Pop-up problem

Pop-up problem

offline
 • Pridružio: 02 Jun 2009
 • Poruke: 8

Stalno mi iskacu neki prozori u Mozilli ... Pokretao sam silne skenere i programe za ciscenje ali bez uspjeha.Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:56, on 2009-06-02
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AvAgent.exe
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe
C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Logger\logmon.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\aswDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
C:\Program Files\Microsoft\Office Live\OfficeLiveSignIn.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Documents and Settings\DusanDj\Desktop\llu\llu.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\aswDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: System Update - {DA320635-F48C-4613-8325-D75A933C549E} - C:\Program Files\Lenovo\System Update\sulauncher.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = BAS.local
O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = BAS.local
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = BAS.local
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = BAS.local
O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: Domain = BAS.local
O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\Parameters: Domain = BAS.local
O20 - Winlogon Notify: AwayNotify - C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswMaiSv.exe
O23 - Service: avast! NetAgent - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AvAgent.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswWebSv.exe
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE
O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe
O23 - Service: System Update (SUService) - - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

--
End of file - 6642 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...Arrow Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa jedne od sledećih adresa na Desktop:


Bleeping Computer . . . . . Geeks to Go!
Klikni desnim tasterom na neki od linkova i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 02 Jun 2009
 • Poruke: 8

Napisano: 03 Jun 2009 8:22

ComboFix 09-06-01.03 - dusandj 2009-06-03 8:21.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.2038.1463 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\DusanDj\Desktop\ComboFix.exe
AV: avast! antivirus 4.8.1038 [VPS 090602-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-05-03 to 2009-06-03 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-06-02 07:16 . 2009-06-02 07:29 -------- d-----w- c:\program files\Navilog1
2009-05-27 07:16 . 2009-05-27 07:16 262144 ------w- c:\windows\system32\default_user_class.dat
2009-05-05 11:10 . 2009-05-05 11:10 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-05-05 10:49 . 2009-05-06 05:47 -------- d-----w- c:\windows\SxsCaPendDel

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-06-01 05:50 . 2008-05-17 02:56 5427 ----a-w- c:\windows\system32\EGATHDRV.SYS
2009-05-13 12:29 . 2008-11-27 13:56 1264000 ------w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2009-05-13 12:25 . 2008-11-27 13:56 93296 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
2009-05-13 12:25 . 2008-11-27 13:56 94032 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
2009-05-13 12:25 . 2008-12-08 06:56 114768 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2009-05-13 12:24 . 2008-12-08 06:56 20560 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2009-05-13 12:23 . 2008-11-27 13:56 51376 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2009-05-13 12:23 . 2008-11-27 13:56 23152 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2009-05-13 12:22 . 2008-11-27 13:56 26944 ------w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
2009-05-12 12:29 . 2008-11-27 13:56 97480 ------w- c:\windows\system32\AvastSSw.scr
2009-05-05 11:11 . 2009-01-15 13:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live
2009-05-05 10:41 . 2008-05-17 03:09 71960 ------w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-05-04 06:06 . 2006-04-30 07:12 86327 ------w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat
2009-04-06 11:04 . 2009-04-06 11:04 -------- d-----w- c:\program files\UPHClean
2009-03-06 14:22 . 2006-04-30 06:55 284160 ------w- c:\windows\system32\pdh.dll
2009-01-28 12:17 . 2008-12-24 08:12 2516 --sh--w- c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot_2009-05-27_07.13.44 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2009-06-03 06:01 . 2009-06-03 06:01 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_708.dat
+ 2009-05-27 07:17 . 2009-05-27 07:17 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_1d4.dat
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-02-06 3885408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\aswDisp.exe" [2009-05-12 81000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoWelcomeScreen"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\AwayNotify]
2006-04-18 17:05 49152 ------w- c:\program files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Speed Launch.lnk
backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-12-08 114768]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-12-08 20560]
R2 avast! NetAgent;avast! NetAgent;c:\program files\Alwil Software\Avast4\AvAgent.exe [2008-11-27 52160]
R2 smi2;smi2;c:\program files\SMI2\smi2.sys [2006-05-13 3968]
R3 pelmouse;Mouse Suite Driver;c:\windows\system32\drivers\PELMOUSE.SYS [2008-05-17 16384]
R3 pelusblf;USB Mouse Low Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\PELUSBLF.SYS [2008-05-17 9216]

--- Other Services/Drivers In Memory ---

*Deregistered* - uphcleanhlp

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\DusanDj\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\dqbfwvo8.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - google.com
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=
FF - component: c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\components\NPFFAddOn.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava11.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava12.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava13.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava14.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava32.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJPI150_06.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPOJI610.dll
FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-06-03 08:22
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(944)
c:\program files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(488-)
c:\windows\system32\PROCHLP.DLL
c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
.
Completion time: 2009-06-03 8:23
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-03 06:23
ComboFix2.txt 2009-05-05 08:30
ComboFix3.txt 2009-03-30 11:52

Pre-Run: 127,914,237,952 bytes free
Post-Run: 127,905,783,808 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

Current=2 Default=2 Failed=1 LastKnownGood=4 Sets=1,2,3,4
123 --- E O F --- 2009-05-13 13:44

Dopuna: 03 Jun 2009 8:25

Evo, dok sam postavljao ovaj Combo log, iskocio mi je ovaj prozor. Znaci, samo Mycity mi je bio otvoren.


offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:


Folder::
c:\program files\Network Optimizer

Firefox::
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\DusanDj\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\dqbfwvo8.default\
FF - component: c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\components\NPFFAddOn.dllSnimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

offline
 • Pridružio: 02 Jun 2009
 • Poruke: 8

ComboFix 09-06-01.03 - dusandj 2009-06-04 8:15.5 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.2038.1324 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\DusanDj\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: c:\documents and settings\DusanDj\Desktop\CFScript.txt
AV: avast! antivirus 4.8.1038 [VPS 090603-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
* Created a new restore point
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\program files\Network Optimizer
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\Data\config.dat
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\chrome.manifest
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\chrome\content\NPAddOn.js
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\chrome\content\NPAddOn.xul
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\chrome\NPAddOn.jar
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\components\NPFFAddOn.dll
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\components\NPFFAddOn.xpt
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\components\NPFFHelperComponent.js
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\FF\install.rdf
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\NPCommon.dll
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\NPIEAddOn.dll
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\unins000.dat
c:\program files\Network Optimizer\1.1.0.1400\unins000.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-05-04 to 2009-06-04 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-06-02 07:16 . 2009-06-02 07:29 -------- d-----w- c:\program files\Navilog1
2009-05-27 07:16 . 2009-05-27 07:16 262144 ------w- c:\windows\system32\default_user_class.dat
2009-05-05 11:10 . 2009-05-05 11:10 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-05-05 10:49 . 2009-05-06 05:47 -------- d-----w- c:\windows\SxsCaPendDel

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-06-01 05:50 . 2008-05-17 02:56 5427 ------w- c:\windows\system32\EGATHDRV.SYS
2009-05-13 12:29 . 2008-11-27 13:56 1264000 ------w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2009-05-13 12:25 . 2008-11-27 13:56 93296 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
2009-05-13 12:25 . 2008-11-27 13:56 94032 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
2009-05-13 12:25 . 2008-12-08 06:56 114768 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2009-05-13 12:24 . 2008-12-08 06:56 20560 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2009-05-13 12:23 . 2008-11-27 13:56 51376 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2009-05-13 12:23 . 2008-11-27 13:56 23152 ------w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2009-05-13 12:22 . 2008-11-27 13:56 26944 ------w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
2009-05-12 12:29 . 2008-11-27 13:56 97480 ------w- c:\windows\system32\AvastSSw.scr
2009-05-05 11:11 . 2009-01-15 13:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live
2009-05-05 10:41 . 2008-05-17 03:09 71960 ------w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-05-04 06:06 . 2006-04-30 07:12 86327 ------w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat
2009-04-06 11:04 . 2009-04-06 11:04 -------- d-----w- c:\program files\UPHClean
2009-03-06 14:22 . 2006-04-30 06:55 284160 ------w- c:\windows\system32\pdh.dll
2009-01-28 12:17 . 2008-12-24 08:12 2516 --sh--w- c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot_2009-05-27_07.13.44 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2009-06-04 05:49 . 2009-06-04 05:49 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_704.dat
+ 2009-06-04 05:49 . 2009-06-04 05:49 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_1cc.dat
- 2009-05-05 08:33 . 2009-05-05 08:33 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_1cc.dat
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-02-06 3885408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\aswDisp.exe" [2009-05-12 81000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoWelcomeScreen"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\AwayNotify]
2006-04-18 17:05 49152 ------w- c:\program files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Speed Launch.lnk
backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-12-08 114768]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-12-08 20560]
R2 avast! NetAgent;avast! NetAgent;c:\program files\Alwil Software\Avast4\AvAgent.exe [2008-11-27 52160]
R2 smi2;smi2;c:\program files\SMI2\smi2.sys [2006-05-13 3968]
R3 pelmouse;Mouse Suite Driver;c:\windows\system32\drivers\PELMOUSE.SYS [2008-05-17 16384]
R3 pelusblf;USB Mouse Low Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\PELUSBLF.SYS [2008-05-17 9216]

--- Other Services/Drivers In Memory ---

*Deregistered* - uphcleanhlp

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\DusanDj\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\dqbfwvo8.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - google.com
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava11.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava12.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava13.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava14.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJava32.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPJPI150_06.dll
FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\NPOJI610.dll
FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-06-04 08:18
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(940)
c:\program files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll
.
Completion time: 2009-06-04 8:18
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-04 06:18
ComboFix2.txt 2009-06-03 06:23
ComboFix3.txt 2009-05-05 08:30
ComboFix4.txt 2009-03-30 11:52

Pre-Run: 128,424,075,264 bytes free
Post-Run: 128,404,451,328 bytes free

Current=2 Default=2 Failed=1 LastKnownGood=4 Sets=1,2,3,4
131 --- E O F --- 2009-05-13 13:44

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Kakvo je sada stanje? Ima li reklamnih prozora?

offline
 • Pridružio: 02 Jun 2009
 • Poruke: 8

Sve je u redu.Hvala Vam mnogo,najbolji ste!

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

combofix /u

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/u".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.I to bi bilo sve...

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 481 korisnika na forumu :: 10 registrovanih, 1 sakriven i 470 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 4channer, bigfoot, cikadeda, CrazySerb_MLD, djordje92sm, Nikola123452, sabros, Steeeefan, Van, VJ