USB virus - Win32/Spy.KeyLogger.NHI

1

USB virus - Win32/Spy.KeyLogger.NHI

offline
 • Pridružio: 25 Maj 2012
 • Poruke: 6

Napisano: 25 May 2012 4:34

Pozdrav!

Računalo je zaraženo USB virusom, detaljnog naziva (prema NOD32-u):
C:\configuration\configuration.exe » AUTOIT » script.au3 - Win32/Spy.KeyLogger.NHI trojan

U listi procesa pojavljivala su se dva procesa pod nazivom lsass.exe. Jedan je bio komponenta W7-a, drugi je očito bio virus.

Koraci koje sam do sad poduzeo:
1. Otvorio "msconfig" -> "Startup" i obrisao nepoznatu stavku "configuration"
2. Otvorio "Start" -> "All programs" -> "Startup" i obrisao stavku "configuration"
3. Otvorio "C:\configuration" i obrisao datoteku "configuration.exe"

Nakon nabrojanih radnji, nepoznati proces se više ne pojavljuje u listi svih procesa (Task Manager), no ostaje sumnja da postoji mogućnost da nije do kraja očišćeno, te vas stoga molim za dodatnu pomoć i način provjere.

Također, molim vas objašnjenje jesu li direktoriji "configuration" i "OptionalComponents" kreirani od strane virusa ili su to direktoriji kreirani od strane OS-a? Navedenim direktorijima moguće je pristupiti samo ukoliko se onemogući opcija "Hide protected operating system files and folders".

Nakon što sam obrisao datoteku "configuration.exe" iz direktorija "C:\configuration", isti još uvijek stoji prazan, dok se u direktoriju "C:\OptionalComponents" nalazi poddirektorij "2D2E2D" sa sljedećim datotekama:

br.dll
nam.dll
nfie.dll
sys.dll


Molim vas da mi ukažete ako sam neštoučinio krivo, te kako biti siguran da je virus očišćen?


Hvala i lijep pozdrav!

Dopuna: 25 May 2012 4:51

Zaboravio sam napomenuti da sam, prilikom prvog puta kada je NOD32 prikazao upozorenje o virusu, nekoliko puta kliknuo opciju "Delete", te postoji mogućnost da je NOD32 obrisao još neke zaražene datoteke iz direktorija "configuration" i "OptionalComponents".

Bio bih zahvalan kada biste objasnili postoji li mogućnost da je NOD32 obrisao neke datoteke koje nije smio obrisati, nužne za ispravan rad OS-a, budući da, ako ih i jest obrisao, su se nalazile u osjetljivim sistemskim direktorijima.


Hvala,
Lp

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Pozdrav

Potrebno je da ispratis ovo uputstvo i dostavis nam odgovarajuce logove, koje ce neko od kolega da pregleda i odluci o daljim koracima.

offline
 • Pridružio: 25 Maj 2012
 • Poruke: 6

Hvala na uputstvima. Dolje je DDS izvještaj. U prilogu su ostale potrebne datoteke.

mycity.rs/must-login.png
mycity.rs/must-login.png
mycity.rs/must-login.png
mycity.rs/must-login.png

DDS.txt


.
DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSx86
Internet Explorer: 9.0.8112.16421  BrowserJavaVersion: 1.6.0_31
Run by -.- at 7:49:06 on 2012-05-25
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1250.385.1033.18.3327.2290 [GMT 2:00]
.
AV: ESET NOD32 Antivirus 4.2 *Enabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}
SP: ESET NOD32 Antivirus 4.2 *Enabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ===============
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\atieclxx.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
C:\Program Files\Launchy\Launchy.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
C:\Program Files\Stickies\stickies.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = about:blank
mStart Page = about:blank
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\progra~1\micros~2\office14\GROOVEEX.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {b4f3a835-0e21-4959-ba22-42b3008e02ff} - c:\progra~1\micros~2\office14\URLREDIR.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun
mRun: [AdobeCS5ServiceManager] "c:\program files\common files\adobe\cs5servicemanager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
mRun: [RtHDVCpl] c:\program files\realtek\audio\hda\RtHDVCpl.exe
mRun: [Skytel] c:\program files\realtek\audio\hda\Skytel.exe
mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
mRun: [AdobeCS5.5ServiceManager] "c:\program files\common files\adobe\cs5.5servicemanager\CS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
StartupFolder: c:\users\-.-\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\launchy.lnk - c:\program files\launchy\Launchy.exe
StartupFolder: c:\users\-.-\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\stickies.lnk - c:\program files\stickies\stickies.exe
mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)
mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)
mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office14\EXCEL.EXE/3000
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{7A322CA9-611F-4ACF-A316-0E461B6AEEC5} : DhcpNameServer = 192.168.1.1
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\progra~1\micros~2\office14\GROOVEEX.DLL
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\-.-\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\txzrma9c.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - google.com
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\plugin2\npdeployJava1.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll
FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\4.1.10329.0\npctrlui.dll
FF - plugin: c:\programdata\nexoneu\ngm\npNxGameeu.dll
FF - plugin: c:\programdata\nexonus\ngm\npNxGameUS.dll
FF - plugin: c:\users\-.-\appdata\local\google\update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-9-8 176128]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2010-8-12 810144]
R2 epfwwfpr;epfwwfpr;c:\windows\system32\drivers\epfwwfpr.sys [2010-7-29 96920]
R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys [2011-9-8 8606208]
R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys [2011-9-8 248832]
R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW73.sys [2011-6-7 211984]
R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\drivers\eamonm.sys [2010-7-29 136632]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 dmvsc;dmvsc;c:\windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-21 62464]
S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\microsoft office\office14\GROOVE.EXE [2010-1-21 30963576]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\mozilla maintenance service\maintenanceservice.exe [2012-4-27 129976]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 15872]
S3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files\common files\adobe\switchboard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\Synth3dVsc.sys [2010-11-21 77184]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:\windows\system32\drivers\terminpt.sys [2010-11-21 25600]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-20 52224]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 27264]
S3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [2010-11-21 112640]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2012-05-25 03:15:56   56200   ----a-w-   c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{0e38805f-3f76-4e31-8a76-c2cb656b8e77}\offreg.dll
2012-05-25 03:05:20   --------   d-----w-   c:\users\-.-\appdata\roaming\Malwarebytes
2012-05-25 03:05:02   --------   d-----w-   c:\programdata\Malwarebytes
2012-05-24 01:24:05   --------   d-sh--r-   C:\configuration
2012-05-24 01:24:04   --------   d-sh--r-   C:\OptionalComponents
2012-05-11 05:16:58   6734704   ----a-w-   c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{0e38805f-3f76-4e31-8a76-c2cb656b8e77}\mpengine.dll
2012-05-11 05:13:53   1291632   ----a-w-   c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2012-05-11 05:13:51   936960   ----a-w-   c:\program files\common files\microsoft shared\ink\journal.dll
2012-05-11 05:13:50   1221632   ----a-w-   c:\program files\windows journal\NBDoc.DLL
2012-05-11 05:13:49   989184   ----a-w-   c:\program files\windows journal\JNTFiltr.dll
2012-05-11 05:13:49   969216   ----a-w-   c:\program files\windows journal\JNWDRV.dll
2012-05-11 05:13:46   3913072   ----a-w-   c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2012-05-11 05:13:45   3968368   ----a-w-   c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
2012-05-11 05:13:45   2343424   ----a-w-   c:\windows\system32\win32k.sys
2012-05-11 05:13:33   1077248   ----a-w-   c:\windows\system32\DWrite.dll
2012-05-11 05:13:32   56176   ----a-w-   c:\windows\system32\drivers\partmgr.sys
2012-05-05 13:59:30   19824   ----a-w-   c:\windows\system32\drivers\fs_rec.sys
2012-05-05 13:59:29   5120   ----a-w-   c:\windows\system32\wmi.dll
2012-05-05 13:59:29   172544   ----a-w-   c:\windows\system32\wintrust.dll
2012-05-05 13:59:29   159232   ----a-w-   c:\windows\system32\imagehlp.dll
2012-05-05 13:54:05   919040   ----a-w-   c:\windows\system32\rdpcorets.dll
2012-05-05 13:54:04   826880   ----a-w-   c:\windows\system32\rdpcore.dll
2012-05-05 13:54:04   24576   ----a-w-   c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys
2012-05-05 13:54:04   183808   ----a-w-   c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys
2012-05-05 13:54:00   442880   ----a-w-   c:\windows\system32\ntshrui.dll
2012-05-05 13:53:58   8192   ----a-w-   c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe
2012-05-05 13:53:58   58880   ----a-w-   c:\windows\system32\rdpwsx.dll
2012-05-05 13:53:58   129536   ----a-w-   c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll
2012-05-05 13:53:56   690688   ----a-w-   c:\windows\system32\msvcrt.dll
2012-05-05 13:53:56   478720   ----a-w-   c:\windows\system32\timedate.cpl
.
==================== Find3M  ====================
.
2012-05-25 03:14:53   78848   ----a-w-   c:\windows\KMSEmulator.exe
2012-05-05 02:22:08   271200   ----a-w-   c:\windows\system32\PnkBstrB.xtr
2012-05-05 02:22:08   271200   ----a-w-   c:\windows\system32\PnkBstrB.exe
2012-05-05 02:10:04   138160   ----a-w-   c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys
2012-05-05 02:09:50   271200   ----a-w-   c:\windows\system32\PnkBstrB.ex0
2012-04-13 19:58:53   53248   ----a-w-   c:\windows\system32\unrar.dll
2012-02-28 01:18:55   1799168   ----a-w-   c:\windows\system32\jscript9.dll
2012-02-28 01:11:21   1427456   ----a-w-   c:\windows\system32\inetcpl.cpl
2012-02-28 01:11:07   1127424   ----a-w-   c:\windows\system32\wininet.dll
2012-02-28 01:03:16   2382848   ----a-w-   c:\windows\system32\mshtml.tlb
.
============= FINISH:  7:49:49,32 ===============

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Preuzmi program OTM na Desktop.

Dvoklikom pokreni OTM.exe

U (levi) prozor programa (ispod Paste Instructions for Items to be Moved) iskopiraj sve što se nalazi unutar Kod polja:


:files
C:\configuration
C:\OptionalComponents

:Commands
[purity]
[emptytemp]
[EMPTYJAVA]
[Reboot]


Klikni MoveIt!

Po završetku procesa, u desnom prozoru programa (ispod Results), će se nalaziti tekst koji je potrebno iskopirati u poruku na forumu.


Ukoliko se pojavi upit:

Confirm ::The system requires a reboot to finish removing files.
Do you want to reboot now?


kliknuti Yes kako bi se kompjuter restartovao i proces bio dovršen.

Nakon ponovnog pokretanja sistema, logfile će se automatski otvoriti u Notepadu.
Potrebno je iskopirati sadržaj tog loga u poruku na forumu.


---------------------------------------Preuzmi program MCShield za zaštitu USB memorijskih uredaja.

Program možeš preuzeti sa OVOG linka.
Nakon instalacije programa, prikljuci USB memorijske uredaje, i oni ce biti skenirani.
Na kraju skeniranja ceš dobiti izveštaj da je uredaj cist ili obaveštenje o uklonjenom malware-u.

Iskopiraj sadrzaj loga na forum.

Lokacija loga je Start > All Programs > MCShield > Logs > All scans

offline
 • Pridružio: 25 Maj 2012
 • Poruke: 6

Napisano: 25 May 2012 14:04

Hvala na brzom odgovoru.

Preuzeo sam program koji ste naveli, pokrenuo ga, obavio proces, ali prije reboot-a računala sam nažalost zaboravio kopirati tekst iz polja "Results". Nakon ponovnog pokretanja računala nije se automatski otvorio Notepad.

No mogu reći da sam provjerio i nestale su sljedeće nepoznate stvari:

- proces "lsass.exe" (virusni) koji se automatski pokretao sa Windows
- direktoriji "configuration" i "OptionalComponents" na disku C:
- stavka "configuration" iz "msconfig" -> "Startup"
- stavka "configuration" iz "Start" -> "All programs" -> "Startup"

Virus je vjerojatno očišćen, no priložit ću, ako je potrebno, dodatne logove, samo vas omlim da mi kažete koji s kojim od programa da generiram.

Zamolio bih vas još samo da mi kratko objasnite:
- postoji li mogućnost da je virus zarazio još neke datoteke na računalu?
-


Hvala,
Lp

Dopuna: 25 May 2012 14:08

Na disku "C:" našao sam direktorij "_OTM" koji je kreirao program "OTM" u kojem se nalazi određeni log.

Kopirao sam ga ovdje i nadam se da je to tekst koji je bilo potrebno kopirati prije spomenutog reboot-a računala.


All processes killed
========== FILES ==========
C:\configuration folder moved successfully.
C:\OptionalComponents\2D2E2D folder moved successfully.
C:\OptionalComponents folder moved successfully.
========== COMMANDS ==========
 
[EMPTYTEMP]
 
User: -.-
->Temp folder emptied: 52274997 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 1023578 bytes
->Java cache emptied: 8311949 bytes
->FireFox cache emptied: 175148956 bytes
->Google Chrome cache emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 57368 bytes
 
User: All Users
 
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 56468 bytes
 
User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
 
User: Public
 
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 200704 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 1938448 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 0 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
 
Total Files Cleaned = 228,00 mb
 
 
[EMPTYJAVA]
 
User: -.-
->Java cache emptied: 0 bytes
 
User: All Users
 
User: Default
 
User: Default User
 
User: Public
 
Total Java Files Cleaned = 0,00 mb
 
 
OTM by OldTimer - Version 3.1.19.0 log created on 05252012_134835


Hvala,
Lp

Dopuna: 25 May 2012 14:10

Također, volio bih znati što da učinim sa spomenutim direktorijem "_OTM" u slučaju da je virus očišćen - mogu li ga slobodno obrisati?


Hvala,
Lp

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Citat:Zamolio bih vas još samo da mi kratko objasnite:
- postoji li mogućnost da je virus zarazio još neke datoteke na računalu?


To nije virus, to je worm (dopuna: crv) koji se siri putem USB memoriskih uredjaja i nije zarazio ostale datoteke.


Potrebno je da odradis jos jedan korak, a to je da skeniras Flash memoriju, vec sam ti dao uputstvo za MCShield.

Kad budemo zavrsili dacu ti uputstvo kako da uklonis OTM.

offline
 • Pridružio: 25 Maj 2012
 • Poruke: 6

Hvala na odgovoru.

Evo sadržaj loga programa MCShield


>>> MCShield AllScans.txt <<<>>> MCShield v 2.0.3.11 <<<


25.5.2012. 14:05:47 > Drive C: - scan started (no label ~37 GB, NTFS HDD )...=> The drive is clean.


25.5.2012. 14:05:47 > Drive D: - scan started (Local Disk ~233 GB, NTFS HDD )...=> The drive is clean.

>>> MCShield v 2.0.3.11 <<<


25.5.2012. 14:13:35 > Drive H: - scan started (no label ~7824 MB, FAT32 flash drive )...---> Note: traces of file replicators have been found!

---> Executing generic S&D routine...


>>> H:\20120227 - dobro jutro hrvatska.exe - Malware > Deleted. (12.05.25. 14.13 20120227 - dobro jutro hrvatska.exe.525036; MD5: 1628b5236d9d41b760e5e477eb50700b)

>>> H:\,.exe - Malware > Deleted. (12.05.25. 14.13 ,.exe.878395; MD5: 1628b5236d9d41b760e5e477eb50700b)

>>> H:\vedranovi podaci - backup.exe - Malware > Deleted. (12.05.25. 14.13 vedranovi podaci - backup.exe.533498; MD5: 1628b5236d9d41b760e5e477eb50700b)

> Resetting attributes: H:\20120227 - dobro jutro hrvatska < Successful.

> Resetting attributes: H:\, < Successful.

> Resetting attributes: H:\vedranovi podaci - backup < Successful.


=> Malicious files   : 3/3 deleted.
=> Hidden folders    : 3/3 unhidden.

____________________________________________

::::: Scan duration: 2s ::::::::::::::::::::
____________________________________________
>>> MCShield v 2.0.3.11 <<<


25.5.2012. 14:20:06 > Drive H: - scan started (no label ~7824 MB, FAT32 flash drive )...=> The drive is clean.

>>> MCShield v 2.0.3.11 <<<


25.5.2012. 14:20:17 > Drive H: - scan started (no label ~7824 MB, FAT32 flash drive )...=> The drive is clean.Hvala,
Lp

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

OK, sada si imao priliku da se uveris kako radi program MCShield. Kada si prikljucio flash, on je skenirao uredjaj, obrisao 3 maliciozna fajla i skinuo hidden atribute, cime ti je vratio foldere u prvobitno stanje, znaci sada su vidljivi.
Ovaj program neka se uvek pokrece sa Windowsom i neces imati problema sa ovakvom vrstom infekcije. Ne pravi nikakvu smetnju Antivirus programu, vec se nadovezuje i povecava zastitu.


Pokreni OTM i klikni karticu CleanUp.


To bi bilo sve, pozdrav.

offline
 • Pridružio: 25 Maj 2012
 • Poruke: 6

Zahvaljujem na objašnjenju.

Ako imate vremena, zamolio bih vas samo još za jedno kratko objašnjenje:
- Nakon pokretanja programa OTM i odabira opcije "CleanUp" na disku "C:" pojavio se prazan direktorij pod nazivom "autorun.inf". Zanima me radi li se o crvu ili je taj direktorij kreiran od strane jednog od programa kako bi se spriječilo crv da kreiraju istoimene maliciozne datoteke/direktorije?


Od srca vam hvala na vremenu i pomoći.

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

autorun.inf po svojoj funkciji moze biti legitiman i maliciozan. Imas program MCShield i nemoj da brines, on ce da odluci sta ce sa njim da radi.

Ako ti nije tesko da uslikas root particije C:\ i postavis sliku da vidim. Kontam da je na root-u C:\

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 862 korisnika na forumu :: 33 registrovanih, 3 sakrivenih i 826 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3028 - dana 22 Nov 2019 07:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Boris90, dozorni, Drug Platov, flash12, Gama, goxin, ILGromovnik, Ixtis, Jovo93, Kibice, kvcali, ladro, Lieutenant, limeni2, Marko Marković, Markoni29, mačković, mercedesamg, nikoladgajic, ninareflex, nuke92, Panter2, pein, shaja1, sliwker, Srna2, Trpe Grozni, VJ, voja64, VP3987, Yellow Pinky, zlaya011