Srđanova matematika

2

Srđanova matematika

offline
  • Pridružio: 06 Okt 2011
  • Poruke: 8

Napisano: 08 Jan 2012 11:13

Prepostavka-Negacija broja može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:


[S67]-negacija broja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacija broja jednacina-nejednacina

Dopuna: 09 Jan 2012 14:45

Prepostavka-Dva I više negacije broja mogu se skraceno napisati
Proces:[68]-funkcija negacija broja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkcija negacija broja

Dopuna: 11 Jan 2012 16:37

Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj) , ostali delovi se spajaju
Proces:
P1-¤2(2)2(1)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤3(2)1(1)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤4(3)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.2)¤2(2)2¤=2
P4-¤3(1)1(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1
P6-¤3(1)2(3)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.5)¤2(2)2¤=2
P7-¤3(1)2(1)1(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.6)¤2(2)2¤=1
P8-¤3(1)2(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.7)¤2(2)2¤=0
P9-¤3(1)2(1)3(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.8 )¤2(2)2¤=0
P10-¤3(1)2(1)4(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.9)¤2(2)2¤=0
[S69]-negacisko sabiranje
SM-ne poznaje negacisko sabiranje

Dopuna: 12 Jan 2012 18:41

Prepostavka-Negacisko sabiranje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti
nejednacina
Proces:
P1-¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1 , ¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0
¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<21, 016¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1
016¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0 , 016¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<21
81¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1 , 81¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0
81¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<21
...
[S70]-negacisko sabiranje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacisko sabiranje jednacina-nejednacina

Dopuna: 13 Jan 2012 18:00

Prepostavka-Dva I više negaciska sabiranja mogu se skraceno napisati
Proces:
P1-y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤=y1,y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤>y1
y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤<y1,y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤=y1
y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤>y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤<y1
y<¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤=y1 ,y<¤3(1)2(1)2¤n+(.417 )¤2(2)2¤>y1
y<¤3(1)2(1)2¤n+(.41 7)¤2(2)2¤<y1
...
[S71]-funkcija negacisko sabiranje jednačina-nejednačina
SM-ne poznaje funkcija negacisko sabiranje

Dopuna: 15 Jan 2012 18:09

Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj) , ostali delovi se spajaju, gde ima kontak brojeva se briše
Proces:
P1-2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤1(6)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤2(6)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.2)¤2(2)2¤=2
P4-3=¤3(1)2(1)2¤n-(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤3(6)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.4)¤2(2)2¤=1
P6-¤3(1)1(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.5)¤2(2)2¤=2
P7-¤3(1)2(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.6)¤2(2)2¤=1
P8-¤3(1)2(5)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.7)¤2(2)2¤=0
P9-¤3(1)2(1)1(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.8 )¤2(2)2¤=0
P10-¤3(1)2(1)4(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.9)¤2(2)2¤=0
[S72]-negacisko oduzimanje
SM-ne poznaje negacisko oduzimanje

Dopuna: 16 Jan 2012 18:02

Prepostavka-Negacisko oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti
nejednacina
Proces:
P1-2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<21,
31>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,31>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,
31>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<21
110<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,110<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,110<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<21
...
[S73]-negacisko oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacisko oduzimanje jednacina-nejednacina

Dopuna: 17 Jan 2012 16:23

Prepostavka-Dva I više negaciska oduzimanja mogu se skraceno napisati
Proces:
P1-y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤=y1 ,y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)12¤>y1 ,
y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤<y1
y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤=y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤>y1 ,
y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤<y1
y<¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤=y1 ,y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤>y1 ,
y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤<y1
...
[S74]-funkcija negacisko oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju negacisko oduzimanje

Dopuna: 18 Jan 2012 15:13

Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj) , ostali delovi se spajaju, gde ima kontak brojeva ostaje ostalo se briše
Proces:
P1-¤2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤2(2)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤1(4)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.2)¤2(2)2¤=2
P4-¤1(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤2(2)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.4)¤2(2)2¤=1
P6-1=¤3(1)2(1)2¤n-0(.5)¤2(2)2¤=2
P7-1=¤3(1)2(1)2¤n-0(.6)¤2(2)2¤=1
P8-2=¤3(1)2(1)2¤n-0(.7)¤2(2)2¤=0
P9-1=¤3(1)2(1)2¤n-0(.8 )¤2(2)2¤=0
P10-0=¤3(1)2(1)2¤n-0(.9)¤2(2)2¤=0
[S75]-negacisko suprotno oduzimanje
SM-ne poznaje negacisko suprotno oduzimanje
__________________________________________________ ____-
napiši u skraćenom obliku:
2+5=7 , 2+10=12 , 2+15=17, 2+20=22 , 2+25=27 , 2+30=32 , 2+35=37 , 2+38=40,
2+40=42, 2+41=43 , 2+44=46 , 2+45=47, 2+47=49 , 2+50=52 ,2+57=59 , 2+60=62 ,
2+64=66, 2+70=72, 2+71=73 , 2+78=80 , 2+80=82 , 2+85=87 , 2+90=92 ,2+92=94
osnovni srcko
5550={5,10,15,20,25,30,35,40,45,50}
38350={38,41,44,47,50}
501090={50,60,70,80,90}
50792={50,57,64,71,78,85,92}
Konačna funkcija
2+x|55383(_50_)1090792|=y
__________________________________________
2+(.0)5=5 -sabiranje
2+(.1)5=6-sabiranje
2+(.2)5=7-sabiranje
2+(.012)5=517-funkcija sabiranja jednačina
2+(.012)x|2212|=y-funkcija jednačina sa funkcijom sabiranja jednačina , koliko je y=?

Dopuna: 04 Feb 2012 16:06

ispravljao sam greške i dodavao nove stvari koje su nedostajale [S1]-[S30]
PDF - mediafire.com/?rje54szqt3imtz0

Dopuna: 22 Sep 2012 20:54

ako sastavljate dva trougla kao na slici , kao rezultat dobićete razlićite rezultate
Tekst za link
a + b = c
1.3 +3 = 3
2.3 +3 = 4
3.3 +3 = 5
4.3 +3 = 6 - ovo je moguće u sadašnju matematiku
5.3 +3 = 7
6.3 +3 = 8
7.3 +3 = 9
8.3 +3 = 10
9.3 +3 = 12Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • Na odmoru xD
  • Na odmoru xD
  • Pridružio: 15 Feb 2012
  • Poruke: 430

Jos jedan genijalni revizor xD Laughing

Video sam ovo na gomili foruma spamovanje trolovanje i itd
Osobi koja ovo pise pitanje: Da li znate sta je tacka u ovoj obicnoj matematici?offline
  • Pridružio: 06 Okt 2011
  • Poruke: 8

Aleksandr1996 ::Jos jedan genijalni revizor xD Laughing

Video sam ovo na gomili foruma spamovanje trolovanje i itd
Osobi koja ovo pise pitanje: Da li znate sta je tacka u ovoj obicnoj matematici?

tačka je ništa ( euklid ) , n-torka u n-dimenziskom prostoru - tako pišu u matematičkim knjigama - odnosno ono što ima veličinu sastoji se od ništa , ja sam precizno rekao da je tačka početak ( kraj )
prirodne duži , ŠTA JE TAČKA-nešto (koliko je to ?) ili ništa LOL LOL LOL

offline
  • Pridružio: 06 Okt 2011
  • Poruke: 8

našao sam kako se dobija proporcija uglova , i time rešio trisekciju uglova

Dat je ugao CAB
Šestar AD( tačka D je slobodan izbor na kraku AB ) , iz tačke A , dobija se kružni luk ED
Bisekcija kružnog luka ED , dobija se tačka H
Šestar AD , iz tačke D , dobija se tačka L
Šestar AD , iz tačke L , dobija se tačkka F
Šestar AF , iz tačke A , dobija se kružni luk FG
Šestar DH , iz tačke F , seče se kružni luk FG , dobija se tačka I
Šestar DH , iz tačke I , seće se kružni luk FG , dobija se tačka J
Šestar FJ , iz tačke J , seće se kružni luk FG , dobija se tačka K

[tex]\angle GAK=\angle KAJ=\angle JAF={\angle GAF\over 3}[/tex]
Sledeće - moj lik
- rešenje konstrukcije pravilnog n (n>2)mnogougla

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 495 korisnika na forumu :: 2 registrovanih, 0 sakrivenih i 493 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: aleksmajstor, Snorks