racunar uzasno spor

racunar uzasno spor

offline
 • Pridružio: 07 Sep 2007
 • Poruke: 2

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:53:30, on 07.09.07
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\Program Files\FaxTalk Communicator\FTCtrl32.exe
C:\Program Files\FaxTalk NetOnHold\Ftnohmgr.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
C:\Program Files\FaxTalk Communicator\FAPIEXE.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
G:\logovi\gh.exe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CallControl 4.5] C:\Program Files\FaxTalk Communicator\FTCtrl32.exe /autoload
O4 - HKLM\..\Run: [NetOnHold] C:\Program Files\FaxTalk NetOnHold\Ftnohmgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - Startup: Cyber-shot Viewer-Medien-Prüfung.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CAFD3501-7DFC-46C2-98F5-504D4F974308}: NameServer = 212.200.139.132,81.93.64.11,81.93.64.9,81.93.74.131,81.93.74.132,195.178.32.2
O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

racunar mi je uzasno spor sta da radim?

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...

Izgleda da ovaj postavljeni HT log nije kompletan. Zamoliću te da postaviš novi.

Sporost rada kompjutera bi vrlo lako mogla biti prouzrokovana time što koristiš dva AV programa. Preporučio bih ti da se odlučiš za jedan a onog drugog da deinstaliraš.

offline
 • Pridružio: 07 Sep 2007
 • Poruke: 2

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:13:34, on 07.09.07
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\Program Files\FaxTalk Communicator\FTCtrl32.exe
C:\Program Files\FaxTalk NetOnHold\Ftnohmgr.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
C:\Program Files\FaxTalk Communicator\FAPIEXE.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\PENTIUM\Desktop\Cistac\Cistac.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CallControl 4.5] C:\Program Files\FaxTalk Communicator\FTCtrl32.exe /autoload
O4 - HKLM\..\Run: [NetOnHold] C:\Program Files\FaxTalk NetOnHold\Ftnohmgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - Startup: Cyber-shot Viewer-Medien-Prüfung.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CAFD3501-7DFC-46C2-98F5-504D4F974308}: NameServer = 212.200.139.132,81.93.64.11,81.93.64.9,81.93.74.131,81.93.74.132,195.178.32.2
O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

Dopuna: 07 Sep 2007 23:22

racunar se restartuje

Dopuna: 07 Sep 2007 23:26

trebao si napisati jasno i precizno ovako: "Računar mi se često restartuje, a kompletan log ne mogu da napravim više od ovoga što sam poslao."

Dopuna: 07 Sep 2007 23:32

trebao sam

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Uradi sledeće:
Preuzmi fajl gmer.zip sa ovog linka i sačuvaj na Desktop-u.
Raspakuj ga u neki folder.

Dupli klik na gmer.exe za početak: Izaberi Rootkit Tab na vrhu.
Klikni na Scan.
Kada je skeniranje završeno, klik na Copy dugme ispod - ovo će sačuvati to u Clipboard.
Iskoristi opciju Paste u Notepad-u da bi to prebacio u tekst. Snimi taj tekst iz Notepada kao file1.txt.
Ponovi ovo isto sa Autostart Tab-om. Snimi taj tekst iz Notepada kao file2.txt.


Iskopiraj nam ovde sadrzaj ta dva fajla koja smo malopre snimili.

Još jednom da napomenem: potrebno je da deinstaliraš jedan od AV programa.
Ukoliko se odlučiš da ćeš zadržati Avast, za deinstalaciju Nortona možeš koristiti Norton Removal Tool.

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Bump!

Proslo je 10 dana, a zrtva se vise nije javljala. Jel da arhiviramo temu?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 362 korisnika na forumu :: 6 registrovanih, 2 sakrivenih i 354 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: branko7, Konda, nenad81, S-lash, saputnik plavetnila, suton