problem Win32

1

problem Win32

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2010
 • Poruke: 11
 • Gde živiš: Istocno Sarajevo

prije 10 dana pojavio mi se problem na lap top-u.
kada se konektujem na internet i nakon desetak min pojavi mi se poruka problem Win 32(u prilogu screen),nakon toga mi totalno oslabi konekcija ,uspori se rad racunara i sl.Pretpostavljam da sam pokupio neki virus i da je on sve to izazvao. Koristim antivirus NOD32(stara verzija).Pokusao sam skinuti Kaspersky ali ni to ne mogu jer mi oslabi konekcija i nemam vremena da ga skinem.NOD32 detektuje virus ali mi ne daje opciju da ga obrisem.A i nisam siguran da li bi rjesio problem instalacijom novog antivirusnog programa ,kao ni koji AV program,da li besplatan ili da kupujem.Ako neko zna sta treba da uradim .....neka pise.Unaprijd hvala

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8449
 • Gde živiš: Novi Beograd

Zdravo,

postavio si mi sve logove osim najvaznijeg:

Preuzmite program DDS sa ovog, ovog ili ovog linka na Desktop.

Kliknite neki od datih linkova - u prozoru koji se otvori, kliknite Save;
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberite Desktop i kliknite Save.Dvoklikom pokrenite DDS;

nakon par minuta će se pojaviti poruka o završetku procesa i otvoriće se dva izveštaja;

snimite oba izveštaja na Desktop (izborom File > Save As);

dvoklikom otvorite DDS.txt i iskopirajte sadržaj u temu;

file Attach.txt priložite uz poruku korišćenjem opcije Prikači fajl.


Slikoviti prikaz postupka

Napomena: u slučaju da zaštitni softver omete DDS u radu, privremeno deaktivirajte isti (uputstvo) i ponovo pokrenite DDS.Dobro bi bilo da mi slikas i to sto je NOD registrovao.

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2010
 • Poruke: 11
 • Gde živiš: Istocno Sarajevo

znao sam da sam nesto zaboravio...,a to sto je NOD registrovao nemam pojma kako da slikam jer ga nisam spasio !!

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86
Run by œN@ KNœZœV!C at 17:12:52,69 on pon 01/04/2010
Internet Explorer: 7.0.5730.11
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.44.1033.18.239.80 [GMT 1:00]

AV: ESET NOD32 antivirus system 2.70 *On-access scanning enabled* (Outdated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup
svchost.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe
C:\WINDOWS\LTSMMSG.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe
C:\Program Files\TOSHIBA\PadTouch\PadExe.exe
C:\WINDOWS\system32\TFNF5.exe
C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\£N@ KN£Z£V!C\Desktop\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://google.ba/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://hosting.conduit.com/Uninstall?toolbarid=&version=4.5.191.15
TB: MyPlayCity Toolbar: {4724c5d8-dfa7-417a-a2f5-1eabfee9b4ac} - c:\program files\myplaycity\tbMyP0.dll
uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe
uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background
uRun: [LDM] c:\program files\logitech\desktop messenger\8876480\program\BackWeb-8876480.exe
uRun: [GRID DRAW] c:\docume~1\n@knzv~1\applic~1\namema~1\surfamok.exe
mRun: [IgfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe
mRun: [00THotkey] c:\windows\system32\00THotkey.exe
mRun: [000StTHK] 000StTHK.exe
mRun: [LTSMMSG] LTSMMSG.exe
mRun: [Apoint] c:\program files\apoint2k\Apoint.exe
mRun: [TouchED] c:\program files\toshiba\touched\TouchED.Exe
mRun: [PadTouch] "c:\program files\toshiba\padtouch\PadExe.exe
mRun: [TFNF5] TFNF5.exe
mRun: [TPSMain] TPSMain.exe
mRun: [TFncKy] TFncKy.exe
mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe
mRun: [nod32kui] "c:\program files\eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
mRun: [LVCOMSX] c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE
mRun: [LogitechVideoRepair] c:\program files\logitech\video\ISStart.exe
mRun: [LogitechVideoTray] c:\program files\logitech\video\LogiTray.exe
dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE
dRunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32
dRunOnce: [IE7-11] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection NR_IE7en.inf,AfterUserStart
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\logite~1.lnk - c:\program files\logitech\desktop messenger\8876480\program\LDMConf.exe
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
IE: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - {CAFEEFAC-0014-0002-0000-ABCDEFFEDCBC}
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL
LSP: c:\windows\system32\imon.dll
DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab
DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1206561240906
DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1206561211281
DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab
DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab
DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/products/plugin/1.4/jinstall-14_02-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.4.2/jinstall-1_4_2-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab
TCP: {5A5D8AC9-E45E-44AE-B428-08E1027A129B} = 77.78.220.2
Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2007-10-26 15424]
R2 NOD32krn;NOD32 Kernel Service;c:\program files\eset\nod32krn.exe [2007-10-26 552064]
S3 usnjsvc;Usluga Messenger Sharing Folders USN Journal Reader;c:\program files\windows live\messenger\usnsvc.exe [2007-10-18 98328]

=============== Created Last 30 ================


==================== Find3M ====================

2010-01-04 16:05:28 3670016 ---ha-w- c:\documents and settings\³n@ kn³z³v!c\NTUSER.DAT
2009-10-23 16:42:48 21892 ----a-w- c:\windows\system32\UninstXviDDec.exe
2007-10-26 11:50:45 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\mshist012007102620071027\index.dat

============= FINISH: 17:13:35,16 ===============

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8449
 • Gde živiš: Novi Beograd

Skini na Desktop i pokreni:

http://amf.mycity.rs/personal/dr_Bora/SwizzorSearch.bat

Postavi mi log nakon skeniranja.

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2010
 • Poruke: 11
 • Gde živiš: Istocno Sarajevo

mycity.rs/must-login.png

da li je ovo OK

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8449
 • Gde živiš: Novi Beograd

Jesi pokrenuo taj program za koji sam ti dao link?

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2010
 • Poruke: 11
 • Gde živiš: Istocno Sarajevo

dvoklikom na ikonicu,poceo je raditi i otvorio mi stranicu gdje ima svega..


izvini racunari mi i nisu jaca strana..

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8449
 • Gde živiš: Novi Beograd

zan pjer papen ::dvoklikom na ikonicu,poceo je raditi i otvorio mi stranicu gdje ima svega..


izvini racunari mi i nisu jaca strana..


Kad je zavrsio, jer bio neki log da se kopira ovde?

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2010
 • Poruke: 11
 • Gde živiš: Istocno Sarajevo

ne nije,samo je otvoro prozor sa onim textom koji sam ti poslao

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8449
 • Gde živiš: Novi Beograd

Nisi mi poslao nikakav tekst, samo si mi poslao fajl koji sam ja tebi poslao da ga pokrenes.

Znaci, kad kliknes na onaj moj link, otvori ti se prozor gde te pita gde da sacuvas.

Ti ga sacuvaj gde hoces. Kad se skine, a vec se skinuo posto si mi ga poslao, onda ga pokrenes dvoklikom i sacekas log koji ce da se pojavi.

Taj log mi onda iskopiras ili posaljes.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 735 korisnika na forumu :: 22 registrovanih, 5 sakrivenih i 708 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amstel2, Bane san, celik, dragoljub11987, dragonserbia, Džordžino, goxin, HrcAk47, ikan, Ilija Cvorovic, Jethro, kybonacci, rodoljub, Sale.S, Snorks, Srky Boy, Steeeefan, Tas011, Toni, vlvl, zljubomir