Worm.Win32.AutoRun.dui

1

Worm.Win32.AutoRun.dui

offline
 • mmll 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 23 Dec 2008
 • Poruke: 13

F-secure ga detektuje kao Worm.Win32.AutoRun.dui kad ubacim mp3-player u USB.

Kako da ga se otarasim?

Zahvaljujem!

Hijackthis Log je:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:31, on 2008-12-23
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE
C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMB32.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\F-Secure\Common\FCH32.EXE
C:\Program Files\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE
C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe
C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\fsguidll.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe
C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE
C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe
C:\Program Files\F-Secure\Common\FIH32.EXE
C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\scanwizard.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\LogTransport2.exe
C:\Documents and Settings\Mirko\Desktop\Mycity\MyCity.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=ie.....;pf=laptop
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = t-com.me/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=ie.....;pf=laptop
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_GB&c=64&bd=presario&pf=laptop
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{87040893-5B08-43D1-98B8-CB7C6A0E3033}: NameServer = 195.66.160.1 195.66.160.2
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE
O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

--
End of file - 6919 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...


Player ćemo da sredimo na kraju; prvo ćemo proveriti kakvo je stanje na PC-u. Player za sada nemoj priključivati.Klikni desnim tasterom na F-Secure ikonicu ( ) u donjem, desnom uglu ekrana i izaberi Unload.

Napomena: Ne zaboravi da uključiš ovu opciju po završetku čišćenja.
Arrow Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • mmll 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 23 Dec 2008
 • Poruke: 13

Ne znam da li sam u necemu pogrijesio, ali mi je skeniranje trajalo vise od 6 sati i nije doslo do kraja, tako da sam ga prekinuo gasenjem kompjutera.

U prozoru prorama nije se nista pojavilo, ali prilikom pokusaja gasenja programa javilo mi je da je proces u toku. Nikakva uputstva mi se nisu pojavljivala. Sken sam probao vise puta, svaki put sa istim rezultatom.

Jos jedna stvar, u opciji Unload F-secur-a postoje dva Unload-a,
prvi: Unload and continue with current security level,
drui: Unload and allow all network traffic.
Ja sam odabrao prvi Unload, da nije tu greska?

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Probaj sa korišćenjem druge opcije. Samo skeniranje ne bi trebalo da traje više od 30-60 minuta. Ukoliko uspeš dobiti log, postavi ga u temu.

Ukoliko to ne prođe, uradi sledeće...

Arrow Skini program sa sledećeg linka:

http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe


Dvoklikom ga pokreni a zatim klikni Continue.


Na kraju procesa će se otvoriti dva loga: prvi, log.txt će biti maksimizovan i njega je potrebno iskopirati u temu na forumu, te drugi, info.txt koji će biti minimizovan (koji nam za sada ne treba).


Znači, postavi sadržaj file-a log.txt u iduću poruku (taj file će biti sačuvan kao C:\rsit\log.txt).-------------------------------------------------------------------------------------


Takođe, nakon što si odradio jedno od ovoga gore, opet isključi AV i isprati sledeće uputstvo.


Skini sledeci program - http://amf.mycity.rs/personal/bobby/USB_blocker/usb_blocker.exe
- startuj ga i odaberi opciju Auto block
- ubaci USB stick u komp i sacekaj koji sekund (recimo 5-10 sekundi)
- program je sada uradio analizu sticka (vidi se u donjem delu programa, u logu)
- gore levo klikni duplo na slovo koje oznacava particiju, tj. tvoj USB stick
- dole kraj sata ce se pojaviti poruka da smes da izvadis USB stick iz kompa
- ne gasi program, vec ubaci sledeci USB stick i za njega isto sacekaj par sekundi, i tako redom za sve stickove, MP3 plejere, mobilni
- zapamti kojim redom su ubacivani stickovi

Kada sve to zavrsis, log u donjem delu programa ce sadrzati sve podatke koji su meni potrebni da bih video koji stick je zarazen.
Klikni desnim dugmetom misa na log/izvestaj i odaberi Save log.
Automatski ce se otvoriti Notepad i u njemu izvestaj.
Iskopiraj mi taj izvestaj ovde na forum.

offline
 • mmll 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 23 Dec 2008
 • Poruke: 13

Evo ga log.txt ovog RSIT programa koji si mi preporucio, ovaj prvi mi nije pomogao:

Logfile of random's system information tool 1.05 (written by random/random)
Run by Mirko at 2008-12-27 21:23:04
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 38 GB (56%) free of 68 GB
Total RAM: 1014 MB (24% free)

HijackThis download failed

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
SSVHelper Class - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll [2008-06-10 509328]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2006-08-31 322368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe [2008-06-10 144784]
"igfxtray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2006-03-23 94208]
"igfxhkcmd"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2006-03-23 77824]
"igfxpers"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2006-03-23 118784]
"High Definition Audio Property Page Shortcut"=C:\WINDOWS\system32\CHDAudPropShortcut.exe [2006-06-02 61952]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2006-06-17 794713]
"Cpqset"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe [2006-06-19 40960]
"RecGuard"=C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe [2005-10-11 1187840]
"HP Software Update"=C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2007-05-08 54840]
"F-Secure Manager"=C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE [2008-10-09 182936]
"F-Secure TNB"=C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe [2008-10-09 1182304]
"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-06-12 34672]
"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2008-11-04 413696]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray]
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe [2005-08-06 64512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpWirelessAssistant]
C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe [2006-05-04 458752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe [2007-01-19 5674352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QlbCtrl]
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe [2006-06-02 135168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QPService]
C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe [2006-06-23 102400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2008-05-30 21718312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
C:\PROGRA~1\Adobe\ACROBA~1.0\Reader\READER~1.EXE []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^HP Photosmart Premier Fast Start.lnk]
C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hpqthb08.exe [2005-09-25 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Mirko^Start Menu^Programs^StartUp^OpenOffice.org 2.4.lnk]
C:\PROGRA~1\OPENOF~1.4\program\QUICKS~1.EXE [2008-01-21 393216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2006-03-23 139264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PSEXESVC]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PSEXESVC]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"InstallVisualStyle"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles
"InstallTheme"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=36
"NoDriveAutoRun"=FFFFFFFF

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe"="C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe:*:Enabled:AOL"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\SopCast\adv\SopAdver.exe"="C:\Program Files\SopCast\adv\SopAdver.exe:*:Enabled:SopCast Adver"
"C:\Program Files\SopCast\SopCast.exe"="C:\Program Files\SopCast\SopCast.exe:*:Enabled:SopCast Main Application"
"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"
"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"
"C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe"="C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\D]
shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL Info.exe protect.ed 480 480


======List of files/folders created in the last 1 months======

2008-12-27 21:23:06 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2008-12-27 21:23:04 ----D---- C:\rsit
2008-12-27 20:05:51 ----D---- C:\ComboFix
2008-12-27 20:05:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF4828.exe
2008-12-27 19:56:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF3051.exe
2008-12-26 18:17:35 ----D---- C:\Program Files\Sector 69
2008-12-25 19:34:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF24273.exe
2008-12-25 16:51:32 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\LimeWire
2008-12-25 16:50:55 ----D---- C:\Program Files\LimeWire
2008-12-24 17:26:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF11904.exe
2008-12-23 23:06:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF25699.exe
2008-12-23 22:43:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF21199.exe
2008-12-23 22:43:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF21196.exe
2008-12-23 22:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF14149.exe
2008-12-23 14:09:53 ----A---- C:\WINDOWS\NIRCMD.exe
2008-12-23 14:09:52 ----A---- C:\WINDOWS\zip.exe
2008-12-23 14:09:52 ----A---- C:\WINDOWS\SWREG.exe
2008-12-23 14:09:52 ----A---- C:\WINDOWS\sed.exe
2008-12-23 14:09:52 ----A---- C:\WINDOWS\grep.exe
2008-12-23 14:09:51 ----A---- C:\WINDOWS\VFIND.exe
2008-12-23 14:09:51 ----A---- C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe
2008-12-23 14:09:51 ----A---- C:\WINDOWS\SWSC.exe
2008-12-23 14:09:51 ----A---- C:\WINDOWS\fdsv.exe
2008-12-23 14:09:40 ----D---- C:\WINDOWS\ERDNT
2008-12-23 14:09:40 ----D---- C:\Qoobox
2008-12-23 14:09:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF18861.exe
2008-12-23 13:49:47 ----RASHD---- C:\autorun.inf
2008-12-20 18:12:02 ----A---- C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
2008-12-20 17:28:29 ----HD---- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2008-12-20 01:21:51 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\DivX
2008-12-14 20:58:58 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxinsi64.exe
2008-12-14 20:58:58 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxcpyi64.exe
2008-12-14 19:41:03 ----D---- C:\Program Files\SopCast
2008-12-12 16:47:20 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2008-12-12 16:19:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$
2008-12-12 16:19:48 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$
2008-12-12 16:19:40 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957095$
2008-12-12 16:19:25 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956841$
2008-12-12 16:19:16 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$
2008-12-12 16:19:09 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$
2008-12-12 16:18:54 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$
2008-12-12 16:18:46 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954600$
2008-12-12 16:18:36 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954211$
2008-12-12 16:18:26 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$
2008-12-12 16:18:18 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$
2008-12-12 16:18:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$
2008-12-12 16:17:58 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$
2008-12-12 16:17:49 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648$
2008-12-12 16:17:41 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464$
2008-12-12 16:09:16 ----D---- C:\WINDOWS\system32\scripting
2008-12-12 16:09:14 ----D---- C:\WINDOWS\system32\en
2008-12-12 16:09:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\bits
2008-12-10 20:55:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$
2008-12-10 20:54:58 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955839$
2008-12-10 20:54:40 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802_0$
2008-12-10 19:27:22 ----D---- C:\WINDOWS\system32\en-US
2008-12-10 19:24:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\xmllite.dll
2008-12-10 19:14:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954600_0$
2008-12-09 11:52:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\wmphoto.dll
2008-12-09 11:52:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll
2008-12-09 11:52:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\windowscodecsext.dll
2008-12-09 11:52:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\windowscodecs.dll
2008-12-09 11:52:01 ----N---- C:\WINDOWS\system32\verclsid.exe
2008-12-09 11:51:51 ----N---- C:\WINDOWS\system32\tspkg.dll
2008-12-09 11:51:50 ----N---- C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll
2008-12-09 11:51:35 ----N---- C:\WINDOWS\system32\spupdwxp.exe
2008-12-09 11:51:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spdwnwxp.exe
2008-12-09 11:51:29 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
2008-12-09 11:51:29 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slrundll.exe
2008-12-09 11:51:29 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slgen.dll
2008-12-09 11:51:28 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slextspk.dll
2008-12-09 11:51:28 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slcoinst.dll
2008-12-09 11:51:20 ----N---- C:\WINDOWS\system32\setupn.exe
2008-12-09 11:51:13 ----N---- C:\WINDOWS\system32\s3gnb.dll
2008-12-09 11:51:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll
2008-12-09 11:51:07 ----N---- C:\WINDOWS\system32\rasqec.dll
2008-12-09 11:51:05 ----N---- C:\WINDOWS\system32\qutil.dll
2008-12-09 11:51:02 ----N---- C:\WINDOWS\system32\qcliprov.dll
2008-12-09 11:51:01 ----N---- C:\WINDOWS\system32\qagentrt.dll
2008-12-09 11:51:01 ----N---- C:\WINDOWS\system32\qagent.dll
2008-12-09 11:50:57 ----N---- C:\WINDOWS\system32\photometadatahandler.dll
2008-12-09 11:50:53 ----N---- C:\WINDOWS\system32\onex.dll
2008-12-09 11:50:43 ----N---- C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll
2008-12-09 11:50:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\napstat.exe
2008-12-09 11:50:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\napmontr.dll
2008-12-09 11:50:23 ----N---- C:\WINDOWS\system32\napipsec.dll
2008-12-09 11:50:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mtxparhd.dll
2008-12-09 11:50:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
2008-12-09 11:50:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\msshavmsg.dll
2008-12-09 11:50:14 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mssha.dll
2008-12-09 11:49:41 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mmcperf.exe
2008-12-09 11:49:40 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mmcfxcommon.dll
2008-12-09 11:49:40 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mmcex.dll
2008-12-09 11:49:39 ----N---- C:\WINDOWS\system32\microsoft.managementconsole.dll
2008-12-09 11:49:29 ----N---- C:\WINDOWS\system32\l2gpstore.dll
2008-12-09 11:49:28 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kmsvc.dll
2008-12-09 11:49:27 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kbdpash.dll
2008-12-09 11:49:27 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kbdnepr.dll
2008-12-09 11:49:27 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kbdiultn.dll
2008-12-09 11:49:26 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kbdbhc.dll
2008-12-09 11:48:52 ----N---- C:\WINDOWS\system32\smtpapi.dll
2008-12-09 11:48:51 ----N---- C:\WINDOWS\system32\rwnh.dll
2008-12-09 11:48:42 ----N---- C:\WINDOWS\system32\comsdupd.exe
2008-12-09 11:48:33 ----N---- C:\WINDOWS\system32\hsfcisp2.dll
2008-12-09 11:48:23 ----A---- C:\WINDOWS\005873_.tmp
2008-12-09 11:48:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\faxpatch.exe
2008-12-09 11:48:18 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapsvc.dll
2008-12-09 11:48:18 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapqec.dll
2008-12-09 11:48:18 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eappprxy.dll
2008-12-09 11:48:18 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapphost.dll
2008-12-09 11:48:18 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eappgnui.dll
2008-12-09 11:48:18 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eappcfg.dll
2008-12-09 11:48:18 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapp3hst.dll
2008-12-09 11:48:18 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapolqec.dll
2008-12-09 11:48:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3ui.dll
2008-12-09 11:48:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3svc.dll
2008-12-09 11:48:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3msm.dll
2008-12-09 11:48:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3gpclnt.dll
2008-12-09 11:48:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3dlg.dll
2008-12-09 11:48:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3cfg.dll
2008-12-09 11:48:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3api.dll
2008-12-09 11:48:05 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dimsroam.dll
2008-12-09 11:48:05 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dimsntfy.dll
2008-12-09 11:48:04 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dhcpqec.dll
2008-12-09 11:47:57 ----N---- C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
2008-12-09 11:47:44 ----N---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll
2008-12-09 11:47:38 ----N---- C:\WINDOWS\system32\azroles.dll
2008-12-09 11:47:35 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll
2008-12-09 11:47:35 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ativtmxx.dll
2008-12-09 11:47:34 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll
2008-12-09 11:47:34 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll
2008-12-09 11:47:33 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll
2008-12-09 11:47:33 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati2dvaa.dll
2008-12-09 11:47:32 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll
2008-12-09 11:47:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll
2008-12-08 19:12:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2008-12-07 14:18:34 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956390$
2008-12-07 14:18:11 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB944338-v2$
2008-12-06 17:31:16 ----D---- C:\WINDOWS\system32\PreInstall
2008-12-06 15:23:20 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution
2008-12-04 20:19:53 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\skypePM
2008-12-04 20:13:07 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\Skype
2008-12-04 15:23:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll
2008-12-04 15:22:06 ----D---- C:\Program Files\Common Files\L&H
2008-12-04 15:20:36 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
2008-12-03 12:23:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe
2008-12-03 12:23:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe
2008-12-03 12:23:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe
2008-12-03 12:22:02 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\Sun
2008-12-02 11:03:58 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\GRETECH
2008-12-02 11:02:58 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxinsa64.exe
2008-12-02 11:02:58 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxhpinst.exe
2008-12-02 11:02:58 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxcpya64.exe
2008-12-02 11:02:58 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxafs.dll
2008-12-01 00:50:20 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\com.adobe.mauby.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1
2008-12-01 00:48:48 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR
2008-12-01 00:03:58 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\AdobeUM
2008-12-01 00:03:23 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\Adobe
2008-11-30 23:39:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll
2008-11-30 23:07:25 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\Mozilla
2008-11-30 22:20:00 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\F-Secure
2008-11-30 21:58:50 ----D---- C:\WINDOWS\system32\appmgmt
2008-11-30 21:44:03 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\OpenOffice.org2
2008-11-30 19:18:52 ----ASH---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\desktop.ini
2008-11-30 19:18:50 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\Identities
2008-11-30 19:18:49 ----SD---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\Microsoft
2008-11-30 19:18:49 ----D---- C:\Documents and Settings\Mirko\Application Data\Macromedia
2008-11-30 19:07:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Thawbrkr.dll
2008-11-30 19:07:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\c_iscii.dll
2008-11-30 19:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdusa.dll
2008-11-30 19:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ftlx041e.dll
2008-11-30 18:25:59 ----D---- C:\Quarantine
2008-11-30 18:24:26 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2008-12-27 21:24:03 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2008-12-27 21:23:06 ----RD---- C:\Program Files
2008-12-27 21:17:07 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2008-12-27 20:53:41 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2008-12-27 20:53:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2008-12-27 20:49:57 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2008-12-27 20:49:23 ----D---- C:\WINDOWS\Registration
2008-12-27 20:49:10 ----D---- C:\WINDOWS
2008-12-27 20:47:19 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2008-12-27 20:47:07 ----RASH---- C:\boot.ini
2008-12-27 20:47:07 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini
2008-12-27 20:47:07 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini
2008-12-27 20:25:22 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP.txt
2008-12-27 19:04:58 ----D---- C:\Program Files\F-Secure
2008-12-26 15:45:44 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2008-12-25 16:16:18 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2008-12-25 16:16:18 ----SHD---- C:\Config.Msi
2008-12-25 16:15:35 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2008-12-25 16:15:35 ----D---- C:\Program Files\MSN Messenger
2008-12-23 22:43:20 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2008-12-22 12:41:26 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google
2008-12-20 18:21:54 ----SD---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft
2008-12-20 17:56:19 ----D---- C:\WINDOWS\security
2008-12-20 10:35:28 ----RSHD---- C:\RECYCLER
2008-12-18 13:10:51 ----RSHD---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2008-12-18 13:10:46 ----D---- C:\WINDOWS\ie7updates
2008-12-18 13:10:28 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
2008-12-14 20:59:35 ----D---- C:\Program Files\DivX
2008-12-13 18:28:49 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK
2008-12-13 18:28:41 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$
2008-12-13 18:28:16 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$
2008-12-13 07:40:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2008-12-12 17:14:48 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot
2008-12-12 16:49:05 ----A---- C:\WINDOWS\OEWABLog.txt
2008-12-12 16:47:26 ----A---- C:\WINDOWS\setuplog.txt
2008-12-12 16:46:50 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem
2008-12-12 16:46:50 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Setup
2008-12-12 16:46:50 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch
2008-12-12 16:46:50 ----D---- C:\Program Files\Messenger
2008-12-12 16:46:49 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts
2008-12-12 16:09:56 ----D---- C:\WINDOWS\system32\inetsrv
2008-12-12 16:09:54 ----D---- C:\WINDOWS\ime
2008-12-12 16:09:54 ----D---- C:\WINDOWS\Help
2008-12-12 16:09:19 ----D---- C:\WINDOWS\system32\usmt
2008-12-12 16:09:13 ----D---- C:\WINDOWS\PeerNet
2008-12-12 16:09:12 ----D---- C:\Program Files\Movie Maker
2008-12-12 16:08:45 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore
2008-12-12 16:08:44 ----D---- C:\WINDOWS\system32\npp
2008-12-12 16:08:44 ----D---- C:\WINDOWS\mui
2008-12-12 16:08:41 ----D---- C:\WINDOWS\msagent
2008-12-12 16:08:38 ----D---- C:\WINDOWS\srchasst
2008-12-12 16:08:36 ----D---- C:\Program Files\NetMeeting
2008-12-12 16:08:31 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Com
2008-12-12 16:08:28 ----D---- C:\Program Files\Windows NT
2008-12-12 16:08:27 ----D---- C:\Program Files\Outlook Express
2008-12-12 16:08:21 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System
2008-12-12 16:08:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe
2008-12-12 16:07:59 ----D---- C:\WINDOWS\system
2008-12-12 16:03:37 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups
2008-12-12 16:03:22 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$
2008-12-12 15:58:34 ----D---- C:\WINDOWS\ehome
2008-12-10 19:41:06 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2008-12-10 19:27:29 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
2008-12-10 19:27:04 ----HDC---- C:\WINDOWS\ie7
2008-12-10 19:24:55 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB915865$
2008-12-10 19:22:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904942$
2008-12-07 14:50:10 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
2008-12-07 14:25:41 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$
2008-12-07 14:25:32 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954_0$
2008-12-07 14:25:22 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648_0$
2008-12-07 14:25:13 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803_0$
2008-12-07 14:25:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923723$
2008-12-07 14:24:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957095_0$
2008-12-07 14:24:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974_0$
2008-12-07 14:24:33 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951698$
2008-12-07 14:24:21 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954211_0$
2008-12-07 14:24:13 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player
2008-12-07 14:24:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926251$
2008-12-07 14:23:47 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956841_0$
2008-12-07 14:23:21 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913800$
2008-12-07 14:21:20 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$
2008-12-07 14:21:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$
2008-12-07 14:20:53 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097_0$
2008-12-07 14:20:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951072-v2$
2008-12-07 14:20:31 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923689$
2008-12-07 14:20:15 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287_0$
2008-12-07 14:19:59 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066_0$
2008-12-07 14:19:36 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB930494$
2008-12-07 14:19:14 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644_0$
2008-12-07 14:19:02 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069_0$
2008-12-07 14:17:51 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP10$
2008-12-06 17:31:22 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956391$
2008-12-06 17:31:13 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$
2008-12-06 15:23:28 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution
2008-12-05 16:29:11 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2008-12-04 20:12:16 ----D---- C:\Program Files\Skype
2008-12-04 15:23:29 ----A---- C:\WINDOWS\ODBC.INI
2008-12-04 15:22:06 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2008-12-04 15:21:51 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2008-12-04 15:20:25 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office
2008-12-04 15:20:15 ----D---- C:\WINDOWS\SHELLNEW
2008-12-03 12:23:56 ----D---- C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4
2008-12-03 12:23:15 ----D---- C:\Program Files\Java
2008-12-03 12:14:51 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
2008-12-02 11:03:56 ----D---- C:\Program Files\Winamp
2008-12-02 11:00:48 ----D---- C:\Program Files\WinRAR
2008-12-01 02:59:15 ----RD---- C:\WINDOWS\Web
2008-12-01 02:59:15 ----D---- C:\WINDOWS\twain_32
2008-12-01 02:58:53 ----D---- C:\WINDOWS\system32\URTTemp
2008-12-01 02:58:50 ----D---- C:\WINDOWS\system32\spool
2008-12-01 02:58:35 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ras
2008-12-01 02:58:21 ----D---- C:\WINDOWS\system32\mui
2008-12-01 02:58:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\msmq
2008-12-01 02:58:09 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MsDtc
2008-12-01 02:58:05 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\Microsoft
2008-12-01 02:58:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
2008-12-01 02:57:50 ----D---- C:\WINDOWS\system32\IME
2008-12-01 02:57:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\icsxml
2008-12-01 02:57:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ias
2008-12-01 02:57:40 ----DC---- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2008-12-01 02:57:23 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DirectX
2008-12-01 02:57:02 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1033
2008-12-01 02:56:59 ----D---- C:\WINDOWS\SMINST
2008-12-01 02:56:52 ----D---- C:\WINDOWS\repair
2008-12-01 02:55:59 ----RD---- C:\WINDOWS\Offline Web Pages
2008-12-01 02:55:31 ----D---- C:\WINDOWS\Media
2008-12-01 02:53:02 ----D---- C:\WINDOWS\Debug
2008-12-01 02:53:02 ----D---- C:\WINDOWS\Cursors
2008-12-01 02:53:00 ----D---- C:\WINDOWS\CREATOR
2008-12-01 02:52:28 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly
2008-12-01 02:52:25 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB915381$
2008-12-01 02:52:23 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913580$
2008-12-01 02:52:23 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913446$
2008-12-01 02:52:22 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB912436$
2008-12-01 02:52:22 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB912919$
2008-12-01 02:52:22 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB912067$
2008-12-01 02:52:20 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911927$
2008-12-01 02:52:19 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911565$
2008-12-01 02:52:19 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911564$
2008-12-01 02:52:19 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911164$
2008-12-01 02:52:18 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB910728$
2008-12-01 02:52:17 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB910393$
2008-12-01 02:52:16 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB909095$
2008-12-01 02:52:15 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908519$
2008-12-01 02:52:14 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904706$
2008-12-01 02:52:14 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB903235$
2008-12-01 02:52:14 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901214$
2008-12-01 02:52:14 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896727$
2008-12-01 02:52:13 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896423$
2008-12-01 02:52:13 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896422$
2008-12-01 02:52:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896256$
2008-12-01 02:52:12 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB893066$
2008-12-01 02:52:11 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890546$
2008-12-01 02:52:11 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB891781$
2008-12-01 02:52:10 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB888239$
2008-12-01 02:52:10 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB888113$
2008-12-01 02:52:09 ----HDC---- C:\WINDOWS\$MSI31Uninstall_KB893803v2$
2008-12-01 02:52:09 ----HD---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB885250$
2008-12-01 02:45:20 ----D---- C:\Program Files\RGB
2008-12-01 02:45:19 ----D---- C:\Program Files\Online Services
2008-12-01 02:44:43 ----D---- C:\Program Files\NetWaiting
2008-12-01 02:44:33 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Works
2008-12-01 02:42:02 ----D---- C:\Program Files\GemMaster
2008-12-01 02:41:58 ----D---- C:\Program Files\ESPNMotion
2008-12-01 02:41:58 ----D---- C:\Program Files\EnglishOtto
2008-12-01 02:41:52 ----D---- C:\Program Files\DIGStream
2008-12-01 02:41:49 ----D---- C:\Program Files\CONEXANT
2008-12-01 02:41:15 ----D---- C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared
2008-12-01 02:41:15 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Sonic Shared
2008-12-01 02:41:10 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Services
2008-12-01 02:39:52 ----D---- C:\I386
2008-12-01 02:34:24 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sonic
2008-12-01 00:49:08 ----D---- C:\Program Files\Adobe
2008-12-01 00:47:40 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Adobe
2008-11-30 23:09:55 ----A---- C:\hpqp.ini
2008-11-30 23:08:43 ----A---- C:\XP_TV.ini
2008-11-30 23:01:34 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
2008-11-30 23:01:34 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
2008-11-30 22:16:46 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\F-Secure
2008-11-30 22:09:33 ----D---- C:\Program Files\Symantec
2008-11-30 21:57:54 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\fssg
2008-11-30 19:26:57 ----D---- C:\Program Files\Hewlett-Packard
2008-11-30 19:24:01 ----HD---- C:\system.sav
2008-11-30 19:24:01 ----D---- C:\SwSetup
2008-11-30 19:21:02 ----D---- C:\hp
2008-11-30 19:18:48 ----D---- C:\Documents and Settings
2008-11-30 19:17:39 ----SHD---- C:\System Volume Information
2008-11-30 18:24:56 ----D---- C:\DOWNLOADS
2008-11-30 18:24:51 ----D---- C:\Program Files\iTunes
2008-11-30 18:24:31 ----D---- C:\Program Files\iPod
2008-11-30 18:24:07 ----D---- C:\Program Files\QuickTime
2008-11-30 18:23:06 ----D---- C:\Program Files\Bonjour

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 eabfiltr;eabfiltr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\eabfiltr.sys [2005-09-19 7808]
R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver; \??\C:\Program Files\F-Secure\HIPS\drivers\fshs.sys []
R1 intelppm;Intel Processor Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-13 36352]
R1 kbdhid;Keyboard HID Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-13 14592]
R1 WmiAcpi;Microsoft Windows Management Interface for ACPI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys [2008-04-13 8832]
R2 mdmxsdk;mdmxsdk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [2006-02-15 12672]
R3 CmBatt;Microsoft ACPI Control Method Battery Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CmBatt.sys [2008-04-13 13952]
R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper; \??\C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys []
R3 HBtnKey;HBtnKey; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cpqbttn.sys [2005-09-19 9344]
R3 HdAudAddService;Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\CHDAud.sys [2006-06-02 572928]
R3 HDAudBus;Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]
R3 HidUsb;Microsoft HID Class Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
R3 HSF_DPV;HSF_DPV; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSF_DPV.sys [2005-08-22 1035008]
R3 HSFHWAZL;HSFHWAZL; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFHWAZL.sys [2005-08-22 201600]
R3 ialm;ialm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ialmnt5.sys [2006-03-23 1166972]
R3 mouhid;Mouse HID Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-08-17 12160]
R3 RTL8023xp;Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys [2006-02-27 81408]
R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2006-06-17 193120]
R3 usbehci;Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]
R3 usbhub;USB2 Enabled Hub; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]
R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]
R3 winachsf;winachsf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys [2005-08-22 718464]
S3 Arp1394;1394 ARP Client Protocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]
S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\Mirko\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []
S3 eabusb;eabusb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\eabusb.sys [2005-09-19 5760]
S3 MHNDRV;MHN driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mhndrv.sys [2004-08-11 11008]
S3 NIC1394;1394 Net Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]
S3 rtl8139;Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter NT Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS [2004-08-04 20992]
S3 sdbus;sdbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2008-04-13 79232]
S3 SONYPVU1;Sony USB Filter Driver (SONYPVU1); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [2001-08-17 7552]
S3 SYMIDSCO;SYMIDSCO; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SymcData\idsdefs\20081127.001\symidsco.sys []
S3 usbccgp;Microsoft USB Generic Parent Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]
S3 USBSTOR;USB Mass Storage Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
S3 w39n51;Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Adapter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\w39n51.sys [2006-04-22 1429632]
S4 agp440;Intel AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys [2008-04-13 42368]
S4 agpCPQ;Compaq AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpCPQ.sys [2008-04-13 44928]
S4 alim1541;ALI AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alim1541.sys [2008-04-13 42752]
S4 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdagp.sys [2008-04-13 43008]
S4 cbidf;cbidf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbidf2k.sys [2001-08-18 13952]
S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter; \??\C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys []
S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer; \??\C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys []
S4 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisagp.sys [2008-04-13 40960]
S4 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys [2008-04-13 42240]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ehRecvr;Media Center Receiver Service; C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe [2005-12-16 237568]
R2 ehSched;Media Center Scheduler Service; C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe [2005-08-06 102912]
R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS; C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe [2008-10-09 215648]
R2 FSMA;F-Secure Management Agent; C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE [2008-10-09 117400]
R2 hpqwmiex;hpqwmiex; C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe [2006-05-02 135168]
R2 McrdSvc;Media Center Extender Service; C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe [2005-08-06 99328]
R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2003-06-19 322120]
R3 FSAUA;F-Secure Automatic Update Agent; C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe [2008-10-09 490080]
R3 FSDFWD;F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon; C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe [2008-10-09 510560]
R3 F-Secure Network Request Broker;F-Secure Network Request Broker; C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE [2008-10-09 162456]
R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client; C:\Program Files\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe [2008-10-09 55904]
S3 AddFiltr;AddFiltr; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe [2006-05-08 98304]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe [2004-07-16 32768]
S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe [2004-10-22 73728]
S3 MHN;MHN; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]
S3 UMWdf;Windows User Mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [2005-08-04 38912]
S3 usnjsvc;Messenger Sharing Folders USN Journal Reader service; C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe [2007-01-19 97136]

-----------------EOF-----------------

Evo i izvjestaj usb_blocker-a:USB_blocker by bobby

Started at 2008-12-27 22:49:19

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
========================================
Scanning for other storage...
========================================
C: 38b4d46e-bf09-11dd-9d0d-806d6172696f
D: 38b4d46f-bf09-11dd-9d0d-806d6172696f
========================================

Scanning fixed storage for autorun.inf files...
========================================

autorun.inf found on D:
========================================
Sanitize shell menu for fixed drives:
No key found for C:
No key found for D:
========================================New device connected at 2008-12-27 22:50:06

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
F: f14571cd-d350-11dd-9d60-0016d49a75c4
========================================

Scanning USB mass storage for autorun.inf and desktop.ini files...
========================================

autorun.inf found on F:
========================================


New device connected at 2008-12-27 22:52:04

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
F: 2050a608-bfb5-11dd-9d19-0016d49a75c4
========================================

Scanning USB mass storage for autorun.inf and desktop.ini files...
========================================

autorun.inf found on F:
========================================


Pozdrav!

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Ponovi postupak sa USB_blocker-om ali ovaj put detaljno isprati uputstvo (znači, aktiviraj opciju Auto block).


Nakon toga...

Na D particiji tvoga hard diska kao i na oba usb uređaja koja si priključivao će se nalaziti file pod nazivom autorun.inf.blocked - otvori svaki od tih file-ova u Notepad-u i iskopiraj ovde njihov sadržaj.

offline
 • mmll 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 23 Dec 2008
 • Poruke: 13

Oprosti za prvi put (ne mogu da vjerujem da nisam ukljucio Auto block). Evo ovaj put sa aktiviranom opcijom:

USB_blocker by bobby

Started at 2008-12-28 10:14:13

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
========================================
Scanning for other storage...
========================================
C: 38b4d46e-bf09-11dd-9d0d-806d6172696f
D: 38b4d46f-bf09-11dd-9d0d-806d6172696f
========================================

Scanning fixed storage for autorun.inf files...
========================================

autorun.inf found on D:
========================================
Sanitize shell menu for fixed drives:
No key found for C:
No key found for D:
========================================New device connected at 2008-12-28 10:14:43

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
F: f14571cd-d350-11dd-9d60-0016d49a75c4
========================================

Scanning USB mass storage for autorun.inf and desktop.ini files...
========================================

autorun.inf found on F:
File F:\autorun.inf renamed successfully
Sanitizing Shell Menu...
No key for GUID: f14571cd-d350-11dd-9d60-0016d49a75c4
========================================


New device connected at 2008-12-28 10:16:11

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
F: 2050a608-bfb5-11dd-9d19-0016d49a75c4
========================================

Scanning USB mass storage for autorun.inf and desktop.ini files...
========================================

autorun.inf found on F:
File F:\autorun.inf renamed successfully
Sanitizing Shell Menu...
No key for GUID: 2050a608-bfb5-11dd-9d19-0016d49a75c4
========================================


Ne mou da nadjem autorun.inf.blocked na D particiji, postoji samo autorun.inf, dok na prvom USB uredjaju je:

[autorun]
open=RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\wab32.exe
icon=%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,4
action=Open folder to view files
shell\open=Open
shell\open\command=RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\wab32.exe
shell\open\default=1

na drugom je:

[autorun]
open=RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\wab32.exe
icon=%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,4
action=Open folder to view files
shell\open=Open
shell\open\command=RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\wab32.exe
shell\open\default=1

Treba li da ponovim jos jednom citav postupak, mozda sam opet nesto zaboravio da odradim?

Dopuna: 28 Dec 2008 10:51

Prije nisam ima pristup svojoj D particiji koja je Recovery, sada imam. Je li to uopste bitno?

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Sa oba USB uređaja možeš obrisati folder RECYCLER kao i file autorun.inf.blocked.


Takođe, iskopiraj sadržaj file-a autorun.inf sa D particije.

offline
 • mmll 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 23 Dec 2008
 • Poruke: 13

Sadrzaj file-a autorun.inf sa D particije:

[AUTORUN]
ShellExecute=Info.exe protect.ed 480 480

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Ok. Trenutno stanje?

Detektuje li AV nešto?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 909 korisnika na forumu :: 47 registrovanih, 9 sakrivenih i 853 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, aleksandarbl, alkatraz080, amonsrb, Apok, babaroga, Ben Roj, Boris Bosiljčić, Bubimir, Dannyboy, darkangel, Darko001, Ehinacea, Fog of War, Frunze, Gall, JOntra, jovancc, KonstantinR, kybonacci, lord sir giga, mercedesamg, mgolub, Milan A. Nikolic, MiroslavD, pedja.st, Pikac-47, proka89, promajauglavi, purke62, royst33, sabros, sasa1, saxone, suton, t84dar, Trpe Grozni, uros, Van, Vlad000, Vlada1389, Vlada78, vladulns, vobo, Voja1978, vsn111, |_MeD_|