Win32 greska i prekid konekcije

1

Win32 greska i prekid konekcije

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2005
 • Poruke: 549
 • Gde živiš: Apatin

Problem:
Cim se racunar konektuje na net preko dialUP-a ili wireless-a (pppoe) dobije public IP i posle par minuta pojavi se prozor (slike u prilogu). Konekcija ka internetu ostane ali nema saobracaja.Kada kliknem na monitore u taskbaru da vidim status konekcije, prozor se za sekund pojavi i odmah se spusti dole. Nema druge pomoci nego samo da restartujem racunar.

NOD32 i Avast ne mogu da ga nadju.
Ima li mi pomoci? Smile

Hijack This:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:28:08, on 17.9.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
c:\xampp\apache\bin\apache.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\UMonit.exe
C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\xampp\apache\bin\apache.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Documents and Settings\Ilija\Desktop\HijackThis.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [UMonit] C:\WINDOWS\system32\UMonit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C72106D4-8F9E-480D-B84D-78814D34522E}: NameServer = 195.178.52.99 195.178.52.98
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: ASUS Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - c:\xampp\apache\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: mysql - Unknown owner - C:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset  - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: XAMPP Service (XAMPP) - Unknown owner - c:\xampp\service.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Daj sledeci fajl na upload:
C:\WINDOWS\system32\ntos.exe
Uploaduj preko sledece forme:
http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

Nakon toga uradi sledeće:
Preuzmi fajl gmer.zip sa ovog linka i sačuvaj na Desktop-u.
Raspakuj ga u neki folder.

Dupli klik na gmer.exe za početak: Izaberi Rootkit Tab na vrhu.
Klikni na Scan.
Kada je skeniranje završeno, klik na Copy dugme ispod - ovo će sačuvati to u Clipboard.
U polju za pisanje poruke na forumu klikni desno dugme misa i odaberi opciju Paste.Nakon toga skeniraj ponovo HJT-om i stikliraj polje ispred sledece linije:
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,

Klikni Fix Checked

Nakon toga restartuj komp, pa nakon restarta napravi novi log koji ces postaviti ovde.

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2005
 • Poruke: 549
 • Gde živiš: Apatin

Bash cudno, ali nema vise toga fajla na hard disku.(vidim i ja po prethodnom logu da bi trebao biti tu)
Najblize sto ima je ntoskrnl.exe ako zelis mogu to da ti uploadujem?

Evo u prilogu je log iz Gmer-a:
https://www.mycity.rs/must-login.png
HijackThis log:
https://www.mycity.rs/must-login.png


Odradio sam kao sto si rekao:
Citat:
Nakon toga skeniraj ponovo HJT-om i stikliraj polje ispred sledece linije:
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,

Klikni Fix Checked

Nakon toga restartuj komp, pa nakon restarta napravi novi log koji ces postaviti ovde.

Ali opet je ostala ta linija sa fajlom ntos.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Otvori fajl system.ini u Notepadu. Fajl bi trebao da se nalazi u C:\Windows
Obrisi sledece:
C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
Zapazi da treba da obrises i taj zarez sa kraja.
Snimi i zatvori Notepad.
Nakon restarta ona linija ne bi smela da se pojavi u logu.

Ukoliko se nakon restarta nije pojavila u logu, onda bi sada fajl ntos.exe trebao da bude vidljiv i moze se obrisati.
Takodje treba obrisati i sledece fajlove:
C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\audio.dll
C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\audio.dll.cla
C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\video.dll

Ukoliko se ta linija pak ponovo pojavi u logu nakon restarta, javi sto pre, pa da vidimo da odaberemo neku metodu za nasilno brisanje.

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2005
 • Poruke: 549
 • Gde živiš: Apatin

Nemam tu liniju u system.ini
Taj folder C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\ ne postoji.

Sta sada?

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Skini program Avenger sa sledeceg linka:
http://swandog46.geekstogo.com/avenger.zip

Na prvom ekranu selektuj Input script manually pa klikni na ikonicu lupe.
U prozoru koji ce se pojaviti unesi sledeci tekst:
Files to Delete:
C:\WINDOWS\system32\ntos.exe


Klikni na dugme Done.
Vratice te na prvi ekran gde je sada potrebno kliknuti na ikonicu semafora.
Ukoliko ti program sam ne zatrazi restart, onda ti sam restartuj racunar.
Nakon restartovanja bi fajl trebao da bude obrisan, i backup napravljen u folderu c:\avenger.

Kopiraj uz sledeću poruku log programa Avenger i novi HJT log.

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2005
 • Poruke: 549
 • Gde živiš: Apatin

Obrisao ga je i napravio log i backup ne mogu trenutno da ga posaljem zbog lose veze i loseg uploada!
HT ga je obrisao sa liste i snimio sam log fajl!

Znaci ntos.exe se ne pojavljuje nigde vise uklonili smo ga.

Ali idalje se javlja isti problem!

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Videcemo sta ima kada mi budes ovde iskopirao logove, ne mogu ovako da nagadjam.

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2005
 • Poruke: 549
 • Gde živiš: Apatin

https://www.mycity.rs/must-login.png

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 8:16:08, on 19.9.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\UMonit.exe
C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
c:\xampp\apache\bin\apache.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\xampp\apache\bin\apache.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Ilija\Desktop\prog\HijackThis.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [UMonit] C:\WINDOWS\system32\UMonit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C72106D4-8F9E-480D-B84D-78814D34522E}: NameServer = 195.178.52.99 195.178.52.98
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: ASUS Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - c:\xampp\apache\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: mysql - Unknown owner - C:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: XAMPP Service (XAMPP) - Unknown owner - c:\xampp\service.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Potvrdi mi sledece:
- imas Atheros baziranu WLAN karticu
- imas integrisanu Intelovu grafiku
- USB Card Reader (najverovatnije HAMA)
- Apple iTunes instaliran
- imas nastelovan DNS server iz Italije. Ovo je bitno: ukoliko ti nisi to namerno uradio, onda mozda imamo posla sa infekcijom koja menja podesavanja DNS servera

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 515 korisnika na forumu :: 19 registrovanih, 5 sakrivenih i 491 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Brok, comi_pfc, DucicM, esx66, goxin, havoc995, ivan979, Koridor, Lazarus, miodrag, NoOneEver Dreams, Orc from Russia, Outis, prashinar, shaja1, Van, Vatrogasaccc, Vlajman1957, zziko