Problema ima više

1

Problema ima više

offline
 • Pridružio: 22 Jul 2011
 • Poruke: 169

Pre nekolko dana instalirala sam nešta i tada su nastali prodlemi.

1. POKAZUJE da je opterećen kada radis neke stvari koje nisu komplikovane. samo počne da radi nesta
a ne prikazuje šta.
2. Nemoze da ode na hibernaciju. a pre te instalacije mogao je bez problema
3.Zaledi se slika često nap kada sam na netu.


.
DDS (Ver_11-05-19.01) - NTFSx86
Internet Explorer: 6.0.2900.5512 BrowserJavaVersion: 1.6.0_27
Run by Vladan at 17:26:35 on 2011-10-19
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.381.1033.18.1023.389 [GMT 2:00]
.
AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
.
============== Running Processes ===============
.
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
svchost.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\D-Link\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Vladan\My Documents\Downloads\dds.scr
C:\WINDOWS\system32\WSCRIPT.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://www.searchqu.com/406
uSearch Bar = hxxp://www.searchqu.com/sidebar.html?src=ssb&appid=113&systemid=406&sr=0
uSearchAssistant = hxxp://www.searchqu.com/web?src=ieb&appid=113&systemid=406&sr=0&q={searchTerms}
mSearchAssistant = hxxp://www.searchqu.com/web?src=ieb&appid=113&systemid=406&sr=0&q={searchTerms}
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File
BHO: Windows Live Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
BHO: Searchqu Toolbar: {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - c:\progra~1\wi371a~1\datamngr\toolbar\searchqudtx.dll
BHO: SearchCore for Browsers: {9d717f81-9148-4f12-8568-69135f087db0} - c:\progra~1\search~1\search~1\BROWSE~1.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
TB: Searchqu Toolbar: {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - c:\progra~1\wi371a~1\datamngr\toolbar\searchqudtx.dll
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe
mRun: [avast] "c:\program files\avast software\avast\avastUI.exe" /nogui
dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE
uPolicies-explorer: New Value #1 = 0 (0x0)
mPolicies-system: EnableSecureUIAPaths = 0 (0x0)
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\d-link\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm
IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\d-link\bluetooth software\btsendto_ie.htm
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL
LSP: mswsock.dll
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_27-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0027-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_27-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_27-windows-i586.cab
DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL
Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll
AppInit_DLLs: c:\progra~1\search~1\search~1\datamngr.dll c:\progra~1\search~1\search~1\IEBHO.dll
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\vladan\application data\mozilla\firefox\profiles\oc38iv22.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - iLivid Web Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://ww.eurosportlajv.com
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.searchqu.com/web?src=ffb&appid=113&systemid=406&sr=0&q=
FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
FF - plugin: c:\documents and settings\vladan\application data\mozilla\firefox\profiles\oc38iv22.default\extensions\{7d2fb79e-e58c-4db5-a36f-ac1c73967f4d}\plugins\npqbc.dll
FF - plugin: c:\documents and settings\vladan\local settings\application data\google\update\1.3.21.65\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 10.0\reader\air\nppdf32.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 fasttrak;fasttrak;c:\windows\system32\drivers\Fasttrak.sys [2011-6-1 73088]
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2011-6-1 442200]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2011-6-1 320856]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2011-6-1 20568]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\avast software\avast\AvastSvc.exe [2011-7-21 44768]
S4 0113731313089885mcinstcleanup;McAfee Application Installer Cleanup (0113731313089885);c:\docume~1\vladan\locals~1\temp\011373~1.exe c:\progra~1\common~1\mcafee\instal~1\cleanup.ini -cleanup -nolog -service --> c:\docume~1\vladan\locals~1\temp\011373~1.exe c:\progra~1\common~1\mcafee\instal~1\cleanup.ini -cleanup -nolog -service [?]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2011-10-19 00:44:40 100864 ----a-w- C:\kwqiafoc.sys
2011-10-13 20:36:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\vladan\local settings\application data\Facebook
2011-10-09 22:54:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\vladan\application data\searchqutoolbar
2011-10-09 20:48:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\vladan\local settings\application data\Ilivid Player
2011-10-09 20:46:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows iLivid Toolbar
2011-10-09 20:46:15 -------- d-----w- c:\program files\SearchCore for Browsers
2011-10-08 23:05:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\vladan\application data\BSplayer
2011-10-08 22:53:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\vladan\application data\BSplayer Pro
2011-10-08 22:53:39 -------- d-----w- c:\program files\Webteh
2011-10-07 18:16:50 -------- d-----w- c:\program files\Defraggler
2011-10-04 13:18:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\KONAMI
2011-10-04 12:35:28 -------- d-----w- c:\program files\KONAMI
2011-10-03 20:29:11 785368 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\sqlite3.dll
2011-10-03 20:28:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\Premium
2011-10-03 20:28:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\InstallMate
2011-10-02 20:03:06 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl
2011-10-02 17:35:57 -------- d-----w- c:\documents and settings\vladan\application data\Qualys
.
==================== Find3M ====================
.
2011-10-02 20:31:26 404640 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2011-10-02 20:02:48 472808 -c--a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2011-09-06 20:45:29 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2011-09-06 20:38:05 442200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2011-08-31 15:00:50 22216 -c--a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
.
============= FINISH: 17:30:46,64 ===============
mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

offline
 • Més que un club
 • Glavni vokal @ Harpun
 • Pridružio: 27 Feb 2009
 • Poruke: 3897
 • Gde živiš: Novi Sad,Klisa

Pozdrav anamarija14


U toku resavanja slucaja, zamolio bih te da se pridrzavas sledeceg:
Detaljno citati moja uputstva ( ili uputstva kolega koji ce me zamenjivati) i raditi iskljucivo po njima;
Ne traziti istovremeno pomoc na drugom mestu;
Nemoj koristiti druge programe za uklanjanje malware-a, osim onih za koje budes dobio uputstvo;
U toku intervencije ne koristiti USB memorijske uredjaje, dok to ne budem zatrazio;
Ukoliko ne odgovorim u roku od 48h, osvezi temu novim post-om;
Ukoliko se ne javis u roku od 5 dana, zatvoricemo slucaj.

Za vise informacija o pravilima Ambulante MyCity foruma: LINK

-------------------------------------------------------------------------------------
Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa sledeće adrese na Desktop:


Bleeping Computer
Klikni desnim tasterom na link i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
zatvori pokrenute programe;
dvoklikom pokreni program ComboFix;
u prozoru koji se otvori klikni "I Agree".

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
obavezno prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.NIx Car (AMF Tim)

offline
 • Pridružio: 22 Jul 2011
 • Poruke: 169

Napisano: 20 Okt 2011 17:11

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png


ComboFix 11-10-20.05 - Vladan 20.10.2011 16:45:26.4.1 - x86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.381.1033.18.1023.747 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Vladan\My Documents\Downloads\ComboFix.exe
AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
c:\windows\$NtUninstallKB59891$
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\2605704765
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\@
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\bckfg.tmp
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\cfg.ini
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\Desktop.ini
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\kwrd.dll
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\L\mgiuektk
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\U\00000001.@
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\U\00000002.@
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\U\80000000.@
c:\windows\$NtUninstallKB59891$\3773499672\U\80000032.@
c:\windows\geoiplist
c:\windows\geoiplist.rar
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
-------\Legacy_SRVBTCCLIENT
.
.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2011-09-20 to 2011-10-20 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2011-10-20 12:40 . 2011-10-20 12:40 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\searchqutoolbar
2011-10-19 00:44 . 2011-10-19 00:44 100864 ----a-w- C:\kwqiafoc.sys
2011-10-13 20:36 . 2011-10-13 20:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Facebook
2011-10-09 20:48 . 2011-10-09 20:48 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Ilivid Player
2011-10-09 20:46 . 2011-10-09 20:46 -------- d-----w- c:\program files\Windows iLivid Toolbar
2011-10-09 20:46 . 2011-10-20 12:40 -------- d-----w- c:\program files\SearchCore for Browsers
2011-10-08 23:05 . 2011-10-08 23:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\BSplayer
2011-10-08 22:53 . 2011-10-08 22:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\BSplayer Pro
2011-10-08 22:53 . 2011-10-08 22:53 -------- d-----w- c:\program files\Webteh
2011-10-07 18:16 . 2011-10-07 18:16 -------- d-----w- c:\program files\Defraggler
2011-10-05 19:48 . 2011-10-05 19:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\vlc
2011-10-04 13:18 . 2011-10-04 13:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\KONAMI
2011-10-04 12:35 . 2011-10-04 12:35 -------- d-----w- c:\program files\KONAMI
2011-10-04 10:58 . 2011-10-15 18:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\Media Player Classic
2011-10-03 20:29 . 2011-09-11 09:25 785368 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\sqlite3.dll
2011-10-03 20:28 . 2011-10-03 20:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Premium
2011-10-03 20:28 . 2011-10-14 22:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\InstallMate
2011-10-02 20:03 . 2011-10-02 20:03 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java
2011-10-02 20:03 . 2011-10-02 20:02 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl
2011-10-02 20:02 . 2011-10-02 20:02 -------- d-----w- c:\program files\Java
2011-10-02 17:35 . 2011-10-02 17:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\Qualys
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2011-10-02 20:31 . 2011-07-29 10:55 404640 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2011-10-02 20:02 . 2011-06-15 20:28 472808 -c--a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2011-09-06 20:45 . 2011-06-01 15:13 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2011-09-06 20:45 . 2011-06-01 14:52 199304 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2011-09-06 20:38 . 2011-06-01 15:13 442200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2011-09-06 20:37 . 2011-06-01 14:53 320856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:52 34392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:52 52568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:52 110552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:52 104536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:53 20568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2011-09-06 20:33 . 2011-06-01 14:52 30808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
2011-08-31 15:00 . 2011-06-01 16:15 22216 -c--a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2011-09-11 09:25 . 2011-08-31 12:50 134104 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2011-09-06 20:45 122512 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-11-07 21633320]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-09-06 3722416]
.
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"EnableSecureUIAPaths"= 0 (0x0)
.
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"New Value #1"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
2008-04-14 00:12 1695232 -c----w- c:\program files\Messenger\msmsgs.exe
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"FirewallOverride"=dword:00000001
"DisableThumbnailCache"=dword:00000001
.
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)
.
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
.
R0 fasttrak;fasttrak;c:\windows\system32\drivers\Fasttrak.sys [1.6.2011 16:34 73088]
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1.6.2011 17:13 442200]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [1.6.2011 16:53 320856]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [1.6.2011 16:53 20568]
S4 0113731313089885mcinstcleanup;McAfee Application Installer Cleanup (0113731313089885);c:\docume~1\Vladan\LOCALS~1\Temp\011373~1.EXE c:\progra~1\COMMON~1\McAfee\INSTAL~1\cleanup.ini -cleanup -nolog -service --> c:\docume~1\Vladan\LOCALS~1\Temp\011373~1.EXE c:\progra~1\COMMON~1\McAfee\INSTAL~1\cleanup.ini -cleanup -nolog -service [?]
S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys --> c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [?]
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
.
2011-10-15 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1614895754-152049171-725345543-1003Core1cc8b40f5ce2f40.job
- c:\documents and settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-10-13 13:47]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.searchqu.com/406
uSearchAssistant = hxxp://www.searchqu.com/web?src=ieb&appid=113&systemid=406&sr=0&q={searchTerms}
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\D-Link\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Vladan\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\oc38iv22.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - iLivid Web Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.searchqu.com/406
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.searchqu.com/web?src=ffb&appid=113&systemid=406&sr=0&q=
FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -
.
Toolbar-10 - (no file)
.
.
.
**************************************************************************
.
catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2011-10-20 16:57
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
.
scanning hidden processes ...
.
scanning hidden autostart entries ...
.
scanning hidden files ...
.
.
C:\## aswSnx private storage
.
scan completed successfully
hidden files: 1
.
**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------
.
- - - - - - - > 'winlogon.exe'(628-)
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
c:\program files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
c:\program files\D-Link\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\windows\system32\wdfmgr.exe
c:\windows\system32\wscntfy.exe
c:\progra~1\SEARCH~1\SEARCH~1\DATAMN~1.EXE
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2011-10-20 17:03:36 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2011-10-20 15:03
ComboFix2.txt 2011-07-23 17:22
.
Pre-Run: 58.692.091.904 bytes free
Post-Run: 58.665.308.160 bytes free
.
WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
UnsupportedDebug="do not select this" /debug
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff /fastdetect
.
- - End Of File - - 9BA2459F1F454368B8D79AE41A40C269

Dopuna: 21 Okt 2011 14:40

..............................................................................................................................................................

Dopuna: 22 Okt 2011 1:24

.............----------------------------------------...........................

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Pozdrav anamarija14!Izvinjavam se sto kasnimo sa odgovorom.Prati redom korake ...


Arrow Korak 1


Start -> Control Panel -> Add or Remove programs -> deinstaliraj SearchCore for BrowsersArrow Korak 2

Start -> Control Panel -> Windows Firewall -> On


Arrow Korak 3

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

Folder::
c:\documents and settings\Vladan\Application Data\searchqutoolbar

File::
C:\kwqiafoc.sys

Registry::
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"New Value #1"=-

DDS::
uStart Page = hxxp://www.searchqu.com/406
uSearchAssistant = hxxp://www.searchqu.com/web?src=ieb&appid=113&systemid=406&sr=0&q={searchTerms}

Firefox::
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Vladan\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\oc38iv22.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - iLivid Web Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.searchqu.com/406
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.searchqu.com/web?src=ffb&appid=113&systemid=406&sr=0&q=


Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.


Arrow Korak 4

Preuzmi instalaciju za program Malwarebytes Anti-Malware sa sledećeg linka:
http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

Dvoklikom pokreni instalaciju - na samom kraju procesa, proveri da su obeležene opcije:
Update Malwarebytes' Anti-Malware;
Launch Malwarebytes Anti-Malware;

a zatim klikni Finish.

Nakon završenog ažuriranja program će se pokrenuti.

Izaberi opciju Perform Quick Scan i klikni Scan.

Po završetku procesa klikni OK, Show Results: u listi detektovanog malware-a, obeleži sve stavke i klikni Remove Selected.

Po završetku procesa, logfile će se otvoriti u Notepad-u; iskopiraj ga u temu na forumu.
Ukoliko program zatraži restart kako bi se završio proces čišćenja, obavezno ga dozvoliti.

Napomena: ako dođe do restarta na kraju procesa čišćenja, logfile će biti dostupan na Logs kartici (obeleži ga i klikni Open).
goran9888 (AMF Tim)

offline
 • Pridružio: 22 Jul 2011
 • Poruke: 169

Ma nista goran9888 nema problema.ComboFix 11-10-21.06 - Vladan 22.10.2011 15:01:03.5.1 - x86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.381.1033.18.1023.560 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Vladan\My Documents\Downloads\ComboFix.exe
Command switches used :: c:\documents and settings\Vladan\Desktop\CFScript.txt
AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
.
FILE ::
"C:\kwqiafoc.sys"
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
c:\documents and settings\Vladan\Application Data\searchqutoolbar
c:\documents and settings\Vladan\Application Data\searchqutoolbar\dtx.ini
c:\documents and settings\Vladan\Application Data\searchqutoolbar\geoip.xml
c:\documents and settings\Vladan\Application Data\searchqutoolbar\guid.dat
c:\documents and settings\Vladan\Application Data\searchqutoolbar\setupCfg.xml
C:\kwqiafoc.sys
c:\windows\help\tours\htmltour\unlock_playing.htm
.
.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2011-09-22 to 2011-10-22 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2011-10-21 15:52 . 2011-10-21 15:52 19416 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\AccessibleMarshal.dll
2011-10-21 15:52 . 2011-10-21 15:52 2106216 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\D3DCompiler_43.dll
2011-10-21 15:52 . 2011-10-21 15:52 134104 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\components\browsercomps.dll
2011-10-21 15:51 . 2011-10-21 15:51 1998168 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\d3dx9_43.dll
2011-10-21 15:51 . 2011-10-21 15:51 125912 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\crashreporter.exe
2011-10-13 20:36 . 2011-10-21 15:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Facebook
2011-10-09 20:48 . 2011-10-09 20:48 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Local Settings\Application Data\Ilivid Player
2011-10-09 20:46 . 2011-10-09 20:46 -------- d-----w- c:\program files\Windows iLivid Toolbar
2011-10-08 23:05 . 2011-10-08 23:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\BSplayer
2011-10-08 22:53 . 2011-10-08 22:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\BSplayer Pro
2011-10-08 22:53 . 2011-10-08 22:53 -------- d-----w- c:\program files\Webteh
2011-10-07 18:16 . 2011-10-07 18:16 -------- d-----w- c:\program files\Defraggler
2011-10-05 19:48 . 2011-10-05 19:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\vlc
2011-10-04 13:18 . 2011-10-04 13:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\KONAMI
2011-10-04 12:35 . 2011-10-04 12:35 -------- d-----w- c:\program files\KONAMI
2011-10-04 10:58 . 2011-10-15 18:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\Media Player Classic
2011-10-03 20:28 . 2011-10-03 20:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Premium
2011-10-03 20:28 . 2011-10-14 22:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\InstallMate
2011-10-02 20:03 . 2011-10-02 20:03 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java
2011-10-02 20:03 . 2011-10-02 20:02 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl
2011-10-02 20:02 . 2011-10-02 20:02 -------- d-----w- c:\program files\Java
2011-10-02 17:35 . 2011-10-02 17:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vladan\Application Data\Qualys
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2011-10-02 20:31 . 2011-07-29 10:55 404640 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2011-10-02 20:02 . 2011-06-15 20:28 472808 -c--a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2011-09-06 20:45 . 2011-06-01 15:13 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2011-09-06 20:45 . 2011-06-01 14:52 199304 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2011-09-06 20:38 . 2011-06-01 15:13 442200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2011-09-06 20:37 . 2011-06-01 14:53 320856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:52 34392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:52 52568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:52 110552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:52 104536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
2011-09-06 20:36 . 2011-06-01 14:53 20568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2011-09-06 20:33 . 2011-06-01 14:52 30808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
2011-08-31 15:00 . 2011-06-01 16:15 22216 -c--a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2011-10-21 15:52 . 2011-10-21 15:52 134104 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
.
.
((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2011-10-20_14.57.46 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2011-10-22 12:56 . 2011-10-22 12:56 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_1c4.dat
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2011-09-06 20:45 122512 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-11-07 21633320]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-09-06 3722416]
.
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"EnableSecureUIAPaths"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
2008-04-14 00:12 1695232 -c----w- c:\program files\Messenger\msmsgs.exe
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"FirewallOverride"=dword:00000001
"DisableThumbnailCache"=dword:00000001
.
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"c:\\Program Files\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 2012\\pes2012.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
.
R0 fasttrak;fasttrak;c:\windows\system32\drivers\Fasttrak.sys [1.6.2011 16:34 73088]
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1.6.2011 17:13 442200]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [1.6.2011 16:53 320856]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [1.6.2011 16:53 20568]
S4 0113731313089885mcinstcleanup;McAfee Application Installer Cleanup (0113731313089885);c:\docume~1\Vladan\LOCALS~1\Temp\011373~1.EXE c:\progra~1\COMMON~1\McAfee\INSTAL~1\cleanup.ini -cleanup -nolog -service --> c:\docume~1\Vladan\LOCALS~1\Temp\011373~1.EXE c:\progra~1\COMMON~1\McAfee\INSTAL~1\cleanup.ini -cleanup -nolog -service [?]
S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys --> c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [?]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uSearchAssistant = hxxp://www.searchqu.com/web?src=ieb&appid=113&systemid=406&sr=0&q={searchTerms}
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\D-Link\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Vladan\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\oc38iv22.default\
FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
.
.
**************************************************************************
.
catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2011-10-22 15:09
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
.
scanning hidden processes ...
.
scanning hidden autostart entries ...
.
scanning hidden files ...
.
scan completed successfully
hidden files: 0
.
**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------
.
- - - - - - - > 'winlogon.exe'(624)
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
.
Completion time: 2011-10-22 15:12:47
ComboFix-quarantined-files.txt 2011-10-22 13:12
ComboFix2.txt 2011-10-20 15:03
ComboFix3.txt 2011-07-23 17:22
.
Pre-Run: 56.962.867.200 bytes free
Post-Run: 56.946.495.488 bytes free
.
- - End Of File - - 893E90E25C472F7F88C59B3D050B0264mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Odradi Korak 4 i postavi mi izvestaj da pogledam.Kakvo je sada stanje sistema?goran9888 (AMF Tim)

offline
 • Pridružio: 22 Jul 2011
 • Poruke: 169

mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Pitao sam te nesto.

offline
 • Pridružio: 22 Jul 2011
 • Poruke: 169

1 i 3 problem neispoljavaju se više bar do sada nisam primetila. a 2 nisam još probala. sada kada sam pošla da objavim poče da radi nešta ali neznam sta. ali nije dugo

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Tvoj sistem je cist sto se malware-a tice. Isprati sledeca uputstva i to je to.Arrow

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

ComboFix /Uninstall

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/Uninstall".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.

Arrow

Preuzmi TFC (Temp File Cleaner) i sacuvaj ga na Desktop.
Dvoklikom pokreni program i klikni na dugme Start da bi dozvolio programu da otpocne skeniranje.
Kada program zavrsi skeniranje,mozda ce zatraziti da restartujes racunar. Dozvoli mu.

Napomena: Kada zavrsis sa ciscenjem temp fajlova,program mozes obrisati ili ga sacuvati za kasniju upotrebu.
Arrow

Preporucujem da za zastitu USB memorijskih uredjaja koristis MCShield. Nema nikakve veze sa AntiVirus-om tj. nece ometati njegov rad a pokazao se kao jedan od najboljih vida zastite od malware-a koji se prenosi putem USB mem. uredjaja.

Skines, instaliras, ubodes USB mem. uredjaj, izvrsi se skeniranje nakon cega dobijes obavestenje da je uredjaj cist (ukoliko je stvarno tako); ili dobijes log u kome vidis informacije o malware-u koji je nadjen i obrisan.


Home Page MCShield-a: http://amf.mycity.rs/programs/mc/mcshield/

Vise o MCShield-u mozes saznati u ovoj temi: http://www.mycity.rs/Antispyware-programi/MCShield.html


Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 818 korisnika na forumu :: 45 registrovanih, 5 sakrivenih i 768 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Alibaba1981, Atomski čoban, b_z_b, Bane san, Bluper, bojankrstc, Boris BM, branko7, DejanSt, Denaya, Don, Dorcolac, dragan_mig31, draganl, FOX, Gargantua, goxin, HrcAk47, ladro, mercedesamg, Mercury, Mixelotti, NewOrder, nidzo80, oganj123, promajauglavi, rkekoke, RobinHood12, rovac, ruso, S2M, sajkaca, Sale1423, segax1, Singidunumac, Srle993, Steeeefan, Toni, Trpe Grozni, Vajezatha, vathra, Vlada78, vobo, W123, wexy