malware (cvasds0.dll) ili ko zna šta ?

1

malware (cvasds0.dll) ili ko zna šta ?

offline
 • Pridružio: 08 Jul 2007
 • Poruke: 2024

Napisano: 25 Nov 2009 1:02

Koristim 32-bitni Windows XP (sp3). Unazad 5-6 dana moj komp usporeno radi, pri isključenju čeka 10-15 minuta da se pojavi prozorčić za login off, povremeno se zakoči ekran i ne reaguje na klik mišem ... po sat vremena...
Između ostalog, pri prijavljivanju na msn, pojavi se sledeći prozorčić:

Obično kliknem na don't send i odmah me diskonektuje sa msn-a.. (Nisam sigurna da li i ovo ima veze sa prethodnim problemima, ali za svaki slučaj..)

Kaspersky pri skeniranju nije nalazio ništa posebno, pa ga zamijenim Avastom, koji nađe ovu 'baju' - cvasds0.dll, čini mi se u system32.. a posle u C:\Documents and settings\Administrator\Local settings\Temp...

Reinstaliran je sistem, nakon čega je par sati radio normalno, a onda odjednom nisam mogla otvoriti ni jednu od dvije particije hard diska. Poslala sam komp prijatelju koji je našao neke probleme na matičnoj ploči i uspio da ih popravi. Naravno, ponovo je instaliran sistem, skeniran avastom koji je i dalje prijavljivao cvasds0.dll na navedenoj lokaciji. Potom je instaliran KAV9, koji ne nalazi ništa. Sad više nisam sigurna da li je komp čist ili ne, za sada funkcioniše dobro, ali i dalje imam problem pri logovanju na msn.
(I strahujem od mogućeg ponavljanja problema, pošto tek treba da spakujem još 35 GB datoteka koje sam spasila nakon nesmotrenog formatiranja D diska, a koje sada čekaju na sigurnom disku Smile)

Koristim wireless konekciju, 1024.DDS (Ver_09-11-24.02) - NTFSx86
Run by xxx at 23:09:19.28 on Tue 11/24/2009
Internet Explorer: 7.0.5730.13
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.1014.432 [GMT 1:00]

AV: Kaspersky Anti-Virus *On-access scanning enabled* (Updated) {2C4D4BC6-0793-4956-A9F9-E252435469C0}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\xxx\Desktop\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

mWinlogon: SFCDisable=-99 (0xffffff9d)
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: IEVkbdBHO Class: {59273ab4-e7d3-40f9-a1a8-6fa9cca1862c} - c:\program files\kaspersky lab\kaspersky anti-virus 2009\ievkbd.dll
BHO: SSVHelper Class: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
uRun: [cdoosoft] c:\docume~1\xxx\locals~1\temp\herss.exe
uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe
uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background
mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
mRun: [igfxtray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
mRun: [igfxhkcmd] c:\windows\system32\hkcmd.exe
mRun: [igfxpers] c:\windows\system32\igfxpers.exe
mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"
mRun: [AVP] "c:\program files\kaspersky lab\kaspersky anti-virus 2009\avp.exe"
dRunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32
dRunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N
uPolicies-explorer: NoDesktopCleanupWizard = 1 (0x1)
uPolicies-explorer: NoWindowsUpdate = 1 (0x1)
mPolicies-explorer: ForceClassicControlPanel = 1 (0x1)
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
IE: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC} - c:\program files\java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
IE: {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - {85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6} - c:\program files\kaspersky lab\kaspersky anti-virus 2009\SCIEPlgn.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab
Notify: igfxcui - igfxdev.dll
Notify: klogon - c:\windows\system32\klogon.dll
AppInit_DLLs: c:\progra~1\kasper~1\kasper~1\mzvkbd.dll,c:\progra~1\kasper~1\kasper~1\mzvkbd3.dll
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\xxx\applic~1\mozilla\firefox\profiles\e4pih3e1.default\

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 klbg;Kaspersky Lab Boot Guard Driver;c:\windows\system32\drivers\klbg.sys [2008-1-29 33808]
R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;c:\windows\system32\drivers\klim5.sys [2008-4-30 24592]
S3 AVPsys;AVPsys;c:\windows\system32\drivers\cdaudio.sys [2009-11-24 18688]

=============== Created Last 30 ================

2009-11-24 21:53:12 274288 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll
2009-11-24 21:53:12 215920 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll
2009-11-24 21:53:12 16736 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll.mui
2009-11-24 21:06:58 18688 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\cdaudio.sys
2009-11-24 21:06:58 18688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cdaudio.sys
2009-11-24 21:03:35 95259 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klick.dat
2009-11-24 21:03:35 108059 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klin.dat
2009-11-24 21:02:53 6832 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx
2009-11-24 21:02:53 602144 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat
2009-11-24 21:02:53 1472 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox2.idx
2009-11-24 21:02:53 114720 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox2.dat
2009-11-24 21:02:53 0 d-----w- c:\program files\Kaspersky Lab
2009-11-24 21:02:53 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Kaspersky Lab
2009-11-24 21:01:48 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Kaspersky Lab Setup Files
2009-11-24 20:38:14 116090 --sh--r- C:\ngp8l.exe
2009-11-24 20:27:48 0 d-----w- c:\documents and settings\xxx\Tracing
2009-11-24 20:14:16 0 d-----w- c:\program files\Microsoft
2009-11-24 20:13:58 0 d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-11-24 20:00:16 0 d-----w- c:\program files\common files\Windows Live
2009-11-24 07:27:41 12160 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\mouhid.sys
2009-11-24 07:27:41 12160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mouhid.sys
2009-11-24 07:27:39 10368 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\hidusb.sys
2009-11-24 07:27:39 10368 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys
2009-11-24 02:24:34 376 ----a-w- c:\windows\ODBC.INI
2009-11-24 02:24:28 17920 ----a-w- c:\windows\system32\mdimon.dll
2009-11-24 02:23:40 0 d-----w- c:\program files\Microsoft ActiveSync
2009-11-24 02:20:03 3218 ----a-w- c:\windows\system32\PerfStringBackup.TMP
2009-11-24 01:58:18 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2009-11-23 23:39:23 0 d-----w- c:\windows\SHELLNEW
2009-11-23 23:33:34 0 d-----w- c:\program files\Webteh
2009-11-23 23:33:34 0 d-----w- c:\docume~1\xxx\applic~1\BSplayer Pro
2009-11-23 23:33:34 0 d-----w- c:\docume~1\xxx\applic~1\BSplayer
2009-11-23 23:27:07 33576 ----a-w- c:\windows\system32\BCGPOleAcc.dll
2009-11-23 23:27:06 802816 ----a-w- c:\windows\system32\imagXRA7.dll
2009-11-23 23:27:06 497296 ----a-w- c:\windows\system32\imagXpr7.dll
2009-11-23 23:27:06 368640 ----a-w- c:\windows\system32\TwnLib4.dll
2009-11-23 23:27:06 3036456 ----a-w- c:\windows\system32\BCGCBPRO860u80.dll
2009-11-23 23:27:06 258048 ----a-w- c:\windows\system32\imagXR7.dll
2009-11-23 23:27:03 1757184 ----a-w- c:\windows\system32\imagX7.dll
2009-11-23 23:27:00 0 d-----w- c:\program files\Nero
2009-11-23 23:14:26 69632 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl
2009-11-23 23:00:08 499712 ----a-w- c:\windows\system32\MSVCP71.dll
2009-11-23 23:00:08 348160 ----a-w- c:\windows\system32\MSVCR71.dll
2009-11-23 23:00:08 1060864 ----a-w- c:\windows\system32\MFC71.dll
2009-11-23 22:57:49 0 d-----w- c:\docume~1\xxx\applic~1\ACD Systems
2009-11-23 22:57:29 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\ACD Systems
2009-11-23 22:57:22 0 d-----w- c:\program files\common files\ACD Systems
2009-11-23 22:57:22 0 d-----w- c:\program files\ACD Systems
2009-11-23 22:51:57 0 d-----w- c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-11-23 22:28:37 0 d-----w- c:\program files\common files\ODBC
2009-11-23 22:28:31 0 d-----w- c:\program files\common files\SpeechEngines
2009-11-23 22:26:23 0 d-----r- c:\documents and settings\all users\Documents
2009-11-23 16:00:37 0 d-----w- c:\program files\CCleaner
2009-11-23 15:56:51 0 d-----w- c:\program files\Driver Checker
2009-11-23 15:51:27 0 d-----w- c:\docume~1\xxx\applic~1\OtakuSoftware
2009-11-23 15:49:40 0 d-----w- c:\program files\Windows7
2009-11-23 15:49:29 0 d-----w- c:\program files\RocketDock
2009-11-23 15:38:24 0 d-sh--w- c:\documents and settings\all users\DRM
2009-11-23 15:38:00 0 d--h--w- c:\program files\WindowsUpdate
2009-11-23 15:37:21 0 d-----w- c:\program files\common files\MSSoap
2009-11-23 15:35:14 0 d-----w- c:\program files\Online Services
2009-11-23 15:35:00 0 d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2
2009-11-23 15:34:03 0 d-----w- c:\program files\Messenger
2009-11-23 15:33:59 0 d-----w- c:\program files\MSN Gaming Zone
2009-11-23 15:33:21 0 d-----w- c:\program files\Windows NT

==================== Find3M ====================

2009-11-24 21:48:42 33808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klbg.sys
2009-11-23 22:39:58 113508 --sh--r- C:\wu1n.exe
2009-11-23 22:31:56 9715200 ----a-w- c:\windows\RTLCPL.EXE
2009-11-23 22:31:56 77824 ----a-w- c:\windows\SOUNDMAN.EXE
2009-11-23 22:31:56 5029376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RtkHDAud.sys
2009-11-23 22:31:56 17508864 ----a-w- c:\windows\RTHDCPL.EXE
2009-11-23 22:31:56 1206816 ----a-w- c:\windows\RtlUpd.exe
2009-11-23 22:31:54 2808832 ----a-w- c:\windows\ALCWZRD.EXE
2009-11-23 22:31:54 2168320 ----a-w- c:\windows\MicCal.exe
2009-11-23 22:31:53 57344 ----a-w- c:\windows\ALCMTR.EXE
2009-11-23 22:28:43 663552 ----a-w- c:\windows\system32\NETw5c32.dll
2009-11-23 22:28:43 4202496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NETw5x32.sys
2009-11-23 22:28:43 2756608 ----a-w- c:\windows\system32\NETw5r32.dll
2009-11-23 22:28:13 9728 ----a-w- c:\windows\system32\RtNicProp32.dll
2009-11-23 22:28:13 124928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Rtlh86.sys
2009-11-23 15:35:41 21640 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat
2009-11-22 08:18:26 115372 --sh--r- C:\i9bwjpqc.exe

============= FINISH: 23:09:53.04 ===============


https://www.mycity.rs/must-login.png


https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

Dopuna: 25 Nov 2009 9:29

Maloprije probam da se logujem na msn, ponovo se pojavi onaj prozorčić i ja kliknem da vidim grešku. Dobijem sledeće podatke:Ponovo vidim 'magično' ime cvasds0.dll...
I dalje kompjuter radi normalno, osim nemogućnosti prijavljivanja na msn.

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Zdravo,

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa sledeće adrese na Desktop:


Bleeping Computer
Klikni desnim tasterom na link i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
zatvori pokrenute programe;
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
obavezno prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 08 Jul 2007
 • Poruke: 2024

ComboFix 09-11-24.06 - xxx 11/25/2009 15:30.1.2 - x86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.1014.568 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\xxx\Desktop\ComboFix.exe
AV: Kaspersky Anti-Virus *On-access scanning disabled* (Updated) {2C4D4BC6-0793-4956-A9F9-E252435469C0}
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\autorun.inf
c:\docume~1\xxx\LOCALS~1\Temp\cvasds0.dll
c:\docume~1\xxx\LOCALS~1\Temp\cvasds1.dll
C:\i9bwjpqc.exe
C:\wu1n.exe
D:\autorun.inf
D:\wu1n.exe

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Service_AVPsys


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-10-25 to 2009-11-25 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-11-24 21:53 . 2009-08-06 18:23 274288 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll
2009-11-24 21:53 . 2009-08-06 18:23 215920 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll
2009-11-24 21:01 . 2009-11-24 21:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab Setup Files
2009-11-24 20:27 . 2009-11-25 14:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\xxx\Tracing
2009-11-24 20:14 . 2009-11-24 20:14 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft
2009-11-24 20:13 . 2009-11-24 20:13 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-11-24 20:13 . 2009-11-24 20:14 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live
2009-11-24 20:00 . 2009-11-24 20:00 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Windows Live
2009-11-24 07:27 . 2001-08-17 05:48 12160 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\mouhid.sys
2009-11-24 07:27 . 2001-08-17 05:48 12160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mouhid.sys
2009-11-24 07:27 . 2008-04-13 16:15 10368 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\hidusb.sys
2009-11-24 07:27 . 2008-04-13 16:15 10368 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys
2009-11-24 02:24 . 2003-06-18 16:31 17920 ----a-w- c:\windows\system32\mdimon.dll
2009-11-23 23:35 . 2009-11-23 23:35 -------- d-----r- C:\MSOCache
2009-11-23 23:34 . 2009-11-23 23:34 0 ----a-w- c:\windows\nsreg.dat
2009-11-23 23:34 . 2009-11-23 23:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\xxx\Local Settings\Application Data\Mozilla
2009-11-23 23:33 . 2009-11-23 23:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\xxx\Application Data\BSplayer
2009-11-23 23:33 . 2009-11-23 23:33 -------- d-----w- c:\program files\Webteh
2009-11-23 23:33 . 2009-11-23 23:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\xxx\Application Data\BSplayer Pro
2009-11-23 23:27 . 2007-08-03 05:48 33576 ----a-w- c:\windows\system32\BCGPOleAcc.dll
2009-11-23 23:27 . 2007-08-03 05:48 3036456 ----a-w- c:\windows\system32\BCGCBPRO860u80.dll
2009-11-23 23:27 . 2006-03-17 08:49 368640 ----a-w- c:\windows\system32\TwnLib4.dll
2009-11-23 23:27 . 2006-03-17 05:45 802816 ----a-w- c:\windows\system32\imagXRA7.dll
2009-11-23 23:27 . 2006-03-17 05:45 497296 ----a-w- c:\windows\system32\imagXpr7.dll
2009-11-23 23:27 . 2006-03-17 05:45 258048 ----a-w- c:\windows\system32\imagXR7.dll
2009-11-23 23:27 . 2006-03-17 05:45 1757184 ----a-w- c:\windows\system32\imagX7.dll
2009-11-23 23:27 . 2009-11-23 23:27 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Ahead
2009-11-23 23:27 . 2009-11-23 23:27 -------- d-----w- c:\program files\Nero
2009-11-23 23:14 . 2009-11-23 23:14 -------- d-----w- c:\program files\Java
2009-11-23 23:14 . 2009-11-23 23:14 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java
2009-11-23 23:08 . 2009-11-23 23:08 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR
2009-11-23 23:07 . 2009-11-23 23:08 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe
2009-11-23 23:00 . 2003-03-18 21:20 1060864 ----a-w- c:\windows\system32\MFC71.dll
2009-11-23 23:00 . 2003-03-18 20:14 499712 ----a-w- c:\windows\system32\MSVCP71.dll
2009-11-23 23:00 . 2003-02-21 04:42 348160 ----a-w- c:\windows\system32\MSVCR71.dll
2009-11-23 23:00 . 2009-11-23 23:00 -------- d-----w- c:\program files\Alwil Software

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-11-25 14:36 . 2009-11-24 21:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab
2009-11-25 14:35 . 2009-11-24 21:02 8316 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx
2009-11-25 14:35 . 2009-11-24 21:02 792096 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat
2009-11-25 14:35 . 2009-11-24 21:02 2744 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox2.idx
2009-11-25 14:35 . 2009-11-24 21:02 180256 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox2.dat
2009-11-24 21:48 . 2008-01-29 17:29 33808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klbg.sys
2009-11-24 21:48 . 2009-11-24 21:03 95259 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klick.dat
2009-11-24 21:48 . 2009-11-24 21:03 108059 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klin.dat
2009-11-24 21:48 . 2009-11-24 21:48 44808 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav8exec\8.0.0.454\fssync.dll
2009-11-24 21:48 . 2009-11-24 21:48 33808 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav8exec\8.0.0.454\klbg.sys
2009-11-24 21:48 . 2009-11-24 21:48 208616 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav8exec\8.0.0.454\avp.exe
2009-11-24 21:48 . 2009-11-24 21:48 213520 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav8exec\8.0.0.454\XP\klif.sys
2009-11-24 21:02 . 2009-11-24 21:02 -------- d-----w- c:\program files\Kaspersky Lab
2009-11-24 04:03 . 2009-11-23 15:51 59568 ----a-w- c:\documents and settings\xxx\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-11-24 02:23 . 2009-11-24 02:23 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft ActiveSync
2009-11-24 02:21 . 2009-11-24 02:21 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft.NET
2009-11-24 02:20 . 2009-11-24 02:20 3218 ----a-w- c:\windows\system32\PerfStringBackup.TMP
2009-11-24 01:56 . 2009-11-24 01:56 115770 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\Config\Cache\Professional_32_1033.dat
2009-11-24 01:56 . 2009-11-23 15:38 86327 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat
2009-11-23 22:59 . 2009-11-23 22:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\xxx\Application Data\Winamp
2009-11-23 22:58 . 2009-11-23 22:58 -------- d-----w- c:\program files\Winamp
2009-11-23 22:57 . 2009-11-23 22:57 -------- d-----w- c:\documents and settings\xxx\Application Data\ACD Systems
2009-11-23 22:57 . 2009-11-23 22:57 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\ACD Systems
2009-11-23 22:57 . 2009-11-23 22:57 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ACD Systems
2009-11-23 22:57 . 2009-11-23 22:57 -------- d-----w- c:\program files\ACD Systems
2009-11-23 22:52 . 2009-11-23 22:51 -------- d-----w- c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-11-23 22:51 . 2009-11-23 22:51 -------- d-----w- c:\program files\Opera
2009-11-23 22:31 . 2009-11-23 22:31 9715200 ----a-w- c:\windows\RTLCPL.EXE
2009-11-23 22:31 . 2009-11-23 22:31 77824 ----a-w- c:\windows\SOUNDMAN.EXE
2009-11-23 22:31 . 2009-11-23 22:31 5029376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RtkHDAud.sys
2009-11-23 22:31 . 2009-11-23 22:31 1206816 ----a-w- c:\windows\RtlUpd.exe
2009-11-23 22:31 . 2009-11-23 22:31 17508864 ----a-w- c:\windows\RTHDCPL.EXE
2009-11-23 22:31 . 2009-11-23 22:31 2168320 ----a-w- c:\windows\MicCal.exe
2009-11-23 22:31 . 2009-11-23 22:31 2808832 ----a-w- c:\windows\ALCWZRD.EXE
2009-11-23 22:31 . 2009-11-23 22:31 57344 ----a-w- c:\windows\ALCMTR.EXE
2009-11-23 22:28 . 2009-11-23 22:28 663552 ----a-w- c:\windows\system32\NETw5c32.dll
2009-11-23 22:28 . 2009-11-23 22:28 4202496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NETw5x32.sys
2009-11-23 22:28 . 2009-11-23 22:28 2756608 ----a-w- c:\windows\system32\NETw5r32.dll
2009-11-23 22:28 . 2009-11-23 22:28 9728 ----a-w- c:\windows\system32\RtNicProp32.dll
2009-11-23 22:28 . 2009-11-23 22:28 124928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Rtlh86.sys
2009-11-23 22:28 . 2009-11-23 15:56 -------- d-----w- c:\program files\Driver Checker
2009-11-23 16:25 . 2009-11-23 16:25 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-11-23 16:25 . 2009-11-23 16:25 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield
2009-11-23 16:00 . 2009-11-23 16:00 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
2009-11-23 15:51 . 2009-11-23 15:51 552 ----a-w- c:\windows\system32\d3d8caps.dat
2009-11-23 15:51 . 2009-11-23 15:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\xxx\Application Data\OtakuSoftware
2009-11-23 15:49 . 2009-11-23 15:49 -------- d-----w- c:\program files\Windows7
2009-11-23 15:49 . 2009-11-23 15:49 -------- d-----w- c:\program files\RocketDock
2009-11-23 15:40 . 2009-11-23 15:40 -------- d-----w- c:\program files\microsoft frontpage
2009-11-23 15:35 . 2009-11-23 15:35 21640 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat
2009-11-23 15:35 . 2009-11-23 15:35 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2
.

------- Sigcheck -------

[-] 2008-04-28 . A55B8899D2EA2E800061BCFD456E34DC . 547328 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2008-04-28 . AF8ED52D2A32C7729C7F91C72B8CCB10 . 724992 . . [5.82] . . c:\windows\system32\comctl32.dll

[-] 2009-03-21 . DA11D9D6ECBDF0F93436A4B7C13F7BEC . 991744 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\022593ca08eb4cd8e9681a7116f902d9\SP3QFE\kernel32.dll
[-] 2009-03-21 . B6ACAED7588295129791E0E6A2B0FADE . 986112 . . [5.1.2600.3541] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\022593ca08eb4cd8e9681a7116f902d9\SP2GDR\kernel32.dll
[-] 2009-03-21 . B921FB870C9AC0D509B2CCABBBBE95F3 . 989696 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\022593ca08eb4cd8e9681a7116f902d9\SP3GDR\kernel32.dll
[-] 2009-03-21 . 80202858D245FF07DAA1739C57A3E19B . 989184 . . [5.1.2600.3541] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\022593ca08eb4cd8e9681a7116f902d9\SP2QFE\kernel32.dll
[-] 2008-03-20 . 9A8D604748D9FE73B66021E5782A4A3C . 989696 . . [5.1.2600.5508] . . c:\windows\system32\kernel32.dll

[-] 2009-08-29 . EDAD55105DDD067AE3906011F297267C . 3600384 . . [7.00.6000.21115] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\37f6297b42610206c3fdeaf1ae71345e\SP3QFE\mshtml.dll
[-] 2009-08-29 . E52A845DCE011D56B12B8F3F4606F956 . 3598336 . . [7.00.6000.16915] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\37f6297b42610206c3fdeaf1ae71345e\SP3GDR\mshtml.dll
[-] 2008-04-28 . CC429B729FA7B5C39F26A0954D8BA0BB . 3803136 . . [7.00.5730.13] . . c:\windows\system32\mshtml.dll

[-] 2008-03-20 . 1CA39C7E1423FF8821664E0E06FEA55E . 343040 . . [7.0.2600.5508] . . c:\windows\system32\msvcrt.dll

[-] 2009-08-04 . 8415D9C7C050E7022AED8ABF281BE4A6 . 2189184 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\8fa1ad7968e63408057364ad07aa482c\SP3GDR\ntoskrnl.exe
[-] 2009-08-04 . D6B537A639D623ED85B73AF3E3BE4B94 . 2180352 . . [5.1.2600.3610] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\8fa1ad7968e63408057364ad07aa482c\SP2GDR\ntoskrnl.exe
[-] 2009-08-04 . FDE779EA1A564EBFE16F4E0F82B61BAD . 2189312 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\8fa1ad7968e63408057364ad07aa482c\SP3QFE\ntoskrnl.exe
[-] 2009-08-04 . 8DF112C341425F29DB4566B8D2A96A7F . 2185984 . . [5.1.2600.3610] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\8fa1ad7968e63408057364ad07aa482c\SP2QFE\ntoskrnl.exe
[-] 2009-02-07 . EFE8EACE83EAAD5849A7A548FB75B584 . 2189184 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51401b498f4675531d9efb941ee01ef3\SP3QFE\ntoskrnl.exe
[-] 2009-02-06 . FACEBB0CA3154F77009CDFEE78A00BBB . 2180480 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51401b498f4675531d9efb941ee01ef3\SP2GDR\ntoskrnl.exe
[-] 2009-02-06 . 7A95B10A73737EBF24139AAA63F5212B . 2189056 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51401b498f4675531d9efb941ee01ef3\SP3GDR\ntoskrnl.exe
[-] 2009-02-06 . 6A936E9D7BADAF3CAAEED1E1966EC1B0 . 2186112 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51401b498f4675531d9efb941ee01ef3\SP2QFE\ntoskrnl.exe
[-] 2008-04-26 . 0F733106A818383806060ABC29FE0F3A . 2306560 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

[-] 2008-03-20 . F92D8964B5286DE225BD2B6BF89764BE . 578560 . . [5.1.2600.5508] . . c:\windows\system32\user32.dll

[-] 2009-08-29 . DB111200015F08DDDB8857E11C6A80E3 . 832512 . . [7.00.6000.16915] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\37f6297b42610206c3fdeaf1ae71345e\SP3GDR\wininet.dll
[-] 2009-08-29 . A5885AF9BFBD942B828E6020AD326517 . 840704 . . [7.00.6000.21115] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\37f6297b42610206c3fdeaf1ae71345e\SP3QFE\wininet.dll
[-] 2008-04-28 . 88348F8C92C28BA99FE49BD392100CE0 . 920064 . . [7.00.5730.13] . . c:\windows\system32\wininet.dll

[-] 2008-08-18 . 4A90F51B778FA0157F60D206E8B37D2A . 1616384 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\explorer.exe

[-] 2008-04-26 . BC298B78B311397B421D4D52B44B49EC . 1614848 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

[-] 2008-04-28 . B5E8782D4AF1B3756F38E11E7C157BBE . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ctfmon.exe

[-] 2009-08-04 . 363B2BBEE0AEDC9E5433616D0AD0236A . 2066176 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\8fa1ad7968e63408057364ad07aa482c\SP3QFE\ntkrnlpa.exe
[-] 2009-08-04 . 7437BA6F538E89381A2E3643AED296C7 . 2066048 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\8fa1ad7968e63408057364ad07aa482c\SP3GDR\ntkrnlpa.exe
[-] 2009-08-04 . B0BD27AA04C1B8E857C1DADEF4EF2159 . 2057728 . . [5.1.2600.3610] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\8fa1ad7968e63408057364ad07aa482c\SP2GDR\ntkrnlpa.exe
[-] 2009-08-04 . 97E912E94CCED4064F5DEEE5C25A9278 . 2062976 . . [5.1.2600.3610] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\8fa1ad7968e63408057364ad07aa482c\SP2QFE\ntkrnlpa.exe
[-] 2009-02-07 . 5BA7F2141BC6DB06100D0E5A732C617A . 2066048 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51401b498f4675531d9efb941ee01ef3\SP3GDR\ntkrnlpa.exe
[-] 2009-02-06 . 3006410E24772CC6953F0B5C01BEB35F . 2057728 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51401b498f4675531d9efb941ee01ef3\SP2GDR\ntkrnlpa.exe
[-] 2009-02-06 . 607352B9CB3D708C67F6039097801B5A . 2066176 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51401b498f4675531d9efb941ee01ef3\SP3QFE\ntkrnlpa.exe
[-] 2009-02-06 . 9D832AF3FD1917DB0E1E8B2F000A2E3A . 2062976 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51401b498f4675531d9efb941ee01ef3\SP2QFE\ntkrnlpa.exe
[-] 2008-04-26 . E184A0CF10CADD2B4F5AF0A31E8627D6 . 2185216 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883840]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-28 25088]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"igfxtray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2006-02-07 94208]
"igfxhkcmd"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-02-07 77824]
"igfxpers"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2006-02-07 118784]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]
"AVP"="c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe" [2009-11-24 208616]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.EXE [2009-11-23 17508864]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"nltide_2"="shell32" [X]
"nltide_3"="advpack.dll" - c:\windows\system32\advpack.dll [2008-04-26 123904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

R0 klbg;Kaspersky Lab Boot Guard Driver;c:\windows\system32\drivers\klbg.sys [1/29/2008 6:29 PM 33808]
R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;c:\windows\system32\drivers\klim5.sys [4/30/2008 6:06 PM 24592]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\xxx\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\e4pih3e1.default\
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-11-25 15:37
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1456)
c:\windows\system32\SETUPAPI.dll
c:\windows\system32\sfc_os.dll
c:\windows\system32\cscui.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(1512)
c:\windows\system32\setupapi.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(636)
c:\windows\system32\msctfime.ime
c:\windows\system32\COMRes.dll
c:\windows\System32\cscui.dll
c:\windows\system32\msi.dll
c:\windows\system32\SETUPAPI.dll
c:\windows\system32\ieframe.dll
c:\windows\system32\NETSHELL.dll
c:\windows\system32\credui.dll
c:\windows\system32\OneX.DLL
c:\windows\system32\MSVCP60.dll
c:\windows\system32\eappprxy.dll
c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll
c:\windows\system32\portabledevicetypes.dll
c:\windows\system32\portabledeviceapi.dll
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
c:\windows\system32\wscntfy.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2009-11-25 15:38 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-25 14:38

Pre-Run: 29,497,044,992 bytes free
Post-Run: 29,377,859,584 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - B2CEB6D0ECE89CF90F09BC8952EE170E

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Pronadji sledeci fajl:

c:\windows\system32\drivers\cdaudio.sys

i posalji na upload preko sledeceg linka:

http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

offline
 • Pridružio: 08 Jul 2007
 • Poruke: 2024

Uploadovala traženi fajl.

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Moras jos jednom upload Very Happy

C:\qoobox\quarantine

Zipuj taj folder i posalji preko istog linka

offline
 • Pridružio: 08 Jul 2007
 • Poruke: 2024

Zipovala...uploadovala.. Smile

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

- Preuzmi USBNoRisk na Desktop i pokreni ga duplim klikom na ikonicu programa.
- Sacekaj koji sekund dok program izvrsi inicijalno skeniranje.
- Ubacuj sve USB memorijske uredjaje redom u USB slot i svaki zadrzi u slotu po 10 sekundi.
- Ukoliko imas vise uredjaja za proveru, onda na parcetu papira zapisi kojim redom su ubacivani jer ce nam kasnije trebati taj podatak
- Kada zavrsis sa svim uredjajima, klikni desno dugme misa na sred prozora programa i odaberi opciju Save log. To ce automatski otvoriti log u Notepadu. Iskopiraj nam taj log iz Notepada na forum.

Objasnjenje: U USB memorijske uredjaje spadaju svi oni uredjaji koji po prikljucivanju na kompjuter dobijaju svoju oznaku particije. Tu spadaju USB flash drajvovi, eksterni hard-diskovi, memorijske kartice, MP3 i MP4 plejeri, neki mobilni telefoni, neki GPS (navigacioni) uredjaji itd.

offline
 • Pridružio: 08 Jul 2007
 • Poruke: 2024

USBNoRisk 2.5 (26 July 2009) by bobby

Started at 11/26/2009 9:36:00 PM

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
C: {f25626e0-d87d-11de-af58-806d6172696f}
D: {f25626e1-d87d-11de-af58-806d6172696f}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No Autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for f25626e0-d87d-11de-af58-806d6172696f
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on D:
No Autorun.inf files found on D:
No mountpoint found for D:
No mountpoint found for f25626e1-d87d-11de-af58-806d6172696f
No Desktop.ini files found on D:
----------------------------------------

autorun.inf found in Qoobox
----------------------------------------
Content of C:\QooBox\Quarantine\C\autorun.inf.vir
----------------------------------------
[AutoRun]
open=ngp8l.exe
shell\open\Command=ngp8l.exe
----------------------------------------
Content of C:\QooBox\Quarantine\D\autorun.inf.vir
----------------------------------------
[AutoRun]
open=ngp8l.exe
shell\open\Command=ngp8l.exe
----------------------------------------
========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:36:52 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda8e-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
autorun.inf found on F:
----------------------------------------
File F:\autorun.inf renamed successfully

Content of F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
[AutoRun]
open=9g86.exe
shell\open\Command=9g86.exe
----------------------------------------

Files referenced from F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
F:\9g86.exe -r-hs 114987
----------------------------------------

No mountpoint found for 6d0cda8e-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:36:56 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda8e-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
Blocked file found: F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
Content of F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
[AutoRun]
open=9g86.exe
shell\open\Command=9g86.exe
----------------------------------------

Files referenced from F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
F:\9g86.exe -r-hs 114987
----------------------------------------

----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda8e-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:37:00 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda8e-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
Blocked file found: F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
Content of F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
[AutoRun]
open=9g86.exe
shell\open\Command=9g86.exe
----------------------------------------

Files referenced from F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
F:\9g86.exe -r-hs 114987
----------------------------------------

----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda8e-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:38:50 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
G: {b87229fd-d882-11de-916b-0016d421df6b}
Added G:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on G:
----------------------------------------
autorun.inf found on G:
----------------------------------------
File lock detected:
USBNoRisk cannot find what locked the file
Error renaming file G:\autorun.inf

Content of G:\autorun.inf
----------------------------------------
----------------------------------------

Files referenced from G:\autorun.inf
----------------------------------------
None
----------------------------------------

No mountpoint found for b87229fd-d882-11de-916b-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on G:
----------------------------------------

No mimics found on drive G:
========================================

========================================
Removed G:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:41:31 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda8f-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
autorun.inf found on F:
----------------------------------------
File F:\autorun.inf renamed successfully

Content of F:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
[AutoRun]
open=i9bwjpqc.exe
shell\open\Command=i9bwjpqc.exe
----------------------------------------

No mountpoint found for F:
Sanitized mountpoint for 6d0cda8f-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

----------------------------------------
Desktop.ini found at F:\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\Shell\Otvori CCleaner...\command,@ = C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\Shell\Pokreni CCleaner\command,@ = C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe /AUTO
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\Shell\Otvori CCleaner...\command,@ = C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\Shell\Pokreni CCleaner\command,@ = C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe /AUTO
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:43:28 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda90-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda90-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:43:39 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda90-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda90-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:44:28 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda91-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda91-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:44:30 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda91-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda91-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:44:41 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda91-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda91-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:53:01 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda92-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda92-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:53:13 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
F: {6d0cda92-dacb-11de-9177-0016d421df6b}
Added F:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on F:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on F:
No mountpoint found for 6d0cda92-dacb-11de-9177-0016d421df6b
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on F:
----------------------------------------

No mimics found on drive F:
========================================

========================================
Removed F:
========================================


New device connected at 11/26/2009 9:53:24 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------

========================================
New drive connected, but USBNoRisk can't find it
========================================

========================================

========================================


New device connected at 11/26/2009 9:53:57 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------

========================================
New drive connected, but USBNoRisk can't find it
========================================

========================================

========================================


New device connected at 11/26/2009 9:54:57 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------

========================================
New drive connected, but USBNoRisk can't find it
========================================

========================================

========================================


New device connected at 11/26/2009 9:55:19 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------

========================================
New drive connected, but USBNoRisk can't find it
========================================

========================================

========================================

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Ajde jos jednom ponovi postupak sa USBNoRisk-om, ali ovoga puta ugasi antivirus. I postavi log Smile

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 733 korisnika na forumu :: 27 registrovanih, 8 sakrivenih i 698 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., AC-DC, alexmiki, arsa, branko7, cenejac111, Cobi026, croato, dejina811, dragon986, hyla, janezek67, JOntra, kovinacc, Krusarac, Lieutenant, mercedesamg, Mercury, mnn2, raso76, rodoljub, srecko81, Srki94, stegonosa, TITAN DUDIN JARAN, trajkoni018, Vlad000