resycled/boot.com

1

resycled/boot.com

offline
 • Pridružio: 10 Okt 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: Rijeka

Svako dobro!

Imam nekoliko problema s kompjuterom, i zaista ne znam ni odakle bih počela.

Prvo: na hardu imam tri particije: C, D i E. C particija se normalno otvara, a kad pokušavam lijevim klikom otvoriti particije D i E, javlja mi se ova obavjest:

resycled/boot.com is not a valid Win 32 application

Particije se mogu otvoriti jedino pomoću desnog klika i opcije explore... Nije toliko strašno, ali bih voljel znati o čemu je riječ.

Drugo: Kod podizanja Windowsa javlja mi se prozor sa obavješću da je instaliran novi hardver, i traži drivere za njega... Ne znam o čemu bi moglo biti riječi, i trebam li možda uploadati drivere?

Inače, riječ je o novoj instalaciji Windowsa (zbog nemogućnosti instaliranja WLM-a, nepodizanja sustava nakon restarta - morala sam svaki put ponovo restartati, ići na tipku F8 i birati podizanje sa harda i inače "čudnog" rada).

Zahvaljujem na svakoj pomoći!

Dopuna: 17 Dec 2008 18:48

Evo i log od HijackThis-a...


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:42:18, on 17.12.2008
Platform: Windows XP SP3, v.5657 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\SmartPCTools\Registry Repair Wizard\RCHelper.exe
C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergency.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergencySrv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Registry Repair Wizard Scheduler] "C:\Program Files\SmartPCTools\Registry Repair Wizard\RCHelper.exe" /startup
O4 - HKCU\..\Run: [SpyEmergency] C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergency.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBC8DE23-02F6-4306-85DC-AE4613BD1AA2}: NameServer = 195.29.149.196 195.29.149.197
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Droppix Service - Droppix - C:\Program Files\Common Files\Droppix\DxService.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: Spy Emergency Engine Service (SpyEmrgSrv) - NETGATE Technologies s.r.o. - C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergencySrv.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

--
End of file - 7175 bytes

Dopuna: 17 Dec 2008 18:50

Evo i log od HijackThis-a...


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:42:18, on 17.12.2008
Platform: Windows XP SP3, v.5657 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\SmartPCTools\Registry Repair Wizard\RCHelper.exe
C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergency.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergencySrv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Registry Repair Wizard Scheduler] "C:\Program Files\SmartPCTools\Registry Repair Wizard\RCHelper.exe" /startup
O4 - HKCU\..\Run: [SpyEmergency] C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergency.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBC8DE23-02F6-4306-85DC-AE4613BD1AA2}: NameServer = 195.29.149.196 195.29.149.197
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Droppix Service - Droppix - C:\Program Files\Common Files\Droppix\DxService.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: Spy Emergency Engine Service (SpyEmrgSrv) - NETGATE Technologies s.r.o. - C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergencySrv.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

--
End of file - 7175 bytes

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 10 Okt 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: Rijeka

Evo Loga, nisam mogla prije, jer sam morala praviti novu konekciju na internet... Uh...

ComboFix 08-12-16.03 - Natasa 2008-12-17 18:55:59.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.1535.862 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\Natasa\Desktop\ComboFix.exe
* Created a new restore point
* Resident AV is active

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

D:\Autorun.inf
D:\resycled
d:\resycled\boot.com
E:\Autorun.inf
E:\resycled
e:\resycled\boot.com

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-11-17 to 2008-12-17 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-12-17 17:47 . 2008-12-17 17:47 <DIR> d-------- c:\windows\Sun
2008-12-17 17:45 . 2008-12-17 17:45 <DIR> d-------- c:\windows\LastGood
2008-12-17 17:45 . 2008-12-17 17:45 142 --a------ c:\windows\system32\spupdsvc.inf
2008-12-17 09:47 . 2008-12-17 09:47 268 --ah----- C:\sqmdata00.sqm
2008-12-17 09:47 . 2008-12-17 09:47 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm
2008-12-17 09:46 . 2007-11-30 23:26 221,184 --a------ c:\windows\system32\wmpns.dll
2008-12-17 09:39 . 2008-12-17 09:40 <DIR> d-------- c:\program files\Rjecnik
2008-12-17 09:39 . 2008-12-17 09:39 249,856 --------- c:\windows\Setup1.exe
2008-12-17 09:39 . 2008-12-17 09:39 73,216 --a------ c:\windows\ST6UNST.EXE
2008-12-17 09:31 . 2008-12-17 09:31 <DIR> d-------- c:\program files\eRjecnik11
2008-12-17 09:31 . 2008-12-17 09:31 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Borland Shared
2008-12-17 09:31 . 1999-11-12 06:11 183,808 --a------ c:\windows\system32\bdeadmin.cpl
2008-12-17 09:29 . 2008-06-13 12:05 272,128 --------- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys
2008-12-17 09:29 . 2008-06-13 12:05 272,128 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys
2008-12-17 09:28 . 2008-10-16 21:38 6,066,176 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll
2008-12-17 09:28 . 2007-04-17 10:32 2,455,488 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dat
2008-12-17 09:28 . 2007-03-08 06:10 991,232 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll.mui
2008-12-17 09:28 . 2008-10-16 21:38 459,264 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll
2008-12-17 09:28 . 2008-10-16 21:38 383,488 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dll
2008-12-17 09:28 . 2008-10-16 21:38 267,776 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll
2008-12-17 09:28 . 2008-10-16 21:38 63,488 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\icardie.dll
2008-12-17 09:28 . 2008-10-16 21:38 52,224 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
2008-12-17 09:28 . 2006-10-26 19:56 32,592 --a------ c:\windows\system32\msonpmon.dll
2008-12-17 09:28 . 2008-10-16 14:11 13,824 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieudinit.exe
2008-12-17 09:26 . 2008-12-17 09:26 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Works
2008-12-17 09:23 . 2008-12-17 09:23 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft.NET
2008-12-17 09:22 . 2008-08-14 11:11 2,189,184 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe
2008-12-17 09:22 . 2008-08-14 11:09 2,145,280 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe
2008-12-17 09:22 . 2008-08-14 10:33 2,066,048 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe
2008-12-17 09:22 . 2008-08-14 10:33 2,023,936 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe
2008-12-17 09:21 . 2008-10-24 12:21 455,296 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys
2008-12-17 09:20 . 2008-12-17 09:20 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Visual Studio 8
2008-12-17 09:19 . 2008-12-17 09:25 <DIR> d-------- c:\windows\SHELLNEW
2008-12-17 09:18 . 2008-12-17 09:18 <DIR> dr-h----- C:\MSOCache
2008-12-17 09:18 . 2008-12-17 09:28 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
2008-12-17 09:11 . 2008-12-17 09:31 <DIR> d--h----- c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-12-17 09:11 . 2005-06-17 10:32 18,751,488 -ra------ c:\windows\system32\ALSNDMGR.CPL
2008-12-17 09:11 . 2005-06-17 10:28 9,409,536 -ra------ c:\windows\system32\RTLCPL.EXE
2008-12-17 09:11 . 2005-06-16 17:24 2,324,160 -ra------ c:\windows\system32\drivers\ALCXWDM.SYS
2008-12-17 09:11 . 2005-06-02 09:31 294,912 -r------- c:\windows\alcupd.exe
2008-12-17 09:11 . 2005-06-02 09:43 200,704 -r------- c:\windows\alcrmv.exe
2008-12-17 09:11 . 2004-09-07 07:23 156,672 -ra------ c:\windows\system32\RTLCPAPI.dll
2008-12-17 09:11 . 2002-02-05 06:54 141,016 -ra------ c:\windows\system32\ALSNDMGR.WAV
2008-12-17 09:11 . 2005-06-14 11:36 77,824 -ra------ c:\windows\SOUNDMAN.EXE
2008-12-17 09:11 . 2005-05-18 06:38 40,960 -r------- c:\windows\system32\ChCfg.exe
2008-12-17 09:10 . 2008-12-17 09:10 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\InstallShield
2008-12-17 09:10 . 2000-03-29 07:17 5,824 --a------ c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS
2008-12-17 09:10 . 2008-12-17 09:10 4,700 --a------ c:\windows\Ascd_tmp.ini
2008-12-17 09:08 . 2008-12-17 09:08 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Natasa\Contacts
2008-12-17 09:06 . 2008-12-17 09:06 <DIR> d-------- c:\program files\MSN Messenger
2008-12-17 08:58 . 2008-12-17 09:50 <DIR> d--h----- c:\windows\$hf_mig$
2008-12-17 08:36 . 2008-12-17 08:36 <DIR> d-------- c:\program files\Real
2008-12-17 08:36 . 2008-12-17 08:36 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\xing shared
2008-12-17 08:36 . 2008-12-17 08:36 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Real
2008-12-17 08:28 . 2008-12-17 08:33 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Natasa\Application Data\Apple Computer
2008-12-17 08:28 . 2008-04-17 13:12 107,368 --a------ c:\windows\system32\GEARAspi.dll
2008-12-17 08:28 . 2008-04-17 13:12 15,464 --a------ c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys
2008-12-17 08:27 . 2008-12-17 08:28 <DIR> d----c--- c:\windows\system32\DRVSTORE
2008-12-17 08:27 . 2008-12-17 08:27 <DIR> d-------- c:\program files\QuickTime
2008-12-17 08:27 . 2008-12-17 08:28 <DIR> d-------- c:\program files\iTunes
2008-12-17 08:27 . 2008-12-17 08:27 <DIR> d-------- c:\program files\iPod
2008-12-17 08:27 . 2008-12-17 08:27 <DIR> d-------- c:\program files\Bonjour
2008-12-17 08:27 . 2008-12-17 08:27 <DIR> d-------- c:\program files\Apple Software Update
2008-12-17 08:27 . 2008-12-17 08:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer
2008-12-17 08:27 . 2008-12-17 08:28 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}
2008-12-17 08:26 . 2008-12-17 08:27 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Apple
2008-12-17 08:26 . 2008-12-17 08:26 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple
2008-12-17 08:25 . 2008-12-17 08:25 685,913 --a------ c:\windows\unins004.exe
2008-12-17 08:25 . 2008-12-17 08:25 685,913 --a------ c:\windows\unins003.exe
2008-12-17 08:25 . 2008-12-17 08:25 685,913 --a------ c:\windows\unins002.exe
2008-12-17 08:25 . 2008-12-17 08:25 685,913 --a------ c:\windows\unins001.exe
2008-12-17 08:25 . 2008-12-17 08:25 17,434 --a------ c:\windows\unins001.dat
2008-12-17 08:25 . 2008-12-17 08:25 16,524 --a------ c:\windows\unins003.dat
2008-12-17 08:25 . 2008-12-17 08:25 12,821 --a------ c:\windows\unins002.dat
2008-12-17 08:25 . 2008-12-17 08:25 12,529 --a------ c:\windows\unins004.dat
2008-12-17 08:24 . 2008-12-17 08:24 685,913 --a------ c:\windows\unins000.exe
2008-12-17 08:24 . 2008-12-17 08:25 26,563 --a------ c:\windows\unins000.dat
2008-12-17 08:23 . 2008-12-17 08:23 <DIR> d-------- c:\program files\Droppix
2008-12-17 08:23 . 2008-12-17 08:23 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\LightScribe
2008-12-17 08:23 . 2008-12-17 08:23 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Droppix
2008-12-17 08:23 . 2008-12-17 08:24 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Droppix
2008-12-17 08:23 . 2005-11-09 10:00 487,424 --a-s---- c:\windows\system32\msvcp70.dll
2008-12-17 08:23 . 2005-11-09 10:00 462,848 --a------ c:\windows\system32\HHActiveX.dll
2008-12-17 08:23 . 2005-11-09 10:00 344,064 -ra------ c:\windows\system32\msvcr70.dll
2008-12-17 08:23 . 2005-11-09 10:00 24,576 --a------ c:\windows\system32\msxml3a.dll
2008-12-17 08:22 . 2008-12-17 08:22 <DIR> d-------- c:\program files\uTorrent
2008-12-17 08:22 . 2008-12-17 09:02 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Natasa\Application Data\uTorrent
2008-12-17 08:20 . 2008-12-17 08:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\WinZip
2008-12-17 08:17 . 2008-12-17 08:17 <DIR> d-------- c:\program files\EZPhotoCalendarCreatorPlus
2008-12-17 08:16 . 2008-12-17 08:16 <DIR> d-------- c:\windows\Downloaded Installations
2008-12-17 07:59 . 2008-12-17 07:59 <DIR> d-------- c:\program files\CDBurnerXP
2008-12-17 07:55 . 2008-12-17 07:55 <DIR> d-------- c:\windows\system32\XPSViewer
2008-12-17 07:55 . 2008-12-17 07:55 <DIR> d-------- c:\program files\Reference Assemblies
2008-12-17 07:55 . 2008-12-17 09:25 <DIR> d-------- c:\program files\MSBuild
2008-12-17 07:55 . 2008-12-17 07:55 <DIR> d-------- C:\4102430da6902d564dfa
2008-12-17 07:55 . 2008-07-06 13:06 1,676,288 --------- c:\windows\system32\xpssvcs.dll
2008-12-17 07:55 . 2008-07-06 13:06 1,676,288 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\xpssvcs.dll
2008-12-17 07:55 . 2008-07-06 11:50 597,504 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\printfilterpipelinesvc.exe
2008-12-17 07:55 . 2008-07-06 13:06 575,488 --------- c:\windows\system32\xpsshhdr.dll
2008-12-17 07:55 . 2008-07-06 13:06 575,488 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\xpsshhdr.dll
2008-12-17 07:55 . 2008-07-06 13:06 117,760 --------- c:\windows\system32\prntvpt.dll
2008-12-17 07:55 . 2008-07-06 13:06 89,088 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\filterpipelineprintproc.dll
2008-12-17 07:55 . 2007-11-30 12:18 26,488 --a------ c:\windows\system32\spupdsvc.exe
2008-12-17 07:40 . 2008-12-17 07:40 410,984 --a------ c:\windows\system32\deploytk.dll
2008-12-17 07:40 . 2008-12-17 07:40 73,728 --a------ c:\windows\system32\javacpl.cpl
2008-12-17 07:38 . 2008-12-17 07:38 <DIR> d-------- c:\program files\Trend Micro
2008-12-17 07:32 . 2008-12-17 09:03 <DIR> d-------- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2008-12-17 07:32 . 2008-12-17 07:37 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2008-12-17 07:29 . 2008-12-17 07:29 <DIR> d-------- c:\program files\FastStone Capture
2008-12-17 07:29 . 2008-12-17 07:29 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Natasa\Application Data\FastStone
2008-12-17 07:28 . 2008-12-17 07:28 <DIR> d-------- c:\program files\7-Zip
2008-12-17 07:26 . 2008-12-17 07:26 <DIR> d-------- c:\program files\TuneUp Utilities 2008
2008-12-17 07:26 . 2008-12-17 07:26 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Natasa\Application Data\TuneUp Software
2008-12-17 07:26 . 2008-12-17 07:26 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TuneUp Software
2008-12-17 07:26 . 2008-12-17 07:26 355,584 --a------ c:\windows\system32\TuneUpDefragService.exe
2008-12-17 07:26 . 2008-05-29 09:28 28,416 --a------ c:\windows\system32\uxtuneup.dll
2008-12-17 07:25 . 2008-12-17 07:25 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-12-17 07:14 . 2008-01-07 14:29 352 --ah----- c:\windows\nod32fixtemdono.reg
2008-12-17 07:06 . 2008-12-17 07:06 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Natasa\Application Data\ESET
2008-12-17 07:05 . 2008-12-17 07:05 <DIR> d-------- c:\program files\ESET
2008-12-17 07:05 . 2008-12-17 07:05 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET
2008-12-17 07:04 . 2008-12-17 07:04 4,444 --a------ c:\windows\system32\pid.PNF
2008-12-17 07:02 . 2007-12-01 01:25 4,274,816 --a------ c:\windows\system32\nv4_disp.dll
2008-12-17 07:01 . 2008-12-17 07:01 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Adobe
2008-12-17 07:01 . 2007-12-01 01:26 74,240 --a------ c:\windows\system32\usbui.dll

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-12-17 16:42 --------- d---a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2008-12-17 08:15 --------- d-----w c:\documents and settings\Natasa\Application Data\Spy Emergency
2008-12-17 07:36 499,712 ----a-w c:\windows\system32\msvcp71.dll
2008-12-17 07:36 348,160 ----a-w c:\windows\system32\msvcr71.dll
2008-12-17 06:40 --------- d-----w c:\program files\Java
2008-12-17 05:58 --------- d-----w c:\program files\GeoVid
2008-12-17 05:58 --------- d-----w c:\program files\Common Files\GeoVid
2008-12-17 05:58 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\GeoVid
2008-12-17 05:57 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Java
2008-12-17 05:52 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage
2008-12-17 05:46 --------- d-----w c:\program files\Your Uninstaller 2008
2008-12-17 05:45 --------- d-----w c:\documents and settings\Natasa\Application Data\URSoft
2008-12-17 05:44 --------- d-----w c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2008-12-17 05:44 --------- d-----w c:\documents and settings\Natasa\Application Data\Malwarebytes
2008-12-17 05:44 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2008-12-17 05:43 --------- d-----w c:\program files\Windows Installer Clean Up
2008-12-17 05:43 --------- d-----w c:\program files\MSECACHE
2008-12-17 05:42 --------- d-----w c:\program files\Unlocker
2008-12-17 05:41 --------- d-----w c:\program files\Error Repair Professional
2008-12-17 05:35 --------- d-----w c:\documents and settings\Natasa\Application Data\Ashampoo
2008-12-17 05:34 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\ashampoo
2008-12-17 05:33 --------- d-----w c:\program files\Ashampoo
2008-12-17 05:26 --------- d-----w c:\program files\XP Codec Pack
2008-12-17 05:26 --------- d-----w c:\program files\NETGATE
2008-12-17 05:26 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\NETGATE
2008-12-17 05:24 --------- d-----w c:\program files\SmartPCTools
2008-12-17 05:11 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage
2008-10-24 11:21 455,296 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2008-10-23 12:36 286,720 ----a-w c:\windows\system32\gdi32.dll
2008-10-22 15:27 38,496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2008-10-22 15:27 15,504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2008-10-16 20:38 826,368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll
2008-10-16 13:13 202,776 ----a-w c:\windows\system32\wuweb.dll
2008-10-16 13:13 1,809,944 ----a-w c:\windows\system32\wuaueng.dll
2008-10-16 13:12 561,688 ----a-w c:\windows\system32\wuapi.dll
2008-10-16 13:12 323,608 ----a-w c:\windows\system32\wucltui.dll
2008-10-16 13:09 92,696 ----a-w c:\windows\system32\cdm.dll
2008-10-16 13:09 51,224 ----a-w c:\windows\system32\wuauclt.exe
2008-10-16 13:09 43,544 ----a-w c:\windows\system32\wups2.dll
2008-10-16 13:08 34,328 ----a-w c:\windows\system32\wups.dll
2008-10-03 10:02 247,326 ----a-w c:\windows\system32\strmdll.dll
2005-11-04 16:59 135,525 ----a-w c:\program files\Common Files\ReportPreview.app
2003-02-21 03:42 348,160 ----a-w c:\program files\msvcr71.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2007-11-30 15360]
"Registry Repair Wizard Scheduler"="c:\program files\SmartPCTools\Registry Repair Wizard\RCHelper.exe" [2008-11-24 1052928]
"SpyEmergency"="c:\program files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergency.exe" [2008-10-16 1985080]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296]
"LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2008-08-22 2363392]
"MsnMsgr"="c:\program files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-01-19 5674352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-12-17 136600]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2007-12-21 1443072]
"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-11-04 413696]
"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-11-20 290088]
"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-12-17 185896]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-27 31016]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-06-14 c:\windows\SOUNDMAN.EXE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.ffds"= ffdshow.ax
"msacm.ac3filter"= ac3filter.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
SecurityProviders msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, credssp.dll, msnsspc.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

R1 SpyEmrg;Spy Emergency Driver;c:\windows\system32\Drivers\spyemrg.sys [2008-12-17 12344]
R2 ekrn;Eset Service;"c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe" [2007-12-21 468224]
R2 SpyEmrgSrv;Spy Emergency Engine Service;c:\program files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergencySrv.exe [2008-12-17 727608]
R3 SpyEmrgAccess;Spy Emergency OnAccess Driver;c:\windows\system32\Drivers\spyemrg_access.sys [2008-12-17 15288]
R3 SpyEmrgGuard;Spy Emergency Real-Time Shield Driver;c:\windows\system32\Drivers\spyemrg_guard.sys [2008-12-17 14392]
S2 spupdsvc;Windows Service Pack Installer update service;c:\windows\system32\spupdsvc.exe [2008-12-17 26488]
S3 Droppix Service;Droppix Service;"c:\program files\Common Files\Droppix\DxService.exe" [2008-12-17 221184]
S3 usnjsvc;Usluga Messenger Sharing Folders USN Journal Reader;"c:\program files\MSN Messenger\usnsvc.exe" [2007-01-19 97136]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
UxTuneUp

*Newly Created Service* - CATCHME
*Newly Created Service* - PROCEXP90

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]
"c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe"
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2008-12-17 c:\windows\Tasks\1-Click Maintenance.job
- c:\program files\TuneUp Utilities 2008\OneClickStarter.exe [2008-06-20 09:09]

2008-12-17 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 12:34]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
TCP: {FBC8DE23-02F6-4306-85DC-AE4613BD1AA2} = 195.29.149.196 195.29.149.197
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Natasa\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wi9e58mc.default\
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-12-17 18:57:07
Windows 5.1.2600 Service Pack 3, v.5657 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-12-17 18:57:51
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-12-17 17:57:49

Pre-Run: 31.224.799.232 bytes free
Post-Run: 31,305,388,032 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

279 --- E O F --- 2008-12-17 16:45:36

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Kako se sada kompjuter ponasa? Ima li jos uvek iste simptome?

offline
 • Pridružio: 10 Okt 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: Rijeka

Hvala Vam puno! Particije se otvaraju normalno.
Jedino ne znam zašto se kod podizanja Windowsa pojavljuju dva operativna sustava, jedan iznad a drugi ispod recovery console, a ja imam instaliran jedan - ovaj u C particiji. I zašto ne mogu kliknuti na taj sustav da pokrenem Windowse, nego moram čekati da se sami pokrenu, nakon nekog vremena...
I taj neki hardver je ostao... Probati ću ići na instalaciju, sa Cd-a od matične ploče... Zadrugu opciju ne znam...
Sve u svemu - veliki je uspjeh što se otvaraju particije! "Prošvrljaću" malo temama ovdje u Ambulanti, ma sigurno će biti nešto i za to podizanje... I inače volim "švrljati" ovuda, čitati... Učiti? Uh, ne ide mi baš to s učenjem...

Još jednom - PUNO HVALA! Srdačan pozdrav!

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Otvori Notepad, pa idi na menij File > Open...
U dijalogu koji se bude otvorio, u liniji File name ukucaj c:\boot.ini

Otvorice se kratak tekstualni fajl. Iskopiraj mi ovde sadrzaj tog fajla (Copy/Paste).

offline
 • Pridružio: 10 Okt 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: Rijeka

Jesam... više puta, ali ništa ne otvara. Pojavljuje se mali prozorčić na kojem piše: The above file name is invalid

Dopuna: 17 Dec 2008 20:02

Joj, joj... Ipak jesam... Hvala vam što gubite vrijeme sa mnom...

[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Hmmm...

Jako mi je bitno da znam da li se pojavljuje neka poruka pre nego sto krene startovanje sistema.

Znaci, pojavi se taj menij sa Recovery Console i dva Windowsa, i ti tu moras da cekas.
Da li se na kraju cekanja pojavljuje ikakva poruka, pa tek da onda krene ucitavanje?

Vidi, ti imas u tom meniju opcije za startovanje Windowsa sa C particije, i sa D particije.
Ja iz samog teksta menija ne mogu zakljuciti koja linija je za koju particiju.
Moracemo utvrditi rucno.

Otvori ponovo Boot.ini kao i malopre, i umesto originalnog teksta stavi sledeci:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Prvi" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Drugi" /noexecute=optin /fastdetect


Onda fajl snimi na disk iz menija File > Save.

Restartuj racunar, i kada se pojavi ovaj menij onda kursorom (tasteri sa strelicama na tastaturi) probaj opciju Prvi i stisni Enter na tastaturi.
Ukoliko preko te opcije uspes da startujes Windows, onda se javi ovde za dalje instrukcije.
Ukoliko opcija Prvi ne radi, onda probaj Drugi.
Meni je bitno da znam koja od te dve opcije radi, a koja ne radi, da bi smo onu neispravnu izbacili iz menija.

offline
 • Pridružio: 10 Okt 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: Rijeka

Ne da mi to... Evo slike... A ja idem probati restartati kompjuter...

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Nemoj restartovati ukoliko se vec pojavila ova greska.

Sada cu da ti napisem kako to da uradis na drugi nacin.

Dopuna: 17 Dec 2008 20:27

Idi na dugme Start, pa na Run, pa u dijalogu koji se bude otvorio kucaj msconfig i klikni na OK.

Otvorice se program.
Gore odaberi karticu BOOT.INI.
Klikni na dugme Check All Boot Paths i javi mi sta ti komp prijavljuje kao rezultat.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 932 korisnika na forumu :: 51 registrovanih, 5 sakrivenih i 876 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 357magnum, _Petar, Batinas, Ben Roj, bojank, bojcistv, cinoeye, dane007, Dannyboy, djboj, draganl, dragoljub11987, Džordžino, ekozelj, Georgius, jackreacher011011, Joja, krlebgd77, Marko Marković, mercedesamg, Mihajlo, Milan A. Nikolic, momcilob55, mustangkg, Ne doznajem se u oružje, nextyamb, Nixon, novator, opt1, Panter, pein, pvoman, r77adder, repac, Rogan33, S2M, savaskytec, Sirius, Sr.Stat., srbijaiznadsvega, srecko81, Srki94, Srle993, stemark, trajkoni018, vranjanac29, Webb, zicko.spacek, znaisha, Živković, 125