Win32/Autoit.FL ...worm?

1

Win32/Autoit.FL ...worm?

offline
 • maqdam 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jun 2009
 • Poruke: 12

Pozdrav!
Ovako izgleda "moj problem", pa ako imate ideju sta-kako-gde, javite.

Hvala unapred...


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:54:54, on 8.6.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\WService.EXE
D:\Adobe\Acrobat 7\Distillr\Acrotray.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Stickies\stickies.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WtSrv.exe
C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Documents and Settings\Marija\Application Data\Kingston\SecureTravelerDaemon.exe
C:\Documents and Settings\Marija\Application Data\Kingston\SecureTravelerB.exe
C:\Program Files\Eset\nod32.exe
C:\Documents and Settings\Marija\Desktop\New Folder\TR3.exe

R3 - URLSearchHook: Yahoo! ¤u¨a¦C - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 7\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! ¤u¨a¦C - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [WService] WService.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Windows UDP Control Center] scvhost.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "D:\Adobe\Acrobat 7\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryCleanerPro] C:\Program Files\iXi Tools\Registry Cleaner Pro\RegistryCleanerPro.exe -t
O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe -p
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Stickies.lnk = C:\Program Files\Stickies\stickies.exe
O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O21 - SSODL: UpdateCheck - {FEF5FF56-A33C-4487-8426-BB133D66164E} - C:\WINDOWS\system32\mfc71efp.dll (file missing)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8-) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WtSrv.exe

--
End of file - 6260 bytes

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Zdravo,

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa jedne od sledećih adresa na Desktop:


Bleeping Computer . . . . . Geeks to Go!
Klikni desnim tasterom na neki od linkova i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • maqdam 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jun 2009
 • Poruke: 12

ComboFix 09-06-07.07 - Marija 08.06.2009 16:22.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.1535.935 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Marija\Desktop\ComboFix.exe
AV: ESET NOD32 antivirus system 2.70 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
* Created a new restore point
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system32\wmcache.nld
c:\windows\system32\wservice.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-05-08 to 2009-06-08 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-06-08 13:05 . 2009-06-08 13:05 -------- d-sh--r- C:\Win
2009-06-06 17:55 . 2009-06-06 17:55 -------- d-----w- c:\program files\TGTSoft
2009-06-06 17:46 . 2009-06-06 17:46 -------- d-----w- c:\program files\Recnik20

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-06-08 13:07 . 2008-10-14 02:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Marija\Application Data\Kingston
2009-06-08 09:57 . 2008-04-14 08:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\Marija\Application Data\stickies
2009-06-06 17:58 . 2008-05-30 20:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\Marija\Application Data\Yahoo!
2009-06-06 17:58 . 2008-05-30 19:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Yahoo!
2009-05-11 11:40 . 2008-10-11 22:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Marija\Application Data\ZoomBrowser EX
2008-02-04 19:03 . 2008-01-14 22:09 56 --sh--r- c:\windows\system32\4AA3B47549.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 15360]
"MsnMsgr"="c:\program files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-01-19 5674352]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 1667584]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"FlashPlayerUpdate"="c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe" [2008-10-05 235936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 7700480]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 86016]
"nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2008-04-03 949376]
"Acrobat Assistant 7.0"="d:\adobe\Acrobat 7\Distillr\Acrotray.exe" [2008-04-23 483328]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2003-06-10 55296]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

c:\documents and settings\Marija\Start Menu\Programs\Startup\
Stickies.lnk - c:\program files\Stickies\stickies.exe [2008-1-16 757760]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk - c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000002}\SC_Acrobat.exe [2008-1-14 25214]
AutoCAD Startup Accelerator.lnk - c:\program files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe [2006-3-5 11000]

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk
backup=c:\windows\pss\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Gamma.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma.lnk
backup=c:\windows\pss\Adobe Gamma.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=
"c:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=

R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [3.4.2008 22:39 15424]
R3 usnjsvc;Messenger Sharing Folders USN Journal Reader service;c:\program files\MSN Messenger\usnsvc.exe [19.1.2007 12:54 97136]
S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X;\??\f:\ntglm7x.sys --> f:\NTGLM7X.sys [?]
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-RegistryCleanerPro - c:\program files\iXi Tools\Registry Cleaner Pro\RegistryCleanerPro.exe
HKLM-Run-WService - WService.EXE
SSODL-UpdateCheck-{FEF5FF56-A33C-4487-8426-BB133D66164E} - c:\windows\system32\mfc71efp.dll
SafeBoot-procexp90.Sys


.
------- Supplementary Scan -------
.
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: Convert link target to Adobe PDF - d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
IE: Convert link target to existing PDF - d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
IE: Convert selected links to Adobe PDF - d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
IE: Convert selected links to existing PDF - d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
IE: Convert selection to Adobe PDF - d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
IE: Convert selection to existing PDF - d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
IE: Convert to Adobe PDF - d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
IE: Convert to existing PDF - d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
LSP: c:\windows\system32\imon.dll
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Marija\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\n1fwqsg7.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://mail.yahoo.com/
FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npbittorrent.dll
FF - plugin: d:\adobe\Acrobat 7\Acrobat\browser\nppdf32.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-06-08 16:24
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'lsass.exe'(708-)
c:\windows\system32\imon.dll
.
Completion time: 2009-06-08 16:26
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-08 14:25

Pre-Run: 2.596.458.496 bytes free
Post-Run: 3.723.366.400 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

121

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Postavi mi novi HiJack This log.

offline
 • maqdam 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jun 2009
 • Poruke: 12

Evo ga...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:12:08, on 8.6.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
D:\Adobe\Acrobat 7\Distillr\Acrotray.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Stickies\stickies.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WtSrv.exe
C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Marija\Desktop\New Folder\TR3.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R3 - URLSearchHook: Yahoo! ¤u¨a¦C - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 7\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! ¤u¨a¦C - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "D:\Adobe\Acrobat 7\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Stickies.lnk = C:\Program Files\Stickies\stickies.exe
O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://D:\Adobe\Acrobat 7\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8-) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WtSrv.exe

--
End of file - 5586 bytes

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Ima li sad nekih problema?

offline
 • maqdam 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jun 2009
 • Poruke: 12

I dalje isto, cim ubacim flash, skeniram ga (NOD32), i pojave se 20-ak tih "worm"-a, tipa: script.au3 i desktop.exe - Win32/Autoit.FL worm

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Sto ne rece da je fleska u pitanju. Smile

- Preuzmi USBNoRisk na Desktop i pokreni ga duplim klikom na ikonicu programa.
- Sacekaj koji sekund dok program izvrsi inicijalno skeniranje.
- Ubacuj sve USB memorijske uredjaje redom u USB slot i svaki zadrzi u slotu po 10 sekundi.
- Ukoliko imas vise uredjaja za proveru, onda na parcetu papira zapisi kojim redom su ubacivani jer ce nam kasnije trebati taj podatak
- Kada zavrsis sa svim uredjajima, klikni desno dugme misa na sred prozora programa i odaberi opciju Save log. To ce automatski otvoriti log u Notepadu. Iskopiraj nam taj log iz Notepada na forum.

Objasnjenje: U USB memorijske uredjaje spadaju svi oni uredjaji koji po prikljucivanju na kompjuter dobijaju svoju oznaku particije. Tu spadaju USB flash drajvovi, eksterni hard-diskovi, memorijske kartice, MP3 i MP4 plejeri, neki mobilni telefoni, neki GPS (navigacioni) uredjaji itd.

offline
 • maqdam 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jun 2009
 • Poruke: 12

Smile


USBNoRisk 2.4 (1 June 2009) by bobby

Started at 8.6.2009 17:33:35

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
D: {02d1c26b-c2ce-11dc-9ad4-806d6172696f}
E: {02d1c26c-c2ce-11dc-9ad4-806d6172696f}
C: {02d1c26e-c2ce-11dc-9ad4-806d6172696f}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No Autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for 02d1c26e-c2ce-11dc-9ad4-806d6172696f
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on D:
No Autorun.inf files found on D:
No mountpoint found for D:
No mountpoint found for 02d1c26b-c2ce-11dc-9ad4-806d6172696f
----------------------------------------
Desktop.ini found at D:\Recycled\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
----------------------------------------

No blocked files found on E:
No Autorun.inf files found on E:
No mountpoint found for E:
No mountpoint found for 02d1c26c-c2ce-11dc-9ad4-806d6172696f
----------------------------------------
Desktop.ini found at E:\Recycled\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
----------------------------------------

========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 8.6.2009 17:34:06

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
H: {e7ac10d1-996d-11dd-9ae0-00110963c2cd}
Added H:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on H:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on H:
No mountpoint found for e7ac10d1-996d-11dd-9ae0-00110963c2cd
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on H:
----------------------------------------

Mimics found on drive H:
========================================

========================================
Removed H:
========================================

Ja koliko vidim, nista ne vidim Smile

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

DirLook::
C:\Win


Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 690 korisnika na forumu :: 42 registrovanih, 9 sakrivenih i 639 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Arhiv, awathorn, Bogoslov, bojank, bojankrstc, Boris90, cenejac111, Crazzer, darkangel, darkstar101, Despot1, Djokislav, Doca, dolinalima, DucicM, HrcAk47, ikan, Ilija Cvorovic, indja, Insan, ivica976, Konda, Krusarac, kuntalo, kybonacci, MB120mm, mcgunner, MiGac, Miskohd, nemkea71, Ognjen D., peruni, repac, robertino, sabros, Sirius, ss10, suton, vasa.93, wolverined4, Zmaj001, 79693