Programi ne rade

Programi ne rade

offline
  • Pridružio: 02 Avg 2011
  • Poruke: 26
  • Gde živiš: Stradija

Zdravo,
Relativno skoro sam (pre, recimo, dve nedelje) reinstalirala Windows 7. Međutim, računar se s vremena na vreme zamrzne u toku rada, i to traje desetak sekundi, za to vreme stane sve i kursor je nemoguće pomerati i u trenutku kad se odmrzne, čuje se onaj kratki zvuk sličan onom kakav se čuje pri samom pokretanju računara, kad računar krene da učitava funkcije. Takođe, primetila sam da mi ne rade programi KM player, koji pri pokretanju izbaci poruku "Access violation at adress 04C80868. Write of address 04C80868." Sledeći put piše isto to, osim što umesto ovog broja piše recimo "04B90868", sledeći put piše "03490868", itd, dakle, svaki put različito. I nakon reinstaliranja se opet tako dešava. Takođe, program YouTube downloader jednostavno neće da se pokrene. Kad kliknem dvaput na ikonicu, pored kursora se zavrti onaj plavi kružić, onda se jednostavno ugasi taj kružić i prestane sa učitavanjem, kao da se ništa nije desilo. Ne mogu da ga pokrenem ni kao administrator. Reinstalirala sam ga par puta, i svaki put je bilo isto.
Izvinite ako ovo nije adresa za ovaj problem, ako je tako, uputite me gde da ga izložim.
Unapred hvala, Marija


DDS (Ver_2012-11-07.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 9.0.8112.16450 BrowserJavaVersion: 10.9.2
Run by Vučić Family at 16:27:58 on 2012-11-07
Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.1.1250.381.1033.18.1791.784 [GMT 1:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}
SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe
C:\Program Files\POP Peeper\POPPeeper.exe
C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
C:\Program Files\AIMP3\AIMP3.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\vssvc.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre7\bin\ssv.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:\program files\microsoft office\office14\URLREDIR.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre7\bin\jp2ssv.dll
uRun: [POP Peeper] "c:\program files\pop peeper\POPPeeper.exe" -min
uRun: [googletalk] c:\users\vučić family\appdata\roaming\google\google talk\googletalk.exe /autostart
uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun
uRun: [MCShield Monitor] c:\program files\mcshield\mcshieldrtm.exe
mRun: [MSC] "c:\program files\microsoft security client\msseces.exe" -hide -runkey
mRun: [HDAudDeck] c:\program files\via\viaudioi\vdeck\VDeck.exe -r
mRun: [BCSSync] "c:\program files\microsoft office\office14\BCSSync.exe" /DelayServices
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~1\micros~2\office14\ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
TCP: NameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{6E0228B1-3E5B-43E1-9DB9-A9E9A82AF69F} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys [2012-8-30 193552]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys [2012-11-1 242240]
R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\drivers\NisDrvWFP.sys [2012-8-30 99272]
R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service;c:\program files\tuneup utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe [2009-10-30 1021256]
R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\microsoft security client\NisSrv.exe [2012-9-12 287824]
R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;c:\program files\tuneup utilities 2010\TuneUpUtilitiesDriver32.sys [2009-10-14 10064]
R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2012-10-31 1086976]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 SwOffScheduler;Airytec Switch Off - Task Scheduler;c:\program files\airytec\switch off\swoff.exe -service --> c:\program files\airytec\switch off\swoff.exe -service [?]
S2 SwOffWeb;Airytec Switch Off - Web Interface;c:\program files\airytec\switch off\swoff.exe -service --> c:\program files\airytec\switch off\swoff.exe -service [?]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]
S3 StorSvc;Storage Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted [2009-7-14 20992]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2012-11-3 52224]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2012-11-07 15:27:59 -------- d-----w- c:\users\vuŕiš family\appdata\local\Microsoft
2012-11-07 15:10:29 -------- d-----w- c:\programdata\YTD Video Downloader
2012-11-07 15:02:01 -------- d-----w- c:\program files\PANDORA.TV
2012-11-07 01:10:44 -------- d-----w- c:\programdata\MCShield
2012-11-07 01:10:43 -------- d-----w- c:\program files\MCShield
2012-11-06 15:37:44 6918632 ----a-w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d108badf-19af-4997-a358-69a06e6e39ed}\mpengine.dll
2012-11-06 02:53:12 -------- d-----w- c:\program files\Mini-stream
2012-11-06 02:35:51 -------- d-----w- c:\program files\NCH Software
2012-11-06 02:35:45 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\NCH Software
2012-11-06 02:18:01 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\Xi
2012-11-06 02:17:36 -------- d-----w- c:\program files\Xi
2012-11-06 01:53:27 -------- d-----w- c:\program files\CamStudio 2.6b
2012-11-05 15:00:18 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\Malwarebytes
2012-11-05 15:00:05 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes
2012-11-05 15:00:03 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2012-11-05 15:00:02 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2012-11-05 14:02:31 6918632 ------w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\backup\mpengine.dll
2012-11-05 07:51:22 -------- d-----w- c:\program files\GreenTree Applications
2012-11-04 18:15:23 188416 ----a-w- c:\windows\system32\eax.dll
2012-11-04 18:12:57 729088 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\01\intel32\iKernel.dll
2012-11-04 18:12:57 69715 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\01\intel32\ctor.dll
2012-11-04 18:12:57 5632 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\01\intel32\DotNetInstaller.exe
2012-11-04 18:12:57 32768 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\Objectps.dll
2012-11-04 18:12:57 266240 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\01\intel32\iscript.dll
2012-11-04 18:12:57 192512 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\01\intel32\iuser.dll
2012-11-04 18:12:53 311428 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\01\intel32\setup.dll
2012-11-04 18:12:53 188548 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\01\intel32\iGdi.dll
2012-11-04 16:37:28 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\Canneverbe Limited
2012-11-04 16:37:28 -------- d-----w- c:\programdata\Canneverbe Limited
2012-11-04 10:22:02 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\Adobe
2012-11-04 09:39:57 712048 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys
2012-11-04 09:39:57 33280 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys
2012-11-04 09:39:55 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe
2012-11-04 09:38:23 240496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys
2012-11-04 09:38:23 187760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS
2012-11-04 09:38:23 1292144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2012-11-03 20:49:04 22328 ----a-w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\PnkBstrK.sys
2012-11-03 14:14:13 -------- d-----w- c:\programdata\AutoKMS
2012-11-03 12:32:43 -------- d-----w- c:\windows\system32\SPReview
2012-11-03 12:31:48 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders
2012-11-03 12:24:59 380416 ----a-w- c:\windows\system32\sxs.dll
2012-11-03 12:23:59 65024 ----a-w- c:\windows\system32\CertPolEng.dll
2012-11-02 12:53:26 -------- d-----w- c:\program files\GTWorks
2012-11-01 14:57:52 242240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys
2012-11-01 14:57:49 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\DAEMON Tools Lite
2012-11-01 14:57:44 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite
2012-11-01 14:56:39 -------- d-----w- c:\programdata\DAEMON Tools Lite
2012-11-01 14:17:46 -------- d-----w- c:\windows\system32\directx
2012-11-01 10:55:56 492032 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll
2012-11-01 10:55:56 317440 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe
2012-11-01 10:55:03 311808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2012-11-01 10:55:03 310272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys
2012-11-01 10:55:03 114688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys
2012-11-01 10:52:26 75776 ----a-w- c:\windows\system32\psisrndr.ax
2012-11-01 10:51:59 571904 ----a-w- c:\windows\system32\oleaut32.dll
2012-11-01 10:51:59 233472 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll
2012-11-01 10:51:53 936960 ----a-w- c:\program files\common files\microsoft shared\ink\journal.dll
2012-11-01 10:51:53 1785344 ----a-w- c:\program files\windows journal\Journal.exe
2012-11-01 10:51:52 989184 ----a-w- c:\program files\windows journal\JNTFiltr.dll
2012-11-01 10:51:52 969216 ----a-w- c:\program files\windows journal\JNWDRV.dll
2012-11-01 10:51:52 1221632 ----a-w- c:\program files\windows journal\NBDoc.DLL
2012-11-01 10:51:47 1211760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
2012-11-01 10:51:43 741376 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll
2012-11-01 10:50:09 67072 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll
2012-11-01 10:50:08 1549312 ----a-w- c:\windows\system32\tquery.dll
2012-11-01 10:50:08 1401344 ----a-w- c:\windows\system32\mssrch.dll
2012-11-01 10:50:07 86528 ----a-w- c:\windows\system32\SearchFilterHost.exe
2012-11-01 10:50:07 666624 ----a-w- c:\windows\system32\mssvp.dll
2012-11-01 10:50:07 427520 ----a-w- c:\windows\system32\SearchIndexer.exe
2012-11-01 10:50:07 337408 ----a-w- c:\windows\system32\mssph.dll
2012-11-01 10:50:07 197120 ----a-w- c:\windows\system32\mssphtb.dll
2012-11-01 10:50:07 164352 ----a-w- c:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2012-11-01 10:50:06 59392 ----a-w- c:\windows\system32\msscntrs.dll
2012-11-01 10:48:58 542208 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll
2012-11-01 10:47:44 769024 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll
2012-11-01 10:47:43 30208 ----a-w- c:\windows\system32\spool\prtprocs\w32x86\winprint.dll
2012-11-01 10:47:42 2345984 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2012-11-01 10:47:30 442880 ----a-w- c:\windows\system32\ntshrui.dll
2012-11-01 10:47:21 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll
2012-11-01 10:45:58 1164288 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42u.dll
2012-11-01 10:45:58 1137664 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42.dll
2012-11-01 10:45:55 69632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bowser.sys
2012-11-01 10:45:49 123904 ----a-w- c:\windows\system32\poqexec.exe
2012-11-01 10:45:47 27008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Diskdump.sys
2012-11-01 06:35:02 -------- d-----w- c:\windows\Panther
2012-11-01 06:34:49 -------- d-sh--w- C:\Boot
2012-11-01 03:03:58 728448 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
2012-11-01 03:03:58 219008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
2012-11-01 03:03:58 107520 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll
2012-11-01 02:43:07 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\Airytec
2012-11-01 02:42:44 -------- d-----w- c:\program files\Airytec
2012-11-01 02:35:10 746984 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2012-11-01 02:35:09 821736 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
2012-11-01 02:35:02 93672 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll
2012-11-01 02:10:43 29512 ----a-w- c:\windows\system32\TURegOpt.exe
2012-11-01 02:10:41 30024 ----a-w- c:\windows\system32\uxtuneup.dll
2012-11-01 02:10:41 21320 ----a-w- c:\windows\system32\authuitu.dll
2012-11-01 02:10:32 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\TuneUp Software
2012-11-01 02:10:27 -------- d-----w- c:\program files\TuneUp Utilities 2010
2012-11-01 02:10:17 -------- d-----w- c:\programdata\TuneUp Software
2012-11-01 02:10:11 -------- d-sh--w- c:\programdata\{D3742F82-1C1A-4DCC-ABBD-0E7C3C0185CC}
2012-11-01 02:07:05 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\URSoft
2012-11-01 02:06:53 -------- d-----w- c:\program files\Your Uninstaller! 7
2012-11-01 00:58:55 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\gtk-2.0
2012-11-01 00:56:28 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\.purple
2012-11-01 00:56:01 -------- d-----w- c:\program files\Pidgin
2012-11-01 00:45:40 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\Macromedia
2012-11-01 00:45:37 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\Google
2012-11-01 00:34:30 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Synchronization Services
2012-11-01 00:33:44 -------- d-----w- c:\windows\PCHEALTH
2012-11-01 00:33:44 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition
2012-11-01 00:32:49 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Visual Studio 8
2012-11-01 00:31:58 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Analysis Services
2012-11-01 00:26:05 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\WinRAR
2012-11-01 00:25:18 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent
2012-11-01 00:24:16 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\uTorrent
2012-11-01 00:23:32 -------- d-----w- c:\windows\WinRAR
2012-11-01 00:16:04 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA Corporation
2012-11-01 00:16:00 -------- d-----w- c:\program files\NVIDIA Corporation
2012-11-01 00:03:17 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\POP Peeper
2012-11-01 00:02:34 -------- d-----w- c:\program files\POP Peeper
2012-10-31 23:56:25 -------- d-----w- c:\program files\The KMPlayer
2012-10-31 23:53:44 758784 ----a-w- c:\windows\system32\cohelper.dll
2012-10-31 23:53:44 11164 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvphy.bin
2012-10-31 23:53:33 604776 ----a-w- c:\windows\system32\NVUNINST.EXE
2012-10-31 23:50:04 -------- d-----w- c:\users\vučić family\appdata\roaming\AIMP3
2012-10-31 23:50:00 -------- d-----w- c:\program files\AIMP3
2012-10-31 22:04:35 740784 ------w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{bfea2a87-5d11-444a-8c77-ef997fe0243b}\gapaengine.dll
2012-10-31 22:04:27 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
2012-10-31 21:59:37 -------- d-----w- c:\program files\VIA
2012-10-31 21:52:03 163056 ----a-w- c:\programdata\microsoft\windows\sqm\manifest\Sqm10142.bin
2012-10-31 21:52:00 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Security Client
2012-10-31 21:49:00 -------- d-sh--w- c:\windows\Installer
2012-10-31 21:47:14 826880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll
2012-10-31 21:47:14 24576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys
2012-10-31 21:47:13 18432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys
2012-10-31 21:44:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Performance
2012-10-31 21:43:01 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll
.
==================== Find3M ====================
.
2012-11-03 13:56:54 152576 ----a-w- c:\windows\system32\msclmd.dll
2012-09-14 18:28:53 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
2012-08-30 21:03:50 99272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NisDrvWFP.sys
2012-08-30 21:03:50 193552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys
2012-08-30 17:12:02 3968880 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
2012-08-30 17:12:02 3914096 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2012-08-24 16:57:48 172544 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll
2012-08-20 17:40:31 169984 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll
2012-08-20 17:40:01 293376 ----a-w- c:\windows\system32\KernelBase.dll
2012-08-20 17:37:58 271360 ----a-w- c:\windows\system32\conhost.exe
2012-08-20 15:33:28 6144 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2012-08-20 15:33:28 4608 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2012-08-20 15:33:28 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2012-08-20 15:33:28 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
.
============= FINISH: 16:29:24,98 ===============

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

offline
  • Pridružio: 26 Avg 2010
  • Poruke: 10621
  • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

U postavljenim izvještajima nema tragova aktivne infekcije i problem koji imaš nije uzrokovan istom. Otvori temu u Windows forumu i tamo iznesi problem koji imaš.

http://www.mycity.rs/Windows/Arrow

Posjeti temu Testirajte da li vam je pretraživač ranjiv, pročitaj i isprati link koji stoji u njoj.Pozdrav.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 476 korisnika na forumu :: 3 registrovanih, 2 sakrivenih i 471 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Mirage 2000N, sakota79, voja64