ultimate antivirus 2008

1

ultimate antivirus 2008

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2008
 • Poruke: 41
 • Gde živiš: Pirot/Nis

pomagajte imam problem kad startujem komp odma pocne da ga skenira neki antivirusni program,Ultimate antivirus 2008 - security center,e sad ako pratim uputstva on pokusa da ode na net i blokira,a onda vise ne mogu nista da radim pa moram da restartujem.A ako odem na "Continue unprotected" i zatvorim prozor on se onda pojavljuje na svakih 30 sec.Kako da ga se resim,mnogo je dosadan.Molim da pogledate log i sklonite viruse koje sigurno imam.Za konekciju od skora koristim ADSLLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 2:32:56, on 1.11.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\UAV\uav.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
C:\WINDOWS\system32\algg.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Documents and Settings\My PC\Desktop\New Folder\TR3.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = windiwsfsearch.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = windiwsfsearch.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = windiwsfsearch.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = windiwsfsearch.com/ie6.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {300CF5C9-F02D-4CB8-ABED-9C229DA56825} - C:\Program Files\Applications\iebt.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {46D7049A-9DB9-4AEC-82B1-F101B9367CB1} - C:\WINDOWS\system32\qoMghefC.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {60EDB834-9813-49EC-B576-644EF24551AA} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {89A5F36D-0974-4D69-A124-D11BDA0D87EF} - C:\WINDOWS\system32\xxywTNGw.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [SBI] C:\Documents and Settings\My PC\Desktop\setup_sbd_en.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare.exe" /pause
O4 - HKLM\..\Run: [9086580d] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dfsenrgn.dll",b
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Antivirus] C:\Program Files\UAV\uav.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [wblogon] C:\WINDOWS\system32\algg.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress] "D:\Program Files\Power2GoExpress.exe" /Startup
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [smile] C:\Program Files\Applications\wcs.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab
O20 - Winlogon Notify: qoMghefC - C:\WINDOWS\SYSTEM32\qoMghefC.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
O24 - Desktop Component 0: (no name) - badtushy.com/mainpics/t031008b/movieboxa1.jpg

--
End of file - 8401 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...


Potebno je privremeno isključiti TeaTimer:

Pokrenite Spybot S&D
Kliknite Mode stavku u meniju
Odaberite Advance Mode
Na traci levo kliknite na Tools
Kliknite na Resident
Destiklirajte Resident Tea-Timer
Zatvorite Spybot S&D
Restartujte kompjuter.

- Zatim skinuti program sa ovog linka na Desktop.
- Pokrenuti ga dvoklikom i ispratiti uputstva.

Nemojte zaboraviti da ponovo ukljucite ove opcije kada zavrsimo ciscenje.


-------------------------------------------------------------------------------------Arrow Preuzmi instalaciju za program Malwarebytes Anti-Malware sa sledećeg linka:
http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

Dvoklikom pokreni instalaciju - na samom kraju procesa, proveri da su obeležene opcije:
Update Malwarebytes' Anti-Malware;
Launch Malwarebytes Anti-Malware;

a zatim klikni Finish.

Nakon završenog ažuriranja program će se pokrenuti.

Izaberi opciju Perform Quick Scan i klikni Scan.

Po završetku procesa klikni OK, Show Results: u listi detektovanog malware-a, obeleži sve stavke i klikni Remove Selected.

Po završetku procesa, logfile će se otvoriti u Notepad-u; iskopiraj ga u temu na forumu.
Ukoliko program zatraži restart kako bi se završio proces čišćenja, obavezno ga dozvoliti.

Napomena: ako dođe do restarta na kraju procesa čišćenja, logfile će biti dostupan na Logs kartici (obeleži ga i klikni Open).


Takođe, nakon svega, potrebno je postaviti i svež HijackThis logfile.

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2008
 • Poruke: 41
 • Gde živiš: Pirot/Nis

nema program ispod linka gdesi mi reko da kliknem

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Postoje dva linka u mojoj poruci - na koji misliš?

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2008
 • Poruke: 41
 • Gde živiš: Pirot/Nis

Zarim skini program sa OVOG LINKA na desk.Kod kliknem otvara mi preko cele strane neke brojkee i slova i znake i nema nikakve opsije

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Klikni desnim tasterom na link i izaberi Save linked content as... ili Save target sa... ili Save as...

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2008
 • Poruke: 41
 • Gde živiš: Pirot/Nis

Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
Database version: 1349
Windows 5.1.2600 Service Pack 2

1.11.2008 15:52:19
mbam-log-2008-11-01 (15-52-19).txt

Scan type: Quick Scan
Objects scanned: 50584
Time elapsed: 3 minute(s), 10 second(s)

Memory Processes Infected: 2
Memory Modules Infected: 3
Registry Keys Infected: 19
Registry Values Infected: 7
Registry Data Items Infected: 10
Folders Infected: 13
Files Infected: 54

Memory Processes Infected:
C:\Program Files\UAV\uav.exe (Rogue.UltimateAntivirus) -> Unloaded process successfully.
C:\WINDOWS\system32\algg.exe (Trojan.Zlob) -> Unloaded process successfully.

Memory Modules Infected:
C:\WINDOWS\system32\dfsenrgn.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
C:\WINDOWS\system32\xxywTNGw.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
C:\WINDOWS\system32\qoMghefC.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

Registry Keys Infected:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{42872555-746e-4d4c-a2bc-0b111348653c} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{42872555-746e-4d4c-a2bc-0b111348653c} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{46d7049a-9db9-4aec-82b1-f101b9367cb1} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\qomghefc (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{46d7049a-9db9-4aec-82b1-f101b9367cb1} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
HKEY_CLASSES_ROOT\z444.z444mgr (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{030a0f33-5b99-482e-83f5-2eeb8457878b} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\z444.z444mgr.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{46d7049a-9db9-4aec-82b1-f101b9367cb1} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{300cf5c9-f02d-4cb8-abed-9c229da56825} (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{300cf5c9-f02d-4cb8-abed-9c229da56825} (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{300cf5c9-f02d-4cb8-abed-9c229da56825} (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42872555-746e-4d4c-a2bc-0b111348653c} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Secure Solutions (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\UAV (Rogue.UltimateAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Values Infected:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\9086580d (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping\{9034a523-d068-4be8-a284-9df278be776e} (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{46d7049a-9db9-4aec-82b1-f101b9367cb1} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\antivirus (Rogue.UltimateAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sbi (Rogue.AntiSpywareSuite) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\wblogon (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\smile (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Data Items Infected:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Security Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\xxywtngw -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo) -> Data: c:\windows\system32\xxywtngw -> Delete on reboot.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL (Hijack.Search) -> Bad: (http://windiwsfsearch.com) Good: (http://www.google.com/) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL (Hijack.Search) -> Bad: (http://windiwsfsearch.com) Good: (http://www.google.com/) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Search_URL (Hijack.Search) -> Bad: (http://windiwsfsearch.com) Good: (http://www.google.com/) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Bar (Hijack.Search) -> Bad: (http://windiwsfsearch.com/ie6.html) Good: (http://www.google.com/) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\SearchMigratedDefaultURL (Hijack.Search) -> Bad: (http://windiwsfsearch.com/search?q={searchTerms}) Good: (http://www.google.com/) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\SearchMigratedDefaultURL (Hijack.Search) -> Bad: (http://windiwsfsearch.com/search?q={searchTerms}) Good: (http://www.google.com/) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\w\ (Hijack.Search) -> Bad: (http://windiwsfsearch.com/search?q=%s) Good: (http://www.google.com/) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\w\ (Hijack.Search) -> Bad: (http://windiwsfsearch.com/search?q=%s) Good: (http://www.google.com/) -> Quarantined and deleted successfully.

Folders Infected:
C:\Program Files\AAV (Rogue.AdvancedAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\WAV (Rogue.WindowsAntivirus2008-) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\UAV (Rogue.UltimateAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\675873 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\RegistryBot (Rogue.RegistryBot) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\RegistryBot\Log (Rogue.RegistryBot) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\RegistryBot\Registry Backups (Rogue.RegistryBot) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Secure Solutions (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP\BASE (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP\DELETED (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP\LOG (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP\SAVED (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.

Files Infected:
C:\WINDOWS\system32\xxywTNGw.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
C:\WINDOWS\system32\wGNTwyxx.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\wGNTwyxx.ini2 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\qoMghefC.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
C:\WINDOWS\system32\bnlgpmsx.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\xsmpglnb.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\dfsenrgn.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
C:\WINDOWS\system32\ngrnesfd.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\eocefvyu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\uyvfecoe.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\fbcfycjw.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\wjcyfcbf.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\funigamb.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\bmaginuf.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\nduohbmu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\umbhoudn.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\ohpvoqgy.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\ygqovpho.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\pjijdind.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\dnidjijp.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\vyqffflh.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\hlfffqyv.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\xawwesug.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\gusewwax.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\675873\675873.dll (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\gnkwpalb.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\oakwbewf.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\bducqtyd.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\bhmpklmu.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\hihfljbv.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\hnvdfavb.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\seembqtw.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\wmrgrfsu.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\jwabkggx.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\xshspieu.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\vhedvrhr.exe (Trojan.LowZones) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\ddcDtTnN.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\wvUnNfeF.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\My PC\Local Settings\temp\ssty0.exe (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\AAV\aav.exe (Rogue.AdvancedAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\WAV\wav.cpl (Rogue.WindowsAntivirus2008-) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\WAV\wav.exe (Rogue.WindowsAntivirus2008-) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\UAV\uav.cpl (Rogue.UltimateAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\UAV\uav.exe (Rogue.UltimateAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\UAV\uav.ooo (Rogue.UltimateAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\UAV\uav1.dat (Rogue.UltimateAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\RegistryBot\Registry Backups\2008-07-17_15-28-03.reg (Rogue.RegistryBot) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP\as2008xp.exe (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP\LOG\20080820141139281.log (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\uav.cpl (Rogue.UltimateAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\wav.cpl (Rogue.WindowsAntivirus2008-) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\aav.cpl (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\algg.exe (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\services\services.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Napisao je da nekoliko nisu ociscena i zatrazio restart-sto sam i ucinio.
Evo i Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:09:40, on 1.11.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Documents and Settings\My PC\Desktop\New Folder\TR3.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {47433D23-8E7D-4476-9026-2FAA314C2717} - (no file)
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {60EDB834-9813-49EC-B576-644EF24551AA} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: (no name) - {AEDABB57-BF9D-489B-B42C-F5876F1F6E4C} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare.exe" /pause
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress] "D:\Program Files\Power2GoExpress.exe" /Startup
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
O24 - Desktop Component 0: (no name) - badtushy.com/mainpics/t031008b/movieboxa1.jpg

--
End of file - 7299 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 17 Jul 2008
 • Poruke: 41
 • Gde živiš: Pirot/Nis

combofix je otrio da nemam windows recovery console i stao sa radom.Sta dalje

Dopuna: 01 Nov 2008 17:13

posto je ponudjena opcija da pritisnem yes da bi instalirao odmah ,to sam i uradio.Combo je nastavio sa radom,restartovao je komp i izbacio Log. Evo ga ovde ComboFix 08-10-31.02 - My PC 2008-11-01 16:52:40.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.604 [GMT 1:00]
Running from: C:\Documents and Settings\My PC\Desktop\ComboFix.exe
* Created a new restore point
* Resident AV is active

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\WINDOWS\IE4 Error Log.txt
C:\WINDOWS\system32\dctolxax.ini
C:\WINDOWS\system32\vilqgkux.ini

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Legacy_BOONTY_GAMES
-------\Service_Boonty Games


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-10-01 to 2008-11-01 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-11-01 15:43 . 2008-11-01 15:43 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\Malwarebytes
2008-11-01 15:43 . 2008-11-01 15:43 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2008-11-01 15:43 . 2008-10-22 16:10 38,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2008-11-01 15:43 . 2008-10-22 16:10 15,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys
2008-11-01 05:32 . 2008-11-01 14:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\Juce VST Host
2008-11-01 01:25 . 2008-11-01 01:25 <DIR> d-------- C:\Program Files\Bonjour
2008-11-01 01:25 . 2008-11-01 01:25 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple
2008-11-01 01:14 . 2007-04-25 15:18 464,384 --------- C:\WINDOWS\system32\imapi2fs.dll
2008-11-01 01:14 . 2007-04-25 15:18 464,384 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\imapi2fs.dll
2008-11-01 01:14 . 2007-04-25 15:18 317,952 --------- C:\WINDOWS\system32\imapi2.dll
2008-11-01 01:14 . 2007-04-25 15:18 317,952 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\imapi2.dll
2008-11-01 01:14 . 2007-04-25 12:41 62,592 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdrom.sys
2008-11-01 01:13 . 2008-11-01 01:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RapidSolution
2008-11-01 01:05 . 2008-11-01 01:05 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\AltrixSoft
2008-11-01 00:39 . 2006-06-20 09:56 225,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\rewire.dll
2008-11-01 00:38 . 2008-11-01 00:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\VstPlugins
2008-11-01 00:38 . 2008-11-01 00:40 <DIR> d-------- C:\Program Files\Image-Line
2008-11-01 00:37 . 2008-11-01 00:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Outsim
2008-10-31 23:14 . 2008-10-31 23:14 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
2008-10-31 06:03 . 2008-11-01 13:05 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
2008-10-28 00:37 . 2008-10-28 00:37 170 --a------ C:\WINDOWS\wininit.ini
2008-10-27 20:01 . 2008-10-27 20:01 120 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\upxtjkwb.ini
2008-10-23 18:54 . 2008-10-23 18:54 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\QuickTime
2008-10-23 18:54 . 2001-09-27 20:41 4,206,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\QuickTime.qts
2008-10-23 18:54 . 2001-09-27 20:41 2,017,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\QuickTimeMusicalInstruments.qtx
2008-10-23 18:54 . 1997-08-21 13:44 345,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\Qtim32.dll
2008-10-23 18:54 . 2001-09-27 19:41 287,232 --a------ C:\WINDOWS\system32\QuickTime.cpl
2008-10-23 18:54 . 1996-08-26 03:12 93,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\Qtole32.dll
2008-10-23 18:54 . 2001-11-28 15:43 53,985 --a------ C:\WINDOWS\system32\QuickTime.qtp
2008-10-23 18:15 . 2008-10-23 18:15 292 --a------ C:\WINDOWS\vtmb.ini
2008-10-20 01:56 . 2008-10-20 01:56 120 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\nksibmfo.ini
2008-10-19 03:49 . 2008-10-19 03:49 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\My PC\TYPHOON
2008-10-08 19:23 . 2008-10-19 23:23 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\My PC\.SimpleCenter
2008-10-08 19:22 . 2008-10-08 19:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\SimpleCenter
2008-10-08 19:22 . 2008-10-08 19:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\i4j_jres

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-11-01 14:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\services
2008-10-31 23:59 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-10-31 05:06 --------- d-----w C:\Program Files\Google
2008-10-31 01:35 --------- d-----w C:\Program Files\Eset
2008-10-30 16:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\Winamp
2008-10-30 00:50 22,328 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys
2008-10-30 00:50 22,328 ----a-w C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\PnkBstrK.sys
2008-10-23 17:03 --------- d-----w C:\Program Files\Activision
2008-10-22 19:22 --------- d-----w C:\Program Files\BSPlayer
2008-10-19 15:10 --------- d-----w C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\Nokia Multimedia Player
2008-10-19 02:51 720,896 ----a-w C:\WINDOWS\iun6002.exe
2008-10-18 11:15 --------- d-----w C:\Program Files\Opera
2008-10-08 19:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\PC Suite
2008-10-08 18:18 --------- d-----w C:\Program Files\Nokia
2008-10-08 16:51 --------- d-----w C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\Datalayer
2008-10-07 20:26 --------- d-----w C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\Nokia
2008-09-23 22:34 --------- d-----w C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\Wildfire
2008-09-23 18:53 --------- d-----w C:\Program Files\audiograbber
2008-09-23 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\The Playa
2008-09-23 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\DivXCodec
2008-09-23 15:50 --------- d-----w C:\Program Files\Micro DVD Player
2008-09-18 08:42 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
2008-09-18 08:42 --------- d-----w C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\InterTrust
2008-09-14 12:13 3,839,862 --sh--r C:\AVG7DB_F.DAT
2008-09-14 12:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG7
2008-08-05 13:42 2,829 ----a-w C:\WINDOWS\War3Unin.pif
2008-08-05 13:42 139,264 ----a-w C:\WINDOWS\War3Unin.exe
2008-07-10 09:35 2,401,296 ----a-w C:\Program Files\WLinstaller.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 15360]
"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-07-25 68856]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 1667584]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" [2005-11-24 94208]
"PcSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2006-06-27 1449984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2006-09-14 921600]
"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 57344]
"StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 90112]
"LanguageShortcut"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2007-02-07 54832]
"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 157592]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]
"NSLauncher"="C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe" [2006-11-28 2658304]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe [2006-10-23 40048]
Adobe Reader Synchronizer.lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe [2006-10-22 734872]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"VIDC.ACDV"= ACDV.dll
"msacm.clmp3enc"= D:\PROGRA~1\CLMP3Enc.ACM

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C:
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C:\WINDOWS
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C:\WINDOWS\system32

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\mmc.exe"=
"D:\\igre\\Warcraft III\\War3.exe"=
"C:\\Program Files\\NovaLogic\\Delta Force Black Hawk Down\\dfbhd.exe"=
"C:\\Program Files\\SimpleCenter\\Home Media Server.exe"=
"C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

R0 sfsync03;StarForce Protection Synchronization Driver (version 3.x);C:\WINDOWS\system32\drivers\sfsync03.sys [2005-12-06 35328]
R1 BIOS;BIOS;C:\WINDOWS\system32\drivers\BIOS.sys [2005-03-16 13696]
R2 {95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B};{95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B};C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\000.fcl [2006-11-02 15:51 13560]
R2 ithsgt;ithsgt;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ithsgt.sys [2008-06-13 162432]
R2 lilsgt;lilsgt;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lilsgt.sys [2008-06-13 12032]
R2 NwSapAgent;SAP Agent;C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2004-08-03 14336]
R3 Tetris;Tetris driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\Tetris.sys [2008-06-13 48928]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{510f45cc-7534-11dd-9a2d-00e04d6a7475}]
\Shell\AutoRun\command - F:\
\Shell\open\Command - rundll32.exe .\\ltxclu.dll,InstallM
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

BHO-{47433D23-8E7D-4476-9026-2FAA314C2717} - (no file)
BHO-{60EDB834-9813-49EC-B576-644EF24551AA} - (no file)
BHO-{AEDABB57-BF9D-489B-B42C-F5876F1F6E4C} - (no file)
HKCU-Run-Power2GoExpress - D:\Program Files\Power2GoExpress.exe
HKLM-Run-BearShare - D:\Program Files\BearShare.exe


.
------- Supplementary Scan -------
.
FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\My PC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\zi11vjn4.default\
FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://en-us.start.mozilla.com/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-11-01 16:55:15
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\{95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B}]
"ImagePath"="\??\C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\000.fcl"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\obvious]
"ImagePath"="system32\DRIVERS\obvious.sys"
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-11-01 17:01:14 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-11-01 16:00:45

Pre-Run: 18.100.912.128 bytes free
Post-Run: 18,292,256,768 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

195 --- E O F --- 2008-08-14 21:27:48

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

File::
C:\WINDOWS\system32\upxtjkwb.ini
C:\WINDOWS\system32\nksibmfo.ini

FileLook::
C:\WINDOWS\system32\Drivers\obvious.sys

Registry::
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C:]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C:\WINDOWS]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C:\WINDOWS\system32]
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{510f45cc-7534-11dd-9a2d-00e04d6a7475}]Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1045 korisnika na forumu :: 61 registrovanih, 12 sakrivenih i 972 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., aboris, Apok, Areal84, babaroga, brundo65, ccoogg123, Dannyboy, djordje92sm, dragon986, DrugiREI, dzoni19, Ehinacea, Frunze, Gagi193, Georgius, GoranZemun, havoc995, Karla, Kubovac, kunktator, laurusri, mean_machine, mercedesamg, Metanoja, mile23, miodrag, MiroslavD, mnn2, Nemanja.M, Niko Bitan, novator, operniki, opt1, Panter, perko91, Pomorac1, raptorsi, Ravac, repac, rovac, S-lash, sakota79, Shinobi, Sirius, Skakac7, Smd, srbijaiznadsvega, Steeeefan, Stoilkovic, Toni, trundle, tubular, VJ, vukovi, Yellow Pinky, zastavnik, ZetaMan, zlatkoa987, |_MeD_|, 125