ne mogu na internet !

ne mogu na internet !

offline
 • Pridružio: 23 Mar 2006
 • Poruke: 79

U poslednjih 2-3 nedelje veza sa internetom je polako postajaa sve gora, a u poslednjih nekoliko dana nikakva.
Imam wireless, u pocetku se protok neobjasnjivo prekidao, a signal je bio vrlo dobar, i brzina uvek veca od 1Mbps, prema monitorskom programu dobijenom uz karticu (Asus). Kada je (bilo) sve u redu, brzina ide do punih 56Mbps.
Sada sa `search` skoro i ne moze da se `uhvati` prisstupna tacka, u nekoliko sati, ali na samo par minuta.
Sumnjao sam na antenu, ali sam je ispitao u komsiluku, radi bez greske, na pristupnu tacku kojoj ja nemam pristup. Tacka je bez zastite, pristupa se slobodno.
Ne mogu da ostvarim vezu ni sa drugim `slobodnim` tackama.
Avast nista ne prijavljuje, a da budem isken, spybot nisam koristio, pa prihvatam kritiku zbog toga. Firewall je widowsov.
Windows je XP, 32-bitni.
Eto, prema vasem uputstvu, stanje je ovakvo:


DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86
Run by Inter at 12:49:48,78 on иet 06.05.2010
Internet Explorer: 7.0.5730.11
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.381.1033.18.415.104 [GMT 2:00]

AV: avast! Antivirus *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
svchost.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Codebox\BitMeter\BitMeter2.exe
C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitdm.exe
C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitnet.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
E:\Ambulanta\Programi\dds.com

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.google.rs/
uInternet Settings,ProxyServer = 192.168.100.1:80
uInternet Settings,ProxyOverride = <local>
BHO: Octh Class: {000123b4-9b42-4900-b3f7-f4b073efc214} - c:\program files\orbitdownloader\orbitcth.dll
BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll
BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\program files\real\realplayer\rpbrowserrecordplugin.dll
BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll
BHO: CDelHotkeys Object: {78875f5c-a685-4405-8dc5-d48dc65452b0} - c:\program files\delicious add-on for internet explorer\DeliciousExtension.dll
BHO: Windows Live Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll
TB: BS.Player ControlBar: {2c688203-7eb3-4327-9995-1cb417ba23f9} - c:\program files\bs.player controlbar\BSToolbar.dll
TB: Grab Pro: {c55bbcd6-41ad-48ad-9953-3609c48eacc7} - c:\program files\orbitdownloader\GrabPro.dll
TB: Delicious Toolbar: {61d1c847-df80-423a-8c6d-dc03b97e6ebe} - c:\program files\delicious add-on for internet explorer\DeliciousExtension.dll
TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll
uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe
uRun: [MSMSGS] "c:\program files\messenger\msmsgs.exe" /background
uRun: [Google Update] "c:\documents and settings\inter\local settings\application data\google\update\GoogleUpdate.exe" /c
uRun: [UpdateMyDrivers] c:\program files\smarttweak software\updatemydrivers\UpdateMyDrivers.exe -t
mRun: [TkBellExe] "c:\program files\common files\real\update_ob\realsched.exe" -osboot
mRun: [Control Center] c:\program files\asus\wlan card utilities\Center.exe
mRun: [avast5] c:\progra~1\alwils~1\avast5\avastUI.exe /nogui
mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE
dRunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32
dRunOnce: [IE7-11] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection NR_IE7en.inf,AfterUserStart
dRunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\bitmet~1.lnk - c:\program files\codebox\bitmeter\BitMeter2.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\orbit.lnk - c:\program files\orbitdownloader\orbitdm.exe
IE: &Download by Orbit - c:\program files\orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
IE: &Grab video by Orbit - c:\program files\orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
IE: Do&wnload selected by Orbit - c:\program files\orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
IE: Down&load all by Orbit - c:\program files\orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
IE: {2C887991-08F0-11DC-A9B2-0012F0B227DD} - {B8D8B1D0-83AF-451B-8CD9-8F1BF4ED8FEA} - c:\program files\delicious add-on for internet explorer\DeliciousExtension.dll
IE: {2C887992-08F0-11DC-A9B2-0012F0B227DD} - {9D19C405-BA93-461b-871F-97992CC45972} - c:\program files\delicious add-on for internet explorer\DeliciousExtension.dll
IE: {2C887993-08F0-11DC-A9B2-0012F0B227DD} - {4D3D441F-9543-4941-B664-2EDCF9FC1B56} - c:\program files\delicious add-on for internet explorer\DeliciousExtension.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\inter\applic~1\mozilla\firefox\profiles\h78k6d62.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.com/intl/sr/
FF - component: c:\program files\orbitdownloader\addons\oneclickyoutubedownloader\components\GrabXpcom.dll
FF - component: c:\program files\real\realplayer\browserrecord\components\nprpbrowserrecordplugin.dll
FF - plugin: c:\documents and settings\inter\local settings\application data\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.13\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.17\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.7\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\opera\program\plugins\nporbit.dll

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-1-19 162640]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2009-1-19 19024]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-3-12 40384]
R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;c:\program files\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-3-12 40384]
R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;c:\program files\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-3-12 40384]
R3 ess;ESS Audio Driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\ess.sys [2008-12-22 63360]
S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2009-7-16 133104]

=============== Created Last 30 ================

2010-04-14 10:25:50 94720 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\umaxud32.dll
2010-04-14 10:25:50 94720 ----a-w- c:\windows\system32\umaxud32.dll
2010-04-14 10:25:50 50688 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\umaxscan.dll
2010-04-14 10:25:50 50688 ----a-w- c:\windows\system32\umaxscan.dll
2010-04-14 10:25:49 50176 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\umaxp60.dll
2010-04-14 10:25:49 50176 ----a-w- c:\windows\system32\umaxp60.dll
2010-04-14 10:25:47 22912 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\umaxpcls.sys
2010-04-14 10:25:47 22912 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\umaxpcls.sys
2010-04-14 10:02:33 0 dc-h--w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\{F39C5C5D-1C7F-42D5-907F-30D501B70856}
2010-04-14 10:02:31 0 d-----w- c:\program files\SmartTweak Software

==================== Find3M ====================

2002-09-20 17:35:16 37888 ----a-w- c:\program files\wizmo.exe
2010-01-05 12:58:25 16384 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\cookies\index.dat
2010-01-05 12:58:25 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\index.dat
2010-01-05 12:58:19 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\mshist012010010520100106\index.dat
2010-01-05 12:58:25 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\temporary internet files\content.ie5\index.dat

============= FINISH: 12:50:26,61 ===============

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6101

Pozdrav!


Logovi su cisti. Nema aktivnog Malware-a.
Sto ce reci da problem nije prouzrokovan Malware-om.

Otvori novu temu u Windows Forumu ( ili ozivi staru temu ) pa tamo ponovo obrazlozi svoj problem.

offline
 • Pridružio: 23 Mar 2006
 • Poruke: 79

Hvala!
Najverovatnije ce biti reinstal win-a.
I tako je kao opstinska k**va, koristi ga vise ljudi.

Jos jednom hvala!

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6101

Hajde odradi jos ovo,cisto da bi proverili nesto

Ponovo pokreni Gmer i odradi samo Gmer1 scan po ovom uputstvu.

offline
 • Pridružio: 23 Mar 2006
 • Poruke: 79

Evo, da odgovorim sta je bilo.

Nisam ponovo pokretao gmer, ali sam reinstalirao windows.

Posto to nije dalo efekta, zavirio sam u kuciste racunara, i utvrdio da je blokirao kuler od graficke kartice.

Stavio sam drugi, i problem je resen.

Ventilator sa kulera je vukao veliku struju i verovatno je time obarao napon na PCI magistrali, pa wireless kartica nije mogla da daje punu snagu radio signala.

@magna86, hvala ti na pomoci.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 751 korisnika na forumu :: 28 registrovanih, 3 sakrivenih i 720 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: amaterSRB, babaroga, Battlehammer, Belac91, Botovac, Despot1, djordje92sm, doom83, jovan.simovic97, Koca Popovic, kolateralnasteta, Koridor 11, Lord Nem, lovac12, mercedesamg, nenad81, nik8282, Panonsky, pein, Recce, riva, shone34, Srki98, strela, theNedjeljko, Toni, Username1000, vobo