logfile pomoc

1

logfile pomoc

offline
 • Pridružio: 13 Apr 2008
 • Poruke: 79
 • Gde živiš: Republika Srpska

Pozdrav,

Mozete li da mi pregledate logfile. Izgleda da sam pokupio neki malware. Stalno mi iskace SecurityAlert,cas mi kaze da imam spyware, cas malware, cas Trojan, zbunjen sam. Kada pokrenem Internet Explorer otvara mi sam neke sajtove sa antivirus softverima. Od zastitnih softvera imam NOD32 i Ad-aware6.0.


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:19:09, on 13.4.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\NetProject\scit.exe
C:\Program Files\NetProject\scm.exe
C:\Program Files\NetProject\sbmntr.exe
C:\Program Files\NetProject\sbsm.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\MalwareWar 7.3\MalwareWar 7.3.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Korisnik\Desktop\New Folder\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = yahoo.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: (no name) - {7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: Internet Service - {51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [pwdir] C:\Program Files\PasswordDirector\PasswordDirector.exe /autorun
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
O4 - Startup: Metacafe.lnk = C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Metacafe.lnk = C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - ieservicegate.com/redirect.php (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - ieservicegate.com/redirect.php (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8466
 • Gde živiš: Novi Beograd

1) Preuzmi program SmitFraudFix sa ovog linka.

2.) Restartuj računar i podigni sistem u Safe Mode-u. [ Safe Mode info link ]

3.) Pronađi i dvoklikom pokreni fajl Smitfraudfix.exe.
Kada se alat za uklanjanje prvi put startuje pokazaće ti se ekran za odobrenje. Jednostavno pritisni bilo koje dugme na tastaturi za prelazak na sledeći nivo.

4.)5.) Program će početi sa čišćenjem kompjutera. Posle završenog čišćenja SmitfraudFix-om
pokrenuće ti se Windows-ov program Disk Cleanup.6.) Biće ti postavljeno pitanje: "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?" odgovori "Yes" kucajući Y (i potvrdi sa Enter)

7.) Program će takođe proveriti da li je wininet.dll inficiran. Ukoliko jeste, bićeš upitan(a) oko zamene wininet.dll. Odgovori "Yes" na pitanje "Replace infected file ?" kucajući Y (i potvrdi sa Enter)


Nakon što SmitFraudFix završi svoj posao, postavi nam ovde log koji se nalazi na C:\rapport.txt i svež HJT log.

offline
 • Pridružio: 13 Apr 2008
 • Poruke: 79
 • Gde živiš: Republika Srpska

SmitFraudFix v2.312

Scan done at 23:03:57,59, ??? 13.04.2008
Run from C:\Documents and Settings\Korisnik\Desktop\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is NTFS
Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

127.0.0.1 localhost

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

VACFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

GenericRenosFix by S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\STARTM~1\Online Security Guide.url Deleted
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\STARTM~1\Security Troubleshooting.url Deleted
C:\DOCUME~1\Korisnik\FAVORI~1\Online Security Test.url Deleted
C:\Program Files\NetProject\ Deleted

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

IEDFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{90AE0ABA-8D36-4B5B-9EC6-FF39BB8BF1CF}: DhcpNameServer=192.168.1.254
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{90AE0ABA-8D36-4B5B-9EC6-FF39BB8BF1CF}: DhcpNameServer=192.168.1.254
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{90AE0ABA-8D36-4B5B-9EC6-FF39BB8BF1CF}: DhcpNameServer=192.168.1.254
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.254
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.254
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.254


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"System"=""


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

Registry Cleaning done.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:19:10, on 13.4.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Documents and Settings\Korisnik\Desktop\New Folder\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = yahoo.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: (no name) - {7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll (file missing)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: Internet Service - {51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [pwdir] C:\Program Files\PasswordDirector\PasswordDirector.exe /autorun
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
O4 - Startup: Metacafe.lnk = C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Metacafe.lnk = C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - ieservicegate.com/redirect.php (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - ieservicegate.com/redirect.php (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8466
 • Gde živiš: Novi Beograd

Pokreni HJT i skeniraj.
Potom selektuj kvadratice ispred sledecih linija:

O2 - BHO: (no name) - {7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Internet Service - {51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.ieservicegate.com/redirect.php (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.ieservicegate.com/redirect.php (file missing)

i klikni FIX CHECKED.

Obrisi folder:
C:\Program Files\MalwareWar 7.3\MalwareWar 7.3.exe

i potom pokreni ponovo HJT i skeniraj.

offline
 • Pridružio: 13 Apr 2008
 • Poruke: 79
 • Gde živiš: Republika Srpska

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:03:45, on 14.4.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\Documents and Settings\Korisnik\Desktop\New Folder\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = yahoo.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [pwdir] C:\Program Files\PasswordDirector\PasswordDirector.exe /autorun
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
O4 - Startup: Metacafe.lnk = C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Metacafe.lnk = C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8466
 • Gde živiš: Novi Beograd

Kako se sad kompjuter ponasa. Ima li tih upozorenja?

offline
 • Pridružio: 13 Apr 2008
 • Poruke: 79
 • Gde živiš: Republika Srpska

Ne, izgleda da je sada sve ok. Nemam rijeci da vam se zahvalim.

Samo jos jedno pitanje? Da li mozete da mi preporucite neki antispy program koji bi se najbolje slagao sa NOD32, jer izgleda da mi ovaj Ad-aware 6.0, ne radi najbolje. Ja se u te programe slabo razumijem.

Jos jednom, puno hvala!

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8466
 • Gde živiš: Novi Beograd

Jesi obrisao onaj folder koji sam ti rekao?

Dobar je Spy Bot S&D:

http://www.safer-networking.org/en/index.html

offline
 • Pridružio: 13 Apr 2008
 • Poruke: 79
 • Gde živiš: Republika Srpska

Da, da. MalwreWar7.3.exe Taj program mi se sam download-ovao, dok sam bio zarazen. Pa sam poslije pokusao da ga izbrisem, ali nije moglo. Sada je sve u redu.

Hvala za preporuku.

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8466
 • Gde živiš: Novi Beograd

Kolege su me jos savetovale da iskljucis System Restore, resetujes kompjuter i ponovo ukljucis System Restore. A to se radi ovako:

Iskljucivanje System Restore-a

Na Desktopu, desni klik na My Computer.
Odaberite Properties.
Odaberite System Restore tab.
Stiklirajte Turn off System Restore.
Kliknite na dugme Apply.
Kliknite na dugme OK.


--------onda resetuj kompjuter

Ukljucivanje System Restore-a

Na Desktopu, desni klik na My Computer.
Odaberite Properties.
Odaberite System Restore tab.
Destiklirajte Turn off System Restore.
Kliknite na dugme Apply.
Kliknite na dugme OK.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 884 korisnika na forumu :: 40 registrovanih, 8 sakrivenih i 836 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., Atomski čoban, Bane san, bato, Brankoni, dac, Dorcolac, dzoni19, ivan979, Konda, krlebgd77, KUZMAR, lovac12, lukac, madza, Mahovljani, manda87, MB120mm, Megapurpletv, Milan A. Nikolic, miodrag, mrvica78, mushroom, novator, nuke92, ostoja, proka89, repac, ruso, sabros, sakota79, Sirius, Smiljke, Srki94, stegonosa, Toni, vasa.93, zexoni, Zi0mek