molim proveru

2

molim proveru

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2008
 • Poruke: 244

urađeno

https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 23 Maj 2020
 • Poruke: 139

Kakvo je stanje, je l se poboljsalo?

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2008
 • Poruke: 244

jeste bolje. do sad na svaki klik je nešto iskakalo , sad hoće po neki put da ode na neki sajt samostalno ali pustio sam malwarebytes i našao mi 3 neka trojanca i izbrisao. videćemo dalje

offline
 • Pridružio: 23 Maj 2020
 • Poruke: 139

Odradi svez FRST sken i dostavi mi izvestaje.

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2008
 • Poruke: 244

Napisano: 08 Mar 2021 18:08

Izveštaj skeniranja od Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Verzija: 28-02-2021
Pokrenuo korisnik (administrator) na 720-PC (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. RV420/RV520/RV720/E3530/S3530/E3420/E3520) (08-03-2021 17:53:11)
Pokrenuto sa C:\Users\korisnik\Desktop
Učitani Profili: korisnik
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Jezik: engleski (SAD) -> srpski (latinica, Srbija i Crna Gora (bivša))
Podrazumevani pregledač: Chrome
Režim pokretanja sistema: Normal

==================== Procesi (Na Beloj Listi) =================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, proces ce biti zatvoren. Datoteka nece biti premešten.)

(ACD Systems International -> ) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Pro\10.0\ACDSeeCommanderPro10.exe
(ACD Systems International Inc. -> ) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\ACDSeeCommanderHome24.exe
(ACD Systems International Inc. -> ACD Systems) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\acdIDInTouch2.exe
(Adobe Inc. -> Adobe Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <14>
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(Piriform Ltd -> Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

==================== Registar (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, registru stavka ce biti vraćena na podrazumevanu vrednost ili uklonjena. Datoteka neće biti premeštena.)

HKLM\...\Run: [ACHW24EN] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\acdIDInTouch2.exe [2088408 2020-10-20] (ACD Systems International Inc. -> ACD Systems) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [ACDSeeCommanderPro10] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Pro\10.0\ACDSeeCommanderPro10.exe [3412936 2016-10-04] (ACD Systems International -> ) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8358680 2015-06-01] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [ACDSeeCommanderHome24] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\ACDSeeCommanderHome24.exe [6658208 2020-10-20] (ACD Systems International Inc. -> ) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Policies\Explorer: [NoInstrumentation] 1
HKLM\...\Print\Monitors\Nitro PDF Port Monitor: C:\Windows\SYSTEM32\nitrolocalmon9.dll [29704 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF Software)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\88.0.4324.104\Installer\chrmstp.exe [2021-01-31] (Google LLC -> Google LLC)
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Restrikcije <==== Pažnja

==================== Planirani Zadaci (Na Beloj Listi) ============

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

Task: {040DB50B-AC9A-4D06-8298-422A707CF1D1} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {0EC9067F-AD5D-4B5D-A049-209F15084608} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {3014A3B5-0EAF-4F76-AD3E-894177454475} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [6158768 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {3F534421-FE0A-4591-BE95-E27C384ED1B0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfigAndContent
Task: {3F534421-FE0A-4591-BE95-E27C384ED1B0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {43B013E0-3E9A-42F4-965B-08B2AF35CA0A} - System32\Tasks\TrackerAutoUpdate => C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe [4487904 2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
Task: {4A3A57A9-3E06-4A44-81EA-C6A5AB042997} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfig
Task: {4A3A57A9-3E06-4A44-81EA-C6A5AB042997} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(2): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshContent
Task: {4A3A57A9-3E06-4A44-81EA-C6A5AB042997} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(3): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {4CC0FE9B-D306-45D0-9DD8-B60996B2130C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfig
Task: {4CC0FE9B-D306-45D0-9DD8-B60996B2130C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {53D571FC-4707-4509-8C9D-91F5ED2E4F58} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {53F76E91-273F-4859-B7B6-0DA2C1D2A7E6} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-11-15] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {67405E29-D725-4B58-8B5C-E8B3C8060CE8} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [6158768 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {6FDBCD66-EDBC-4CB1-B13B-C6C9CA3FB86D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXUXWorker.exe -> /ScheduleUpgradeReminderTime
Task: {6FDBCD66-EDBC-4CB1-B13B-C6C9CA3FB86D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {70DAD081-C57D-4E83-A22B-E16572BE32E4} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6405912 2015-06-01] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
Task: {75B5A7BE-C187-40E0-A169-6E4959DCD090} - System32\Tasks\{E5139005-6F0E-485F-921E-74916B0B5751} => C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\NitroPDF.exe [5485064 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
Task: {773DE983-0F5C-4943-B856-C9EB233B3AB6} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {79FC1C1C-5440-4B5E-B6F8-F28AAE044915} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [158568 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {823AAA7B-318C-460C-922F-8BA51DE7A8F2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [24612256 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {86063FFB-370B-4B00-B28E-9E27AF992DA6} - System32\Tasks\Games\UpdateCheck_S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => {CA22F5B1-E06F-4A2B-94FC-21E87FE53781} C:\Windows\System32\gameux.dll [2746368 2014-11-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {8DA7CF1C-3C00-4711-8666-88D92265DF26} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1557200 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
Task: {953D1E24-A5CD-4974-8971-20FD8240C4CC} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [24612256 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {98EF2D8B-6030-4AA5-B30A-52F78BC5EF70} - System32\Tasks\{F980A2AA-0879-4540-8FE8-B57507D60191} => C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\NitroPDF.exe [5485064 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
Task: {9B49AE81-C2C2-4776-B049-0019C691DCC0} - System32\Tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\recordingmanager.exe
Task: {C4D2A224-9EE3-4D0C-8186-C8EC24F95A37} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_148_Plugin.exe [1455752 2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {E4300030-83D1-498F-A8BF-102BA3EDDDD9} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [158568 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {FA32E743-0704-49E4-8E85-0E62043FB66F} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, planirani zadaci (.job) datoteke će biti premeštene. Datoteka koju zadatak izvršava neće biti uklonjena.)

Task: C:\Windows\Tasks\TrackerAutoUpdate.job => C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe-CheckUpdate(Tracker Software Products (Canada) Ltd.Kee

==================== Internet (Na Beloj Listi) ====================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, ako je to registru stavka, biće uklonjena ili vraćena na podrazumevanu vrednost.)

Winsock: Catalog5 08 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll [121704 2011-08-30] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Winsock: Catalog5-x64 08 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [132968 2011-08-30] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Hosts: Postoji više od jednog unosa u Hosts. Pogledati Hosts sekciju iz Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{41C84ED3-C0DD-4CB2-8A18-D0BDF0E29827}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{6678FE1E-5241-4B1B-93E9-044DB267A373}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129
Tcpip\..\Interfaces\{B52A5556-1FFA-4B76-84FB-6EBE83B28CEE}: [DhcpNameServer] 89.216.1.40 89.216.1.50
Tcpip\..\Interfaces\{FBA819D8-C074-4A1F-A148-259DBF56E06A}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

FireFox:
========
FF DefaultProfile: 8j2bf1ih.default
FF ProfilePath: C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default [2021-02-26]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default -> hxxps://www.google.rs/
FF Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2018-03-16]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_148.dll [2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> )
FF Plugin: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.102.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-08-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\new_plugin\npjp2.dll [Nema Datoteke]
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.102.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-08-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-12-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_148.dll [2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> )
FF Plugin-x32: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2019-12-04] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-12-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nitropdf.com/NitroPDF -> C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\npnitromozilla.dll [2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [Nema Datoteke]
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2021-02-25] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-03-08]
CHR Extension: (Презентације) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2019-10-26]
CHR Extension: (Документи) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2019-10-26]
CHR Extension: (Google диск) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-10-20]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2019-10-26]
CHR Extension: (Video Downloader professional) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\elicpjhcidhpjomhibiffojpinpmmpil [2020-07-24]
CHR Extension: (Табеле) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2019-10-26]
CHR Extension: (Google документи офлајн) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-03-06]
CHR Extension: (Плаћања у Chrome веб-продавници) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-02-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-10-24]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-02-03]
CHR HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj]

==================== Servisi (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

S3 Adguard Service; C:\Program Files (x86)\Adguard\AdguardSvc.exe [149496 2016-08-26] (Performix LLC -> Performix LLC)
R2 AdobeARMservice; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [169672 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-11-15] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [11137448 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 DigitalWave.Update.Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe [437224 2016-10-27] (Digital Wave Ltd -> Digital Wave Ltd.)
S3 Disc Soft Bus Service; C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Ultra\DiscSoftBusService.exe [887056 2014-07-10] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
S3 NitroDriverReadSpool9; C:\Program Files\Common Files\Nitro\Pro\9.0\NitroPDFDriverService9x64.exe [230920 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF Software)
S3 nlsX86cc; C:\Windows\SysWOW64\NLSSRV32.EXE [69640 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nalpeiron Ltd.)
S3 RalinkRegistryWriter; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaRegistry.exe [375872 2011-03-31] (Ralink Technology Corporation -> Ralink Technology, Corp.)
S3 RalinkRegistryWriter64; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaRegistry64.exe [454208 2011-03-31] (Ralink Technology Corporation -> Ralink Technology, Corp.)
S3 RaMediaServer; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaMediaServer.exe [621632 2011-03-04] (Ralink Technology Corporation -> )
S3 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [745664 2016-01-11] (@ByELDI -> @ByELDI) [Datoteka nije potpisana]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-11-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
S4 MBAMScheduler; "\mbamscheduler.exe" [X]
S2 MBAMService-BackupByMalwarebytesPortable; "C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe" [X]
S2 RegSrvc; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [X]
S3 ZAMSvc; "C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" /service [X]

===================== Drajveri (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

R1 adgnetworktdidrv; C:\Windows\System32\drivers\adgnetworktdidrv.sys [62536 2016-07-21] (Performix LLC -> )
R3 dtscsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtscsibus.sys [29696 2016-04-26] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
S3 GemCCID; C:\Windows\System32\DRIVERS\GemCCID.sys [137712 2016-10-17] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Gemalto)
S3 gfiutil; C:\Windows\System32\drivers\gfiutil.sys [31264 2013-09-04] (GFI Software (Florida) Inc. -> ThreatTrack Security)
R1 HWiNFO32; C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2018-02-25] (Martin Malik - REALiX -> REALiX(tm))
S3 ManyCam; C:\Windows\System32\DRIVERS\mcvidrv.sys [49304 2014-12-29] (ManyCam LLC -> Visicom Media Inc.)
S3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [27008 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
U5 MBAMService; C:\Users\korisnik\AppData\Local\Temp\Rar$EXa4820.37550\Programs\Malwarebytes Anti-Malware_x64\App\Malwarebytes\mbamservice.exe [1136608 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes) <==== Pažnja
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [65408 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes Corporation)
R3 mcaudrv_simple; C:\Windows\System32\drivers\mcaudrv_x64.sys [35992 2014-12-29] (ManyCam LLC -> Visicom Media Inc.)
S2 Sentinel64; C:\Windows\System32\Drivers\Sentinel64.sys [142120 2007-04-27] (SafeNet, Inc. -> SafeNet, Inc.)
S3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [3567488 2016-05-22] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> )
S3 usbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64bus.sys [17920 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
S3 UsbDiag; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64diag.sys [27136 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
S3 USBModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64modem.sys [33792 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
R3 usbsmi; C:\Windows\System32\DRIVERS\SMIksdrv.sys [206336 2011-03-02] (Silicon Motion, Inc. -> SMI)
S3 wdm_usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb2ser.sys [159936 2016-08-16] (NGO -> MBB)
S3 btwaudio; system32\drivers\btwaudio.sys [X]
S3 btwavdt; system32\DRIVERS\btwavdt.sys [X]
S3 btwl2cap; system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [X]
S3 btwrchid; system32\DRIVERS\btwrchid.sys [X]
S3 pccsmcfd; system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S1 ZAM; \??\C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [X]
S1 ZAM_Guard; \??\C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [X]
S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
S3 ZTEusbnet; system32\DRIVERS\ZTEusbnet.sys [X]
S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]

==================== NetSvcs (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)


==================== Mesec dana (kreirane) (Na Beloj Listi) =========

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, Datoteka/Fascikla će biti premeštena.)

Greška tokom čitanja datoteke: "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alatke za Microsoft Office "
2021-03-06 18:54 - 2021-03-06 18:55 - 000192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2021-03-06 18:53 - 2021-03-06 18:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:09 - 000065408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:08 - 000140672 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:08 - 000027008 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2021-03-06 17:58 - 2021-03-06 17:59 - 061381823 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (17).mp4
2021-03-06 17:57 - 2021-03-06 17:57 - 098232373 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (16).mp4
2021-03-06 17:56 - 2021-03-06 17:56 - 023284599 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (15).mp4
2021-03-06 17:55 - 2021-03-06 17:56 - 038904981 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (14).mp4
2021-03-06 17:54 - 2021-03-06 17:55 - 129991094 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (13).mp4
2021-03-06 17:48 - 2021-03-06 17:48 - 041438192 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (12).mp4
2021-03-06 17:46 - 2021-03-06 17:47 - 042508049 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (11).mp4
2021-03-06 17:43 - 2021-03-06 17:44 - 114644134 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex Painal after nice anal sex with dog.mp4
2021-03-06 17:43 - 2021-03-06 17:43 - 039123237 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (10).mp4
2021-03-06 17:41 - 2021-03-06 17:41 - 024615224 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (9).mp4
2021-03-06 17:24 - 2021-03-06 17:25 - 099420350 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (7).mp4
2021-03-06 17:23 - 2021-03-06 17:23 - 041390543 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (5).mp4
2021-03-06 17:23 - 2021-03-06 17:23 - 035302358 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (6).mp4
2021-03-06 17:19 - 2021-03-06 17:20 - 048667139 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (4).mp4
2021-03-06 17:14 - 2021-03-06 17:14 - 038904981 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (3).mp4
2021-03-06 17:06 - 2021-03-06 17:08 - 096750050 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (2).mp4
2021-03-06 17:04 - 2021-03-06 17:05 - 041994933 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex (1).mp4
2021-03-06 17:04 - 2021-03-06 17:04 - 077717419 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Dog Sex .mp4
2021-03-06 11:55 - 2021-03-06 11:57 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2021-03-06 11:54 - 2021-03-06 11:54 - 008463216 _____ (Malwarebytes) C:\Users\korisnik\Desktop\adwcleaner_8.1.exe
2021-02-26 19:19 - 2021-02-26 19:19 - 008840129 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\video-1614097719.mp4
2021-02-26 19:11 - 2021-02-26 19:11 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2021-02-26 19:09 - 2021-02-26 19:10 - 000004924 _____ C:\Users\korisnik\Desktop\Fixlog.txt
2021-02-19 17:07 - 2021-03-06 12:00 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\LocalLow\uTorrent
2021-02-19 16:59 - 2021-03-08 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\Desktop\FRST-OlderVersion
2021-02-15 18:29 - 2021-03-06 20:09 - 000000000 ___HD C:\Users\korisnik\Desktop\[Originals]
2021-02-15 16:31 - 2021-03-08 17:54 - 000022366 _____ C:\Users\korisnik\Desktop\FRST.txt
2021-02-15 16:31 - 2021-03-08 17:53 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-02-15 16:29 - 2021-03-08 17:53 - 002301440 _____ (Farbar) C:\Users\korisnik\Desktop\FRST64.exe
2021-02-15 15:16 - 2021-02-27 18:53 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\LocalLow\IGDump
2021-02-15 15:08 - 2021-02-15 15:08 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\mbam
2021-02-15 15:05 - 2021-02-15 15:05 - 000153312 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys

==================== Mesec dana (modifikovane) ==================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, Datoteka/Fascikla će biti premeštena.)

2021-03-08 16:52 - 2009-07-14 05:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-03-08 16:52 - 2009-07-14 05:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-03-08 16:42 - 2009-07-14 06:13 - 000006170 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2021-03-08 16:42 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2021-03-08 16:37 - 2009-07-14 06:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2021-03-08 16:36 - 2016-04-28 10:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2021-03-06 19:29 - 2016-11-23 16:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
2021-03-06 18:48 - 2016-05-10 21:55 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\uTorrent
2021-03-06 12:01 - 2019-06-18 14:48 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\BitTorrentHelper
2021-03-06 11:57 - 2016-04-29 21:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
2021-03-06 11:50 - 2016-05-04 10:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2021-02-26 19:26 - 2016-06-01 16:28 - 000002067 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2021-02-26 19:09 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2021-02-26 19:09 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
2021-02-26 19:04 - 2018-03-15 13:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GlarySoft
2021-02-26 19:04 - 2018-03-12 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\GlarySoft
2021-02-19 17:29 - 2016-04-26 20:34 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\BSplayer PRO
2021-02-15 16:24 - 2021-02-03 19:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TranslateService
2021-02-15 16:00 - 2021-02-03 19:34 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\Secure File Deleter 6
2021-02-15 16:00 - 2016-05-21 16:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ManyCam
2021-02-15 16:00 - 2016-02-08 15:22 - 000000000 ___RD C:\Users\korisnik\Desktop\Nova fascikla
2021-02-15 15:59 - 2016-06-03 15:11 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Nitro PDF
2021-02-15 15:49 - 2018-12-22 10:20 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\CrashDumps
2021-02-15 15:05 - 2016-05-03 11:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes-BackupByMalwarebytesPortable
2021-02-14 16:04 - 2016-12-22 19:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Igra_ProfiPreferans_com
2021-02-14 16:03 - 2016-04-26 20:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2021-02-14 16:01 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2021-02-14 15:51 - 2016-04-26 20:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2021-02-14 15:50 - 2016-05-05 10:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2021-02-12 16:53 - 2016-06-01 16:29 - 000004476 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task

==================== Datoteke u korenu nekih direktorijuma ========

2016-10-14 09:00 - 2016-10-14 09:00 - 000000256 _____ () C:\ProgramData\fontcacheev1.dat
2016-10-31 22:48 - 2016-10-31 22:48 - 000000000 ____H () C:\Users\korisnik\AppData\Local\BITC4E7.tmp
2017-03-24 11:55 - 2017-03-24 11:55 - 000000000 _____ () C:\Users\korisnik\AppData\Local\{7F7CD0A6-B533-4443-9BB0-121CE3C83202}
2016-10-31 22:48 - 2016-10-31 22:48 - 000000000 _____ () C:\Users\korisnik\AppData\Local\{E0C944B0-EDBC-4913-A741-41E409FE0557}

==================== SigCheck ============================

(Ne postoji automatizovan popravak za datoteke koji nisu prošle verifikaciju.)


LastRegBack: 2021-03-06 13:11
==================== Kraj od FRST.txt ========================
https://www.mycity.rs/must-login.png

Dopuna: 08 Mar 2021 18:23

Izveštaj skeniranja od Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Verzija: 28-02-2021
Pokrenuo korisnik (administrator) na 720-PC (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. RV420/RV520/RV720/E3530/S3530/E3420/E3520) (08-03-2021 18:17:58)
Pokrenuto sa C:\Users\korisnik\Desktop
Učitani Profili: korisnik
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Jezik: engleski (SAD) -> srpski (latinica, Srbija i Crna Gora (bivša))
Podrazumevani pregledač: Chrome
Režim pokretanja sistema: Normal

==================== Procesi (Na Beloj Listi) =================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, proces ce biti zatvoren. Datoteka nece biti premešten.)

(ACD Systems International -> ) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Pro\10.0\ACDSeeCommanderPro10.exe
(ACD Systems International Inc. -> ) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\ACDSeeCommanderHome24.exe
(ACD Systems International Inc. -> ACD Systems) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\acdIDInTouch2.exe
(Adobe Inc. -> Adobe Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(Piriform Ltd -> Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

==================== Registar (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, registru stavka ce biti vraćena na podrazumevanu vrednost ili uklonjena. Datoteka neće biti premeštena.)

HKLM\...\Run: [ACHW24EN] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\acdIDInTouch2.exe [2088408 2020-10-20] (ACD Systems International Inc. -> ACD Systems) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [ACDSeeCommanderPro10] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Pro\10.0\ACDSeeCommanderPro10.exe [3412936 2016-10-04] (ACD Systems International -> ) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8358680 2015-06-01] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [ACDSeeCommanderHome24] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\ACDSeeCommanderHome24.exe [6658208 2020-10-20] (ACD Systems International Inc. -> ) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Policies\Explorer: [NoInstrumentation] 1
HKLM\...\Print\Monitors\Nitro PDF Port Monitor: C:\Windows\SYSTEM32\nitrolocalmon9.dll [29704 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF Software)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\88.0.4324.104\Installer\chrmstp.exe [2021-01-31] (Google LLC -> Google LLC)
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Restrikcije <==== Pažnja

==================== Planirani Zadaci (Na Beloj Listi) ============

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

Task: {040DB50B-AC9A-4D06-8298-422A707CF1D1} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {0EC9067F-AD5D-4B5D-A049-209F15084608} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {3014A3B5-0EAF-4F76-AD3E-894177454475} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [6158768 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {3F534421-FE0A-4591-BE95-E27C384ED1B0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfigAndContent
Task: {3F534421-FE0A-4591-BE95-E27C384ED1B0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {43B013E0-3E9A-42F4-965B-08B2AF35CA0A} - System32\Tasks\TrackerAutoUpdate => C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe [4487904 2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
Task: {4A3A57A9-3E06-4A44-81EA-C6A5AB042997} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfig
Task: {4A3A57A9-3E06-4A44-81EA-C6A5AB042997} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(2): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshContent
Task: {4A3A57A9-3E06-4A44-81EA-C6A5AB042997} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(3): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {4CC0FE9B-D306-45D0-9DD8-B60996B2130C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfig
Task: {4CC0FE9B-D306-45D0-9DD8-B60996B2130C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {53D571FC-4707-4509-8C9D-91F5ED2E4F58} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {53F76E91-273F-4859-B7B6-0DA2C1D2A7E6} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-11-15] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {67405E29-D725-4B58-8B5C-E8B3C8060CE8} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [6158768 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {6FDBCD66-EDBC-4CB1-B13B-C6C9CA3FB86D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXUXWorker.exe -> /ScheduleUpgradeReminderTime
Task: {6FDBCD66-EDBC-4CB1-B13B-C6C9CA3FB86D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {70DAD081-C57D-4E83-A22B-E16572BE32E4} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6405912 2015-06-01] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
Task: {75B5A7BE-C187-40E0-A169-6E4959DCD090} - System32\Tasks\{E5139005-6F0E-485F-921E-74916B0B5751} => C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\NitroPDF.exe [5485064 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
Task: {773DE983-0F5C-4943-B856-C9EB233B3AB6} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {79FC1C1C-5440-4B5E-B6F8-F28AAE044915} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [158568 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {823AAA7B-318C-460C-922F-8BA51DE7A8F2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [24612256 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {86063FFB-370B-4B00-B28E-9E27AF992DA6} - System32\Tasks\Games\UpdateCheck_S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => {CA22F5B1-E06F-4A2B-94FC-21E87FE53781} C:\Windows\System32\gameux.dll [2746368 2014-11-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {8DA7CF1C-3C00-4711-8666-88D92265DF26} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1557200 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
Task: {953D1E24-A5CD-4974-8971-20FD8240C4CC} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [24612256 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {98EF2D8B-6030-4AA5-B30A-52F78BC5EF70} - System32\Tasks\{F980A2AA-0879-4540-8FE8-B57507D60191} => C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\NitroPDF.exe [5485064 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
Task: {9B49AE81-C2C2-4776-B049-0019C691DCC0} - System32\Tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\recordingmanager.exe
Task: {C4D2A224-9EE3-4D0C-8186-C8EC24F95A37} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_148_Plugin.exe [1455752 2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {E4300030-83D1-498F-A8BF-102BA3EDDDD9} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [158568 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {FA32E743-0704-49E4-8E85-0E62043FB66F} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, planirani zadaci (.job) datoteke će biti premeštene. Datoteka koju zadatak izvršava neće biti uklonjena.)

Task: C:\Windows\Tasks\TrackerAutoUpdate.job => C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe-CheckUpdate(Tracker Software Products (Canada) Ltd.Kee

==================== Internet (Na Beloj Listi) ====================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, ako je to registru stavka, biće uklonjena ili vraćena na podrazumevanu vrednost.)

Winsock: Catalog5 08 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll [121704 2011-08-30] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Winsock: Catalog5-x64 08 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [132968 2011-08-30] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Hosts: Postoji više od jednog unosa u Hosts. Pogledati Hosts sekciju iz Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{41C84ED3-C0DD-4CB2-8A18-D0BDF0E29827}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{6678FE1E-5241-4B1B-93E9-044DB267A373}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129
Tcpip\..\Interfaces\{B52A5556-1FFA-4B76-84FB-6EBE83B28CEE}: [DhcpNameServer] 89.216.1.40 89.216.1.50
Tcpip\..\Interfaces\{FBA819D8-C074-4A1F-A148-259DBF56E06A}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

FireFox:
========
FF DefaultProfile: 8j2bf1ih.default
FF ProfilePath: C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default [2021-03-08]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default -> hxxps://www.google.rs/
FF Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2018-03-16]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_148.dll [2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> )
FF Plugin: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.102.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-08-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\new_plugin\npjp2.dll [Nema Datoteke]
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.102.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-08-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-12-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_148.dll [2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> )
FF Plugin-x32: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2019-12-04] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-12-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nitropdf.com/NitroPDF -> C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\npnitromozilla.dll [2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [Nema Datoteke]
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2021-02-25] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-03-08]
CHR Extension: (Презентације) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2019-10-26]
CHR Extension: (Документи) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2019-10-26]
CHR Extension: (Google диск) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-10-20]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2019-10-26]
CHR Extension: (Video Downloader professional) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\elicpjhcidhpjomhibiffojpinpmmpil [2020-07-24]
CHR Extension: (Табеле) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2019-10-26]
CHR Extension: (Google документи офлајн) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-03-06]
CHR Extension: (Плаћања у Chrome веб-продавници) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-02-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-10-24]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-02-03]
CHR HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj]

==================== Servisi (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

S3 Adguard Service; C:\Program Files (x86)\Adguard\AdguardSvc.exe [149496 2016-08-26] (Performix LLC -> Performix LLC)
R2 AdobeARMservice; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [169672 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-11-15] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [11137448 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 DigitalWave.Update.Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe [437224 2016-10-27] (Digital Wave Ltd -> Digital Wave Ltd.)
S3 Disc Soft Bus Service; C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Ultra\DiscSoftBusService.exe [887056 2014-07-10] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
S3 NitroDriverReadSpool9; C:\Program Files\Common Files\Nitro\Pro\9.0\NitroPDFDriverService9x64.exe [230920 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF Software)
S3 nlsX86cc; C:\Windows\SysWOW64\NLSSRV32.EXE [69640 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nalpeiron Ltd.)
S3 RalinkRegistryWriter; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaRegistry.exe [375872 2011-03-31] (Ralink Technology Corporation -> Ralink Technology, Corp.)
S3 RalinkRegistryWriter64; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaRegistry64.exe [454208 2011-03-31] (Ralink Technology Corporation -> Ralink Technology, Corp.)
S3 RaMediaServer; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaMediaServer.exe [621632 2011-03-04] (Ralink Technology Corporation -> )
S3 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [745664 2016-01-11] (@ByELDI -> @ByELDI) [Datoteka nije potpisana]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-11-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
S4 MBAMScheduler; "\mbamscheduler.exe" [X]
S2 MBAMService-BackupByMalwarebytesPortable; "C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe" [X]
S2 RegSrvc; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [X]
S3 ZAMSvc; "C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" /service [X]

===================== Drajveri (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

R1 adgnetworktdidrv; C:\Windows\System32\drivers\adgnetworktdidrv.sys [62536 2016-07-21] (Performix LLC -> )
R3 dtscsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtscsibus.sys [29696 2016-04-26] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
S3 GemCCID; C:\Windows\System32\DRIVERS\GemCCID.sys [137712 2016-10-17] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Gemalto)
S3 gfiutil; C:\Windows\System32\drivers\gfiutil.sys [31264 2013-09-04] (GFI Software (Florida) Inc. -> ThreatTrack Security)
R1 HWiNFO32; C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2018-02-25] (Martin Malik - REALiX -> REALiX(tm))
S3 ManyCam; C:\Windows\System32\DRIVERS\mcvidrv.sys [49304 2014-12-29] (ManyCam LLC -> Visicom Media Inc.)
S3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [27008 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [65408 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes Corporation)
R3 mcaudrv_simple; C:\Windows\System32\drivers\mcaudrv_x64.sys [35992 2014-12-29] (ManyCam LLC -> Visicom Media Inc.)
S2 Sentinel64; C:\Windows\System32\Drivers\Sentinel64.sys [142120 2007-04-27] (SafeNet, Inc. -> SafeNet, Inc.)
S3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [3567488 2016-05-22] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> )
S3 usbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64bus.sys [17920 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
S3 UsbDiag; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64diag.sys [27136 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
S3 USBModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64modem.sys [33792 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
R3 usbsmi; C:\Windows\System32\DRIVERS\SMIksdrv.sys [206336 2011-03-02] (Silicon Motion, Inc. -> SMI)
S3 wdm_usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb2ser.sys [159936 2016-08-16] (NGO -> MBB)
S3 btwaudio; system32\drivers\btwaudio.sys [X]
S3 btwavdt; system32\DRIVERS\btwavdt.sys [X]
S3 btwl2cap; system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [X]
S3 btwrchid; system32\DRIVERS\btwrchid.sys [X]
S3 pccsmcfd; system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S1 ZAM; \??\C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [X]
S1 ZAM_Guard; \??\C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [X]
S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
S3 ZTEusbnet; system32\DRIVERS\ZTEusbnet.sys [X]
S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]

==================== NetSvcs (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)


==================== Mesec dana (kreirane) (Na Beloj Listi) =========

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, Datoteka/Fascikla će biti premeštena.)

Greška tokom čitanja datoteke: "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alatke za Microsoft Office "
2021-03-06 18:54 - 2021-03-06 18:55 - 000192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2021-03-06 18:53 - 2021-03-06 18:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:09 - 000065408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:08 - 000140672 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:08 - 000027008 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2021-03-06 11:55 - 2021-03-06 11:57 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2021-03-06 11:54 - 2021-03-06 11:54 - 008463216 _____ (Malwarebytes) C:\Users\korisnik\Desktop\adwcleaner_8.1.exe
2021-02-26 19:19 - 2021-02-26 19:19 - 008840129 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\video-1614097719.mp4
2021-02-26 19:11 - 2021-02-26 19:11 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2021-02-26 19:09 - 2021-02-26 19:10 - 000004924 _____ C:\Users\korisnik\Desktop\Fixlog.txt
2021-02-19 17:07 - 2021-03-06 12:00 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\LocalLow\uTorrent
2021-02-19 16:59 - 2021-03-08 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\Desktop\FRST-OlderVersion
2021-02-15 18:29 - 2021-03-06 20:09 - 000000000 ___HD C:\Users\korisnik\Desktop\[Originals]
2021-02-15 16:31 - 2021-03-08 18:18 - 000022051 _____ C:\Users\korisnik\Desktop\FRST.txt
2021-02-15 16:31 - 2021-03-08 18:18 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-02-15 16:29 - 2021-03-08 17:53 - 002301440 _____ (Farbar) C:\Users\korisnik\Desktop\FRST64.exe
2021-02-15 15:16 - 2021-02-27 18:53 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\LocalLow\IGDump
2021-02-15 15:08 - 2021-02-15 15:08 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\mbam
2021-02-15 15:05 - 2021-02-15 15:05 - 000153312 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys

==================== Mesec dana (modifikovane) ==================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, Datoteka/Fascikla će biti premeštena.)

2021-03-08 18:17 - 2016-05-10 21:55 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\uTorrent
2021-03-08 18:17 - 2016-05-09 15:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2021-03-08 18:17 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2021-03-08 16:52 - 2009-07-14 05:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-03-08 16:52 - 2009-07-14 05:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-03-08 16:42 - 2009-07-14 06:13 - 000006170 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2021-03-08 16:37 - 2009-07-14 06:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2021-03-08 16:36 - 2016-04-28 10:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2021-03-06 19:29 - 2016-11-23 16:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
2021-03-06 12:01 - 2019-06-18 14:48 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\BitTorrentHelper
2021-03-06 11:57 - 2016-04-29 21:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
2021-03-06 11:50 - 2016-05-04 10:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2021-02-26 19:26 - 2016-06-01 16:28 - 000002067 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2021-02-26 19:09 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2021-02-26 19:09 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
2021-02-26 19:04 - 2018-03-15 13:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GlarySoft
2021-02-26 19:04 - 2018-03-12 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\GlarySoft
2021-02-19 17:29 - 2016-04-26 20:34 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\BSplayer PRO
2021-02-15 16:24 - 2021-02-03 19:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TranslateService
2021-02-15 16:00 - 2021-02-03 19:34 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\Secure File Deleter 6
2021-02-15 16:00 - 2016-05-21 16:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ManyCam
2021-02-15 16:00 - 2016-02-08 15:22 - 000000000 ___RD C:\Users\korisnik\Desktop\Nova fascikla
2021-02-15 15:59 - 2016-06-03 15:11 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Nitro PDF
2021-02-15 15:49 - 2018-12-22 10:20 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\CrashDumps
2021-02-15 15:05 - 2016-05-03 11:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes-BackupByMalwarebytesPortable
2021-02-14 16:04 - 2016-12-22 19:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Igra_ProfiPreferans_com
2021-02-14 16:03 - 2016-04-26 20:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2021-02-14 16:01 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2021-02-14 15:51 - 2016-04-26 20:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2021-02-14 15:50 - 2016-05-05 10:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2021-02-12 16:53 - 2016-06-01 16:29 - 000004476 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task

==================== Datoteke u korenu nekih direktorijuma ========

2016-10-14 09:00 - 2016-10-14 09:00 - 000000256 _____ () C:\ProgramData\fontcacheev1.dat
2016-10-31 22:48 - 2016-10-31 22:48 - 000000000 ____H () C:\Users\korisnik\AppData\Local\BITC4E7.tmp
2017-03-24 11:55 - 2017-03-24 11:55 - 000000000 _____ () C:\Users\korisnik\AppData\Local\{7F7CD0A6-B533-4443-9BB0-121CE3C83202}
2016-10-31 22:48 - 2016-10-31 22:48 - 000000000 _____ () C:\Users\korisnik\AppData\Local\{E0C944B0-EDBC-4913-A741-41E409FE0557}

==================== SigCheck ============================

(Ne postoji automatizovan popravak za datoteke koji nisu prošle verifikaciju.)


LastRegBack: 2021-03-06 13:11
==================== Kraj od FRST.txt ========================
https://www.mycity.rs/must-login.png

Dopuna: 09 Mar 2021 19:50

Izveštaj skeniranja od Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Verzija: 28-02-2021
Pokrenuo korisnik (administrator) na 720-PC (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. RV420/RV520/RV720/E3530/S3530/E3420/E3520) (09-03-2021 19:41:33)
Pokrenuto sa C:\Users\korisnik\Desktop
Učitani Profili: korisnik
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Jezik: engleski (SAD) -> srpski (latinica, Srbija i Crna Gora (bivša))
Podrazumevani pregledač: Chrome
Režim pokretanja sistema: Normal

==================== Procesi (Na Beloj Listi) =================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, proces ce biti zatvoren. Datoteka nece biti premešten.)

(ACD Systems International -> ) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Pro\10.0\ACDSeeCommanderPro10.exe
(ACD Systems International Inc. -> ) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\ACDSeeCommanderHome24.exe
(ACD Systems International Inc. -> ACD Systems) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\acdIDInTouch2.exe
(Adobe Inc. -> Adobe Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <15>
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(Piriform Ltd -> Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

==================== Registar (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, registru stavka ce biti vraćena na podrazumevanu vrednost ili uklonjena. Datoteka neće biti premeštena.)

HKLM\...\Run: [ACHW24EN] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\acdIDInTouch2.exe [2088408 2020-10-20] (ACD Systems International Inc. -> ACD Systems) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [ACDSeeCommanderPro10] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Pro\10.0\ACDSeeCommanderPro10.exe [3412936 2016-10-04] (ACD Systems International -> ) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8358680 2015-06-01] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [ACDSeeCommanderHome24] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\ACDSeeCommanderHome24.exe [6658208 2020-10-20] (ACD Systems International Inc. -> ) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Policies\Explorer: [NoInstrumentation] 1
HKLM\...\Print\Monitors\Nitro PDF Port Monitor: C:\Windows\SYSTEM32\nitrolocalmon9.dll [29704 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF Software)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\88.0.4324.104\Installer\chrmstp.exe [2021-01-31] (Google LLC -> Google LLC)
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Restrikcije <==== Pažnja

==================== Planirani Zadaci (Na Beloj Listi) ============

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

Task: {040DB50B-AC9A-4D06-8298-422A707CF1D1} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {0EC9067F-AD5D-4B5D-A049-209F15084608} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {3014A3B5-0EAF-4F76-AD3E-894177454475} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [6158768 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {3F534421-FE0A-4591-BE95-E27C384ED1B0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfigAndContent
Task: {3F534421-FE0A-4591-BE95-E27C384ED1B0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {43B013E0-3E9A-42F4-965B-08B2AF35CA0A} - System32\Tasks\TrackerAutoUpdate => C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe [4487904 2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
Task: {4CC0FE9B-D306-45D0-9DD8-B60996B2130C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfig
Task: {4CC0FE9B-D306-45D0-9DD8-B60996B2130C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {53D571FC-4707-4509-8C9D-91F5ED2E4F58} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {53F76E91-273F-4859-B7B6-0DA2C1D2A7E6} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-11-15] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {67405E29-D725-4B58-8B5C-E8B3C8060CE8} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [6158768 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {70DAD081-C57D-4E83-A22B-E16572BE32E4} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6405912 2015-06-01] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
Task: {75B5A7BE-C187-40E0-A169-6E4959DCD090} - System32\Tasks\{E5139005-6F0E-485F-921E-74916B0B5751} => C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\NitroPDF.exe [5485064 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
Task: {773DE983-0F5C-4943-B856-C9EB233B3AB6} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {79FC1C1C-5440-4B5E-B6F8-F28AAE044915} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [158568 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {823AAA7B-318C-460C-922F-8BA51DE7A8F2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [24612256 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {86063FFB-370B-4B00-B28E-9E27AF992DA6} - System32\Tasks\Games\UpdateCheck_S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => {CA22F5B1-E06F-4A2B-94FC-21E87FE53781} C:\Windows\System32\gameux.dll [2746368 2014-11-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {8DA7CF1C-3C00-4711-8666-88D92265DF26} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1557200 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
Task: {953D1E24-A5CD-4974-8971-20FD8240C4CC} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [24612256 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {98EF2D8B-6030-4AA5-B30A-52F78BC5EF70} - System32\Tasks\{F980A2AA-0879-4540-8FE8-B57507D60191} => C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\NitroPDF.exe [5485064 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
Task: {9B49AE81-C2C2-4776-B049-0019C691DCC0} - System32\Tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\recordingmanager.exe
Task: {9E703C72-12E5-46A6-BEAC-125EE7051BA2} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXUXWorker.exe -> /ScheduleUpgradeReminderTime
Task: {9E703C72-12E5-46A6-BEAC-125EE7051BA2} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {9FAE247F-E5BE-4123-854D-C40D7FDCF2D2} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfig
Task: {9FAE247F-E5BE-4123-854D-C40D7FDCF2D2} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(2): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshContent
Task: {9FAE247F-E5BE-4123-854D-C40D7FDCF2D2} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(3): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {C4D2A224-9EE3-4D0C-8186-C8EC24F95A37} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_148_Plugin.exe [1455752 2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {E4300030-83D1-498F-A8BF-102BA3EDDDD9} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [158568 2021-02-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {FA32E743-0704-49E4-8E85-0E62043FB66F} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, planirani zadaci (.job) datoteke će biti premeštene. Datoteka koju zadatak izvršava neće biti uklonjena.)

Task: C:\Windows\Tasks\TrackerAutoUpdate.job => C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe-CheckUpdate(Tracker Software Products (Canada) Ltd.Kee

==================== Internet (Na Beloj Listi) ====================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, ako je to registru stavka, biće uklonjena ili vraćena na podrazumevanu vrednost.)

Winsock: Catalog5 08 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll [121704 2011-08-30] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Winsock: Catalog5-x64 08 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [132968 2011-08-30] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Hosts: Postoji više od jednog unosa u Hosts. Pogledati Hosts sekciju iz Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{41C84ED3-C0DD-4CB2-8A18-D0BDF0E29827}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{6678FE1E-5241-4B1B-93E9-044DB267A373}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129
Tcpip\..\Interfaces\{B52A5556-1FFA-4B76-84FB-6EBE83B28CEE}: [DhcpNameServer] 89.216.1.40 89.216.1.50
Tcpip\..\Interfaces\{FBA819D8-C074-4A1F-A148-259DBF56E06A}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

FireFox:
========
FF DefaultProfile: 8j2bf1ih.default
FF ProfilePath: C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default [2021-03-08]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default -> hxxps://www.google.rs/
FF Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2018-03-16]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_148.dll [2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> )
FF Plugin: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.102.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-08-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\new_plugin\npjp2.dll [Nema Datoteke]
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.102.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-08-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-12-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_148.dll [2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> )
FF Plugin-x32: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2019-12-04] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-12-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nitropdf.com/NitroPDF -> C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\npnitromozilla.dll [2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [Nema Datoteke]
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2021-02-25] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-03-09]
CHR Extension: (Презентације) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2019-10-26]
CHR Extension: (Документи) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2019-10-26]
CHR Extension: (Google диск) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-10-20]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2019-10-26]
CHR Extension: (Video Downloader professional) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\elicpjhcidhpjomhibiffojpinpmmpil [2020-07-24]
CHR Extension: (Табеле) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2019-10-26]
CHR Extension: (Google документи офлајн) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-03-09]
CHR Extension: (Плаћања у Chrome веб-продавници) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-02-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-10-24]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-02-03]
CHR HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj]

==================== Servisi (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

S3 Adguard Service; C:\Program Files (x86)\Adguard\AdguardSvc.exe [149496 2016-08-26] (Performix LLC -> Performix LLC)
R2 AdobeARMservice; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [169672 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-11-15] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [11137448 2021-02-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 DigitalWave.Update.Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe [437224 2016-10-27] (Digital Wave Ltd -> Digital Wave Ltd.)
S3 Disc Soft Bus Service; C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Ultra\DiscSoftBusService.exe [887056 2014-07-10] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
S3 NitroDriverReadSpool9; C:\Program Files\Common Files\Nitro\Pro\9.0\NitroPDFDriverService9x64.exe [230920 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF Software)
S3 nlsX86cc; C:\Windows\SysWOW64\NLSSRV32.EXE [69640 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nalpeiron Ltd.)
S3 RalinkRegistryWriter; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaRegistry.exe [375872 2011-03-31] (Ralink Technology Corporation -> Ralink Technology, Corp.)
S3 RalinkRegistryWriter64; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaRegistry64.exe [454208 2011-03-31] (Ralink Technology Corporation -> Ralink Technology, Corp.)
S3 RaMediaServer; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaMediaServer.exe [621632 2011-03-04] (Ralink Technology Corporation -> )
S3 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [745664 2016-01-11] (@ByELDI -> @ByELDI) [Datoteka nije potpisana]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-11-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
S4 MBAMScheduler; "\mbamscheduler.exe" [X]
S2 MBAMService-BackupByMalwarebytesPortable; "C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe" [X]
S2 RegSrvc; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [X]
S3 ZAMSvc; "C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" /service [X]

===================== Drajveri (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

R1 adgnetworktdidrv; C:\Windows\System32\drivers\adgnetworktdidrv.sys [62536 2016-07-21] (Performix LLC -> )
R3 dtscsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtscsibus.sys [29696 2016-04-26] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
S3 GemCCID; C:\Windows\System32\DRIVERS\GemCCID.sys [137712 2016-10-17] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Gemalto)
S3 gfiutil; C:\Windows\System32\drivers\gfiutil.sys [31264 2013-09-04] (GFI Software (Florida) Inc. -> ThreatTrack Security)
R1 HWiNFO32; C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2018-02-25] (Martin Malik - REALiX -> REALiX(tm))
S3 ManyCam; C:\Windows\System32\DRIVERS\mcvidrv.sys [49304 2014-12-29] (ManyCam LLC -> Visicom Media Inc.)
S3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [27008 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [65408 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes Corporation)
R3 mcaudrv_simple; C:\Windows\System32\drivers\mcaudrv_x64.sys [35992 2014-12-29] (ManyCam LLC -> Visicom Media Inc.)
S2 Sentinel64; C:\Windows\System32\Drivers\Sentinel64.sys [142120 2007-04-27] (SafeNet, Inc. -> SafeNet, Inc.)
S3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [3567488 2016-05-22] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> )
S3 usbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64bus.sys [17920 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
S3 UsbDiag; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64diag.sys [27136 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
S3 USBModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64modem.sys [33792 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
R3 usbsmi; C:\Windows\System32\DRIVERS\SMIksdrv.sys [206336 2011-03-02] (Silicon Motion, Inc. -> SMI)
S3 wdm_usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb2ser.sys [159936 2016-08-16] (NGO -> MBB)
S3 btwaudio; system32\drivers\btwaudio.sys [X]
S3 btwavdt; system32\DRIVERS\btwavdt.sys [X]
S3 btwl2cap; system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [X]
S3 btwrchid; system32\DRIVERS\btwrchid.sys [X]
S3 pccsmcfd; system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S1 ZAM; \??\C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [X]
S1 ZAM_Guard; \??\C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [X]
S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
S3 ZTEusbnet; system32\DRIVERS\ZTEusbnet.sys [X]
S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]

==================== NetSvcs (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)


==================== Mesec dana (kreirane) (Na Beloj Listi) =========

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, Datoteka/Fascikla će biti premeštena.)

Greška tokom čitanja datoteke: "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alatke za Microsoft Office "
2021-03-09 19:41 - 2021-03-09 19:42 - 000022144 _____ C:\Users\korisnik\Desktop\FRST.txt
2021-03-09 19:37 - 2021-03-09 19:37 - 005599264 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (1).mp4
2021-03-06 18:54 - 2021-03-06 18:55 - 000192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2021-03-06 18:53 - 2021-03-06 18:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:09 - 000065408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:08 - 000140672 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:08 - 000027008 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2021-03-06 11:55 - 2021-03-06 11:57 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2021-03-06 11:54 - 2021-03-06 11:54 - 008463216 _____ (Malwarebytes) C:\Users\korisnik\Desktop\adwcleaner_8.1.exe
2021-02-26 19:19 - 2021-02-26 19:19 - 008840129 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\video-1614097719.mp4
2021-02-26 19:11 - 2021-02-26 19:11 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2021-02-19 17:07 - 2021-03-06 12:00 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\LocalLow\uTorrent
2021-02-19 16:59 - 2021-03-08 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\Desktop\FRST-OlderVersion
2021-02-15 16:31 - 2021-03-09 19:41 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-02-15 16:29 - 2021-03-08 17:53 - 002301440 _____ (Farbar) C:\Users\korisnik\Desktop\FRST64.exe
2021-02-15 15:16 - 2021-02-27 18:53 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\LocalLow\IGDump
2021-02-15 15:08 - 2021-02-15 15:08 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\mbam
2021-02-15 15:05 - 2021-02-15 15:05 - 000153312 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys

==================== Mesec dana (modifikovane) ==================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, Datoteka/Fascikla će biti premeštena.)

2021-03-09 19:38 - 2009-07-14 05:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-03-09 19:38 - 2009-07-14 05:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-03-09 19:28 - 2016-04-28 10:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2021-03-09 19:28 - 2009-07-14 06:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2021-03-08 18:17 - 2016-05-10 21:55 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\uTorrent
2021-03-08 18:17 - 2016-05-09 15:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2021-03-08 18:17 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2021-03-08 16:42 - 2009-07-14 06:13 - 000006170 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2021-03-06 19:29 - 2016-11-23 16:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
2021-03-06 12:01 - 2019-06-18 14:48 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\BitTorrentHelper
2021-03-06 11:57 - 2016-04-29 21:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
2021-03-06 11:50 - 2016-05-04 10:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2021-02-26 19:26 - 2016-06-01 16:28 - 000002067 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2021-02-26 19:09 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2021-02-26 19:09 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
2021-02-26 19:04 - 2018-03-15 13:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GlarySoft
2021-02-26 19:04 - 2018-03-12 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\GlarySoft
2021-02-19 17:29 - 2016-04-26 20:34 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\BSplayer PRO
2021-02-15 16:24 - 2021-02-03 19:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TranslateService
2021-02-15 16:00 - 2021-02-03 19:34 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\Secure File Deleter 6
2021-02-15 16:00 - 2016-05-21 16:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ManyCam
2021-02-15 16:00 - 2016-02-08 15:22 - 000000000 ___RD C:\Users\korisnik\Desktop\Nova fascikla
2021-02-15 15:59 - 2016-06-03 15:11 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Nitro PDF
2021-02-15 15:49 - 2018-12-22 10:20 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\CrashDumps
2021-02-15 15:05 - 2016-05-03 11:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes-BackupByMalwarebytesPortable
2021-02-14 16:04 - 2016-12-22 19:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Igra_ProfiPreferans_com
2021-02-14 16:03 - 2016-04-26 20:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2021-02-14 16:01 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2021-02-14 15:51 - 2016-04-26 20:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2021-02-14 15:50 - 2016-05-05 10:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2021-02-12 16:53 - 2016-06-01 16:29 - 000004476 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task

==================== Datoteke u korenu nekih direktorijuma ========

2016-10-14 09:00 - 2016-10-14 09:00 - 000000256 _____ () C:\ProgramData\fontcacheev1.dat
2016-10-31 22:48 - 2016-10-31 22:48 - 000000000 ____H () C:\Users\korisnik\AppData\Local\BITC4E7.tmp
2017-03-24 11:55 - 2017-03-24 11:55 - 000000000 _____ () C:\Users\korisnik\AppData\Local\{7F7CD0A6-B533-4443-9BB0-121CE3C83202}
2016-10-31 22:48 - 2016-10-31 22:48 - 000000000 _____ () C:\Users\korisnik\AppData\Local\{E0C944B0-EDBC-4913-A741-41E409FE0557}

==================== SigCheck ============================

(Ne postoji automatizovan popravak za datoteke koji nisu prošle verifikaciju.)


LastRegBack: 2021-03-06 13:11
==================== Kraj od FRST.txt ========================
https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 23 Maj 2020
 • Poruke: 139

Napisano: 10 Mar 2021 10:37

Zdravo,

Postoji li neki poseban razlog sto si mi poslao 3 izvestaja? Je si li pokretao neke druge alate u medjuvremenu i koje?

Takodje sam primetio da si imao neke gluposti u Downloads folderu sa .mp4 ekstenzijom ali ih vise nema u poslednja dva loga. Znas li odakle i zasto su tu? Na primer, jos uvek imas sledeca dva fajla tamo, je su li povezana sa onim prethodnim?
C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (1).mp4
C:\Users\korisnik\Downloads\video-1614097719.mp4

Dopuna: 10 Mar 2021 10:40

Kako je stanje inace sada, ima li promena?

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2008
 • Poruke: 244

Napisano: 12 Mar 2021 10:50

slao sam da se vidi da li ima promena, a i dalje mi se dešavaju neželjene reakcije, recimo uđem ovde na forum, kliknem na temu a otvori mi se neka bez veze stranica na internetu u novom prozoru.

Dopuna: 12 Mar 2021 10:51

oni fajlovi to sam nešto skidao pa brisao

Dopuna: 15 Mar 2021 12:55

nekad se ovo rešavalo mnogo brže, već mesec dana ne uspevam da dobijem rešenje problema na ovom sajtu? jel nema više ko da radi ili ???

Dopuna: 18 Mar 2021 14:22

stvarno bez veze, izgleda da ovaj forum ne funkcioniše više...

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8433
 • Gde živiš: Novi Beograd

Ako si jos zainteresovan da ti pomognemo, postavi nove logove FRST programa, da vidimo da li ima izmena. Pa cemo da vidimo brze da resimo.

offline
 • Pridružio: 01 Mar 2008
 • Poruke: 244

Izveštaj skeniranja od Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Verzija: 17-03-2021
Pokrenuo korisnik (administrator) na 720-PC (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. RV420/RV520/RV720/E3530/S3530/E3420/E3520) (20-03-2021 12:01:59)
Pokrenuto sa C:\Users\korisnik\Desktop
Učitani Profili: korisnik & Administrator
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Jezik: engleski (SAD) -> srpski (latinica, Srbija i Crna Gora (bivša))
Podrazumevani pregledač: Chrome
Režim pokretanja sistema: Normal

==================== Procesi (Na Beloj Listi) =================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, proces ce biti zatvoren. Datoteka nece biti premešten.)

(ACD Systems International -> ) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Pro\10.0\ACDSeeCommanderPro10.exe
(ACD Systems International Inc. -> ) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\ACDSeeCommanderHome24.exe
(ACD Systems International Inc. -> ACD Systems) [Datoteka nije potpisana] C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\acdIDInTouch2.exe
(Adobe Inc. -> Adobe Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <12>
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <3>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(Piriform Ltd -> Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

==================== Registar (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, registru stavka ce biti vraćena na podrazumevanu vrednost ili uklonjena. Datoteka neće biti premeštena.)

HKLM\...\Run: [ACHW24EN] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\acdIDInTouch2.exe [2088408 2020-10-20] (ACD Systems International Inc. -> ACD Systems) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [ACDSeeCommanderPro10] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Pro\10.0\ACDSeeCommanderPro10.exe [3412936 2016-10-04] (ACD Systems International -> ) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8358680 2015-06-01] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Run: [ACDSeeCommanderHome24] => C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee Home\24.0\ACDSeeCommanderHome24.exe [6658208 2020-10-20] (ACD Systems International Inc. -> ) [Datoteka nije potpisana]
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\Policies\Explorer: [NoInstrumentation] 1
HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\MountPoints2: {7ded094a-1c92-11e9-8249-90a4de6d68cc} - G:\HiSuiteDownLoader.exe
HKLM\...\Print\Monitors\Nitro PDF Port Monitor: C:\Windows\SYSTEM32\nitrolocalmon9.dll [29704 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF Software)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\88.0.4324.104\Installer\chrmstp.exe [2021-01-31] (Google LLC -> Google LLC)
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Restrikcije <==== Pažnja

==================== Planirani Zadaci (Na Beloj Listi) ============

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

Task: {040DB50B-AC9A-4D06-8298-422A707CF1D1} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {0447C2EF-CEB9-43B2-A3DC-CDE60445BE58} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [24612256 2021-03-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {0EC9067F-AD5D-4B5D-A049-209F15084608} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {2440ECBD-8D2C-4A7A-8525-C2AED06F44EA} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXUXWorker.exe -> /ScheduleUpgradeReminderTime
Task: {2440ECBD-8D2C-4A7A-8525-C2AED06F44EA} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {3F534421-FE0A-4591-BE95-E27C384ED1B0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfigAndContent
Task: {3F534421-FE0A-4591-BE95-E27C384ED1B0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {43B013E0-3E9A-42F4-965B-08B2AF35CA0A} - System32\Tasks\TrackerAutoUpdate => C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe [4487904 2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
Task: {4CC0FE9B-D306-45D0-9DD8-B60996B2130C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfig
Task: {4CC0FE9B-D306-45D0-9DD8-B60996B2130C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig => Command(2): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {53D571FC-4707-4509-8C9D-91F5ED2E4F58} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {53F76E91-273F-4859-B7B6-0DA2C1D2A7E6} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-11-15] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {61F6E32A-BC6A-42DD-A1A7-DC4DAF4D648B} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [24612256 2021-03-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {70DAD081-C57D-4E83-A22B-E16572BE32E4} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6405912 2015-06-01] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
Task: {73743BE2-AD32-429A-83E7-0A25D4BD5C29} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [158568 2021-03-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {75B5A7BE-C187-40E0-A169-6E4959DCD090} - System32\Tasks\{E5139005-6F0E-485F-921E-74916B0B5751} => C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\NitroPDF.exe [5485064 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
Task: {773DE983-0F5C-4943-B856-C9EB233B3AB6} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {77E75ACD-3E29-4BAE-88AD-5F6ECF1A30A2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [158568 2021-03-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {86063FFB-370B-4B00-B28E-9E27AF992DA6} - System32\Tasks\Games\UpdateCheck_S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => {CA22F5B1-E06F-4A2B-94FC-21E87FE53781} C:\Windows\System32\gameux.dll [2746368 2014-11-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {8DA7CF1C-3C00-4711-8666-88D92265DF26} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1557200 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
Task: {98EF2D8B-6030-4AA5-B30A-52F78BC5EF70} - System32\Tasks\{F980A2AA-0879-4540-8FE8-B57507D60191} => C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\NitroPDF.exe [5485064 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
Task: {9B49AE81-C2C2-4776-B049-0019C691DCC0} - System32\Tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\recordingmanager.exe
Task: {A0221BE6-A1E1-4D29-8667-6DE0B3C7FBE6} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(1): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshConfig
Task: {A0221BE6-A1E1-4D29-8667-6DE0B3C7FBE6} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(2): %windir%\system32\GWX\GWXConfigManager.exe -> /RefreshContent
Task: {A0221BE6-A1E1-4D29-8667-6DE0B3C7FBE6} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B => Command(3): C:\Windows\system32\GWX\GWXDetector.exe [358400 [358400 2016-04-24]] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
Task: {C4D2A224-9EE3-4D0C-8186-C8EC24F95A37} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_148_Plugin.exe [1455752 2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {E6EDB64E-AB7B-4EF3-BA25-49FBE0F2E02B} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [6158744 2021-03-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {FA32E743-0704-49E4-8E85-0E62043FB66F} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
Task: {FDD411B0-9190-4894-8F61-92A9B85E73D6} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [6158744 2021-03-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, planirani zadaci (.job) datoteke će biti premeštene. Datoteka koju zadatak izvršava neće biti uklonjena.)

Task: C:\Windows\Tasks\TrackerAutoUpdate.job => C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe-CheckUpdate(Tracker Software Products (Canada) Ltd.Kee

==================== Internet (Na Beloj Listi) ====================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, ako je to registru stavka, biće uklonjena ili vraćena na podrazumevanu vrednost.)

Winsock: Catalog5 08 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll [121704 2011-08-30] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Winsock: Catalog5-x64 08 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [132968 2011-08-30] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Hosts: Postoji više od jednog unosa u Hosts. Pogledati Hosts sekciju iz Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{41C84ED3-C0DD-4CB2-8A18-D0BDF0E29827}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{6678FE1E-5241-4B1B-93E9-044DB267A373}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129
Tcpip\..\Interfaces\{B52A5556-1FFA-4B76-84FB-6EBE83B28CEE}: [DhcpNameServer] 89.216.1.40 89.216.1.50
Tcpip\..\Interfaces\{FBA819D8-C074-4A1F-A148-259DBF56E06A}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

FireFox:
========
FF DefaultProfile: 8j2bf1ih.default
FF ProfilePath: C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default [2021-03-20]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default -> hxxps://www.google.rs/
FF Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8j2bf1ih.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2018-03-16]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_148.dll [2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> )
FF Plugin: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.102.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-08-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\new_plugin\npjp2.dll [Nema Datoteke]
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.102.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-08-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-12-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_148.dll [2018-11-13] (Adobe Systems Incorporated -> )
FF Plugin-x32: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2019-12-04] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-12-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nitropdf.com/NitroPDF -> C:\Program Files (x86)\Nitro\Pro 9\npnitromozilla.dll [2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [Nema Datoteke]
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2021-03-06] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2016-04-19] (Tracker Software Products (Canada) Ltd -> Tracker Software Products (Canada) Ltd.)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-03-20]
CHR Extension: (Презентације) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2019-10-26]
CHR Extension: (Документи) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2019-10-26]
CHR Extension: (Google диск) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-10-20]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2019-10-26]
CHR Extension: (Табеле) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2019-10-26]
CHR Extension: (Google документи офлајн) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-03-09]
CHR Extension: (Адблоцкер за Иоутубе ™) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\maekfnoeejhpjfkfmdlckioggdcdofpg [2021-03-12]
CHR Extension: (Плаћања у Chrome веб-продавници) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-02-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-10-24]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\korisnik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-02-03]
CHR HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo]
CHR HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj]

==================== Servisi (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

S3 Adguard Service; C:\Program Files (x86)\Adguard\AdguardSvc.exe [149496 2016-08-26] (Performix LLC -> Performix LLC)
R2 AdobeARMservice; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [169672 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-11-15] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [11137440 2021-03-05] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 DigitalWave.Update.Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe [437224 2016-10-27] (Digital Wave Ltd -> Digital Wave Ltd.)
S3 Disc Soft Bus Service; C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Ultra\DiscSoftBusService.exe [887056 2014-07-10] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
S3 NitroDriverReadSpool9; C:\Program Files\Common Files\Nitro\Pro\9.0\NitroPDFDriverService9x64.exe [230920 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nitro PDF Software)
S3 nlsX86cc; C:\Windows\SysWOW64\NLSSRV32.EXE [69640 2013-12-17] (Nitro PDF Software -> Nalpeiron Ltd.)
S3 RalinkRegistryWriter; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaRegistry.exe [375872 2011-03-31] (Ralink Technology Corporation -> Ralink Technology, Corp.)
S3 RalinkRegistryWriter64; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaRegistry64.exe [454208 2011-03-31] (Ralink Technology Corporation -> Ralink Technology, Corp.)
S3 RaMediaServer; C:\Program Files (x86)\Tenda\Common\RaMediaServer.exe [621632 2011-03-04] (Ralink Technology Corporation -> )
S3 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [745664 2016-01-11] (@ByELDI -> @ByELDI) [Datoteka nije potpisana]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-11-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
S4 MBAMScheduler; "\mbamscheduler.exe" [X]
S2 MBAMService-BackupByMalwarebytesPortable; "C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe" [X]
S2 RegSrvc; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [X]
S3 ZAMSvc; "C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" /service [X]

===================== Drajveri (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)

R1 adgnetworktdidrv; C:\Windows\System32\drivers\adgnetworktdidrv.sys [62536 2016-07-21] (Performix LLC -> )
R3 dtscsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtscsibus.sys [29696 2016-04-26] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
S3 GemCCID; C:\Windows\System32\DRIVERS\GemCCID.sys [137712 2016-10-17] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Gemalto)
S3 gfiutil; C:\Windows\System32\drivers\gfiutil.sys [31264 2013-09-04] (GFI Software (Florida) Inc. -> ThreatTrack Security)
R1 HWiNFO32; C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2018-02-25] (Martin Malik - REALiX -> REALiX(tm))
S3 ManyCam; C:\Windows\System32\DRIVERS\mcvidrv.sys [49304 2014-12-29] (ManyCam LLC -> Visicom Media Inc.)
S3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [27008 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [65408 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes Corporation)
R3 mcaudrv_simple; C:\Windows\System32\drivers\mcaudrv_x64.sys [35992 2014-12-29] (ManyCam LLC -> Visicom Media Inc.)
S2 Sentinel64; C:\Windows\System32\Drivers\Sentinel64.sys [142120 2007-04-27] (SafeNet, Inc. -> SafeNet, Inc.)
S3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [3567488 2016-05-22] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> )
S3 usbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64bus.sys [17920 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
S3 UsbDiag; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64diag.sys [27136 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
S3 USBModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgx64modem.sys [33792 2008-11-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LG Electronics Inc.)
R3 usbsmi; C:\Windows\System32\DRIVERS\SMIksdrv.sys [206336 2011-03-02] (Silicon Motion, Inc. -> SMI)
S3 wdm_usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb2ser.sys [159936 2016-08-16] (NGO -> MBB)
S3 btwaudio; system32\drivers\btwaudio.sys [X]
S3 btwavdt; system32\DRIVERS\btwavdt.sys [X]
S3 btwl2cap; system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [X]
S3 btwrchid; system32\DRIVERS\btwrchid.sys [X]
S3 pccsmcfd; system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S1 ZAM; \??\C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [X]
S1 ZAM_Guard; \??\C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [X]
S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
S3 ZTEusbnet; system32\DRIVERS\ZTEusbnet.sys [X]
S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]

==================== NetSvcs (Na Beloj Listi) ===================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, biće uklonjena iz registra. Datoteka neće biti premeštena ukoliko nije izlistana zasebno..)


==================== Mesec dana (kreirane) (Na Beloj Listi) =========

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, Datoteka/Fascikla će biti premeštena.)

Greška tokom čitanja datoteke: "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alatke za Microsoft Office "
2021-03-20 12:01 - 2021-03-20 12:02 - 000022523 _____ C:\Users\korisnik\Desktop\FRST.txt
2021-03-20 11:53 - 2021-03-20 12:02 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-03-20 11:52 - 2021-03-20 11:52 - 002300928 _____ (Farbar) C:\Users\korisnik\Desktop\FRST64.exe
2021-03-17 18:42 - 2021-03-17 18:42 - 014474986 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\problem with a starr ,2 gear.3gp
2021-03-16 17:31 - 2021-03-16 17:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\YTD Video Downloader
2021-03-16 17:31 - 2021-03-16 17:31 - 000001315 _____ C:\ProgramData\Desktop\YTD Video Downloader.lnk
2021-03-16 17:31 - 2021-03-16 17:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GreenTree Applications
2021-03-13 16:25 - 2021-03-13 16:25 - 000962780 _____ C:\Users\korisnik\Desktop\report-1615649070078.pdf
2021-03-13 16:24 - 2021-03-13 16:24 - 000962780 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\report-1615649070078.pdf
2021-03-12 12:06 - 2021-03-12 12:06 - 000000000 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Parov Stelar - Jimmy´s Gang (Official Video) (1).webm
2021-03-12 12:04 - 2021-03-12 12:04 - 000000000 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Parov Stelar - Jimmy´s Gang (Official Video).webm
2021-03-12 11:51 - 2021-03-12 11:51 - 033658763 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Parov Stelar - Demon Dance (Official Video).webm
2021-03-12 11:40 - 2021-03-12 11:40 - 045183234 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\Tuba Skinny - Jubilee Stomp - Royal Street I 2018.webm
2021-03-12 11:37 - 2021-03-12 11:37 - 014573549 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (14).mp4
2021-03-12 11:31 - 2021-03-12 11:31 - 000000000 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\AronChupa - I'm an Albatraoz - OFFICIAL VIDEO.webm
2021-03-12 11:11 - 2021-03-12 11:12 - 012445013 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (13).mp4
2021-03-12 11:10 - 2021-03-12 11:10 - 015631684 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (12).mp4
2021-03-12 11:07 - 2021-03-12 11:07 - 014997724 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (11).mp4
2021-03-09 21:14 - 2021-03-09 21:14 - 013521727 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (10).mp4
2021-03-09 20:54 - 2021-03-09 20:55 - 010421255 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (9).mp4
2021-03-09 20:39 - 2021-03-09 20:40 - 011300367 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (8).mp4
2021-03-09 20:37 - 2021-03-09 20:37 - 015648212 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (7).mp4
2021-03-09 20:35 - 2021-03-09 20:35 - 006040886 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (6).mp4
2021-03-09 20:29 - 2021-03-09 20:29 - 014997724 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (5).mp4
2021-03-09 19:58 - 2021-03-09 19:58 - 002597048 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (4).mp4
2021-03-09 19:55 - 2021-03-09 19:55 - 008415270 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (3).mp4
2021-03-09 19:54 - 2021-03-09 19:54 - 005121492 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (2).mp4
2021-03-09 19:37 - 2021-03-09 19:37 - 005599264 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\videoplayback (1).mp4
2021-03-06 18:54 - 2021-03-06 18:55 - 000192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2021-03-06 18:53 - 2021-03-06 18:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:09 - 000065408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:08 - 000140672 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2021-03-06 18:53 - 2016-03-10 01:08 - 000027008 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2021-03-06 11:55 - 2021-03-06 11:57 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2021-03-06 11:54 - 2021-03-06 11:54 - 008463216 _____ (Malwarebytes) C:\Users\korisnik\Desktop\adwcleaner_8.1.exe
2021-02-26 19:19 - 2021-02-26 19:19 - 008840129 _____ C:\Users\korisnik\Downloads\video-1614097719.mp4
2021-02-26 19:11 - 2021-02-26 19:11 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2021-02-19 17:07 - 2021-03-06 12:00 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\LocalLow\uTorrent

==================== Mesec dana (modifikovane) ==================

(Ukoliko je stavka unešena u fixlist, Datoteka/Fascikla će biti premeštena.)

2021-03-20 11:53 - 2016-04-28 10:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2021-03-20 11:50 - 2009-07-14 05:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-03-20 11:50 - 2009-07-14 05:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-03-20 11:35 - 2009-07-14 06:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2021-03-13 15:27 - 2016-06-01 16:28 - 000002067 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2021-03-12 12:27 - 2018-12-22 10:20 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\CrashDumps
2021-03-12 12:27 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2021-03-12 11:04 - 2016-04-26 20:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2021-03-12 11:03 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2021-03-12 10:59 - 2016-04-26 20:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2021-03-08 18:17 - 2016-05-10 21:55 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\uTorrent
2021-03-08 18:17 - 2016-05-09 15:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2021-03-08 16:42 - 2009-07-14 06:13 - 000006170 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2021-03-06 19:29 - 2016-11-23 16:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
2021-03-06 12:01 - 2019-06-18 14:48 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Local\BitTorrentHelper
2021-03-06 11:57 - 2016-04-29 21:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
2021-03-06 11:50 - 2016-05-04 10:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2021-02-27 18:53 - 2021-02-15 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\LocalLow\IGDump
2021-02-26 19:09 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2021-02-26 19:09 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
2021-02-26 19:04 - 2018-03-15 13:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GlarySoft
2021-02-26 19:04 - 2018-03-12 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\GlarySoft
2021-02-19 17:29 - 2016-04-26 20:34 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\BSplayer PRO

==================== Datoteke u korenu nekih direktorijuma ========

2016-10-14 09:00 - 2016-10-14 09:00 - 000000256 _____ () C:\ProgramData\fontcacheev1.dat
2016-10-31 22:48 - 2016-10-31 22:48 - 000000000 ____H () C:\Users\korisnik\AppData\Local\BITC4E7.tmp
2017-03-24 11:55 - 2017-03-24 11:55 - 000000000 _____ () C:\Users\korisnik\AppData\Local\{7F7CD0A6-B533-4443-9BB0-121CE3C83202}
2016-10-31 22:48 - 2016-10-31 22:48 - 000000000 _____ () C:\Users\korisnik\AppData\Local\{E0C944B0-EDBC-4913-A741-41E409FE0557}

==================== SigCheck ============================

(Ne postoji automatizovan popravak za datoteke koji nisu prošle verifikaciju.)


LastRegBack: 2021-03-06 13:11
https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 23 Maj 2020
 • Poruke: 139

Izbrisi sledece programe iz Control Panel-a:
Citat:YTD Video Downloader 4.9

1. Otvori Notepad (Text Document) i iskopiraj sledeći tekst unutar kod polja ispod:

HKU\S-1-5-21-746845287-3329047123-463373260-1000\...\MountPoints2: {7ded094a-1c92-11e9-8249-90a4de6d68cc} - G:\HiSuiteDownLoader.exe
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Restrikcije <==== Pažnja

2021-03-06 11:57 - 2016-04-29 21:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
2021-02-26 19:04 - 2018-03-15 13:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GlarySoft
2021-02-26 19:04 - 2018-03-12 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\GlarySoft
2021-03-16 17:31 - 2021-03-16 17:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\YTD Video Downloader
2021-03-16 17:31 - 2021-03-16 17:31 - 000001315 _____ C:\ProgramData\Desktop\YTD Video Downloader.lnk
2021-03-16 17:31 - 2021-03-16 17:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GreenTree Applications

ContextMenuHandlers1: [Glary Utilities] -> {B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\x64\ContextHandler.dll -> Nema Datoteke
ContextMenuHandlers2: [Glary Utilities] -> {B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\x64\ContextHandler.dll -> Nema Datoteke
ContextMenuHandlers6: [Glary Utilities] -> {B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\x64\ContextHandler.dll -> Nema Datoteke

ShortcutWithArgument: C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\69639df789022856\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC) -> --profile-directory="Profile 1"

EmptyTemp:


2. Sačuvaj notepad na Desktop pod nazivom fixlist.txt
To možes uraditi i iz notepad-a => klik na File potom na Save As i u novom prozoru, dole pod File Name: staviš za naziv fixlist.txt
Napomena: Važno je da se oba fajla, FRST i fixlist nalaze na istoj lokaciji jer u suprotnom fix nece raditi.

3. Ponovo pokreni FRST/FRST64, klikni jednom na dugme Fix i sačekaj.
Ukoliko alat zatraži restart sistema, dozvoli mu i postaraj se da alat kompletira fix nakon restarta sistema.

Alat će formirati log (Fixlog.txt) na Desktop-u. Potrebno je sadržaj tog loga iskopirati u poruku.
Napomena: Ukoliko te alat upozori da postoji novija verzija, postaraj se da preuzmes i koristiš ažuriranu kopiju FRST-a.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 600 korisnika na forumu :: 42 registrovanih, 5 sakrivenih i 553 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 8u47, A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, ArmyBoss, awathorn, BokaVukovic, boki199777, Boris90, BSD, cikadeda, dac, dane007, darkangel, darkstar101, DJ Brain(w)rack, Doca, doom83, kuntalo, kybonacci, Lazarus, Lord Nem, Lošmi, LUDI, madza, Marko Marković, mercedesamg, Mihajlo, Miskohd, nuke92, pedja2506, pein, piton, rajkoplje, rodoljub, sakota79, sams6245, spektorsky, vathra, virked, VJ, Vlada1389, VladaKG1980