problem luder i jos neki

2

problem luder i jos neki

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Fixom obezbedjujemo da se ne startuje zajedno sa Windowsom pri sledecem restartu.
Sve jedno kojim redom, da li prvo Fix ili sklanjanje/brisanje.

Mozes ga uploadovati na http://virusscan.jotti.org/ da bi proverio da li je maliciozan.

offline
 • Pridružio: 07 Avg 2006
 • Poruke: 1182
 • Gde živiš: Fili Davydkovo, Moscow, Russia

inet.exe ne postoji

Dopuna: 06 Feb 2007 10:21

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:24:18, on 06.02.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAAP.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Hujack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Ссылки
O2 - BHO: XY33 Popup Blocker - {4B5A7560-16C6-4063-86D3-000000000002} - C:\Program Files\system102\system102.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C67 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAAP.EXE /P23 "EPSON Stylus C67 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C67"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O8 - Extra context menu item: &Экспорт в Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: (no name) - {4B5A7560-16C6-4063-86D3-000000000003} - C:\Program Files\system102\system102.dll (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Блокировка всплывающих окон - {4B5A7560-16C6-4063-86D3-000000000003} - C:\Program Files\system102\system102.dll (file missing)
O9 - Extra button: Справочные материалы - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E32440CC-00DE-47AD-A0E1-57A3CCD59F82}: NameServer = 217.26.0.2,217.26.1.2
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 194.67.57.104
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 194.67.57.104
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 194.67.57.104
O21 - SSODL: VStorage - {5FBF9BF0-4191-4CBF-844D-89BC2B8A7E89} - swmclip.dll (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Журнал событий (Eventlog) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: Служба COM записи компакт-дисков IMAPI (ImapiService) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола (RDSessMgr) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Адаптер производительности WMI (WmiApSrv) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Nadji fajl swmclip.dll na disku i obrisi ga (napravi rezervnu kopiju za svaki slucaj).

Nakon toga, novi scan HJT-on, pa obelezi polja ispred sledecih linija:
O2 - BHO: XY33 Popup Blocker - {4B5A7560-16C6-4063-86D3-000000000002} - C:\Program Files\system102\system102.dll (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {4B5A7560-16C6-4063-86D3-000000000003} - C:\Program Files\system102\system102.dll (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Блокировка всплывающих окон - {4B5A7560-16C6-4063-86D3-000000000003} - C:\Program Files\system102\system102.dll (file missing)
O21 - SSODL: VStorage - {5FBF9BF0-4191-4CBF-844D-89BC2B8A7E89} - swmclip.dll (file missing)

Klikni Fix Checked

Nakon ovoga bih te zamolio da uradis jedan restart, pogledas da li se Avast ponovo buni, proskeniras jednom komp sa anti-virus i anti-spyware programima koje imas instalirane, i da mi napises sta je koji program prijavio.
Svez HJT log mi isto postavi nakon tih skenova.

offline
 • Pridružio: 07 Avg 2006
 • Poruke: 1182
 • Gde živiš: Fili Davydkovo, Moscow, Russia

tog fajla nema na disku, a ako se odnosi na hjt log, zar ne pise u zagradi file missing?


i da li da odradim ovo gore navedeno ako ga nisam nasao?

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

File missing ne znaci obavezno da fajl ne postoji, moze biti i greska u reg. bazi. Zato obavezno proverevamo te fajlove.

offline
 • Pridružio: 07 Avg 2006
 • Poruke: 1182
 • Gde živiš: Fili Davydkovo, Moscow, Russia

zato i pitam jer ga preko searcha ne nalazi...

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

OK. Odradi sada ono sto sam ti napisao u zadnjem pasusu prethodnog uputstva. Restartuj i proskeniraj komp, da vidimo da li je infekcija jos prisutna, i ako jeste - da li tvoj AV moze sada da je ukloni.

offline
 • Pridružio: 07 Avg 2006
 • Poruke: 1182
 • Gde živiš: Fili Davydkovo, Moscow, Russia

po podizanju sistema, neposredo posle, avast prijavljuje C:\windows\system32\ping.exe
malware name: win32:Luder-F


sad cu da skeniram...

Dopuna: 06 Feb 2007 11:02

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmic.exe
C:\WINDOWS\system32\usmt\migload.exe
C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz_a.exe
C:\WINDOWS\system32\sort.exe

da ne idem dalje, kad pokusam repair kaze: cannot processs tom fajlu...

Dopuna: 06 Feb 2007 11:03

i jos nesto, ponovo mi je startovao haxfix, da li je to normalno?

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Daj novi HJT log, mozda cemo sada videti krivca posto smo otklonili rootkit.

offline
 • Pridružio: 07 Avg 2006
 • Poruke: 1182
 • Gde živiš: Fili Davydkovo, Moscow, Russia

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 13:08:29, on 06.02.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAAP.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Hujack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Ссылки
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C67 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAAP.EXE /P23 "EPSON Stylus C67 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C67"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [System64] C:\WINDOWS\system32\inet.exe
O4 - HKLM\..\Run: [clean] C:\clean.bat
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O8 - Extra context menu item: &Экспорт в Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Справочные материалы - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E32440CC-00DE-47AD-A0E1-57A3CCD59F82}: NameServer = 217.26.0.2,217.26.1.2
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 194.67.57.104
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 194.67.57.104
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 194.67.57.104
O21 - SSODL: VStorage - {5FBF9BF0-4191-4CBF-844D-89BC2B8A7E89} - (no file)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Журнал событий (Eventlog) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: Служба COM записи компакт-дисков IMAPI (ImapiService) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола (RDSessMgr) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Адаптер производительности WMI (WmiApSrv) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

26 Feb 2007 23:25 bobby Zaključavanje topica Razlog: Javiti se na PP ukoliko je potrebno otkljucavanje teme  
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 680 korisnika na forumu :: 41 registrovanih, 5 sakrivenih i 634 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Apok, Belac91, Cufo, Dragan1998, dragon986, FOX, galijot, Georgius, goxin, gzoki, helen1, interesante, janezek67, Jovan Nenad, kovinacc, kuntalo, Lieutenant, ljuba, Marko Marković, MB120mm, mercedesamg, milimoj, Mixelotti, moldway, mushroom, nemkea71, ninareflex, Polemarchoi, royst33, ruso, sakota79, Simon simonović, Srki98, t.mile, vathra, VJ, Vlada1389, vlvl, Wisdomseeker, 223223