Akordi & Tablature za Gitaru

7

Akordi & Tablature za Gitaru

offline
 • Pridružio: 08 Apr 2007
 • Poruke: 6

evo i drugi deo


D or Dmaj [x 5 4 2 3 2] (D Gb A): major triad
D or Dmaj [x 9 7 7 x 2] (D Gb A): major triad
D or Dmaj [2 0 0 2 3 2] (D Gb A) : major triad
D or Dmaj [x 0 0 2 3 2] (D Gb A) : major triad
D or Dmaj [x 0 4 2 3 2] (D Gb A) : major triad
D or Dmaj [x x 0 2 3 2] (D Gb A) : major triad
D or Dmaj [x x 0 7 7 5] (D Gb A) : major triad
D #5 or Daug [x x 0 3 3 2] (D Gb Bb) : augmented triad
D/B [x 0 4 4 3 2] (D Gb A B) : major triad (altered bass)
D/B [x 2 0 2 0 2] (D Gb A B) : major triad (altered bass)
D/B [x 2 0 2 3 2] (D Gb A B) : major triad (altered bass)
D/B [x 2 4 2 3 2] (D Gb A B) : major triad (altered bass)
D/B [x x 0 2 0 2] (D Gb A B) : major triad (altered bass)
D/C [x 5 7 5 7 2] (C D Gb A): major triad (altered bass)
D/C [x 0 0 2 1 2] (C D Gb A) : major triad (altered bass)
D/C [x 3 x 2 3 2] (C D Gb A) : major triad (altered bass)
D/C [x 5 7 5 7 5] (C D Gb A) : major triad (altered bass)
D/Db [x x 0 14 14 14] (Db D Gb A) : major triad (altered bass)
D/Db [x x 0 2 2 2] (Db D Gb A) : major triad (altered bass)
D/E [0 0 0 2 3 2] (D E Gb A) : major triad (altered bass)
D/E [0 0 4 2 3 0] (D E Gb A) : major triad (altered bass)
D/E [2 x 0 2 3 0] (D E Gb A) : major triad (altered bass)
D/E [x 0 2 2 3 2] (D E Gb A) : major triad (altered bass)
D/E [x x 2 2 3 2] (D E Gb A) : major triad (altered bass)
D/E [x 5 4 2 3 0] (D E Gb A) : major triad (altered bass)
D/E [x 9 7 7 x 0] (D E Gb A) : major triad (altered bass)
D/G [5 x 4 0 3 5] (D Gb G A): major triad (altered bass)
D/G [3 x 0 2 3 2] (D Gb G A) : major triad (altered bass)
D5 or D(no 3rd) [5 5 7 7 x 5] (D A): root and 5th (power chord)
D5 or D(no 3rd) [x 0 0 2 3 5] (D A): root and 5th (power chord)
D6 [x 0 4 4 3 2] (D Gb A B) : major triad plus 6th
D6 [x 2 0 2 0 2] (D Gb A B) : major triad plus 6th
D6 [x 2 0 2 3 2] (D Gb A B) : major triad plus 6th
D6 [x 2 4 2 3 2] (D Gb A B) : major triad plus 6th
D6 [x x 0 2 0 2] (D Gb A B) : major triad plus 6th
D6/add9 or D6/9 [0 0 2 4 3 2] (D E Gb A B) : major triad plus 6th and 9th
D6/add9 or D6/9 [0 2 0 2 0 2] (D E Gb A B) : major triad plus 6th and 9th
D7 or Ddom 7 [x 5 7 5 7 2] (C D Gb A): major triad, minor 7th
D7 or Ddom 7 [x 0 0 2 1 2] (C D Gb A) : major triad, minor 7th
D7 or Ddom 7 [x 3 x 2 3 2] (C D Gb A) : major triad, minor 7th
D7 or Ddom 7 [x 5 7 5 7 5] (C D Gb A) : major triad, minor 7th
D7sus4 [x 5 7 5 8 3] (C D G A): sus4 triad, minor 7th
D7sus4 [x x 0 2 1 3] (C D G A) : sus4 triad, minor 7th
D9 or Ddom 9 [0 0 0 2 1 2] (C D E Gb A) : major triad, minor 7th plus 9th
D9 or Ddom 9 [2 x 0 2 1 0] (C D E Gb A) : major triad, minor 7th plus 9th
D9 or Ddom 9 [x 5 7 5 7 0] (C D E Gb A) : major triad, minor 7th plus 9th
D9(#5) [0 3 x 3 3 2] (C D E Gb Bb) : augmented 5th, minor 7th plus 9th
Dadd9 or D2 [0 0 0 2 3 2] (D E Gb A) : major triad plus 9th
Dadd9 or D2 [0 0 4 2 3 0] (D E Gb A) : major triad plus 9th
Dadd9 or D2 [2 x 0 2 3 0] (D E Gb A) : major triad plus 9th
Dadd9 or D2 [x 0 2 2 3 2] (D E Gb A) : major triad plus 9th
Dadd9 or D2 [x x 2 2 3 2] (D E Gb A) : major triad plus 9th
Dadd9 or D2 [x 5 4 2 3 0] (D E Gb A) : major triad plus 9th
Dadd9 or D2 [x 9 7 7 x 0] (D E Gb A) : major triad plus 9th
Daug/E [2 x 4 3 3 0] (D E Gb Bb) : augmented triad (altered bass)
Db or Dbmaj [4 4 6 6 6 4] (Db F Ab) : major triad
Db or Dbmaj [x 4 3 1 2 1] (Db F Ab) : major triad
Db or Dbmaj [x 4 6 6 6 4] (Db F Ab) : major triad
Db or Dbmaj [x x 3 1 2 1] (Db F Ab) : major triad
Db or Dbmaj [x x 6 6 6 4] (Db F Ab) : major triad
Db #5 or Dbaug [x 0 3 2 2 1] (Db F A) : augmented triad
Db #5 or Dbaug [x 0 x 2 2 1] (Db F A) : augmented triad
Db b5 [x x 3 0 2 1] (Db F G) : flat 5th
Db/B [x 4 3 4 0 4] (Db F Ab B) : major triad (altered bass)
Db/Bb [x 1 3 1 2 1] (Db F Ab Bb) : major triad (altered bass)
Db/C [x 3 3 1 2 1] (C Db F Ab) : major triad (altered bass)
Db/C [x 4 6 5 6 4] (C Db F Ab) : major triad (altered bass)
Db5 or Db(no 3rd)[x 4 6 6 x 4] (Db Ab): root and 5th (power chord)
Db6 [x 1 3 1 2 1] (Db F Ab Bb) : major triad plus 6th
Db7 or Dbdom 7 [x 4 3 4 0 4] (Db F Ab B) : major triad, minor 7th
Dbaug/D [x x 0 2 2 1] (Db D F A) : augmented triad (altered bass)
Dbaug/G [1 0 3 0 2 1] (Db F G A) : augmented triad (altered bass)
Dbdim/A [3 x 2 2 2 0] (Db E G A) : diminished triad (altered bass)
Dbdim/A [x 0 2 0 2 0] (Db E G A) : diminished triad (altered bass)
Dbdim/A [x 0 2 2 2 3] (Db E G A) : diminished triad (altered bass)
Dbdim/B [0 2 2 0 2 0] (Db E G B) : diminished triad (altered bass)
Dbdim/Bb [x 1 2 0 2 0] (Db E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Dbdim/Bb [x x 2 3 2 3] (Db E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Dbdim/D [3 x 0 0 2 0] (Db D E G) : diminished triad (altered bass)
Dbdim/D [x x 0 0 2 0] (Db D E G) : diminished triad (altered bass)
Dbdim7 [x 1 2 0 2 0] (Db E G Bb) : diminished triad, diminished 7th
Dbdim7 [x x 2 3 2 3] (Db E G Bb) : diminished triad, diminished 7th
Dbm [x 4 6 6 5 4] (Db E Ab) : minor triad
Dbm [x x 2 1 2 0] (Db E Ab) : minor triad
Dbm [x 4 6 6 x 0] (Db E Ab) : minor triad
Dbm/A [x 0 2 1 2 0] (Db E Ab A) : minor triad (altered bass)
Dbm/B [0 2 2 1 2 0] (Db E Ab B) : minor triad (altered bass)
Dbm/B [x 4 6 4 5 4] (Db E Ab B) : minor triad (altered bass)
Dbm7 [0 2 2 1 2 0] (Db E Ab B) : minor triad, minor 7th
Dbm7 [x 4 6 4 5 4] (Db E Ab B) : minor triad, minor 7th
Dbm7(b5) or Dbo7 [0 2 2 0 2 0] (Db E G B) : diminished triad, minor 7th : half-diminished 7th
Dbmaj7 or Db#7 [x 3 3 1 2 1] (C Db F Ab) : major triad, major 7th
Dbmaj7 or Db#7 [x 4 6 5 6 4] (C Db F Ab) : major triad, major 7th
Dbsus2 or Dbadd9(no3) [x x 6 6 4 4] (Db Eb Ab) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Dbsus4/Bb [x x 4 3 2 4] (Db Gb Ab Bb) : sus4 triad (altered bass)
Ddim/B [x 2 0 1 0 1] (D F Ab B) : diminished triad (altered bass)
Ddim/B [x x 0 1 0 1] (D F Ab B) : diminished triad (altered bass)
Ddim/B [x x 3 4 3 4] (D F Ab B) : diminished triad (altered bass)
Ddim/Bb [x 1 3 1 3 1] (D F Ab Bb) : diminished triad (altered bass)
Ddim/Bb [x x 3 3 3 4] (D F Ab Bb) : diminished triad (altered bass)
Ddim/C [x x 0 1 1 1] (C D F Ab) : diminished triad (altered bass)
Ddim7 [x 2 0 1 0 1] (D F Ab B) : diminished triad, diminished 7th
Ddim7 [x x 0 1 0 1] (D F Ab B) : diminished triad, diminished 7th
Ddim7 [x x 3 4 3 4] (D F Ab B) : diminished triad, diminished 7th
Dm [x 0 0 2 3 1] (D F A) : minor triad
Dm/B [1 2 3 2 3 1] (D F A B) : minor triad (altered bass)
Dm/B [x 2 0 2 0 1] (D F A B) : minor triad (altered bass)
Dm/B [x x 0 2 0 1] (D F A B) : minor triad (altered bass)
Dm/Bb [1 1 3 2 3 1] (D F A Bb) : minor triad (altered bass)
Dm/C [x 5 7 5 6 5] (C D F A) : minor triad (altered bass)
Dm/C [x x 0 2 1 1] (C D F A) : minor triad (altered bass)
Dm/C [x x 0 5 6 5] (C D F A) : minor triad (altered bass)
Dm/Db [x x 0 2 2 1] (Db D F A) : minor triad (altered bass)
Dm/E [x x 7 7 6 0] (D E F A) : minor triad (altered bass)
Dm6 [1 2 3 2 3 1] (D F A B) : minor triad plus 6th
Dm6 [x 2 0 2 0 1] (D F A B) : minor triad plus 6th
Dm6 [x x 0 2 0 1] (D F A B) : minor triad plus 6th
Dm7 [x 5 7 5 6 5] (C D F A) : minor triad, minor 7th
Dm7 [x x 0 2 1 1] (C D F A) : minor triad, minor 7th
Dm7 [x x 0 5 6 5] (C D F A) : minor triad, minor 7th
Dm7(b5) or Do7 [x x 0 1 1 1] (C D F Ab) : diminished triad, minor 7th : half-diminished 7th
Dm7/add11 or Dm7/11 [3 x 0 2 1 1] (C D F G A) : minor triad, minor 7th, plus 11th
Dmaj7 or D#7 [x x 0 14 14 14] (Db D Gb A) : major triad, major 7th
Dmaj7 or D#7 [x x 0 2 2 2] (Db D Gb A) : major triad, major 7th
Dmin/maj7 [x x 0 2 2 1] (Db D F A) : minor triad, major 7th
Dsus or Dsus4 [5 x 0 0 3 5] (D G A): no 3rd but a 4th from a major triad
Dsus or Dsus4 [3 0 0 0 3 3] (D G A) : no 3rd but a 4th from a major triad
Dsus or Dsus4 [x 0 0 0 3 3] (D G A) : no 3rd but a 4th from a major triad
Dsus or Dsus4 [x x 0 2 3 3] (D G A) : no 3rd but a 4th from a major triad
Dsus2 or Dadd9(no3)[5 5 7 7 x 0] (D E A): no 3rd but a 2nd from a major triad
Dsus2 or Dadd9(no3)[x 0 0 2 3 0] (D E A): no 3rd but a 2nd from a major triad
Dsus2 or Dadd9(no3)[0 0 2 2 3 0] (D E A) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Dsus2 or Dadd9(no3)[x 0 2 2 3 0] (D E A) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Dsus2 or Dadd9(no3)[x x 0 2 3 0] (D E A) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Dsus2/Ab [4 x 0 2 3 0] (D E Ab A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/B [0 2 0 2 0 0] (D E A B) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/B [x 2 0 2 3 0] (D E A B) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Bb [0 1 x 2 3 0] (D E A Bb) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/C [x x 0 2 1 0] (C D E A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/C [x x 0 5 5 5] (C D E A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Db [x 0 0 2 2 0] (Db D E A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Db [x x 0 2 2 0] (Db D E A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Db [x x 0 6 5 5] (Db D E A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Db [x x 0 9 10 9] (Db D E A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/F [x x 7 7 6 0] (D E F A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/G [x 0 2 0 3 0] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/G [x 0 2 0 3 3] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/G [x 0 2 2 3 3] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/G [5 x 0 0 3 0] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/G [x 0 0 0 x 0] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Gb [0 0 0 2 3 2] (D E Gb A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Gb [0 0 4 2 3 0] (D E Gb A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Gb [2 x 0 2 3 0] (D E Gb A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Gb [x 0 2 2 3 2] (D E Gb A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Gb [x x 2 2 3 2] (D E Gb A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Gb [x 5 4 2 3 0] (D E Gb A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus2/Gb [x 9 7 7 x 0] (D E Gb A) : sus2 triad (altered bass)
Dsus4/B [3 0 0 0 0 3] (D G A B) : sus4 triad (altered bass)
Dsus4/B [3 2 0 2 0 3] (D G A B) : sus4 triad (altered bass)
Dsus4/C [x 5 7 5 8 3] (C D G A): sus4 triad (altered bass)
Dsus4/C [x x 0 2 1 3] (C D G A) : sus4 triad (altered bass)
Dsus4/E [x 0 2 0 3 0] (D E G A) : sus4 triad (altered bass)
Dsus4/E [x 0 2 0 3 3] (D E G A) : sus4 triad (altered bass)
Dsus4/E [x 0 2 2 3 3] (D E G A) : sus4 triad (altered bass)
Dsus4/E [5 x 0 0 3 0] (D E G A) : sus4 triad (altered bass)
Dsus4/E [x 0 0 0 x 0] (D E G A) : sus4 triad (altered bass)
Dsus4/Gb [5 x 4 0 3 5] (D Gb G A): sus4 triad (altered bass)
Dsus4/Gb [3 x 0 2 3 2] (D Gb G A) : sus4 triad (altered bass)
E or Emaj [0 2 2 1 0 0] (E Ab B) : major triad
E or Emaj [x 7 6 4 5 0] (E Ab B) : major triad
E #5 or Eaug [x 3 2 1 1 0] (C E Ab) : augmented triad
E/A [x 0 2 1 0 0] (E Ab A B) : major triad (altered bass)
E/D [0 2 0 1 0 0] (D E Ab B) : major triad (altered bass)
E/D [0 2 2 1 3 0] (D E Ab B) : major triad (altered bass)
E/D [x 2 0 1 3 0] (D E Ab B) : major triad (altered bass)
E/D [x x 0 1 0 0] (D E Ab B) : major triad (altered bass)
E/Db [0 2 2 1 2 0] (Db E Ab B) : major triad (altered bass)
E/Db [x 4 6 4 5 4] (Db E Ab B) : major triad (altered bass)
E/Eb [0 2 1 1 0 0] (Eb E Ab B) : major triad (altered bass)
E/Eb [0 x 6 4 4 0] (Eb E Ab B) : major triad (altered bass)
E/Eb [x x 1 1 0 0] (Eb E Ab B) : major triad (altered bass)
E/Gb [0 2 2 1 0 2] (E Gb Ab B) : major triad (altered bass)
E/Gb [0 x 4 1 0 0] (E Gb Ab B) : major triad (altered bass)
E/Gb [2 2 2 1 0 0] (E Gb Ab B) : major triad (altered bass)
E11/b9 [0 0 3 4 3 4] (D E F Ab A B) : major triad, minor 7th, flat 9th, plus 11th
E5 or E(no 3rd) [0 2 x x x 0] (E B) : root and 5th (power chord)
E5 or E(no 3rd) [x 7 9 9 x 0] (E B) : root and 5th (power chord)
E6 [0 2 2 1 2 0] (Db E Ab B) : major triad plus 6th
E6 [x 4 6 4 5 4] (Db E Ab B) : major triad plus 6th
E7 or Edom 7 [0 2 0 1 0 0] (D E Ab B) : major triad, minor 7th
E7 or Edom 7 [0 2 2 1 3 0] (D E Ab B) : major triad, minor 7th
E7 or Edom 7 [x 2 0 1 3 0] (D E Ab B) : major triad, minor 7th
E7 or Edom 7 [x x 0 1 0 0] (D E Ab B) : major triad, minor 7th
E7/add11 or E7/11 [x 0 0 1 0 0] (D E Ab A B) : major triad, minor 7th, plus 11th
E7/b9(b5) [0 1 3 1 3 1] (D E F Ab Bb) : diminished 5th, minor 7th, flat 9th
E7sus4 [0 2 0 2 0 0] (D E A B) : sus4 triad, minor 7th
E9 or Edom 9 [0 2 0 1 0 2] (D E Gb Ab B) : major triad, minor 7th plus 9th
E9 or Edom 9 [2 2 0 1 0 0] (D E Gb Ab B) : major triad, minor 7th plus 9th
Eadd9 or E2 [0 2 2 1 0 2] (E Gb Ab B) : major triad plus 9th
Eadd9 or E2 [0 x 4 1 0 0] (E Gb Ab B) : major triad plus 9th
Eadd9 or E2 [2 2 2 1 0 0] (E Gb Ab B) : major triad plus 9th
Eb or Ebmaj [x 1 1 3 4 3] (Eb G Bb) : major triad
Eb or Ebmaj [x x 1 3 4 3] (Eb G Bb) : major triad
Eb or Ebmaj [x x 5 3 4 3] (Eb G Bb) : major triad
Eb #5 or Ebaug [3 2 1 0 0 3] (Eb G B) : augmented triad
Eb #5 or Ebaug [3 x 1 0 0 3] (Eb G B) : augmented triad
Eb/C [x 3 5 3 4 3] (C Eb G Bb) : major triad (altered bass)
Eb/D [x 6 8 7 8 6] (D Eb G Bb) : major triad (altered bass)
Eb/Db [x 1 1 3 2 3] (Db Eb G Bb) : major triad (altered bass)
Eb/Db [x 6 8 6 8 6] (Db Eb G Bb) : major triad (altered bass)
Eb/Db [x x 1 3 2 3] (Db Eb G Bb) : major triad (altered bass)
Eb/E [x x 5 3 4 0] (Eb E G Bb) : major triad (altered bass)
Eb5 or Eb(no 3rd)[x 6 8 8 x 6] (Eb Bb): root and 5th (power chord)
Eb6 [x 3 5 3 4 3] (C Eb G Bb) : major triad plus 6th
Eb7 or Ebdom 7 [x 1 1 3 2 3] (Db Eb G Bb) : major triad, minor 7th
Eb7 or Ebdom 7 [x 6 8 6 8 6] (Db Eb G Bb) : major triad, minor 7th
Eb7 or Ebdom 7 [x x 1 3 2 3] (Db Eb G Bb) : major triad, minor 7th
Ebaug/E [3 x 1 0 0 0] (Eb E G B) : augmented triad (altered bass)
Ebaug/E [x x 1 0 0 0] (Eb E G B) : augmented triad (altered bass)
Ebdim/B [2 x 1 2 0 2] (Eb Gb A B) : diminished triad (altered bass)
Ebdim/B [x 0 1 2 0 2] (Eb Gb A B) : diminished triad (altered bass)
Ebdim/B [x 2 1 2 0 2] (Eb Gb A B) : diminished triad (altered bass)
Ebdim/B [x 2 4 2 4 2] (Eb Gb A B) : diminished triad (altered bass)
Ebdim/C [x x 1 2 1 2] (C Eb Gb A) : diminished triad (altered bass)
Ebdim7 [x x 1 2 1 2] (C Eb Gb A) : diminished triad, diminished 7th
Ebm [x x 4 3 4 2] (Eb Gb Bb) : minor triad
Ebm/Db [x x 1 3 2 2] (Db Eb Gb Bb) : minor triad (altered bass)
Ebm7 [x x 1 3 2 2] (Db Eb Gb Bb) : minor triad, minor 7th
Ebmaj7 or Eb#7 [x 6 8 7 8 6] (D Eb G Bb) : major triad, major 7th
Ebsus2/Ab [x 1 3 1 4 1] (Eb F Ab Bb) : sus2 triad (altered bass)
Ebsus4/F [x 1 3 1 4 1] (Eb F Ab Bb) : sus4 triad (altered bass)
Edim/C [x 3 5 3 5 3] (C E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Edim/D [3 x 0 3 3 0] (D E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Edim/Db [x 1 2 0 2 0] (Db E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Edim/Db [x x 2 3 2 3] (Db E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Edim/Eb [x x 5 3 4 0] (Eb E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Edim7 [x 1 2 0 2 0] (Db E G Bb) : diminished triad, diminished 7th

Edim7 [x x 2 3 2 3] (Db E G Bb) : diminished triad, diminished 7th
Em [0 2 2 0 0 0] (E G B) : minor triad
Em [3 x 2 0 0 0] (E G B) : minor triad
Em [x 2 5 x x 0] (E G B) : minor triad
Em/A [3 x 2 2 0 0] (E G A B) : minor triad (altered bass)
Em/A [x 0 2 0 0 0] (E G A B) : minor triad (altered bass)
Em/A [x 0 5 4 5 0] (E G A B) : minor triad (altered bass)
Em/C [0 3 2 0 0 0] (C E G B) : minor triad (altered bass)
Em/C [x 2 2 0 1 0] (C E G B) : minor triad (altered bass)
Em/C [x 3 5 4 5 3] (C E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [0 2 0 0 0 0] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [0 2 0 0 3 0] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [0 2 2 0 3 0] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [0 2 2 0 3 3] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [x x 0 12 12 12] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [x x 0 9 8 7] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [x x 2 4 3 3] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [0 x 0 0 0 0] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/D [x 10 12 12 12 0] (D E G B) : minor triad (altered bass)
Em/Db [0 2 2 0 2 0] (Db E G B) : minor triad (altered bass)
Em/Eb [3 x 1 0 0 0] (Eb E G B) : minor triad (altered bass)
Em/Eb [x x 1 0 0 0] (Eb E G B) : minor triad (altered bass)
Em/Gb [0 2 2 0 0 2] (E Gb G B) : minor triad (altered bass)
Em/Gb [0 2 4 0 0 0] (E Gb G B) : minor triad (altered bass)
Em/Gb [0 x 4 0 0 0] (E Gb G B) : minor triad (altered bass)
Em/Gb [2 2 2 0 0 0] (E Gb G B) : minor triad (altered bass)
Em6 [0 2 2 0 2 0] (Db E G B) : minor triad plus 6th
Em7 [0 2 0 0 0 0] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [0 2 0 0 3 0] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [0 2 2 0 3 0] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [0 2 2 0 3 3] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [x x 0 0 0 0] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [x x 0 12 12 12] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [x x 0 9 8 7] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [x x 2 4 3 3] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [0 x 0 0 0 0] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7 [x 10 12 12 12 0] (D E G B) : minor triad, minor 7th
Em7(b5) or Eo7 [3 x 0 3 3 0] (D E G Bb) : diminished triad, minor 7th : half-diminished 7th
Em7/add11 or Em7/11 [0 0 0 0 0 0] (D E G A B) : minor triad, minor 7th, plus 11th
Em7/add11 or Em7/11 [0 0 0 0 0 3] (D E G A B) : minor triad, minor 7th, plus 11th
Em7/add11 or Em7/11 [3 x 0 2 0 0] (D E G A B) : minor triad, minor 7th, plus 11th
Em9 [0 2 0 0 0 2] (D E Gb G B) : minor triad, minor 7th plus 9th
Em9 [0 2 0 0 3 2] (D E Gb G B) : minor triad, minor 7th plus 9th
Em9 [2 2 0 0 0 0] (D E Gb G B) : minor triad, minor 7th plus 9th
Emaj7 or E#7 [0 2 1 1 0 0] (Eb E Ab B) : major triad, major 7th
Emaj7 or E#7 [0 x 6 4 4 0] (Eb E Ab B) : major triad, major 7th
Emaj7 or E#7 [x x 1 1 0 0] (Eb E Ab B) : major triad, major 7th
Emaj9 or E9(#7) [0 2 1 1 0 2] (Eb E Gb Ab B) : major triad, major 7th plus 9th
Emaj9 or E9(#7) [4 x 4 4 4 0] (Eb E Gb Ab B) : major triad, major 7th plus 9th
Emin/maj7 [3 x 1 0 0 0] (Eb E G B) : minor triad, major 7th
Emin/maj7 [x x 1 0 0 0] (Eb E G B) : minor triad, major 7th
Emin/maj9 [0 6 4 0 0 0] (Eb E Gb G B) : minor triad, major 7th plus 9th
Esus or Esus4 [0 0 2 2 0 0] (E A B) : no 3rd but a 4th from a major triad
Esus or Esus4 [0 0 2 4 0 0] (E A B) : no 3rd but a 4th from a major triad
Esus or Esus4 [0 2 2 2 0 0] (E A B) : no 3rd but a 4th from a major triad
Esus or Esus4 [x 0 2 2 0 0] (E A B) : no 3rd but a 4th from a major triad
Esus or Esus4 [x x 2 2 0 0] (E A B) : no 3rd but a 4th from a major triad
Esus2 or Eadd9(no3)[7 9 9 x x 0] (E Gb B): no 3rd but a 2nd from a major triad
Esus2 or Eadd9(no3)[x 2 4 4 x 0] (E Gb B): no 3rd but a 2nd from a major triad
Esus2/A [x 0 4 4 0 0] (E Gb A B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/A [x 2 4 2 5 2] (E Gb A B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/Ab [0 2 2 1 0 2] (E Gb Ab B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/Ab [0 x 4 1 0 0] (E Gb Ab B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/Ab [2 2 2 1 0 0] (E Gb Ab B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/Db [x 4 4 4 x 0] (Db E Gb B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/Eb [x 2 2 4 4 2] (Eb E Gb B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/Eb [x x 4 4 4 0] (Eb E Gb B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/G [0 2 2 0 0 2] (E Gb G B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/G [0 2 4 0 0 0] (E Gb G B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/G [0 x 4 0 0 0] (E Gb G B) : sus2 triad (altered bass)
Esus2/G [2 2 2 0 0 0] (E Gb G B) : sus2 triad (altered bass)
Esus4/Ab [x 0 2 1 0 0] (E Ab A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/C [0 0 7 5 0 0] (C E A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/C [x 3 2 2 0 0] (C E A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/D [0 2 0 2 0 0] (D E A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/D [x 2 0 2 3 0] (D E A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/Db [0 0 2 4 2 0] (Db E A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/Db [x 0 7 6 0 0] (Db E A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/Eb [x 2 1 2 0 0] (Eb E A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/F [0 0 3 2 0 0] (E F A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/G [3 x 2 2 0 0] (E G A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/G [x 0 2 0 0 0] (E G A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/G [x 0 5 4 5 0] (E G A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/Gb [x 0 4 4 0 0] (E Gb A B) : sus4 triad (altered bass)
Esus4/Gb [x 2 4 2 5 2] (E Gb A B) : sus4 triad (altered bass)

F or Fmaj [1 3 3 2 1 1] (C F A) : major triad
F or Fmaj [x 0 3 2 1 1] (C F A) : major triad
F or Fmaj [x 3 3 2 1 1] (C F A) : major triad
F or Fmaj [x x 3 2 1 1] (C F A) : major triad
F #5 or Faug [x 0 3 2 2 1] (Db F A) : augmented triad
F #5 or Faug [x 0 x 2 2 1] (Db F A) : augmented triad
F/D [x 5 7 5 6 5] (C D F A) : major triad (altered bass)
F/D [x x 0 2 1 1] (C D F A) : major triad (altered bass)
F/D [x x 0 5 6 5] (C D F A) : major triad (altered bass)
F/E [0 0 3 2 1 0] (C E F A) : major triad (altered bass)
F/E [1 3 3 2 1 0] (C E F A) : major triad (altered bass)
F/E [1 x 2 2 1 0] (C E F A) : major triad (altered bass)
F/E [x x 2 2 1 1] (C E F A) : major triad (altered bass)
F/E [x x 3 2 1 0] (C E F A) : major triad (altered bass)
F/Eb [x x 1 2 1 1] (C Eb F A) : major triad (altered bass)
F/Eb [x x 3 5 4 5] (C Eb F A) : major triad (altered bass)
F/G [3 x 3 2 1 1] (C F G A) : major triad (altered bass)
F/G [x x 3 2 1 3] (C F G A) : major triad (altered bass)
F5 or F(no 3rd) [1 3 3 x x 1] (C F): root and 5th (power chord)
F5 or F(no 3rd) [x 8 10 x x 1] (C F): root and 5th (power chord)
F6 [x 5 7 5 6 5] (C D F A) : major triad plus 6th
F6 [x x 0 2 1 1] (C D F A) : major triad plus 6th
F6 [x x 0 5 6 5] (C D F A) : major triad plus 6th
F6/add9 or F6/9 [3 x 0 2 1 1] (C D F G A) : major triad plus 6th and 9th
F7 or Fdom 7 [x x 1 2 1 1] (C Eb F A) : major triad, minor 7th
F7 or Fdom 7 [x x 3 5 4 5] (C Eb F A) : major triad, minor 7th
Fadd9 or F2 [3 x 3 2 1 1] (C F G A) : major triad plus 9th
Fadd9 or F2 [x x 3 2 1 3] (C F G A) : major triad plus 9th
Faug/D [x x 0 2 2 1] (Db D F A) : augmented triad (altered bass)
Faug/G [1 0 3 0 2 1] (Db F G A) : augmented triad (altered bass)
Fdim/D [x 2 0 1 0 1] (D F Ab B) : diminished triad (altered bass)
Fdim/D [x x 0 1 0 1] (D F Ab B) : diminished triad (altered bass)
Fdim/D [x x 3 4 3 4] (D F Ab B) : diminished triad (altered bass)
Fdim/Db [x 4 3 4 0 4] (Db F Ab B) : diminished triad (altered bass)
Fdim7 [x 2 0 1 0 1] (D F Ab B) : diminished triad, diminished 7th
Fdim7 [x x 0 1 0 1] (D F Ab B) : diminished triad, diminished 7th
Fdim7 [x x 3 4 3 4] (D F Ab B) : diminished triad, diminished 7th
Fm [x 3 3 1 1 1] (C F Ab) : minor triad
Fm [x x 3 1 1 1] (C F Ab) : minor triad
Fm/D [x x 0 1 1 1] (C D F Ab) : minor triad (altered bass)
Fm/Db [x 3 3 1 2 1] (C Db F Ab) : minor triad (altered bass)
Fm/Db [x 4 6 5 6 4] (C Db F Ab) : minor triad (altered bass)
Fm/Eb [x 8 10 8 9 8] (C Eb F Ab) : minor triad (altered bass)
Fm/Eb [x x 1 1 1 1] (C Eb F Ab) : minor triad (altered bass)
Fm6 [x x 0 1 1 1] (C D F Ab) : minor triad plus 6th
Fm7 [x 8 10 8 9 8] (C Eb F Ab) : minor triad, minor 7th
Fm7 [x x 1 1 1 1] (C Eb F Ab) : minor triad, minor 7th
Fmaj7 or F#7 [0 0 3 2 1 0] (C E F A) : major triad, major 7th
Fmaj7 or F#7 [1 3 3 2 1 0] (C E F A) : major triad, major 7th
Fmaj7 or F#7 [1 x 2 2 1 0] (C E F A) : major triad, major 7th
Fmaj7 or F#7 [x x 2 2 1 1] (C E F A) : major triad, major 7th
Fmaj7 or F#7 [x x 3 2 1 0] (C E F A) : major triad, major 7th
Fmaj7/#11 [0 2 3 2 1 0] (C E F A B) : major triad, major 7th, augmented 11th
Fmaj7/#11 [1 3 3 2 0 0] (C E F A B) : major triad, major 7th, augmented 11th
Fmaj9 or F9(#7) [0 0 3 0 1 3] (C E F G A) : major triad, major 7th plus 9th
Fsus or Fsus4 [x x 3 3 1 1] (C F Bb) : no 3rd but a 4th from a major triad
Fsus2 or Fadd9(no3)[x 3 3 0 1 1] (C F G) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Fsus2 or Fadd9(no3)[x x 3 0 1 1] (C F G) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Fsus2/A [3 x 3 2 1 1] (C F G A) : sus2 triad (altered bass)
Fsus2/A [x x 3 2 1 3] (C F G A) : sus2 triad (altered bass)
Fsus2/B [x 3 3 0 0 3] (C F G B) : sus2 triad (altered bass)
Fsus2/Bb [x 3 5 3 6 3] (C F G Bb) : sus2 triad (altered bass)
Fsus2/D [3 3 0 0 1 1] (C D F G) : sus2 triad (altered bass)
Fsus2/E [x 3 3 0 1 0] (C E F G) : sus2 triad (altered bass)
Fsus2/E [x x 3 0 1 0] (C E F G) : sus2 triad (altered bass)
Fsus4/G [x 3 5 3 6 3] (C F G Bb) : sus4 triad (altered bass)G or Gmaj [x 10 12 12 12 10] (D G B): major triad
G or Gmaj [3 2 0 0 0 3] (D G B) : major triad
G or Gmaj [3 2 0 0 3 3] (D G B) : major triad
G or Gmaj [3 5 5 4 3 3] (D G B) : major triad
G or Gmaj [3 x 0 0 0 3] (D G B) : major triad
G or Gmaj [x 5 5 4 3 3] (D G B) : major triad
G or Gmaj [x x 0 4 3 3] (D G B) : major triad
G or Gmaj [x x 0 7 8 7] (D G B) : major triad
G #5 or Gaug [3 2 1 0 0 3] (Eb G B) : augmented triad
G #5 or Gaug [3 x 1 0 0 3] (Eb G B) : augmented triad
G/A [3 0 0 0 0 3] (D G A B) : major triad (altered bass)
G/A [3 2 0 2 0 3] (D G A B) : major triad (altered bass)
G/C [3 3 0 0 0 3] (C D G B) : major triad (altered bass)
G/C [x 3 0 0 0 3] (C D G B) : major triad (altered bass)
G/E [0 2 0 0 0 0] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/E [0 2 0 0 3 0] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/E [0 2 2 0 3 0] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/E [0 2 2 0 3 3] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/E [x x 0 12 12 12] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/E [x x 0 9 8 7] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/E [x x 2 4 3 3] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/E [0 x 0 0 0 0] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/E [x 10 12 12 12 0] (D E G B) : major triad (altered bass)
G/F [1 x 0 0 0 3] (D F G B) : major triad (altered bass)
G/F [3 2 0 0 0 1] (D F G B) : major triad (altered bass)
G/F [x x 0 0 0 1] (D F G B) : major triad (altered bass)
G/Gb [2 2 0 0 0 3] (D Gb G B) : major triad (altered bass)
G/Gb [2 2 0 0 3 3] (D Gb G B) : major triad (altered bass)
G/Gb [3 2 0 0 0 2] (D Gb G B) : major triad (altered bass)
G/Gb [x x 4 4 3 3] (D Gb G B) : major triad (altered bass)
G5 or G(no 3rd) [3 5 5 x x 3] (D G): root and 5th (power chord)
G5 or G(no 3rd) [3 x 0 0 3 3] (D G) : root and 5th (power chord)
G6 [0 2 0 0 0 0] (D E G B) : major triad plus 6th
G6 [0 2 0 0 3 0] (D E G B) : major triad plus 6th
G6 [0 2 2 0 3 0] (D E G B) : major triad plus 6th
G6 [0 2 2 0 3 3] (D E G B) : major triad plus 6th
G6 [x x 0 12 12 12] (D E G B) : major triad plus 6th
G6 [x x 0 9 8 7] (D E G B) : major triad plus 6th
G6 [x x 2 4 3 3] (D E G B) : major triad plus 6th
G6 [0 x 0 0 0 0] (D E G B) : major triad plus 6th
G6 [x 10 12 12 12 0] (D E G B) : major triad plus 6th
G6/add9 or G6/9 [0 0 0 0 0 0] (D E G A B) : major triad plus 6th and 9th
G6/add9 or G6/9 [0 0 0 0 0 3] (D E G A B) : major triad plus 6th and 9th
G6/add9 or G6/9 [3 x 0 2 0 0] (D E G A B) : major triad plus 6th and 9th
G7 or Gdom 7 [1 x 0 0 0 3] (D F G B) : major triad, minor 7th
G7 or Gdom 7 [3 2 0 0 0 1] (D F G B) : major triad, minor 7th
G7 or Gdom 7 [x x 0 0 0 1] (D F G B) : major triad, minor 7th
G7/add11 or G7/11 [x 3 0 0 0 1] (C D F G B) : major triad, minor 7th, plus 11th
G7sus4 [3 3 0 0 1 1] (C D F G) : sus4 triad, minor 7th
G9 or Gdom 9 [x 0 0 0 0 1] (D F G A B) : major triad, minor 7th plus 9th
G9 or Gdom 9 [x 2 3 2 3 3] (D F G A B) : major triad, minor 7th plus 9th
Gadd9 or G2 [3 0 0 0 0 3] (D G A B) : major triad plus 9th
Gadd9 or G2 [3 2 0 2 0 3] (D G A B) : major triad plus 9th
Gaug/E [3 x 1 0 0 0] (Eb E G B) : augmented triad (altered bass)

Gaug/E [x x 1 0 0 0] (Eb E G B) : augmented triad (altered bass)
Gb or Gbmaj [2 4 4 3 2 2] (Db Gb Bb) : major triad
Gb or Gbmaj [x 4 4 3 2 2] (Db Gb Bb) : major triad
Gb or Gbmaj [x x 4 3 2 2] (Db Gb Bb) : major triad
Gb #5 or Gbaug [x x 0 3 3 2] (D Gb Bb) : augmented triad
Gb/Ab [x x 4 3 2 4] (Db Gb Ab Bb) : major triad (altered bass)
Gb/E [2 4 2 3 2 2] (Db E Gb Bb) : major triad (altered bass)
Gb/E [x x 4 3 2 0] (Db E Gb Bb) : major triad (altered bass)
Gb/Eb [x x 1 3 2 2] (Db Eb Gb Bb) : major triad (altered bass)
Gb/F [x x 3 3 2 2] (Db F Gb Bb) : major triad (altered bass)
Gb6 [x x 1 3 2 2] (Db Eb Gb Bb) : major triad plus 6th
Gb7 or Gbdom 7 [2 4 2 3 2 2] (Db E Gb Bb) : major triad, minor 7th
Gb7 or Gbdom 7 [x x 4 3 2 0] (Db E Gb Bb) : major triad, minor 7th
Gb7(#5) [2 x 4 3 3 0] (D E Gb Bb) : minor 7th, sharp 5th
Gb7/#9 [x 0 4 3 2 0] (Db E Gb A Bb) : major triad, minor 7th augmented 9th
Gb7sus4 [x 4 4 4 x 0] (Db E Gb B) : sus4 triad, minor 7th
Gbadd9 or Gb2 [x x 4 3 2 4] (Db Gb Ab Bb) : major triad plus 9th
Gbaug/E [2 x 4 3 3 0] (D E Gb Bb) : augmented triad (altered bass)
Gbdim/D [x 5 7 5 7 2] (C D Gb A): diminished triad (altered bass)
Gbdim/D [x 0 0 2 1 2] (C D Gb A) : diminished triad (altered bass)
Gbdim/D [x 3 x 2 3 2] (C D Gb A) : diminished triad (altered bass)
Gbdim/D [x 5 7 5 7 5] (C D Gb A) : diminished triad (altered bass)
Gbdim/E [x 0 2 2 1 2] (C E Gb A) : diminished triad (altered bass)
Gbdim/E [x x 2 2 1 2] (C E Gb A) : diminished triad (altered bass)
Gbdim/Eb [x x 1 2 1 2] (C Eb Gb A) : diminished triad (altered bass)
Gbdim7 [x x 1 2 1 2] (C Eb Gb A) : diminished triad, diminished 7th
Gbm [2 4 4 2 2 2] (Db Gb A) : minor triad
Gbm [x 4 4 2 2 2] (Db Gb A) : minor triad
Gbm [x x 4 2 2 2] (Db Gb A) : minor triad
Gbm/D [x x 0 14 14 14] (Db D Gb A) : minor triad (altered bass)
Gbm/D [x x 0 2 2 2] (Db D Gb A) : minor triad (altered bass)
Gbm/E [0 0 2 2 2 2] (Db E Gb A) : minor triad (altered bass)
Gbm/E [0 x 4 2 2 0] (Db E Gb A) : minor triad (altered bass)
Gbm/E [2 x 2 2 2 0] (Db E Gb A) : minor triad (altered bass)
Gbm/E [x 0 4 2 2 0] (Db E Gb A) : minor triad (altered bass)
Gbm/E [x x 2 2 2 2] (Db E Gb A) : minor triad (altered bass)
Gbm7 [0 0 2 2 2 2] (Db E Gb A) : minor triad, minor 7th
Gbm7 [0 x 4 2 2 0] (Db E Gb A) : minor triad, minor 7th
Gbm7 [2 x 2 2 2 0] (Db E Gb A) : minor triad, minor 7th
Gbm7 [x 0 4 2 2 0] (Db E Gb A) : minor triad, minor 7th
Gbm7 [x x 2 2 2 2] (Db E Gb A) : minor triad, minor 7th
Gbm7(b5) or Gbo7 [x 0 2 2 1 2] (C E Gb A) : diminished triad, minor 7th : half-diminished 7th
Gbm7(b5) or Gbo7 [x x 2 2 1 2] (C E Gb A) : diminished triad, minor 7th : half-diminished 7th
Gbm7/b9 [0 0 2 0 2 2] (Db E Gb G A) : minor triad, minor 7th flat 9th
Gbmaj7 or Gb#7 [x x 3 3 2 2] (Db F Gb Bb) : major triad, major 7th
Gbsus or Gbsus4 [x 4 4 4 2 2] (Db Gb B) : no 3rd but a 4th from a major triad
Gbsus2/Bb [x x 4 3 2 4] (Db Gb Ab Bb) : sus2 triad (altered bass)
Gbsus4/E [x 4 4 4 x 0] (Db E Gb B) : sus4 triad (altered bass)
Gdim/E [x 1 2 0 2 0] (Db E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Gdim/E [x x 2 3 2 3] (Db E G Bb) : diminished triad (altered bass)
Gdim/Eb [x 1 1 3 2 3] (Db Eb G Bb) : diminished triad (altered bass)
Gdim/Eb [x 6 8 6 8 6] (Db Eb G Bb) : diminished triad (altered bass)
Gdim/Eb [x x 1 3 2 3] (Db Eb G Bb) : diminished triad (altered bass)
Gdim7 [x 1 2 0 2 0] (Db E G Bb) : diminished triad, diminished 7th
Gdim7 [x x 2 3 2 3] (Db E G Bb) : diminished triad, diminished 7th
Gm [3 5 5 3 3 3] (D G Bb) : minor triad
Gm [x x 0 3 3 3] (D G Bb) : minor triad
Gm/E [3 x 0 3 3 0] (D E G Bb) : minor triad (altered bass)
Gm/Eb [x 6 8 7 8 6] (D Eb G Bb) : minor triad (altered bass)
Gm/F [3 5 3 3 3 3] (D F G Bb) : minor triad (altered bass)
Gm/F [x x 3 3 3 3] (D F G Bb) : minor triad (altered bass)
Gm13 [0 0 3 3 3 3] (D E F G A Bb) : minor triad, minor 7th, plus 9th and 13th
Gm6 [3 x 0 3 3 0] (D E G Bb) : minor triad plus 6th
Gm7 [3 5 3 3 3 3] (D F G Bb) : minor triad, minor 7th
Gm7 [x x 3 3 3 3] (D F G Bb) : minor triad, minor 7th
Gm7/add11 or Gm7/11 [x 3 3 3 3 3] (C D F G Bb) : minor triad, minor 7th, plus 11th
Gm9 [3 5 3 3 3 5] (D F G A Bb) : minor triad, minor 7th plus 9th
Gmaj7 or G#7 [2 2 0 0 0 3] (D Gb G B) : major triad, major 7th
Gmaj7 or G#7 [2 2 0 0 3 3] (D Gb G B) : major triad, major 7th
Gmaj7 or G#7 [3 2 0 0 0 2] (D Gb G B) : major triad, major 7th
Gmaj7 or G#7 [x x 4 4 3 3] (D Gb G B) : major triad, major 7th
Gsus or Gsus4 [x 10 12 12 13 3] (C D G): no 3rd but a 4th from a major triad
Gsus or Gsus4 [x 3 0 0 3 3] (C D G) : no 3rd but a 4th from a major triad
Gsus or Gsus4 [x 3 5 5 3 3] (C D G) : no 3rd but a 4th from a major triad
Gsus or Gsus4 [x 5 5 5 3 3] (C D G) : no 3rd but a 4th from a major triad
Gsus2 or Gadd9(no3)[5 x 0 0 3 5] (D G A): no 3rd but a 2nd from a major triad
Gsus2 or Gadd9(no3)[3 0 0 0 3 3] (D G A) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Gsus2 or Gadd9(no3)[x 0 0 0 3 3] (D G A) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Gsus2 or Gadd9(no3)[x x 0 2 3 3] (D G A) : no 3rd but a 2nd from a major triad
Gsus2/B [3 0 0 0 0 3] (D G A B) : sus2 triad (altered bass)
Gsus2/B [3 2 0 2 0 3] (D G A B) : sus2 triad (altered bass)
Gsus2/C [x 5 7 5 8 3] (C D G A): sus2 triad (altered bass)
Gsus2/C [x x 0 2 1 3] (C D G A) : sus2 triad (altered bass)
Gsus2/E [x 0 2 0 3 0] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Gsus2/E [x 0 2 0 3 3] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Gsus2/E [x 0 2 2 3 3] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Gsus2/E [5 0 0 0 3 0] (D E G A) : sus2 triad (altered bass)
Gsus2/Gb [5 x 4 0 3 5] (D Gb G A): sus2 triad (altered bass)
Gsus2/Gb [3 x 0 2 3 2] (D Gb G A) : sus2 triad (altered bass)
Gsus4/A [x 5 7 5 8 3] (C D G A): sus4 triad (altered bass)
Gsus4/A [x x 0 2 1 3] (C D G A) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/B [3 3 0 0 0 3] (C D G B) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/B [x 3 0 0 0 3] (C D G B) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/E [3 x 0 0 1 0] (C D E G) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/E [x 3 0 0 1 0] (C D E G) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/E [x 3 2 0 3 0] (C D E G) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/E [x 3 2 0 3 3] (C D E G) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/E [x x 0 0 1 0] (C D E G) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/E [x x 0 5 5 3] (C D E G) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/E [x 10 12 12 13 0] (C D E G) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/E [x 5 5 5 x 0] (C D E G) : sus4 triad (altered bass)
Gsus4/F [3 3 0 0 1 1] (C D F G) : sus4 triad (altered bass)Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 05 Apr 2007
 • Poruke: 3

nisam bas na to mislio... ali posluzice..Very Happy
hvala ti...offline
 • Pridružio: 07 Jan 2006
 • Poruke: 961
 • Gde živiš: Skopje

http://x82.inetcop.org/tab/Mislim da ce vam biti od koristi Wink

offline
 • Pridružio: 23 Maj 2007
 • Poruke: 1

Dali neko zna akorde za neke pesme Vlde Georgijeva
Unapred hvala

offline
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 18
 • Gde živiš: loznica

Evo jedan extra link azchords.com vecina su strani akordi ali ima i po koji nas...

evo nesto malo od prljavog kazalista

Mi plešemoIntro:

D
e-2-0---2-0-------0-2---2-2-0-0-----
H-----3-----3-3-3-----0-------------
G-----------------------------------

D G A
La la lala la la, la la lala, la la la la ...

D G A
I zato sto sam tako mlad, sto sam tako mlad
I zato sto ne mogu s tobom drugacije
I zato sto nemamo kamo, sto nemamo
I zato sto nemamo love za skupe provode.

Mi plesemo cijeli dan i noc ...
Mi plesemo cijeli dan i noc ...Na živce ide mi


intro: A D

A
ne brini se nista
D
vrijeme prolazi
A
posudit cemo nesto
D
i mladost gubiti
G D
za kucicu i klince sad je prekasno
A D
i priznajem buducnost vidim nejasno

A D
ide mi na zivce ide mi
A D
ide mi na zivce ide mi

napisi jedno pismo
kad budes daleko
reci mi da nismo mogli nikako
ja nemam vise volje da me popravis
i bilo bi i bolje da me ne pamtis

ide mi na zivce ide mi
ide mi na zivce ide mi

D Hm G A
nista staro nista novo nemam za rec
D Hm A
bezveze i bez zelja vec
D Hm G A
michael jackson sa djecakom odlazi lec
G A
i ja mogu preko vode prec

ide mi na zivce ide mi
ide mi na zivce ide miNe zovi mama doktoraC
Ma sto sad ljubav,
F C
Ma sto sad ljubav ima s tim,
F
Kad te vise ne volim ma
C
Kad te vise ne volim.

C
Ma ne placem mama,
F C F G
Ne rade to muskarcine, ne, ne.
C F C F G
Sve je to od dima, ma kakve emocije.
C F C F G
I to sto ne jedem mama, to je stvar linije
C F C F G
I sama znas da ne trpim savjete.

Ne zovi mama, ne zovi doktora,
Jer nema lijeka protiv tog otrova.
Ma dobro, mama, preboljet cu ja to,
Vec samo pusti nek' svira glasno rok'n'rolNisam ja od pamuka


G Em
Nogu pred nogu preko gradskih ulica
G Em
Poput starog, starog goluba
G Em
Vani zima gadno stisnula
G Em G
Skripi snijeg ispod mojih cipela

Nogu pred nogu sve do tvojih prozora
Odavno ti nisam kazu ljudi molitva
Ne okreces jastuk da bi mene sanjala
Ma tko sad ljubi ta ramena svilena

G C
Ma ne pijem da se, da se ljudi napijem
G C
Hladno mi je, ja bih da se zagrijem
G C
Ma ne pijem da se, da se ljudi napijem
G C
Hladno mi je, ja bi samo da se zagrijem
G Em G Em
na na na na na na na na na na

Nogu pred nogu...

Ma ne pijem da se...

G Em G
na na na na na jer nisam ja od pamuka
G Em G
na na na na na jer nisam ja od pamuka
G Em D G
na na na na na jer nisam ja od pamuka
G Em D G
na na na na na jer nisam ja od pamukaOprostio mi Bog


C G
Ma ima dana ima noci
Am F C ...
lag'o sam te, ne mogu bez tebe
a prije nego tri put pijevci
onako zorom jave se
ja cu se tebe kao petar
krista ipak odreci
mada suzama cu svojim
noge tvoje oprati

Ma ima dana, ima noci
koje proklinjem
i kao Juda trazim kako
da se opravdam
Kosu svoju mazem mirisnim uljima
dobro jutro,gospodine H
steta sto ste lazov i kurva

C
Oprostio mi Bog
G
mogla bi i ti
Dm
jer na moja vrata
F G
sunce bas ne dolaziPisma ljubavna


H Fis E ...
Svi pacijenti k'o i doktori
svi vojnici a i pukovnici
svi zandari a svi lopovi
svi su duso s tobom spavali

Cijele noci stojim ispod njenog prozora
ona kaze mali mars soba je zauzeta
a ti nisi bogat a nisi bas ni lijep
tebi treba prava lova a ne jadan cvijet

E Fis
Jedini bas ja
E Fis
nisam nikada
ja sam pisao
pisma ljubavnaPtico malena


Am G F G
Ja nocas lezim sam na postelji od ruza
Am G F G
Na glavu moju stavila si krunu od trnja
Am G F G
Bacas li kocke za haljine moje
Am G F G
Otkrivas li moje tajne ljubavnicima.

Am G F C
Ptico malena, nije za mene
Am G Fmaj7
Netko kao ti, meni pregorki pelin
Am G F C
Ptico malena, nije za mene
Am G Fmaj7
Netko kao ti, meni pregorki pelin.

Ja nocas lezim sam kao olovni vojnik
Blatan i ponizen, na kraj svijeta odbacen
U ljubavi i ratu, pravila su ista
Pobjednik uzima sve, milost ne daje.

Ptico malena, nije za mene
Netko kao ti, meni pregorki pelin
Ptico malena, nije za mene
Netko kao ti, meni pregorki pelin.Sve gradske bitange


INTRO RIFF:
E [F#m] E
E|--------------------------------|
B|--9-10-10/12--10---9h10-9-------|
G|--9-11-11/13--11---9h11-9-------|
D|--9---------------------9-------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|

INTRO RIFF 2:[Bass gitara ga svira
kroz veci dio pjesme]
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--2--2-0------------------------|
A|---------4-2--0-----------------|
E|----------------4--2p0-0--------|

VERSE RIFF:
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--------------2--2--------------|
A|---------2-4-------4-2----------|
E|--0--0-4---------------4--------|

E VERSE RIFF
Sve sve sve gradske bitange
E VERSE RIFF
i sve sve sve gradske djevojke
E VERSE RIFF
krenuce veceras da plesu rock'n'roll
E VERSE RIFF
o zasto ne bi djevojko i ti
A B
o je. o je
A B E
o je. o je je je je je

Cijeli tjedan krvavo sam radio
kao ???? broj skoro sam poludio
veceras ???? cipele za ples
zato hajde hajde, hajde zaplesimo
hajde hajde slatka djevojko
hajde hajde zaplesimo bar jednom
hajde hajde ucini mi to
zaplesimo jedan r'n'r

SOLO: X 2
E|----------------------------------------------|
B|--12b-12b-12br-------------12b-12b-12br-------|
G|--11b-11b-11br--9------9~--11b-11b-11br---9~--|
D|------------------11-9------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

BREAK: X4
E [F#m] E E5
E|------------------------------12-12--12-12-----12-12-12-12-|
B|--9-10-10/12--10---9h10-9-----12-12--12-12-----12-12-12-12-|
G|--9-11-11/13--11---9h11-9-----9--9---9--9-------9--9--9--9-|
D|--9---------------------9-----9--9---9--9-------9--9--9--9-|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

VERSE 2: ......

OUTRO:
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|---------2-4--5--5-4-2----------|
E|--0--0-4---------------4--------|

E
Sve sve bitange, sve sve djevojke
sve sve, je je je je je..Sve je lako kad si mlad


GDC
Sve je lako kad si mlad
svako odijelo dobro ti stoji
a svaka rana manje boli
O da, o da, o da

Sve je lako kad si mlad
lakse okreces ledja sreci
Bas te briga s kim ces leci
Krvi i suze mogu teci

G D C
Sve je bas lako
C D G
Krv i suze mogu teci 4XS vremena na vrijemeC# Bbm Fm G#sus4 G#
S vremena na vrijeme, cini mi se, k'o da su tvoji koraci
C# Bbm Fm G#sus4 G#
S vremena na vrijeme, pa se sjetim, ja nisam tvoj ne postojim
C# Bbm Fm G#sus4 G#
S vremena na vrijeme, cini mi se, k'o da su tvoji koraci
C# Bbm A7 H7
S vremena na vrijeme, pa se sjetim, odavno nisam tvoj ne
postojim

C# G#sus4 Bbm /2X

C# G#sus4 Bbm C# G#sus4 Bbm
Otkada nisi pored mene ti, obucen lezim kaput ne svlacim
C# G#sus4 Bbm C# G#sus4 Bbm
Jer previse je dana iza nas, koje ne mogu izbrisati
Ebm C# G# Ebm Bbm G#
Sto je vise sjecanja, to je vise nevolja

S vremena na vrijeme, cini mi se, k'o da su tvoji koraci
S vremena na vrijeme, pa se sjetim, ja nisam tvoj ne postojim
S vremena na vrijeme, cini mi se, k'o da su tvoji koraci
S vremena na vrijeme, pa se sjetim, odavno nisam tvoj ne postojim

Otkada nisi pored mene ti, ja samo zivim blues ne izlazim
Sad me lijece kao doktori, B.B.King i crni maheri
Sto je vise sjecanja, to je vise nevolja

S vremena na vrijeme, cini mi se, k'o da su tvoji koraci
S vremena na vrijeme, pa se sjetim, ja nisam tvoj ne postojim
S vremena na vrijeme, cini mi se, k'o da su tvoji koraci
S vremena na vrijeme, kad zvono prene
Ja znam da nisi ti to postar dvaput zvoni

A E A H
Sto je vise, vise sjecanja, to je vise tuznih crnih tonova

solo:
C# G#m F# C#
C# G#m F# G#Tu noć kad si se udavalaAm F G
Tu noc kad si se udavala
E Am
Nitko ne zna zasto si plakala
F G
Da li radi tamjana
E Am
Ili starih uspomena.
F G
Tu noc kad si se udavala
E Am
Nitko ne zna zasto si plakala
F G F
Ili ti je kroz glavu proslo sve.

Am F G
Tu noc kad si se udavala
E Am
Mene pijanog su odnijeli
F G
Moji prijatelji, vjerni psi
E Am
Do jutra me tjesili
F G
Da ima milion takvih kao sto si ti
E Am
I da cu te preboljeti.

F G
Tu noc kad si se udavala
E
Meni kroz glavu proslo je ...

F G Am
Postoje neki drugi svjetovi
F G Am
Za nas bi bili rajski cvjetovi
F G Am
O samo da si htjela pobjeci
F G E
Ovako stisni zube ne placi.

Tu noc kad si se udavala
Meni kroz glavu proslo je
Tvoje smijesne za maturu haljine
Sandale boje mjesecine.

Postoje neki drugi svjetovi
Za nas bi bili rajski cvjetovi
O samo da si htjela pobjeci
Ovako stisni zube ne placi.Uzalud Vam trud sviračiAm Dm
Stoput sam se evo zakleo
G C
Pred jutro te prevario
Am Dm
Drugoj ja sam bagrem nosio
G C
Tebe iznevjerio.

Am Dm
Stoput sam se evo zakleo
G C
Pa te prevario
Am Dm
Sad bi dukate od jada
F E Am
Bas u blato bacio.

Am Dm
A za oblak mi se mjesec skrio
G C
Sakrio mi pute
Am Dm
Uzalud vam trud sviraci
F E Am
Za drugog su dunje zute.

A ja evo nekad sjetim se
Sta moj caca znao reci je
Sve ti duse, sine, slavonske
Uz pjesmu prebole, al' ne oproste.

Uz pjesmu mi se evo rodimo
Uz pjesmu umiremo
Slavonijo, ko te nije volio
Ne zna sta je izgubio.

A za oblak mi se mjesec skrio
Sakrio mi pute
Uzalud vam trud sviraci
Za drugog su dunje zute.VlakoviIntro: 4 X A D

A F#m
U ljubav ja ne vjerujem,
A F#m
u cast se bas ne zaklinjem,
A F#m
s casti il` bez nje,
E A D A D
uuu, svaki krevet hladan je.

A F#m
Nas dvoje mogli smo bas sve,
A F#m
da smo se sreli ranije,
A F#m
ovako prekasno je,
E
bojim se.

A
Uou, uou vlakovi,
D A
nek` me sad otfuraju,
D A
nek` me sad odguraju,
D
mostove sam spalio,
A D
malo mi je sve dosadilo.

A F#m
I sto nam sada ostaje,
A F#m
kada ljubav umire,
A F#m
postelja od cavala,
E
uuuu...........

Uou, uou vlakovi,
D A
nek` me sad otfuraju,
D A
nek` me sad odguraju,
D
mostove sam spalio,
A D
malo mi je sve dosadilo.Zbogom dame, zbogom prijateljiC Em Am F C
C Em Am F C

C Em
A sad zbogom dame, zbogom prijatelji
Am
Ja bas moram
F
Da odem
C
Da odlazim
Em
I steta sto je jutro tako brzo svanulo
Am
Nisam stigao
F
Od svih vas
C
Da se oprostim
F
Uuuuuu
C
Uuuuuu
F
Uuuuuu.

A sad zbogom oce, reci zbogom Dubravi
Tamo mi je
Mati
Iz prve
Prve ljubavi
Iza sebe ostavit cu trag od krvi
A i suza
Da se jednom kuci
Mogu vratiti.

F
Ceste sve
C
Kud me vodite
F
U rodni grad
C
Sad me vratite.Zaustavite zemlju

Intro Very Happy G A D 4x

D G A D
Je'n, dva, tri...
jedni vicu hej, k'o komunist,
drugi vicu ana-ana-rhist,
jedni vicu hej, citaj Borbu,
drugi vicu, citaj Mlad Duh,
jedni vicu hej, slusaj Brenu,
drugi vicu hapsi Boru.
Ma koga da, slusam ja,
u ova sugava vremena,

D A G
Zaustavite zemlju silazim,
nije mi do niceg, odlazim.
Zaustavite zemlju silazim,
Em A
nije mi do niceg, odlazim,
D
ja bas odlazim.

Ali ljudi mir, tko smo mi,
da bi vam ovo pricali,
ali jedno znam, kroz sve nas,
ista krv sad prolazi.

ima neko akorde od pesme e sad neznam ko peva...........
,,dok svira radio sta bih ti radio"

pozZz

Dopuna: 16 Jun 2007 16:35

ima neko akorde od borisa navkovica......... ono tamara ili kako se vec zove mozda kuda idu izgubljene devojke....... Smile

offline
 • Pridružio: 08 Feb 2007
 • Poruke: 163
 • Gde živiš: Zabalj

idi na sajt muzicka uvetira mislim da sam tamo video akorde za tako te pesmice.................

googlaj

offline
 • Pridružio: 17 Jun 2007
 • Poruke: 9
 • Gde živiš: Nis

MOlim vas preporucite mi neku pesmu sa kojom bih mogao da pocnem da sviram. Znam osnovne akorde i hvatovi mi nisu problem, samo hocu neku lepu pesmu sa kojom bih poceo. Ipak imam 14 godina i ne znam bas sta da sviram onako za drustvo kad se skupimo. Please help Smileps. Sa kojim ste pesmama ste vi poceli da svirate?Unapred hvala

offline
 • MiB  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 17 Feb 2005
 • Poruke: 2547
 • Gde živiš: Nis, Srbija

Prvu pesmu koju sam naucio da sviram je Knockin on heavens door akordi za celu pesmu su G - D - C

Lake su ti Pink Floyd - Wish you were here, Eagles - Hotel California, Simply Red - Stars, Eric Clapton - Wonderful Tonight, EKV - Krug, 4 non blondes - What's up, Divlje Jagode - Krivo je more, Plavi Orkestar - BOlje biti pijan nego star, Chris Isaak - Wicked game i jos gomila pesama. U sustini kad savladas osnovne akorde i ritmove mozes gomilu pesama da naucis da sviras. Uglavnom su najlepse pesme jednostavne za sviranje. Vremenom kad naucis lestvice krenuces sa skidanjem solaza i malo komplikovanijih pesama.
Nadam se da sam pomogo Smile

offline
 • Pridružio: 17 Jun 2007
 • Poruke: 9
 • Gde živiš: Nis

Jesi....................lol

Hvala ti puno

Dopuna: 20 Jun 2007 17:14

jludi jel zna neko kako se zove ona pesma i ko je izvodi:

a ide nekako ovako

"Ti si savrsenstvo bez mane
ti si deo vojnickih snova
ti si lutka sa naslovne strane
i fali ti lova"


tako nekako Very Happy i ako neko zna akorde ili slicno molio bih Smile...

unapred hvala xD

offline
 • MiB  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 17 Feb 2005
 • Poruke: 2547
 • Gde živiš: Nis, Srbija

Riblja Corba - Lutka sa naslovne strane

F#m
Dajes da te vole glumci, reziseri
A G#m F#m
Novinari, ljudi neznani i znani
F#m
Pojesce te brzo velegradske zveri
A G#m F#m
Ali ti ces biti na naslovnoj strani


H F#m
Statirat ces mozda u ponekom filmu
H F#m
Mozda ces reklamu snimiti za TV
F#m A
Menjace te k'o sto razmenjuju reci
G#m F#m
Iza tvojih ledja pricace viceve

Ref.
Hm A
Ti si savrsenstvo bez mane
Hm A
Ti si deo vojnickih snova
Hm A
Ti si lutka sa naslovne strane
E F#m
I treba ti lova

Svi vole tvoje idealne mere
Trpeces staracke ruke na sebi
Ali to je deo tvoje karijere
Pa zasto onda otrpela ne bi

Slavni novinari foto magazina
Slikace svoje umetnicko delo
Nezreli klinci otvorenih usta
Gledace tvoje mlado, golo telo
***VERZIJA 2***

F#m G#m A
Dajes da te vole glumci, reziseri
A G#m F#m
Novinari, ljudi neznani i znani
F#m G#m A
Pojesce te brzo telegrafske zveri
A G#m F#m
Ali ti ces biti na naslovnoj strani.


B F#m
Statirat ces mozda u ponekom filmu
B F#m
Mozda ces reklamu snimiti za TV
F#m G#m A
Menjace te ko sto razmenjuju reci
A G#m F#m
Iza tvojih leda pricace viceve.


Bm A
Ti si savrsenstvo bez mane
Bm A
Ti si deo vojnickih snova
Bm A
Ti si lutka sa naslovne strane
G#m F#m
I treba ti lova.***VERZIJA 3***

Em G
Dajesh da te vole glumci, rezhiseri
F# Em
Novinari, ljudi neznani i znani
G
Pojest cce te brzo velegradske zveri
F# Em
Ali ti cces biti na naslovnoj strani

A Em
Statirat ccesh mozhda u ponekom filmu
A Em
Mozhda ccesh reklamu snimiti za TV
G
Menjat cce te k'o shto razmenjuju rechi
F# Em
Iza tvojih ledja prichat cce viceveEm A G
Ti si savrshenstvo bez mane
Em A G
Ti si deo vojnichkih snova
Em A G
Ti si lutka sa naslovne strane
F# Em
I treba ti lova

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 996 korisnika na forumu :: 68 registrovanih, 8 sakrivenih i 920 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3028 - dana 22 Nov 2019 07:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Albin0, antonije64, awathorn, axa, Bahuss, baza, Boris90, celik, cemix, dejan__81, Dimitrise93, Dorcolac, Dr.Strangelove, Dragan Mačak Damljanović, Drug pukovnik, flash12, gorangogs88, Grana, haris1913, hooraay, ibssa, ikan, ILGromovnik, Jester, joca83, Joja, JOntra2, Kanaris, Kibice, Kinkou, Koca Popovic, Kos93, Kubovac, kybonacci, ljubo70, madza, MarKhan, MegaVLAdaR, Milan A. Nikolic, MilosKop, MiroslavD, nenad812, Njemac, novator, Novi2, nradukic, nuke92, ok, Panter2, pera bager, proleter373, radionica1, reidmihajilo, rkekoke, sasa.zoric, Sirius, slonic_tonic, sosko2, srbijagolubovirs, T-72, vladom6, vlvl, Warhawk, XBMC, zexoni, zgoljo, zixmix