Win32 Trojan click,adware..Pomoc..

Win32 Trojan click,adware..Pomoc..

offline
  • Pridružio: 27 Nov 2006
  • Poruke: 129
  • Gde živiš: Zrenjanin

Evo svez hijack log,pa bih vas zamolio da mi pogledate log,hitno je jer je u pitanju drugi kompjuter koji je ujedno i poslovni i neophodno je da je on vec sutra u funkciji...Stalno mi izbacuje iskacuci prozor..Da je zarazen i onda pokrene neki Virus Doctor koji detektuje Win32 Trojan Click Spywad b,i adaware Pws..Molim vas pomozite..

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22.25.57, on 16/08/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe
C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe
C:\Documents and Settings\xp\Desktop\T3\T3.exe

R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: (no name) - {5DDE5591-A8AB-4897-93EF-1E4E943F85A7} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesplg.dll (file missing)
O2 - BHO: AdShield.AdShield - {7559B76E-0222-4d77-9499-CCE9EB4EDC2F} - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\AdShield.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {C6039E6C-BDE9-4de5-BB40-768CAA584FDC} - C:\WINDOWS\system32\__c00FC1FA.dat
O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: Protection Bar - {CC18AE76-7E65-4258-A193-9EA0C52DA6B8} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesbpl.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VirusProtectPro 3.6] "C:\Program Files\VirusProtectPro 3.6\VirusProtectPro 3.6.exe" /h
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Startup: Winamp Agent.lnk = C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
O8 - Extra context menu item: &Maintain Block List... - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\maintain.htm
O8 - Extra context menu item: Add to &Block List... - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\suppress.htm
O8 - Extra context menu item: Add to &Exclude List... - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\restrict.htm
O8 - Extra context menu item: AdShield Option &Settings... - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\settings.htm
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: Iz&vezi u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Istraživanje - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\xp\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: AdShield - {4FB6C25E-7B37-4c93-B592-16ECD8D18361} - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\AdShield.dll (HKCU)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C54E20C4-D612-4D67-BFFB-60BF0C0FA48D}: NameServer = 195.252.109.4 194.106.163.3
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\__c00A4F90.dat
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

offline
  • Pridružio: 04 Sep 2003
  • Poruke: 24135
  • Gde živiš: Wien

1) Preuzmi program SmitfraudFix sa ovog linka.

2.) Extract-uj program na desktop. (Takodje na ovaj način pripremi i program Hijack This koje će se kasnije koristiti)

3.) Restartuj računar i podigni sistem u Safe Mode-u. [ Safe Mode info link

4.) Pronadji na desktop-u folder gde si raspakovao SmitfraudFix program i dvoklikom pokreni fajl SmitfraudFix.cmd.
Kada se alat za uklanjanje prvi put startuje pokazaće ti se ekran za odobrenje. Jednostavno pretisni bilo koje dugme na tastaturi da bi prešao na sledeći nivo.

5.)6.) Program će početi sa čišćenjem kompjutera. Posle završenog čišćenja SmitfraudFix-om
pokrenuće ti se Windows-ov program Disk Cleanup.Nakon sto SmitFraudFix zavrsi svoj posao, postavi nam ovde log koji se nalazi na C:\rapport.txt i svez HJT log.

offline
  • Pridružio: 27 Nov 2006
  • Poruke: 129
  • Gde živiš: Zrenjanin

Posto,prema simptomima sa tog kompjutera skontao sam da je Smitfraud,i odradio sam ovo vec..na svoju ruku i komp je odjednom normalno proradio i nije bilo nikakvih usporenja i zezanja..E,sad jedino sto bi me zanimalo da li je trebalo jos nesto odraditi?Ili,nadam se da nije problem da ostavite temu otvorenu pa za par dana da vam postavim hjt log i rapport,sa tog kompjutera posto se trenutno nalazim kuci..?Pozz

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 758 korisnika na forumu :: 31 registrovanih, 3 sakrivenih i 724 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Rade, A.R.Chafee.Jr., babaroga, Buzdovan, cezar 35, crnitrn, darkstar101, djboj, goxin, JOntra, kovinacc, Mahovljani, manda87, milenko crazy north, mk, nadjas_515, nenad81, novator, sakota79, Sale.S, shaja1, shone34, Smiljke, Snorks, stug, time, Toni, uruk, vladas87, voja64, Warhawk