SpySheriff Infection

1

SpySheriff Infection

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2005
 • Poruke: 3097
 • Gde živiš: "Daleko od Negdje"

offline
 • Pridružio: 09 Jan 2006
 • Poruke: 317

Cao Ella, ja cu pokusati da ti pomognem oko ovog problema.
Prvo bih te pitao da li jos koristis Nortona ili neki proizvod iz te firme, ili si ga deinstalirala? Koliko vidim ovde ima brdo procesa od Nortona pa zato te i pitam. Ukoliko ga nisi deinstalirala, a ne nameravas dalje da ga koristis, najbolje je da ga deinstaliras. Symantecovi proizvodi su malo tezi za deinstaliranje pa radi toga evo ti i Norton Removal Tool: http://www.symantec.com/symnrt
Pripazi da ima verzija za 9x/ME i posebno verzija za 2k/XP.
Nakon ovoga nam postavi novi HijackThis log. Preporucio bih ti da preimenujes HijackThis program, daj mu neko drugo ime.
Poz.

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2005
 • Poruke: 3097
 • Gde živiš: "Daleko od Negdje"

Koristila sam Norton jer je dosao na compu kada sam ga kupila, imala sam neki gratis period od 6 mjeseci. Sada kada je istekao ne mislim ga vise koristiti a nisam imala vremena da ga de-instaliram zbog radi ovoga sto se desilo ali evo sada sam ga sklonila i prilazem novi report:

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\DISC\DISCover.exe
C:\WINDOWS\arservice.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Compaq Connections\5577497\Program\Compaq Connections.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Yahoo!\browser\ybrowser.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ycommon.exe
C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\My Documents\My Received Files\PR4H.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=ie.....pf=desktop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=ie.....pf=desktop
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://att.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/sbcydsl/*http://www.yahoo.com/search/ie.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/sbcydsl/*http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://att.yahoo.com
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar5.dll
O2 - BHO: hpWebHelper Class - {AAAE832A-5FFF-4661-9C8F-369692D1DCB9} - C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\plugin\WebHelper.dll
O2 - BHO: SidebarAutoLaunch Class - {F2AA9440-6328-4933-B7C9-A6CCDF9CBF6D} - C:\Program Files\Yahoo!\browser\YSidebarIEBHO.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar5.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [DISCover] C:\Program Files\DISC\DISCover.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DiscUpdateManager] C:\Program Files\DISC\DiscUpdMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run
O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [YBrowser] C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Compaq Connections.lnk = C:\Program Files\Compaq Connections\5577497\Program\Compaq Connections.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra button: AT&T Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: Internet Connection Help - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Internet Connection Help - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: http://*.trymedia.com (HKLM)
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

How is this?

offline
 • Pridružio: 09 Jan 2006
 • Poruke: 317

Izgleda da ti nisam najbolje objasnio. Ella, Nortona je tesko u potpunosti deinstalirati iz Add/Remove Programs zato sam ti i dao onaj link ka Norton Removal Tool: http://www.symantec.com/symnrt

Kada uklonis Nortona tim alatom onda:

- Skini SmitFraudFix sa sledeceg linka:
http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe
- Extract-uj program na desktop.
- Pronadji na desktop-u folder gde si raspakovala SmitfraudFix program i dvoklikom pokreni fajl SmitfraudFix.cmd.
- Kada se alat za uklanjanje prvi put startuje pokazaće ti se ekran za odobrenje. Jednostavno pretisni bilo koje dugme na tastaturi da bi prešao na sledeći nivo.
- Odaberi opciju 1
- Program ce skenirati komp i napraviti log fajl C:\rapport.txt
- Otvori taj log uz pomoc Notepada, i iskopiraj nam sadrzaj ovde.

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2005
 • Poruke: 3097
 • Gde živiš: "Daleko od Negdje"

https://www.mycity.rs/must-login.png

Skinula sam Norton, eto sta mi se otvorilo nakon uklanjanja - poslije toga sam restartovala comp.

A sad ovo:

SmitFraudFix v2.137

Scan done at 13:05:20.53, Sat 01/27/2007
Run from C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\My Documents\My Received Files\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is NTFS
Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\Application Data


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\FAVORI~1


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]
"Source"="About:Home"
"SubscribedURL"="About:Home"
"FriendlyName"="My Current Home Page"


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=""


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"System"=""


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32-huy32


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

offline
 • Pridružio: 09 Jan 2006
 • Poruke: 317

U redu Ella sledece sto ces uraditi je restartovanje kompa u Safe Mode. Na sledecem linku imas uputstvo za ulazak u Safe Mode:
http://www.mycity.rs/Uputstva-sa-ex-SuperSajta/Kako-uci-u-SAFE-MODE.html

Dok si u Safe Mode startuj ponovo program SmitFraudFix, ali ovoga puta odaberi opciju 2 kao na slici ispod i program ce poceti sa ciscenjem kompjutera.Posle zavrsenog ciscenja SmitfraudFix-om pokrenuce ti se Windowsov program Disk Cleanup.Nakon sto SmitFraudFix zavrsi svoj posao, postavi nam ovde log koji se nalazi na C:\rapport.txt i svez Hijack This log. Obavesti nas da li i dalje imas problema.

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2005
 • Poruke: 3097
 • Gde živiš: "Daleko od Negdje"

Bila sam u safe modu, ocistio se C i onda je stalo da cisti D (a njega sam tek neki dan formatirala, nema nista na njemu) stajalo tako dobrih pola sata i ja cancel-ujem. Jesam li trebala cekati jos?

SmitFraudFix v2.137

Scan done at 16:55:48.70, Sat 01/27/2007
Run from C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\My Documents\My Received Files\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is NTFS
Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

GenericRenosFix by S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"System"=""


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

Registry Cleaning not selected.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

(I pitanje, da li sam trebal da izaberem Registry cleaning or not?)

Ja nisam ...

~ ~ ~

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 5:09:10 PM, on 1/27/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\DISC\DISCover.exe
C:\WINDOWS\arservice.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\Program Files\Yahoo!\browser\ybrowser.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Compaq Connections\5577497\Program\Compaq Connections.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagIt32.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\TSCHelp.exe
C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagPriv.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ycommon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\My Documents\My Received Files\PR4H.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=ie.....pf=desktop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=ie.....pf=desktop
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://att.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/sbcydsl/*http://www.yahoo.com/search/ie.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/sbcydsl/*http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://att.yahoo.com
O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar5.dll
O2 - BHO: hpWebHelper Class - {AAAE832A-5FFF-4661-9C8F-369692D1DCB9} - C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\plugin\WebHelper.dll
O2 - BHO: SidebarAutoLaunch Class - {F2AA9440-6328-4933-B7C9-A6CCDF9CBF6D} - C:\Program Files\Yahoo!\browser\YSidebarIEBHO.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar5.dll
O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [DISCover] C:\Program Files\DISC\DISCover.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DiscUpdateManager] C:\Program Files\DISC\DiscUpdMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run
O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [YBrowser] C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Compaq Connections.lnk = C:\Program Files\Compaq Connections\5577497\Program\Compaq Connections.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: SnagIt 8.lnk = C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagIt32.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra button: AT&T Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: Internet Connection Help - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Internet Connection Help - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: http://*.trymedia.com (HKLM)
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


Kada sam se vratila u normal mode, poruka koju sam navela gore u prvom postu me je jos cekala:

DISCover.exe - Unable to locate component

This application has failed to start because DiscDLL.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.

offline
 • Pridružio: 09 Jan 2006
 • Poruke: 317

Ella, ovaj slucaj nas je bas zainteresovao, jos malo cemo da te namucimo, ako nemas nista protiv.

Iskljuci sve startovane programe, cak i one iz SysTray-a (dole gde je casovnik) i napravi novi HJT log.

Pored njega, napravi i log uz pomoc programa WinPFind:
http://www.bleepingcomputer.com/files/winpfind.php

Nakon pokretanja programa klikni na Start Scan.
Kada zavrsi skeniranje, na izvestaju klikni desno dugme i odaberi Select All, pa onda opet desno dugme, pa odaberi Copy.
Na forumu, u polju za upis poruke, klikni desno dugme i odaberi Paste.

Jel ti to imas Windows Media Edition ili XP?
Klikni desno dugme na MyComputer i odaberi stavku Properties.
U dijalogu koji ce da se otvori mozes procitati tacnu verziju Windowsa.

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2005
 • Poruke: 3097
 • Gde živiš: "Daleko od Negdje"

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 8:14:30 PM, on 1/27/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\DISC\DISCover.exe
C:\WINDOWS\arservice.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Compaq Connections\5577497\Program\Compaq Connections.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Yahoo!\browser\ybrowser.exe
C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ycommon.exe
C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\My Documents\My Received Files\PR4H.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=ie.....pf=desktop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=ie.....pf=desktop
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://att.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/sbcydsl/*http://www.yahoo.com/search/ie.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/sbcydsl/*http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://att.yahoo.com
O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar5.dll
O2 - BHO: hpWebHelper Class - {AAAE832A-5FFF-4661-9C8F-369692D1DCB9} - C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\plugin\WebHelper.dll
O2 - BHO: SidebarAutoLaunch Class - {F2AA9440-6328-4933-B7C9-A6CCDF9CBF6D} - C:\Program Files\Yahoo!\browser\YSidebarIEBHO.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar5.dll
O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [DISCover] C:\Program Files\DISC\DISCover.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DiscUpdateManager] C:\Program Files\DISC\DiscUpdMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run
O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [YBrowser] C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Compaq Connections.lnk = C:\Program Files\Compaq Connections\5577497\Program\Compaq Connections.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: SnagIt 8.lnk = C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagIt32.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra button: AT&T Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Compaq_Administrator\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: Internet Connection Help - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Internet Connection Help - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: http://*.trymedia.com (HKLM)
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

A link koji si mi dao mi izbacuje poruku (nakon klika na WinPFind Download Link):

404 Not Found
The requested URL '/oldtimer/WinPFind.zip' was not found on this server.
--------------------------------------------------------------------------------

thttpd

S tim da kada kliknem na thttpd me odvede na tu stranicu, a ne znam da li je to TO ...

Please advise.

~ ~ ~

Media Center Edition.

offline
 • Pridružio: 09 Jan 2006
 • Poruke: 317

Evo ti lokalne kopije programa WinPFind:
http://www.mycity.rs/mod-upload-dir/475_865876141_WinPFind.zip

03 Feb 2007 15:59 bobby Zaključavanje topica Razlog: : Javiti se na PP ukoliko je potrebno otkljucavanje teme  
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 897 korisnika na forumu :: 54 registrovanih, 6 sakrivenih i 837 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: -[CoA]-, A.R.Chafee.Jr., airsuba, babaroga, bato, Ben Roj, Bubimir, crnitrn, Dejan84, Doca, DonRumataEstorski, Fog of War, Frunze, Gargantua, geo.dule, goranperović66, hyla, ivica976, kairos, Koridor, krkalon, krlebgd77, loon123, Marko Marković, misa1xx, mnn2, nenad81, operniki, Orc from Russia, panzerwaffe, pein, purke62, regul, repac, Ripanjac, S2M, Sale.S, savaskytec, ser.hill, Shilok, shone34, Skakac7, Smd, solic, tanakadzo, theNedjeljko, Van, Vatrogasaccc, vladas87, vlahale, vsn111, wolf431, znaisha, zziko