Kompjuter je usporen

Kompjuter je usporen

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

Evo, imam problem što mi u zadnje vrijeme kompjuter sporije radi, odnosno sporije pokreće programe i povremene zablokira. Ta blokada ne traje dugo, ali ipak se bojim da nije ušao kakav virus.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:41:28, on 12.7.2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Oxigen\bin\Oxigen.exe
C:\Program Files\Oxigen\bin\OxiTray.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Hum\Desktop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R3 - URLSearchHook: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_P.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_P.dll
O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\msgr.en-us.en-gb\msntb.dll
O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)
O3 - Toolbar: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_P.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OxigenClientAdmin] "C:\Program Files\Oxigen\bin\Oxigen.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OxigenTrayIcon] "C:\Program Files\Oxigen\bin\OxiTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen Pro] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe /nosplash
O4 - HKCU\..\Run: [Pareto_Update] C:\Program Files\Common Files\ParetoLogic\UUS2\Pareto_Update.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: I&zvoz u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Istraživanje - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V.....7007377812
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Usluga Google ažuriranje (gupdate1c9c357d5578aa8-) (gupdate1c9c357d5578aa8-) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - BitDefender - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

--
End of file - 8667 bytes

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6102

Pozdrav...

Nisi ispratio uputstvo za otvaranje teme u Ambulanti!

U postavljenom logu nema tragova malware-a. Idemo na dodatnu proveru.


Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa sledeće adrese na Desktop:


Bleeping Computer
Klikni desnim tasterom na link i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

Sorry, nije mi radio internet, pa tek sad šaljem combo!


ComboFix 09-07-14.08 - Hum 18.07.2009 22:51.21.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.385.1033.18.3062.2567 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Hum\Desktop\ComboFix.exe
AV: Bitdefender Antivirus *On-access scanning disabled* (Outdated) {6C4BB89C-B0ED-4F41-A29C-4373888923BB}
FW: Bitdefender Firewall *enabled* {4055920F-2E99-48A8-A270-4243D2B8F242}

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\Installer\14a4551.msp
c:\windows\Installer\1fcdb84.msp
c:\windows\Installer\31ce6.msp
c:\windows\Installer\3d746.msp
c:\windows\Installer\429ac.msp
c:\windows\Installer\6f1541.msp
c:\windows\Installer\830031.msp
c:\windows\Installer\863c02.msp

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-06-18 to 2009-07-18 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-07-16 18:39 . 2009-07-16 18:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Hum\Local Settings\Application Data\Temp
2009-07-01 09:30 . 2009-02-19 13:27 62760 ----a-w- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6yd6ihjy.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll
2009-06-27 13:57 . 2009-06-22 15:05 3015544 ----a-w- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Simply Super Software\Trojan Remover\jhq125.exe
2009-06-23 14:00 . 2006-06-19 11:01 69632 ----a-w- c:\windows\system32\ztvcabinet.dll
2009-06-23 14:00 . 2006-05-25 13:52 162304 ----a-w- c:\windows\system32\ztvunrar36.dll
2009-06-23 14:00 . 2005-08-25 23:50 77312 ----a-w- c:\windows\system32\ztvunace26.dll
2009-06-23 14:00 . 2003-02-02 18:06 153088 ----a-w- c:\windows\system32\UNRAR3.dll
2009-06-23 14:00 . 2002-03-05 23:00 75264 ----a-w- c:\windows\system32\unacev2.dll
2009-06-23 14:00 . 2009-06-23 14:00 -------- d-----w- c:\program files\Trojan Remover
2009-06-23 14:00 . 2009-06-23 14:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Simply Super Software
2009-06-23 14:00 . 2009-06-23 14:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Simply Super Software

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-07-18 20:56 . 2009-02-16 18:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Hamachi
2009-07-18 20:56 . 2008-07-19 08:15 81984 ----a-w- c:\windows\system32\bdod.bin
2009-07-18 09:11 . 2009-01-26 18:06 -------- d-----w- c:\program files\Steam
2009-07-15 14:47 . 2009-03-31 16:18 -------- d-----w- c:\program files\BS_Player
2009-06-27 13:58 . 2008-10-18 00:28 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2009-06-21 17:20 . 2009-03-02 13:30 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-06-21 17:20 . 2009-04-14 21:42 3561743 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam-setup.exe
2009-06-17 09:27 . 2009-03-02 13:30 38160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-06-17 09:27 . 2009-03-02 13:31 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-06-14 12:10 . 2009-04-11 12:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DriverCure
2009-05-17 11:52 . 2009-05-16 22:33 2988592 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ParetoLogic\UUS2\DriverCure\Temp\Update.exe
2009-05-09 16:39 . 2009-05-08 14:12 249856 ------w- c:\windows\Setup1.exe
2009-05-09 16:39 . 2009-05-08 14:12 73216 ----a-w- c:\windows\ST6UNST.EXE
2009-05-09 09:44 . 2008-07-20 18:42 49872 ----a-w- c:\documents and settings\Hum\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-05-09 09:41 . 2008-07-19 08:01 124344 ----a-w- c:\documents and settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat
2009-04-24 11:14 . 2009-04-24 11:14 25214 ----a-r- c:\documents and settings\Hum\Application Data\Microsoft\Installer\{D6D532B2-22E1-43AA-B4B7-34D772314859}\ARPPRODUCTICON.exe
2009-06-13 15:30 . 2008-08-31 20:42 134648 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\brwsrcmp.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-05-26_17.48.22 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2001-08-23 11:00 . 2009-05-26 17:46 69052 c:\windows\system32\perfc009.dat
+ 2001-08-23 11:00 . 2009-07-18 09:09 69052 c:\windows\system32\perfc009.dat
+ 2009-04-23 14:33 . 2009-04-23 14:33 51712 c:\windows\Installer\d1044.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 98816 c:\windows\Installer\d1014.msi
+ 2009-04-23 14:31 . 2009-04-23 14:31 23040 c:\windows\Installer\d0ff5.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 25088 c:\windows\Installer\d0fa2.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 28160 c:\windows\Installer\d0f8d.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 83456 c:\windows\Installer\d0f6e.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 59904 c:\windows\Installer\d0f68.msi
+ 2009-06-30 08:34 . 2009-06-30 08:34 22528 c:\windows\Installer\bf7bd.msi
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 22016 c:\windows\Installer\237aec.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 74240 c:\windows\Installer\237ae8.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 24576 c:\windows\Installer\237ae5.msp
+ 2009-05-09 09:39 . 2009-05-09 09:39 86528 c:\windows\Installer\21509c.msi
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 12800 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Diagnostics\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 12800 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Diagnostics\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 53248 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 53248 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll
- 2001-08-23 11:00 . 2009-05-26 17:46 436408 c:\windows\system32\perfh009.dat
+ 2001-08-23 11:00 . 2009-07-18 09:09 436408 c:\windows\system32\perfh009.dat
+ 2009-05-09 09:41 . 2009-05-09 09:41 634368 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5\vs_setup.msi
+ 2009-04-23 14:33 . 2009-04-23 14:33 549888 c:\windows\Installer\d103e.msi
+ 2009-04-23 14:33 . 2009-04-23 14:33 519168 c:\windows\Installer\d1038.msi
+ 2009-04-23 14:33 . 2009-04-23 14:33 968704 c:\windows\Installer\d1032.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 570368 c:\windows\Installer\d102c.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 183296 c:\windows\Installer\d1026.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 727040 c:\windows\Installer\d1020.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 483328 c:\windows\Installer\d101a.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 781824 c:\windows\Installer\d100d.msi
+ 2009-04-23 14:32 . 2009-04-23 14:32 464896 c:\windows\Installer\d1007.msi
+ 2009-04-23 14:31 . 2009-04-23 14:31 891904 c:\windows\Installer\d1001.msi
+ 2009-04-23 14:31 . 2009-04-23 14:31 736768 c:\windows\Installer\d0ffb.msi
+ 2009-04-23 14:31 . 2009-04-23 14:31 431104 c:\windows\Installer\d0fbf.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 140288 c:\windows\Installer\d0f87.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 202752 c:\windows\Installer\d0f7a.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 152576 c:\windows\Installer\d0f74.msi
+ 2009-04-23 14:30 . 2009-04-23 14:30 107008 c:\windows\Installer\d0f62.msi
+ 2009-04-23 14:29 . 2009-04-23 14:29 301056 c:\windows\Installer\d0f5c.msi
+ 2008-01-23 14:50 . 2008-01-23 14:50 579072 c:\windows\Installer\83005f.msp
+ 2008-07-28 12:38 . 2008-07-28 12:38 102912 c:\windows\Installer\83004a.msp
+ 2009-01-23 17:56 . 2009-01-23 17:56 355328 c:\windows\Installer\662d9d.msi
+ 2008-07-19 07:50 . 2008-07-19 07:50 848384 c:\windows\Installer\5f7a36.msi
+ 2009-04-23 14:00 . 2009-04-23 14:00 532992 c:\windows\Installer\59e6ce.msi
+ 2008-07-26 21:34 . 2008-07-26 21:34 537600 c:\windows\Installer\4a7a67.msi
+ 2009-05-09 09:42 . 2009-05-09 09:42 630272 c:\windows\Installer\2469ac.msi
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 273920 c:\windows\Installer\237ae9.msp
+ 2009-05-09 09:41 . 2009-05-09 09:41 348160 c:\windows\Installer\237ae2.msi
+ 2009-05-09 09:35 . 2009-05-09 09:35 999936 c:\windows\Installer\2150a5.msp
+ 2009-05-09 09:35 . 2009-05-09 09:35 553472 c:\windows\Installer\2150a2.msp
+ 2009-05-09 09:34 . 2009-05-09 09:34 908800 c:\windows\Installer\21509e.msp
+ 2009-05-09 09:34 . 2009-05-09 09:34 507392 c:\windows\Installer\21509d.msp
+ 2009-04-24 19:21 . 2009-04-24 19:21 213504 c:\windows\Installer\212c602.msi
+ 2008-07-18 16:25 . 2008-07-18 16:25 264704 c:\windows\Installer\1b5b3.msi
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 223232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 223232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 178176 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectSound\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 178176 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectSound\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 364544 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectPlay\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 364544 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectPlay\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 159232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectInput\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 159232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectInput\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 145920 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectDraw\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 145920 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectDraw\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2911.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2911.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2910.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2910.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2909.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2909.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2908.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2908.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 577024 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2907.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 577024 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2907.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 576000 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2906.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 576000 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2906.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 567296 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2905.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 567296 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2905.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 563712 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2904.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 563712 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2904.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 473600 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3D\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 473600 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3D\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
+ 2007-01-01 18:14 . 2007-01-01 18:14 1326080 c:\windows\system32\webfldrs.msi
+ 2008-09-25 07:16 . 2008-09-25 07:16 4255744 c:\windows\Installer\f7d9.msi
+ 2008-10-05 02:12 . 2008-10-05 02:12 4784128 c:\windows\Installer\d104b.msp
+ 2008-06-11 13:05 . 2008-06-11 13:05 9994240 c:\windows\Installer\863c20.msp
+ 2008-04-01 12:33 . 2008-04-01 12:33 5479936 c:\windows\Installer\863c00.msp
+ 2008-01-31 08:30 . 2008-01-31 08:30 9947648 c:\windows\Installer\863bd1.msp
+ 2008-01-14 14:53 . 2008-01-14 14:53 5213696 c:\windows\Installer\863b9e.msp
+ 2008-07-16 08:39 . 2008-07-16 08:39 5519360 c:\windows\Installer\83008b.msp
+ 2008-07-08 09:27 . 2008-07-08 09:27 8436736 c:\windows\Installer\830075.msp
+ 2008-09-19 15:35 . 2008-09-19 15:35 1396224 c:\windows\Installer\6b9cd8.msi
+ 2008-07-19 08:09 . 2008-07-19 08:09 5812736 c:\windows\Installer\671c8c.msi
+ 2008-07-19 07:59 . 2008-07-19 07:59 1142784 c:\windows\Installer\671c72.msi
+ 2008-07-19 07:53 . 2008-07-19 07:53 5380608 c:\windows\Installer\5f7a4d.msi
+ 2008-07-19 07:51 . 2008-07-19 07:51 1383424 c:\windows\Installer\5f7a3a.msi
+ 2009-04-23 13:59 . 2009-04-23 13:59 3620864 c:\windows\Installer\59e6c7.msi
+ 2009-04-24 11:14 . 2009-04-24 11:14 6996480 c:\windows\Installer\54ab5d.msi
+ 2008-07-26 21:36 . 2008-07-26 21:36 1453568 c:\windows\Installer\4a7a73.msi
+ 2008-07-26 21:35 . 2008-07-26 21:35 1868800 c:\windows\Installer\4a7a6d.msi
+ 2008-07-26 21:34 . 2008-07-26 21:34 2892288 c:\windows\Installer\4a7a61.msi
+ 2008-07-26 21:33 . 2008-07-26 21:33 5091840 c:\windows\Installer\4a7a5b.msi
+ 2008-07-24 08:08 . 2008-07-24 08:08 1243648 c:\windows\Installer\402d0.msi
+ 2008-08-14 13:01 . 2008-08-14 13:01 5517312 c:\windows\Installer\3cab8.msp
+ 2008-07-19 07:07 . 2008-07-19 07:07 2298880 c:\windows\Installer\383684.msi
+ 2008-09-05 11:08 . 2008-09-05 11:08 5515776 c:\windows\Installer\31ce4.msp
+ 2008-10-25 08:15 . 2008-10-25 08:15 6227456 c:\windows\Installer\2b1fb.msp
+ 2008-10-17 08:03 . 2008-10-17 08:03 5518336 c:\windows\Installer\2b1e5.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 3962368 c:\windows\Installer\237aeb.msp
+ 2009-05-09 09:36 . 2009-05-09 09:36 6766592 c:\windows\Installer\237aea.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 4340224 c:\windows\Installer\237ae7.msp
+ 2009-05-09 09:37 . 2009-05-09 09:37 5353472 c:\windows\Installer\237ae6.msp
+ 2009-05-09 09:36 . 2009-05-09 09:36 2059264 c:\windows\Installer\237ae4.msp
+ 2009-05-09 09:36 . 2009-05-09 09:36 1313280 c:\windows\Installer\237ae3.msp
+ 2009-05-09 09:34 . 2009-05-09 09:34 6055936 c:\windows\Installer\2150a4.msp
+ 2009-05-09 09:34 . 2009-05-09 09:34 3407360 c:\windows\Installer\2150a3.msp
+ 2009-05-09 09:33 . 2009-05-09 09:33 3010560 c:\windows\Installer\2150a1.msp
+ 2009-05-09 09:35 . 2009-05-09 09:35 6473216 c:\windows\Installer\2150a0.msp
+ 2009-05-09 09:35 . 2009-05-09 09:35 2533376 c:\windows\Installer\21509f.msp
+ 2009-04-24 19:29 . 2009-04-24 19:29 9190400 c:\windows\Installer\212c606.msi
+ 2005-10-26 12:59 . 2005-10-26 12:59 2883072 c:\windows\Installer\1fcdd20.msp
+ 2008-06-10 12:09 . 2008-06-10 12:09 5517312 c:\windows\Installer\1fcdd0a.msp
+ 2009-01-08 23:57 . 2009-01-08 23:57 6236160 c:\windows\Installer\1a68d5.msi
+ 2009-01-26 18:06 . 2009-01-26 18:06 1479680 c:\windows\Installer\143fd7a.msi
+ 2008-08-23 10:07 . 2008-08-23 10:07 2981888 c:\windows\Installer\12686a.msi
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 2846720 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2903.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 2846720 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2903.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-27 14:35 . 2009-06-27 14:35 2676224 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
- 2009-04-24 19:23 . 2009-04-24 19:23 2676224 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2006-10-30 02:05 . 2006-10-30 02:05 11390464 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\wpf.msi
+ 2008-02-29 20:09 . 2008-02-29 20:09 16907776 c:\windows\Installer\863be7.msp
+ 2008-04-14 12:26 . 2008-04-14 12:26 11888128 c:\windows\Installer\863bb4.msp
+ 2008-01-14 13:24 . 2008-01-14 13:24 10721280 c:\windows\Installer\863b89.msp
+ 2008-07-08 08:09 . 2008-07-08 08:09 11887616 c:\windows\Installer\8300a1.msp
+ 2008-07-01 07:25 . 2008-07-01 07:25 11814912 c:\windows\Installer\5151a.msp
+ 2008-07-30 06:50 . 2008-07-30 06:50 12506112 c:\windows\Installer\3cae4.msp
+ 2008-06-04 11:29 . 2008-06-04 11:29 16905728 c:\windows\Installer\3cace.msp
+ 2008-08-13 12:49 . 2008-08-13 12:49 11816960 c:\windows\Installer\253a8.msp
+ 2007-07-27 06:34 . 2007-07-27 06:34 112590848 c:\windows\Installer\393f3.msp
.
-- Snapshot reset to current date --
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}"= "c:\program files\BS_Player\tbBS_1.dll" [2009-07-15 2215960]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]
2009-07-15 14:47 2215960 ----a-w- c:\program files\BS_Player\tbBS_1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}"= "c:\program files\BS_Player\tbBS_1.dll" [2009-07-15 2215960]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
"{FED66DC5-1B74-4A04-8F5C-15C5ACE2B9A5}"= "c:\program files\BS_Player\tbBS_1.dll" [2009-07-15 2215960]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-02-06 3885408]
"Steam"="c:\program files\Steam\Steam.exe" [2009-06-11 1217784]
"Gadwin PrintScreen Pro"="c:\program files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe" [2008-12-16 516096]
"Pareto_Update"="c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS2\Pareto_Update.exe" [2009-01-13 189808]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"UserFaultCheck"="c:\windows\system32\dumprep 0 -u" [X]
"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-08-03 36352]
"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2009-04-22 198160]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]
"OxigenClientAdmin"="c:\program files\Oxigen\bin\Oxigen.exe" [2007-06-23 887264]
"OxigenTrayIcon"="c:\program files\Oxigen\bin\OxiTray.exe" [2007-06-23 557536]
"TrojanScanner"="c:\program files\Trojan Remover\Trjscan.exe" [2009-06-01 1059720]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Hum\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Gamma.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-3-16 113664]
hamachi.lnk - c:\program files\Hamachi\hamachi.exe [2009-2-16 625952]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2007-4-1 568176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\fm.exe"=
"c:\\Program Files\\VoipCheapCom\\VoipCheapCom.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
"c:\\Program Files\\BitDefender\\BitDefender 2008\\vsserv.exe"=
"c:\\Program Files\\WIDCOMM\\Bluetooth Software\\BTStackServer.exe"=
"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2009\\fm.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\MsnMsgr.Exe"=

R0 iastor78;iastor78;c:\windows\system32\drivers\iastor78.sys [8.6.2008 20:09 308248]
R2 acedrv11;acedrv11;c:\windows\system32\drivers\ACEDRV11.sys [23.1.2008 10:19 501560]
R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [23.4.2009 16:33 55152]
R3 Bdfndisf;BitDefender Firewall NDIS Filter Service;c:\windows\system32\drivers\bdfndisf.sys [2.6.2008 16:16 86792]
S2 gupdate1c9c357d5578aa8;Usluga Google ažuriranje (gupdate1c9c357d5578aa8-);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22.4.2009 16:37 133104]
S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6.2.2009 18:08 533360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
bdx REG_MULTI_SZ scan
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-07-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-22 14:37]

2009-07-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-22 14:37]

2009-07-18 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Registration.job
- c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS2\UUS.dll [2009-01-13 14:59]

2009-07-15 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Update Version2.job
- c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS2\Pareto_Update.exe [2009-01-13 14:59]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/
mSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
IE: I&zvoz u Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Hum\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6yd6ihjy.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=2685&invocationType=tb50ffwinampie7&query=
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Winamp Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.winamp.com?src=toolbar
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=megaup&p=
FF - component: c:\documents and settings\Hum\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6yd6ihjy.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll
FF - component: c:\documents and settings\Hum\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6yd6ihjy.default\extensions\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}\components\FFAlert.dll
FF - component: c:\program files\Real\RealPlayer\browserrecord\components\nprpbrowserrecordplugin.dll
FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.7\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-07-18 22:56
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008]
"GameDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\games"
"ShortlistDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\shortlists"
"ScreenshotsDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008"
"SaveDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\"
"HistoryDir"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\Desktop\\FM Genie Scout 2008\\History Points"
"LangDB"="c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\data\\updates\\update-802\\db\\802\\lang_db.dat"
"LastSaveGame"="c:\\Documents and Settings\\Hum\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\games\\maribor.fm"
"Language"="English"
"LoadLangDB"=dword:00000001
"CompressHistoryPoints"=dword:00000000
"HighlightedAttributes"=dword:00000000
"MinCondition"=dword:00000050
"SkinID"=dword:00000001
"LastUpdateCheck"=dword:00000000
"HighQualityGUI"=dword:00000001
"AutomaticallyUpdateCheck"=dword:00000001
"AdvancedGeneration"=dword:00000000
"TranslateStaffSkills"=dword:00000001
"TranslatePlayerSkills"=dword:00000001
"TranslatePositions"=dword:00000001
"ShowHistory"=dword:00000001
"WindowState"=dword:00000002
"WindowHeight"=dword:000002e0
"WindowWidth"=dword:000003fe
"WindowLeft"=dword:00000081
"WindowTop"=dword:00000020
"UseProxy"=dword:00000000
"ProxyHost"=""
"ProxyPort"=""
"UseAuthentication"=dword:00000000
"UserName"=""
"UserPassword"=""
"Currency"=dword:00000056

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008\Columns\Clubs]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:0000007d
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000064
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000032
"Position4"=dword:00000004
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000032
"Position5"=dword:00000005
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000050
"Position6"=dword:00000006
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000050
"Position7"=dword:00000007
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:00000050
"Position8"=dword:00000008
"Visible8"=dword:00000000
"Width8"=dword:00000050
"Position9"=dword:00000009
"Visible9"=dword:00000000
"Width9"=dword:0000002d
"Position10"=dword:0000000a
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:0000001e
"Position11"=dword:0000000b
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000001e
"Position12"=dword:0000000c
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000001e
"Position13"=dword:0000000d
"Visible13"=dword:00000001
"Width13"=dword:0000003c
"Position14"=dword:0000000e
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:00000032
"Position15"=dword:0000000f
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:00000032
"Position16"=dword:00000010
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000032
"Position17"=dword:00000011
"Visible17"=dword:00000001
"Width17"=dword:00000050
"Position18"=dword:00000012
"Visible18"=dword:00000001
"Width18"=dword:00000050
"Position19"=dword:00000013
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:00000050

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008\Columns\Players]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:0000007d
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000064
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000037
"Position4"=dword:00000008
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000023
"Position5"=dword:00000009
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000028
"Position6"=dword:0000000a
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000024
"Position7"=dword:0000000c
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:0000004b
"Position8"=dword:0000000d
"Visible8"=dword:00000001
"Width8"=dword:0000004b
"Position9"=dword:0000000e
"Visible9"=dword:00000001
"Width9"=dword:00000050
"Position10"=dword:00000010
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:00000050
"Position11"=dword:00000011
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000004b
"Position12"=dword:00000012
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000002d
"Position13"=dword:00000013
"Visible13"=dword:00000000
"Width13"=dword:0000003c
"Position14"=dword:00000014
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:0000004b
"Position15"=dword:00000015
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:00000064
"Position16"=dword:00000016
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000064
"Position17"=dword:00000017
"Visible17"=dword:00000000
"Width17"=dword:0000004b
"Position18"=dword:00000018
"Visible18"=dword:00000000
"Width18"=dword:00000064
"Position19"=dword:00000019
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:0000003c
"Position20"=dword:0000001a
"Visible20"=dword:00000000
"Width20"=dword:0000004b
"Position21"=dword:0000001b
"Visible21"=dword:00000000
"Width21"=dword:00000050
"Position22"=dword:0000001c
"Visible22"=dword:00000000
"Width22"=dword:00000073
"Position23"=dword:0000001d
"Visible23"=dword:00000000
"Width23"=dword:00000050
"Position24"=dword:0000001e
"Visible24"=dword:00000000
"Width24"=dword:0000005a
"Position25"=dword:0000001f
"Visible25"=dword:00000000
"Width25"=dword:0000006e
"Position26"=dword:00000020
"Visible26"=dword:00000000
"Width26"=dword:00000064
"Position27"=dword:00000021
"Visible27"=dword:00000000
"Width27"=dword:00000087
"Position28"=dword:00000022
"Visible28"=dword:00000000
"Width28"=dword:00000064
"Position29"=dword:00000023
"Visible29"=dword:00000000
"Width29"=dword:00000064
"Position30"=dword:00000024
"Visible30"=dword:00000000
"Width30"=dword:00000046
"Position31"=dword:00000025
"Visible31"=dword:00000000
"Width31"=dword:0000004b
"Position32"=dword:00000026
"Visible32"=dword:00000000
"Width32"=dword:00000046
"Position33"=dword:00000027
"Visible33"=dword:00000000
"Width33"=dword:0000004b
"Position34"=dword:00000028
"Visible34"=dword:00000000
"Width34"=dword:0000003c
"Position35"=dword:0000002a
"Visible35"=dword:00000000
"Width35"=dword:00000064
"Position36"=dword:0000002e
"Visible36"=dword:00000000
"Width36"=dword:00000073
"Position37"=dword:00000030
"Visible37"=dword:00000000
"Width37"=dword:0000005f
"Position38"=dword:00000033
"Visible38"=dword:00000000
"Width38"=dword:00000091
"Position39"=dword:00000035
"Visible39"=dword:00000000
"Width39"=dword:0000003c
"Position40"=dword:0000002c
"Visible40"=dword:00000000
"Width40"=dword:0000005a
"Position41"=dword:00000036
"Visible41"=dword:00000000
"Width41"=dword:00000041
"Position42"=dword:00000029
"Visible42"=dword:00000000
"Width42"=dword:00000050
"Position43"=dword:0000002b
"Visible43"=dword:00000000
"Width43"=dword:00000055
"Position44"=dword:0000002d
"Visible44"=dword:00000000
"Width44"=dword:0000005f
"Position45"=dword:00000037
"Visible45"=dword:00000000
"Width45"=dword:00000050
"Position46"=dword:00000038
"Visible46"=dword:00000000
"Width46"=dword:0000004b
"Position47"=dword:00000039
"Visible47"=dword:00000000
"Width47"=dword:0000004b
"Position48"=dword:0000003a
"Visible48"=dword:00000000
"Width48"=dword:00000046
"Position49"=dword:0000003b
"Visible49"=dword:00000000
"Width49"=dword:00000032
"Position50"=dword:0000003c
"Visible50"=dword:00000000
"Width50"=dword:0000003c
"Position51"=dword:0000003d
"Visible51"=dword:00000000
"Width51"=dword:0000004b
"Position52"=dword:0000003e
"Visible52"=dword:00000000
"Width52"=dword:0000003c
"Position53"=dword:0000003f
"Visible53"=dword:00000000
"Width53"=dword:00000037
"Position54"=dword:00000040
"Visible54"=dword:00000000
"Width54"=dword:00000069
"Position55"=dword:00000041
"Visible55"=dword:00000000
"Width55"=dword:0000005a
"Position56"=dword:00000044
"Visible56"=dword:00000000
"Width56"=dword:0000004b
"Position57"=dword:00000045
"Visible57"=dword:00000000
"Width57"=dword:0000004b
"Position58"=dword:00000046
"Visible58"=dword:00000000
"Width58"=dword:00000037
"Position59"=dword:00000047
"Visible59"=dword:00000000
"Width59"=dword:0000003c
"Position60"=dword:00000048
"Visible60"=dword:00000000
"Width60"=dword:0000003c
"Position61"=dword:00000049
"Visible61"=dword:00000000
"Width61"=dword:00000041
"Position62"=dword:0000004a
"Visible62"=dword:00000000
"Width62"=dword:00000055
"Position63"=dword:0000004b
"Visible63"=dword:00000000
"Width63"=dword:0000003c
"Position64"=dword:0000004c
"Visible64"=dword:00000000
"Width64"=dword:0000003c
"Position65"=dword:0000004d
"Visible65"=dword:00000000
"Width65"=dword:0000004b
"Position66"=dword:0000004e
"Visible66"=dword:00000000
"Width66"=dword:0000003c
"Position67"=dword:0000004f
"Visible67"=dword:00000000
"Width67"=dword:00000046
"Position68"=dword:00000050
"Visible68"=dword:00000000
"Width68"=dword:00000028
"Position69"=dword:00000051
"Visible69"=dword:00000000
"Width69"=dword:00000041
"Position70"=dword:00000052
"Visible70"=dword:00000000
"Width70"=dword:0000003c
"Position71"=dword:00000053
"Visible71"=dword:00000000
"Width71"=dword:00000069
"Position72"=dword:00000054
"Visible72"=dword:00000000
"Width72"=dword:00000041
"Position73"=dword:00000055
"Visible73"=dword:00000000
"Width73"=dword:0000005f
"Position74"=dword:00000056
"Visible74"=dword:00000000
"Width74"=dword:0000003c
"Position75"=dword:00000057
"Visible75"=dword:00000000
"Width75"=dword:00000037
"Position76"=dword:00000058
"Visible76"=dword:00000000
"Width76"=dword:0000004b
"Position77"=dword:00000059
"Visible77"=dword:00000000
"Width77"=dword:00000050
"Position78"=dword:0000005a
"Visible78"=dword:00000000
"Width78"=dword:00000037
"Position79"=dword:0000005b
"Visible79"=dword:00000000
"Width79"=dword:00000037
"Position80"=dword:0000005c
"Visible80"=dword:00000000
"Width80"=dword:0000005a
"Position81"=dword:0000005d
"Visible81"=dword:00000000
"Width81"=dword:0000004b
"Position82"=dword:0000005e
"Visible82"=dword:00000000
"Width82"=dword:00000055
"Position83"=dword:0000005f
"Visible83"=dword:00000000
"Width83"=dword:0000002d
"Position84"=dword:00000060
"Visible84"=dword:00000000
"Width84"=dword:00000037
"Position85"=dword:00000061
"Visible85"=dword:00000000
"Width85"=dword:0000003c
"Position86"=dword:00000062
"Visible86"=dword:00000000
"Width86"=dword:00000046
"Position87"=dword:00000063
"Visible87"=dword:00000000
"Width87"=dword:0000003c
"Position88"=dword:00000064
"Visible88"=dword:00000000
"Width88"=dword:0000005a
"Position89"=dword:00000065
"Visible89"=dword:00000000
"Width89"=dword:0000003c
"Position90"=dword:00000066
"Visible90"=dword:00000000
"Width90"=dword:00000050
"Position91"=dword:00000067
"Visible91"=dword:00000000
"Width91"=dword:00000046
"Position92"=dword:00000068
"Visible92"=dword:00000000
"Width92"=dword:0000005a
"Position93"=dword:00000069
"Visible93"=dword:00000000
"Width93"=dword:00000037
"Position94"=dword:0000006a
"Visible94"=dword:00000000
"Width94"=dword:0000003c
"Position95"=dword:0000006b
"Visible95"=dword:00000000
"Width95"=dword:0000003c
"Position96"=dword:0000006c
"Visible96"=dword:00000000
"Width96"=dword:00000046
"Position97"=dword:0000006d
"Visible97"=dword:00000000
"Width97"=dword:00000046
"Position98"=dword:0000006e
"Visible98"=dword:00000000
"Width98"=dword:00000055
"Position99"=dword:0000006f
"Visible99"=dword:00000000
"Width99"=dword:00000073
"Position100"=dword:00000042
"Visible100"=dword:00000000
"Width100"=dword:00000041
"Position101"=dword:00000070
"Visible101"=dword:00000000
"Width101"=dword:0000003c
"Position102"=dword:00000071
"Visible102"=dword:00000000
"Width102"=dword:0000003c
"Position103"=dword:00000072
"Visible103"=dword:00000000
"Width103"=dword:00000046
"Position104"=dword:00000073
"Visible104"=dword:00000000
"Width104"=dword:0000003c
"Position105"=dword:00000074
"Visible105"=dword:00000000
"Width105"=dword:00000041
"Position106"=dword:0000000f
"Visible106"=dword:00000001
"Width106"=dword:00000050
"Position107"=dword:0000000b
"Visible107"=dword:00000001
"Width107"=dword:0000000e
"Position108"=dword:00000043
"Visible108"=dword:00000000
"Width108"=dword:00000050
"Position109"=dword:0000002f
"Visible109"=dword:00000000
"Width109"=dword:00000050
"Position110"=dword:00000031
"Visible110"=dword:00000000
"Width110"=dword:00000055
"Position111"=dword:00000032
"Visible111"=dword:00000000
"Width111"=dword:00000082
"Position112"=dword:00000034
"Visible112"=dword:00000000
"Width112"=dword:00000087
"Position113"=dword:00000075
"Visible113"=dword:00000000
"Width113"=dword:00000050
"Position114"=dword:00000076
"Visible114"=dword:00000000
"Width114"=dword:00000050
"Position115"=dword:00000077
"Visible115"=dword:00000000
"Width115"=dword:00000050
"Position116"=dword:00000078
"Visible116"=dword:00000000
"Width116"=dword:00000050
"Position117"=dword:00000079
"Visible117"=dword:00000000
"Width117"=dword:00000050
"Position118"=dword:0000007a
"Visible118"=dword:00000000
"Width118"=dword:00000050
"Position119"=dword:0000007b
"Visible119"=dword:00000000
"Width119"=dword:00000050
"Position120"=dword:0000007c
"Visible120"=dword:00000000
"Width120"=dword:00000050
"Position121"=dword:0000007d
"Visible121"=dword:00000000
"Width121"=dword:00000050
"Position122"=dword:0000007e
"Visible122"=dword:00000000
"Width122"=dword:00000050
"Position123"=dword:0000007f
"Visible123"=dword:00000000
"Width123"=dword:00000050
"Position124"=dword:00000080
"Visible124"=dword:00000000
"Width124"=dword:00000050
"Position125"=dword:00000081
"Visible125"=dword:00000000
"Width125"=dword:00000050
"Position126"=dword:00000082
"Visible126"=dword:00000000
"Width126"=dword:00000050
"Position127"=dword:00000083
"Visible127"=dword:00000000
"Width127"=dword:00000050
"Position128"=dword:00000084
"Visible128"=dword:00000000
"Width128"=dword:00000050
"Position129"=dword:00000085
"Visible129"=dword:00000000
"Width129"=dword:00000050
"Position130"=dword:00000086
"Visible130"=dword:00000000
"Width130"=dword:00000050
"Position131"=dword:00000087
"Visible131"=dword:00000000
"Width131"=dword:00000050
"Position132"=dword:00000088
"Visible132"=dword:00000000
"Width132"=dword:00000050
"Position133"=dword:00000089
"Visible133"=dword:00000000
"Width133"=dword:00000050
"Position134"=dword:0000008a
"Visible134"=dword:00000000
"Width134"=dword:00000050
"Position135"=dword:0000008b
"Visible135"=dword:00000000
"Width135"=dword:00000050
"Position136"=dword:0000008c
"Visible136"=dword:00000000
"Width136"=dword:00000050
"Position137"=dword:0000008d
"Visible137"=dword:00000000
"Width137"=dword:00000050
"Position138"=dword:0000008e
"Visible138"=dword:00000000
"Width138"=dword:00000050
"Position139"=dword:0000008f
"Visible139"=dword:00000000
"Width139"=dword:00000050
"Position140"=dword:00000090
"Visible140"=dword:00000000
"Width140"=dword:00000050
"Position141"=dword:00000091
"Visible141"=dword:00000000
"Width141"=dword:00000050
"Position142"=dword:00000092
"Visible142"=dword:00000000
"Width142"=dword:00000050
"Position143"=dword:00000093
"Visible143"=dword:00000000
"Width143"=dword:00000050
"Position144"=dword:00000094
"Visible144"=dword:00000000
"Width144"=dword:00000050
"Position145"=dword:00000095
"Visible145"=dword:00000000
"Width145"=dword:00000050
"Position146"=dword:00000004
"Visible146"=dword:00000000
"Width146"=dword:00000037
"Position147"=dword:00000005
"Visible147"=dword:00000000
"Width147"=dword:00000028
"Position148"=dword:00000006
"Visible148"=dword:00000000
"Width148"=dword:00000037
"Position149"=dword:00000007
"Visible149"=dword:00000001
"Width149"=dword:00000028

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008\Columns\Staff]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:0000007d
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000064
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000069
"Position4"=dword:00000005
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000028
"Position5"=dword:00000006
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000028
"Position6"=dword:00000004
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000028
"Position7"=dword:00000007
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:00000050
"Position8"=dword:00000008
"Visible8"=dword:00000000
"Width8"=dword:00000050
"Position9"=dword:00000009
"Visible9"=dword:00000000
"Width9"=dword:0000004b
"Position10"=dword:0000000a
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:0000002d
"Position11"=dword:0000000b
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000003c
"Position12"=dword:0000000c
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000004b
"Position13"=dword:0000000d
"Visible13"=dword:00000000
"Width13"=dword:00000064
"Position14"=dword:0000000e
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:00000064
"Position15"=dword:0000000f
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:0000004b
"Position16"=dword:00000010
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000064
"Position17"=dword:00000011
"Visible17"=dword:00000000
"Width17"=dword:0000003c
"Position18"=dword:00000012
"Visible18"=dword:00000000
"Width18"=dword:0000004b
"Position19"=dword:00000013
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:00000050
"Position20"=dword:00000014
"Visible20"=dword:00000000
"Width20"=dword:00000046
"Position21"=dword:00000015
"Visible21"=dword:00000000
"Width21"=dword:0000004b
"Position22"=dword:00000016
"Visible22"=dword:00000000
"Width22"=dword:00000046
"Position23"=dword:00000017
"Visible23"=dword:00000000
"Width23"=dword:00000046
"Position24"=dword:00000018
"Visible24"=dword:00000000
"Width24"=dword:0000003c
"Position25"=dword:00000019
"Visible25"=dword:00000000
"Width25"=dword:00000041
"Position26"=dword:0000001a
"Visible26"=dword:00000000
"Width26"=dword:0000003c
"Position27"=dword:0000001b
"Visible27"=dword:00000000
"Width27"=dword:00000055
"Position28"=dword:0000001c
"Visible28"=dword:00000000
"Width28"=dword:00000069
"Position29"=dword:0000001d
"Visible29"=dword:00000000
"Width29"=dword:0000006e
"Position30"=dword:0000001e
"Visible30"=dword:00000000
"Width30"=dword:00000064
"Position31"=dword:0000001f
"Visible31"=dword:00000000
"Width31"=dword:00000078
"Position32"=dword:00000020
"Visible32"=dword:00000000
"Width32"=dword:00000064
"Position33"=dword:00000021
"Visible33"=dword:00000000
"Width33"=dword:00000087
"Position34"=dword:00000022
"Visible34"=dword:00000000
"Width34"=dword:00000069
"Position35"=dword:00000023
"Visible35"=dword:00000000
"Width35"=dword:0000006e
"Position36"=dword:00000024
"Visible36"=dword:00000000
"Width36"=dword:00000073
"Position37"=dword:00000025
"Visible37"=dword:00000000
"Width37"=dword:0000004b
"Position38"=dword:00000026
"Visible38"=dword:00000000
"Width38"=dword:0000002d
"Position39"=dword:00000027
"Visible39"=dword:00000000
"Width39"=dword:00000055
"Position40"=dword:00000028
"Visible40"=dword:00000000
"Width40"=dword:00000046
"Position41"=dword:00000029
"Visible41"=dword:00000000
"Width41"=dword:0000004b
"Position42"=dword:0000002a
"Visible42"=dword:00000000
"Width42"=dword:0000003c
"Position43"=dword:0000002b
"Visible43"=dword:00000000
"Width43"=dword:00000046
"Position44"=dword:0000002c
"Visible44"=dword:00000000
"Width44"=dword:00000073
"Position45"=dword:0000002d
"Visible45"=dword:00000000
"Width45"=dword:0000004b
"Position46"=dword:0000002e
"Visible46"=dword:00000000
"Width46"=dword:00000073
"Position47"=dword:0000002f
"Visible47"=dword:00000000
"Width47"=dword:0000007d
"Position48"=dword:00000030
"Visible48"=dword:00000000
"Width48"=dword:0000006e
"Position49"=dword:00000031
"Visible49"=dword:00000000
"Width49"=dword:00000037
"Position50"=dword:00000032
"Visible50"=dword:00000000
"Width50"=dword:00000064
"Position51"=dword:00000033
"Visible51"=dword:00000000
"Width51"=dword:00000037
"Position52"=dword:00000034
"Visible52"=dword:00000000
"Width52"=dword:0000004b
"Position53"=dword:00000035
"Visible53"=dword:00000000
"Width53"=dword:00000046
"Position54"=dword:00000036
"Visible54"=dword:00000000
"Width54"=dword:00000037
"Position55"=dword:00000037
"Visible55"=dword:00000000
"Width55"=dword:0000003c
"Position56"=dword:00000038
"Visible56"=dword:00000000
"Width56"=dword:00000055
"Position57"=dword:00000039
"Visible57"=dword:00000000
"Width57"=dword:0000003c
"Position58"=dword:0000003a
"Visible58"=dword:00000000
"Width58"=dword:0000003c
"Position59"=dword:0000003b
"Visible59"=dword:00000000
"Width59"=dword:00000055
"Position60"=dword:0000003c
"Visible60"=dword:00000000
"Width60"=dword:00000046
"Position61"=dword:0000003d
"Visible61"=dword:00000000
"Width61"=dword:0000004b
"Position62"=dword:0000003e
"Visible62"=dword:00000000
"Width62"=dword:00000055
"Position63"=dword:0000003f
"Visible63"=dword:00000000
"Width63"=dword:0000005a
"Position64"=dword:00000040
"Visible64"=dword:00000000
"Width64"=dword:0000006e
"Position65"=dword:00000041
"Visible65"=dword:00000000
"Width65"=dword:00000050
"Position66"=dword:00000042
"Visible66"=dword:00000000
"Width66"=dword:00000032
"Position67"=dword:00000043
"Visible67"=dword:00000000
"Width67"=dword:00000064
"Position68"=dword:00000044
"Visible68"=dword:00000000
"Width68"=dword:0000004b
"Position69"=dword:00000045
"Visible69"=dword:00000000
"Width69"=dword:0000002d
"Position70"=dword:00000046
"Visible70"=dword:00000000
"Width70"=dword:0000004b
"Position71"=dword:00000047
"Visible71"=dword:00000000
"Width71"=dword:0000005a
"Position72"=dword:00000048
"Visible72"=dword:00000000
"Width72"=dword:0000005a
"Position73"=dword:00000049
"Visible73"=dword:00000000
"Width73"=dword:00000050
"Position74"=dword:0000004a
"Visible74"=dword:00000000
"Width74"=dword:0000004b
"Position75"=dword:0000004b
"Visible75"=dword:00000000
"Width75"=dword:00000050
"Position76"=dword:0000004c
"Visible76"=dword:00000000
"Width76"=dword:0000005a
"Position77"=dword:0000004d
"Visible77"=dword:00000000
"Width77"=dword:00000041
"Position78"=dword:0000004e
"Visible78"=dword:00000000
"Width78"=dword:00000041
"Position79"=dword:0000004f
"Visible79"=dword:00000000
"Width79"=dword:00000041
"Position80"=dword:00000050
"Visible80"=dword:00000000
"Width80"=dword:00000041
"Position81"=dword:00000051
"Visible81"=dword:00000000
"Width81"=dword:00000041
"Position82"=dword:00000052
"Visible82"=dword:00000000
"Width82"=dword:00000041
"Position83"=dword:00000053
"Visible83"=dword:00000000
"Width83"=dword:00000041
"Position84"=dword:00000054
"Visible84"=dword:00000000
"Width84"=dword:00000041
"Position85"=dword:00000055
"Visible85"=dword:00000000
"Width85"=dword:00000041
"Position86"=dword:00000056
"Visible86"=dword:00000000
"Width86"=dword:00000050

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-2139871995-1801674531-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout 2008\Rating Coefficients]
"GKWeightCoef"=dword:00000064
"GKCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"GKCornersCoef"=dword:00000000
"GKCrossingCoef"=dword:00000000
"GKDribblingCoef"=dword:00000000
"GKFinishingCoef"=dword:00000000
"GKFirstTouchCoef"=dword:00000000
"GKFreeKicksCoef"=dword:00000000
"GKHeadingCoef"=dword:00000000
"GKLongShotsCoef"=dword:00000000
"GKLongThrowsCoef"=dword:00000000
"GKMarkingCoef"=dword:00000000
"GKPassingCoef"=dword:00000000
"GKPenaltiesCoef"=dword:00000000
"GKTacklingCoef"=dword:00000005
"GKTechniqueCoef"=dword:00000000
"GKLeftFootCoef"=dword:00000000
"GKRightFootCoef"=dword:00000000
"GKAggressionCoef"=dword:0000000a
"GKAnticipationCoef"=dword:00000005
"GKBraveryCoef"=dword:00000014
"GKComposureCoef"=dword:00000014
"GKConcentrationCoef"=dword:0000000a
"GKConsistencyCoef"=dword:0000000a
"GKCreativityCoef"=dword:00000000
"GKDecisionsCoef"=dword:00000014
"GKDeterminationCoef"=dword:0000000a
"GKDirtinessCoef"=dword:fffffffb
"GKFlairCoef"=dword:00000000
"GKImportantMatchesCoef"=dword:0000000a
"GKInfluenceCoef"=dword:0000000a
"GKOffTheBallCoef"=dword:00000000
"GKPositioningCoef"=dword:00000050
"GKTeamworkCoef"=dword:00000005
"GKWorkRateCoef"=dword:00000000
"GKAccelerationCoef"=dword:00000005
"GKAgilityCoef"=dword:0000000a
"GKBalanceCoef"=dword:0000000a
"GKInjuryPronenessCoef"=dword:fffffffb
"GKJumpingCoef"=dword:00000050
"GKNaturalFitnessCoef"=dword:00000005
"GKPaceCoef"=dword:00000000
"GKStaminaCoef"=dword:00000000
"GKStrengthCoef"=dword:0000000a
"GKVersatilityCoef"=dword:00000000
"GKAerialAbilityCoef"=dword:00000032
"GKCommandOfAreaCoef"=dword:00000014
"GKCommunicationCoef"=dword:00000032
"GKEccentricityCoef"=dword:ffffffec
"GKHandlingCoef"=dword:00000064
"GKKickingCoef"=dword:0000000a
"GKOneOnOnesCoef"=dword:00000032
"GKReflexesCoef"=dword:00000064
"GKRushingOutCoef"=dword:00000014
"GKTendencyToPunchCoef"=dword:fffffff6
"GKThrowingCoef"=dword:0000000a
"GKAdaptabilityCoef"=dword:00000005
"GKAmbitionCoef"=dword:0000000a
"GKControversyCoef"=dword:fffffffb
"GKLoyalityCoef"=dword:00000005
"GKPressureCoef"=dword:00000005
"GKProfessionalismCoef"=dword:00000005
"GKSportsmanshipCoef"=dword:00000005
"GKTemperamentCoef"=dword:00000005
"SWWeightCoef"=dword:00000066
"SWCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"SWCornersCoef"=dword:00000000
"SWCrossingCoef"=dword:00000000
"SWDribblingCoef"=dword:00000000
"SWFinishingCoef"=dword:00000000
"SWFirstTouchCoef"=dword:00000014
"SWFreeKicksCoef"=dword:0000000a
"SWHeadingCoef"=dword:00000064
"SWLongShotsCoef"=dword:0000000a
"SWLongThrowsCoef"=dword:00000000
"SWMarkingCoef"=dword:00000064
"SWPassingCoef"=dword:0000000a
"SWPenaltiesCoef"=dword:00000005
"SWTacklingCoef"=dword:00000064
"SWTechniqueCoef"=dword:0000000a
"SWLeftFootCoef"=dword:00000005
"SWRightFootCoef"=dword:00000005
"SWAggressionCoef"=dword:00000014
"SWAnticipationCoef"=dword:00000014
"SWBraveryCoef"=dword:00000028
"SWComposureCoef"=dword:00000028
"SWConcentrationCoef"=dword:0000003c
"SWConsistencyCoef"=dword:0000000a
"SWCreativityCoef"=dword:0000000a
"SWDecisionsCoef"=dword:00000014
"SWDeterminationCoef"=dword:0000000a
"SWDirtinessCoef"=dword:ffffffe7
"SWFlairCoef"=dword:00000000
"SWImportantMatchesCoef"=dword:0000000a
"SWInfluenceCoef"=dword:0000000a
"SWOffTheBallCoef"=dword:0000000a
"SWPositioningCoef"=dword:00000064
"SWTeamworkCoef"=dword:00000028
"SWWorkRateCoef"=dword:00000014
"SWAccelerationCoef"=dword:0000001e
"SWAgilityCoef"=dword:0000000a
"SWBalanceCoef"=dword:00000014
"SWInjuryPronenessCoef"=dword:fffffffb
"SWJumpingCoef"=dword:00000064
"SWNaturalFitnessCoef"=dword:00000005
"SWPaceCoef"=dword:00000014
"SWStaminaCoef"=dword:0000000a
"SWStrengthCoef"=dword:00000050
"SWVersatilityCoef"=dword:00000005
"SWAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"SWCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"SWCommunicationCoef"=dword:00000000
"SWEccentricityCoef"=dword:00000000
"SWHandlingCoef"=dword:00000000
"SWKickingCoef"=dword:00000000
"SWOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"SWReflexesCoef"=dword:00000005
"SWRushingOutCoef"=dword:00000000
"SWTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"SWThrowingCoef"=dword:00000000
"SWAdaptabilityCoef"=dword:00000005
"SWAmbitionCoef"=dword:0000000a
"SWControversyCoef"=dword:fffffffb
"SWLoyalityCoef"=dword:00000005
"SWPressureCoef"=dword:00000005
"SWProfessionalismCoef"=dword:00000005
"SWSportsmanshipCoef"=dword:00000005
"SWTemperamentCoef"=dword:00000005
"CBWeightCoef"=dword:00000064
"CBCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"CBCornersCoef"=dword:00000000
"CBCrossingCoef"=dword:00000000
"CBDribblingCoef"=dword:00000000
"CBFinishingCoef"=dword:00000000
"CBFirstTouchCoef"=dword:00000014
"CBFreeKicksCoef"=d

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

mycity.rs/must-login.png

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6102

i ja sam bio odsutan neko vreme pa zato i kasnim sa odgovorom Wink

Logovi su cisti i nema tragova malware-a.
Preporucujem ti da otvoris novu temu u Windows delu foruma i da im tamo izneses svoj problem.

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

combofix /u

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/u".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 762 korisnika na forumu :: 35 registrovanih, 8 sakrivenih i 719 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., babaroga, bato, black_arrow, cikadeda, dankisha, dika69, doktor1964, dragoljub11987, dragon986, Drug pukovnik, goxin, h8propaganda, hyla, ILGromovnik, krkalon, kybonacci, lukac, MarKhan, Marko Marković, MB120mm, Miha79, Milan A. Nikolic, Mixelotti, Pohovani_00, Profica, proka89, royst33, spektorsky, stegonosa, Toni, VJ, vlvl, Voivoda, xJeremijAx