Trojanac Nulpspaz.dll

Trojanac Nulpspaz.dll

offline
 • Pridružio: 14 Okt 2007
 • Poruke: 4

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 4:33:43 PM, on 10/14/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\CToolbar.exe
C:\Documents and Settings\Olivera\Desktop\Argentinac\Argentinac.exe

R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A} - C:\WINDOWS\system32\nulpspaz.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: &Crawler Toolbar - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\nulpspaz.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ScanSoft OmniPage SE 4.0-reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\ereg.ini"
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Run StartupMonitor] StartupMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O20 - Winlogon Notify: nulpspaz - C:\WINDOWS\SYSTEM32\nulpspaz.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

Upomoc sa Cyberlog-x!

Oteta IE Homepage, system tray i desktop su prepuni baloncica/popup poruka tipa "3 najbolja AV programa na svetu mora da nas kupis" itd. Sve isto u Safe Mode-u! Fix u HJT naravno ne pomaze i ovom glupom fajlu nulpspaz.dll ne mogu nista da uradim ni na koji nacin (nema brisanja, editovanja, menjanja system atributa u CMD modu, brisanje vrednosti u Redgeditu i sl.). Nijedan AV i AS programcic mi ga ne prepoznaje kao virus ili malware. Sve vreme prijavljuje da ga koristi neka druga aplikacija koju nikako ne mogu da provalim koja je. Bilo bi najbolje kad bi SP2 safe mode imao step by step mod?

Sve u svemu mislim da je uzrocnik neki "clone cd win amp" fajl koji je zena skinula sa Shareaze misleci da je WinAmp a zapravo je bio set nekih nezvanicnih dodataka za Windows alate, cancel instalacije blagovremeno stisnut ali avaj...

Inace, automatski Windows update ne koristim uopste zbog nekih ranijih losih iskustava = svi updati su sa paketa Autopatchera dok ga MS nije ubio (poslednji Avg07). Mozda negde u tom grmu lezi zec tj. nekim od zvanicnih update-a za septembar i oktobar...

offline
 • Pridružio: 06 Apr 2005
 • Poruke: 1023

uradi sledece:

skini VundoFix:
http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4

* Dvoklikom se startuje fajl VundoFix.exe.
* Izabere opcija Scan for Vundo.
* Posle završenog skeniranja i pojave poruke Done Searching for files klikne se na OK.
* Sada, kada je skeniranje obavljeno potrebno je kliknuti na opciju Remove Vundo.
* Po pojavljivanju upita o uklanjaju Vundo fajlova klikne se na Yes.
* Pokretanje ove opcije učiniće Desktop privremeno praznim u cilju pripreme sistema za uklanjanje Vundo-a.
* Po završetku, pojaviće se obaveštenje o gašnjenju računara, klikne se OK.
* Uključi se računar i podigne sistem iznova.
* Iskopira se sadržaj loga sa putanje C:\vundofix.txt i novi HiJackThis log u poruku na forumu.

offline
 • Pridružio: 14 Okt 2007
 • Poruke: 4

Hvala na brzom odgovoru! Izgleda da radi!!
Jel treba jos nesto da odradim da bi bio 100% siguran da je otisao?

VundoFix V6.5.10

Checking Java version...

Scan started at 5:22:37 PM 10/14/2007

Listing files found while scanning....

C:\WINDOWS\system32\cbxuuut.dll
C:\WINDOWS\system32\nulpspaz.dll

Beginning removal...

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\nulpspaz.dll
C:\WINDOWS\system32\nulpspaz.dll Has been deleted!

Performing Repairs to the registry.
Done!


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 5:35:41 PM, on 10/14/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\CToolbar.exe
C:\Documents and Settings\Olivera\Desktop\Argentinac\Argentinac.exe

R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: &Crawler Toolbar - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ScanSoft OmniPage SE 4.0-reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\ereg.ini"
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Run StartupMonitor] StartupMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

offline
 • Pridružio: 06 Apr 2005
 • Poruke: 1023

ovo sam uocio iz prve, pregledacu detaljno log pa ti javljam kakvo je stanje.

Dopuna: 14 Okt 2007 18:31

- uploaduj mi ctbr.dll. trebalo bi da se nalazi ovde:
C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\
za upload koristi sledecu formu http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

- skeniraj ponovo sa HJ, stikliraj ovu liniju:
O3 - Toolbar: (no name) - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - (no file)
- klikni fix checked


- restartuj racunar i napravi novi HJ log da vidimo kakvo je stanje.[/b]

offline
 • Pridružio: 14 Okt 2007
 • Poruke: 4

Uploadovan ctbr.dll. Odradjen HJ 03 no name no file i log nize...

Btw. predpostavljam da si uocio, ali cisto da potvrdim "Argentinac.exe" je HJT. Bio sam inventivan posto je u nekom trenutku IP adresa sa koje je neko zeleo da mi kontrolise kompjuter prijavljena da je iz Argentine Smile

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 6:48:07 PM, on 10/14/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\CToolbar.exe
C:\Documents and Settings\Olivera\Desktop\Argentinac\Argentinac.exe

R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: &Crawler Toolbar - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ScanSoft OmniPage SE 4.0-reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\ereg.ini"
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Run StartupMonitor] StartupMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

offline
 • Pridružio: 06 Apr 2005
 • Poruke: 1023

skeniraj ponovo sa HJ i stikliraj sledecu liniju

R3 - Default URLSearchHook is missing

klikni fix checked

postavi novi hj log

necu biti tu sledecih par sati pa cu ti odgovoriti tek kad se vratim.

offline
 • Pridružio: 14 Okt 2007
 • Poruke: 4

Nema vise Search Hook problema kao sto ces videti dole, ali ne zahvaljujuci HJ nego izgleda AVG anti spyware koji je malocas odradio svoje...

Ono za sta vidim da sluzi (protokol), sad normalno funkcionise - kad u address baru ukucam npr. yahoo.com odmah ucita http a ako je samo "yahoo" onda google ponudi pogotke. Cak sam videvsi tvoj post u medjuvremenu nasao nesto interesantno sto kao tvrde da moze elegantno da vrati originalni search hook ako se neki adware ili sl. umesao (http://www.iecustomizer.com/?url=iesearchurls_download.asp) ali nisam ga probavao.

Hvala na svemu! Ziveli nasi TechGuys!

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:03:44 PM, on 10/14/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Olivera\Desktop\Argentinac\Argentinac.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ScanSoft OmniPage SE 4.0-reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\ereg.ini"
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Run StartupMonitor] StartupMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

offline
 • Pridružio: 06 Apr 2005
 • Poruke: 1023

izvini na kasnom odgovoru imao sam neku guzvu kuci.

log je cist i ako racunar radi kako treba mislim da smo zavrsili.

ostavicu temu par dana ovde ako se nesto ponovo pojavi, pa je posle premestam u arhivu.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 795 korisnika na forumu :: 31 registrovanih, 5 sakrivenih i 759 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., Alexandar Sasa Aritonovic, branko7, cikadeda, Dusan Medojevic, Jester, Kibice, KUZMAR, L A Z A R, ljuba, mane123, MB120mm, Megapurpletv, mercedesamg, MiGac, Misirac, nenad81, NoOneEver Dreams, pein, randja26, repac, sakota79, Snorks, stegonosa, Toni, VJ, Vlada1389, vlvl, Wisdomseeker, Zi0mek