Nije mi jasno

1

Nije mi jasno

offline
 • Pridružio: 16 Nov 2007
 • Poruke: 16

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 4:02:30 PM, on 2/13/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\NetProject\sbmntr.exe
C:\Program Files\NetProject\sbsm.exe
C:\Program Files\NetProject\scit.exe
C:\Program Files\NetProject\scm.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\pepsaja\Desktop\New Folder (2)\HijackThis.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Web Application - {81705D67-3F73-4983-859B-97D0922E5ABE} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [bwprnmon.exe] C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - explorertool.net/redirect.php (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - explorertool.net/redirect.php (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9A7128B1-CB3B-43C7-BF11-BEBFEBA1773B}: NameServer = 77.105.0.19 77.105.0.18
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Imam sledeci problem! Dok bilo sta radim na kompu(nebitno da li radim u operi ili nesto drugo) od jednom se aktivira windows explorer sa raznim obavestenjima! Izmedju ostalih i ova! Skenirao sam komp sa nod32 i spybot S&D i ne prijavljuju nikakve spywere ni viruse. sta da radim?

Dopuna: 13 Feb 2008 16:57offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8516
 • Gde živiš: Novi Beograd

Nisi ispratio pocetak uputstva za skeniranje HJT-om.
Bilo je potrebno da promenis HijackThis.exe u neko drugo ime.
Npr.pepsaja.exe

offline
 • Pridružio: 16 Nov 2007
 • Poruke: 16

A da sorry! Ispravljeno.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 4:57:32 PM, on 2/13/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\NetProject\sbmntr.exe
C:\Program Files\NetProject\sbsm.exe
C:\Program Files\NetProject\scit.exe
C:\Program Files\NetProject\scm.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Documents and Settings\pepsaja\Desktop\New Folder (2)\ts3.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Web Application - {81705D67-3F73-4983-859B-97D0922E5ABE} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [bwprnmon.exe] C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - explorertool.net/redirect.php (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - explorertool.net/redirect.php (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9A7128B1-CB3B-43C7-BF11-BEBFEBA1773B}: NameServer = 77.105.0.19 77.105.0.18
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8516
 • Gde živiš: Novi Beograd

Spybot S&D's Teatimer


Pokrenite Spybot S&D
Kliknite Mode stavku u meniju
Odaberite Advance Mode
Na traci levo kliknite na Tools
Kliknite na Resident
Destiklirajte Resident Tea-Timer
Zatvorite Spybot S&D
Restartujte kompjuter.

Nemojte zaboraviti da ponovo ukljucite ove opcije kada zavrsimo ciscenje.


1) Preuzmi program SmitfraudFix sa ovog linka.

2.) Extract-uj program na desktop. (Takodje na ovaj način pripremi i program Hijack This koje će se kasnije koristiti)

3.) Restartuj računar i podigni sistem u Safe Mode-u. [ Safe Mode info link ]

4.) Pronadji na desktop-u folder gde si raspakovao SmitfraudFix program i dvoklikom pokreni fajl SmitfraudFix.cmd.
Kada se alat za uklanjanje prvi put startuje pokazaće ti se ekran za odobrenje. Jednostavno pritisni bilo koje dugme na tastaturi da bi prešao na sledeći nivo.

5.)6.) Program će početi sa čišćenjem kompjutera. Posle završenog čišćenja SmitfraudFix-om
pokrenuće ti se Windows-ov program Disk Cleanup.Nakon sto SmitFraudFix zavrsi svoj posao, postavi nam ovde log koji se nalazi na C:\rapport.txt i svez HJT log.

offline
 • Pridružio: 16 Nov 2007
 • Poruke: 16

SmitFraudFix v2.288

Scan done at 17:41:49.15, Wed 02/13/2008
Run from C:\Documents and Settings\pepsaja\Desktop\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is NTFS
Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 lightsell.com
127.0.0.1 akillisoft.net
127.0.0.1 007guard.com
127.0.0.1 www.007guard.com
127.0.0.1 008i.com
127.0.0.1 008k.com
127.0.0.1 www.008k.com
127.0.0.1 00hq.com
127.0.0.1 www.00hq.com
127.0.0.1 010402.com
127.0.0.1 032439.com
127.0.0.1 www.032439.com
127.0.0.1 1001-search.info
127.0.0.1 www.1001-search.info
127.0.0.1 100888290cs.com
127.0.0.1 www.100888290cs.com
127.0.0.1 100sexlinks.com
127.0.0.1 www.100sexlinks.com
127.0.0.1 10sek.com
127.0.0.1 www.10sek.com
127.0.0.1 123topsearch.com
127.0.0.1 www.123topsearch.com
127.0.0.1 132.com
127.0.0.1 www.132.com
127.0.0.1 136136.net
127.0.0.1 www.136136.net
127.0.0.1 139mm.com
127.0.0.1 www.139mm.com
127.0.0.1 163ns.com
127.0.0.1 www.163ns.com
127.0.0.1 171203.com
127.0.0.1 17-plus.com
127.0.0.1 1800searchonline.com
127.0.0.1 www.1800searchonline.com
127.0.0.1 180searchassistant.com
127.0.0.1 www.180searchassistant.com
127.0.0.1 180solutions.com
127.0.0.1 www.180solutions.com
127.0.0.1 181.365soft.info
127.0.0.1 www.181.365soft.info
127.0.0.1 1987324.com
127.0.0.1 www.1987324.com
127.0.0.1 1-domains-registrations.com
127.0.0.1 www.1-domains-registrations.com
127.0.0.1 1-extreme.biz
127.0.0.1 www.1-extreme.biz
127.0.0.1 1sexparty.com
127.0.0.1 www.1sexparty.com
127.0.0.1 1stantivirus.com
127.0.0.1 www.1stantivirus.com
127.0.0.1 1stpagehere.com
127.0.0.1 www.1stpagehere.com
127.0.0.1 1stsearchportal.com
127.0.0.1 www.1stsearchportal.com
127.0.0.1 2.82211.net
127.0.0.1 www.2006ooo.com
127.0.0.1 2007-download.com
127.0.0.1 www.2007-download.com
127.0.0.1 2020search.com
127.0.0.1 www.2020search.com
127.0.0.1 20x2p.com
127.0.0.1 24.365soft.info
127.0.0.1 www.24.365soft.info
127.0.0.1 24-7pharmacy.info
127.0.0.1 www.24-7pharmacy.info
127.0.0.1 24-7searching-and-more.com
127.0.0.1 www.24-7searching-and-more.com
127.0.0.1 24teen.com
127.0.0.1 www.24teen.com
127.0.0.1 2every.net
127.0.0.1 www.2every.net
127.0.0.1 2ndpower.com
127.0.0.1 2search.com
127.0.0.1 www.2search.com
127.0.0.1 2search.org
127.0.0.1 www.2search.org
127.0.0.1 2squared.com
127.0.0.1 www.2squared.com
127.0.0.1 3322.org
127.0.0.1 www.3322.org
127.0.0.1 365soft.info
127.0.0.1 36site.com
127.0.0.1 www.36site.com
127.0.0.1 3721.com
127.0.0.1 39-93.com
127.0.0.1 3abetterinternet.com
127.0.0.1 www.3abetterinternet.com
127.0.0.1 3bay.it
127.0.0.1 www.3bay.it
127.0.0.1 3ebay.it
127.0.0.1 www.3ebay.it
127.0.0.1 404dns.com
127.0.0.1 www.404dns.com
127.0.0.1 4199.com
127.0.0.1 www.4199.com
127.0.0.1 4corn.net
127.0.0.1 www.4corn.net
127.0.0.1 4ebay.it
127.0.0.1 www.4ebay.it
127.0.0.1 4klm.com
127.0.0.1 4repubblica.it
127.0.0.1 www.4repubblica.it
127.0.0.1 4softget.com
127.0.0.1 www.4softget.com
127.0.0.1 5iscali.it
127.0.0.1 www.5iscali.it
127.0.0.1 5repubblica.it
127.0.0.1 www.5repubblica.it
127.0.0.1 5starvideos.com
127.0.0.1 www.5starvideos.com
127.0.0.1 5tiscali.it
127.0.0.1 www.5tiscali.it
127.0.0.1 5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 6iscali.it
127.0.0.1 www.6iscali.it
127.0.0.1 6sek.com
127.0.0.1 www.6sek.com
127.0.0.1 6tiscali.it
127.0.0.1 www.6tiscali.it
127.0.0.1 7322.com
127.0.0.1 www.7322.com
127.0.0.1 75tz.com
127.0.0.1 777search.com
127.0.0.1 www.777search.com
127.0.0.1 777top.com
127.0.0.1 www.777top.com
127.0.0.1 7939.com
127.0.0.1 www.7939.com
127.0.0.1 7search.com
127.0.0.1 www.7search.com
127.0.0.1 80gw6ry3i3x3qbrkwhxhw.032439.com
127.0.0.1 82211.net
127.0.0.1 8866.org
127.0.0.1 888.com
127.0.0.1 www.888.com
127.0.0.1 8ad.com
127.0.0.1 www.8ad.com
127.0.0.1 9505.com
127.0.0.1 www.9505.com
127.0.0.1 971searchbox.com
127.0.0.1 www.971searchbox.com
127.0.0.1 a.bestmanage.org
127.0.0.1 aaasexypics.com
127.0.0.1 aaawebfinder.com
127.0.0.1 www.aaawebfinder.com
127.0.0.1 aavc.com
127.0.0.1 abc-find.info
127.0.0.1 www.abc-find.info
127.0.0.1 abetterinternet.com
127.0.0.1 www.abetterinternet.com
127.0.0.1 abnetsoft.info
127.0.0.1 www.abnetsoft.info
127.0.0.1 aboutclicker.com
127.0.0.1 www.aboutclicker.com
127.0.0.1 abrp.net
127.0.0.1 www.abrp.net
127.0.0.1 absolutee.com
127.0.0.1 www.absolutee.com
127.0.0.1 abyssmedia.com
127.0.0.1 www.abyssmedia.com
127.0.0.1 ac66.cn
127.0.0.1 www.ac66.cn
127.0.0.1 access.Navinetwork.com
127.0.0.1 access.rapid-pass.net
127.0.0.1 accessactivexvideo.com
127.0.0.1 www.accessactivexvideo.com
127.0.0.1 accessclips.com
127.0.0.1 www.accessclips.com
127.0.0.1 access-dvd.com
127.0.0.1 www.access-dvd.com
127.0.0.1 accesskeygenerator.com
127.0.0.1 www.accesskeygenerator.com
127.0.0.1 accessorygeeks.com
127.0.0.1 www.accessorygeeks.com
127.0.0.1 accessthefuture.net
127.0.0.1 www.accessthefuture.net
127.0.0.1 accessvid.net
127.0.0.1 www.accessvid.net
127.0.0.1 acemedic.com
127.0.0.1 www.acemedic.com
127.0.0.1 ace-webmaster.com
127.0.0.1 www.ace-webmaster.com
127.0.0.1 acjp.com
127.0.0.1 acrobat-2007.com
127.0.0.1 www.acrobat-2007.com
127.0.0.1 acrobat-8.com
127.0.0.1 www.acrobat-8.com
127.0.0.1 acrobat-center.com
127.0.0.1 www.acrobat-center.com
127.0.0.1 acrobat-hq.com
127.0.0.1 www.acrobat-hq.com
127.0.0.1 acrobatreader-8.com
127.0.0.1 www.acrobatreader-8.com
127.0.0.1 acrobat-reader-8.de
127.0.0.1 www.acrobat-reader-8.de
127.0.0.1 acrobat-stop.com
127.0.0.1 www.acrobat-stop.com
127.0.0.1 actionbreastcancer.org
127.0.0.1 www.actionbreastcancer.org
127.0.0.1 activesearcher.info
127.0.0.1 www.activesearcher.info
127.0.0.1 activexaccessobject.com
127.0.0.1 www.activexaccessobject.com
127.0.0.1 activexaccessvideo.com
127.0.0.1 www.activexaccessvideo.com
127.0.0.1 activexemedia.com
127.0.0.1 www.activexemedia.com
127.0.0.1 activexmediaobject.com
127.0.0.1 www.activexmediaobject.com
127.0.0.1 activexmediapro.com
127.0.0.1 www.activexmediapro.com
127.0.0.1 activexmediasite.com
127.0.0.1 www.activexmediasite.com
127.0.0.1 activexmediasoftware.com
127.0.0.1 www.activexmediasoftware.com
127.0.0.1 activexmediasource.com
127.0.0.1 www.activexmediasource.com
127.0.0.1 activexmediatool.com
127.0.0.1 www.activexmediatool.com
127.0.0.1 activexmediatour.com
127.0.0.1 www.activexmediatour.com
127.0.0.1 activexsoftwares.com
127.0.0.1 www.activexsoftwares.com
127.0.0.1 activexsource.com
127.0.0.1 www.activexsource.com
127.0.0.1 activexupdate.com
127.0.0.1 www.activexupdate.com
127.0.0.1 activexvideo.com
127.0.0.1 www.activexvideo.com
127.0.0.1 activexvideotool.com
127.0.0.1 www.activexvideotool.com
127.0.0.1 ad.marketingsector.com
127.0.0.1 www.ad.marketingsector.com
127.0.0.1 ad.mokead.com
127.0.0.1 www.ad.mokead.com
127.0.0.1 ad.yieldmanager.com
127.0.0.1 www.ad.yieldmanager.com
127.0.0.1 ad25.com
127.0.0.1 ad45.com
127.0.0.1 ad77.com
127.0.0.1 ad86.com
127.0.0.1 adamsupportgroup.org
127.0.0.1 www.adamsupportgroup.org
127.0.0.1 adarmor.com
127.0.0.1 www.adarmor.com
127.0.0.1 adasearch.com
127.0.0.1 www.adasearch.com
127.0.0.1 adaware.cc
127.0.0.1 adawarenow.com
127.0.0.1 www.adawarenow.com
127.0.0.1 addictivetechnologies.com
127.0.0.1 www.addictivetechnologies.com
127.0.0.1 addictivetechnologies.net
127.0.0.1 www.addictivetechnologies.net
127.0.0.1 add-manager.com
127.0.0.1 www.add-manager.com
127.0.0.1 adgate.info
127.0.0.1 www.adgate.info
127.0.0.1 adipics.com
127.0.0.1 www.adipics.com
127.0.0.1 admin2cash.biz
127.0.0.1 www.admin2cash.biz
127.0.0.1 adnet-plus.com
127.0.0.1 adobe-download-now.com
127.0.0.1 adobe-downloads.com
127.0.0.1 www.adobe-downloads.com
127.0.0.1 adobe-reader-8.fr
127.0.0.1 www.adobe-reader-8.fr
127.0.0.1 adprotect.com
127.0.0.1 www.adprotect.com
127.0.0.1 ads.centralmedia.ws
127.0.0.1 ads.k8l.info
127.0.0.1 ads.kmpads.com
127.0.0.1 ads.marketingsector.com
127.0.0.1 ads.searchingbooth.com
127.0.0.1 ads.z-quest.com
127.0.0.1 ads183.com
127.0.0.1 www.ads183.com
127.0.0.1 adscontex.com
127.0.0.1 www.adscontex.com
127.0.0.1 adservices1.enhance.com
127.0.0.1 www.adservices1.enhance.com
127.0.0.1 adservs.com
127.0.0.1 adsextend.net
127.0.0.1 www.adsextend.net
127.0.0.1 adshttp.com
127.0.0.1 www.adshttp.com
127.0.0.1 adsonwww.com
127.0.0.1 www.adsonwww.com
127.0.0.1 adspics.com
127.0.0.1 www.adspics.com
127.0.0.1 adtrak.net
127.0.0.1 www.adtrak.net
127.0.0.1 adtrgt.com
127.0.0.1 (zabranjeno)777search.info
127.0.0.1 www.(zabranjeno)777search.info
127.0.0.1 (zabranjeno)an.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)an.com
127.0.0.1 (zabranjeno)-engine-search.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)-engine-search.com
127.0.0.1 (zabranjeno)-erotic-guide.net
127.0.0.1 www.(zabranjeno)-erotic-guide.net
127.0.0.1 (zabranjeno)filmsite.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)filmsite.com
127.0.0.1 (zabranjeno)-friends-finder.net
127.0.0.1 www.(zabranjeno)-friends-finder.net
127.0.0.1 (zabranjeno)gambling.org
127.0.0.1 (zabranjeno)-host.org
127.0.0.1 (zabranjeno)hyperlinks.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)hyperlinks.com
127.0.0.1 (zabranjeno)movieplus.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)movieplus.com
127.0.0.1 (zabranjeno)-personal.us
127.0.0.1 (zabranjeno)sgames.net
127.0.0.1 (zabranjeno)sper.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)sper.com
127.0.0.1 (zabranjeno)tds.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)tds.com
127.0.0.1 (zabranjeno)zoneworld.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)zoneworld.com
127.0.0.1 advcash.biz
127.0.0.1 www.advcash.biz
127.0.0.1 advert.exaccess.ru
127.0.0.1 advertisemoney.info
127.0.0.1 www.advertisemoney.info
127.0.0.1 advertising.paltalk.com
127.0.0.1 advertising-money.info
127.0.0.1 www.advertising-money.info
127.0.0.1 ad-ware.cc
127.0.0.1 ad-w-a-r-e.com
127.0.0.1 www.ad-w-a-r-e.com
127.0.0.1 a-d-w-a-r-e.com
127.0.0.1 www.a-d-w-a-r-e.com
127.0.0.1 adwarebazooka.com
127.0.0.1 www.adwarebazooka.com
127.0.0.1 adwarefinder.com
127.0.0.1 www.adwarefinder.com
127.0.0.1 adwareprotectionsite.com
127.0.0.1 www.adwareprotectionsite.com
127.0.0.1 adwarepunisher.com
127.0.0.1 www.adwarepunisher.com
127.0.0.1 aflgate.com
127.0.0.1 www.aflgate.com
127.0.0.1 africaspromise.org
127.0.0.1 agava.com
127.0.0.1 agava.ru
127.0.0.1 agentstudio.com
127.0.0.1 aginegialle.it
127.0.0.1 www.aginegialle.it
127.0.0.1 www.aifind.info
127.0.0.1 aifind.info
127.0.0.1 airtleworld.com
127.0.0.1 www.airtleworld.com
127.0.0.1 aitalia.it
127.0.0.1 www.aitalia.it
127.0.0.1 akamai.downloadv3.com
127.0.0.1 aklitalia.it
127.0.0.1 www.aklitalia.it
127.0.0.1 akril.com
127.0.0.1 alcatel.ws
127.0.0.1 alfacleaner.com
127.0.0.1 www.alfacleaner.com
127.0.0.1 alfa-search.com
127.0.0.1 alialia.it
127.0.0.1 www.alialia.it
127.0.0.1 aliotalia.it
127.0.0.1 www.aliotalia.it
127.0.0.1 alirtalia.it
127.0.0.1 www.alirtalia.it
127.0.0.1 alitaia.it
127.0.0.1 www.alitaia.it
127.0.0.1 alitaklia.it
127.0.0.1 www.alitaklia.it
127.0.0.1 alitala.it
127.0.0.1 www.alitala.it
127.0.0.1 alitali.it
127.0.0.1 www.alitali.it
127.0.0.1 alitaliaq.it
127.0.0.1 www.alitaliaq.it
127.0.0.1 alitalias.it
127.0.0.1 www.alitalias.it
127.0.0.1 alitaliaz.it
127.0.0.1 www.alitaliaz.it
127.0.0.1 alitalioa.it
127.0.0.1 www.alitalioa.it
127.0.0.1 alitalisa.it
127.0.0.1 www.alitalisa.it
127.0.0.1 alitaliua.it
127.0.0.1 www.alitaliua.it
127.0.0.1 alitalkia.it
127.0.0.1 www.alitalkia.it
127.0.0.1 alitaloia.it
127.0.0.1 www.alitaloia.it
127.0.0.1 alitaluia.it
127.0.0.1 www.alitaluia.it
127.0.0.1 alitaslia.it
127.0.0.1 www.alitaslia.it
127.0.0.1 alitlia.it
127.0.0.1 www.alitlia.it
127.0.0.1 alitralia.it
127.0.0.1 www.alitralia.it
127.0.0.1 alitsalia.it
127.0.0.1 www.alitsalia.it
127.0.0.1 aliutalia.it
127.0.0.1 www.aliutalia.it
127.0.0.1 ALL1COUNT.NET
127.0.0.1 www.ALL1COUNT.NET
127.0.0.1 all4internet.com
127.0.0.1 www.all4internet.com
127.0.0.1 allabtcars.com
127.0.0.1 allabtjeeps.com
127.0.0.1 all-bittorrent.com
127.0.0.1 www.all-bittorrent.com
127.0.0.1 www.allcybersearch.com
127.0.0.1 allcybersearch.com
127.0.0.1 alldnserrors.com
127.0.0.1 www.alldnserrors.com
127.0.0.1 all-downloads-now.com
127.0.0.1 www.all-downloads-now.com
127.0.0.1 all-edonkey.com
127.0.0.1 www.all-edonkey.com
127.0.0.1 allfor(zabranjeno).com
127.0.0.1 allhyperlinks.com
127.0.0.1 alliesecurity.com
127.0.0.1 www.alliesecurity.com
127.0.0.1 all-inet.com
127.0.0.1 allinternetbusiness.com
127.0.0.1 all-limewire.com
127.0.0.1 www.all-limewire.com
127.0.0.1 allmegabucks.com
127.0.0.1 www.allmegabucks.com
127.0.0.1 allprotections.com
127.0.0.1 www.allprotections.com
127.0.0.1 allresultz.net
127.0.0.1 www.allresultz.net
127.0.0.1 allsecuritynotes.com
127.0.0.1 www.allsecuritynotes.com
127.0.0.1 allsecuritysite.com
127.0.0.1 www.allsecuritysite.com
127.0.0.1 allstarsvideos.net
127.0.0.1 www.allstarsvideos.net
127.0.0.1 alltruesoftware.com
127.0.0.1 www.alltruesoftware.com
127.0.0.1 allvideoactivex.com
127.0.0.1 www.allvideoactivex.com
127.0.0.1 almanah.biz
127.0.0.1 www.almanah.biz
127.0.0.1 almarvideos.com
127.0.0.1 aloitalia.it
127.0.0.1 www.aloitalia.it
127.0.0.1 aluitalia.it
127.0.0.1 www.aluitalia.it
127.0.0.1 amaena.com
127.0.0.1 www.amaena.com
127.0.0.1 amandamountains.com
127.0.0.1 amateurliveshow.com
127.0.0.1 www.amateurliveshow.com
127.0.0.1 amediasoftware.com
127.0.0.1 www.amediasoftware.com
127.0.0.1 amediasource.com
127.0.0.1 www.amediasource.com
127.0.0.1 americancarbargains.com
127.0.0.1 www.americancarbargains.com
127.0.0.1 american-teens.net
127.0.0.1 amigeek.com
127.0.0.1 amisbusiness.com
127.0.0.1 ampmsearch.com
127.0.0.1 www.ampmsearch.com
127.0.0.1 analcord.com
127.0.0.1 www.analcord.com
127.0.0.1 analmovi.com
127.0.0.1 anarchylolita.com
127.0.0.1 www.anarchylolita.com
127.0.0.1 anarchyporn.com
127.0.0.1 andromedical.com
127.0.0.1 www.andromedical.com
127.0.0.1 animepornmag.com
127.0.0.1 www.animepornmag.com
127.0.0.1 anin.org
127.0.0.1 anjpn-avxiz.biz
127.0.0.1 www.anjpn-avxiz.biz
127.0.0.1 anjpnzqav.biz
127.0.0.1 www.anjpnzqav.biz
127.0.0.1 anjpn-zqav.biz
127.0.0.1 www.anjpn-zqav.biz
127.0.0.1 annaromeo.com
127.0.0.1 antiddos.us
127.0.0.1 www.antiddos.us
127.0.0.1 Antiespiadorado.com
127.0.0.1 www.Antiespiadorado.com
127.0.0.1 Antiespionspack.com
127.0.0.1 www.Antiespionspack.com
127.0.0.1 Antigusanos2008.com
127.0.0.1 www.Antigusanos2008.com
127.0.0.1 Antispionage.com
127.0.0.1 www.Antispionage.com
127.0.0.1 Antispionagepro.com
127.0.0.1 www.Antispionagepro.com
127.0.0.1 antispydns.biz
127.0.0.1 www.antispydns.biz
127.0.0.1 antispylab.com
127.0.0.1 www.antispylab.com
127.0.0.1 antispysolutions.com
127.0.0.1 www.antispysolutions.com
127.0.0.1 antispyware.com
127.0.0.1 www.antispyware.com
127.0.0.1 antispywarebot.com
127.0.0.1 www.antispywarebot.com
127.0.0.1 antispywarebox.com
127.0.0.1 www.antispywarebox.com
127.0.0.1 antispywaredownloads.com
127.0.0.1 www.antispywaredownloads.com
127.0.0.1 Antispywaresuite.com
127.0.0.1 www.Antispywaresuite.com
127.0.0.1 Antispyweb.net
127.0.0.1 www.Antispyweb.net
127.0.0.1 Antiver2008.com
127.0.0.1 www.Antiver2008.com
127.0.0.1 antivermins.com
127.0.0.1 www.antivermins.com
127.0.0.1 anti-vermins.com
127.0.0.1 www.anti-vermins.com
127.0.0.1 antivir2007.com
127.0.0.1 www.antivir2007.com
127.0.0.1 antivirgear.com
127.0.0.1 www.antivirgear.com
127.0.0.1 antivirus.fastfreedownload.com
127.0.0.1 www.antivirus.fastfreedownload.com
127.0.0.1 antivirusgolden.com
127.0.0.1 www.antivirusgolden.com
127.0.0.1 antivirus-hq.net
127.0.0.1 www.antivirus-hq.net
127.0.0.1 anti-virus-pro.com
127.0.0.1 www.anti-virus-pro.com
127.0.0.1 antivirusprotector.com
127.0.0.1 www.antivirusprotector.com
127.0.0.1 antivirussecuritypro.com
127.0.0.1 www.antivirussecuritypro.com
127.0.0.1 antivirus-stop.com
127.0.0.1 www.antivirus-stop.com
127.0.0.1 Antiworm2008.com
127.0.0.1 www.Antiworm2008.com
127.0.0.1 Antiwurm2008.com
127.0.0.1 www.Antiwurm2008.com
127.0.0.1 antrocity.com
127.0.0.1 anyofus.com
127.0.0.1 www.anyofus.com
127.0.0.1 anysn.seproger.com
127.0.0.1 www.anysn.seproger.com
127.0.0.1 anything4health.com
127.0.0.1 apicpreview.com
127.0.0.1 www.apicpreview.com
127.0.0.1 appealcircuit.com
127.0.0.1 www.appealcircuit.com
127.0.0.1 approvedlinks.com
127.0.0.1 www.approvedlinks.com
127.0.0.1 apps.deskwizz.com
127.0.0.1 apps.webservicehost.com
127.0.0.1 aprotectedpage.com
127.0.0.1 www.aprotectedpage.com
127.0.0.1 apsua.com
127.0.0.1 archiviosex.net
127.0.0.1 www.archiviosex.net
127.0.0.1 aregay.com
127.0.0.1 ares-freebie.com
127.0.0.1 www.ares-freebie.com
127.0.0.1 arespro2007.com
127.0.0.1 www.arespro2007.com
127.0.0.1 aresultra.com
127.0.0.1 www.aresultra.com
127.0.0.1 ares-usa.com
127.0.0.1 www.ares-usa.com
127.0.0.1 arheo.com
127.0.0.1 arizonaweb.org
127.0.0.1 armitageinn.com
127.0.0.1 arquivojpgs.smtp.ru
127.0.0.1 www.arquivojpgs.smtp.ru
127.0.0.1 artachnid.com
127.0.0.1 art-func.com
127.0.0.1 art-xxx.com
127.0.0.1 asafebrowser.com
127.0.0.1 www.asafebrowser.com
127.0.0.1 asafetynotice.com
127.0.0.1 www.asafetynotice.com
127.0.0.1 asafetypage.com
127.0.0.1 www.asafetypage.com
127.0.0.1 asdbiz.biz
127.0.0.1 www.asdbiz.biz
127.0.0.1 asdeykuddq.com
127.0.0.1 www.asdeykuddq.com
127.0.0.1 asecurebar.com
127.0.0.1 www.asecurebar.com
127.0.0.1 asecureboard.com
127.0.0.1 www.asecureboard.com
127.0.0.1 asecurevalue.com
127.0.0.1 www.asecurevalue.com
127.0.0.1 asecurityissue.com
127.0.0.1 www.asecurityissue.com
127.0.0.1 asecuritynotice.com
127.0.0.1 www.asecuritynotice.com
127.0.0.1 asecuritypaper.com
127.0.0.1 www.asecuritypaper.com
127.0.0.1 asecuritystuff.com
127.0.0.1 www.asecuritystuff.com
127.0.0.1 asiankingkong.com
127.0.0.1 asianpornmag.com
127.0.0.1 www.asianpornmag.com
127.0.0.1 asiantoolbar.com
127.0.0.1 www.asiantoolbar.com
127.0.0.1 asidseiupc.com
127.0.0.1 www.asidseiupc.com
127.0.0.1 aslitalia.it
127.0.0.1 www.aslitalia.it
127.0.0.1 ass-gals.com
127.0.0.1 assureprotection.com
127.0.0.1 www.assureprotection.com
127.0.0.1 asta-killer.com
127.0.0.1 asupereva.it
127.0.0.1 www.asupereva.it
127.0.0.1 athenrye.com
127.0.0.1 atotalsafety.com
127.0.0.1 www.atotalsafety.com
127.0.0.1 atrueprotection.com
127.0.0.1 www.atrueprotection.com
127.0.0.1 atruesecurity.com
127.0.0.1 www.atruesecurity.com
127.0.0.1 attackware.com
127.0.0.1 www.attackware.com
127.0.0.1 attrezzi.biz
127.0.0.1 www.attrezzi.biz
127.0.0.1 aulde.net
127.0.0.1 www.aulde.net
127.0.0.1 aupereva.it
127.0.0.1 www.aupereva.it
127.0.0.1 autocontext.begun.ru
127.0.0.1 www.autocontext.begun.ru
127.0.0.1 autoescrowpay.com
127.0.0.1 avast.free-software-center.com
127.0.0.1 www.avast.free-software-center.com
127.0.0.1 avast-2007.com
127.0.0.1 www.avast-2007.com
127.0.0.1 avast-downloads.com
127.0.0.1 www.avast-downloads.com
127.0.0.1 avast-hq.com
127.0.0.1 www.avast-hq.com
127.0.0.1 avforce.com
127.0.0.1 www.avforce.com
127.0.0.1 avg.grab-it-today.net
127.0.0.1 www.avg.grab-it-today.net
127.0.0.1 avg.softwarecenterz.com
127.0.0.1 www.avg.softwarecenterz.com
127.0.0.1 avg-secure.com
127.0.0.1 www.avg-secure.com
127.0.0.1 avian-ads.com
127.0.0.1 avideoaxaccess.com
127.0.0.1 www.avideoaxaccess.com
127.0.0.1 avideosurfer.com
127.0.0.1 www.avideosurfer.com
127.0.0.1 aviewersoft.com
127.0.0.1 www.aviewersoft.com
127.0.0.1 avpcheckupdate.com
127.0.0.1 www.avpcheckupdate.com
127.0.0.1 avxizaaqada.biz
127.0.0.1 www.avxizaaqada.biz
127.0.0.1 avxiz-anjpn.biz
127.0.0.1 www.avxiz-anjpn.biz
127.0.0.1 avxizueorn.biz
127.0.0.1 www.avxizueorn.biz
127.0.0.1 avxiz-ueorn.biz
127.0.0.1 www.avxiz-ueorn.biz
127.0.0.1 avxiz-vtvcp.biz
127.0.0.1 www.avxiz-vtvcp.biz
127.0.0.1 avxiz-ygco.biz
127.0.0.1 www.avxiz-ygco.biz
127.0.0.1 avxiz-zqav.biz
127.0.0.1 www.avxiz-zqav.biz
127.0.0.1 awarninglist.com
127.0.0.1 www.awarninglist.com
127.0.0.1 awbeta.net-nucleus.com
127.0.0.1 awesomehomepage.com
127.0.0.1 www.awesomehomepage.com
127.0.0.1 awmcash.biz
127.0.0.1 awmdabest.com
127.0.0.1 axemediasoftware.com
127.0.0.1 www.axemediasoftware.com
127.0.0.1 aximageobject.com
127.0.0.1 www.aximageobject.com
127.0.0.1 axmediaproject.com
127.0.0.1 www.axmediaproject.com
127.0.0.1 axmediasoftware.com
127.0.0.1 www.axmediasoftware.com
127.0.0.1 axmediasolutions.com
127.0.0.1 www.axmediasolutions.com
127.0.0.1 axobjectpage.com
127.0.0.1 www.axobjectpage.com
127.0.0.1 axobjectsource.com
127.0.0.1 www.axobjectsource.com
127.0.0.1 axsoftwaretool.com
127.0.0.1 www.axsoftwaretool.com
127.0.0.1 axvideoproject.com
127.0.0.1 www.axvideoproject.com
127.0.0.1 axvideosetup.com
127.0.0.1 www.axvideosetup.com
127.0.0.1 ayakawamura.com
127.0.0.1 ayb.dns-look-up.com
127.0.0.1 ayb.netbios-wait.com
127.0.0.1 ayumitaniguchi.com
127.0.0.1 azebar.com
127.0.0.1 azureusclub.com
127.0.0.1 www.azureusclub.com
127.0.0.1 azureus-freebie.com
127.0.0.1 www.azureus-freebie.com
127.0.0.1 azzetta.it
127.0.0.1 www.azzetta.it
127.0.0.1 b.casalemedia.com
127.0.0.1 babe.k-lined.com
127.0.0.1 www.babe.k-lined.com
127.0.0.1 babe.the-killer.bz
127.0.0.1 www.babe.the-killer.bz
127.0.0.1 babenet.com
127.0.0.1 www.babenet.com
127.0.0.1 babespornmag.com
127.0.0.1 www.babespornmag.com
127.0.0.1 babeweb.de
127.0.0.1 www.babeweb.de
127.0.0.1 baccarat-other.info
127.0.0.1 www.baccarat-other.info
127.0.0.1 Backstripgirls.com
127.0.0.1 www.Backstripgirls.com
127.0.0.1 backup.mabou.org
127.0.0.1 balotierra.com
127.0.0.1 www.balotierra.com
127.0.0.1 bannedhost.net
127.0.0.1 barbudafarms.com
127.0.0.1 bardownload.com
127.0.0.1 www.bardownload.com
127.0.0.1 barnandfence.com
127.0.0.1 batsearch.com
127.0.0.1 baygraphicsllc.com
127.0.0.1 bbbsearch.com
127.0.0.1 bb-search.com
127.0.0.1 bdsmlibrary.net
127.0.0.1 bdsmpornmag.com
127.0.0.1 www.bdsmpornmag.com
127.0.0.1 bearshare.download-me.info
127.0.0.1 www.bearshare.download-me.info
127.0.0.1 bearshare.mp3-muzic.com
127.0.0.1 www.bearshare.mp3-muzic.com
127.0.0.1 bearshare-download.org
127.0.0.1 www.bearshare-download.org
127.0.0.1 bearshare-downloads.net
127.0.0.1 www.bearshare-downloads.net
127.0.0.1 bearsharelive.co.uk
127.0.0.1 www.bearsharelive.co.uk
127.0.0.1 bearshare-music-downloads.com
127.0.0.1 www.bearshare-music-downloads.com
127.0.0.1 bearsharepro2007.com
127.0.0.1 www.bearsharepro2007.com
127.0.0.1 bearshare-usa.com
127.0.0.1 www.bearshare-usa.com
127.0.0.1 bedhome.com
127.0.0.1 bediadance.com
127.0.0.1 beebappyy.biz
127.0.0.1 www.beebappyy.biz
127.0.0.1 begin2search.com
127.0.0.1 www.begin2search.com
127.0.0.1 bellabasketsfl.com
127.0.0.1 bernaolatwin.com
127.0.0.1 best-counter.com
127.0.0.1 bestcrawler.com
127.0.0.1 bestfor.ru
127.0.0.1 best-hardpics.com
127.0.0.1 bestmanage.org
127.0.0.1 www.bestmanage.org
127.0.0.1 bestmanage0.org
127.0.0.1 www.bestmanage0.org
127.0.0.1 bestmanage1.org
127.0.0.1 www.bestmanage1.org
127.0.0.1 bestmanage2.org
127.0.0.1 www.bestmanage2.org
127.0.0.1 bestmanage3.org
127.0.0.1 www.bestmanage3.org
127.0.0.1 bestmanage4.org
127.0.0.1 www.bestmanage4.org
127.0.0.1 bestmanage5.org
127.0.0.1 www.bestmanage5.org
127.0.0.1 bestmanage6.org
127.0.0.1 www.bestmanage6.org
127.0.0.1 bestmanage7.org
127.0.0.1 www.bestmanage7.org
127.0.0.1 bestmanage8.org
127.0.0.1 www.bestmanage8.org
127.0.0.1 bestmanage9.org
127.0.0.1 www.bestmanage9.org
127.0.0.1 bestporngate.com
127.0.0.1 bestsafetyguide.net
127.0.0.1 www.bestsafetyguide.net
127.0.0.1 best-spyware.info
127.0.0.1 www.best-spyware.info
127.0.0.1 best-targeted-traffic.com
127.0.0.1 www.best-targeted-traffic.com
127.0.0.1 best-voyeur.info
127.0.0.1 www.best-voyeur.info
127.0.0.1 bestweblinks.com
127.0.0.1 best-winning-casino.com
127.0.0.1 bestworldgirls-for-u.net
127.0.0.1 www.bestworldgirls-for-u.net
127.0.0.1 bestxporno.com
127.0.0.1 bettersearch.biz
127.0.0.1 www.bettersearch.biz
127.0.0.1 bgazzetta.it
127.0.0.1 www.bgazzetta.it
127.0.0.1 bgoogle.it
127.0.0.1 www.bgoogle.it
127.0.0.1 bigtrafficnetwork.com
127.0.0.1 www.bigtrafficnetwork.com
127.0.0.1 bigwww.com
127.0.0.1 www.bigwww.com
127.0.0.1 bin.errorprotector.com
127.0.0.1 bins.media-motor.net
127.0.0.1 bins2.media-motor.net
127.0.0.1 bis.180solutions.com
127.0.0.1 bitchesonline.net
127.0.0.1 bitcomet-freebie.com
127.0.0.1 www.bitcomet-freebie.com
127.0.0.1 biz.biz
127.0.0.1 blackblues00.com
127.0.0.1 www.blackblues00.com
127.0.0.1 blackhats.tc
127.0.0.1 www.blackhats.tc
127.0.0.1 blackhawksoftware.com
127.0.0.1 www.blackhawksoftware.com
127.0.0.1 blackjack-free.net
127.0.0.1 blazefind.com
127.0.0.1 blender.xu.pl
127.0.0.1 blondetgp.com
127.0.0.1 blue-elefant.com
127.0.0.1 www.blue-elefant.com
127.0.0.1 bm.theaimonline.com
127.0.0.1 www.bm.theaimonline.com
127.0.0.1 bnmgate.com
127.0.0.1 www.bnmgate.com
127.0.0.1 bodaciousbabette.com
127.0.0.1 bonzi.com
127.0.0.1 www.bonzi.com
127.0.0.1 boobdoll.com
127.0.0.1 boobsandtits.com
127.0.0.1 boobsclub.com
127.0.0.1 bookedspace.com
127.0.0.1 www.bookedspace.com
127.0.0.1 boom.com.vn
127.0.0.1 www.boom.com.vn
127.0.0.1 boredlife.com
127.0.0.1 bowlofogumbo.com
127.0.0.1 bpfq02.com
127.0.0.1 www.bpfq02.com
127.0.0.1 bqgate.com
127.0.0.1 www.bqgate.com
127.0.0.1 br.errorsafe.com
127.0.0.1 br.winantivirus.com
127.0.0.1 br.winfixer.com
127.0.0.1 bradcoem.org
127.0.0.1 braincodec.com
127.0.0.1 www.braincodec.com
127.0.0.1 brandiyoung.com
127.0.0.1 bravesentry.com
127.0.0.1 www.bravesentry.com
127.0.0.1 breenten.biz
127.0.0.1 www.breenten.biz
127.0.0.1 brodbfm.net
127.0.0.1 www.brodbfm.net
127.0.0.1 brookeburn.com
127.0.0.1 browserwise.com
127.0.0.1 www.browserwise.com
127.0.0.1 bucps.com
127.0.0.1 buhartes.info
127.0.0.1 buldog-stats.com
127.0.0.1 bullseye-network.com
127.0.0.1 www.bullseye-network.com
127.0.0.1 burgerkingbigscreen.com
127.0.0.1 burnsrecyclinginc.com
127.0.0.1 www.burnsrecyclinginc.com
127.0.0.1 buscards.net
127.0.0.1 bustyrussell.com
127.0.0.1 busysearch.net
127.0.0.1 www.busysearch.net
127.0.0.1 buttejazz.org
127.0.0.1 buy-find.info
127.0.0.1 www.buy-find.info
127.0.0.1 buyselldomain.net
127.0.0.1 buytraff.biz
127.0.0.1 www.buytraff.biz
127.0.0.1 buz.ru
127.0.0.1 bvirgilio.it
127.0.0.1 www.bvirgilio.it
127.0.0.1 c.centralmedia.ws
127.0.0.1 c.enhance.com
127.0.0.1 www.c.enhance.com
127.0.0.1 c.goclick.com
127.0.0.1 c4tdownload.com
127.0.0.1 www.c4tdownload.com
127.0.0.1 c5.www4free.info
127.0.0.1 www.c5.www4free.info
127.0.0.1 cache.surfaccuracy.com
127.0.0.1 www.cache.surfaccuracy.com
127.0.0.1 cache.ysbweb.com
127.0.0.1 calcioturris.com
127.0.0.1 calendaralerts.net
127.0.0.1 www.calendaralerts.net
127.0.0.1 cameouk.co.uk
127.0.0.1 www.cameouk.co.uk
127.0.0.1 cameup.com
127.0.0.1 camouflageclothingonline.net
127.0.0.1 www.camouflageclothingonline.net
127.0.0.1 camup.net
127.0.0.1 canberracricketcoaching.com
127.0.0.1 candycantaloupes.com
127.0.0.1 canidetect.org
127.0.0.1 www.canidetect.org
127.0.0.1 cantfind.com
127.0.0.1 www.cantfind.com
127.0.0.1 careers.dulcineasystems.net
127.0.0.1 carsands.com
127.0.0.1 carsrentals.net
127.0.0.1 cartoes.uol.com.br
127.0.0.1 casalemedia.com
127.0.0.1 www.casalemedia.com
127.0.0.1 cashdeluxe.net
127.0.0.1 www.cashdeluxe.net
127.0.0.1 cashengines.com
127.0.0.1 www.cashengines.com
127.0.0.1 cashsearch.biz
127.0.0.1 cashsurfers.com
127.0.0.1 www.cashsurfers.com
127.0.0.1 CashUnlim.com
127.0.0.1 www.CashUnlim.com
127.0.0.1 casino.com.free.game.pogo.gratisdownloads.nl
127.0.0.1 casino2win.net
127.0.0.1 casino-gambling-1.net
127.0.0.1 casino-gambling-2.net
127.0.0.1 casinomidas.net
127.0.0.1 casinonline.net
127.0.0.1 casino-onlines.net
127.0.0.1 castingsamateur.com
127.0.0.1 www.castingsamateur.com
127.0.0.1 catallogue.com
127.0.0.1 catch-dc.info
127.0.0.1 www.catch-dc.info
127.0.0.1 categories.mygeek.com
127.0.0.1 catsss.da.ru
127.0.0.1 caxa.ru
127.0.0.1 cc.panet.org
127.0.0.1 ccecaedbebfcaf.com
127.0.0.1 www.ccecaedbebfcaf.com
127.0.0.1 cclebali.org
127.0.0.1 ccorriere.it
127.0.0.1 www.ccorriere.it
127.0.0.1 cdegate.com
127.0.0.1 www.cdegate.com
127.0.0.1 cdn.drivecleaner.com
127.0.0.1 cdn.errorsafe.com
127.0.0.1 cdn.movies-etc.com
127.0.0.1 cdn.winsoftware.com
127.0.0.1 cdn2.movies-etc.com
127.0.0.1 cdorriere.it
127.0.0.1 www.cdorriere.it
127.0.0.1 ceewawires.org
127.0.0.1 centralmedia.ws
127.0.0.1 certumgroup.com
127.0.0.1 cforriere.it
127.0.0.1 www.cforriere.it
127.0.0.1 check.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 www.check.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 checkin100.com
127.0.0.1 www.checkin100.com
127.0.0.1 checkssecurity.com
127.0.0.1 www.checkssecurity.com
127.0.0.1 chelancatering.com
127.0.0.1 chenshijituan.com
127.0.0.1 www.chenshijituan.com
127.0.0.1 childrenvilla.com
127.0.0.1 chips-4-free.com
127.0.0.1 chrisswasey.com
127.0.0.1 chriswallace.net
127.0.0.1 cia-trjn.myvnc.com
127.0.0.1 www.cia-trjn.myvnc.com
127.0.0.1 ciorriere.it
127.0.0.1 www.ciorriere.it
127.0.0.1 cirriere.it
127.0.0.1 www.cirriere.it
127.0.0.1 ckick4thumbs.com
127.0.0.1 cl55.biz
127.0.0.1 clackamasliteraryreview.com
127.0.0.1 cleansoftwares.com
127.0.0.1 www.cleansoftwares.com
127.0.0.1 clearsearch.cc
127.0.0.1 clearsearch.net
127.0.0.1 clickaire.com
127.0.0.1 click-codec.com
127.0.0.1 www.click-codec.com
127.0.0.1 clickhere4search.com
127.0.0.1 www.clickhere4search.com
127.0.0.1 click-now.net
127.0.0.1 clickspring.net
127.0.0.1 www.clickspring.net
127.0.0.1 click-to-download.com
127.0.0.1 www.click-to-download.com
127.0.0.1 clicktomakeasearch.com
127.0.0.1 www.clicktomakeasearch.com
127.0.0.1 clickyestoenter.net
127.0.0.1 client.exeupdate.com
127.0.0.1 client.my(zabranjeno)explorer.com
127.0.0.1 cliks.org
127.0.0.1 www.cliks.org
127.0.0.1 clorriere.it
127.0.0.1 www.clorriere.it
127.0.0.1 clrsch.com
127.0.0.1 clubxxxvideo.com
127.0.0.1 www.clubxxxvideo.com
127.0.0.1 clusif.free.fr
127.0.0.1 cmtapestry.com
127.0.0.1 cnetadd.com
127.0.0.1 www.cnetadd.com
127.0.0.1 cnzz.com
127.0.0.1 www.cnzz.com
127.0.0.1 code.ignphrases.com
127.0.0.1 codec.ninoa.com
127.0.0.1 codecdvd.net
127.0.0.1 www.codecdvd.net
127.0.0.1 codec-fun.com
127.0.0.1 www.codec-fun.com
127.0.0.1 codecsoft.net
127.0.0.1 www.codecsoft.net
127.0.0.1 codrriere.it
127.0.0.1 www.codrriere.it
127.0.0.1 coeriere.it
127.0.0.1 www.coeriere.it
127.0.0.1 coerriere.it
127.0.0.1 www.coerriere.it
127.0.0.1 cofrriere.it
127.0.0.1 www.cofrriere.it
127.0.0.1 cogrriere.it
127.0.0.1 www.cogrriere.it
127.0.0.1 coirriere.it
127.0.0.1 www.coirriere.it
127.0.0.1 command.adservs.com
127.0.0.1 www.commonname.com
127.0.0.1 computerpcgames.net
127.0.0.1 www.computerpcgames.net
127.0.0.1 computerrecover.com
127.0.0.1 www.computerrecover.com
127.0.0.1 config.180solutions.com
127.0.0.1 content.dollarrevenue.com
127.0.0.1 www.content.dollarrevenue.com
127.0.0.1 content.ireit.com
127.0.0.1 www.content.ireit.com
127.0.0.1 content.onerateld.com
127.0.0.1 contentmatch.net
127.0.0.1 www.contentmatch.net
127.0.0.1 contra-virus.com
127.0.0.1 www.contra-virus.com
127.0.0.1 controlmeh.com
127.0.0.1 www.controlmeh.com
127.0.0.1 cooldeskalert.com
127.0.0.1 www.cooldeskalert.com
127.0.0.1 coolfetishsite.com
127.0.0.1 coolfreehost.com
127.0.0.1 coolfreepage.com
127.0.0.1 coolfreepages.com
127.0.0.1 cool-homepage.co
127.0.0.1 cool-homepage.com
127.0.0.1 coolmoneysearch.com
127.0.0.1 coolpornsearch.com
127.0.0.1 cool-search.net
127.0.0.1 cool-search.netfartpost.com
127.0.0.1 coolsearcher.info
127.0.0.1 coolservecorp.net
127.0.0.1 www.coolservecorp.net
127.0.0.1 coolwebsearch.com
127.0.0.1 www.coolwebsearch.com
127.0.0.1 cool-web-search.com
127.0.0.1 coolwebsearsh.com
127.0.0.1 coolwwwsearch.com
127.0.0.1 www.coolwwwsearch.com
127.0.0.1 cool-xxx.net
127.0.0.1 coorriere.it
127.0.0.1 www.coorriere.it
127.0.0.1 copmtraine.com
127.0.0.1 coprriere.it
127.0.0.1 www.coprriere.it
127.0.0.1 core.psyche-evolution.com
127.0.0.1 www.core.psyche-evolution.com
127.0.0.1 coreiere.it
127.0.0.1 www.coreiere.it
127.0.0.1 coreriere.it
127.0.0.1 www.coreriere.it
127.0.0.1 corrdiere.it
127.0.0.1 www.corrdiere.it
127.0.0.1 correiere.it
127.0.0.1 www.correiere.it
127.0.0.1 corrfiere.it
127.0.0.1 www.corrfiere.it
127.0.0.1 corrgiere.it
127.0.0.1 www.corrgiere.it
127.0.0.1 corridere.it
127.0.0.1 www.corridere.it
127.0.0.1 corriedre.it
127.0.0.1 www.corriedre.it
127.0.0.1 corriee.it
127.0.0.1 www.corriee.it
127.0.0.1 corrieere.it
127.0.0.1 www.corrieere.it
127.0.0.1 corriefre.it
127.0.0.1 www.corriefre.it
127.0.0.1 corriegre.it
127.0.0.1 www.corriegre.it
127.0.0.1 corrierde.it
127.0.0.1 www.corrierde.it
127.0.0.1 corriered.it
127.0.0.1 www.corriered.it
127.0.0.1 corrieree.it
127.0.0.1 www.corrieree.it
127.0.0.1 corrieref.it
127.0.0.1 www.corrieref.it
127.0.0.1 corrierer.it
127.0.0.1 www.corrierer.it
127.0.0.1 corrieres.it
127.0.0.1 www.corrieres.it
127.0.0.1 corrierew.it
127.0.0.1 www.corrierew.it
127.0.0.1 corrierfe.it
127.0.0.1 www.corrierfe.it
127.0.0.1 corrierge.it
127.0.0.1 www.corrierge.it
127.0.0.1 corrierr.it
127.0.0.1 www.corrierr.it
127.0.0.1 corrierre.it
127.0.0.1 www.corrierre.it
127.0.0.1 corrierse.it
127.0.0.1 www.corrierse.it
127.0.0.1 corrierte.it
127.0.0.1 www.corrierte.it
127.0.0.1 corrierw.it
127.0.0.1 www.corrierw.it
127.0.0.1 corrierwe.it
127.0.0.1 www.corrierwe.it
127.0.0.1 corriesre.it
127.0.0.1 www.corriesre.it
127.0.0.1 corriete.it
127.0.0.1 www.corriete.it
127.0.0.1 corrietre.it
127.0.0.1 www.corrietre.it
127.0.0.1 corriewre.it
127.0.0.1 www.corriewre.it
127.0.0.1 corrifere.it
127.0.0.1 www.corrifere.it
127.0.0.1 corriiere.it
127.0.0.1 www.corriiere.it
127.0.0.1 corrilere.it
127.0.0.1 www.corrilere.it
127.0.0.1 corrioere.it
127.0.0.1 www.corrioere.it
127.0.0.1 corrire.it
127.0.0.1 www.corrire.it
127.0.0.1 corrirere.it
127.0.0.1 www.corrirere.it
127.0.0.1 corrirre.it
127.0.0.1 www.corrirre.it
127.0.0.1 corrisere.it
127.0.0.1 www.corrisere.it
127.0.0.1 corriuere.it
127.0.0.1 www.corriuere.it
127.0.0.1 corriwere.it
127.0.0.1 www.corriwere.it
127.0.0.1 corriwre.it
127.0.0.1 www.corriwre.it
127.0.0.1 corrliere.it
127.0.0.1 www.corrliere.it
127.0.0.1 corroere.it
127.0.0.1 www.corroere.it
127.0.0.1 corroiere.it
127.0.0.1 www.corroiere.it
127.0.0.1 corrriere.it
127.0.0.1 www.corrriere.it
127.0.0.1 corrtiere.it
127.0.0.1 www.corrtiere.it
127.0.0.1 corruere.it
127.0.0.1 www.corruere.it
127.0.0.1 corruiere.it
127.0.0.1 www.corruiere.it
127.0.0.1 cortiere.it
127.0.0.1 www.cortiere.it
127.0.0.1 cortriere.it
127.0.0.1 www.cortriere.it
127.0.0.1 costrike.com
127.0.0.1 www.costrike.com
127.0.0.1 cotriere.it
127.0.0.1 www.cotriere.it
127.0.0.1 cotrriere.it
127.0.0.1 www.cotrriere.it
127.0.0.1 couldnotfind.com
127.0.0.1 count.cc
127.0.0.1 count.hitscount.net
127.0.0.1 count-all.com
127.0.0.1 countdutycall.info
127.0.0.1 www.countdutycall.info
127.0.0.1 counter.sexmaniack.com
127.0.0.1 cporriere.it
127.0.0.1 www.cporriere.it
127.0.0.1 cprriere.it
127.0.0.1 www.cprriere.it
127.0.0.1 cpvfeed.com
127.0.0.1 (zabranjeno)s.me.uk
127.0.0.1 (zabranjeno)s4all.com
127.0.0.1 www.(zabranjeno)s4all.com
127.0.0.1 crapsgold.info
127.0.0.1 www.crapsgold.info
127.0.0.1 Crazygirls-world.com
127.0.0.1 crazywinnings.com
127.0.0.1 www.crazywinnings.com
127.0.0.1 creamedcutties.com
127.0.0.1 createaccesskey.com
127.0.0.1 www.createaccesskey.com
127.0.0.1 creditsearchonline.com
127.0.0.1 crestring.com
127.0.0.1 crooder.com
127.0.0.1 crriere.it
127.0.0.1 www.crriere.it
127.0.0.1 crystalysmedia.com
127.0.0.1 www.crystalysmedia.com
127.0.0.1 csx.adservs.com
127.0.0.1 www.csx.adservs.com
127.0.0.1 cts.180solutions.com
127.0.0.1 cuisinartoven.com
127.0.0.1 www.cuisinartoven.com
127.0.0.1 curedc.info
127.0.0.1 www.curedc.info
127.0.0.1 curepcsolutions.com
127.0.0.1 www.curepcsolutions.com
127.0.0.1 curvedspaces.com
127.0.0.1 cut(zabranjeno).com
127.0.0.1 www.cut(zabranjeno).com
127.0.0.1 cvirgilio.it
127.0.0.1 www.cvirgilio.it
127.0.0.1 cvorriere.it
127.0.0.1 www.cvorriere.it
127.0.0.1 cvs.jps.ru
127.0.0.1 cvsymphony.com
127.0.0.1 cxorriere.it
127.0.0.1 www.cxorriere.it
127.0.0.1 cyberrape.com
127.0.0.1 www.cyberrape.com
127.0.0.1 cydom.com
127.0.0.1 cydoor.com
127.0.0.1 www.cydoor.com
127.0.0.1 daily-gals.com
127.0.0.1 dailypornmag.com
127.0.0.1 www.dailypornmag.com
127.0.0.1 dailyteenspic.com
127.0.0.1 dailytoolbar.com
127.0.0.1 www.dailytoolbar.com
127.0.0.1 dancingbabycd.com
127.0.0.1 data-hoster.com
127.0.0.1 www.data-hoster.com
127.0.0.1 datanotary.com
127.0.0.1 datareco.com
127.0.0.1 dating-galaxy.info
127.0.0.1 www.dating-galaxy.info
127.0.0.1 dating-search.net
127.0.0.1 davemarshall.org
127.0.0.1 db105.com
127.0.0.1 dbdecicated.com
127.0.0.1 www.dbdecicated.com
127.0.0.1 dbxcompany.com
127.0.0.1 www.dbxcompany.com
127.0.0.1 dcdl.dmcast.com
127.0.0.1 dcfitusa.com
127.0.0.1 dcorriere.it
127.0.0.1 www.dcorriere.it
127.0.0.1 dcurtis.com
127.0.0.1 www.dcurtis.com
127.0.0.1 dcww.dmcast.com
127.0.0.1 de.ag
127.0.0.1 de.drivecleaner.com
127.0.0.1 de.errorsafe.com
127.0.0.1 de.winantivirus.com
127.0.0.1 de98.remsys.org
127.0.0.1 debay.it
127.0.0.1 www.debay.it
127.0.0.1 dedmazay.3322.org
127.0.0.1 dedsearch.com
127.0.0.1 www.dedsearch.com
127.0.0.1 defaultsearch.net
127.0.0.1 Defensaantimalware.com
127.0.0.1 www.Defensaantimalware.com
127.0.0.1 deja-rue.com
127.0.0.1 www.deja-rue.com
127.0.0.1 derklaif.biz
127.0.0.1 www.derklaif.biz
127.0.0.1 derrari.it
127.0.0.1 www.derrari.it
127.0.0.1 desarrollocreativo.com
127.0.0.1 deskbar.worldtostart.com
127.0.0.1 www.deskbar.worldtostart.com
127.0.0.1 deskwizz.com
127.0.0.1 www.deskwizz.com
127.0.0.1 dev.ntcor.com
127.0.0.1 develip.com
127.0.0.1 dewis.spb.ru
127.0.0.1 dewis.us
127.0.0.1 df809jow4wj2304lfd0sf9fsd0a2t4ldf809jow4wj2304lfd0sf9fsd0a2t4ld.biz
127.0.0.1 dgbusiness.com
127.0.0.1 www.dgbusiness.com
127.0.0.1 dialer2004.com
127.0.0.1 dialerclub.com
127.0.0.1 www.dialerclub.com
127.0.0.1 dialer-shop.com
127.0.0.1 www.dialer-shop.com
127.0.0.1 dialoff.com
127.0.0.1 www.dialoff.com
127.0.0.1 did.i-used.cc
127.0.0.1 www.did.i-used.cc
127.0.0.1 dietpills4free.com
127.0.0.1 dietpussy.com
127.0.0.1 digikeygen.com
127.0.0.1 www.digikeygen.com
127.0.0.1 digistreamsa.com
127.0.0.1 digitalcoders.net
127.0.0.1 www.digitalcoders.net
127.0.0.1 www.digitalfan.com
127.0.0.1 digital-pornography.com
127.0.0.1 dionforvalleycouncil.org
127.0.0.1 directdvdpro.com
127.0.0.1 www.directdvdpro.com
127.0.0.1 directporta.info
127.0.0.1 www.directporta.info
127.0.0.1 directsearchzone.com
127.0.0.1 www.directsearchzone.com
127.0.0.1 dist.checkin100.com
127.0.0.1 dl.ad-ware.cc
127.0.0.1 dl.malwarewipe.com
127.0.0.1 dl.targetsaver.com
127.0.0.1 www.dl.targetsaver.com
127.0.0.1 dl.web-nexus.net
127.0.0.1 dl1.antivermins.com
127.0.0.1 dl1.antivirgear.com
127.0.0.1 dl1.spydawn.com
127.0.0.1 dl1.virusprotectpro.com
127.0.0.1 dl10.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl16.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl2.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl2.spyheal.com
127.0.0.1 dl2.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl3.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl3.spyheal.com
127.0.0.1 dl3.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl4.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl4.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl5.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl5.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl6.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl7.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl8.spyheal.com
127.0.0.1 dl8.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl9.spyfalcon.com
127.0.0.1 dmcast.com
127.0.0.1 www.dmcast.com
127.0.0.1 dnaads.com
127.0.0.1 www.dnaads.com
127.0.0.1 dnl.mabou.org
127.0.0.1 dns-look-up.com
127.0.0.1 www.dns-look-up.com
127.0.0.1 doctorwaldron.com
127.0.0.1 document-not-found.(film-za-odrasle)-pic.org
127.0.0.1 doggyaction.com
127.0.0.1 dogproblemswebsite.com
127.0.0.1 www.dogproblemswebsite.com
127.0.0.1 doktorxxx.com
127.0.0.1 dollarrevenue.com
127.0.0.1 domaincar.com
127.0.0.1 www.domaincar.com
127.0.0.1 domains2003.net
127.0.0.1 domains-for-you-online.com
127.0.0.1 domain-your-registration.com
127.0.0.1 domkrat.com
127.0.0.1 dotcomtoolbar.com
127.0.0.1 www.dotcomtoolbar.com
127.0.0.1 down.136136.net
127.0.0.1 download.abetterinternet.com
127.0.0.1 download.antispywarebot.com
127.0.0.1 www.download.antispywarebot.com
127.0.0.1 download.bardownload.com
127.0.0.1 www.download.bardownload.com
127.0.0.1 download.bravesentry.com
127.0.0.1 www.download.bravesentry.com
127.0.0.1 download.cdn.drivecleaner.com
127.0.0.1 download.cdn.errorsafe.com
127.0.0.1 download.cdn.winsoftware.com
127.0.0.1 download.errorsafe.com
127.0.0.1 download.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 www.download.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 download.searchtabs.net
127.0.0.1 download.secureyournet.biz
127.0.0.1 www.download.secureyournet.biz
127.0.0.1 download.spyonthis.net
127.0.0.1 download.spy-shredder.com
127.0.0.1 download.systemdoctor.com
127.0.0.1 download.winantispyware.com
127.0.0.1 download.winantivirus.com
127.0.0.1 download.windrivecleaner.com
127.0.0.1 download.winfixer.com
127.0.0.1 download10.spywarequake.com
127.0.0.1 download11.spywarequake.com
127.0.0.1 download12.spywarequake.com
127.0.0.1 download13.spywarequake.com
127.0.0.1 download15.spywarequake.com
127.0.0.1 download2.spywarequake.com
127.0.0.1 download-2007.com
127.0.0.1 www.download-2007.com
127.0.0.1 download3.spyaxe.com
127.0.0.1 download3.spywarequake.com
127.0.0.1 download4.spyaxe.com
127.0.0.1 download4.spywarequake.com
127.0.0.1 download5.spyaxe.com
127.0.0.1 download5.spywarequake.com
127.0.0.1 download6.spyaxe.com
127.0.0.1 download7.spywarequake.com
127.0.0.1 download8.spywarequake.com
127.0.0.1 download9.spywarequake.com
127.0.0.1 download-ad-aware.com
127.0.0.1 www.download-ad-aware.com
127.0.0.1 download-all-4-free.com
127.0.0.1 www.download-all-4-free.com
127.0.0.1 download-all-area.com
127.0.0.1 www.download-all-area.com
127.0.0.1 download-antivir.com
127.0.0.1 www.download-antivir.com
127.0.0.1 downloadanysong.com
127.0.0.1 www.downloadanysong.com
127.0.0.1 download-avast.com
127.0.0.1 www.download-avast.com
127.0.0.1 downloadcorporation.com
127.0.0.1 www.downloadcorporation.com
127.0.0.1 download-dvdshrink.com
127.0.0.1 www.download-dvdshrink.com
127.0.0.1 download-for-free.net
127.0.0.1 www.download-for-free.net
127.0.0.1 downloadfreesoft.com
127.0.0.1 www.downloadfreesoft.com
127.0.0.1 downloadfreeway.com
127.0.0.1 www.downloadfreeway.com
127.0.0.1 downloadimesh.com
127.0.0.1 www.downloadimesh.com
127.0.0.1 download-itunes-now.com
127.0.0.1 www.download-itunes-now.com
127.0.0.1 download-limewire.org
127.0.0.1 www.download-limewire.org
127.0.0.1 downloadlost.tv
127.0.0.1 www.downloadlost.tv
127.0.0.1 downloadmax.net
127.0.0.1 www.downloadmax.net
127.0.0.1 download-mcafee.com
127.0.0.1 www.download-mcafee.com
127.0.0.1 download-me.info
127.0.0.1 downloadmediaax.com
127.0.0.1 www.downloadmediaax.com
127.0.0.1 downloadpics.net
127.0.0.1 www.downloadpics.net
127.0.0.1 download-real-player.com
127.0.0.1 www.download-real-player.com
127.0.0.1 downloads.180solutions.com
127.0.0.1 downloads.adaware.cc
127.0.0.1 downloadservicearea.com
127.0.0.1 www.downloadservicearea.com
127.0.0.1 downloads-free.org
127.0.0.1 www.downloads-free.org
127.0.0.1 downloadsglobe.com
127.0.0.1 www.downloadsglobe.com
127.0.0.1 download-this.us
127.0.0.1 www.download-this.us
127.0.0.1 download-trillian.com
127.0.0.1 www.download-trillian.com
127.0.0.1 downloadv3.com
127.0.0.1 www.downloadv3.com
127.0.0.1 downloadvax.com
127.0.0.1 www.downloadvax.com
127.0.0.1 download-windvd.com
127.0.0.1 www.download-windvd.com
127.0.0.1 download-winrar.com
127.0.0.1 www.download-winrar.com
127.0.0.1 downloadwizard.com
127.0.0.1 downloadzcenter.com
127.0.0.1 downloadzcentral.com
127.0.0.1 downloadzfree.com
127.0.0.1 www.downloadzfree.com
127.0.0.1 downloadznow.net
127.0.0.1 download-zone-free.com
127.0.0.1 www.download-zone-free.com
127.0.0.1 download-zone-free.net
127.0.0.1 www.download-zone-free.net
127.0.0.1 dp-host.com
127.0.0.1 dr.mcboo.com
127.0.0.1 dr.webhancer.com
127.0.0.1 www.dr.webhancer.com
127.0.0.1 dr2.webhancer.com
127.0.0.1 www.dr2.webhancer.com
127.0.0.1 dr38.mcboo.com
127.0.0.1 dr47.mcboo.com
127.0.0.1 dragqueen.gay-clan.com
127.0.0.1 drepubblica.it
127.0.0.1 www.drepubblica.it
127.0.0.1 drivecleaner.com
127.0.0.1 www.drivecleaner.com
127.0.0.1 drivecleanr.com
127.0.0.1 www.drivecleanr.com
127.0.0.1 drocherway.com
127.0.0.1 dropspam.com
127.0.0.1 www.dropspam.com
127.0.0.1 drug-sources-exposed.com
127.0.0.1 drvvv.com
127.0.0.1 dsupereva.it
127.0.0.1 www.dsupereva.it
127.0.0.1 dtlproduct.com
127.0.0.1 www.dtlproduct.com
127.0.0.1 dudu.com
127.0.0.1 www.dudu.com
127.0.0.1 dulcineasystems.net
127.0.0.1 dumpserv.com
127.0.0.1 duolaimi.net
127.0.0.1 dutch-sex.com
127.0.0.1 dvdaccess.net
127.0.0.1 www.dvdaccess.net
127.0.0.1 dvdbank.org
127.0.0.1 dvdcodec.net
127.0.0.1 www.dvdcodec.net
127.0.0.1 dvdsmovies.net
127.0.0.1 www.dvdsmovies.net
127.0.0.1 dvdsvideos.net
127.0.0.1 www.dvdsvideos.net
127.0.0.1 dvdtocdsite.com
127.0.0.1 www.dvdtocdsite.com
127.0.0.1 dynamique.drivecleaner.com
127.0.0.1 e3bay.it
127.0.0.1 www.e3bay.it
127.0.0.1 e4bay.it
127.0.0.1 www.e4bay.it
127.0.0.1 eager-sex.com
127.0.0.1 earthllnk.net
127.0.0.1 www.earthllnk.net
127.0.0.1 eases.net
127.0.0.1 easyantispy.com
127.0.0.1 easybestdeals.com
127.0.0.1 www.easybestdeals.com
127.0.0.1 easycategories.com
127.0.0.1 easymp3musicnow.com
127.0.0.1 www.easymp3musicnow.com
127.0.0.1 easy-pharmacy.info
127.0.0.1 www.easy-pharmacy.info
127.0.0.1 easy-search.net
127.0.0.1 easysearch4you.com
127.0.0.1 www.easysearch4you.com
127.0.0.1 easysearchingtips.com
127.0.0.1 easyspyware.com
127.0.0.1 www.easyspyware.com
127.0.0.1 easywww.info
127.0.0.1 www.easywww.info
127.0.0.1 eba6y.it
127.0.0.1 www.eba6y.it
127.0.0.1 eba7y.it
127.0.0.1 www.eba7y.it
127.0.0.1 ebaay.it
127.0.0.1 www.ebaay.it
127.0.0.1 ebagy.it
127.0.0.1 www.ebagy.it
127.0.0.1 ebahy.it
127.0.0.1 www.ebahy.it
127.0.0.1 ebajy.it
127.0.0.1 www.ebajy.it
127.0.0.1 ebaqy.it
127.0.0.1 www.ebaqy.it
127.0.0.1 ebasy.it
127.0.0.1 www.ebasy.it
127.0.0.1 ebaty.it
127.0.0.1 www.ebaty.it
127.0.0.1 ebauy.it
127.0.0.1 www.ebauy.it
127.0.0.1 ebav.com
127.0.0.1 ebaw.com
127.0.0.1 ebawy.it
127.0.0.1 www.ebawy.it
127.0.0.1 ebaxy.it
127.0.0.1 www.ebaxy.it
127.0.0.1 ebay6.it
127.0.0.1 www.ebay6.it
127.0.0.1 ebay7.it
127.0.0.1 www.ebay7.it
127.0.0.1 ebayg.it
127.0.0.1 www.ebayg.it
127.0.0.1 ebayh.it
127.0.0.1 www.ebayh.it
127.0.0.1 ebayj.it
127.0.0.1 www.ebayj.it
127.0.0.1 ebayt.it
127.0.0.1 www.ebayt.it
127.0.0.1 ebayu.it
127.0.0.1 www.ebayu.it
127.0.0.1 ebazy.it
127.0.0.1 www.ebazy.it
127.0.0.1 ebch.com
127.0.0.1 ebdv.com
127.0.0.1 ebdw.com
127.0.0.1 ebestfind.org
127.0.0.1 www.ebestfind.org
127.0.0.1 ebgay.it
127.0.0.1 www.ebgay.it
127.0.0.1 ebgo.com
127.0.0.1 ebhay.it
127.0.0.1 www.ebhay.it
127.0.0.1 ebjp.com
127.0.0.1 ebkb.com
127.0.0.1 ebkn.com
127.0.0.1 ebky.com
127.0.0.1 eblv.com
127.0.0.1 ebmu.com
127.0.0.1 ebnay.it
127.0.0.1 www.ebnay.it
127.0.0.1 ebony-pornmag.com
127.0.0.1 www.ebony-pornmag.com
127.0.0.1 ebonypornmag.com
127.0.0.1 www.ebonypornmag.com
127.0.0.1 ebqay.it
127.0.0.1 www.ebqay.it
127.0.0.1 ebsay.it
127.0.0.1 www.ebsay.it
127.0.0.1 ebsy.it
127.0.0.1 www.ebsy.it
127.0.0.1 ebvay.it
127.0.0.1 www.ebvay.it
127.0.0.1 ebvr.com
127.0.0.1 ebway.it
127.0.0.1 www.ebway.it
127.0.0.1 ebxay.it
127.0.0.1 www.ebxay.it
127.0.0.1 ebzay.it
127.0.0.1 www.ebzay.it
127.0.0.1 ecmh.com
127.0.0.1 ecmp.com
127.0.0.1 ecosrioplatenses.org
127.0.0.1 ecpm.com
127.0.0.1 ecstasyporn.net
127.0.0.1 ecwz.com
127.0.0.1 ecyb.com
127.0.0.1 edbay.it
127.0.0.1 www.edbay.it
127.0.0.1 edhq.com
127.0.0.1 edietprogram.com
127.0.0.1 www.edietprogram.com
127.0.0.1 edty.com
127.0.0.1 eduy.com
127.0.0.1 eebay.it
127.0.0.1 www.eebay.it
127.0.0.1 eeev.com
127.0.0.1 eepubblica.it
127.0.0.1 www.eepubblica.it
127.0.0.1 efbay.it
127.0.0.1 www.efbay.it
127.0.0.1 egbay.it
127.0.0.1 www.egbay.it
127.0.0.1 ehbay.it
127.0.0.1 www.ehbay.it
127.0.0.1 eikokoike.com
127.0.0.1 elitecodec.com
127.0.0.1 www.elitecodec.com
127.0.0.1 elitemediagroup.net
127.0.0.1 www.elitemediagroup.net
127.0.0.1 e-localad.com
127.0.0.1 emailicon.org
127.0.0.1 www.emailicon.org
127.0.0.1 emch.com
127.0.0.1 emcodec.com
127.0.0.1 www.emcodec.com
127.0.0.1 emediacodec.com
127.0.0.1 www.emediacodec.com
127.0.0.1 emule.mp3-muzic.com
127.0.0.1 www.emule.mp3-muzic.com
127.0.0.1 emuledownloadhome.com
127.0.0.1 www.emuledownloadhome.com
127.0.0.1 emule-freebie.com
127.0.0.1 www.emule-freebie.com
127.0.0.1 enay.it
127.0.0.1 www.enay.it
127.0.0.1 enbay.it
127.0.0.1 www.enbay.it
127.0.0.1 energy-factor.com
127.0.0.1 www.energy-factor.com
127.0.0.1 engineplay.com
127.0.0.1 www.engineplay.com
127.0.0.1 engine-ticket.com
127.0.0.1 www.engine-ticket.com
127.0.0.1 enhance.com
127.0.0.1 www.enhance.com
127.0.0.1 enhancevideos.com
127.0.0.1 www.enhancevideos.com
127.0.0.1 enitinvest.net
127.0.0.1 enjoywebsurf.com
127.0.0.1 entertainsite.net
127.0.0.1 www.entertainsite.net
127.0.0.1 enterthesearch.com
127.0.0.1 www.enterthesearch.com
127.0.0.1 e-plus.cc
127.0.0.1 epornsex.com
127.0.0.1 eprotectionline.com
127.0.0.1 www.eprotectionline.com
127.0.0.1 eprotectpage.com
127.0.0.1 www.eprotectpage.com
127.0.0.1 erbay.it
127.0.0.1 www.erbay.it
127.0.0.1 erepubblica.it
127.0.0.1 www.erepubblica.it
127.0.0.1 ergosites.com
127.0.0.1 erossoalice.it
127.0.0.1 www.erossoalice.it
127.0.0.1 errari.it
127.0.0.1 www.errari.it
127.0.0.1 error404site.com
127.0.0.1 www.error404site.com
127.0.0.1 error404site.net
127.0.0.1 www.error404site.net
127.0.0.1 errorkiller.com
127.0.0.1 www.errorkiller.com
127.0.0.1 errorprotector.com
127.0.0.1 www.errorprotector.com
127.0.0.1 errorsafe.com
127.0.0.1 www.errorsafe.com
127.0.0.1 errorsdns.com
127.0.0.1 www.errorsdns.com
127.0.0.1 ert0003.e76.163ns.com
127.0.0.1 ertikadeswiokinganfujas.com
127.0.0.1 www.ertikadeswiokinganfujas.com
127.0.0.1 es.winantivirus.com
127.0.0.1 es0-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es1-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es2-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es3-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es4-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es5-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es6-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es7-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es8-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es9-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 esafetylist.com
127.0.0.1 www.esafetylist.com
127.0.0.1 esafetypage.com
127.0.0.1 www.esafetypage.com
127.0.0.1 esbay.it
127.0.0.1 www.esbay.it
127.0.0.1 esearch2005.com
127.0.0.1 www.esearch2005.com
127.0.0.1 esecuritynote.com
127.0.0.1 www.esecuritynote.com
127.0.0.1 esecuritypage.com
127.0.0.1 www.esecuritypage.com
127.0.0.1 esupereva.it
127.0.0.1 www.esupereva.it
127.0.0.1 etomi.all-downloads-now.com
127.0.0.1 www.etomi.all-downloads-now.com
127.0.0.1 eupdatepage.com
127.0.0.1 www.eupdatepage.com
127.0.0.1 euuu.com
127.0.0.1 evbay.it
127.0.0.1 www.evbay.it
127.0.0.1 evidence-detector.biz
127.0.0.1 evilspidercomics.com
127.0.0.1 evko.biz
127.0.0.1 www.evko.biz
127.0.0.1 ewbay.it
127.0.0.1 www.ewbay.it
127.0.0.1 ewebsearch.net
127.0.0.1 e-websitesolutions.com
127.0.0.1 ewizard.cc
127.0.0.1 exaccess.ru
127.0.0.1 www.exaccess.ru
127.0.0.1 excellentsckin.com
127.0.0.1 exeupdate.com
127.0.0.1 www.exeupdate.com
127.0.0.1 exflow.org
127.0.0.1 www.exflow.org
127.0.0.1 exit.megago.com
127.0.0.1 expandvideo.com
127.0.0.1 www.expandvideo.com
127.0.0.1 exportplay.com
127.0.0.1 www.exportplay.com
127.0.0.1 extremepaidsurveys.com
127.0.0.1 www.extremepaidsurveys.com
127.0.0.1 extremeseek.net
127.0.0.1 eza1netsearch.com
127.0.0.1 www.eza1netsearch.com
127.0.0.1 ezcybersearch.com
127.0.0.1 www.ezcybersearch.com
127.0.0.1 ez-searching.com
127.0.0.1 ezwebsearching.com
127.0.0.1 www.ezwebsearching.com
127.0.0.1 f1.bestmanage.org
127.0.0.1 f1.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f1organizer.com
127.0.0.1 www.f1organizer.com
127.0.0.1 f2.bestmanage.org
127.0.0.1 f2.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f3.bestmanage.org
127.0.0.1 f3.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f4.bestmanage.org
127.0.0.1 f4.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f5.bestmanage.org
127.0.0.1 f5.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f6.bestmanage.org
127.0.0.1 f7.bestmanage.org
127.0.0.1 f7.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f8.bestmanage.org
127.0.0.1 f8.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f9.bestmanage.org
127.0.0.1 f9.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 fairsearcher.com
127.0.0.1 www.fairsearcher.com
127.0.0.1 faithstevens.com
127.0.0.1 fantasiewelten.com
127.0.0.1 farmacept32.phpnet.us
127.0.0.1 farmsteadbandb.com
127.0.0.1 farse.com
127.0.0.1 fartpost.com
127.0.0.1 fastfreedownload.com
127.0.0.1 fastmetasearch.com
127.0.0.1 www.fastmetasearch.com
127.0.0.1 fastssearch.com
127.0.0.1 www.fastssearch.com
127.0.0.1 fastwebfinder.com
127.0.0.1 faxporn.com
127.0.0.1 fazzetta.it
127.0.0.1 www.fazzetta.it
127.0.0.1 fcorriere.it
127.0.0.1 www.fcorriere.it
127.0.0.1 featured-results.com
127.0.0.1 febay.it
127.0.0.1 www.febay.it
127.0.0.1 feed.dedsearch.com
127.0.0.1 feeds.2search.com
127.0.0.1 www.feeds.2search.com
127.0.0.1 feeds2.2search.org
127.0.0.1 www.feeds2.2search.org
127.0.0.1 ferraeri.it
127.0.0.1 www.ferraeri.it
127.0.0.1 ferrai.it
127.0.0.1 www.ferrai.it
127.0.0.1 ferrarei.it
127.0.0.1 www.ferrarei.it
127.0.0.1 ferrarti.it
127.0.0.1 www.ferrarti.it
127.0.0.1 ferrasri.it
127.0.0.1 www.ferrasri.it
127.0.0.1 ferratri.it
127.0.0.1 www.ferratri.it
127.0.0.1 ferreari.it
127.0.0.1 www.ferreari.it
127.0.0.1 ferrri.it
127.0.0.1 www.ferrri.it
127.0.0.1 ferrsari.it
127.0.0.1 www.ferrsari.it
127.0.0.1 ferrtari.it
127.0.0.1 www.ferrtari.it
127.0.0.1 fetrrari.it
127.0.0.1 www.fetrrari.it
127.0.0.1 fgazzetta.it
127.0.0.1 www.fgazzetta.it
127.0.0.1 fgoogle.it
127.0.0.1 www.fgoogle.it
127.0.0.1 fhg.panet.org
127.0.0.1 fhgate.com
127.0.0.1 www.fhgate.com
127.0.0.1 fickenisgeil.de
127.0.0.1 file.unionsms.net
127.0.0.1 filestore.com
127.0.0.1 www.filestore.com
127.0.0.1 filetretporn.com
127.0.0.1 www.filetretporn.com
127.0.0.1 Filtrodetrojan.com
127.0.0.1 www.Filtrodetrojan.com
127.0.0.1 finalfantasyactionfigures.com
127.0.0.1 www.finalfantasyactionfigures.com
127.0.0.1 finance-loans.com
127.0.0.1 find4u.net
127.0.0.1 find-52.com
127.0.0.1 www.find-52.com
127.0.0.1 findanyshow.org
127.0.0.1 www.findanyshow.org
127.0.0.1 find-find-777.net
127.0.0.1 www.find-find-777.net
127.0.0.1 find-itnow.com
127.0.0.1 findit-now.com
127.0.0.1 findloss.com
127.0.0.1 findthesite.com
127.0.0.1 findthewebsiteyouneed.com
127.0.0.1 www.findthewebsiteyouneed.com
127.0.0.1 find-uk-health.co.uk
127.0.0.1 findwapsite.org
127.0.0.1 www.findwapsite.org
127.0.0.1 findwhatevernow.com
127.0.0.1 www.findwhatevernow.com
127.0.0.1 fined.biz
127.0.0.1 fine-search.net
127.0.0.1 fionasteel.com
127.0.0.1 firefoxdownload-now.com
127.0.0.1 www.firefoxdownload-now.com
127.0.0.1 firehunt.com
127.0.0.1 www.firehunt.com
127.0.0.1 firgilio.it
127.0.0.1 www.firgilio.it
127.0.0.1 firstbookmark.net
127.0.0.1 firstgoodsearch.com
127.0.0.1 www.firstgoodsearch.com
127.0.0.1 fitness-free.com
127.0.0.1 fixerantispy.com
127.0.0.1 www.fixerantispy.com
127.0.0.1 fjsynebcod.com
127.0.0.1 www.fjsynebcod.com
127.0.0.1 flashdollars.com
127.0.0.1 www.flashdollars.com
127.0.0.1 flashflashmx.3322.org
127.0.0.1 floorsovertexas.com
127.0.0.1 www.floorsovertexas.com
127.0.0.1 floproject.com
127.0.0.1 www.floproject.com
127.0.0.1 flrxtools.greatnuke.com
127.0.0.1 flrx-tools.net
127.0.0.1 www.flrx-tools.net
127.0.0.1 fn777.greatbahamas.com
127.0.0.1 www.fn777.greatbahamas.com
127.0.0.1 foodvacations.net
127.0.0.1 forex.jps.ru
127.0.0.1 forexcredit.com
127.0.0.1 forexcredit.ru
127.0.0.1 formingfusions.com
127.0.0.1 forsythfire.net
127.0.0.1 forthline.com
127.0.0.1 foxmin.com
127.0.0.1 www.foxmin.com
127.0.0.1 fp.gad-network.com
127.0.0.1 fr.drivecleaner.com
127.0.0.1 www.fr.drivecleaner.com
127.0.0.1 fr.winantivirus.com
127.0.0.1 fr.winfixer.com
127.0.0.1 frame.crazywinnings.com
127.0.0.1 free4porno.net
127.0.0.1 free64all.com
127.0.0.1 free-adobe-download-support.com
127.0.0.1 www.free-adobe-download-support.com
127.0.0.1 free-avg.org
127.0.0.1 www.free-avg.org
127.0.0.1 free-avg-download.com
127.0.0.1 www.free-avg-download.com
127.0.0.1 free-bearshares.com
127.0.0.1 www.free-bearshares.com
127.0.0.1 freebookmark.net
127.0.0.1 freebookmarks.net
127.0.0.1 freecat.biz
127.0.0.1 www.freecat.biz
127.0.0.1 freecategories.com
127.0.0.1 free-chipes.com
127.0.0.1 freecj.com
127.0.0.1 freecoolhost.com
127.0.0.1 freedownloadhq.com
127.0.0.1 www.freedownloadhq.com
127.0.0.1 freedownloadpage.com
127.0.0.1 www.freedownloadpage.com
127.0.0.1 free-download-place.com
127.0.0.1 www.free-download-place.com
127.0.0.1 free-download-support.com
127.0.0.1 www.free-download-support.com
127.0.0.1 freedownloadzone.com
127.0.0.1 www.freedownloadzone.com
127.0.0.1 free-hit.com
127.0.0.1 freehqmovies.com
127.0.0.1 freeimageheaven.com
127.0.0.1 www.freeimageheaven.com
127.0.0.1 freemp3access.com
127.0.0.1 www.freemp3access.com
127.0.0.1 free-music-network.com
127.0.0.1 www.free-music-network.com
127.0.0.1 free-pics-and-movies.com
127.0.0.1 free-popup-killer.com
127.0.0.1 www.free-popup-killer.com
127.0.0.1 free-porn-movies.info
127.0.0.1 www.free-porn-movies.info
127.0.0.1 free-program-download.com
127.0.0.1 www.free-program-download.com
127.0.0.1 freerbhost.com
127.0.0.1 freescratchandwin.com
127.0.0.1 free-sex-movie-clips.net
127.0.0.1 freeshemalepics.net
127.0.0.1 free-software-center.com
127.0.0.1 www.free-software-center.com
127.0.0.1 free-spybot.com
127.0.0.1 www.free-spybot.com
127.0.0.1 freeunlimitedskype.com
127.0.0.1 www.freeunlimitedskype.com
127.0.0.1 freeyaho.com
127.0.0.1 fregat.drocherway.com
127.0.0.1 frepubblica.it
127.0.0.1 www.frepubblica.it
127.0.0.1 freshseek.com
127.0.0.1 freshteensite.com
127.0.0.1 fric.cn
127.0.0.1 frrari.it
127.0.0.1 www.frrari.it
127.0.0.1 frrrari.it
127.0.0.1 www.frrrari.it
127.0.0.1 ftiscali.it
127.0.0.1 www.ftiscali.it
127.0.0.1 ftrenitalia.it
127.0.0.1 www.ftrenitalia.it
127.0.0.1 ftuttogratis.it
127.0.0.1 www.ftuttogratis.it
127.0.0.1 full-search.net
127.0.0.1 fullsoftwaredownloadz.com
127.0.0.1 www.fullsoftwaredownloadz.com
127.0.0.1 full-tgp.net
127.0.0.1 funcodec.com
127.0.0.1 www.funcodec.com
127.0.0.1 funny-girls.com
127.0.0.1 funnysuperxxx.com
127.0.0.1 www.funnysuperxxx.com
127.0.0.1 fun-photo.com
127.0.0.1 www.fun-photo.com
127.0.0.1 fvirgilio.it
127.0.0.1 www.fvirgilio.it
127.0.0.1 fwrrari.it
127.0.0.1 www.fwrrari.it
127.0.0.1 g0oogle.it
127.0.0.1 www.g0oogle.it
127.0.0.1 g9oogle.it
127.0.0.1 www.g9oogle.it
127.0.0.1 ga31.com
127.0.0.1 gaazzetta.it
127.0.0.1 www.gaazzetta.it
127.0.0.1 gabrielscott.com
127.0.0.1 gad-network.com
127.0.0.1 www.gad-network.com
127.0.0.1 galleryclick.net
127.0.0.1 www.galleryclick.net
127.0.0.1 gallerypictures.net
127.0.0.1 www.gallerypictures.net
127.0.0.1 galpostgirls.com
127.0.0.1 gals-for-free.com
127.0.0.1 gambling-online4you.com
127.0.0.1 game4all.biz
127.0.0.1 www.game4all.biz
127.0.0.1 games.de.ag
127.0.0.1 www.games.de.ag
127.0.0.1 games.uzoogle.com
127.0.0.1 games-desktop.com
127.0.0.1 www.games-desktop.com
127.0.0.1 gameterror.net
127.0.0.1 gaqzzetta.it
127.0.0.1 www.gaqzzetta.it
127.0.0.1 gaszzetta.it
127.0.0.1 www.gaszzetta.it
127.0.0.1 gaxzetta.it
127.0.0.1 www.gaxzetta.it
127.0.0.1 gaxzzetta.it
127.0.0.1 www.gaxzzetta.it
127.0.0.1 gay50.com
127.0.0.1 gay-clan.com
127.0.0.1 gayspornmag.com
127.0.0.1 www.gayspornmag.com
127.0.0.1 gaystogay.com
127.0.0.1 www.gaystogay.com
127.0.0.1 gazxetta.it
127.0.0.1 www.gazxetta.it
127.0.0.1 gazxzetta.it
127.0.0.1 www.gazxzetta.it
127.0.0.1 gazzaetta.it
127.0.0.1 www.gazzaetta.it
127.0.0.1 gazzdetta.it
127.0.0.1 www.gazzdetta.it
127.0.0.1 gazzedtta.it
127.0.0.1 www.gazzedtta.it
127.0.0.1 gazzeetta.it
127.0.0.1 www.gazzeetta.it
127.0.0.1 gazzeftta.it
127.0.0.1 www.gazzeftta.it
127.0.0.1 gazzegtta.it
127.0.0.1 www.gazzegtta.it
127.0.0.1 gazzehtta.it
127.0.0.1 www.gazzehtta.it
127.0.0.1 gazzerta.it
127.0.0.1 www.gazzerta.it
127.0.0.1 gazzertta.it
127.0.0.1 www.gazzertta.it
127.0.0.1 gazzestta.it
127.0.0.1 www.gazzestta.it
127.0.0.1 gazzetra.it
127.0.0.1 www.gazzetra.it
127.0.0.1 gazzett.it
127.0.0.1 www.gazzett.it
127.0.0.1 gazzettaa.it
127.0.0.1 www.gazzettaa.it
127.0.0.1 gazzettaq.it
127.0.0.1 www.gazzettaq.it
127.0.0.1 gazzettas.it
127.0.0.1 www.gazzettas.it
127.0.0.1 gazzettaz.it
127.0.0.1 www.gazzettaz.it
127.0.0.1 gazzettfa.it
127.0.0.1 www.gazzettfa.it
127.0.0.1 gazzettga.it
127.0.0.1 www.gazzettga.it
127.0.0.1 gazzettha.it
127.0.0.1 www.gazzettha.it
127.0.0.1 gazzettqa.it
127.0.0.1 www.gazzettqa.it
127.0.0.1 gazzettra.it
127.0.0.1 www.gazzettra.it
127.0.0.1 gazzetts.it
127.0.0.1 www.gazzetts.it
127.0.0.1 gazzettsa.it
127.0.0.1 www.gazzettsa.it
127.0.0.1 gazzettya.it
127.0.0.1 www.gazzettya.it
127.0.0.1 gazzettza.it
127.0.0.1 www.gazzettza.it
127.0.0.1 gazzetya.it
127.0.0.1 www.gazzetya.it
127.0.0.1 gazzetyta.it
127.0.0.1 www.gazzetyta.it
127.0.0.1 gazzeyta.it
127.0.0.1 www.gazzeyta.it
127.0.0.1 gazzeytta.it
127.0.0.1 www.gazzeytta.it
127.0.0.1 gazzfetta.it
127.0.0.1 www.gazzfetta.it
127.0.0.1 gazzretta.it
127.0.0.1 www.gazzretta.it
127.0.0.1 gazzrtta.it
127.0.0.1 www.gazzrtta.it
127.0.0.1 gazzsetta.it
127.0.0.1 www.gazzsetta.it
127.0.0.1 gazztta.it
127.0.0.1 www.gazztta.it
127.0.0.1 gazzwetta.it
127.0.0.1 www.gazzwetta.it
127.0.0.1 gazzwtta.it
127.0.0.1 www.gazzwtta.it
127.0.0.1 gazzxetta.it
127.0.0.1 www.gazzxetta.it
127.0.0.1 gbazzetta.it
127.0.0.1 www.gbazzetta.it
127.0.0.1 gboogle.it
127.0.0.1 www.gboogle.it
127.0.0.1 geil-de.info
127.0.0.1 www.geil-de.info
127.0.0.1 generalsmeltingofcanada.com
127.0.0.1 generateskey.com
127.0.0.1 www.generateskey.com
127.0.0.1 germany.rub.to
127.0.0.1 gerrari.it
127.0.0.1 www.gerrari.it
127.0.0.1 get.adwarebazooka.com
127.0.0.1 get.hitvirus.com
127.0.0.1 www.get-access.host.sk
127.0.0.1 getanysoftware.com
127.0.0.1 www.getanysoftware.com
127.0.0.1 getbestloanrate.info
127.0.0.1 www.getbestloanrate.info
127.0.0.1 getdvdshrink2007.com
127.0.0.1 www.getdvdshrink2007.com
127.0.0.1 geteens.com
127.0.0.1 getfound.com
127.0.0.1 www.getfound.com
127.0.0.1 getimageactivex.com
127.0.0.1 www.getimageactivex.com
127.0.0.1 get-ipod-music.com
127.0.0.1 www.get-ipod-music.com
127.0.0.1 getmirar.com
127.0.0.1 get-mp3-onlined.com
127.0.0.1 www.get-mp3-onlined.com
127.0.0.1 getpatytoday.info
127.0.0.1 www.getpatytoday.info
127.0.0.1 getphotosets.com
127.0.0.1 www.getphotosets.com
127.0.0.1 getpicshere.com
127.0.0.1 getpornmag.com
127.0.0.1 www.getpornmag.com
127.0.0.1 get-realplayer.com
127.0.0.1 www.get-realplayer.com
127.0.0.1 get-spybot.com
127.0.0.1 www.get-spybot.com
127.0.0.1 getvaxobject.com
127.0.0.1 www.getvaxobject.com
127.0.0.1 getvideosource.com
127.0.0.1 www.getvideosource.com
127.0.0.1 get-winrar.com
127.0.0.1 www.get-winrar.com
127.0.0.1 gfazzetta.it
127.0.0.1 www.gfazzetta.it
127.0.0.1 gfoogle.it
127.0.0.1 www.gfoogle.it
127.0.0.1 gfxgraphics.net
127.0.0.1 www.gfxgraphics.net
127.0.0.1 ggazzetta.it
127.0.0.1 www.ggazzetta.it
127.0.0.1 ghazzetta.it
127.0.0.1 www.ghazzetta.it
127.0.0.1 ghoogle.it
127.0.0.1 www.ghoogle.it
127.0.0.1 giangho.biz
127.0.0.1 www.giangho.biz
127.0.0.1 gigaz.info
127.0.0.1 www.gigaz.info
127.0.0.1 gimmezamore.com
127.0.0.1 gimnasiaer.com
127.0.0.1 giogle.it
127.0.0.1 www.giogle.it
127.0.0.1 gioogle.it
127.0.0.1 www.gioogle.it
127.0.0.1 girgilio.it
127.0.0.1 www.girgilio.it
127.0.0.1 girls4rent.net
127.0.0.1 girls-porn-life.com
127.0.0.1 giscali.it
127.0.0.1 www.giscali.it
127.0.0.1 givecnt.info
127.0.0.1 www.givecnt.info
127.0.0.1 gkoogle.it
127.0.0.1 www.gkoogle.it
127.0.0.1 gl.secdep.info
127.0.0.1 www.gl.secdep.info
127.0.0.1 glbdf.org
127.0.0.1 globalefinder.com
127.0.0.1 www.globalefinder.com
127.0.0.1 global-finder.com
127.0.0.1 globalwebsearch.com
127.0.0.1 globe-finder.cc
127.0.0.1 globe-finder.com
127.0.0.1 globesearch.com
127.0.0.1 www.globesearch.com
127.0.0.1 glogle.it
127.0.0.1 www.glogle.it
127.0.0.1 go.drivecleaner.com
127.0.0.1 go.errorsafe.com
127.0.0.1 go.systemdoctor.com
127.0.0.1 go.winantispyware.com
127.0.0.1 go.winantivirus.com
127.0.0.1 go0ogle.it
127.0.0.1 www.go0ogle.it
127.0.0.1 go2realsearch.com
127.0.0.1 www.go2realsearch.com
127.0.0.1 go2-search.com
127.0.0.1 go9ogle.it
127.0.0.1 www.go9ogle.it
127.0.0.1 goclick.com
127.0.0.1 www.goclick.com
127.0.0.1 gocodec.com
127.0.0.1 www.gocodec.com
127.0

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8516
 • Gde živiš: Novi Beograd

Postavi novi HJT log.

offline
 • Pridružio: 16 Nov 2007
 • Poruke: 16

mycity.rs/must-login.png

malo je flesnuo pa sam ga ovako stavio!
evo i hijack-a

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 6:04:48 PM, on 2/13/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Documents and Settings\pepsaja\Desktop\New Folder (2)\ts3.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383} - (no file)
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [bwprnmon.exe] C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9A7128B1-CB3B-43C7-BF11-BEBFEBA1773B}: NameServer = 77.105.0.19 77.105.0.18
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8516
 • Gde živiš: Novi Beograd

Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/ComboFix.exe
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 16 Nov 2007
 • Poruke: 16

ComboFix 08-02-13.2 - pepsaja 2008-02-13 22:32:50.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.100 [GMT 1:00]
Running from: C:\Documents and Settings\pepsaja\Desktop\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\d.exe
C:\WINDOWS\system32\csrs.exe
C:\windows\system32\explorer.exe
C:\WINDOWS\system32\firewall.exe
C:\windows\system32\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\ntio256.sys
C:\WINDOWS\system32\protector.exe

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.
-------\LEGACY_NTIO256
-------\LEGACY_POOF
-------\LEGACY_RUNTIME
-------\LEGACY_RUNTIME2
-------\ntio256


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-01-13 to 2008-02-13 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-02-13 22:35 . 2008-02-13 22:35 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\xircom
2008-02-13 22:35 . 2008-02-13 22:35 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\restore
2008-02-13 22:35 . 2008-02-13 22:35 <DIR> d--hs---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2008-02-13 22:35 . 2008-02-13 22:35 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\srchasst
2008-02-13 22:35 . 2008-02-13 22:35 <DIR> d-------- C:\Program Files\microsoft frontpage
2008-02-13 17:42 . 2008-02-13 17:42 1,894 --a------ C:\WINDOWS\system32\tmp.reg
2008-02-13 17:34 . 2007-09-05 23:22 289,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\VCCLSID.exe
2008-02-13 17:34 . 2006-04-27 16:49 288,417 --a------ C:\WINDOWS\system32\SrchSTS.exe
2008-02-13 17:34 . 2008-02-08 23:55 85,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\VACFix.exe
2008-02-13 17:34 . 2008-02-08 10:37 82,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\IEDFix.exe
2008-02-13 17:34 . 2003-06-05 20:13 53,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\Process.exe
2008-02-13 17:34 . 2004-07-31 17:50 51,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\dumphive.exe
2008-02-13 17:34 . 2007-10-03 23:36 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\WS2Fix.exe
2008-02-06 20:42 . 2005-11-06 00:03 159,232 --a------ C:\WINDOWS\system32\ptpusd.dll
2008-02-06 20:42 . 2005-11-06 00:03 15,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbscan.sys
2008-02-06 20:42 . 2005-11-06 00:03 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\ptpusb.dll
2008-02-05 20:19 . 2008-02-05 20:19 0 --a------ C:\LOG2AC.tmp
2008-02-05 20:18 . 2008-02-05 20:20 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\pepsaja\Application Data\U3
2008-01-25 20:42 . 2008-01-25 20:42 <DIR> d-------- C:\wally
2008-01-25 12:57 . 2008-01-25 13:08 0 --a------ C:\WINDOWS\system32\BWFAX
2008-01-25 12:54 . 2008-01-25 12:52 27,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\bwprnmon.dll
2008-01-25 12:54 . 2008-01-25 12:54 3,347 --a------ C:\WINDOWS\BWRESTOR.REG
2008-01-25 12:54 . 2008-01-25 12:54 3,045 --a------ C:\WINDOWS\BWCHANGE.REG
2008-01-25 12:54 . 2008-01-25 12:54 0 --a------ C:\WINDOWS\system32\bwprnmon.bak
2008-01-25 12:52 . 2008-01-25 12:52 197,024 --a------ C:\WINDOWS\system\UNIDRV.DLL
2008-01-25 12:52 . 2008-01-25 12:52 37,408 --a------ C:\WINDOWS\system\BITWARED.DRV
2008-01-17 13:22 . 2005-11-06 00:03 12,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys
2008-01-15 11:47 . 2008-01-15 11:47 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-02-13 18:06 --------- d-----w C:\Program Files\sXe Injected
2008-01-12 19:36 --------- d-----w C:\Program Files\LRC Editor 4
2008-01-06 18:38 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\ACD Systems
2007-12-29 14:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\pepsaja\Application Data\uTorrent
2007-11-28 19:58 107,888 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
2007-11-15 00:53 16,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\tcpip_patcher.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2007-08-31 16:46 1460560]
"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 23:56 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2005-11-11 12:47 7311360]
"nwiz"="nwiz.exe" [2005-11-11 12:47 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2005-11-11 12:47 86016]
"C-Media Mixer"="C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe" [2000-09-13 11:03 1085440]
"egui"="C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2007-11-14 15:05 1410304]
"bwprnmon.exe"="C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe" [2008-01-25 12:52 54272]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"nlsf"="cmd.exe" [2004-08-03 23:56 388608 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe]
"nlhr"="C:\WINDOWS\System32\AdvPack.Dll" [2004-08-03 23:56 99840]
"tscuninstall"="C:\WINDOWS\system32\tscupgrd.exe" [2004-08-03 21:59 44544]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2007-11-11 19:32:41 847872]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoSMHelp"= 1 (0x1)
"NoInstrumentation"= 1 (0x1)
"NoResolveTrack"= 1 (0x1)
"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoSMHelp"= 1 (0x1)
"NoInstrumentation"= 1 (0x1)
"NoResolveTrack"= 1 (0x1)
"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

R0 ALiAGP;ALi AGP Bus Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ALiAGP.sys [2000-08-09 13:08]
R1 epfwtdir;epfwtdir;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2007-11-14 15:06]
R3 e4usbaw;USB ADSL2 WAN Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e4usbaw.sys [2006-05-04 18:50]
S0 UNPR;UNPR;C:\WINDOWS\system32\unpr.sys []
S2 IKANLOADER2;General Purpose USB Driver (e4ldr.sys);C:\WINDOWS\system32\Drivers\e4ldr.sys [2006-03-02 19:25]
S3 ddsxeiservice;ddsxeiservice2;C:\Program Files\sXe Injected\ddsxei.sys [2008-02-04 03:51]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{A01200FD-FFE0-F397-DE1C-E0060A450904}]
C:\WINDOWS\system32\Win32.exe
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-02-13 22:35:51
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-02-13 22:37:15 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-13 21:36:59

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8516
 • Gde živiš: Novi Beograd

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

File::
C:\WINDOWS\system32\Win32.exe

Driver::
unpr

Registry::
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{A01200FD-FFE0-F397-DE1C-E0060A450904}]
Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 983 korisnika na forumu :: 72 registrovanih, 10 sakrivenih i 901 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: amaterSRB, Andrija357, Bob1312, Brada i Gibanica, Bubimir, cavatina, ccoogg123, Chainsaw, darkangel, davison20, Denaya, Djole, dragan_mig31, Georgius, goran.vvv, goranperović66, hawkeye, HrcAk47, hurmiza, ivica976, Joja, JOntra, komkom, Kriglord, kunktator, ladro, Leonov, Lieutenant, loon123, Lošmi, mercedesamg, messerschmitt, mgolub, milimoj, Mimikrija, Miskohd, mkukoleca, mr.mudri, Ne doznajem se u oružje, nebkv, Nemanja.M, nemkea71, Neutral-M, nuke92, ObelixSRB, ofbeyond, operniki, Panter, raptorsi, raskoljnikov, rikirubio, riva, rkekoke, RobinHood12, Rocker, sakota79, Sale.S, saputnik plavetnila, sasabanjac, slonic_tonic, srecko81, Srle993, Stuka76, Trpe Grozni, upitnik, vaso1, vathra, Visionary, vladulns, vlahale, wizzardone, zdrebac