Nestajanje sadržaja

Nestajanje sadržaja

offline
 • Pridružio: 02 Jul 2012
 • Poruke: 38

Pozdrav!

Problem se ispoljava kroz nestajanje sadržaja (tekst,slike i sve ostalo,delovi prozora,vidi sliku:
[img]http://www.mycity.rs/slika.php?slika=286204_51586822_IMG_0003.JPG[/img]
) Ali i tema se nekako vraća na onu klasičnu (staru) i kompjuter se drugačije gasi znači nema onog plavog shutdown kada se gasi nego nekako kroz neki prozor se gasi.
Problem je počeo da se javlja pre jedno 5 dana.Probam sam da vratim sistem preko system restore ali nije pomoglo.Takođe skenirao sam kompjuter sa avastom i malwarebytes ali ništa nisu pronašli.Takođe imam i neki folder u D disku koji ne mogu da obrišem.

dds logovi

DDS.txt

.
DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSx86
Internet Explorer: 8.0.6001.18702
Run by Windows XP at 21:05:41 on 2012-07-02
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.381.1033.18.895.279 [GMT -7:00]
.
AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
.
============== Running Processes ===============
.
C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
svchost.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
svchost.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\gigabyte\RCApp\RCApp.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://www.google.com/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
BHO: Office Document Cache Handler: {b4f3a835-0e21-4959-ba22-42b3008e02ff} - c:\progra~1\micros~2\office14\URLREDIR.DLL
TB: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe
uRun: [Google Update] "c:\documents and settings\windows xp\local settings\application data\google\update\GoogleUpdate.exe" /c
mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
mRun: [RCApp] c:\program files\gigabyte\rcapp\RCApp.exe
mRun: [PCMService] "c:\program files\cyberlink\powercinema\PCMService.exe"
mRun: [avast] "c:\program files\avast software\avast\avastUI.exe" /nogui
mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
dRunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office14\EXCEL.EXE/3000
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{B59AC0B1-5F32-4D42-A6DE-BDD80159EBFA} : DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\windows xp\application data\mozilla\firefox\profiles\0g0l3erf.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - google.com
FF - plugin: c:\documents and settings\windows xp\local settings\application data\google\update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_3_300_262.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npptools.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-2-18 721000]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2012-2-18 353688]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys [2012-1-22 242240]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-2-18 21256]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\avast software\avast\AvastSvc.exe [2012-2-18 44808]
R3 3xHybrid;3xHybrid service;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [2006-3-22 826752]
R3 ip100xp;TP-LINK 10/100Mbps PCI Network Adapter NT Driver;c:\windows\system32\drivers\ipfnd51.sys [2011-12-21 26752]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2012-2-17 136176]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-5-19 250056]
S3 Ambfilt;Ambfilt;c:\windows\system32\drivers\Ambfilt.sys [2011-12-21 1684736]
S3 gupdatem;Google Update Service (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2012-2-17 136176]
S3 mbamchameleon;mbamchameleon;c:\windows\system32\drivers\mbamchameleon.sys [2012-1-19 24064]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\mozilla maintenance service\maintenanceservice.exe [2012-4-25 113120]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]
S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2012-07-02 17:45:34 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\repository\FS
2012-07-02 17:45:34 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2012-06-28 05:26:10 -------- d-----w- c:\program files\Oracle
2012-06-28 05:25:57 143872 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl
2012-06-23 19:34:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\EA
2012-06-22 01:57:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\AnyCapture
2012-06-13 17:02:12 521728 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\jsdbgui.dll
2012-06-06 00:54:58 770384 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\msvcr100.dll
2012-06-06 00:54:58 421200 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\msvcp100.dll
.
==================== Find3M ====================
.
2012-07-02 17:58:08 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2012-07-02 17:58:07 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2012-06-28 12:52:37 721000 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2012-06-28 12:52:20 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2012-06-02 22:19:44 22040 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll.mui
2012-06-02 22:19:38 219160 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl
2012-06-02 22:19:38 15384 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl.mui
2012-06-02 22:19:34 15384 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll.mui
2012-06-02 22:19:30 17944 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll.mui
2012-06-02 22:18:58 275696 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll
2012-06-02 22:18:58 214256 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll
2012-06-02 22:18:58 17136 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll.mui
2012-05-31 13:22:09 599040 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll
2012-05-16 15:08:26 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2012-05-15 13:20:33 1863168 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2012-05-11 14:42:33 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll
2012-05-11 14:42:33 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
2012-05-11 11:38:02 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec
2012-05-05 02:29:22 772504 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
2012-05-05 02:29:16 687504 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2012-05-04 13:12:30 2192640 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2012-05-04 12:32:19 2069120 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
2012-05-02 13:46:36 139656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys
2012-04-04 22:56:40 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
.
============= FINISH: 21:07:51,01 ===============


mycity.rs/must-login.png

gmer logovi

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

rootrepeal logovi

mycity.rs/must-login.png

offline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15877
 • Gde živiš: Beograd

Pozdrav, igorr226

Citat:Takođe imam i neki folder u D disku koji ne mogu da obrišem.

Mozes li da postavis ScreenShot tog foldera

http://www.mycity.rs/Pitanja-i-predlozi/Pravljenje-screenshota.html

offline
 • Pridružio: 02 Jul 2012
 • Poruke: 38

Naravno, evo ga:Danas mi se ovo nestajanje sadržaja dogodilo 2 puta.Takođe neke veće igrice koje sam pre bez problema igrao sada rade minut-dva i same se isključe.Šta kažu logovi, da li su ok? Hvala! Smile

offline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15877
 • Gde živiš: Beograd

Arrow Tvoj kompjuter je čist što se malware-a tiče.


Arrow Koriscene programe potrebne za proveru malware-a mozes obrisati.


Arrow Preporucujem da za zastitu USB memorijskih uredjaja koristis MCShield v2. Nema nikakve veze sa AntiVirus-om tj. nece ometati njegov rad a pokazao se kao jedan od najboljih vida zastite od malware-a koji se prenosi putem USB mem. uredjaja. Skines, instaliras, ubodes USB mem. uredjaj, izvrsi se skeniranje nakon cega dobijes obavestenje da je uredjaj cist (ukoliko je stvarno tako); ili dobijes log u kome vidis informacije o malware-u koji je nadjen i obrisan.


Home Page MCShield-a ::Anti-Malware Tool:: v2: http://amf.mycity.rs/mcshield/

Vise o MCShield-u mozes saznati u ovim temama:
v1: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield.html
v2: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield-v2.html
Arrow Obavezno poseti temu "Testirajte da li vam je pretrazivac ranjiv", procitaj i isprati link koji stoji u njoj.
Link do teme je: http://www.mycity.rs/Web-browseri/Testirajte-da-li.....anjiv.html


Arrow Iz prilozenih izvestaja jedna stvar ukazuje da mozda drajveri prave problem. Posto u Ambulanti diskutujemo samo o malware-u, predlazem da otvoris temu u potforumu Drajveri, prethodno detaljno isprativsi ovo uputstvo, kako bi ti kolege pomogle da instaliras odgovarajuce drajvere u slucaju da nemas iste, i time eliminisali ovu mogucnost. U slucaju da ni drajveri ne pomazu, postoje jos neki predlozi za resavanje tvog problema sto ce ti biti predlozeno u tvojoj temi: http://www.mycity.rs/Windows/Nestajanje-sadrzaja.html#1364138
U istoj temi mozes zatraziti objasnjenje kako da se resis tog problematicnog foldera.


TwinHeadedEagle (AMF Tim)

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 636 korisnika na forumu :: 20 registrovanih, 1 sakriven i 615 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Andrija357, branko7, dragon986, Drug pukovnik, I AM THE KING, kunktator, MikeHammer, mikrimaus, miljannis, Misirac, Sale.S, sasash, Srki98, stegonosa, Toni, vasa.93, voja64, wizzardone, Yellow Pinky, yrraf