Moze li ko da protumaci ovaj HiJack Log

Moze li ko da protumaci ovaj HiJack Log

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2006
 • Poruke: 14

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 9:29:36 PM, on 6/20/2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\nssstub.exe
C:\DOCUME~1\marko\LOCALS~1\Temp\Setup.exe
C:\Documents and Settings\marko\Desktop\provera\TR3.exe
C:\DOCUME~1\marko\LOCALS~1\Temp\7ZipSfx.000\NSSSetup.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\MsiExec.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = theprizeday.com/today.php
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Ask.com Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\Supertoolbar\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: radiostanica Toolbar - {a10dc0cb-728f-456b-90f9-7fd1351e841a} - C:\Program Files\radiostanica\tbradi.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O3 - Toolbar: Ask.com Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\Supertoolbar\GenericAskToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\RunOnce: [NSSInstallation] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\nssstub.exe /RunOnce
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [A7278r] "C:\WINDOWS\_default45102.pif"
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [f1893mar] "C:\Documents and Settings\marko\Local Settings\Application Data\dv6118440x\yesbron.com"
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [y3114SYS] "C:\WINDOWS\system32\n8127\sv711917030r.exe" (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [y3114SYS] "C:\WINDOWS\system32\n8127\sv711917030r.exe" (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

--
End of file - 5059 bytes

Komp od mog prijatelja, bio je prepun virusa

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa jedne od sledećih adresa na Desktop:


Bleeping Computer . . . . . Geeks to Go!
Klikni desnim tasterom na neki od linkova i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2006
 • Poruke: 14

ComboFix 09-06-20.02 - marko 06/20/2009 21:53.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.511.317 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\marko\Desktop\ComboFix.exe
AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090620-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
AV: Eset NOD32 antivirus system 2.50 *On-access scanning enabled* (Outdated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-05-20 to 2009-06-20 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-06-20 19:29 . 2009-06-20 19:29 -------- d-----w- c:\program files\Norton Security Scan
2009-06-20 19:26 . 2004-02-22 23:00 1386496 ----a-w- c:\windows\system32\MSVBVM60.DLL
2009-06-20 18:56 . 2009-06-20 18:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\DoctorWeb
2009-06-16 16:51 . 2009-06-16 16:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Application Data\Uniblue
2009-06-16 16:50 . 2009-06-16 16:50 -------- d-----w- c:\program files\Uniblue
2009-06-16 16:21 . 2009-06-16 16:46 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2009-06-16 16:21 . 2008-08-25 09:36 81288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\iksyssec.sys
2009-06-16 16:21 . 2008-08-25 09:36 66952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\iksysflt.sys
2009-06-16 16:21 . 2008-08-25 09:36 40840 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ikfilesec.sys
2009-06-16 16:21 . 2008-06-02 13:19 29576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\kcom.sys
2009-06-16 16:21 . 2009-06-16 16:38 -------- d-----w- c:\program files\Spyware Doctor
2009-06-16 16:21 . 2009-06-16 16:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Application Data\PC Tools
2009-06-11 12:30 . 2009-06-11 12:30 -------- d-----w- c:\windows\system32\LogFiles
2009-06-07 16:56 . 2009-06-07 16:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Local Settings\Application Data\Media Access Startup
2009-06-07 16:56 . 2009-06-07 16:56 -------- d-----w- c:\program files\Media Access Startup
2009-06-04 13:02 . 2009-06-04 13:02 -------- d-----w- c:\program files\System Search Dispatcher
2009-06-04 13:02 . 2009-03-30 06:26 2981479 -c--a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{DF76688D-9851-4919-AF6C-41291AA93164}\Setup.exe
2009-06-04 13:00 . 2009-06-04 13:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Local Settings\Application Data\DoubleD
2009-05-26 13:16 . 2009-05-26 13:16 -------- d-----w- c:\windows\Sun
2009-05-24 11:54 . 2009-05-24 11:54 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-06-20 19:29 . 2008-11-16 13:29 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared
2009-06-16 17:17 . 2002-03-18 02:04 -------- d-----w- c:\program files\MSN Messenger
2009-06-15 22:26 . 2002-02-04 02:31 29 ----a-w- c:\windows\popcinfo.dat
2009-06-04 13:02 . 2009-06-04 13:01 -------- dc-h--w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{DF76688D-9851-4919-AF6C-41291AA93164}
2008-10-31 09:02 . 2008-08-12 11:46 43072 --sh--r- c:\windows\j6451022.exe
2008-10-31 09:02 . 2008-08-12 11:46 43072 --sh--r- c:\windows\o4451027.exe
2008-10-31 09:02 . 2008-08-12 11:46 43072 --sh--r- c:\windows\_default45102.pif
2008-10-26 16:08 . 2008-08-13 15:08 43072 --sh--r- c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\dv6191700x\yesbron.com
2008-10-26 16:08 . 2008-08-13 15:08 43072 --sh--r- c:\windows\system32\n8127\sv711917030r.exe
2008-10-31 09:02 . 2008-08-12 11:46 43072 --sh--r- c:\windows\system32\s5685\smss.exe
2008-10-31 09:02 . 2008-08-12 11:46 43072 --sh--r- c:\windows\system32\s5685\zh591184484y.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-06-20_18.37.41 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2009-06-20 19:46 . 2009-06-20 19:46 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_77c.dat
+ 2009-06-20 19:46 . 2009-06-20 19:46 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_4d4.dat
+ 2009-06-20 19:29 . 2009-06-20 19:29 29184 c:\windows\Installer\{6FF543AB-99B3-4120-902C-70A38314ABD8}\Icon3FADAA191.exe
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
2008-10-21 11:13 741768 ----a-w- c:\program files\Ask.com\Supertoolbar\GenericAskToolbar.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-08-11 7630848]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"y3114SYS"="c:\windows\system32\n8127\sv711917030r.exe" [2008-10-26 43072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\Currentversion\policies\explorer\Run]
"A7278r"="c:\windows\_default45102.pif" [2008-10-31 43072]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\Currentversion\policies\explorer\Run]
"f1893mar"="c:\documents and settings\marko\Local Settings\Application Data\dv6118440x\yesbron.com" [2008-10-31 43072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]
@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]
@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"MDM"=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [3/18/2002 2:06 AM 114768]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [3/18/2002 2:06 AM 20560]
S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [6/16/2009 6:21 PM 356920]
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-06-20 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for marko.job
- c:\program files\Norton Security Scan\Nss.exe [2009-03-13 03:53]

2009-06-20 c:\windows\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
- c:\program files\Ask.com\Supertoolbar\UpdateTask.exe [2008-10-21 11:13]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.theprizeday.com/today.php
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath -
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-06-20 21:56
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(1056)
c:\windows\system32\msi.dll
.
Completion time: 2009-06-20 21:58
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-20 19:58
ComboFix2.txt 2009-06-20 18:42
ComboFix3.txt 2008-11-16 14:07
ComboFix4.txt 2008-11-16 13:09

Pre-Run: 819,191,808 bytes free
Post-Run: 821,235,712 bytes free

129

Evo, samo da napomenem da sam skenirao komp spyware doctorom (obrisao preko 2500 infekcija), DrWeb Cure It (obrisao 3 trojanca).

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

File::
c:\windows\j6451022.exe
c:\windows\o4451027.exe
c:\windows\_default45102.pif
c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\dv6191700x\yesbron.com
c:\windows\system32\n8127\sv711917030r.exe

Folder::
c:\windows\system32\s5685

Registry::
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"y3114SYS"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\Currentversion\policies\explorer\Run]
"A7278r"=-
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\Currentversion\policies\explorer\Run]
"f1893mar"=-


Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2006
 • Poruke: 14

ComboFix 09-06-20.02 - marko 06/20/2009 22:48.3 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.511.140 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\marko\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: c:\documents and settings\marko\Desktop\CFScript.txt
AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090620-0] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
AV: Eset NOD32 antivirus system 2.50 *On-access scanning enabled* (Outdated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FILE ::
"c:\windows\_default45102.pif"
"c:\windows\j6451022.exe"
"c:\windows\o4451027.exe"
"c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\dv6191700x\yesbron.com"
"c:\windows\system32\n8127\sv711917030r.exe"
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system32\s5685
c:\windows\_default45102.pif
c:\windows\j6451022.exe
c:\windows\o4451027.exe
c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\dv6191700x\yesbron.com
c:\windows\system32\n8127\sv711917030r.exe
c:\windows\system32\s5685\c.bron.tok.txt
c:\windows\system32\s5685\domlist.txt
c:\windows\system32\s5685\smss.exe
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\activisionsav@loisir.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\albert_so@terra.es.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\andrewja@home.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\armyofdoom@clanakoj.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\assistenza@halifax.it.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\auxois@nuclearbox.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\barf@zeelandnet.nl.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\blair@planetblair.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\cadaver@planethalflife.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\chris@barking-dog.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\cliffe@counter-strike.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\comercial@havasinteractive.es.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\countfloyd@botepidemic.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\COWCOWSPINK@AOL.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\coyote@eudoramail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\crinity@email.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\CTL@CT-Lounge.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\D_Mike@soneramail.nl.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\Dackyy@gmx.de.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\Dackyy@hotmail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\danjo@iprimus.com.au.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\DashKrehel@mediaone.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\digichaos@hotsheep.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\dj@prime8interactive.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\DMike@nmtrix.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\dv@btinternet.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\edwindz@bigfoot.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\efness@bol.com.br.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\emperorpalpatine@gmx.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\fronkel@gmx.de.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\glenc@hotsheep.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\gooseman@counter-strike.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\gunny@thegunslinger.de.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\Guntram.Schmidt@t-online.de.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\hansdup@intekom.co.za.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\hobbit@bellatlantic.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\hobbit6@bellatlantic.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\i_talk_with_you@hotmail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\ido@dnai.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\illuminati@sezampro.rs.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\infoeater@CT-Lounge.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\jaz@koldkut.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\jmatches@hotmail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\joesmoe@home.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\jogi@netads.de.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\kallus@cs-maps.co.uk.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\lmuur@dlc.fi.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\macmaninfi@aol.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\MEEEEDIC@gmx.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\metal-militia@gmx.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\mike@blitwise.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\mikezilla@mapcore.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\mlr32@cam.ac.uk.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\moco2k@gmx.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\mspss@gto.net.om.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\mts@lebanon-online.com.lb.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\n0th1ng@mailcity.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\nc-neustaha@netcologne.de.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\nicolaec@etc.tuiasi.ro.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\OKalhovd@hotmail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\ook_22@hotmail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\ozer_erdogan@hotmail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\paul.murphy@ntlworld.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\Pescau@uol.com.ar.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\podbot@nuclearbox.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\pogipoints2k@edsamail.com.ph.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\pooshoes@mapcore.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\remclan@alltel.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\rpr@get2net.dk.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\runabout@crosswinds.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\RWM@zde.cz.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\Shotgunman@hotmail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\Shtabmdr@aol.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\slyflyer32@aol.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\smok3@nuclearbox.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\sniperman@planethalflife.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\soporte@havasinteractive.es.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\soporte@proein.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\soporte@teleopcion.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\sparx@artlover.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\sphome@narod.ru.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\squid@cs-maps.co.uk.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\Steele@t-online.de.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\suporte@ea.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\telnets@mindsvirge.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\tyr@barking-dog.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\undertow@prascho.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\videcom@terra.com.br.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\warbeast@t-online.de.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\wilder@cleanweb.net.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\witchdawn@hotmail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\zaphod@mapcore.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\zaphod_beeblebrox@eudoramail.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\ze0@botepidemic.com.ini
c:\windows\system32\s5685\Spread.Mail.Bro\Zipper@inetia.pl.ini
c:\windows\system32\s5685\zh591184484y.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-05-20 to 2009-06-20 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-06-20 20:09 . 2009-06-20 20:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Application Data\Malwarebytes
2009-06-20 20:09 . 2009-06-17 09:27 38160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-06-20 20:09 . 2009-06-20 20:09 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-06-20 20:09 . 2009-06-20 20:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2009-06-20 20:09 . 2009-06-17 09:27 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-06-20 19:26 . 2004-02-22 23:00 1386496 ----a-w- c:\windows\system32\MSVBVM60.DLL
2009-06-20 18:56 . 2009-06-20 18:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\DoctorWeb
2009-06-16 16:51 . 2009-06-16 16:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Application Data\Uniblue
2009-06-16 16:50 . 2009-06-16 16:50 -------- d-----w- c:\program files\Uniblue
2009-06-16 16:21 . 2009-06-16 16:46 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2009-06-16 16:21 . 2008-08-25 09:36 81288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\iksyssec.sys
2009-06-16 16:21 . 2008-08-25 09:36 66952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\iksysflt.sys
2009-06-16 16:21 . 2008-08-25 09:36 40840 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ikfilesec.sys
2009-06-16 16:21 . 2008-06-02 13:19 29576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\kcom.sys
2009-06-16 16:21 . 2009-06-16 16:38 -------- d-----w- c:\program files\Spyware Doctor
2009-06-16 16:21 . 2009-06-16 16:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Application Data\PC Tools
2009-06-11 12:30 . 2009-06-11 12:30 -------- d-----w- c:\windows\system32\LogFiles
2009-06-07 16:56 . 2009-06-07 16:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Local Settings\Application Data\Media Access Startup
2009-06-07 16:56 . 2009-06-07 16:56 -------- d-----w- c:\program files\Media Access Startup
2009-06-04 13:02 . 2009-06-04 13:02 -------- d-----w- c:\program files\System Search Dispatcher
2009-06-04 13:02 . 2009-03-30 06:26 2981479 -c--a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{DF76688D-9851-4919-AF6C-41291AA93164}\Setup.exe
2009-06-04 13:00 . 2009-06-04 13:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\marko\Local Settings\Application Data\DoubleD
2009-05-26 13:16 . 2009-05-26 13:16 -------- d-----w- c:\windows\Sun
2009-05-24 11:54 . 2009-05-24 11:54 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-06-20 19:29 . 2008-11-16 13:29 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared
2009-06-16 17:17 . 2002-03-18 02:04 -------- d-----w- c:\program files\MSN Messenger
2009-06-15 22:26 . 2002-02-04 02:31 29 ----a-w- c:\windows\popcinfo.dat
2009-06-04 13:02 . 2009-06-04 13:01 -------- dc-h--w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{DF76688D-9851-4919-AF6C-41291AA93164}
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
2008-10-21 11:13 741768 ----a-w- c:\program files\Ask.com\Supertoolbar\GenericAskToolbar.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-08-11 7630848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]
@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]
@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"MDM"=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [3/18/2002 2:06 AM 114768]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [3/18/2002 2:06 AM 20560]
R3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [6/20/2009 10:09 PM 38160]
S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [6/16/2009 6:21 PM 356920]

--- Other Services/Drivers In Memory ---

*NewlyCreated* - MBAMSWISSARMY
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-06-20 c:\windows\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
- c:\program files\Ask.com\Supertoolbar\UpdateTask.exe [2008-10-21 11:13]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.theprizeday.com/today.php
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath -
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-06-20 22:51
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2009-06-20 22:53
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-20 20:53
ComboFix2.txt 2009-06-20 19:58

Pre-Run: 2,646,118,400 bytes free
Post-Run: 2,636,652,544 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

230

Napomena, nikako ne mogu da nadjem taj eset nod32 koji prijavljuje.
pozzz

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Citat:Napomena, nikako ne mogu da nadjem taj eset nod32 koji prijavljuje.
pozzz


Evo ti link za deinstalaciju AV programa http://www.mycity.rs/Antivirus-programi/Deinstalacija-antivirus-programa.html

Stanje ?

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2006
 • Poruke: 14

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:18:13 PM, on 6/20/2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\marko\Desktop\provera\TR3.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = theprizeday.com/today.php
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: radiostanica Toolbar - {a10dc0cb-728f-456b-90f9-7fd1351e841a} - C:\Program Files\radiostanica\tbradi.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue Registry Booster] C:\Program Files\Uniblue\Registry Booster\RegistryBooster.exe /S
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

--
End of file - 4136 bytes

Sve deluje mnogo bolje...
hvala ti puno.
pozz

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

combofix /u

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/u".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 574 korisnika na forumu :: 0 registrovanih, 2 sakrivenih i 572 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Nema