Program Files\\BitDefender\\BitDefender 2008\\vsserv.exe"=
"c:\\Program Files\\WIDCOMM\\Bluetooth Software\\BTStackServer.exe"=
"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2009\\fm.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\MsnMsgr.Exe"=

R0 iastor78;iastor78;c:\windows\system32\drivers\iastor78.sys [8.6.2008 20:09 308248]
R2 acedrv11;acedrv11;c:\windows\system32\drivers\ACEDRV11.sys [23.1.2008 10:19 501560]
R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [23.4.2009 16:33 55152]
R3 Bdfndisf;BitDefender Firewall NDIS Filter Service;c:\windows\system32\drivers\bdfndisf.sys [2.6.2008 16:16 86792]
S2 gupdate1c9c357d5578aa8;Usluga Google ažuriranje (gupdate1c9c357d5578aa8-);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22.4.2009 16:37 133104]
S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6.2.2009 18:08 533360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
bdx REG_MULTI_SZ scan
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-07-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-22 14:37]

2009-07-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-22 14:37]

2009-07-18 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Registration.job
- c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS2\UUS.dll [2009-01-13 14:59]

2009-07-15 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Update Version2.job
- c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS2\Pareto_Update.exe [2009-01-13 14:59]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/
mSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
IE: I&zvoz u Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Hum\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6yd6ihjy.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=2685&invocationType=tb50ffwinampie7&query=
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Winamp Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.winamp.com?src=toolbar
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=megaup&p=
FF - component: c:\documents and settings\Hum\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6yd6ihjy.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll
FF - component: c:\documents and settings\Hum\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6yd6ihjy.default\extensions\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}\components\FFAlert.dll
FF - component: c:\program files\Real\RealPlayer\browserrecord\components\nprpbrowserrecordplugin.dll
FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.7\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-07-18 22:56
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008]
"GameDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\games"
"ShortlistDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\shortlists"
"ScreenshotsDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008"
"SaveDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\"
"HistoryDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\Desktop\\FM Genie Scout 2008\\History Points"
"LangDB"="c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\data\\updates\\update-802\\db\\802\\lang_db.dat"
"LastSaveGame"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\games\\maribor.fm"
"Language"="English"
"LoadLangDB"=dword:00000001
"CompressHistoryPoints"=dword:00000000
"HighlightedAttributes"=dword:00000000
"MinCondition"=dword:00000050
"SkinID"=dword:00000001
"LastUpdateCheck"=dword:00000000
"HighQualityGUI"=dword:00000001
"AutomaticallyUpdateCheck"=dword:00000001
"AdvancedGeneration"=dword:00000000
"TranslateStaffSkills"=dword:00000001
"TranslatePlayerSkills"=dword:00000001
"TranslatePositions"=dword:00000001
"ShowHistory"=dword:00000001
"WindowState"=dword:00000002
"WindowHeight"=dword:000002e0
"WindowWidth"=dword:000003fe
"WindowLeft"=dword:00000081
"WindowTop"=dword:00000020
"UseProxy"=dword:00000000
"ProxyHost"=""
"ProxyPort"=""
"UseAuthentication"=dword:00000000
"UserName"=""
"UserPassword"=""
"Currency"=dword:00000056

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008\Columns\Clubs]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:0000007d
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000064
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000032
"Position4"=dword:00000004
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000032
"Position5"=dword:00000005
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000050
"Position6"=dword:00000006
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000050
"Position7"=dword:00000007
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:00000050
"Position8"=dword:00000008
"Visible8"=dword:00000000
"Width8"=dword:00000050
"Position9"=dword:00000009
"Visible9"=dword:00000000
"Width9"=dword:0000002d
"Position10"=dword:0000000a
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:0000001e
"Position11"=dword:0000000b
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000001e
"Position12"=dword:0000000c
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000001e
"Position13"=dword:0000000d
"Visible13"=dword:00000001
"Width13"=dword:0000003c
"Position14"=dword:0000000e
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:00000032
"Position15"=dword:0000000f
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:00000032
"Position16"=dword:00000010
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000032
"Position17"=dword:00000011
"Visible17"=dword:00000001
"Width17"=dword:00000050
"Position18"=dword:00000012
"Visible18"=dword:00000001
"Width18"=dword:00000050
"Position19"=dword:00000013
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:00000050

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008\Columns\Players]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:0000007d
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000064
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000037
"Position4"=dword:00000008
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000023
"Position5"=dword:00000009
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000028
"Position6"=dword:0000000a
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000024
"Position7"=dword:0000000c
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:0000004b
"Position8"=dword:0000000d
"Visible8"=dword:00000001
"Width8"=dword:0000004b
"Position9"=dword:0000000e
"Visible9"=dword:00000001
"Width9"=dword:00000050
"Position10"=dword:00000010
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:00000050
"Position11"=dword:00000011
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000004b
"Position12"=dword:00000012
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000002d
"Position13"=dword:00000013
"Visible13"=dword:00000000
"Width13"=dword:0000003c
"Position14"=dword:00000014
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:0000004b
"Position15"=dword:00000015
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:00000064
"Position16"=dword:00000016
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000064
"Position17"=dword:00000017
"Visible17"=dword:00000000
"Width17"=dword:0000004b
"Position18"=dword:00000018
"Visible18"=dword:00000000
"Width18"=dword:00000064
"Position19"=dword:00000019
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:0000003c
"Position20"=dword:0000001a
"Visible20"=dword:00000000
"Width20"=dword:0000004b
"Position21"=dword:0000001b
"Visible21"=dword:00000000
"Width21"=dword:00000050
"Position22"=dword:0000001c
"Visible22"=dword:00000000
"Width22"=dword:00000073
"Position23"=dword:0000001d
"Visible23"=dword:00000000
"Width23"=dword:00000050
"Position24"=dword:0000001e
"Visible24"=dword:00000000
"Width24"=dword:0000005a
"Position25"=dword:0000001f
"Visible25"=dword:00000000
"Width25"=dword:0000006e
"Position26"=dword:00000020
"Visible26"=dword:00000000
"Width26"=dword:00000064
"Position27"=dword:00000021
"Visible27"=dword:00000000
"Width27"=dword:00000087
"Position28"=dword:00000022
"Visible28"=dword:00000000
"Width28"=dword:00000064
"Position29"=dword:00000023
"Visible29"=dword:00000000
"Width29"=dword:00000064
"Position30"=dword:00000024
"Visible30"=dword:00000000
"Width30"=dword:00000046
"Position31"=dword:00000025
"Visible31"=dword:00000000
"Width31"=dword:0000004b
"Position32"=dword:00000026
"Visible32"=dword:00000000
"Width32"=dword:00000046
"Position33"=dword:00000027
"Visible33"=dword:00000000
"Width33"=dword:0000004b
"Position34"=dword:00000028
"Visible34"=dword:00000000
"Width34"=dword:0000003c
"Position35"=dword:0000002a
"Visible35"=dword:00000000
"Width35"=dword:00000064
"Position36"=dword:0000002e
"Visible36"=dword:00000000
"Width36"=dword:00000073
"Position37"=dword:00000030
"Visible37"=dword:00000000
"Width37"=dword:0000005f
"Position38"=dword:00000033
"Visible38"=dword:00000000
"Width38"=dword:00000091
"Position39"=dword:00000035
"Visible39"=dword:00000000
"Width39"=dword:0000003c
"Position40"=dword:0000002c
"Visible40"=dword:00000000
"Width40"=dword:0000005a
"Position41"=dword:00000036
"Visible41"=dword:00000000
"Width41"=dword:00000041
"Position42"=dword:00000029
"Visible42"=dword:00000000
"Width42"=dword:00000050
"Position43"=dword:0000002b
"Visible43"=dword:00000000
"Width43"=dword:00000055
"Position44"=dword:0000002d
"Visible44"=dword:00000000
"Width44"=dword:0000005f
"Position45"=dword:00000037
"Visible45"=dword:00000000
"Width45"=dword:00000050
"Position46"=dword:00000038
"Visible46"=dword:00000000
"Width46"=dword:0000004b
"Position47"=dword:00000039
"Visible47"=dword:00000000
"Width47"=dword:0000004b
"Position48"=dword:0000003a
"Visible48"=dword:00000000
"Width48"=dword:00000046
"Position49"=dword:0000003b
"Visible49"=dword:00000000
"Width49"=dword:00000032
"Position50"=dword:0000003c
"Visible50"=dword:00000000
"Width50"=dword:0000003c
"Position51"=dword:0000003d
"Visible51"=dword:00000000
"Width51"=dword:0000004b
"Position52"=dword:0000003e
"Visible52"=dword:00000000
"Width52"=dword:0000003c
"Position53"=dword:0000003f
"Visible53"=dword:00000000
"Width53"=dword:00000037
"Position54"=dword:00000040
"Visible54"=dword:00000000
"Width54"=dword:00000069
"Position55"=dword:00000041
"Visible55"=dword:00000000
"Width55"=dword:0000005a
"Position56"=dword:00000044
"Visible56"=dword:00000000
"Width56"=dword:0000004b
"Position57"=dword:00000045
"Visible57"=dword:00000000
"Width57"=dword:0000004b
"Position58"=dword:00000046
"Visible58"=dword:00000000
"Width58"=dword:00000037
"Position59"=dword:00000047
"Visible59"=dword:00000000
"Width59"=dword:0000003c
"Position60"=dword:00000048
"Visible60"=dword:00000000
"Width60"=dword:0000003c
"Position61"=dword:00000049
"Visible61"=dword:00000000
"Width61"=dword:00000041
"Position62"=dword:0000004a
"Visible62"=dword:00000000
"Width62"=dword:00000055
"Position63"=dword:0000004b
"Visible63"=dword:00000000
"Width63"=dword:0000003c
"Position64"=dword:0000004c
"Visible64"=dword:00000000
"Width64"=dword:0000003c
"Position65"=dword:0000004d
"Visible65"=dword:00000000
"Width65"=dword:0000004b
"Position66"=dword:0000004e
"Visible66"=dword:00000000
"Width66"=dword:0000003c
"Position67"=dword:0000004f
"Visible67"=dword:00000000
"Width67"=dword:00000046
"Position68"=dword:00000050
"Visible68"=dword:00000000
"Width68"=dword:00000028
"Position69"=dword:00000051
"Visible69"=dword:00000000
"Width69"=dword:00000041
"Position70"=dword:00000052
"Visible70"=dword:00000000
"Width70"=dword:0000003c
"Position71"=dword:00000053
"Visible71"=dword:00000000
"Width71"=dword:00000069
"Position72"=dword:00000054
"Visible72"=dword:00000000
"Width72"=dword:00000041
"Position73"=dword:00000055
"Visible73"=dword:00000000
"Width73"=dword:0000005f
"Position74"=dword:00000056
"Visible74"=dword:00000000
"Width74"=dword:0000003c
"Position75"=dword:00000057
"Visible75"=dword:00000000
"Width75"=dword:00000037
"Position76"=dword:00000058
"Visible76"=dword:00000000
"Width76"=dword:0000004b
"Position77"=dword:00000059
"Visible77"=dword:00000000
"Width77"=dword:00000050
"Position78"=dword:0000005a
"Visible78"=dword:00000000
"Width78"=dword:00000037
"Position79"=dword:0000005b
"Visible79"=dword:00000000
"Width79"=dword:00000037
"Position80"=dword:0000005c
"Visible80"=dword:00000000
"Width80"=dword:0000005a
"Position81"=dword:0000005d
"Visible81"=dword:00000000
"Width81"=dword:0000004b
"Position82"=dword:0000005e
"Visible82"=dword:00000000
"Width82"=dword:00000055
"Position83"=dword:0000005f
"Visible83"=dword:00000000
"Width83"=dword:0000002d
"Position84"=dword:00000060
"Visible84"=dword:00000000
"Width84"=dword:00000037
"Position85"=dword:00000061
"Visible85"=dword:00000000
"Width85"=dword:0000003c
"Position86"=dword:00000062
"Visible86"=dword:00000000
"Width86"=dword:00000046
"Position87"=dword:00000063
"Visible87"=dword:00000000
"Width87"=dword:0000003c
"Position88"=dword:00000064
"Visible88"=dword:00000000
"Width88"=dword:0000005a
"Position89"=dword:00000065
"Visible89"=dword:00000000
"Width89"=dword:0000003c
"Position90"=dword:00000066
"Visible90"=dword:00000000
"Width90"=dword:00000050
"Position91"=dword:00000067
"Visible91"=dword:00000000
"Width91"=dword:00000046
"Position92"=dword:00000068
"Visible92"=dword:00000000
"Width92"=dword:0000005a
"Position93"=dword:00000069
"Visible93"=dword:00000000
"Width93"=dword:00000037
"Position94"=dword:0000006a
"Visible94"=dword:00000000
"Width94"=dword:0000003c
"Position95"=dword:0000006b
"Visible95"=dword:00000000
"Width95"=dword:0000003c
"Position96"=dword:0000006c
"Visible96"=dword:00000000
"Width96"=dword:00000046
"Position97"=dword:0000006d
"Visible97"=dword:00000000
"Width97"=dword:00000046
"Position98"=dword:0000006e
"Visible98"=dword:00000000
"Width98"=dword:00000055
"Position99"=dword:0000006f
"Visible99"=dword:00000000
"Width99"=dword:00000073
"Position100"=dword:00000042
"Visible100"=dword:00000000
"Width100"=dword:00000041
"Position101"=dword:00000070
"Visible101"=dword:00000000
"Width101"=dword:0000003c
"Position102"=dword:00000071
"Visible102"=dword:00000000
"Width102"=dword:0000003c
"Position103"=dword:00000072
"Visible103"=dword:00000000
"Width103"=dword:00000046
"Position104"=dword:00000073
"Visible104"=dword:00000000
"Width104"=dword:0000003c
"Position105"=dword:00000074
"Visible105"=dword:00000000
"Width105"=dword:00000041
"Position106"=dword:0000000f
"Visible106"=dword:00000001
"Width106"=dword:00000050
"Position107"=dword:0000000b
"Visible107"=dword:00000001
"Width107"=dword:0000000e
"Position108"=dword:00000043
"Visible108"=dword:00000000
"Width108"=dword:00000050
"Position109"=dword:0000002f
"Visible109"=dword:00000000
"Width109"=dword:00000050
"Position110"=dword:00000031
"Visible110"=dword:00000000
"Width110"=dword:00000055
"Position111"=dword:00000032
"Visible111"=dword:00000000
"Width111"=dword:00000082
"Position112"=dword:00000034
"Visible112"=dword:00000000
"Width112"=dword:00000087
"Position113"=dword:00000075
"Visible113"=dword:00000000
"Width113"=dword:00000050
"Position114"=dword:00000076
"Visible114"=dword:00000000
"Width114"=dword:00000050
"Position115"=dword:00000077
"Visible115"=dword:00000000
"Width115"=dword:00000050
"Position116"=dword:00000078
"Visible116"=dword:00000000
"Width116"=dword:00000050
"Position117"=dword:00000079
"Visible117"=dword:00000000
"Width117"=dword:00000050
"Position118"=dword:0000007a
"Visible118"=dword:00000000
"Width118"=dword:00000050
"Position119"=dword:0000007b
"Visible119"=dword:00000000
"Width119"=dword:00000050
"Position120"=dword:0000007c
"Visible120"=dword:00000000
"Width120"=dword:00000050
"Position121"=dword:0000007d
"Visible121"=dword:00000000
"Width121"=dword:00000050
"Position122"=dword:0000007e
"Visible122"=dword:00000000
"Width122"=dword:00000050
"Position123"=dword:0000007f
"Visible123"=dword:00000000
"Width123"=dword:00000050
"Position124"=dword:00000080
"Visible124"=dword:00000000
"Width124"=dword:00000050
"Position125"=dword:00000081
"Visible125"=dword:00000000
"Width125"=dword:00000050
"Position126"=dword:00000082
"Visible126"=dword:00000000
"Width126"=dword:00000050
"Position127"=dword:00000083
"Visible127"=dword:00000000
"Width127"=dword:00000050
"Position128"=dword:00000084
"Visible128"=dword:00000000
"Width128"=dword:00000050
"Position129"=dword:00000085
"Visible129"=dword:00000000
"Width129"=dword:00000050
"Position130"=dword:00000086
"Visible130"=dword:00000000
"Width130"=dword:00000050
"Position131"=dword:00000087
"Visible131"=dword:00000000
"Width131"=dword:00000050
"Position132"=dword:00000088
"Visible132"=dword:00000000
"Width132"=dword:00000050
"Position133"=dword:00000089
"Visible133"=dword:00000000
"Width133"=dword:00000050
"Position134"=dword:0000008a
"Visible134"=dword:00000000
"Width134"=dword:00000050
"Position135"=dword:0000008b
"Visible135"=dword:00000000
"Width135"=dword:00000050
"Position136"=dword:0000008c
"Visible136"=dword:00000000
"Width136"=dword:00000050
"Position137"=dword:0000008d
"Visible137"=dword:00000000
"Width137"=dword:00000050
"Position138"=dword:0000008e
"Visible138"=dword:00000000
"Width138"=dword:00000050
"Position139"=dword:0000008f
"Visible139"=dword:00000000
"Width139"=dword:00000050
"Position140"=dword:00000090
"Visible140"=dword:00000000
"Width140"=dword:00000050
"Position141"=dword:00000091
"Visible141"=dword:00000000
"Width141"=dword:00000050
"Position142"=dword:00000092
"Visible142"=dword:00000000
"Width142"=dword:00000050
"Position143"=dword:00000093
"Visible143"=dword:00000000
"Width143"=dword:00000050
"Position144"=dword:00000094
"Visible144"=dword:00000000
"Width144"=dword:00000050
"Position145"=dword:00000095
"Visible145"=dword:00000000
"Width145"=dword:00000050
"Position146"=dword:00000004
"Visible146"=dword:00000000
"Width146"=dword:00000037
"Position147"=dword:00000005
"Visible147"=dword:00000000
"Width147"=dword:00000028
"Position148"=dword:00000006
"Visible148"=dword:00000000
"Width148"=dword:00000037
"Position149"=dword:00000007
"Visible149"=dword:00000001
"Width149"=dword:00000028

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008\Columns\Staff]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:0000007d
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000064
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000069
"Position4"=dword:00000005
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000028
"Position5"=dword:00000006
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000028
"Position6"=dword:00000004
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000028
"Position7"=dword:00000007
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:00000050
"Position8"=dword:00000008
"Visible8"=dword:00000000
"Width8"=dword:00000050
"Position9"=dword:00000009
"Visible9"=dword:00000000
"Width9"=dword:0000004b
"Position10"=dword:0000000a
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:0000002d
"Position11"=dword:0000000b
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000003c
"Position12"=dword:0000000c
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000004b
"Position13"=dword:0000000d
"Visible13"=dword:00000000
"Width13"=dword:00000064
"Position14"=dword:0000000e
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:00000064
"Position15"=dword:0000000f
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:0000004b
"Position16"=dword:00000010
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000064
"Position17"=dword:00000011
"Visible17"=dword:00000000
"Width17"=dword:0000003c
"Position18"=dword:00000012
"Visible18"=dword:00000000
"Width18"=dword:0000004b
"Position19"=dword:00000013
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:00000050
"Position20"=dword:00000014
"Visible20"=dword:00000000
"Width20"=dword:00000046
"Position21"=dword:00000015
"Visible21"=dword:00000000
"Width21"=dword:0000004b
"Position22"=dword:00000016
"Visible22"=dword:00000000
"Width22"=dword:00000046
"Position23"=dword:00000017
"Visible23"=dword:00000000
"Width23"=dword:00000046
"Position24"=dword:00000018
"Visible24"=dword:00000000
"Width24"=dword:0000003c
"Position25"=dword:00000019
"Visible25"=dword:00000000
"Width25"=dword:00000041
"Position26"=dword:0000001a
"Visible26"=dword:00000000
"Width26"=dword:0000003c
"Position27"=dword:0000001b
"Visible27"=dword:00000000
"Width27"=dword:00000055
"Position28"=dword:0000001c
"Visible28"=dword:00000000
"Width28"=dword:00000069
"Position29"=dword:0000001d
"Visible29"=dword:00000000
"Width29"=dword:0000006e
"Position30"=dword:0000001e
"Visible30"=dword:00000000
"Width30"=dword:00000064
"Position31"=dword:0000001f
"Visible31"=dword:00000000
"Width31"=dword:00000078
"Position32"=dword:00000020
"Visible32"=dword:00000000
"Width32"=dword:00000064
"Position33"=dword:00000021
"Visible33"=dword:00000000
"Width33"=dword:00000087
"Position34"=dword:00000022
"Visible34"=dword:00000000
"Width34"=dword:00000069
"Position35"=dword:00000023
"Visible35"=dword:00000000
"Width35"=dword:0000006e
"Position36"=dword:00000024
"Visible36"=dword:00000000
"Width36"=dword:00000073
"Position37"=dword:00000025
"Visible37"=dword:00000000
"Width37"=dword:0000004b
"Position38"=dword:00000026
"Visible38"=dword:00000000
"Width38"=dword:0000002d
"Position39"=dword:00000027
"Visible39"=dword:00000000
"Width39"=dword:00000055
"Position40"=dword:00000028
"Visible40"=dword:00000000
"Width40"=dword:00000046
"Position41"=dword:00000029
"Visible41"=dword:00000000
"Width41"=dword:0000004b
"Position42"=dword:0000002a
"Visible42"=dword:00000000
"Width42"=dword:0000003c
"Position43"=dword:0000002b
"Visible43"=dword:00000000
"Width43"=dword:00000046
"Position44"=dword:0000002c
"Visible44"=dword:00000000
"Width44"=dword:00000073
"Position45"=dword:0000002d
"Visible45"=dword:00000000
"Width45"=dword:0000004b
"Position46"=dword:0000002e
"Visible46"=dword:00000000
"Width46"=dword:00000073
"Position47"=dword:0000002f
"Visible47"=dword:00000000
"Width47"=dword:0000007d
"Position48"=dword:00000030
"Visible48"=dword:00000000
"Width48"=dword:0000006e
"Position49"=dword:00000031
"Visible49"=dword:00000000
"Width49"=dword:00000037
"Position50"=dword:00000032
"Visible50"=dword:00000000
"Width50"=dword:00000064
"Position51"=dword:00000033
"Visible51"=dword:00000000
"Width51"=dword:00000037
"Position52"=dword:00000034
"Visible52"=dword:00000000
"Width52"=dword:0000004b
"Position53"=dword:00000035
"Visible53"=dword:00000000
"Width53"=dword:00000046
"Position54"=dword:00000036
"Visible54"=dword:00000000
"Width54"=dword:00000037
"Position55"=dword:00000037
"Visible55"=dword:00000000
"Width55"=dword:0000003c
"Position56"=dword:00000038
"Visible56"=dword:00000000
"Width56"=dword:00000055
"Position57"=dword:00000039
"Visible57"=dword:00000000
"Width57"=dword:0000003c
"Position58"=dword:0000003a
"Visible58"=dword:00000000
"Width58"=dword:0000003c
"Position59"=dword:0000003b
"Visible59"=dword:00000000
"Width59"=dword:00000055
"Position60"=dword:0000003c
"Visible60"=dword:00000000
"Width60"=dword:00000046
"Position61"=dword:0000003d
"Visible61"=dword:00000000
"Width61"=dword:0000004b
"Position62"=dword:0000003e
"Visible62"=dword:00000000
"Width62"=dword:00000055
"Position63"=dword:0000003f
"Visible63"=dword:00000000
"Width63"=dword:0000005a
"Position64"=dword:00000040
"Visible64"=dword:00000000
"Width64"=dword:0000006e
"Position65"=dword:00000041
"Visible65"=dword:00000000
"Width65"=dword:00000050
"Position66"=dword:00000042
"Visible66"=dword:00000000
"Width66"=dword:00000032
"Position67"=dword:00000043
"Visible67"=dword:00000000
"Width67"=dword:00000064
"Position68"=dword:00000044
"Visible68"=dword:00000000
"Width68"=dword:0000004b
"Position69"=dword:00000045
"Visible69"=dword:00000000
"Width69"=dword:0000002d
"Position70"=dword:00000046
"Visible70"=dword:00000000
"Width70"=dword:0000004b
"Position71"=dword:00000047
"Visible71"=dword:00000000
"Width71"=dword:0000005a
"Position72"=dword:00000048
"Visible72"=dword:00000000
"Width72"=dword:0000005a
"Position73"=dword:00000049
"Visible73"=dword:00000000
"Width73"=dword:00000050
"Position74"=dword:0000004a
"Visible74"=dword:00000000
"Width74"=dword:0000004b
"Position75"=dword:0000004b
"Visible75"=dword:00000000
"Width75"=dword:00000050
"Position76"=dword:0000004c
"Visible76"=dword:00000000
"Width76"=dword:0000005a
"Position77"=dword:0000004d
"Visible77"=dword:00000000
"Width77"=dword:00000041
"Position78"=dword:0000004e
"Visible78"=dword:00000000
"Width78"=dword:00000041
"Position79"=dword:0000004f
"Visible79"=dword:00000000
"Width79"=dword:00000041
"Position80"=dword:00000050
"Visible80"=dword:00000000
"Width80"=dword:00000041
"Position81"=dword:00000051
"Visible81"=dword:00000000
"Width81"=dword:00000041
"Position82"=dword:00000052
"Visible82"=dword:00000000
"Width82"=dword:00000041
"Position83"=dword:00000053
"Visible83"=dword:00000000
"Width83"=dword:00000041
"Position84"=dword:00000054
"Visible84"=dword:00000000
"Width84"=dword:00000041
"Position85"=dword:00000055
"Visible85"=dword:00000000
"Width85"=dword:00000041
"Position86"=dword:00000056
"Visible86"=dword:00000000
"Width86"=dword:00000050

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008\Rating Coefficients]
"GKWeightCoef"=dword:00000064
"GKCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"GKCornersCoef"=dword:00000000
"GKCrossingCoef"=dword:00000000
"GKDribblingCoef"=dword:00000000
"GKFinishingCoef"=dword:00000000
"GKFirstTouchCoef"=dword:00000000
"GKFreeKicksCoef"=dword:00000000
"GKHeadingCoef"=dword:00000000
"GKLongShotsCoef"=dword:00000000
"GKLongThrowsCoef"=dword:00000000
"GKMarkingCoef"=dword:00000000
"GKPassingCoef"=dword:00000000
"GKPenaltiesCoef"=dword:00000000
"GKTacklingCoef"=dword:00000005
"GKTechniqueCoef"=dword:00000000
"GKLeftFootCoef"=dword:00000000
"GKRightFootCoef"=dword:00000000
"GKAggressionCoef"=dword:0000000a
"GKAnticipationCoef"=dword:00000005
"GKBraveryCoef"=dword:00000014
"GKComposureCoef"=dword:00000014
"GKConcentrationCoef"=dword:0000000a
"GKConsistencyCoef"=dword:0000000a
"GKCreativityCoef"=dword:00000000
"GKDecisionsCoef"=dword:00000014
"GKDeterminationCoef"=dword:0000000a
"GKDirtinessCoef"=dword:fffffffb
"GKFlairCoef"=dword:00000000
"GKImportantMatchesCoef"=dword:0000000a
"GKInfluenceCoef"=dword:0000000a
"GKOffTheBallCoef"=dword:00000000
"GKPositioningCoef"=dword:00000050
"GKTeamworkCoef"=dword:00000005
"GKWorkRateCoef"=dword:00000000
"GKAccelerationCoef"=dword:00000005
"GKAgilityCoef"=dword:0000000a
"GKBalanceCoef"=dword:0000000a
"GKInjuryPronenessCoef"=dword:fffffffb
"GKJumpingCoef"=dword:00000050
"GKNaturalFitnessCoef"=dword:00000005
"GKPaceCoef"=dword:00000000
"GKStaminaCoef"=dword:00000000
"GKStrengthCoef"=dword:0000000a
"GKVersatilityCoef"=dword:00000000
"GKAerialAbilityCoef"=dword:00000032
"GKCommandOfAreaCoef"=dword:00000014
"GKCommunicationCoef"=dword:00000032
"GKEccentricityCoef"=dword:ffffffec
"GKHandlingCoef"=dword:00000064
"GKKickingCoef"=dword:0000000a
"GKOneOnOnesCoef"=dword:00000032
"GKReflexesCoef"=dword:00000064
"GKRushingOutCoef"=dword:00000014
"GKTendencyToPunchCoef"=dword:fffffff6
"GKThrowingCoef"=dword:0000000a
"GKAdaptabilityCoef"=dword:00000005
"GKAmbitionCoef"=dword:0000000a
"GKControversyCoef"=dword:fffffffb
"GKLoyalityCoef"=dword:00000005
"GKPressureCoef"=dword:00000005
"GKProfessionalismCoef"=dword:00000005
"GKSportsmanshipCoef"=dword:00000005
"GKTemperamentCoef"=dword:00000005
"SWWeightCoef"=dword:00000066
"SWCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"SWCornersCoef"=dword:00000000
"SWCrossingCoef"=dword:00000000
"SWDribblingCoef"=dword:00000000
"SWFinishingCoef"=dword:00000000
"SWFirstTouchCoef"=dword:00000014
"SWFreeKicksCoef"=dword:0000000a
"SWHeadingCoef"=dword:00000064
"SWLongShotsCoef"=dword:0000000a
"SWLongThrowsCoef"=dword:00000000
"SWMarkingCoef"=dword:00000064
"SWPassingCoef"=dword:0000000a
"SWPenaltiesCoef"=dword:00000005
"SWTacklingCoef"=dword:00000064
"SWTechniqueCoef"=dword:0000000a
"SWLeftFootCoef"=dword:00000005
"SWRightFootCoef"=dword:00000005
"SWAggressionCoef"=dword:00000014
"SWAnticipationCoef"=dword:00000014
"SWBraveryCoef"=dword:00000028
"SWComposureCoef"=dword:00000028
"SWConcentrationCoef"=dword:0000003c
"SWConsistencyCoef"=dword:0000000a
"SWCreativityCoef"=dword:0000000a
"SWDecisionsCoef"=dword:00000014
"SWDeterminationCoef"=dword:0000000a
"SWDirtinessCoef"=dword:ffffffe7
"SWFlairCoef"=dword:00000000
"SWImportantMatchesCoef"=dword:0000000a
"SWInfluenceCoef"=dword:0000000a
"SWOffTheBallCoef"=dword:0000000a
"SWPositioningCoef"=dword:00000064
"SWTeamworkCoef"=dword:00000028
"SWWorkRateCoef"=dword:00000014
"SWAccelerationCoef"=dword:0000001e
"SWAgilityCoef"=dword:0000000a
"SWBalanceCoef"=dword:00000014
"SWInjuryPronenessCoef"=dword:fffffffb
"SWJumpingCoef"=dword:00000064
"SWNaturalFitnessCoef"=dword:00000005
"SWPaceCoef"=dword:00000014
"SWStaminaCoef"=dword:0000000a
"SWStrengthCoef"=dword:00000050
"SWVersatilityCoef"=dword:00000005
"SWAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"SWCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"SWCommunicationCoef"=dword:00000000
"SWEccentricityCoef"=dword:00000000
"SWHandlingCoef"=dword:00000000
"SWKickingCoef"=dword:00000000
"SWOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"SWReflexesCoef"=dword:00000005
"SWRushingOutCoef"=dword:00000000
"SWTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"SWThrowingCoef"=dword:00000000
"SWAdaptabilityCoef"=dword:00000005
"SWAmbitionCoef"=dword:0000000a
"SWControversyCoef"=dword:fffffffb
"SWLoyalityCoef"=dword:00000005
"SWPressureCoef"=dword:00000005
"SWProfessionalismCoef"=dword:00000005
"SWSportsmanshipCoef"=dword:00000005
"SWTemperamentCoef"=dword:00000005
"CBWeightCoef"=dword:00000064
"CBCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"CBCornersCoef"=dword:00000000
"CBCrossingCoef"=dword:00000000
"CBDribblingCoef"=dword:00000000
"CBFinishingCoef"=dword:00000000
"CBFirstTouchCoef"=dword:00000014
"CBFreeKicksCoef"=d

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

mycity.rs/must-login.png

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6102

i ja sam bio odsutan neko vreme pa zato i kasnim sa odgovorom Wink

Logovi su cisti i nema tragova malware-a.
Preporucujem ti da otvoris novu temu u Windows delu foruma i da im tamo izneses svoj problem.

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

combofix /u

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/u".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 766 korisnika na forumu :: 35 registrovanih, 5 sakrivenih i 726 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Aleksandar Tomić, aleksandarbl, arsa, Ben Roj, chichabg, Dorcolac, Dostanic09, Drug pukovnik, dukajov, gasha, Georgius, goran.vvv, Griffon vulture, Istman, janezek67, JOntra, komkom, laurusri, mihajlot2013, milimoj, Mixelotti, mnn2, naki011, Panter, panzerwaffe, RiV, Skywhaler, Tas011, taz1cl, Trpe Grozni, Tschetschen, Voja1978, W123, |_MeD_|