Geografski recnik

1

Geografski recnik

offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

Evo jednog "malog" recnika Laughing Sigurno ce vam trebati ili koristiti neki termini odavde! Wink


AKUMULACIJA- (1)talozenje materijala koji su se od cvrste ili rastresite podloge odvojili,i izvesno vreme su ih nosili vetrovi, morske struje,talasi,lednici..... (2)deo dohotka koji vlasnici preduzeca,imanja,izdvajaju za ulaganja u razvoj,prosirenje ili modernizaciju prduzeca,da bi povecali proizvodnju ili obim poslovanja.
ARHIPELAG- grupa ostrva
ASTRONOMIJA- nauka o nebeskim telima i vasioni u celini
ATMOSFERA- vazdusni omotac zemlje
ALUVIJALNE RAVNI- to su ravni koje nastaju akumulativnim radom velikih reka
ANTARKTIDA- kontinent na Antarktiku
ANTARKTIK- juzna polarna oblast nasuprot Arktiku
ARKTIK- severna polarna oblast
BIOSFERA- omotac zemlje u kome postoji zivot
BUŠ- to je naziv za polupustinjska,pustinjska prostranstva u Australiji mestimicno obrasla isprepletanim bodljikavim zbunjem
BAROMETAR- sprava za merenje vazdusnog pritiska
VADI (UADI)- suve doline ili doline sa povremenim tokovima u pustinjama Severne Afrike i Arabijskog poluostrva
VOLFRAM (TUNGSTEN)-veoma tvrd i otporan metal koji se upotrebljava za dobijanje volfram-celika i vlakna elektricnih sijalica
VAZDUSNE MASE- mase vazduha slicnih svojstava
VASIONA (KOSMOS)- sveobuhvatni prostor sa svim nebeskim telima u njemu
VLAZNOST VAZDUHA-stepen zasicnosti vazduha vlagom
VODOSTAJ- nivo vode u reci u trenutku osmatranja
VREME- trenutno stanje klimatskih elemenata iznad nekog mesta
VULKANIZAM- sve pojave vezane za pokretanje i izbijanje magme na povrsinu Zemlje
VULKAN- mesto na kome magma izbija na povrsinu Zemlje
VALOV-lednicko korito, dolina kojom se lednik kretao
GALAKSIJA- drugi naziv za zvezdane skupove
GEOGRAFSKA SIRINA- velicina luka meridijana od ekvatora do date tacke
GEOGRAFSKA DUZINA- velicina luka ekvatora od grinickog meridijana, do meridijana date tacke
GEOGRAFSKA KARTA- umanjen graficki prikaz zemljine povrsi na ravni
GEOGRAFSKI POLOVI- tacke u kojima Zemljina osa prodire povrsinu Zemlje
GLOBUS- model zemljine lopte
GROMADNE PLANINE- planine nastale izdizanjem delova zemljine kore
GONDVANA- stara kopnena masa koju su nekada zajedno cinili danasnji kontinenti Juzna Amerika Afrika,Australija i Antarktida
GEOLOSKI RAZVOJ- stvaranje i razvoj Zemljine kore (stvaranje stena)
GEOTERMALNA ENERGIJA- unutrasnja toplota zemlje, koja se moze iskoristiti za dobijanje elektricne energije
GRABEN- izduzeni pojas zemljine kore spusten duz bocnih raseda
GUSTINA NASELJENOSTI- prosecan broj stanovnika po kvadratnom metru
DISTRIKT- okrug,oblast
DATUMSKA GRANICA- granica koja se pretezno poklapa sa 180. meridijanom
DELTA- tip recnog ušća u more
DINE- srpoliki peščani nanosi u pustinji
DUGODNEVNICA- dan sa najduzom obdanicom u godini ( 21.VI)
EKVATOR- najveca paralela
EKVATORIJALNA KLIMA- tip klime koja vlada u uskom pojasu oko ekvatora
EPICENTAR- tacka na povrsini Zemlje, u kojoj se najjace ispojlava zemljotres
EROZIJA- razaranje stenovite podloge i tla dejstvom spoljasnih sila
ESTAUR- levkasti oblik ušća
ETNOS- narod,narodni-etnicki
ERG- oblik peskovite pustinje
EKSPLOATACIJA- iskoriscavanje,vadjenje rude
EKUMENA- naseljeni deo sveta
ENTITET- deo teritorije neke drzave,bez obelezja medjunarodne drzavne nezavisnosti
ZAPADNI VETROVI- stalni vetrovi umerenog pojasa
ZEMLJISTE (TLO)- rastresit povrsinski sloj Zemljine kore
ZEMLJINA KORA-povrsinski stenovit omotac Zemlje
ZEMLJOUZI- uski pojasevi kopna koji povezuju sire vodene celine
ZENIT- tacka na nebu tacno iznad nase glave
ZVEZDE- dzinoske lopte usijanog gasa
ISTOCNI VETROVI- stalni vetrovi u hladnim pojasevima
IZDAN- podzemna voda koja lezi na vododrzivom sloju
IZOBATE-zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste dubine
IZOHIPSE- zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste nadmorske visine
IZOTERME- zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste tempereture
IZVOR- mesto gde podzemna voda izbija na povrsinu
JULIJANSKI KALENDAR- stari kalendar koji koristi Srpska pravoslavna crkva
JEZERA- udubljenja u kopnu ispunjena vodom
JAME- podzemni oblik, kraskog oblika reljefa
KLIF- strma morska obala
KLIMA- prosecni visegodisnji rezim vremena iznad nekog mesta
KLIMATSKI CINIOCI- cinioci koij odredjuju klimu nekog mesta
KLIMATSKI ELEMENTI-elementi kojima se izrazava stanje vazduha
KOMETE- ( zvezde repatice) koe obilaze oko Sunca po vrlo izduzenim putanjama
KOMPAS- sprava za odredjivanje strane sveta na osnovu magnetne igle
KONTINENTI- najkrupnije kopnene celine
KRASKA JEZERA- jezere nastala u kraskim udubljenjima
KRATKODNEVNICA- dan sa najkracom obdanicom u godini (22.XII)
KOLICINA PADAVINA- izrazave se u mm-visina padavina od 1mm odgovara 1l vode
KOMPOZITNE DOLINE-To su doline reka koje se naizmenicno sastoje od kotlinai klisura.
KRIPTODEPRESIJA- to je takozvana skrivena deprsija,jezero cije dno je ispod a povrsina iznad morskog nivoa
KADMIJUM-metal koji se upotrebljava u zubarskoj tehnici,i kao materijal za izradu elektroda
KAMPOS- naziv za savane u Juznoj Americi
KAUCUK- guma koja se dobija iz mlecnog soka vise vrsta drveta koja rastu, u Juznoj Americi,Juznoj i Jugoistocnoj Aziji
KOBALT- belosivi metal od cijeg se oksida dobija lepa plava boja
KONKVISTADORI- spanski i portugalski osvajaci u Srednjoj i Juznoj Americi
KRIK- naziv za reku ili potok u Australiji koji periodicno presusuju
KONURBACIJA- velika urbana sredina nastala spajanjem nekoliko susednih gradova,naselja
KISELE KISE- mesavina zagadjenog vazduha i kise( skode drvecu,ljudima,biljkama...)
LAVA- magma na povrsini Zemlje
LEDNIK- pokretna masa leda
LITOSFERA-stenoviti omotac zemlje
LES- jednorodna porozna sedimenta stena,najcesce zuckaste boje
LAGUNA- plitki deo okeana (mora) odvojen od njega pescanim sprudom ili koralnim grebenom,a spojen s njim uskim moreuzom
LJANOS- tip visoko travnih savana na severoistoku Juzne Amerike ( na levoj obali reke Orinoko)
MAGMA- uzarena materija u unutrasnjisti zemlje
MEANDRI- vijugavi delovi korita ravnicarskih reka
MERIDIJANI- zamisljeni polukrugovi koji spajaju geografske Polove
MESEC- Zemljin prirodni satelit
METEOR- blesak koji nastaje pi izgaranju meteorida u atmosferi
METEORIT- ostatak meteorida koji je dospeo na Zemlju
METEORID- tvrda cestica koja se krece medjuplaneternim prostorom
MOCVARE- delovi kopna zasiceni vodom, sa posebnim rastinjem i tresetom
MONSUNI- periodicni vetrovi koji su karakteristicni za juznu i jugoistocnu Aziju
MONSUNSKA KLIMA- klima pod uticajem monsuna
MORA- delovi okeana izdvojeni kopnom, ili podvodnim reljefom
MORENE- bedemi stenovitog materijala koji je ostavio lednik
MOREUZI- vodena suzenja koja povezuju mora ili okeane
MORSKE MENE- plima i oseka ( one nastaju pretezno pod uticajem Meseceve gravitacije,a i gravitacije Sunca)
METROPOLA- glavni grad,prestonica
MIGRACIJE- prseljenja ljudi iz jednog mesta u drugi
MORTALITET- broj umrlih
MRTVAJE- (mrtva voda ili stara reka) preseceni ili napusteni meandri.Napusteni meandri bez vode nazivaju se starace.
MANGROVA- vrsta vegetacije u priobalnim mocvarama tropskog pojsa
MANIKOA- ( ili kasava) to je koren bogat brasnom biljke koja raste u Indiji,Juznoj Americi i Africi
MUVA CE-CE- muva koja je rasprostranjena u sumama uz reke i jezera Centralne Afrike,inace ona je prenosnik uzrocnika zarazne bolesti spavanja)
MOLIBDEN- metal veoma dragocen u dobijanju celika
NABRANE PLANINE- planine nastale nabiranjem zemljine kore
NADMORSKA VISINA- vertikalna udaljenost neke tacke od nivoa mora
NATALITET- broj zivorodjenih u toku jedne godine
NEFRIT- mineral bubrezastog oblika koj se upotrebljava za pravljenje pecata
OBDANICA- vremenski razmak izmedju izlaska Sunca i zalazka
OKEANI- najvece celine svetskog mora
OSEKA-
OSTRVA- manji delovi kopna okruzeni sa svih strana vodom
OZONSKI SLOJ- sloj atmosfere koji stiti zivi svet na Zemlji od stetnog delovanja Suncevog zracenja
OBELISK- svaki visoki spomenik koji se suzava pri vrhu
OBLACNOST- pokrivenost nebeskog svoda oblacima
OROGENZA- ( na grckom oros-planina, genezis-postanak)postanak stvaranje planina,razdoblje u razvitku Zemljinae kore
PARALELE- zamisljeni krugovi koji su normalni na meridijane
PASATI- stalni vetrovi zarkog pojasa
PLANETE- nebeska tela koja obilaze oko Sunca ili drugih zvezda
PLIMA- podizanje nivoa mora
POLARNE NOCI- noci tokm kojih Sunce ne izlazi duze od 24h
POLARNI DANI- dani tokom kojih Sunce ne zalazi duze od 24h
POLARNICI- ekvatoru najblize paralele gde se avlaju polarni dani i polarne noci
POLUOSTRVA- delovi kopna koji izrazito zalaze u vodeno prostranstvo
POVRATNICI- ekvatoru najdalje paralele
PUSTINJSKA KLIMA- klima koja vlada u oblastima koje primaju manje od 100mm padavina godisnje
PRIRODNI PRIRASTAJ- razlika izmedju broja rodjenih i broja umrlih ljudi
PUSTA- naziv za stepu u Srednjodunavskoj (Panonskoj niziji)
POVIJA- recnom eroziom snizena razvodja izmedju dve naspramne recne doline
POVRS- prostrana zaravan erozivnog porekla
PRODUKTIVNOST RADA- stvaralacka snaga.Meri se obimom obavljenog posla ili kolicinom proizvedenih dobara
PAMPAS- naziv za stepu u Juznoj Americi
POTASA- kalijum-karbonat koj se upotrebljava u proizvodnji stakla i sapuna
PREVLAKA- uska povrsina kopna koja spaja dva znacajnija dela kopna ili dva kontinenta
PRERIJA- naziv za stepu u Severnoj Americi
RAVNODNEVNICA- dani ( 21.III i 23. IX) kada se izjednace obdanica i noc
RAZMER- odnos neke duzine na karti i njoj odgovarajuce u prirodi
RAZUDJENOST OBALE- odstupanje obale od prave linije
RAZVODJE- uzvisenje koje deli dva susedna sliva
RAZMERNIK- duz uz cije podeoke je upisana odgovarajuca duzina u prirodi
RECNA MREZA- sve reke na jednoj teritoriji
RECNI SISTEM- glavna reka sa svojim pritokama
RECNI SLIV- povrsina sa koje voda otice u jedan recni sistem
REGIJA- zasebna teritorija koja se po necemu razlikuje od susednih teritorija
REKA- veci vodeni tok koji tece koritom koje je taj tok sam izdubio
RELATIVNA VISINA- razlika izmedju dve nadmorske visine
RELJEF- sve neravnine i ispupcenja udubljenja na povrsini Zemlji
REVOLUCIJA ZEMLJE- obilazenje Zemlje oko Sunca
ROTACIJA ZEMLJE- obrtanje Zemlje oko zamisljene ose
RT-najistureniji deo kopna koji zalazi u vodeno prostranstvo
RASA- veca grupa srodnih ljudi sa istorodnim glavnim obelezjima
RIVIJERA- primorski krajevi (posebno na Sredozemnom moru)
SATELITI- nebeska tela kja obilaze oko planeta
SAVANA- prostrane ravnice tropskog pojasa obrasle visokom travom
SAZVEZDJE- tacno odredjen deo neba sa tacno odredjen deo neba sa svim nebeskim telima u njemu
SVETSKI OKEAN- svi okenani i mora na Zemlji
SEDIMENTNE STENE- stene nastale talozenjem cestica koje mogu biti razlicitog porekla i velicine
SEIZMOGRAF- instrument koji belezi zemljotrese
SEVERNJACA- najsjajnijea zvezda u sazvezdju Malog medveda
SELVAS- tesko prohodne tropske kisne sume ( prazume u Juznoj Americi)
SINOPTICKA KARTA- karta na osnovu koje se pravi vremenska prognoza
STEPA- travna ta zajednica unutar umerenog pojasa
SUNCEV SISTEM- Sunce sa svim nebeskim telima koja obilaze oko njega
SVETLOSNA GODINA- put koji predje vetlost za godinu dana putujuci pri tome 300 000km u sekundi
TAJGA- zona cetinara na severnoj polulopti
TEKTONSKA JEZERA- jezera cije su kotline nastale spustanjem kopna duz dubokih raseda
TOPOGRAFSKE KARTE- krupnorazmerne karte
TUNDRA- biljna zona ciji je biljni svet uglavnom predstavljen lisajevima i mahovinama
TAJFUN- naziv tropskih ciklona u zapadnom delu Tihog okeana
TAPIOKA- zrbasto skrobno brasno koje se dobija iz korena biljke manioka
TANIN- materija koja se dobija od sisarki i kore raznog listopadng drveca,a koristi se za štavljenje kože
TORNADO- naziv snaznog atmosferskog vrtloga u SAD
URAGAN- vetar razorne snage ( brzina preko 30m/s) i znatnog trajanja
FJORDOVI- zalivi nastali potapanjem lednickih dolona u Skandinaviji
HIDROSFERA- vodeni omotac zemlje
HIPOCENTAR- zariste zemljotresa u unutrasnjosti Zemlje
CUNAMI- Dzinovski talasi koji nastaju za vreme zemljotresa i vulkanskih erupcija na dnu mora


... i to je to... Wink ima sigurno jos mnogo pojmova koje nisam objasnio ali ja mislim da je ovo sasvim dovoljno za pocetak Smile.Neke pojmove mozda nisam bas najbolje razjasnio pa ako zelite duze i konkretnije objasnjenje mozete reci o kom se pojmu radi i ja cu napisati detaljnije.Takodje ne bi bilo lose da i vi napisete neki bitan pojam koji sam ja propustio,a nebi lose doslo i neka kritika i predlog..... RazzRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 25 Jan 2004
 • Poruke: 2784
 • Gde živiš: Niš

Hmmmm, bas mi je ovako nesto i trebalo, a pola od ovih pojmova mi bas sada treba u drugom razredu gimnazije. Moracu da odstampam ovo Wink
Hvala SSpin! Ali trenutno neznam sta bih mogao da dodam a mozda i stvarno neznam nista vise od ovoga...


E, da i prepravi ovo...
SSpin ::ZIOHIPSEoffline
 • Pridružio: 07 Feb 2005
 • Poruke: 86
 • Gde živiš: Novi Sad

@Sspin

Aj ti meni definisi pojam "gest"....

offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

U kom smislu, gest,prevedeno sa engleskog,ili kad neko napravi neki gest,ili nesto trece cega mozda ima u geografiji?

offline
 • Pridružio: 07 Feb 2005
 • Poruke: 86
 • Gde živiš: Novi Sad

geografski pojam...evo mi ga puna knjiga toga a nigde nije objasnjeno kontam da je neki oblik reljefa....

offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

U kom je kontekstu, mozda mogu da ti pomognem ali moras da mi kazes citavu recenicu gde se pominje gest.

offline
 • Pridružio: 07 Feb 2005
 • Poruke: 86
 • Gde živiš: Novi Sad

Uh chek treba da nadjem, to se spominjalo negde u Holandiji mislim....usput aj mi reci..treba mi neki program za pravljenje geografskih mapa...al nem pojma kako ze zove samo znam da nije mnogo dug, 2-3 mb do 5 max

Dopuna: 21 Feb 2005 22:35

E i recimo sta je polder? A ide ovako .....Regija poldera je delo coveka, nalazi se izmedju regije dina i regije gesta, ka unutrasnjosti. Ima i posebno o regiji gesta....trebalo bi da je neki tip pleistocenog tla, ali kakav?

offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

Sorry sto sam "malo mnogo" vise zakasnio sa odgovorom ali nisam ti video pitanje Embarassed bilo kako bilo evo odgovora sta su polderi Wink

Znaci,polderi su isuseni i obradjeni delovi zemljista,zasticeni nasipima i opasani kanalima.Poldera ima u vecem delu severne Holandije za njih se moze reci da je to "zemljiste oteto od mora" Wink nadam se da si shvatila sta su polderi Smile Wink

offline
 • Pridružio: 22 Jul 2011
 • Poruke: 5

aj mi definisi "prirodne zove"

offline
 • Pridružio: 06 Nov 2010
 • Poruke: 871
 • Gde živiš: Chimneys

Alyssa Milano ::aj mi definisi "prirodne zove"

Da li si mislila na prirodne zone?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 682 korisnika na forumu :: 67 registrovanih, 13 sakrivenih i 602 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 1567 - dana 15 Jul 2016 19:18

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 8u47, _Petar, acatomic2, Apok, babaroga2, baki60, bankulen, Bcifut, Bloody, bojank, captaingox, celeron, comi991, cvrle312, Dager80, DeerHunter, dekao, Denaya, Djole, doktor097, Dostanic09, flash12, Fog of War, Folkstar, FOX, goxin, gv1958, h8propaganda, invictuss, johny, jovankoko, Lady X, Lancerux, ljuba.b, ljubaman1309, ltcolonel, Markoni29, metemma, Milan A. Nikolic, Milan Rajkovic, milanbradaera, mushroom, ok, ozzy, pavlo, pein, Perko91, plavii, play4fun, powSrb, prekodrinski, raketaš, raykan, ribar.ivan, SlobaBgd, sombrero, speedyg, Srki94, StefanNBG90, tasosadikovic, Van, Van71, vathra, Vatreni Zmaj, VP3987, zdrebac2, |_MeD_|