pomoc oko modema

1

pomoc oko modema

offline
 • Pridružio: 11 Maj 2003
 • Poruke: 136

u cemu je ovde problem????ranije sam imao satelitsku vezu (skystar2 i modem motorola sm56fax).......pa sam posle presao na adsl....e,sad od skora je pocelo.....kada upalim komp....malo kasnije....iz kompa cujem zvuk karakteristican kao da modem pokusava da pozove neki broj....proverim u konekciji stvarno pokusava da uspostavi internet vezu... i to traje 10-tak minuta....znaci sigurno jedno desetak puta i vise on pokusava....da,recimo ako sam na netu....on meiskljuci i pokusava...ali nema sanse da uspostavi zato jer nikakav telefonski kabl mi nije prikljucen na modem.....samo na adsl...

imam avg i spybotsearch&destroy

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Procitaj sledecu temu (nije mi jasno zasto je izdvojena sa Vazno uopste):
http://www.mycity.rs/Ambulanta/Procitati-pre-otvaranja-teme.html

Nakon toga nam ovde postavi log programa HijackThis.

offline
 • Pridružio: 11 Maj 2003
 • Poruke: 136

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22.53.35, on 25/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\Programmi\FreePOPs\freepopsservice.exe
C:\Programmi\FreePOPs\freepopsd.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
C:\Programmi\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
C:\Programmi\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Programmi\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Programmi\DAP\DAP.EXE
C:\Programmi\QuickTime\qttask.exe
C:\windows\system32\winlogon.exe
C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\DOCUME~1\HOME\IMPOST~1\Temp\k€xdha.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
C:\Programmi\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Programmi\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Programmi\SkypeMate\SkypeMate.exe
C:\Programmi\Modem SAT\bin\SkyServer.exe
C:\Programmi\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
C:\Programmi\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Programmi\LimeWire\LimeWire.exe
C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\HOME\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = google.seekgooit.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Collegamenti
O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Programmi\DAP\dapbho.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programmi\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: Groowe - {1F326B8F-CE7F-4C98-96A1-AC7A2B61D742} - C:\WINDOWS\system32\GrooweToolbar.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programmi\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Programmi\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Programmi\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [winlogin] C:\WINDOWS\system32\winlogin.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Programmi\DAP\DAP.EXE" /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmi\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [lsarxykv] "c:\windows\system32\lsarxykv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ImInstaller_IncrediMail] C:\DOCUME~1\HOME\IMPOST~1\Temp\ImInstaller\IncrediMail\incredimail_install.exe -startup -product IncrediMail
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [k€xdha.exe] C:\DOCUME~1\HOME\IMPOST~1\Temp\k€xdha.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [winlogin] C:\WINDOWS\system32\winlogin.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SOProc_DAP] rundll32 shell32.dll,ShellExec_RunDLL C:\PROGRA~1\SOFTWA~1\soproc.exe -pack DAP
O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Programmi\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programmi\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programmi\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SkypeMate] C:\Programmi\SkypeMate\SkypeMate.exe
O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe
O4 - Global Startup: SkyServer.lnk = C:\Programmi\Modem SAT\bin\SkyServer.exe
O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Programmi\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Programmi\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Programmi\DAP\dapextie2.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V.....0865283359
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8133CA16-CD17-4CBE-9C35-5D6E93DFA1BB}: NameServer = 85.37.17.14 85.38.28.78
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FILECO~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: FreePOPs - Unknown owner - C:\Programmi\FreePOPs\freepopsservice.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programmi\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Startuj ponovo HJT, skeniraj, pa stikliraj polja ispred sledecih linija:
O4 - HKLM\..\Run: [winlogin] C:\WINDOWS\system32\winlogin.exe
O4 - HKLM\..\Run: [k€xdha.exe] C:\DOCUME~1\HOME\IMPOST~1\Temp\k€xdha.exe
O4 - HKCU\..\Run: [winlogin] C:\WINDOWS\system32\winlogin.exe
O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

pa klikni na Fix Checked.

Nakon toga pronadji na disku sledeci fajl:
c:\windows\system32\lsarxykv.exe
Spakuj ga u jedan ZIP i posalji mi ga preko sledece forme:
http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php
Taj fajl moram da ispitam posto ne moze nista da se zakljuci na osnovu imena.

Nakon toga restartuj racunar i nadji na disku fajl:
C:\WINDOWS\system32\winlogin.exe
i obrisi ga.
Paznja, nemoj slucajno da ga pomesas sa legitimnim Winlogon.exe, razlikuju se za jedno slovo.

Preuzmi program ATF Cleaner.
ATF Cleaner se koristi na sledeci nacin:
Stiklaraj Select All i nakon toga klikni na Empty Selected.
Kada se pojavi poruka Done Cleaning mozes ovaj program zatvoriti.

Kada sve to uradis, napravi novi HJT log i postavi ga ovde.

offline
 • Pridružio: 11 Maj 2003
 • Poruke: 136

uradio sam tako,samo kad me je posle fix checked pitalo da li da napravim backups ja odgovorio sa da.....
poslao sam ti c:\windows\system32\lsarxykv.exe

e sad, C:\WINDOWS\system32\winlogin.exe nemam ga na disku

Dopuna: 26 Mar 2007 0:01

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23.59.57, on 25/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\Programmi\FreePOPs\freepopsservice.exe
C:\Programmi\FreePOPs\freepopsd.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
C:\Programmi\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Programmi\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
C:\Programmi\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Programmi\DAP\DAP.EXE
C:\Programmi\QuickTime\qttask.exe
C:\windows\system32\winlogon.exe
C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
C:\Programmi\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Programmi\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Programmi\SkypeMate\SkypeMate.exe
C:\Programmi\Modem SAT\bin\SkyServer.exe
C:\Programmi\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
C:\Programmi\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\HOME\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = google.seekgooit.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Collegamenti
O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Programmi\DAP\dapbho.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programmi\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: Groowe - {1F326B8F-CE7F-4C98-96A1-AC7A2B61D742} - C:\WINDOWS\system32\GrooweToolbar.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programmi\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Programmi\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Programmi\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Programmi\DAP\DAP.EXE" /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmi\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [lsarxykv] "c:\windows\system32\lsarxykv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ImInstaller_IncrediMail] C:\DOCUME~1\HOME\IMPOST~1\Temp\ImInstaller\IncrediMail\incredimail_install.exe -startup -product IncrediMail
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SOProc_DAP] rundll32 shell32.dll,ShellExec_RunDLL C:\PROGRA~1\SOFTWA~1\soproc.exe -pack DAP
O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Programmi\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programmi\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programmi\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SkypeMate] C:\Programmi\SkypeMate\SkypeMate.exe
O4 - Global Startup: SkyServer.lnk = C:\Programmi\Modem SAT\bin\SkyServer.exe
O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Programmi\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Programmi\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Programmi\DAP\dapextie2.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmi\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V.....0865283359
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8133CA16-CD17-4CBE-9C35-5D6E93DFA1BB}: NameServer = 85.37.17.14 85.38.28.78
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FILECO~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: FreePOPs - Unknown owner - C:\Programmi\FreePOPs\freepopsservice.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programmi\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

uradio sam sa atf cleaner....i posle sa hjt...tako da je ovo sad novi log

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Nazalost, poslao si mi samo prazan ZIP...
Mozes li da pokusas ponovo da mi posaljes taj fajl?

Jesi li sigurno uradio restart nakon popravki koje si uradio iz HJT-a, pa tek posle potrazio Winlogin.exe?

offline
 • Pridružio: 11 Maj 2003
 • Poruke: 136

mycity.rs/must-login.png
valjda sam sad uspeo....u 7z je spakovan...
uradio sam bas korak po korak....kako si i napisao....

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Opet prazan fajl...
Izgleda da to cudo ne dozvoljava da bude iskopirano tako lako.

Skini program Submitter:
https://www.mycity.rs/must-login.png

U gornje polje unesi sledeci tekst (najbolje je da iskopiras odavde preko Copy/Paste):
[nick] nightwish
c:\windows\system32\lsarxykv.exe


Nakon toga klikni na dugme Prepare Files.
Ukoliko ovaj program uspe da pokupi taj fajl, onda ce biti omogucen klik na dugme Upload. Ukoliko ti to dugme bude omoguceno onda klikni na njega i nama ce stici tvoj fajl. Naravno, treba da si prikljucen na internet da bi Upload bio uspesan.

Ukoliko se dugme Upload ne ukljuci, onda klikni desno dugme na donje polje u programu, odaberi Select All, pa ponovo desno dugme na donje polje, odaberi Copy, pa onda ovde na forumu u polje za pisanje poruke klikni desno dugme, pa odaberi Paste.

offline
 • Pridružio: 11 Maj 2003
 • Poruke: 136

Debug: creating temp folder at C:\ToSubmit\
TempCopy module: ERROR at creating temp file for c:\windows\system32\lsarxykv.exe
Debug: temp folder is empty, nothing to pack
Debug: deleting temp folder at C:\ToSubmit\

sad mi je to izbacio....

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Na sledecem linku imas uputstvo za ulazak u Safe Mode Windowsa:
http://www.mycity.rs/Uputstva-sa-ex-SuperSajta/Kako-uci-u-SAFE-MODE.html

Ukoliko imas Windows na Italijanskom, onda imena opcija mogu da se razlikuju. Uglavnom, potrebno ti je da odaberes prvu opciju sa liste.
Ukoliko prvi put ulazis u Safe Mode, nemoj da te buni sto je rezolucija mala (ikonice izgledaju mnogo vece).

Probaj sada (dok si u Safe Mode) da nadjes ona dva sporna fajla:
c:\windows\system32\lsarxykv.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogin.exe

Zapisi negde ova imena fajlova, posto ti internet nece biti dostupan dok si u Safe Mode.
Napravi jedan prazan folder, recimo C:\privremeno\ i tu prebaci ona dva fajla.
Proveri za svaki slucaj da li su dobro izbrisani sa onih lokacija na kojima su nadjeni.

Nakon sto to uradis, restartuj racunar u normalan mod i napravi nov HJT log.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 645 korisnika na forumu :: 8 registrovanih, 1 sakriven i 636 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: celik, cikadeda, doloress, draggan, kybonacci, Ognjen D., Oluj2.1, wolverined4