Provera loga

1

Provera loga

offline
 • Nihlist
 • Pridružio: 28 Maj 2009
 • Poruke: 725
 • Gde živiš: Beograd

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 4:38:38 PM, on 5/30/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\WINDOWS\vcdplayx.exe
C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vcdplayx] "C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
O4 - HKLM\..\Run: [System Updater] C:\WINDOWS\system32\Sysupd\sysupd.exe -detach
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1993962763-2111687655-725345543-1005\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Samra')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Norton2009 Reset (.norton2009Reset) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton2009Reset.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--
End of file - 7607 bytes

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa jedne od sledećih adresa na Desktop:


Bleeping Computer . . . . . Geeks to Go!
Klikni desnim tasterom na neki od linkova i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Nihlist
 • Pridružio: 28 Maj 2009
 • Poruke: 725
 • Gde živiš: Beograd

Napisano: 30 Maj 2009 18:58

ComboFix 09-05-30.01 - Computer 05/30/2009 18:45.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.2047.1200 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Computer\My Documents\Downloads\ComboFix.exe
AV: ESET Smart Security 4.0 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
FW: ESET Personal firewall *enabled* {E5E70D32-0101-4340-86A3-A7B0F1C8FFE0}
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\program files\Norton2009Reset.exe
c:\windows\system32\d3d10core.dll
c:\windows\system32\D3DX10d_39.dll
c:\windows\system32\dxgi.dll
D:\Autorun.inf

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Service_.norton2009Reset


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-04-28 to 2009-05-30 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-05-28 11:02 . 2009-05-28 11:02 -------- d-----w c:\program files\VisualTaskTips
2009-05-28 10:52 . 2009-05-28 10:52 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro
2009-05-28 10:27 . 2009-05-28 10:29 -------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2009-05-28 10:27 . 2009-05-28 10:29 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2009-05-23 09:49 . 1999-12-17 07:13 86016 ----a-w c:\windows\unvise32.exe
2009-05-23 08:14 . 2009-05-23 08:14 40960 ----a-r c:\documents and settings\Computer\Application Data\Microsoft\Installer\{E8870D92-54F6-4AC7-82D0-7DCDFB1F00AE}\hltv.exe_E8870D9254F64AC782D07DCDFB1F00AE.exe
2009-05-23 08:14 . 2009-05-23 08:14 40960 ----a-r c:\documents and settings\Computer\Application Data\Microsoft\Installer\{E8870D92-54F6-4AC7-82D0-7DCDFB1F00AE}\hlds.exe_E8870D9254F64AC782D07DCDFB1F00AE.exe
2009-05-23 08:14 . 2009-05-23 08:14 3262 ----a-r c:\documents and settings\Computer\Application Data\Microsoft\Installer\{E8870D92-54F6-4AC7-82D0-7DCDFB1F00AE}\hl.exe1_E8870D9254F64AC782D07DCDFB1F00AE.exe
2009-05-23 08:14 . 2009-05-23 08:14 3262 ----a-r c:\documents and settings\Computer\Application Data\Microsoft\Installer\{E8870D92-54F6-4AC7-82D0-7DCDFB1F00AE}\hl.exe_E8870D9254F64AC782D07DCDFB1F00AE.exe
2009-05-23 08:14 . 2009-05-23 08:14 10134 ----a-r c:\documents and settings\Computer\Application Data\Microsoft\Installer\{E8870D92-54F6-4AC7-82D0-7DCDFB1F00AE}\ARPPRODUCTICON.exe
2009-05-23 07:50 . 2009-05-23 07:54 315424 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat
2009-05-19 10:23 . 2009-05-19 10:23 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\Symantec
2009-05-19 09:41 . 2009-05-20 10:18 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton
2009-05-19 09:41 . 2009-05-19 09:41 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\NortonInstaller
2009-05-18 19:07 . 2009-05-24 19:22 -------- d-----w c:\program files\ATS2
2009-05-18 17:59 . 2009-05-18 17:59 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\ConeXware
2009-05-18 17:58 . 2009-05-28 10:54 -------- d-----w c:\program files\PowerArchiver
2009-05-18 16:59 . 2009-05-30 15:09 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Symantec Shared
2009-05-18 16:59 . 2009-05-30 15:07 -------- d-----w c:\program files\Norton Security Scan
2009-05-18 11:53 . 2009-05-18 18:51 -------- d-----w c:\windows\system32\Adobe
2009-05-18 11:40 . 2009-05-20 10:36 1 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\OpenOffice.org\3\user\uno_packages\cache\stamp.sys
2009-05-18 11:39 . 2009-05-18 11:39 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\OpenOffice.org
2009-05-18 11:38 . 2009-05-18 11:38 -------- d-----w c:\program files\JRE
2009-05-18 11:38 . 2009-05-18 11:38 -------- d-----w c:\program files\OpenOffice.org 3
2009-05-18 11:37 . 2009-05-18 11:37 410984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll
2009-05-18 11:37 . 2009-05-18 11:37 -------- d-----w c:\program files\Java
2009-05-18 11:29 . 2009-05-18 11:29 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\GoBit Games
2009-05-18 11:29 . 2009-05-18 11:29 -------- d-----w c:\program files\GoBit Games
2009-05-18 10:58 . 2009-05-18 10:59 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\GetRightToGo
2009-05-16 08:35 . 2009-05-16 08:35 -------- d-sh--w c:\documents and settings\LocalService\IETldCache
2009-05-15 14:19 . 2009-03-26 15:04 110592 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\{81BF1D23-5F17-408D-AC6B-BD6DF7CAF670}\components\XpcomOpusConnector.dll
2009-05-15 14:03 . 2009-05-15 14:04 -------- d-----w C:\totalcmd
2009-05-15 14:03 . 2008-07-29 05:04 545 ----a-w c:\windows\UC.PIF
2009-05-15 14:03 . 2008-07-29 05:04 545 ----a-w c:\windows\RAR.PIF
2009-05-15 14:03 . 2008-07-29 05:04 545 ----a-w c:\windows\PKZIP.PIF
2009-05-15 14:03 . 2008-07-29 05:04 545 ----a-w c:\windows\PKUNZIP.PIF
2009-05-15 14:03 . 2008-07-29 05:04 545 ----a-w c:\windows\NOCLOSE.PIF
2009-05-15 14:03 . 2008-07-29 05:04 545 ----a-w c:\windows\LHA.PIF
2009-05-15 14:03 . 2008-07-29 05:04 545 ----a-w c:\windows\ARJ.PIF
2009-05-15 13:05 . 2009-05-15 13:05 -------- d-----w c:\program files\Kaspersky Lab
2009-05-15 13:03 . 2009-05-15 13:03 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Windows Search
2009-05-15 12:59 . 2009-05-15 12:59 728858 ----a-w c:\program files\Common Files\unins000.exe
2009-05-15 12:51 . 2009-05-15 12:51 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab Setup Files
2009-05-14 13:47 . 2009-05-14 13:47 107256 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys
2009-05-13 12:05 . 2009-05-24 08:29 -------- d-----w c:\documents and settings\Samra
2009-05-13 11:44 . 2009-05-13 11:45 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\ApplicationHistory
2009-05-13 11:31 . 2009-05-13 11:31 -------- d-----w c:\windows\system32\XPSViewer
2009-05-13 11:31 . 2009-05-13 11:31 -------- d-----w c:\program files\Reference Assemblies
2009-05-13 11:31 . 2008-07-06 12:06 89088 -c----w c:\windows\system32\dllcache\filterpipelineprintproc.dll
2009-05-13 11:31 . 2008-07-06 12:06 575488 -c----w c:\windows\system32\dllcache\xpsshhdr.dll
2009-05-13 11:31 . 2008-07-06 12:06 575488 ------w c:\windows\system32\xpsshhdr.dll
2009-05-13 11:31 . 2008-07-06 12:06 117760 ------w c:\windows\system32\prntvpt.dll
2009-05-13 11:31 . 2008-07-06 10:50 597504 -c----w c:\windows\system32\dllcache\printfilterpipelinesvc.exe
2009-05-13 11:31 . 2008-07-06 12:06 1676288 -c----w c:\windows\system32\dllcache\xpssvcs.dll
2009-05-13 11:31 . 2008-07-06 12:06 1676288 ------w c:\windows\system32\xpssvcs.dll
2009-05-13 10:39 . 2009-05-13 10:39 -------- d-sh--w c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache
2009-05-13 10:39 . 2009-05-13 10:39 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\Identities
2009-05-13 10:39 . 2009-05-13 10:39 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Windows Desktop Search
2009-05-13 10:38 . 2009-05-13 10:38 -------- d-----w c:\program files\Windows Desktop Search
2009-05-13 10:38 . 2009-05-13 10:38 -------- d-----w c:\windows\system32\GroupPolicy
2009-05-13 10:38 . 2008-03-07 17:02 98304 -c----w c:\windows\system32\dllcache\nlhtml.dll
2009-05-13 10:38 . 2008-03-07 17:02 29696 -c----w c:\windows\system32\dllcache\mimefilt.dll
2009-05-13 10:38 . 2008-03-07 17:02 192000 -c----w c:\windows\system32\dllcache\offfilt.dll
2009-05-13 10:37 . 2009-05-13 10:37 -------- d-----w c:\windows\system32\URTTemp
2009-05-13 10:26 . 2009-05-13 10:26 -------- d-----w c:\program files\Microsoft Silverlight
2009-05-13 10:11 . 2009-05-18 10:41 -------- d-----w c:\program files\EsetOnlineScanner
2009-05-12 19:45 . 2009-05-12 19:45 -------- d-----w c:\program files\Photo Story 3 for Windows
2009-05-12 14:40 . 2008-10-16 12:06 268648 ----a-w c:\windows\system32\mucltui.dll
2009-05-12 14:40 . 2008-10-16 12:06 208744 ----a-w c:\windows\system32\muweb.dll
2009-05-12 13:02 . 2009-05-30 14:25 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Tracing
2009-05-12 13:01 . 2009-05-13 10:39 -------- d-----w c:\program files\Microsoft
2009-05-12 13:01 . 2009-05-12 13:01 -------- d-----w c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-05-12 13:01 . 2009-05-12 13:02 -------- d-----w c:\program files\Windows Live
2009-05-12 12:53 . 2009-05-12 12:53 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Windows Live
2009-05-12 12:50 . 2008-04-14 00:12 26624 ----a-w c:\documents and settings\LocalService\Application Data\Microsoft\UPnP Device Host\upnphost\udhisapi.dll
2009-05-12 12:49 . 2009-05-17 06:48 -------- d-----w c:\program files\Windows Media Connect 2
2009-05-12 12:47 . 2009-05-12 12:48 -------- d-----w c:\windows\system32\drivers\UMDF
2009-05-12 12:47 . 2009-05-12 12:47 -------- d-----w c:\windows\system32\LogFiles
2009-05-12 11:47 . 2009-05-12 11:47 -------- d-sh--w c:\documents and settings\Computer\PrivacIE
2009-05-12 11:46 . 2009-05-12 11:46 -------- d-sh--w c:\documents and settings\Computer\IETldCache
2009-05-12 11:45 . 2009-05-12 11:45 -------- d-----w c:\windows\ie8updates
2009-05-12 11:45 . 2009-04-25 05:30 102400 -c----w c:\windows\system32\dllcache\iecompat.dll
2009-05-12 11:44 . 2009-05-12 11:45 -------- dc-h--w c:\windows\ie8
2009-05-12 11:33 . 2009-05-12 11:33 -------- d-----w c:\program files\uTorrent
2009-05-12 11:33 . 2009-05-24 19:47 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\uTorrent
2009-05-11 12:57 . 2009-05-11 12:57 -------- d-----w c:\program files\SCi
2009-05-11 12:21 . 2009-05-11 12:21 -------- d-----w c:\windows\system32\scripting
2009-05-11 12:21 . 2009-05-11 12:21 -------- d-----w c:\windows\l2schemas
2009-05-11 12:21 . 2009-05-11 12:21 -------- d-----w c:\windows\system32\en
2009-05-11 12:21 . 2009-05-11 12:21 -------- d-----w c:\windows\system32\bits
2009-05-11 12:18 . 2009-05-11 12:18 -------- d-----w c:\windows\ServicePackFiles
2009-05-11 12:05 . 2004-08-03 20:29 73216 ------w c:\windows\system32\drivers\atintuxx.sys
2009-05-11 11:27 . 2009-05-11 11:27 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\Cooliris
2009-05-11 11:27 . 2009-04-30 14:55 1161626 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\libs\avcodec-51.dll
2009-05-11 11:27 . 2009-04-30 14:56 954368 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\libs\PicLensHelper.exe
2009-05-11 11:27 . 2009-04-30 14:56 103424 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\libs\pixomatic.dll
2009-05-11 11:27 . 2009-04-30 14:55 71652 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\libs\avutil-49.dll
2009-05-11 11:27 . 2009-04-30 14:55 65536 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\components\coolirisstub.dll
2009-05-11 11:27 . 2009-04-30 14:56 344064 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\libs\LaunchCooliris.exe
2009-05-11 11:27 . 2009-04-30 14:55 4534272 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\libs\cooliris19.dll
2009-05-11 11:27 . 2009-04-30 14:55 131868 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\libs\avformat-52.dll
2009-05-10 10:55 . 2009-05-10 10:59 -------- d-----w c:\program files\DAEMON Tools Pro
2009-05-10 10:55 . 2009-05-10 10:55 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\DAEMON Tools Pro
2009-05-10 09:59 . 2009-05-10 09:59 721904 ----a-w c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2009-05-10 09:59 . 2009-05-10 09:59 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\DAEMON Tools Pro
2009-05-10 06:01 . 2009-05-11 12:43 -------- d-----w c:\program files\Call of Duty
2009-05-05 22:07 . 2009-05-05 22:07 -------- d-----w c:\program files\MSXML 4.0
2009-05-04 20:14 . 2009-05-04 20:14 36864 ----a-w c:\windows\system32\Skel32.dll
2009-05-04 20:14 . 2009-05-04 20:14 3584 ----a-w c:\windows\system32\SKELETON.DLL
2009-05-04 20:14 . 2009-05-04 20:14 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\FarStone
2009-05-04 20:14 . 2009-05-04 20:14 -------- d-----w c:\program files\FarStone
2009-05-04 20:13 . 2009-05-04 20:13 5501 ----a-w c:\windows\system32\rtclcmg32.dll
2009-05-04 19:57 . 2009-05-04 19:57 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\Nero
2009-05-04 19:43 . 2009-05-04 19:43 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Media Player Classic
2009-05-04 19:36 . 2005-04-25 08:43 159616 ----a-w c:\windows\system32\drivers\Vax347b.sys
2009-05-04 19:36 . 2004-04-30 07:33 5248 ----a-w c:\windows\system32\drivers\Vax347s.sys
2009-05-04 19:36 . 2009-05-04 19:36 -------- d-----w c:\program files\Alcohol Soft
2009-05-04 18:37 . 2009-05-04 18:37 -------- d-----w c:\program files\D-Tools
2009-05-04 18:37 . 2004-08-22 14:31 5248 ----a-w c:\windows\system32\drivers\d347prt.sys
2009-05-04 18:37 . 2004-08-22 14:31 155136 ----a-w c:\windows\system32\drivers\d347bus.sys
2009-05-04 18:37 . 2009-05-04 18:37 -------- d-----w c:\windows\Downloaded Installations
2009-05-04 18:33 . 2009-05-04 18:46 975 ----a-w c:\windows\eReg.dat
2009-05-04 18:25 . 2009-05-04 18:43 -------- d-----w c:\program files\EA Games
2009-05-04 04:40 . 2009-03-06 14:22 284160 -c----w c:\windows\system32\dllcache\pdh.dll
2009-05-04 04:40 . 2009-02-09 12:10 401408 -c----w c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-05-30 15:49 . 2009-04-28 18:08 -------- d-----w c:\program files\valve
2009-05-23 07:54 . 2009-05-23 07:50 4772 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx
2009-05-20 11:25 . 2009-04-25 17:29 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe
2009-05-20 10:33 . 2009-04-25 17:33 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
2009-05-18 17:08 . 2009-04-25 19:58 73800 ----a-w c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-05-15 13:00 . 2009-05-15 12:59 2473 ----a-w c:\program files\Common Files\unins000.dat
2009-05-14 13:49 . 2008-10-24 18:53 55768 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwtdi.sys
2009-05-14 13:49 . 2008-10-24 18:53 33096 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwndis.sys
2009-05-14 13:49 . 2008-10-24 18:53 133000 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfw.sys
2009-05-14 13:41 . 2008-10-24 18:45 114472 ----a-w c:\windows\system32\drivers\eamon.sys
2009-05-13 12:06 . 2009-05-13 12:06 -------- d-----w c:\documents and settings\Samra\Application Data\Windows Desktop Search
2009-05-13 12:06 . 2009-05-13 12:06 -------- d-----w c:\documents and settings\Samra\Application Data\ESET
2009-05-13 12:06 . 2009-05-13 12:06 -------- d-----w c:\documents and settings\Samra\Application Data\Nero
2009-05-13 12:06 . 2009-05-13 12:06 69624 ----a-w c:\documents and settings\Samra\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-05-13 11:31 . 2009-04-25 17:35 -------- d-----w c:\program files\MSBuild
2009-05-12 20:56 . 2009-04-25 17:35 -------- d-----w c:\program files\Microsoft Works
2009-05-11 12:57 . 2009-04-25 17:09 -------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-05-11 12:23 . 2009-04-25 16:54 86327 ----a-w c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat
2009-05-04 19:57 . 2009-04-25 17:31 -------- d-----w c:\program files\Mv2Player
2009-05-04 18:24 . 2009-04-25 17:12 -------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield
2009-05-04 03:42 . 2009-04-25 17:39 -------- d-----w c:\program files\Nero
2009-05-04 03:36 . 2009-04-25 17:39 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Ahead
2009-05-03 11:31 . 2009-04-26 08:06 -------- d-----w c:\program files\ASUS
2009-04-29 21:11 . 2009-04-29 21:11 0 ----a-w c:\windows\nsreg.dat
2009-04-26 08:08 . 2009-04-26 08:08 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Yahoo! Companion
2009-04-25 17:41 . 2009-04-25 17:41 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\ESET
2009-04-25 17:41 . 2009-04-25 17:41 -------- d-----w c:\program files\ESET
2009-04-25 17:41 . 2009-04-25 17:41 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET
2009-04-25 17:39 . 2009-04-25 17:39 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Ahead
2009-04-25 17:38 . 2009-04-25 17:38 -------- d-----w c:\program files\Yahoo!
2009-04-25 17:32 . 2009-04-25 17:32 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\CyberLink
2009-04-25 17:31 . 2009-04-25 17:31 -------- d-----w c:\program files\CyberLink
2009-04-25 17:30 . 2009-04-25 17:30 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\Winamp
2009-04-25 17:30 . 2009-04-25 17:30 -------- d-----w c:\program files\Winamp
2009-04-25 17:28 . 2009-04-25 17:28 -------- d-----w c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-04-25 17:12 . 2009-04-25 17:09 -------- d-----w c:\program files\Realtek
2009-04-25 17:09 . 2009-04-25 17:09 -------- d-----w c:\documents and settings\Computer\Application Data\InstallShield
2009-04-25 17:07 . 2009-04-25 17:07 -------- d-----w c:\program files\Intel
2009-04-25 16:55 . 2009-04-25 16:55 -------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage
2009-04-25 16:51 . 2009-04-25 16:51 21640 ----a-w c:\windows\system32\emptyregdb.dat
2009-03-25 04:29 . 2009-04-25 17:09 130432 ----a-w c:\windows\system32\drivers\Rtnicxp.sys
2009-03-08 02:34 . 2004-08-03 22:56 914944 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll
2009-03-08 02:34 . 2004-08-03 22:56 43008 ----a-w c:\windows\system32\licmgr10.dll
2009-03-08 02:33 . 2004-08-03 22:56 18944 ----a-w c:\windows\system32\corpol.dll
2009-03-08 02:33 . 2004-08-03 22:56 420352 ----a-w c:\windows\system32\vbscript.dll
2009-03-08 02:32 . 2004-08-03 22:56 72704 ----a-w c:\windows\system32\admparse.dll
2009-03-08 02:32 . 2004-08-03 22:56 71680 ----a-w c:\windows\system32\iesetup.dll
2009-03-08 02:31 . 2004-08-03 22:56 34816 ----a-w c:\windows\system32\imgutil.dll
2009-03-08 02:31 . 2004-08-03 22:56 48128 ----a-w c:\windows\system32\mshtmler.dll
2009-03-08 02:31 . 2004-08-03 22:56 45568 ----a-w c:\windows\system32\mshta.exe
2009-03-08 02:22 . 2001-08-23 10:00 156160 ----a-w c:\windows\system32\msls31.dll
2009-03-06 14:22 . 2004-08-03 22:56 284160 ----a-w c:\windows\system32\pdh.dll
2009-03-03 10:18 . 2009-04-25 17:09 73728 ----a-w c:\windows\system32\RtNicProp32.dll
2008-03-09 05:25 . 2009-05-15 13:00 236 ---ha-w c:\program files\Common Files\dx.reg
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"Google Update"="c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2009-05-01 133104]
"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-02-06 3885408]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]
"VisualTaskTips"="c:\program files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe" [2008-06-22 65536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]
"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2008-04-28 570664]
"NBKeyScan"="c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-02-18 2221352]
"vcdplayx"="c:\windows\vcdplayx.exe" [2002-01-23 53248]
"Control Center"="c:\program files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe" [2006-08-15 1696256]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-05-18 148888]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-14 39792]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2009-05-14 2029640]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.EXE [2009-02-17 17508864]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2008-05-26 304128]

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32
"wave1"= serwvdrv.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Windows Search.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Windows Search.lnk
backup=c:\windows\pss\Windows Search.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Computer^Start Menu^Programs^Startup^OpenOffice.org 3.1.lnk]
path=c:\documents and settings\Computer\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.1.lnk
backup=c:\windows\pss\OpenOffice.org 3.1.lnkStartup

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\valve\\hl.exe"=
"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

R1 cdawdm;CDAWDM;c:\windows\system32\drivers\cdawdm.sys [1/24/2002 3:25 PM 46735]
R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [5/14/2009 3:47 PM 107256]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [5/14/2009 3:47 PM 731840]
R3 ASNDIS5;ASNDIS5 Protocol Driver;c:\windows\system32\ASNDIS5.sys [4/26/2009 10:06 AM 16269]
R3 FsHotKey;FsHotKey;c:\windows\system32\drivers\fshotkey.sys [1/19/2002 6:00 PM 3855]
R3 ham50;Intel V92 HaM Data Fax Voice;c:\windows\system32\drivers\IntelH51.sys [4/25/2009 7:24 PM 469935]
S3 Ambfilt;Ambfilt;c:\windows\system32\drivers\Ambfilt.sys [4/25/2009 7:12 PM 1684736]
S3 esihdrv;esihdrv;\??\c:\docume~1\Computer\LOCALS~1\Temp\esihdrv.sys --> c:\docume~1\Computer\LOCALS~1\Temp\esihdrv.sys [?]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]
"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-05-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1993962763-2111687655-725345543-1003.job
- c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-01 08:21]

2009-05-24 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for Computer.job
- c:\program files\Norton Security Scan\Nss.exe [2009-03-13 17:04]
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKLM-Run-System Updater - c:\windows\system32\Sysupd\sysupd.exe
SafeBoot-procexp90.Sys


.
------- Supplementary Scan -------
.
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - qtl
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=
FF - component: c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\{81BF1D23-5F17-408D-AC6B-BD6DF7CAF670}\components\XpcomOpusConnector.dll
FF - component: c:\documents and settings\Computer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\44m854el.default\extensions\piclens@cooliris.com\components\coolirisstub.dll
FF - plugin: c:\documents and settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.2.145.5\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\GoBit Games\BrowserPlugin\npgobitgamesplugin.dll
FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npgobitgamesplugin.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-05-30 18:49
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1352)
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2216)
c:\program files\VisualTaskTips\VttHooks.dll
c:\windows\system32\ieframe.dll
c:\windows\system32\OneX.DLL
c:\windows\system32\eappprxy.dll
c:\windows\system32\webcheck.dll
c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
c:\windows\system32\ati2evxx.exe
c:\windows\system32\ati2evxx.exe
c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
c:\windows\system32\IoctlSvc.exe
c:\program files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
c:\windows\system32\searchindexer.exe
c:\windows\system32\searchprotocolhost.exe
c:\windows\system32\searchfilterhost.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2009-05-30 18:53 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-30 16:53

Pre-Run: 73,198,931,968 bytes free
Post-Run: 73,231,273,984 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

330 --- E O F --- 2009-05-13 09:46

Dopuna: 30 Maj 2009 19:34

Treba li jos nesto?

Dopuna: 30 Maj 2009 20:07

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 8:01:32 PM, on 5/30/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\valve\hl.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vcdplayx] "C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1993962763-2111687655-725345543-1005\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Samra')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--
End of file - 7148 bytes
Da li je sada log cist?

Dopuna: 31 Maj 2009 9:43

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 9:35:24 AM, on 5/31/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\WINDOWS\vcdplayx.exe
C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vcdplayx] "C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Computer\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--
End of file - 7067 bytes
Kad odem na hijackthis sajt imam jedan upitnik na:Unknown
C:\WINDOWS\vcdplayx.exe ovako pise da li je to opet neki virus.

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

http://www.bleepingcomputer.com/startups/vcdplayx.exe-6049.html

Dalje.. pusti Spybot i ako ponovo nesto prijavi okaci mi sliku iliti screenshot programa.

offline
 • Nihlist
 • Pridružio: 28 Maj 2009
 • Poruke: 725
 • Gde živiš: Beograd

Nasao mi je 469 erora.Da stisnem clean registry?HITNO...

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Napisano: 02 Jun 2009 13:04

Uslikaj mi

Dopuna: 02 Jun 2009 13:05

http://www.mycity.rs/Windows/Pravljenje-screenshota.html

offline
 • Nihlist
 • Pridružio: 28 Maj 2009
 • Poruke: 725
 • Gde živiš: Beograd

Napisano: 02 Jun 2009 13:12Dopuna: 02 Jun 2009 13:14

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Stisni Mr. Green

Ne ozbiljno.. to je obican registry cleaner.. kazi mi jel imas problema sto se tice malware-a ?

offline
 • Nihlist
 • Pridružio: 28 Maj 2009
 • Poruke: 725
 • Gde živiš: Beograd

Napisano: 03 Jun 2009 14:22

Treba li sad d unistaliram odnosno izbrisem combo fix i kako ako treba.

Dopuna: 07 Jun 2009 10:03

treba li da izbrisem combo fix i jos nesto od kad sam koristio combofix kad mi se pali kompjuter pise da izaberem recovery console ili win xp.sta da radim

Dopuna: 07 Jun 2009 11:36

halo ima li koga.

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

zbog privatnih obaveza slabo posecujem forum..sorry

Evo postupka :

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

combofix /u

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/u".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 573 korisnika na forumu :: 14 registrovanih, 6 sakrivenih i 553 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., aleksmajstor, Andrija357, Apok, Bane san, CrazyDiablo, Faki-Valjevo, goxin, hyla, indja, mean_machine, Polemarchoi, Smd, Srky Boy