GPL na srpskom

GPL na srpskom

offline
 • PoP  Male
 • Ugledni građanin
 • Pridružio: 17 Apr 2003
 • Poruke: 420
 • Gde živiš: Pozega

Mozda nije moje da ovo kacim ako smeta brisite....
Skinuto sa:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/ojl.html
Orginal na:
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
=================================================
Ovo je nezvanican prevod GNU-ove opste javne licence na srpski. NJega nije objavila Zaduzbina za slobodni softver, i on ne navodi na pravni nacin odredbe raspodele softvera koji koristi GNU-ovu OJL - njih sadrzi samo engleski original. Medutim, nadamo se da ce ovaj prevod pomoci ljudima sa srpskog govornog podrucja da bolje razumeju GNU-ovu OJL.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Serbian. It was not publised by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original Englis text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Serbian speakers understand the GNU GPL better. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sadrzaj

*GNU-OVA OPSTA JAVNA LICENCA
* Ugovor
* ODREDBE I USLOVI UMNOZAVANJA, RASPODELE I IZMENE
* Kako da primenite ove odredbe na vase nove programe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GNU-OVA OPSTA JAVNA LICENCA
Verzija 2, jun 1991 (1)

Autorska prava (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Dozvoljeno je umnozavanje i raspodela doslovne kopije teksta ove licence, ali nije dozvoljeno njeno menjanje.
Ugovor
Za vecinu softvera licence su nacinjene sa ciljem da vam oduzmu slobodu da ga delite sa drugima i menjate. Nasuprot tome, GNU-ova opsta javna licenca vam garantuje slobodu deljenja i izmene slobodnog softvera da bi osigurala slobodu softvera za sve njegove korisnike. Ova Opsta javna licenca se odnosi na vecinu softvera iz Zaduzbine za slobodni softver i na svaki drugi program, ciji se autori obavezu na njeno koriscenje. (Drugi softver Zaduzbine za slobodni softver je umesto ove licence pokriven GNU-ovom biblioteckom opstom javnom licencom (2).) I vi je mozete primeniti na vase programe.

Kada govorimo o slobodnom softveru, mislimo na slobodu, a ne na cenu. Nase opste javne licence su zamisljene da osiguraju vasu slobodu raspodele kopija slobodnog softvera (i naplacivanja za tu uslugu po zelji), primanja izvornog koda ili njegovog dobijanja po zelji, mogucnosti izmene softvera ili koriscenja delova istog u novim slobodnim programima; i da vam daju do znanja da to mozete da uradite.

Da bismo zastitili vasa prava, moramo da postavimo ogranicenja koja zabranjuju bilo kome da vam ospori ova prava ili da trazi od vas da ih se odreknete. Ova ogranicenja su i obavezujuca za vas ako raspodeljujete kopije softvera, ili ga izmenite.

Na primer, ako raspodeljujete kopije takvog programa, besplatno ili za odredenu novcanu nadoknadu, morate dati i primaocima sva prava koja sami posedujete. Morate se postarati da i oni prime ili mogu da dobiju izvorni kod. Najzad, morate im pokazati ove odredbe da bi bili upoznati sa svojim pravima.

Mi stitimo vasa prava u dva koraka: (1) stitimo softver zastitom autorskih prava, i (2) nudimo Vam ovu licencu koja Vam daje pravnu dozvolu da umnozavate, raspodeljujete i/ili menjate softver.
Takode, radi zastite svakog autora i nas hocemo da se osiguramo da svako razume da ne postoji garancija za ovaj slobodni softver. Ako je softver neko drugi izmenio i prosledio ga, hocemo da primaoci znaju da ono sto imaju nije original, tako da se bilo kakvi problemi koji su nastali zbog drugih, nece odraziti na ugled autora originala.

Najzad, sve slobodne programe neprestano ugrozavaju softverski patenti. Mi hocemo da izbegnemo opasnost da raspodeljivaci slobodnog programa individualno dobiju patentne licence i na taj nacin stave program u privatno vlasnistvo. Da bismo sprecili ovo, jasno smo istakli da svaki patent mora da bude licenciran za svaciju slobodnu upotrebu ili da uopste ne bude licenciran. Precizne odredbe i uslovi umnozavanja, raspodele i izmene slede.

ODREDBE I USLOVI UMNOzAVANJA, RASPODELE I IZMENE

0. Ova licenca se odnosi na svaki program ili drugo delo koje sadrzi saopstenje vlasnika autorskih prava u kom stoji da moze biti raspodeljen pod odredbama ove opste javne licence. "Program" ce nadalje oznacavati svaki takav program ili rad, a "delo zasnovano na Programu" ce oznacavati Program ili bilo koji rad proistekao iz njega po Zakonu o autorskim pravima; tj. delo koje sadrzi Program ili njegov deo, bilo doslovni ili sa izmenama i/ili preveden na drugi jezik. (Odavde pa nadalje, prevod je ukljucen bez ogranicenja u pogledu izraza "izmena".) Svaki korisnik licence je oznacen kao "vi". Druge aktivnosti osim umnozavanja, raspodele i izmene nisu obuhvacene ovom licencom; one su izvan njenog domena. cin pokretanja Programa nije ogranicen, a dobijeni rezultat izvrsavanja Programa je obuhvacen u slucaju da se njegov sadrzaj sastoji od dela zasnovanog na Programu (nezavisno od cinjenice da je nastao kao rezultat pokretanja Programa). Ovo neposredno zavisi od toga sta Program radi.

1. Vi mozete umnozavati i raspodeliti doslovne kopije izvornog koda Programa cim ga primite, na bilo kojem medijumu, uz uslov da na adekvatan i odgovarajuci nacin oznacite na svakoj kopiji odgovarajuce saopstenje o autorskim pravima i objasnjenje garancije; sacuvate nedirnutim saopstenja koja se pozivaju na ovu licencu i odsustvo bilo kakve garancije; i svim drugim primaocima Programa date kopiju ove licence zajedno sa Programom. Vi mozete naplacivati novcanu nadoknadu za cin fizickog prenosa kopije, i po vasem izboru mozete ponuditi zastitu garancijom u zamenu za novcanu nadoknadu.

2. Vi mozete izmeniti vasu kopiju ili kopije Programa ili bilo kog njegovog dela, obrazujuci delo zasnovano na Programu, i umnozavati i raspodeliti takve izmene ili dela pod gornjim odredbama clana 1, uz uslov da sami takode ispunite svaki od sledecih uslova:

* a) morate osigurati da izmenjeni fajlovi nose uocljiva obavestenja da ste vi izmenili fajlove kao i datum bilo kakve izmene;

* b) morate osigurati da svako delo koje raspodeljujete ili izdajete, a koje u celini ili delom sadrzi ili je izvedeno iz Programa ili bilo kog njegovog dela, bude licencirano u celini bez novcane nadoknade svim trecim licima pod odredbama ove licence;

* v) ako izmenjeni program cita komande interaktivno kada je pokrenut, vi morate osigurati da, kada je pokrenut u cilju takve interaktivne upotrebe na uobicajen nacin, ispise ili prikaze objavu koja ukljucuje odgovarajuce saopstenje o autorskim pravima i saopstenje da ne postoji garancija (ili da vi dajete garanciju) da korisnici mogu raspodeliti program pod ovim uslovima, i objasnjenje korisniku kako da prikaze kopiju ove licence. (Izuzetak: ako je Program interaktivan ali obicno ne ispisuje takvu objavu, vase delo zasnovano na Programu ne mora da ispise objavu.)
Ovi zahtevi se odnose na izmenjeno delo kao celinu. Ako uocljivi delovi takvog dela nisu izvedeni iz Programa, pa se mogu razumno svatiti kao nezavisna i odvojena dela za sebe, onda se ova licenca i njene odredbe ne odnose na te delove kada ih raspodeljujete kao odvojena dela. Ali kada raspodeljujete iste delove kao deo celine koja je delo zasnovano na Programu, raspodela celine mora biti pod odredbama ove licence, cije dozvole za druge njene nosioce se prosiruju na celinu, a samim tim na svaki deo bez obzira ko ga je napisao.
Namera ovog clana nije da trazi prava ili ospori vasa prava na delo koje ste u celini napisali; namera je prvenstveno da se uspostavi pravo na kontrolu raspodele izvedenih ili kolektivnih dela zasnovanih na Programu.
Samo prikljucivanje Programu (ili delu zasnovanom na Programu) drugog dela koje na njemu nije zasnovano na jedinici za skladistenje ili medijumu za raspodelu ne dovodi drugo delo pod okvir ove licence.

3. Mozete umnozavati i raspodeliti Program (ili delo zasnovano na njemu, po clanu 2) u objektnom kodu ili izvrsnom obliku pod gornjim odredbama clanova 1 i 2 uz uslov da uradite jednu od sledecih stvari:

* a) da prilozite uz njega potpuni odgovarajuci masinski citljiv izvorni kod, koji mora biti raspodeljen prema gornjim odredbama clanova 1 i 2 na medijumu uobicajenom za razmenu softvera; ili,

* b) da prilozite uz njega pismenu ponudu, vazecu bar tri godine, o dostavljanju bilo kojoj trecoj strani, uz novcanu nadoknadu ne vecu od cene potrebne da obavite fizicku raspodelu izvora, potpune masinski citljive kopije odgovarajuceg izvornog koda, za raspodelu prema gornjim odredbama clanova 1 i 2 na medijumu uobicajenom za razmenu softvera; ili,

* v) da prilozite uz njega informaciju koju ste dobili kao ponudu o raspodeli odgovarajuceg izvornog koda. (Ova mogucnost je dozvoljena samo za nekomercijalnu raspodelu i samo ako ste dobili program u objektnom kodu ili izvrsnom vidu uz takvu ponudu, prema gornjoj tacki b.) Izvorni kod dela podrazumeva oblik dela najpogodniji za pravljenje izmena na njemu. Za delo u izvrsnom obliku, potpuni izvorni kod podrazumeva sav izvorni kod za sve module koje ono sadrzi, sa dodatkom svih fajlova koji definisu interakciju i skriptova za kontrolu prevodenja i instaliranja izvrsne verzije. Medutim, kao specijalni izuzetak, raspodeljeni izvorni kod ne mora da ukljuci sve sto se obicno raspodeljuje (bilo u izvornom ili izvrsnom obliku) sa glavnim komponentama (prevodiocem, jezgrom, i tako dalje) operativnog sistema na kom se pokrece izvrsni fajl, osim ukoliko se sama ta komponenta ne isporucuje sa izvrsnim fajlom. Ako se raspodela izvrsnog ili objektnog koda vrsi ponudom pristupa kopiji sa odredenog mesta, onda se ponuda istovetnog izvornog koda sa istog mesta racuna kao raspodela izvornog
koda, cak i u slucaju kada se od trece strane ne zahteva da umnozava izvorni kod zajedno sa objektnim kodom.

4. Program se ne sme umnozavati, menjati, podlicencirati ili raspodeliti drugacije nego sto je izricito istaknuto ovom licencom. Svaki drugaciji pokusaj umnozavanja, menjanja, podlicenciranja ili raspodele programa nije punovazan i automacki obustavlja vasa prava pod ovom licencom. Medutim, stranama koje su od vas primile kopije ili prava pod ovom licencom nece se obustaviti njihove licence sve dok se one potpuno pridrzavaju njenih odredbi.

55 Od vas se ne trazi da prihvatite ovu licencu, posto je niste potpisali. Medutim, nista drugo vam ne dozvoljava da menjate ili raspodeljujete Program ili izvedena dela. Takve radnje su zabranjene zakonom ukoliko ne prihvatite ovu licencu. Tako, izmenom ili raspodelom Programa (ili dela zasnovanog na Programu), prihvatate da to uradite pod ovom licencom i pod svim njenim odredbama i uslovima za umnozavanje, raspodelu ili izmenu Programa ili dela zasnovanih na njemu.

6. Svaki put kada raspodeljujete Program (ili bilo koje delo zasnovano na Programu), primalac ce automacki primiti licencu od prvobitnog nosioca za umnozavanje, raspodelu ili izmenu Programa prema ovim odredbama i uslovima. Vi ne mozete dalje ograniciti primaocevo koriscenje ovde datih prava, kao sto vi niste ni odgovorni ako treca strana nametne uskladivanje sa odredbama ove licence.

7. Ako su vam, kao posledica sudske presude ili pod izgovorom krsenja patenta ili bilo kakvog drugog razloga (ne ogranicavajuci se iskljucivo na pitanja patenata), nametnuti uslovi (bilo sudskim nalogom, poravnanjem ili drugacije) koji su u suprotnosti sa uslovima ove licence, oni vas ne izuzimaju od uslova ove licence. Ako je raspodela ili bilo koja druga vasa primenljiva obaveza u suprotnosti sa ovom licencom, onda kao posledicu toga ne mozete uopste raspodeliti Program. Na primer, ako patentna licenca ne dozvoljava besplatnu raspodelu Programa od strane svih primalaca kopija ili indirektno preko vas, onda je jedini nacin da se zadovolji i ova licenca da se u potpunosti odreknete raspodele Programa.

Ako se bilo koji deo ovog clana oznaci kao neodgovarajuci ili neprimenljiv pod bilo kojom odredenom okolnoscu, primenjuje se ostatak clana a clan kao celina se primenjuje pod drugim okolnostima.

Cilj ovog clana nije da vas navede da prekrsite bilo koje patente ili druga prava na svojinu niti da ospori validnost takvih prava; ovaj clan ima za svoj jedini cilj zastitu integriteta sistema raspodele slobodnog softvera, koji je implementiran primenom javnih licenci. Mnogi ljudi su dali svoj nesebicni doprinos u sirokom spektru softvera raspodeljenog kroz ovaj sistem, oslanjajuci se na njegovu doslednu primenu; na autoru/donatoru je da odluci da li je voljan/voljna da raspodeljuje softver kroz bilo koji sistem, a licenca ne moze nametnuti taj izbor.

Ovaj clan treba da detaljno razjasni ono sto moze biti posledica ostatka ove licence.

8. Ako su raspodela i/ili koriscenje Programa zabranjeni u odredenim zemljama, bilo patentima ili autorskim pravima, prvobitni nosilac autorskih prava koji stavi Program pod ovu licencu moze da prilozi eksplicitno geografsko ogranicenje raspodele, koje iskljucuje takve zemlje; tako da je raspodela dozvoljena samo u zemlji ili zemljama koje nisu iskljucene na takav nacin. U tom slucaju, ova licenca ukljucuje ogranicenje kao da je deo njenog teksta.

9. Zaduzbina za slobodni softver moze povremeno objaviti revidirane i/ili nove verzije Opste javne licence. Takve revizije ce biti slicne po duhu sadasnjoj verziji, ali se mogu razlikovati u detaljima u cilju razresenja novih problema ili pitanja.

Svaka verzija ce dobiti razlicit broj. Ako Program istice broj verzije Licence koja se primenjuje na njega i tekst "i bilo koja sledeca verzija", mozete primenjivati odredbe i uslove te ili bilo koje sledece verzije koju objavi Zaduzbina za slobodni softver. Ako Program ne istice broj verzije ove licence, mozete izabrati bilo koju verziju koju je objavila Zaduzbina za slobodni softver.

10. Ako zelite da upotrebite delove Programa u drugim slobodnim programima ciji su uslovi raspodele drugaciji, pisite autoru i zamolite ga za dozvolu. Za softver nad kojim autorska prava ima Zaduzbina za slobodni softver, pisite Zaduzbini za slobodni softver; mi ponekad nacinimo izuzetke za ovakve stvari. Nasa odluka ce biti motivisana sa dva cilja: cuvanja slobodnog statusa svega sto je izvedeno iz naseg slobodnog softvera i promovisanja deljenja i ponovne upotrebe softvera uopste.

ODSUSTVO GARANCIJE

11.USLED LICENCIRANJA OVOG PROGRAMA BEZ NOVcANE NADOKNADE, NE POSTOJI GARANCIJA ZA PROGRAM U OKVIRU POSTOJEcIH ZAKONA. AKO NIJE DRUGAcIJE NAPISANO, NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA I/ILI DRUGA LICA NUDE PROGRAM "TAKAV KAKAV JE" BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, UKLJUcUJUcI ALI SE NE OGRANIcAVAJUcI NA IMPLICITNE GARANCIJE KOMERCIJALNE VREDNOSTI ILI ISPUNJAVANJA ODREDENE POTREBE. CELOKUPAN RIZIK KVALITETA I PERFORMANSI JE NA VAMA. U SLUcAJU DA SE ISPOSTAVI DA JE PROGRAM DEFEKTAN, VI SNOSITE TROsKOVE POTREBNOG SERVISIRANJA ILI POPRAVKE.

12. NI U KAKVIM OKOLNOSTIMA, IZUZEV AKO TO ZAHTEVA POSTOJEcI ZAKON ILI PISMENI DOGOVOR, NOSILAC AUTORSKIH PRAVA ILI BILO KOJE DRUGO LICE KOJE MOzE IZMENITI I/ILI RASPODELITI PROGRAM UZ POsTOVANJE PRETHODNE DOZVOLE, NEcE VAM BITI ODGOVORAN ZA sTETE, KOJE OBUHVATAJU SVE OPsTE, POSEBNE, SLUcAJNE ILI NAMERNE sTETE PROUZROKOVANE UPOTREBOM ILI NEMOGUcNOscU UPOTREBE PROGRAMA (UKLJUcUJUcI ALI SE NE OGRANIcAVAJUcI NA GUBITAK PODATAKA ILI POGREsAN PRIKAZ PODATAKA ILI GUBITKE KOJE STE IZAZVALI VI ILI TREcA LICA ILI NEMOGUcNOST PROGRAMA DA FUNKCIONIsE SA BILO KOJIM DRUGIM PROGRAMIMA), cAK I AKO SU TAJ NOSILAC ILI DRUGA LICA BILI UPOZNATI SA MOGUcNOscU TAKVIH sTETA.
KRAJ ODREDBI I USLOVA

Kako da primenite ove odredbe na vase nove programe
Ako razvijete novi program i zelite da bude sto korisniji javnosti, najbolji nacin da to postignete je da ga oznacite kao slobodni softver koji svako moze raspodeliti i menjati pod ovim odredbama.

Da biste to uradili, dodajte sledeca obavestenja vasem programu. Najsigurnije je da ih dodate na pocetak svakog izvornog fajla, da biste najefikasnije saopstili odsustvo garancije; svaki fajl trebalo bi da sadrzi najmanje liniju sa autorskim pravima i informaciju gde se moze pronaci puno obavestenje.

U jednoj liniji navedite naziv programa i kratak opis onoga sta radi. Autorska prava (C) gggg ime autora

Ovaj program je slobodni softver; mozete ga raspodeliti i/ili menjati pod odredbama GNU-ove opste javne licence koju je objavila Zaduzbina za slobodni softver; i to, bilo verzije 2 Licence, ili (po vasem izboru) bilo koje sledece verzije.

Ovaj program se raspodeljuje u nameri da bude koristan, ali BEZ IKAKVE GARANCIJE; cak i bez implicitne garancije KOMERCIJALNE VREDNOSTI ili ISPUNJAVANJA ODREDENE POTREBE. Pogledajte GNU-ovu opstu javnu licencu za vise detalja.

Trebalo bi da primite kopiju GNU-ove opste javne licence zajedno sa ovim programom; ako to nije slucaj, pisite Zaduzbini za slobodni softver na adresu: Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Takode dodajte obavestenje kako vam se moze javiti preko elektronske i obicne poste.

Ako je program interaktivan, treba da ispisuje kratko saopstenje slicno ovom pri pokretanju u interaktivnom rezimu:

Gnomovizija verzija 69, Autorska prava (C) godina ime autora Gnomovizija se isporucuje BEZ IKAKVE GARANCIJE; za detalje otkucajte `prikazi g'. Ovo je slobodni softver, a vi ste pozvani da ga raspodelite pod izvesnim uslovima; otkucajte `prikazi u' za detalje.

Hipoteticke komande `prikazi g' i `prikazi u' bi trebalo da prikazu odgovarajuce delove Opste javne licence. Naravno, komande koje vi koristite mogu se razlikovati od `prikazi g' i `prikazi u'; to cak mogu biti i klikovi misem ili stavke menija ili nesto sto najvise odgovara vasem programu.

Takode bi trebalo da zatrazite od vaseg poslodavca (ako ste zaposleni kao programer) ili vase skole (ako ste u skoli) da potpise "objasnjenje autorskih prava" za program, u slucaju da je to potrebno. Na primer (izmenite imena):
Jojodin, d.d., se ovim odrice svih autorskih prava za program `Gnomovizija' (koji prolazi kroz prevodioce) koji je napisao Petar Haker.
potpis Taj Kuna, 1. april 1989. Taj Kun, predsednik poda

Ova opsta javna licenca ne dozvoljava ukljucenje vaseg programa u programe u privatnom vlasnistvu. Ako je vas program biblioteka rutina, moze vam biti korisnije da dozvolite povezivanje vlasnickih aplikacija sa bibliotekom. Ako je to ono sto zelite, koristite GNU-ovu bibliotecku opstu javnu licencu umesto ove licence.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Napomene u tekstu

(1) Konacna nezvanicna srpska verzija GNU-ove OJL je uoblicena 6.\001avgusta\0012001. godine u Beogradu, uz manje ispravke 20.\001septembra\0012002., 3. i 16.\001februara\0012003., i 5. i 10.\001maja\0012003.

(2) GNU-ova bibliotecka opsta javna licenca (BOJL, eng. LGPL/Library General Public License) se sada zove GNU-ova manja opsta javna licenca (MOJL, eng. LGPL/Lesser General Public License).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasluge za srpsku verziju GNU-ove OJL prevod sa engleskog:
Strahinja Radic, student na Matematickom fakultetu u Beogradu, mr99164@alas.matf.bg.ac.rs

sugestije:

Milos Rancic,
student na Filoloskom fakultetu u Beogradu, millos@isgf.grf.bg.ac.rs

Zoran Stefanovic, predsednik projekta "Rastko", orfej@rastko.org.rs

pravni saveti:

Marko Milosavljevic, student na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Zahvaljujem se mnogim drugima koje ovde nisam pomenuo, a koji su dali svoj doprinos nastojanjima da srpska verzija GNU-ove OJL zazivi. Prevod je nastao kao projekat Srpskog racunarskog drustva "ULIKS", http://uliks.sourceforge.net/.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • AxeZ 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 17 Apr 2003
 • Poruke: 3989
 • Gde živiš: Novi Sad, Vojvodina

Ja licno sam protiv ovakvog rogobatnog unakazivanja prevoda i izmisljanja novih reci koje u ktrajnjem slucaju zvuce ruzno.
Zadudzbina..... OJL...kretenski.naravno ne cudi me kad vidim da je Strahinja Radic tu umesao prste.

Zato ja do pojave mnogo boljeg prevoda preporucujem http://www.gnu.org/licenses/gpl.htmloffline
 • Pridružio: 18 Apr 2003
 • Poruke: 550

AxeZ ::Ja licno sam protiv ovakvog rogobatnog unakazivanja prevoda i izmisljanja novih reci koje u ktrajnjem slucaju zvuce ruzno.
Zadudzbina..... OJL...kretenski.naravno ne cudi me kad vidim da je Strahinja Radic tu umesao prste.

Zato ja do pojave mnogo boljeg prevoda preporucujem http://www.gnu.org/licenses/gpl.html


To sa Zaduzbinom i OJL nije pogresno, stavise, Foundation upravo to znaci, mada je pomalo arhaicno, ali npr. izraz bibliotecka OJL je katastrofa- bibliotecka! mislim stvarno, jos mu je kao pomagao neko sa filoloskog, samo mi brukaju struku. Mnogo bolji prevod Licence se nalazi u knjizi ¨RH Linux zvnicni prirucnik za korisnike¨ u izdanju Mikroknjige, mada i tamo ima nebuloza u samoj knjizi, npr. screensaver je preveden sa ¨cuvar ekrana¨. Da nije tuzno bilo bi smesno.

offline
 • Pridružio: 26 Apr 2003
 • Poruke: 1947
 • Gde živiš: Srbija

Slazem se 100% sa axezom kad su uopste prevodi strucnih tekstova u pitanju

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1234 korisnika na forumu :: 89 registrovanih, 10 sakrivenih i 1135 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: -[CoA]-, _Sale, acatomic, aleksandarbl, AleksSE, Alibaba1981, Arhiv, arsa, Arsenije, babaroga, Bobrock1, BORUTUS, Brada i Gibanica, brundo65, Bubimir, Buda Baba, burevesnik, CallMeIshmael, cavatina, ccoogg123, darcaud, ddjxxi, Denaya, Djokkinen, doom83, Dorcolac, Drug pukovnik, ekser222, flash12, Fog of War, Georgius, goran.vvv, goxin, helen1, ikan, Ilija Cvorovic, Još malo pa deda, kairos, Komentator, komkom, Krusarac, lakson001, Magistar78, MB120mm, mean_machine, menges, mercedesamg, Mercury, mikki jons, Milan A. Nikolic, MiroslavD, Miskohd, Mixelotti, mnn2, MrNo, nedeljkovici, Neutral-M, nikoladim, novator, Outis, Panter, Parker, peruni, proka89, raso76, riva, rkekoke, RobinHood12, Rocker, shaja1, Shinobi, sokars, Srle993, Steeeefan, stegonosa, stemark, Stuka76, taz1cl, theNedjeljko, Toni, ucenik32, upitnik, Van, vasa.93, vladom6, Vule, Wrangler, zlatkoa987, Zoca