Geografski recnik

1

Geografski recnik

offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

Evo jednog "malog" recnika Laughing Sigurno ce vam trebati ili koristiti neki termini odavde! Wink


AKUMULACIJA- (1)talozenje materijala koji su se od cvrste ili rastresite podloge odvojili,i izvesno vreme su ih nosili vetrovi, morske struje,talasi,lednici..... (2)deo dohotka koji vlasnici preduzeca,imanja,izdvajaju za ulaganja u razvoj,prosirenje ili modernizaciju prduzeca,da bi povecali proizvodnju ili obim poslovanja.
ARHIPELAG- grupa ostrva
ASTRONOMIJA- nauka o nebeskim telima i vasioni u celini
ATMOSFERA- vazdusni omotac zemlje
ALUVIJALNE RAVNI- to su ravni koje nastaju akumulativnim radom velikih reka
ANTARKTIDA- kontinent na Antarktiku
ANTARKTIK- juzna polarna oblast nasuprot Arktiku
ARKTIK- severna polarna oblast
BIOSFERA- omotac zemlje u kome postoji zivot
BUŠ- to je naziv za polupustinjska,pustinjska prostranstva u Australiji mestimicno obrasla isprepletanim bodljikavim zbunjem
BAROMETAR- sprava za merenje vazdusnog pritiska
VADI (UADI)- suve doline ili doline sa povremenim tokovima u pustinjama Severne Afrike i Arabijskog poluostrva
VOLFRAM (TUNGSTEN)-veoma tvrd i otporan metal koji se upotrebljava za dobijanje volfram-celika i vlakna elektricnih sijalica
VAZDUSNE MASE- mase vazduha slicnih svojstava
VASIONA (KOSMOS)- sveobuhvatni prostor sa svim nebeskim telima u njemu
VLAZNOST VAZDUHA-stepen zasicnosti vazduha vlagom
VODOSTAJ- nivo vode u reci u trenutku osmatranja
VREME- trenutno stanje klimatskih elemenata iznad nekog mesta
VULKANIZAM- sve pojave vezane za pokretanje i izbijanje magme na povrsinu Zemlje
VULKAN- mesto na kome magma izbija na povrsinu Zemlje
VALOV-lednicko korito, dolina kojom se lednik kretao
GALAKSIJA- drugi naziv za zvezdane skupove
GEOGRAFSKA SIRINA- velicina luka meridijana od ekvatora do date tacke
GEOGRAFSKA DUZINA- velicina luka ekvatora od grinickog meridijana, do meridijana date tacke
GEOGRAFSKA KARTA- umanjen graficki prikaz zemljine povrsi na ravni
GEOGRAFSKI POLOVI- tacke u kojima Zemljina osa prodire povrsinu Zemlje
GLOBUS- model zemljine lopte
GROMADNE PLANINE- planine nastale izdizanjem delova zemljine kore
GONDVANA- stara kopnena masa koju su nekada zajedno cinili danasnji kontinenti Juzna Amerika Afrika,Australija i Antarktida
GEOLOSKI RAZVOJ- stvaranje i razvoj Zemljine kore (stvaranje stena)
GEOTERMALNA ENERGIJA- unutrasnja toplota zemlje, koja se moze iskoristiti za dobijanje elektricne energije
GRABEN- izduzeni pojas zemljine kore spusten duz bocnih raseda
GUSTINA NASELJENOSTI- prosecan broj stanovnika po kvadratnom metru
DISTRIKT- okrug,oblast
DATUMSKA GRANICA- granica koja se pretezno poklapa sa 180. meridijanom
DELTA- tip recnog ušća u more
DINE- srpoliki peščani nanosi u pustinji
DUGODNEVNICA- dan sa najduzom obdanicom u godini ( 21.VI)
EKVATOR- najveca paralela
EKVATORIJALNA KLIMA- tip klime koja vlada u uskom pojasu oko ekvatora
EPICENTAR- tacka na povrsini Zemlje, u kojoj se najjace ispojlava zemljotres
EROZIJA- razaranje stenovite podloge i tla dejstvom spoljasnih sila
ESTAUR- levkasti oblik ušća
ETNOS- narod,narodni-etnicki
ERG- oblik peskovite pustinje
EKSPLOATACIJA- iskoriscavanje,vadjenje rude
EKUMENA- naseljeni deo sveta
ENTITET- deo teritorije neke drzave,bez obelezja medjunarodne drzavne nezavisnosti
ZAPADNI VETROVI- stalni vetrovi umerenog pojasa
ZEMLJISTE (TLO)- rastresit povrsinski sloj Zemljine kore
ZEMLJINA KORA-povrsinski stenovit omotac Zemlje
ZEMLJOUZI- uski pojasevi kopna koji povezuju sire vodene celine
ZENIT- tacka na nebu tacno iznad nase glave
ZVEZDE- dzinoske lopte usijanog gasa
ISTOCNI VETROVI- stalni vetrovi u hladnim pojasevima
IZDAN- podzemna voda koja lezi na vododrzivom sloju
IZOBATE-zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste dubine
IZOHIPSE- zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste nadmorske visine
IZOTERME- zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste tempereture
IZVOR- mesto gde podzemna voda izbija na povrsinu
JULIJANSKI KALENDAR- stari kalendar koji koristi Srpska pravoslavna crkva
JEZERA- udubljenja u kopnu ispunjena vodom
JAME- podzemni oblik, kraskog oblika reljefa
KLIF- strma morska obala
KLIMA- prosecni visegodisnji rezim vremena iznad nekog mesta
KLIMATSKI CINIOCI- cinioci koij odredjuju klimu nekog mesta
KLIMATSKI ELEMENTI-elementi kojima se izrazava stanje vazduha
KOMETE- ( zvezde repatice) koe obilaze oko Sunca po vrlo izduzenim putanjama
KOMPAS- sprava za odredjivanje strane sveta na osnovu magnetne igle
KONTINENTI- najkrupnije kopnene celine
KRASKA JEZERA- jezere nastala u kraskim udubljenjima
KRATKODNEVNICA- dan sa najkracom obdanicom u godini (22.XII)
KOLICINA PADAVINA- izrazave se u mm-visina padavina od 1mm odgovara 1l vode
KOMPOZITNE DOLINE-To su doline reka koje se naizmenicno sastoje od kotlinai klisura.
KRIPTODEPRESIJA- to je takozvana skrivena deprsija,jezero cije dno je ispod a povrsina iznad morskog nivoa
KADMIJUM-metal koji se upotrebljava u zubarskoj tehnici,i kao materijal za izradu elektroda
KAMPOS- naziv za savane u Juznoj Americi
KAUCUK- guma koja se dobija iz mlecnog soka vise vrsta drveta koja rastu, u Juznoj Americi,Juznoj i Jugoistocnoj Aziji
KOBALT- belosivi metal od cijeg se oksida dobija lepa plava boja
KONKVISTADORI- spanski i portugalski osvajaci u Srednjoj i Juznoj Americi
KRIK- naziv za reku ili potok u Australiji koji periodicno presusuju
KONURBACIJA- velika urbana sredina nastala spajanjem nekoliko susednih gradova,naselja
KISELE KISE- mesavina zagadjenog vazduha i kise( skode drvecu,ljudima,biljkama...)
LAVA- magma na povrsini Zemlje
LEDNIK- pokretna masa leda
LITOSFERA-stenoviti omotac zemlje
LES- jednorodna porozna sedimenta stena,najcesce zuckaste boje
LAGUNA- plitki deo okeana (mora) odvojen od njega pescanim sprudom ili koralnim grebenom,a spojen s njim uskim moreuzom
LJANOS- tip visoko travnih savana na severoistoku Juzne Amerike ( na levoj obali reke Orinoko)
MAGMA- uzarena materija u unutrasnjisti zemlje
MEANDRI- vijugavi delovi korita ravnicarskih reka
MERIDIJANI- zamisljeni polukrugovi koji spajaju geografske Polove
MESEC- Zemljin prirodni satelit
METEOR- blesak koji nastaje pi izgaranju meteorida u atmosferi
METEORIT- ostatak meteorida koji je dospeo na Zemlju
METEORID- tvrda cestica koja se krece medjuplaneternim prostorom
MOCVARE- delovi kopna zasiceni vodom, sa posebnim rastinjem i tresetom
MONSUNI- periodicni vetrovi koji su karakteristicni za juznu i jugoistocnu Aziju
MONSUNSKA KLIMA- klima pod uticajem monsuna
MORA- delovi okeana izdvojeni kopnom, ili podvodnim reljefom
MORENE- bedemi stenovitog materijala koji je ostavio lednik
MOREUZI- vodena suzenja koja povezuju mora ili okeane
MORSKE MENE- plima i oseka ( one nastaju pretezno pod uticajem Meseceve gravitacije,a i gravitacije Sunca)
METROPOLA- glavni grad,prestonica
MIGRACIJE- prseljenja ljudi iz jednog mesta u drugi
MORTALITET- broj umrlih
MRTVAJE- (mrtva voda ili stara reka) preseceni ili napusteni meandri.Napusteni meandri bez vode nazivaju se starace.
MANGROVA- vrsta vegetacije u priobalnim mocvarama tropskog pojsa
MANIKOA- ( ili kasava) to je koren bogat brasnom biljke koja raste u Indiji,Juznoj Americi i Africi
MUVA CE-CE- muva koja je rasprostranjena u sumama uz reke i jezera Centralne Afrike,inace ona je prenosnik uzrocnika zarazne bolesti spavanja)
MOLIBDEN- metal veoma dragocen u dobijanju celika
NABRANE PLANINE- planine nastale nabiranjem zemljine kore
NADMORSKA VISINA- vertikalna udaljenost neke tacke od nivoa mora
NATALITET- broj zivorodjenih u toku jedne godine
NEFRIT- mineral bubrezastog oblika koj se upotrebljava za pravljenje pecata
OBDANICA- vremenski razmak izmedju izlaska Sunca i zalazka
OKEANI- najvece celine svetskog mora
OSEKA-
OSTRVA- manji delovi kopna okruzeni sa svih strana vodom
OZONSKI SLOJ- sloj atmosfere koji stiti zivi svet na Zemlji od stetnog delovanja Suncevog zracenja
OBELISK- svaki visoki spomenik koji se suzava pri vrhu
OBLACNOST- pokrivenost nebeskog svoda oblacima
OROGENZA- ( na grckom oros-planina, genezis-postanak)postanak stvaranje planina,razdoblje u razvitku Zemljinae kore
PARALELE- zamisljeni krugovi koji su normalni na meridijane
PASATI- stalni vetrovi zarkog pojasa
PLANETE- nebeska tela koja obilaze oko Sunca ili drugih zvezda
PLIMA- podizanje nivoa mora
POLARNE NOCI- noci tokm kojih Sunce ne izlazi duze od 24h
POLARNI DANI- dani tokom kojih Sunce ne zalazi duze od 24h
POLARNICI- ekvatoru najblize paralele gde se avlaju polarni dani i polarne noci
POLUOSTRVA- delovi kopna koji izrazito zalaze u vodeno prostranstvo
POVRATNICI- ekvatoru najdalje paralele
PUSTINJSKA KLIMA- klima koja vlada u oblastima koje primaju manje od 100mm padavina godisnje
PRIRODNI PRIRASTAJ- razlika izmedju broja rodjenih i broja umrlih ljudi
PUSTA- naziv za stepu u Srednjodunavskoj (Panonskoj niziji)
POVIJA- recnom eroziom snizena razvodja izmedju dve naspramne recne doline
POVRS- prostrana zaravan erozivnog porekla
PRODUKTIVNOST RADA- stvaralacka snaga.Meri se obimom obavljenog posla ili kolicinom proizvedenih dobara
PAMPAS- naziv za stepu u Juznoj Americi
POTASA- kalijum-karbonat koj se upotrebljava u proizvodnji stakla i sapuna
PREVLAKA- uska povrsina kopna koja spaja dva znacajnija dela kopna ili dva kontinenta
PRERIJA- naziv za stepu u Severnoj Americi
RAVNODNEVNICA- dani ( 21.III i 23. IX) kada se izjednace obdanica i noc
RAZMER- odnos neke duzine na karti i njoj odgovarajuce u prirodi
RAZUDJENOST OBALE- odstupanje obale od prave linije
RAZVODJE- uzvisenje koje deli dva susedna sliva
RAZMERNIK- duz uz cije podeoke je upisana odgovarajuca duzina u prirodi
RECNA MREZA- sve reke na jednoj teritoriji
RECNI SISTEM- glavna reka sa svojim pritokama
RECNI SLIV- povrsina sa koje voda otice u jedan recni sistem
REGIJA- zasebna teritorija koja se po necemu razlikuje od susednih teritorija
REKA- veci vodeni tok koji tece koritom koje je taj tok sam izdubio
RELATIVNA VISINA- razlika izmedju dve nadmorske visine
RELJEF- sve neravnine i ispupcenja udubljenja na povrsini Zemlji
REVOLUCIJA ZEMLJE- obilazenje Zemlje oko Sunca
ROTACIJA ZEMLJE- obrtanje Zemlje oko zamisljene ose
RT-najistureniji deo kopna koji zalazi u vodeno prostranstvo
RASA- veca grupa srodnih ljudi sa istorodnim glavnim obelezjima
RIVIJERA- primorski krajevi (posebno na Sredozemnom moru)
SATELITI- nebeska tela kja obilaze oko planeta
SAVANA- prostrane ravnice tropskog pojasa obrasle visokom travom
SAZVEZDJE- tacno odredjen deo neba sa tacno odredjen deo neba sa svim nebeskim telima u njemu
SVETSKI OKEAN- svi okenani i mora na Zemlji
SEDIMENTNE STENE- stene nastale talozenjem cestica koje mogu biti razlicitog porekla i velicine
SEIZMOGRAF- instrument koji belezi zemljotrese
SEVERNJACA- najsjajnijea zvezda u sazvezdju Malog medveda
SELVAS- tesko prohodne tropske kisne sume ( prazume u Juznoj Americi)
SINOPTICKA KARTA- karta na osnovu koje se pravi vremenska prognoza
STEPA- travna ta zajednica unutar umerenog pojasa
SUNCEV SISTEM- Sunce sa svim nebeskim telima koja obilaze oko njega
SVETLOSNA GODINA- put koji predje vetlost za godinu dana putujuci pri tome 300 000km u sekundi
TAJGA- zona cetinara na severnoj polulopti
TEKTONSKA JEZERA- jezera cije su kotline nastale spustanjem kopna duz dubokih raseda
TOPOGRAFSKE KARTE- krupnorazmerne karte
TUNDRA- biljna zona ciji je biljni svet uglavnom predstavljen lisajevima i mahovinama
TAJFUN- naziv tropskih ciklona u zapadnom delu Tihog okeana
TAPIOKA- zrbasto skrobno brasno koje se dobija iz korena biljke manioka
TANIN- materija koja se dobija od sisarki i kore raznog listopadng drveca,a koristi se za štavljenje kože
TORNADO- naziv snaznog atmosferskog vrtloga u SAD
URAGAN- vetar razorne snage ( brzina preko 30m/s) i znatnog trajanja
FJORDOVI- zalivi nastali potapanjem lednickih dolona u Skandinaviji
HIDROSFERA- vodeni omotac zemlje
HIPOCENTAR- zariste zemljotresa u unutrasnjosti Zemlje
CUNAMI- Dzinovski talasi koji nastaju za vreme zemljotresa i vulkanskih erupcija na dnu mora


... i to je to... Wink ima sigurno jos mnogo pojmova koje nisam objasnio ali ja mislim da je ovo sasvim dovoljno za pocetak Smile.Neke pojmove mozda nisam bas najbolje razjasnio pa ako zelite duze i konkretnije objasnjenje mozete reci o kom se pojmu radi i ja cu napisati detaljnije.Takodje ne bi bilo lose da i vi napisete neki bitan pojam koji sam ja propustio,a nebi lose doslo i neka kritika i predlog..... RazzRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 25 Jan 2004
 • Poruke: 2783
 • Gde živiš: Niš

Hmmmm, bas mi je ovako nesto i trebalo, a pola od ovih pojmova mi bas sada treba u drugom razredu gimnazije. Moracu da odstampam ovo Wink
Hvala SSpin! Ali trenutno neznam sta bih mogao da dodam a mozda i stvarno neznam nista vise od ovoga...


E, da i prepravi ovo...
SSpin ::ZIOHIPSEoffline
 • Pridružio: 07 Feb 2005
 • Poruke: 86
 • Gde živiš: Novi Sad

@Sspin

Aj ti meni definisi pojam "gest"....

offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

U kom smislu, gest,prevedeno sa engleskog,ili kad neko napravi neki gest,ili nesto trece cega mozda ima u geografiji?

offline
 • Pridružio: 07 Feb 2005
 • Poruke: 86
 • Gde živiš: Novi Sad

geografski pojam...evo mi ga puna knjiga toga a nigde nije objasnjeno kontam da je neki oblik reljefa....

offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

U kom je kontekstu, mozda mogu da ti pomognem ali moras da mi kazes citavu recenicu gde se pominje gest.

offline
 • Pridružio: 07 Feb 2005
 • Poruke: 86
 • Gde živiš: Novi Sad

Uh chek treba da nadjem, to se spominjalo negde u Holandiji mislim....usput aj mi reci..treba mi neki program za pravljenje geografskih mapa...al nem pojma kako ze zove samo znam da nije mnogo dug, 2-3 mb do 5 max

Dopuna: 21 Feb 2005 22:35

E i recimo sta je polder? A ide ovako .....Regija poldera je delo coveka, nalazi se izmedju regije dina i regije gesta, ka unutrasnjosti. Ima i posebno o regiji gesta....trebalo bi da je neki tip pleistocenog tla, ali kakav?

offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

Sorry sto sam "malo mnogo" vise zakasnio sa odgovorom ali nisam ti video pitanje Embarassed bilo kako bilo evo odgovora sta su polderi Wink

Znaci,polderi su isuseni i obradjeni delovi zemljista,zasticeni nasipima i opasani kanalima.Poldera ima u vecem delu severne Holandije za njih se moze reci da je to "zemljiste oteto od mora" Wink nadam se da si shvatila sta su polderi Smile Wink

offline
 • Pridružio: 22 Jul 2011
 • Poruke: 5

aj mi definisi "prirodne zove"

offline
 • Pridružio: 06 Nov 2010
 • Poruke: 871
 • Gde živiš: Chimneys

Alyssa Milano ::aj mi definisi "prirodne zove"

Da li si mislila na prirodne zone?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 411 korisnika na forumu :: 12 registrovanih, 2 sakrivenih i 397 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 1567 - dana 15 Jul 2016 20:18

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: bigfoot, chester_perry, Elista, goxin, ilpadrino991, Ivan Gajic, novator, Pakito93, Prsic.31, ruseskij, Srki94, White Knight