Izgleda da je Virtumode

Izgleda da je Virtumode

offline
 • Pridružio: 14 Jun 2007
 • Poruke: 3

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 3:49:26, on 14.6.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\system32\SafeSignCertReg.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\PROGRA~1\MOZILLA.ORG\MOZILLA\MOZILLA.EXE
C:\Program Files\lg_swupdate\tmcheck.exe
C:\Documents and Settings\Dule\Desktop\virusi\TR3.EXE.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: IEHelperObj Class - {6754A456-BAD9-11D4-93D3-00B0D03A2F91} - C:\PROGRA~1\Odigo\Bin\OdigoBHO.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [LG Intelligent Update] "C:\Program Files\lg_swupdate\autoupdate.exe" Gilautouc
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CertificateRegistration] SafeSignCertReg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Preuzmi sa FlashGet-om - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: Preuzmi sve sa FlashGet-om - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FC3EDAF7-5A72-4E24-BCF4-91DFDF92C5DD}: NameServer = 194.247.192.1 194.247.192.33
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exeCao, KAV mi je prijavio 3 programa:

Trojan.Downloader.Win32.LoadAdv.gen
Trojan.Win32.Dialer.gn
adware not-a-virus:AdWare.Win32.Virtumonde.jp.

Sta cu sad? Prvi put imam virus.

offline
 • Pridružio: 07 Avg 2006
 • Poruke: 1182
 • Gde živiš: Fili Davydkovo, Moscow, Russia

Pozdrav,

Log koji si postavio izgleda cist, nema znakova infekcije, ali posto ti je KAV ipak detektovao Vundo, uradicemo sledece:

Skini VundoFix sa sledece lokacije:

VundoFix:
http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4

* Dvoklikom se startuje fajl VundoFix.exe.
* Izabere opcija Scan for Vundo.
* Posle završenog skeniranja i pojave poruke Done Searching for files klikne se na OK.
* Sada, kada je skeniranje obavljeno potrebno je kliknuti na opciju Remove Vundo.
* Po pojavljivanju upita o uklanjaju Vundo fajlova klikne se na Yes.
* Pokretanje ove opcije učiniće Desktop privremeno praznim u cilju pripreme sistema za uklanjanje Vundo-a.
* Po završetku, pojaviće se obaveštenje o gašnjenju računara, klikne se OK.
* Uključi se računar i podigne sistem iznova.
* Iskopira se sadržaj loga sa putanje C:\vundofix.txt i novi HiJackThis log u poruku na forumu.Skeniraj komp sa GMER-om i postavi log da proverimo da nema nekih rootkitova...

Uradi sledeće:
Preuzmi fajl gmer.zip sa ovog linka i sačuvaj na Desktop-u.
Raspakuj ga u neki folder.

Dupli klik na gmer.exe za početak: Izaberi Rootkit Tab na vrhu.
Klikni na Scan.
Kada je skeniranje završeno, klik na Copy dugme ispod - ovo će sačuvati to u Clipboard.
U polju za pisanje poruke na forumu klikni desno dugme misa i odaberi opciju Paste.

offline
 • Pridružio: 14 Jun 2007
 • Poruke: 3

Prvo da se zahvalim. Uradila sam sve kao sto si mi rekao, ali VundoFix.exe nije otkrio nista tako da nije imao sta da obrise. Nakon toga sam ipak uradila Scan GMER-om. Evo loga:

GMER 1.0.12.12244 - gmer.net
Rootkit scan 2007-06-14 23:42:10
Windows 5.1.2600 Service Pack 2


---- System - GMER 1.0.12 ----

SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwClose
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwCreateKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwCreateProcess
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwCreateProcessEx
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwCreateSection
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwCreateSymbolicLinkObject
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwCreateThread
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwDeleteKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwDeleteValueKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwDuplicateObject
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwEnumerateKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwEnumerateValueKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwFlushKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwInitializeRegistry
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwLoadKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwLoadKey2
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwNotifyChangeKey
SSDT kl1.sys ZwOpenFile
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwOpenKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwOpenProcess
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwOpenSection
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwQueryKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwQueryMultipleValueKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwQuerySystemInformation
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwQueryValueKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwReplaceKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwRestoreKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwResumeThread
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwSaveKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwSetContextThread
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwSetInformationFile
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwSetInformationKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwSetInformationProcess
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwSetSecurityObject
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwSetValueKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwSuspendThread
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwTerminateProcess
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwUnloadKey
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys ZwWriteVirtualMemory
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[284]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[285]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[286]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[287]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[288]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[289]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[290]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[291]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[292]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[293]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[294]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[295]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys SSDT[296]

Code \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys FsRtlCheckLockForReadAccess
Code \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys IoIsOperationSynchronous

---- Kernel code sections - GMER 1.0.12 ----

.text ntkrnlpa.exe!FsRtlCheckLockForReadAccess 804E9E14 5 Bytes JMP F720BF00 \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
.text ntkrnlpa.exe!IoIsOperationSynchronous 804EE54E 5 Bytes JMP F720C400 \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
.text ntkrnlpa.exe!KiDispatchInterrupt + BA 80540ABA 7 Bytes JMP F720F3C0 \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
? C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys

---- Threads - GMER 1.0.12 ----

Thread 4:112 81266D00
Thread 4:116 81266D00
Thread 4:120 8123C430
Thread 4:124 8123C430
Thread 4:128 8123C430
Thread 4:376 81266D00
Thread 4:520 81266D00

---- EOF - GMER 1.0.12 ----

Ne znam sta se desava. Programi koje je KAV otkrio se nalaze u C:\Documents and Settings\...\Application Data\Mozilla\Profiles\Default User\z69mqw3s.slt\Cache\... Smem li onda samo da ih obrisem?

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Pozdrav i od mene vanilas.
Posto Milan nije trenutno online odgovoricu ja umesto njega.

Ni log gmer-a ne pokazuje nista vidljivo a maliciozno na tvom racunaru.

Sto se ovog tvog zadnjeg pitanja tice trebalo bi biti dovoljno da ocistis samo browser cache.
To je na Tools>Options> (tab)Privacy > (dugme)Clear Cache Now!

offline
 • Pridružio: 14 Jun 2007
 • Poruke: 3

Hvala ti puno. To sam i mislila da uradim, ali sam cekala odobrenje nekog iskusnijeg. Pozdrav!

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Nema na cemu.
Ako budes i dalje imala neki problem.. znas gde smo.

Pozz

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 684 korisnika na forumu :: 27 registrovanih, 3 sakrivenih i 654 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 39mm, b_z_b, BlekMen, BraneS, cemix, darios, dragoljub11987, Drazenbg, Ivica1102, ivica976, JOntra, kaptain, kihot, kybonacci, m0nstrum_, M1los, Makarid, Nemanja.M, Oscar, Outis, radionica1, tmanda323, vaso1, Viceroy, Vlad000, Zadonbas, zixmix