Imam problema sa virusima

Imam problema sa virusima

offline
 • Pridružio: 25 Apr 2008
 • Poruke: 27

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:47:28 AM, on 4/25/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
C:\Program Files\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
D:\Temp\Intalacija\Leva zeza\YzDock.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\WINDOWS\system32\perfs.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\routing.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\WINDOWS\system32\andt.sys
C:\Documents and Settings\Margo\Desktop\New Folder\tr3.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=042708 serial=DR12WTX-9999998-YSP lang=EN
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [C6501Sound] RunDll32 c6501.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
O4 - Startup: Shortcut to YzDock.lnk = D:\Temp\Intalacija\Leva zeza\YzDock.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V.....7845765656
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: perfmons Service (perfmons) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\perfs.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: Routing Service (Routing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\routing.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


Imam kasperskog koji mi dnevno prijavi po trideset virusa i blokiranih upada.Uvek su iste stvari u pitanju pa me zanima kako to mogu da iskorenim.Neke stvari su recimo u folderu content.ie5 a njega ni nema u temp fajlovima.takodje mi se pojavljuju i neke http adrese za koje nisam ni cuo i njih blokira.Meni radi normalno komp al me iritira to stalno pojavljivanje tih virusa koje kasperski konstantno neutralise

I jos me zanima da li mogu da reinstaliram windows i da iskoristim bekap koji sam napravio, tj. da li ce taj bekap da povrati sve one fajlove koje sam u trenutku pravljenja bekapa imao ili moram sve ponovo da instaliram.Ako imate neki predlog za ghost i to bi rado cuo.
Ako mi odgovorite na bilo sta od ovoga bicu zahvalan.

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8452
 • Gde živiš: Novi Beograd

Pozdrav.. Računar ti jeste inficiran.

Za početak, skini i pokreni dvoklikom ovaj fajl.
https://www.mycity.rs/must-login.png
Sačekaj 10-15 sekundi da se postupak obavi do kraja.

Zatim preuzmi The Avenger na Desktop.
Raspakuj arhivu u neki folder

Dvoklikom pokreni avenger.exe

Iskopiraj tekst koji se nalazi unutar Kod polja u (beli) prozor programa:

Files to delete:
C:\WINDOWS\system32\routing.exe
C:\WINDOWS\system32\perfs.exe


Klikni Execute, a zatim Yes u sledeća dva prozora koji će se otvoriti

Kompjuter će se restartovati (u određenim slučajevima: dva puta) i započeti će proces čišćenja/skeniranja

Kada proces bude završen, logfile C:\avenger.txt će se otvoriti u Notepad-u

Iskopiraj sadržaj dobijenog loga u temu na forumu.

offline
 • Pridružio: 25 Apr 2008
 • Poruke: 27

Files to delete:
C:\WINDOWS\system32\routing.exe
C:\WINDOWS\system32\perfs.exe


error: Invalid script.A valid script must begin with a command directive.Aborting execution

to mi se pojavi kada pritsnem na execute

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8452
 • Gde živiš: Novi Beograd

Vidim u čemu je greška. Probaćemo ovako;
Skini onda [url=https://www.mycity.rs/must-login.png tekstualni fajl na desktop. Izaberi opciju "Load Script from File" i učitaj skriptu na taj način u Avenger. Klikni Execute i prati uputstva opisana u predhodnom postu.

offline
 • Pridružio: 25 Apr 2008
 • Poruke: 27

Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46
swandog46.geekstogo.com

Platform: Windows XP

*******************

Script file opened successfully.
Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.
No rootkits found!

File "C:\WINDOWS\system32\routing.exe" deleted successfully.
File "C:\WINDOWS\system32\perfs.exe" deleted successfully.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.


Predpostavljam da bi sada trebalo da prestane najezda virusa na moj racunar.Unapred hvala.Ako budem imao nekih problema opet cu vas kontaktirati ako je to uredu Smile .
Pozdrav!

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8452
 • Gde živiš: Novi Beograd

Nismo jos gotovi. Postavi mi novi HJT log.

offline
 • Pridružio: 25 Apr 2008
 • Poruke: 27

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:02:53 PM, on 5/7/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
D:\Temp\Intalacija\Leva zeza\YzDock.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
D:\Temp\Intalacija\Sredjivanje kompa preko neta\New Folder\tr3.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=051308 serial=DR12WTX-9999998-YSP lang=EN
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [C6501Sound] RunDll32 c6501.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
O4 - Startup: Shortcut to YzDock.lnk = D:\Temp\Intalacija\Leva zeza\YzDock.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V.....7845765656
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Ja sam mislio da smo gotovi
U svakom slucaju su mi se vec javili al manje neki viruscici i problemcici
Hvala

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8452
 • Gde živiš: Novi Beograd

Log je cist. Nema znakova malwera.

offline
 • Pridružio: 25 Apr 2008
 • Poruke: 27

hvala mislim da ce sad biti u redu bar je za sada tako

kasperski je blokirao par pokusaja ulaza i na tome se sve zavrsilo


hvala puno

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 881 korisnika na forumu :: 47 registrovanih, 5 sakrivenih i 829 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, aramis s, babaroga, cikadeda, Cirkon, Ctrl x, Cufo, darkangel, Djokislav, DucicM, eighty-one, Georgius, goxsys, ILGromovnik, Insan, ivan979, Kiki2004, Konda, Krusarac, kuntalo, MB120mm, MegaVLAdaR, mercedesamg, Nekicoveculjak, NemanjaKT, ostoja, pein, raskoljnikov, ruseskij, S-lash, sakota79, shone34, srecko81, Srki98, Steeeefan, Toni, vasa.93, vathra, vdeki, Vlada1389, vladancekicsrb, yrraf, zixmix, zljubomir, Živković