Ekonomski termini na engleskom jeziku

1

Ekonomski termini na engleskom jeziku

offline
 • Pridružio: 18 Apr 2012
 • Poruke: 99
 • Gde živiš: Kruševac

Lista reči iz teme (objedinjene reči iz objavljenih postova po abecednom redu):

Abandonment and salvage - Napuštanje i spasavanje imovine, pravni status koji osiguravajućoj kompaniji daje sva prava na imovinu osiguranika (1)
Abandonment clause - Klauzula o napuštanju, klauzula koja osiguraniku daje pravo da napušti ostećenu ili uništenu imovinu i da traži naknadu štete od osiguravajuće kompanije (1)
Abandonment of option - Otkaz opcije; odustajanje od premije (1)
Abasement - Pad, sniženje (1)
Absolute advantage - Apsolutna prednost
Accountant - Računovođa
Accounting - Računovodstvo
Advance - Avans, predujam
Advertising - Reklamiranje
Agriculture - Poljoprivreda
Allowance - 1) Odobrena sredstva, 2) Popust, kasa skonto (1)
Amortisation - Amortizacija
Application for action for protection of intellectual property rights - Zahtjev za zaštitu prava intelektualne svojine (2)
Arbitrage - Arbitraža, posredovanje u sporu
Assembly - Montaža
Assembly line - Montažna traka / linija
Assets - Imovina, aktiva (1)
Auction - Aukcija, licitacija, javna prodaja
Authorized economic operator - Ovlašćeni privredni subjekt (2)
Automation - Automatizacija
Auxiliary materials - Pomoćni materijali
Balance of payments - Platni bilans
Bank - Banka
Bankruptcy - Bankrot, stečaj
Barter - Trampa (1)
Bear - Investitor na berzi koji očekuje pad cene
Black book - Crna knjiga
Blank promissory note - Blanko zadužnica (1)
Blanket fee - Paušalni iznos
Blanket sum - Paušal
Bond - Jemstvo
Bond - Obveznica
Bookkeeper - Knjigovodja
Bookkeeping - Knjigovodstvo
Borrow - Pozajmiti od nekoga (1)
Brand - Brend, marka
Budget - Budžet
Bull - Investitor na berzi koji očekuje rast cene
Capital - Kapital (ne samo novac, već novac i sredstva upotrebljena u stvaranje dodatne vrednosti)
Capital structure - Struktura kapitala
Capital sum (principal) - Glavnica (1)
Cartel - Kartel
Ceteris paribus - Pri ostalim nepromenjenim uslovima
Classification of goods - Svrstavanje robe (2)
Collateral - Zalog
Comparative advantage - Komparativna prednost
Complementary goods - Komplementarna dobra
Cost-benefit analysis - Cost-benefit analiza, analiza prednosti i nedostataka određenog projekta u cilju donošenja odluke o opravdanosti investiranja u isti.
Credit - Kredit, zajam
Creditor - Kreditor, zajmodavac
Current account - Tekući račun
Customs agent - Carinski posrednik (2)
Customs approved treatment or use of goods - Carinski dozvoljeno postupanje ili korišćenje roba (2)
Customs authority - Carinski organ (2)
Customs debt - Carinski dug (2)
Customs duty rate - Carinska stopa (2)
Customs house - Carinarnica (2)
Customs office - Carinska ispostava (2)
Customs supervision - Carinski nadzor (2)
Customs tariff - Carinska tarifa (2)
Customs territory - Carinsko područje (2)
Debt - Dug (1)
Deduction expences - Troškovi koji se priznaju kao odbitak od poreza, odnosno troškovi koji mogu umanjiti poresku osnovicu (1)
Deductions - Odbici (1)
Deficit - Deficit
Deflation - Deflacija
Demand curve - Kriva potražnje
Department manager - Menadžer odeljenja
Deposit - Depozit
Deposit insurance - Osiguranje depozita
Deregulation - Dregulacija (smanjenje uticaja države na poslovanje kroz zakone)
Developing countries - Zemlje u razvoju
Discount - Popust (1)
Distribution expenses - Troškovi distribucije
Dividend - Dividenda
Drop in profits - Pad dobiti
Duty free shop - Slobodna carinska prodavnica (2)
Efficiency - Efikasnost
Energy costs - Troškovi energije
Enterprise - Preduzeće, firma, poslovni poduhvat
Entrepreneur - Preduzetnik
Exchange - Razmena (1)
Exchange rate - Kurs
Excise - Akciza (2)
Expense - Trošak (1)
Export - Izvoz
Fee - Naknada (1)
Financial instrument - Finansijski intrument
Financial markets - Finansijska tržišta
Financial system - Finansijski sistem
Fiscal policy - Fiskalna politika
Fixed costs - Fiksni troškovi
Forecast - Prognoza
Foreign direct investment - Strane direktne investicije
Free warehouse - Slobodno skladište (2)
Free zone - Slobodna zona (2)
Futures - Fjučersi
Gain - Dobit (1)
Garnishment - Sudski nalog za izmirenje duga (1)
GDP (gross domestic product) - BDP (bruto domaći proizvod)
Globalisation - Globalizacija
Gold standard - Zlatni standard
Gross amount - Bruto iznos (1)
Handing-over record - Dokument o primopredaji (1)
Handling charges - Manipulativni troškovi (1)
Hyper-inflation - Hiperinflacija
Hyperproduction - Hiperprodukcija
Industrial area - Industrijska zona
Industrial production - Industrijska proizvodnja
Inflation - Inflacija
Inflation target - Ciljana / Planirana inflacija
Instalment (US: installment) - Rata, deo (1)
Interest - Kamata (1)
Interest rate - Kamatna stopa
International aid - Međunarodna pomoć
International Monetary Fund (IMF) - Međunarodni monetarni fond (MMF)
Inward processing - Aktivno oplemenjivanje (2)
Joint venture - Zajednička ulaganja (uz zajednički rizik) (1)
Labour - Radna snaga
Laffer curve - Laferova kriva (prikaz odnosa između moguće stope oporezivanja i rezultujućeg nivoa prihoda)
Lend - Pozajmiti nekome (1)
Liberal economics - Liberalna ekonomija
Liquidity - Likvidnost
Loan - Pozajmica, zajam (1)
Logistics - Logistika
Macroeconomic policy - Makroekonomska politika
Main product - Glavni proizvod
Mass production - Masovna proizvodnja
Monetary policy - Monetarna politika
Money - Novac
Monopoly - Monopol
Mortgage - Hipoteka (1)
Nationalisation - Nacionalizacija
Nominal price - Nominalna cijena
Nominal value - Nominalna vrednost
Non-preferential origin - Nepreferencijalno porijeklo (2)
Origin of goods - Porijeklo robe (2)
Output - Izlaz, proizvodnja
Outward processing - Pasivno oplemenjivanje (2)
P/L account - profit and loss account - Bilans uspeha (1)
Package policy - Paket osiguranja, sjedinjena polisa, paket-polisa (polisa koja pokriva više različitih rizika) (1)
Patents - Patenti
Post-clearance audit of customs declaration - Naknadna kontrola carinske deklaracije (2)
Poverty - Siromaštvo
Price - Cena
Price regulation - Regulacija cena
Privatisation - Privatizacija
Procedures with economic impact - Postupci sa ekonomskim dejstvom (2)
Product analysis - Analiza proizvoda
Production cycle - Proizvodni ciklus
Productivity - Produktivnost
Profit - Profit, dobit
Profit maximisation - Maksimizacija dobiti
Progressive taxation - Progresivno oporezivanje
Protectionism - Protektionizam
Public spending - Javna potrošnja
Quota - Kvota
Rate of return - Stopa prinosa
Rebate - 1) Rabat, popust 2) Povraćaj npr. povraćaj PDV-a. (1)
Recession - Recesija
Reciprocity - Reciprocitet
Release of goods into free circulation - Stavljanje robe u slobodan promet (2)
Remission of customs debt - Otpis carinskog duga (2)
Renewed product - Obnovljeni proizvod
Rent - Renta
Repayment of customs debt - Povraćaj carinskog duga (2)
Retail - Maloprodaja (1)
Risk - Rizik
Salary - Plata, izražava se na mesečnom ili godišnjem nivou (1)
Savings - Štednja
Securities - Hartije od vrednosti
Share - Deonica (1)
Simplified procedures - Pojednostavljeni postupci (2)
Single administrative document (SAD) - Jedinstvena carinska isprava (JCI) (2)
Speculation - Špekulacija
Stabilisation - Stabilizacija
Stagnation - Stagnacija
Stock - (ima više značenja) zalihe, trgovina, akcije ... (1)
Stock level - Nivo zaliha
Supply - Ponuda, snabdevanje
Supply curve - Kriva ponude
Suspension of customs procedure - Prekidanje carinskog postupka (2)
Sustainable growth - Održivi rast
T/A - Trade Acceptance - Trgovački akcept, akceptni nalog (1)
Tariff heading - Tarifna oznaka (2)
Tax base - Poreska osnovica
Tax burden - Poresko opterećenje
Tax evasion - Poreska utaja
Taxation - Oporezivanje
Temporary import/admission - Privremeni uvoz (2)
To haggle - Cenjkati se (1)
Trade - Trgovina, razmena, trampa
Trade - Zanat
Trade deficit - Trgovinski deficit
Trade surplus - Trgovinski suficit
Trade union - Sindikat
Transaction costs - Transakcioni troškovi, provizija
Transfer - Transfer, prenos
Transition economies - Privrede u tranziciji
Transparency - Transparentnost
Unemployment - Nezaposlenost
Upfront - Unapred
Value of goods, valuation - Vrijednost robe, vrednovanje (2)
Value-added tax (VAT) - Porez na dodatu vrijednost (PDV) (2)
Variable costs - Varijabilni troškovi
Velocity of circulation - Brzina opticaja novca (pokazuje koliko puta jedna novčana jedinica učestvuje u obavljanju definisanih transakcija u određenom vremenskom periodu)
Wage - Nadnica, ako je na dnevnoj bazi - dnevnica (1)
Wage drift - Razlika izmedju ukupne i osnovne zarade
Wholesale - Veleprodaja (1)
Windfall gains - Neplanirani (neočekivani) dobici
Withholding tax - Porez po odbitku
World Bank - Svetska banka
World Trade Organisation (WTO) - Svetska trgovinska organizacija (STO)
Yield - Prinos po osnovu hartija od vrednosti
Yield curve - Kriva koja pokazuje odnos izmedju prinosa po osnovu hartija od vrednosti sa različitim rokom dospeća


Exclamation Credits:
(1) ThePhilosopher
(2) institucijaRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

Povremeno ću dopunjavati novim rečima. Ove reči stoje "u šteku" već neko vreme, pa odlučih da je bolje da se prikažu javno. Ako se tema razvije sa većim brojem reči, biće izdvojena; ovako neka stoji kao obična tema.


mortgage - hipoteka
stock - (ima više značenja), zalihe, trgovina, akcije ...
share - deonica
gain - dobit
salary - plata (izražava se na mesečnom ili godišnjem nivou)
wage - nadnica (ako je na dnevnoj bazi - dnevnica)
loan - pozajmica, zajam
interest - kamata
barter - trampa
exchange - razmena
fee - naknada
lend - pozajmiti nekome
borrow - pozajmiti od nekoga
debt - dug
joint venture - zajednička ulaganja (uz zajednički rizik)
expense - trošak
capital sum (principal) - glavnica
assets - imovina, aktiva
blank promissory note - blanko zadužnica
gross amount - bruto iznosoffline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

Super je što si opalio abecedno, mogao bi se napraviti abecedni spisak od svih reči Smile

offline
 • Pridružio: 18 Apr 2012
 • Poruke: 99
 • Gde živiš: Kruševac

Upravo sam "popravio", par stvari je bilo na pogrešnom mestu abecedno gledano. Može da se objedini sve što bude objavljeno, bilo bi super za praćenje.

offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

Odlična ideja. OK, tu poruku sam ti postavio da bude prva u temi (abecedni spisak), da možemo i ti i ja da je menjamo i ubacujemo reči koje budu napisane u temi.

offline
 • Pridružio: 16 Jan 2007
 • Poruke: 245
 • Gde živiš: PG

Da ubacim i neke carinske termine? ...tipa...

customs authority Carinski organ
customs house Carinarnica
Customs office Carinska ispostava
Customs agent Carinski posrednik
customs supervision Carinski nadzor
customs approved treatment or use of goods Carinski dozvoljeno postupanje ili korišćenje roba
Authorized economic operator Ovlašćeni privredni subjekt
Inward processing Aktivno oplemenjivanje
Outward processing Pasivno oplemenjivanje
Customs tariff Carinska tarifa
Classification of goods Svrstavanje robe
Origin of goods Porijeklo robe
Non-preferential origin Nepreferencijalno porijeklo
Customs territory Carinsko područje
Single administrative document (SAD) Jedinstvena carinska isprava (JCI)
Simplified procedures Pojednostavljeni postupci
Post-clearance audit of customs declaration Naknadna kontrola carinske deklaracije
Release of goods into free circulation Stavljanje robe u slobodan promet
Procedures with economic impact Postupci sa ekonomskim dejstvom
Temporary import/admission Privremeni uvoz
Free zone Slobodna zona
Free warehouse Slobodno skladište
Duty free shop Slobodna carinska prodavnica
Customs debt Carinski dug
Repayment of customs debt Povraćaj carinskog duga
Remission of customs debt Otpis carinskog duga
Application for action for protection of intellectual property rights Zahtjev za zaštitu prava intelektualne svojine
Suspension of customs procedure Prekidanje carinskog postupka
Value-added tax (VAT) Porez na dodatu vrijednost (PDV)
Tariff heading Tarifna oznaka
Customs duty rate Carinska stopa
Excise Akciza
Value of goods – valuation Vrijednost robe – vrednovanje

offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

Naravno, samo cepaj Smile

offline
 • Pridružio: 18 Apr 2012
 • Poruke: 99
 • Gde živiš: Kruševac

Absolute advantage - Apsolutna prednost
Agriculture - Poljoprivreda
Black book - Crna knjiga
Hyperproduction - Hiperprodukcija
Velocity of circulation - Brzina opticaja novca (pokazuje koliko puta jedna novčana jedinica učestvuje u obavljanju definisanih transakcija u određenom vremenskom periodu)
Wage drift - Razlika izmedju ukupne i osnovne zarade
Windfall gains - Neplanirani (neočekivani) dobici
World Bank - Svetska banka
Yield - Prinos po osnovu hartija od vrednosti
Yield curve - Kriva koja pokazuje odnos izmedju prinosa po osnovu hartija od vrednosti sa različitim rokom dospeća

offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

abasement - pad, sniženje
abandonment clause - klauzula o napuštanju, klauzula koja osiguraniku daje pra­vo da napušti ostećenu ili uništenu imovi­nu i da traži naknadu štete od osiguravajuće kompanije
abandonment and salvage - napuštanje i spasavanje imovine, pravni status koji osi­guravajućoj kompaniji daje sva prava na imovinu osiguranika
abandonment of option - otkaz opcije; odustajanje od premije
T/A - Trade Acceptance - trgovački akcept, akceptni nalog
garnishment - sudski nalog za izmirenje duga
P/L account - profit and loss account - bilans uspeha
package poli­cy - paket osiguranja, sjedinjena polisa, paket-polisa (polisa koja pokriva više različitih rizika)
handing-over record - dokument o primopredaji
handling charges - manipulativni troškovi

offline
 • Pridružio: 18 Apr 2012
 • Poruke: 99
 • Gde živiš: Kruševac

Assembly - Montaža

Assembly line - Montažna traka / linija

Automation - Automatizacija

Auxiliary materials - Pomoćni materijali

Department manager - Menadžer odeljenja

Distribution expenses - Troškovi distribucije

Energy costs - Troškovi energije

Industrial area - Industrijska zona

Industrial production - Industrijska proizvodnja

Logistics - Logistika

Main product - Glavni proizvod

Mass production - Masovna proizvodnja

Product analysis - Analiza proizvoda

Production cycle - Proizvodni ciklus

Stock level - Nivo zaliha

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 670 korisnika na forumu :: 40 registrovanih, 6 sakrivenih i 624 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., ajo baba, Alibaba1981, bojcistv, BORUTUS, Brana01, dekan.m, dragoljub11987, HrcAk47, ikan, kikisp, lord sir giga, Lošmi, LUDI, mercedesamg, Metanoja, milan.vukovic, milenko crazy north, mnn2, nick79, nuke92, ObelixSRB, pein, rajkoplje, rasok, sasa87, shone34, Srle993, stegonosa, Stoilkovic, Trpe Grozni, vathra, Vlada78, vukdra, wizzardone, zillbg, zivojin32, zzapNDjuric99, šumar bk2, 1107