Problem sa trojancem i mem karticom

1

Problem sa trojancem i mem karticom

offline
 • Pridružio: 30 Jul 2009
 • Poruke: 233

Problem počinje od mog pokušaja da sa memorijske kartice povratim oštećene slike. Isprobavajući razne programe nakupila sam više kojekakvih virusa i nakon skeniranja avastom koji je kao sve očistio odustala od pokušaja da vratim slike. Htela sam da formatiram karticu ali ni to više ne mogu napiše nešto kao windous ne može da završi formatiranje, da bi mi se počeo pojavljivati malte ne na svakih nekoliko minuta avastov prozor sa obaveštenjem da je blokirao trojanca i da ga je smestio u kovčeg i da ne treba sprovoditi nikakve dalje akcije. Da li sam trebala ili ne, tek prvi put kada je to izbacio ja sam obrisala taj folder ili već šta je "iswizard". Međutim to se na svakih desetak minuta pojavljuje i svaki put u kovčegu avasta stoji još jedan novi. Skenirala sam sa malvarebytes anti malware i on ga je našao i kao obrisao, ali sve se isto dešava a karticu i dalje ne mogu da formatiram. Da li su ta dva problema povezana? Okačiću log od dds-a i ako sam dobro razumela ovde treba da iskopiram to isto:

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 10.0.9200.16635 BrowserJavaVersion: 10.25.2
Run by Administrator at 12:21:55 on 2013-07-24
Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.1.1252.1.1033.18.960.102 [GMT 2:00]
.
AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}
SP: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}
SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe
C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files\HP\HP UT LEDM\bin\hppusg.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\System32\StikyNot.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.153\GoogleCrashHandler.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Windows\System32\WUDFHost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12
C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://www.mysearchresults.com/?c=3501&t=01
uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie
uSearch Page = hxxp://www.google.com
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
mStart Page = hxxp://websearch.helpmefindyour.info/?pid=924&r=2013/04/15&hid=3654486204&lg=EN&cc=RS
uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre7\bin\ssv.dll
BHO: DefaultTab Browser Helper: {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} - c:\users\administrator\appdata\roaming\defaulttab\defaulttab\DefaultTabBHO.dll
BHO: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll
BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre7\bin\jp2ssv.dll
TB: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll
uRun: [Sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun
uRun: [RESTART_STICKY_NOTES] c:\windows\system32\StikyNot.exe
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /minimized /regrun
uRun: [tsiVideo] rundll32.exe c:\users\admini~1\appdata\local\temp\\tsiVi032.dll,start
mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe"
mRun: [UnlockerAssistant] "c:\program files\unlocker\UnlockerAssistant.exe"
mRun: [NeroFilterCheck] c:\program files\common files\ahead\lib\NeroCheck.exe
mRun: [Smart File Advisor] "c:\program files\smart file advisor\sfa.exe" /checkassoc
mRun: [avast] "c:\program files\avast software\avast\avastUI.exe" /nogui
mRun: [HPUsageTrackingLEDM] "c:\program files\hp\hp ut ledm\bin\hppusg.exe" "c:\program files\hp\hp ut ledm\"
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
StartupFolder: c:\users\admini~1\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\autoru~1\atnotes.lnk - c:\program files\atnotes\ATnotes.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~1\office12\EXCEL.EXE/3000
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office12\ONBttnIE.dll
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
TCP: NameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{8BECAA74-6202-478C-A0D6-45EA4BD77906} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:\program files\google\chrome\application\28.0.1500.72\installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\administrator\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\izjgp2ku.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://websearch.helpmefindyour.info/?pid=924&r=2013/04/15&hid=3654486204&lg=EN&cc=RS&l=1&q=
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.com
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://websearch.helpmefindyour.info/?pid=924&r=2013/04/15&hid=3654486204&lg=EN&cc=RS&l=1&q=
FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 11.0\reader\air\nppdf32.dll
FF - plugin: c:\program files\foxit software\foxit reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll
FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll
FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll
FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\5.1.20125.0\npctrlui.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_6_602_171.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npmproxy.dll
FF - ExtSQL: 2013-06-28 14:31; badge@darktrojan.net; c:\users\administrator\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\izjgp2ku.default\extensions\badge@darktrojan.net.xpi
FF - ExtSQL: 2013-07-01 06:55; simplemail@telega.phpnet.us; c:\users\administrator\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\izjgp2ku.default\extensions\simplemail@telega.phpnet.us
FF - ExtSQL: 2013-07-16 07:23; {82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}; c:\program files\mozilla firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}
FF - ExtSQL: 2013-07-23 08:31; addon@defaulttab.com; c:\users\administrator\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\izjgp2ku.default\extensions\addon@defaulttab.com.xpi
.
---- FIREFOX POLICIES ----
FF - user.js: extensions.delta.tlbrSrchUrl -
FF - user.js: extensions.delta.id - c4cc314d000000000000c83a35d21ed1
FF - user.js: extensions.delta.appId - {C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
FF - user.js: extensions.delta.instlDay - 15810
FF - user.js: extensions.delta.vrsn - 1.8.16.16
FF - user.js: extensions.delta.vrsni - 1.8.16.16
FF - user.js: extensions.delta.vrsnTs - 1.8.16.167:20:13
FF - user.js: extensions.delta.prtnrId - delta
FF - user.js: extensions.delta.prdct - delta
FF - user.js: extensions.delta.aflt - babsst
FF - user.js: extensions.delta.smplGrp - none
FF - user.js: extensions.delta.tlbrId - base
FF - user.js: extensions.delta.instlRef - sst
FF - user.js: extensions.delta.dfltLng - en
FF - user.js: extensions.delta.excTlbr - false
FF - user.js: extensions.delta.ffxUnstlRst - true
FF - user.js: extensions.delta.admin - false
FF - user.js: extensions.delta.autoRvrt - false
FF - user.js: extensions.delta.rvrt - false
FF - user.js: extensions.delta.newTab - false
user_pref('extensions.autoDisableScopes', 0);user_pref('security.csp.enable', false);user_pref('security.OCSP.enabled', 0);user_pref('extensions.blocklist.enabled', false);
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 AFS;AFS;c:\windows\system32\drivers\AFS.SYS [2012-12-27 77004]
R0 aswRvrt;aswRvrt;c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-3-18 49376]
R0 aswVmm;aswVmm;c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-3-18 175176]
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-3-18 770344]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-3-18 369584]
R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0;ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service;c:\program files\common files\abbyy\finereader\9.00\licensing\pe\NetworkLicenseServer.exe [2008-10-27 759072]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-3-18 29816]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-3-18 66336]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\avast software\avast\AvastSvc.exe [2013-5-17 46808]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
R2 DefaultTabUpdate;DefaultTabUpdate;c:\users\administrator\appdata\roaming\defaulttab\defaulttab\DTUpdate.exe [2013-7-23 107520]
R2 HPSIService;HP SI Service;c:\windows\system32\HPSIsvc.exe [2013-3-26 99896]
R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamscheduler.exe [2013-2-26 418376]
R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamservice.exe [2013-2-26 701512]
R2 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:\programdata\skype\toolbars\skype c2c service\c2c_service.exe [2013-7-12 3289472]
R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-2-26 22856]
S2 DefaultTabSearch;DefaultTabSearch;c:\program files\defaulttab\DefaultTabSearch.exe [2013-2-11 572928]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\skype\updater\Updater.exe [2013-6-21 162408]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 GemCCID;GemCCID;c:\windows\system32\drivers\GemCCID.sys [2012-3-28 96640]
S3 mvusbews;USB EWS Device;c:\windows\system32\drivers\mvusbews.sys [2012-12-24 17408]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-11-20 14848]
S3 StorSvc;Storage Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted [2009-7-14 20992]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2012-11-20 49664]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-07-24 08:22:11 -------- d-----w- c:\program files\File Recovery
2013-07-24 07:49:49 -------- d-----w- c:\program files\Recovery Software
2013-07-24 07:02:23 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes' Anti-Malware (portable)
2013-07-24 06:31:44 216064 ----a-w- c:\windows\system32\gcapi_dll.dll
2013-07-24 06:07:56 7143960 ----a-w- c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{3ac8b7bb-76ef-4c87-a495-06dbbc839eb2}\mpengine.dll
2013-07-23 10:36:15 2557728 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvcr.dll
2013-07-23 10:35:02 14092904 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv32.dll
2013-07-23 10:34:59 9818728 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dum.dll
2013-07-23 10:34:57 2892904 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll
2013-07-23 10:34:56 2506344 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll
2013-07-23 10:34:54 4553832 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll
2013-07-23 10:34:51 10267240 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll
2013-07-23 10:34:50 1625192 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll
2013-07-23 10:34:45 11008040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
2013-07-23 08:33:06 -------- d-----w- c:\program files\Kroll Ontrack
2013-07-23 07:54:57 -------- d-----w- c:\program files\PhotoRescue PC
2013-07-23 07:02:05 -------- d-----w- c:\users\administrator\appdata\roaming\OfficeRecovery.6d86fc5d
2013-07-23 07:02:05 -------- d-----w- c:\users\administrator\appdata\roaming\OfficeRecovery
2013-07-23 06:46:26 -------- d-----w- c:\users\administrator\SyncFolder
2013-07-23 06:35:48 -------- d-----w- c:\program files\MyPC Backup
2013-07-23 06:31:45 -------- d-----w- c:\program files\DefaultTab
2013-07-23 06:31:33 -------- d-----w- c:\users\administrator\appdata\roaming\DefaultTab
2013-07-23 06:30:31 -------- d-----w- c:\program files\OApps
2013-07-23 06:30:20 -------- d-----w- c:\programdata\Tarma Installer
2013-07-12 12:42:18 6129024 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\extensions\{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}\components\SkypeFfComponent.dll
2013-07-12 12:42:18 6129024 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\browser\extensions\{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}\components\SkypeFfComponent.dll
2013-07-10 11:39:40 -------- d-----w- C:\KvartalniIzvestajiUJN
2013-07-10 06:39:48 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft
2013-07-01 04:50:52 94632 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll
.
==================== Find3M ====================
.
2013-07-24 05:51:39 692104 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2013-07-24 05:51:38 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-07-01 04:50:30 867240 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
2013-07-01 04:50:30 789416 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2013-06-28 07:51:55 770344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2013-06-28 07:51:55 175176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys
2013-06-11 23:43:37 1767936 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2013-06-11 23:43:00 2877440 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll
2013-06-11 23:42:58 61440 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll
2013-06-11 23:42:58 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll
2013-06-11 22:51:45 71680 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
2013-06-07 02:37:52 2706432 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
2013-05-09 08:59:10 61680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys
2013-05-09 08:59:10 49376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
2013-05-09 08:59:09 66336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2013-05-09 08:58:37 41664 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2013-05-02 00:06:08 238872 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
.
============= FINISH: 12:23:35.43 ===============

https://www.mycity.rs/must-login.png


offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10615
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Arrow Korak 1

Preuzmi "Xplode"-ov AdwCleaner i sačuvaj ga na Desktop
Dvoklikom pokreni program.
Klikni na dugme Delete i pričekaj da program završi.
Program će zatvoriti sve aktivne programe i izbaciti prozor sa tim upozorenjem. Klikni OK kao potvrdu.
Na sljedeća dva prozora koja se otvore (Informations i Restart required ) klikni OK

Računar će se restartovati, a potom otvoriti Notepad (C:\AdwCleaner[S1].txt) sa izvještajem.
Sačuvaj taj izvještaj na Desktop i okači ga uz poruku koristeći opciju "Prikači fajl"

Napomena: Izvještaj ce takođe biti sačuvan na C:\AdwCleaner[S1].txtArrow Korak 2

Preuzmite program GMER sa donjeg linka na Desktop:


GMER download
Kliknite dati link;
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberite Desktop i kliknite Save.Dvoklikom pokrenite GMER.
Sačekajte da se završi uvodno skeniranje - ukoliko se pojavi bilo kakav upit, kliknite No;

kliknite Scan i sačekajte da skeniranje bude završeno;

kliknite Save ... - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer1);

kliknite desnim tasterom u prozor programa Gmer i odaberite Options > 3rd party - kliknite Scan;

po završetku skeniranja kliknite Save ... - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer2);

kliknite taster >>> i odaberite Autostart karticu;

po završetku kratkotrajnog skeniranja, kliknite Copy;

otvorite Notepad i u njega postavite kopirani tekst - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer3);


Slikoviti prikaz postupka

Priložite sva tri izveštaja uz poruku korišćenjem opcije Prikači fajl.

offline
 • Pridružio: 30 Jul 2009
 • Poruke: 233

Napisano: 24 Jul 2013 17:02

Taj kompjuter mi je na poslu pa ako se odnosi na vrus onda mogu tek sutra ujutro da probam a ako se nesto od navedenog (Preuzmi "Xplode"-ov AdwCleaner i sačuvaj ga na Desktop) odnosi na memorijsku karticu to mogu odmah da probam, posto je kod mene. Trenutno sam u os -ubuntu i tu bez nekog posebnog programa mogu da skinem slike koje u windousu ne vidim (sa pomenute kartice) ali ni u ovom programu ne mogu da izvrsim format kartice - mogu recimo da obrisem jedan po jedan fajl i da ispraznim korpu ali kada ponovo otvorim karticu sve je tu- stvarno uvrnuto!!!

Dopuna: 24 Jul 2013 17:04

Da li cu biti bezobrazna ako sve to uradim i na ovom kompu pa da ujutro proverim i onaj drugi?

Dopuna: 24 Jul 2013 17:05

Nastavak- obzirom da ni na ovom (kucnom) takodje ne mogu da formatiram karticu

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10615
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Da li je taj računar na pslu tvoj lični računar ili račuanr od firme?

offline
 • Pridružio: 30 Jul 2009
 • Poruke: 233

Napisano: 24 Jul 2013 19:00

Racunar od firme ali mogu reci donekle da je i moj, posto samo ja na njemu radim

Dopuna: 24 Jul 2013 19:03

Barem ce biti "moj" dok radim

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10615
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

http://www.mycity.rs/Ambulanta/Pravila-ovog-dela-foruma.html

Citat:9. nemojte se obraćati za pomoć oko čišćenja računara na poslu. Firma zarađuje zahvaljujući tim računarima, pa je red i da plati nekome da im te računare očisti;

Nažalost, pravila su pravila.


Arrow

Ukoliko sumnjaš da ti je inficiran računar koji ti posjeduješ (u tvojoj kući) i na kom se nalazi Windows, otvori novu temu u Ambulanti prateći uputstvo za otvaranje teme isto kao i postavi izvještaje sa tvog računara.

offline
 • Pridružio: 30 Jul 2009
 • Poruke: 233

Napisano: 24 Jul 2013 20:01

https://www.mycity.rs/must-login.png

Dopuna: 24 Jul 2013 20:08

Ovo je sve sa mog kucnog racunara taj na poslu mi je dostupan tek sutra /da li i pored toga moram da ponavljam temu (tj tzv poslovni racunar ne sluzi kao sredstvo za zaradu, vec je moje sredstvo rada/ moj posao je samo administrativna neophodnost nesto bez cega nijedna firma ne moze/ administracija/ ali ako je takvo pravilo onda ok)
https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10615
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Napisano: 24 Jul 2013 20:09

Sass Drake ::
Ukoliko sumnjaš da ti je inficiran računar koji ti posjeduješ (u tvojoj kući) i na kom se nalazi Windows, otvori novu temu u Ambulanti prateći uputstvo za otvaranje teme isto kao što si otvorila ovu temu i postavi izvještaje sa tvog računara.


Dopuna: 24 Jul 2013 20:10

Ove izvještaje, koje si maločas postavila takođe okači u novu temu.

offline
 • Pridružio: 30 Jul 2009
 • Poruke: 233

Napisano: 24 Jul 2013 20:20

Vazi, hvala.

Dopuna: 24 Jul 2013 20:32

Kada pokusam da skinem dds sa ponudjenog linka samo mi otvori praznu stranu / u cemu je problem?

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10615
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Probaj odavde da preuzmeš DDS.
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.exe

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 654 korisnika na forumu :: 34 registrovanih, 2 sakrivenih i 618 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 9k38, _Rade, aleksmajstor, apostata, Cirkon, Doca, dragoljub11987, Georgius, kovinacc, Kruger, ljuba, MarKhan, Marko Marković, MB120mm, nemkea71, nenad81, nuke92, Oluj2.1, pera12345, piton, pristinski korpus, Profica, Recce, ruseskij, Sale.S, segax1, shone34, Smiljke, vathra, Vlad000, vlvl, W123, YU-UKI, 1107